جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

خط کش نجومی


خط کش نجومی
ما بر روی یک جسم کروی بزرگ زندگی می کنیم که نامش را زمین نهاده ایم. وقتی که از این جسم به بالا نگاه می کنیم آسمان را می بینیم که مثل یک کره مدور اطراف ما نا را فرا گرفته است و همواره حدود نیمی از آن در بالای سر ما قرار دارد. بدلیل بزرگی زمین نمیتوانیم کروی بودن آن را احساس کنیم و از اینرو همیشه زمین در نظر ما و همه ساکنان دیگر آن، مثل یک جسم مسطح بنظر می آید. حتی حرکت زمین هم بدور خودش برای ما قابل احساس نیست و با این حال همیشه این احساس پیش می آید که ستارگان و سایر اجرام سماوی در حال گردش بدور زمین هستند.
اجرام سماوی در آسمان پراکنده اند و هر کدام از آنها در بخشی از آسمان قرار گرفته اند. فاصله واقعی اجرام سماوی را اصلاً نمیتوان با نگاه کردن به آسمان متوجه شد اما فاصله بین هر کدام از آنها را میتوان مشاهده و اندازه گرفت. آنچه که ما از زمین میبینیم فواصل ظاهری بین این اجرام است. معیار اندازه گیری فواصل بین اجرام سماوی زاویه است. زاویه را با درجه، دقیقه و ثانیه نشان میدهند. اگر دور تا دور آسمان را یک دایره بزرگ بکشیم و محیط آنرا به ۳۶۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم آنگاه به هر قسمت از آن یک درجه میگویند. با این حساب آسمان به ۳۶۰ درجه تقسیم میشود. اندازه گیری زوایا در آسمان با استفاده از وسایلی همچون تئودولیت یا پایه های مدرج امکان پذیر است. اما در این میان برای کارهائی که اندازه گیری زوایا تا حد مثلاً یک دهم درجه جوابگوست لزومی ندارد که بخواهیم از وسایل مذکور استفاده کنیم. بر همین اساس وسیله ای بسیار ساده و کارا به شما معرفی میکنیم که در نوع خود از لحاظ سادگی، دقت و مقرون به صرفه بودن نظیـری در دنـیا ندارد. نام ایـن وسیـله را خط کش نجومی گذاشته ام. همانطوریکه گفتیم موقعیت هر جرم سماوی را در آسمان میتوان نسبت به یک جرم دیگر نشان داد. این کار از طریق تعریف دستگاه مختصاتی امکان پذیر است. برای کره سماوی چهار دستگاه مختصات تعریف شده که دو تا از آنها که دستگاههای مختصات افقی و قطبی هستند، از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردارند.
در بحث نجوم کروی اندازه گیری زوایا اهمیت زیادی دارد و در این میان وسیله ای هم که با آن میخواهیم زوایا را بسنجیم جای خود را دارد. فکر ساخت خط کش نجومی از روابط ساده بین شعاع یک دایره و اندازه محیط آن دایره در ازای یک درجه قوسی الهام گرفته شده است. سالها قبل برای نخستین بار از این وسیله برای رؤیت هلال ماه استفاده کردم.
● اساس کار خط کش نجومی
همه ما میدانیم که یک دایره را میتوان نسبت به مرکزش در نظر گرفت و محیط آنرا به ۳۶۰ قسمت مساوی تقسیم نمود. محیط دایره از رابطه ساده r بدست می آید. که r شعاع دایره و &#۹۶۰; عدد جادوئی و معروف پی است که بطور خلاصه میشود ۱۴/۳ . هر چه قطر یک دایره کوچکتر باشد محیط آن هم کوچکتر است . بالعکس هر چه دایره بزرگتر باشد به همان نسبت محیط آن نیز بزرگتر میشود. حال فرض کنیم میخواهیم دایره ای داشته باشیم که محیط آن دقیقاً ۳۶۰ سانتی متر باشد. یعنی هر یک سانتی متر بر روی محیط دایره برابر یک درجه باشد. با یک محاسبه ساده شعاع دایره ما میشود ۳/۵۷ سانتی متر. خوب حالا اگر چشم ما در مرکز چنین دایره ای قرار گیرد. اگر دستگاه زاویه سنج نداشته باشیم میتوانیم با استفاده از یک خط کش زوایا را اندازه نشان دهیم. آنچه که در سطور فوق گفته شد را علناً میتوانیم با استفاده از یک خط کش قابل انعطاف و مقداری نخ یا طناب به طور فیزیکی بسازیم و از ان به راحتی در تعیین زوایا استفاده کنیم.
● مواد لازم برای ساخت خط کش نجومی
▪ یک عدد خط کش قابل انعطاف (ترجیحاً از جنس پلاستیک شفاف) به طول ۳۰ سانتی متر
▪ حدود ۱۲۰ سانتی متر نخ یا روبان محکم (نخ یا روبان نباید انعطاف داشته باشد و کش بیاید)
▪ میخ یا چاقو نوک تیز
در ابتدا خط کش معمولی را بر میداریم و دو سر آنرا به وسیله نوک چاقو یا میخی که روی اجاق گاز حرارت داده ایم سوراخ میکنیم. سوراخ ها باید هر چه نزدیک به انتهای دو سر خط کش انجام شوند و به اندازه ای باشند که بتوان از آنها نخ تهیه شده رابا دست عبور داد. پیس از آن ۱۲۰ سانتی متر از نخ را چیده و دو سر آنرا از سوراخهای ایجاد شده روی خط کش عبور میدهیم و انتهای هر کدام را از پشت خط کش به طور مجزا گره میزنیم. هنگام گره زدن باید حتماً مواظب باشیم تا فاصله خط کش تا محل تا شدن نخ برابر ۳/۵۷ سانتی متر شود. برای اندازه گیری این فاصله میتوانیم از متر استفاده کنیم.
● نحوه کار دستگاه
استفاده از خط کش نجومی کار ساده ای است. در یک دست خط کش را نگه میداریم و با انگشت اشاره بند خط کش را میگیریم و میکشیم. آنگاه انگشت اشاره را در کنار چشم میگذاریم و با دست دیگر وسط خط کش را گرفته و آنرا تا حدی که نخ اجازه میدهد میکشیم. البته برای اینکه خط کش ما دقیقتر عمل کند و درجات را به صورت قوسی به ما نشان دهد لازم است حین کار با خط کش، با فشار دادن مرکز آن به بیرون کاری کنیم که خط کش به اندازه حدود ۲ سانتی متر از سطح صاف خود به سمت بیرون قوس بردارد. در این حالت فاصله همه نقاط سطح خط کش تا انتهای نخ (یعنی جائی که انگشت اشاره قرار دارد) به یک اندازه خواهد بود.
اینک میتوان فاصله بین کلیه اجرام سماوی را با قرار دادن یکی از آنها در راستای عدد صفر و دیگری در کنار سطح مدرج خط کش اندازه گرفت. فاصله بین دو جرم سماوی در معیار زاویه برابر است با فاصله آندو جرم بر روی خط کش به معیار سانتی متر.
یک خط کش نجومی ۳۰ سانتی متری میتواند فاصله بین دو جرم سماوی را که حداکثر ۳۰ درجه جدائی زاویه ای دارند را اندازه بگیرد. البته با همین شیوه میتوان خط کش بزرگتری اختیار کرد و زوایای بزرگتری را در آسمان اندازه گرفت.
● مهارت در زاویه سنجی
با خط کشی که خودتان درست میکنید فاصله بین هر کدام از ستارگان واقع در نقشه زیر را در آسمان شب پاییز اندازه بگیرید و سپس مابین آنها خط مستقیمی بکشید و زاویه را در کنار خط بنویسید.

منبع: اخترنما

منبع : مرکز ریاضیات

مطالب مرتبط

وضعیت علم آمار در ایران

وضعیت علم آمار در ایران
● مقدمه :
موضوع آمار در چند سال اخیر به قدری در ایران مد شده است که از این حیث می توان آن را در ردیف قمر مصنوعی قرار داد. بدون شک تعداد دفعاتی که کلمه آمار در صحبتها ذکر میگردد بیش از تعداد دفعاتی است که نام قمر مصنوعی برده می شود، ولی متاسفانه از حیث مفهوم و معنی تفاوت بزرگی بین آمار و قمر مصنوعی وجود دارد و آن این است که همه معنی قمر مصنوعی را میداند و به خوبی میفهمد که قمر مصنوعی یک جسمی است که به فضا پرتاب می شود و بسته به قدرتی که آنرا به جلو می راند، بالاخره به دور زمین یا ماه یا خورشید و غیره به گردش در می آید. ولی کمتر کسی است که حقیقتاً بداند که آمار مخصوصاً علمی که به این نام خوانده می شود چه اصول و معنائی دارد حدود قدرت و موارد استفاده حقیقی آن چیست علم است یا فقط یک روش اداریست؟
از طرف دیگر از حیث عقیده مردم نسبت به امکان به وجود آوردن و به کار بردن نیز فرق اساسی بین این دو وجود دارد زیرا همه می دانند که غیر از علمائی که مشغول تحقیقات راجع به پرتاب موشک و قمر مصنوعی هستند کسی قدرت پرتاب قمر مصنوعی را ندارد ولی همه خیال می کنند که جمع آوری آمار و تهیه آن و حتی استفاده از آن امریست عادی که یک سازمان و مقداری بودجه و عده ای کارمند که به طور تصادف انتخاب شده باشند می توانند کلیه احتیاجات علمی و فنی آن را برآورده سازند.
شاید علت این تفاوت دومی (و یا اقلاً قسمتی از علل آن) همان دلیل اولی باشد، زیرا چون منظور و هدف پرتاب قمر مصنوعی روشن است کسی که در علوم مربوط به آن به قدر کافی تبحر ندارد حتی به فکرش هم نمی رسد که ادعای اجرای آن را بنماید (اگر چه یک نفر در کویر لوت این کار را کرد ولی البته این امر استثنائی و غیرنرمال بود) و حال آن که چون نتایج عملیات مربوط به آمار به خوبی برای همه روشن نیست هر کس به خود اجازه می دهد که ادعای تخصص در آن را بنماید.
به همین جهت به عقیده نگارنده نقطه ضعف اساسی آمار در ایران همان روشن نقطه ضعف اساسی آمار در ایران همان روشن نبودن معنی و هدف آن است. پس به توضیح این مطلب می پردازیم.
● تاریخ و تعریف و هدف آمار :
از قدیم الایام دولت های مختلف برای اینکه بتوانند کشور خود را خوب اداره کنند محتاج به جمع آوری اطلاع از وضع ملت و ممکنات کشور بودند و تاریخ نشان می دهد که شاهنشاهان ایران از قدیم این اطلاعات را جمع آوری می کرده اند.
در چند قرن پیش در آلمان برای اینگونه اطلاعات برای کلمه دولت (Staat) معادل کلمه استاتیستیکا (Statistika) را ساختند و این لغت را کشورهای دیگر نیز گرفته به کار بردند. در ایام قدیم تنها راهی که برای این کار موجود بود سرشماری (Enumeration) بود (باید دانست که آمارگیری (Census) لزوماً سرشماری نیست).
از طرف دیگر در قرن هفدهم در فرانسه علم احتمالات به وسیله پاسکال و فرما پایه گذاری شد و به سرعت رو به نکامل نهاد تا کم کم خود یک شعبه وسیعی از علوم را تشکیل داد و به وسیله آن توانستند روش علمی تجربی را تکمیل کنند و در نتیجه علما این قدرت را پیدا کردند که با اصول صحیح و منطقی که مبتنی بر علم احتمالات است از مشاهدات روی اجزاء جوامع پی به مشخصات کلی آنها ببرند.
یکی از استفاده هایی که از این علم شد، این بود که توانستند اطلاعاتی را که تا قبل از آن به وسیله سرشماری به دست می آوردند و معمولاً به علت دشواری زیاد و احتیاج به مخارج زیاد به طور خیلی ناقص به دست می آوردند براساس علم احتمالات به وسیله نمونه گیری (آمارگیری نمونه ای) تخمین بزنند و این تخمینها اگر چه صد در صد با حقیقت وفق نمی دهد ولی بیش از سرشماری که معمولاً ناقص است نمایش دهنده حقیقت مجهول می باشد در ضمن اینکه مخارج مورد احتیاج آن به مراتب کمتر از سرشماری است.
از طرف دیگر تا موقعیکه اطلاعات به کمک امر آمار نیامده بود تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری به دست آمده بسیار مقدماتی و غیرنافذ (Inefficent) بود ولی کم کم در این قسمت نیز از علم احتمالات کمک گرفته شد و به این وسیله روشهای علمی به نام روشهای آماری به وجود آمدکه به وسیله آنها توانستند کلیه اطلاعات موجود در آمار به دست آمده را تجزیه و استخراج نموده از آن حداکثر استفاده را در تحقیقات علمی بنمایند.
چون این عملیات رابطه نزدیک با عملیات جمع آوری اطلاعات که از قدیم معمول بوده داشت همان اسم آمار (استاتیستیک) به آن داده شد و علمی هم که موضوع آن است علم آمار نامیده شد.
علم آمار سه قسمت اساسی دارد و آمار شناس کسی است که در هر سه قسمت به قدر کافی تبحر داشته باشد این سه قسمت به قرار زیر است.
۱) اولاً تئوری علمی آمار که شعبه ایست از ریاضیات تطبیقی و به ما کمک می کند که روشهای مورد عمل را به وسیله استدلالات ریاضی به قسمی به وجود آوریم که عملیات آماری ما منطبق بر قواعد صحیح و منطقی باشد و یا به عبارت دیگر بین مشاهداتمان و قضاوتی که درباره نتایج آنها میکنیم یک رابطه صحیح علمی موجود باشد.
۲) ثانیاً عملیات جمع آوری اطلاعات که متکی براساس علم آمار بوده و به وسیله همان نظریه های ریاضی به وجود آمده است و این عملیات بر دو دسته اساسی قسمت می شوند. اول اطلاعاتی که به وسیله مشاهده و اندازه گیری جوامع طبیعی به دست می آید و همان است که آمارگیری می نامند. دوم اطلاعاتی است که به وسیله آزمایش به دست می آید و آزمایش عبارتست از اینکه به طور مصنوعی افرادی را تحت شرایط معینی قرار داده به مشاهده نتایج بپردازیم.
۳) ثالثاً روشهای آماری که آنها نیز به وسیله تئوریهای علم آمار به وجود آمده اند و ما را در تجزیه و تحلیل علمی آمار و اطلاعات به دست آمده کمک می کند در اینجا لازم است متذکر شویم که اغلب اشخاص تصور می کنند که چه در مرحله جمع آوری آمار و اطلاعات و چه در مرحله تجزیه و تحلیل آنها ممکنست با هوش سرشار خود و بدون به کار بردن تئوریهای علم آمار روشهایی به وجود آورند و اغلب مشاهده می شود که این کار را هم می کنند ولی در حقیقت این فکر صحیح نیست زیرا این مطلب دقیقاً مطالعه و معلوم شده است که هوش انسان هر قدر هم که سرشار باشد روشهایی که بدون به کار بردن تئوری های مربوطه علمی به وجود میاورد لزوماً صحیح نیست و قضاوتی که در نتیجه آن می کند ممکنست به کلی غلط باشد و یا لااقل نمی تواند دلیل علمی بر صحت آن داشته باشد.
قسمت اصلی خدماتی که امروزه علم آمار به وسیله تئوریها و روشهای خود به انسان می کند عبارتند از:
الف) اجرای آمارگیری صحیح با حداقل مخارج
ب) اجرای آزمایشها مخصوصاً در زیست شناسی و جامعه شناسی وامور اقتصادی
ج) تجزیه و تحلیل نتایج آمارگیری و آزمایشها و کشف حقایق مخفی طبیعت
د) امور بیمه
ه) بازرسی آماری کارخانجات به منظور اول پیشگوئی حوادث بدی که ممکنست در نتیجه بد کار کردن قسمتی از کارخانه به وجود آید برای جلوگیری واقعه بد قبل از وقوع. دوم تعیین ارزش محصول کارخانه به وسیله نمونه گیری به قسمی که اگر معلوم گردد که محصول یک روز یا یک نوبه کار کارخانه برای عرضه شدن به بازار خوب نیست قبل از فرستاده شدن به بازار اصلاح گردد. سوم بهبود عمومی کار کارخانه به منظور ازدیاد محصول.
و) بازرسی کار دستگاههای دولتی و سازمانهای مختلفه با مخارج کم به وسیله نمونه گیری و ارزیابی کار آنها
ز) روانشناسی
ح) دموگرافی
ی) بررسی های هواشناسی
ک) بررسیها و بحث درتئوری های فیزیکی و شیمیائی که روز به روز بیشتر علم آمار و احتمالات در آنها وارد می شود.
ل) علم وراثت (ژنتیک)
م) علاوه بر موارد نام برده در بالا که تقریباً شامل کلیه فعالیتهای علمی و فنی بشریت در ادبیات و هنر نیز این علم دخالت کرده و گهگاه کتابها و مقالات آماری مربوط به این مباحث نیز ظاهر می شود به طوریکه می توان گفت که در آتیه کلیه فعالیتهای علمی و هنری و ادبی بشر توأم با علم آمار خواهد بود.
● وضع کنونی علم آمار در ایران:
به طور کلی شیوع هر علمی مثل هر نمود دیگر اجتماعی و اقتصادی مراحل تکاملی دارد که اگر خوب به آن توجه کنیم ملاحظه می شود که ضمناً یک حالت نوسانی دارد و همه می دانیم که نوسان عبارتست از حرکت تناوبی در دو طرف یک حالت متعادل.
حالت تعادل علم آمار مربوط به موقعی است که مطالب نامبرده راجع به معنی و منظور و مشخصات علم آمار و روشهای آن گفته شد تا آن جا که ممکنات حقیقی کشور اجازه می دهد به وسیله اولیاء امور و مردم درک شده و به مورد قبول و اجرا قرار گیرد. میتوان گفت که در حال حاضر در کشور ما علم پزشکی به این مرحله رسیده است زیرا همه کس معنی و ممکنات و موارد استفاده آنرا شناخته و تا آنجا که پزشک و دارو در کشور موجود است مورد استفاده قرار می گیرد و لااقل در بین طبقات باسواد و قسمت عمده مردم بی سواد بحثی از این حیث نمانده که آیا باید شخص مریض را پزشک تحصیل کرده معالجه کند یا رمال و دعانویس.
ولی متأسفانه علم آمار به این وضعیت تعادل نرسیده، بلکه در اطراف حالت تعادل در نوسان است. حال یک مثال از این نوسانات می زنیم:
تا چندی پیش اینطور تصور می شد که هر کس میتواند به صرف حکمی که از طرف اداره آمار برایش صادر شده است. عملیات آمار را اجرا کند در آن موقع فعالیتهائی برای روشن شدن حقیقت میشد و اساس این فعالیتها این بود که همه باید توجه کنند که آمار علمی است مبتنی بر ریاضیات و برای مثال ذکر می شد که همانطور که علم مهندسی براساس ریاضیات است و مهندسی که باید سد یا
آسمانخراش یا تلویزیون بسازد باید اطلاع کافی از ریاضیات و علم مهندسی داشته باشد کسی را می توان آمارشناس دانست که به قدر کافی تئوریهای ریاضی آمار را بداند.
این فعالیتها باعث شد که اولیاء امور و اشخاص ذی علاقه به این حقیقت توجه کنند ولی ما در این حرکت به سمت حقیقت به قدری سرعت به خرج داده ایم که به کلی به آن طرف نقطه تعادل افتاده ایم به طوری که هرکس را که فقط ریاضیات عمومی را خوب می داند، صالح برای دخالت در امر آمار می دانیم و این عیناً مثل این است که بگوئیم هر کس ریاضیات عمومی را خوب می داند، می تواند سد بسازد یا تلویزیون درست کند و یا اینکه هرکس طبیعت را خوب می داند پزشک هم هست.
برای اینکه این نوسانات مضر به سرعت از بین برود و وضع آمار کشور ما به حال تعادل بیفتد باید به حقایق بالا توجه کرد و مخصوصاً توجهات اولیاء امور در این امر بسیار مفید و لازم است.
● علم آمار در اینترنت:
آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینه
استفاده از آمار در پژوهشهای کمی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه کتابهای چاپی فراوانی چه به صورت عمومی و چه به صورت تخصصی (در یک حوزه خاص) در کتابخانه‌ها وجود دارد که با موضوع ”آمار” و یا ”روشهای آماری” در فهرست رایانه‌ای قابل بازیابی است.
در اینترنت نیز سایتهای متعددی در این زمینه در دسترس است که با واژه‌هایی چون Statistics, Text books, Statistics e-books قابل بازیابی هستند.
۱) سایت آمار در پژوهش:
www.statsoft.com/textbook/stathome.html
سایت statsoft، یکی از بهترین و جامعترین سایتهایی است که به شیوه یک کتاب درسی همه مباحث آماری مورد نیاز در پژوهش ها را در بردارد.
در این سایت، اطلاعاتی درباره مفاهیم عمده آماری و نیز انواع شیوه‌ها و روشهای آماری ارائه شده است. جستجو در مورد اطلاعات ارائه شده در صفحه‌های مختلف سایت نیز فراهم شده است. این سایت، جایزه بریتانیکا را به خاطر کیفیت، دقت، شیوه ارائه و قابلیت استفاده دریافت کرده است.
۲) سایت منابع آماری در جامعه‌شناسی:
http://gsociology.icaap/methods
در این سایت، منابع رایگان در زمینهٔ آمار (کتابها، نرم‌افزارها، دستنامه‌ها و راهنماهای موجود در اینترنت) معرفی شده است. همچنین، پیوندهایی به سایر منابع اینترنتی در حوزه آمار و روشهای ارزیابی برقرار شده است.
۳) سایت محاسبات آماری:
www.members.aol.com/johnp۷۱/javastas.html
برخی از سایتها، انواع محاسبات آماری را برای شما انجام می‌دهند. برای مثال، سایت stapages.net دارای بیش از ۶۰۰ پیوند به سایتهای آماری است که حدود ۳۸۰ سایت محاسبات آماری را نیز معرفی می‌کند.
این سایت، همچنین، تعداد زیادی از نرم‌افزارهای آماری را که می‌توان آنها را به صورت رایگان از اینترنت گرفت معرفی می‌کند. شایان ذکر است که این سایت به عنوان یکی از بهترین سایتهای آماری تا کنون چندین جایزه دریافت کرده است.
۴) سایت مؤسسه نرم‌افزارهای پژوهشی هور :
(Hoare Research Software Ltd ( www.hrs.co.nz
این شرکت، انواع نرم‌افزارهای پژوهشی و آموزشی در رشته‌های مهندسی، ریاضی، اقتصاد (تجارت)، علوم و آمار ارائه می‌دهد. در بالای صفحهٔ اصلی سایت، با انتخاب هر یک از این رشته‌ها می‌توان انواع نرم‌افزارهای مربوط به آن رشته را مشاهده نمود و با گزینش هر یک از نرم‌افزارها توضیحاتی دربارهٔ پشتیبان نرم‌افزار، ویرایش جدید، نوع سیستم عامل سازگار با آن و نیز توصیفی از برنامه و کاربرد آن در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
جهت آگاهی از قیمت و اطلاعاتی از قبیل چگونگی سفارش نرم‌افزارها، کافی است گزینه request pricing information را انتخاب کنید.
۵) سایت نرم‌افزارهای آماری در علوم اجتماعی :
http://sociology.ca/sociologycalinks.html
در این سایت، ۵ نرم‌افزار آماری معرفی شده‌اند که در پژوهشهای علوم اجتماعی می‌تواند کارایی زیادی داشته باشد. جهت آشنایی بیشتر با این نرم‌افزارها، بخشی از این سایت به راهنمای آموزشی (tutorial) اختصاص یافته است.
برای پیدا کردن نرم‌افزارهای پژوهشی و آموزشی تولید شده در زمینه‌های موضوعی مختلف می‌توانید در یکی از موتورهای جستجو، کلیدواژه‌های موضوعی زیر را تایپ نمایید و سایتهای بازیابی شده را مورد بررسی قرار دهید و اطلاعاتی درباره نرم‌افزارهای طراحی شده بدست آورید.

وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.