دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 23 April, 2018

پوشاک هخامنشی


پوشاک هخامنشی
● پوشاک مردان پارسی
بطور کلی لباس پارسیان عبارت بود از یک بالا پوش شبیه شنل یک دامن پرچین که بالا پوش و دامن در محل کمر دارای یک کمربند چرمی بوده است.
▪ بالا پوش:
بالا پوش پوششی مانند شنل است در بعضی ها جلوی آن باز و بعضی بسته است.بالاپوش جلو بسته که از سرپوشیده می شده دارای یقه ایست که از نقطه چال گردن دور گردن قرار میگرد.
بلندی بالا پوش به اندازه بالا تنه است. ودرمحل کمر ختم می شود در این قسمت کمر به شکل لیفه تمام چینهای پشت بالا پوش جلو باز روی چال گردن بوسیله دکمه ای بهم وصل می شود.
▪ دامن پار سیان بر دو نوع است:
نوع اول یک راسته چین و دومی دارای دوراسته چین.
۱) دامنیک راسته چین در جلوی دامن دارای چینهائی است که از دو طرف چپ و راست به صورت منحنی هائی افتاده و به پشت دامن می رود. درو سر این چینهای جلو به پهلوهای دامن دوخته شده است.دامن در کمر دارای حاشیه یالیف کمر می باشد.
۲) دامن دو راسته چین از پهلوها وپشت ماننددامن یک راسته چین است ولی در جلو بجای یک راسته چین دارای دو راسته چین است که از یکدیگر بوسیله یک پارچه یا چین- های افقی به بلندی دامن فاصله دارند.
در مواقعیکه دامن و بالاپوش برتن می باشد،کمر لیف این دو بر روی هم منطبق است.
وهریک جداگانه بوسیله بند لیف محکم شده اند.روی هر دویک کمربندچرمی(به منظور نگهداری سلاح)بسته می شده.
پارسیان لباس خودرا ازپارچه های نقش ونگاردار با رنگهای گیرا وپرشکوه تهیه می- کرده اند.
▪ کلاه پارسیان:
کلاه پارسی از جنس نَمد بوده است.(مگر کلاه های جنگی که از آهن و مُفرُغ ساخته می شده است)
▪ کفش پارسی:
یک نوع کفشی است که از لحاظ شکل خیلی ساده می باشد و چون جوراب به پا کشیده می شود و به نظر می رسد که برای دوخته شدن درز را از راه پشت پاشنه و رویه کفش می دادند.
دور دهانه کفش پادشاهان هخامنشی و ماد زرکوب بوده است.
نوع دیگر کفش در زیر خود تخت اضافه نداشته و پاشنه از بیرون ندارد و مانند کفش مادی (نوع اول) پاشنه آن از داخل کار گذاشته شده است زبانه بلندی در جلو در زیر محل بند کفش دارد که بوسیله سه بند و گل چرمی که از سوراخهای مقابل خود رد می شوند روبه کفش بر روی هم جمع می شود کفشها اغلب برنگهای زرد حنائی و ار غوانی تهیه می شده است.
● پوشاک زنان پارسی
اصولا لباس زنان این دوره ممکن است که اختلافی با لباس مردانشان نداشته یا لباس مردان با اندکی اختلاف مورد استفاده زنان نیز قرار می گرفته است و فقط اختلافی که دارد تزئینات پیش سینه و شکل آن است.
کفشهایشان نیز همان است که مردان پارسی به پا می کردند.
در چند مورد لباس زنان بومی عبارت بود از پوششی ساده بلند یا دارای راسته چین و آستین گوتاه که در پائین دامن از زانو به پائین شرابه هائی تا مچ می رسیده برتن میکرده اند.
نوع دیگر پوشش چادری بوده مستطیل که بر سر می افکندند در زیر آن یک پیراهن دامن بلند در زیر این پیراهن پیراهنی بلندتر که تا مچ می رسیده بر تن می کردنده اند.
ـ نوع۱: پوشش ساده راسته چین دار و آستین کوتاه ، دامن از زانو به پائین شرابه هایی تا مچ پا آویزان است.
ـ نوع۲: چادر مستطیلی که بر سر می اداخته اند ودر زیر آن یک پیراهن دامن بلند و در زیر این پیراهن یک پیراهن دیگر بلندتر که تا مچ پا می رسید بر تن می کردند.
▪ پوشاک جنگی پارسی
پوشاک جنگی پارسیان و پو شاک جنگی هخامنشیان بدین شکل بوده و از سلاح هائی شامل( تیر ، سپر ، شمشیر ، قمه ، زره ، جوشن و کلاه خود با پر) استفاده می کرده اند.

شهرام اخترخاوری

منبع : سایت سیمرغ

مطالب مرتبط

لباس مردان کرد

لباس مردان کرد
این تفاوت در لباس مردان كردستان كرمانشاهان و آذربایجان غربی به صفر رسیده و تنها پوشاك مردان شمال خراسان كمی متفاوت از سه ناحیه ذكر شده می‏باشد . لذا لباس مردان كرد به ٢ قسمت تفكیك شده، در بخش اول مردان كرد نشین كردستان, كرمانشاهان و آذربایجان غربی و در بخش دوم لباس مردان شمال خراسان بررسی می‏شود .
● پوشاك مردان كرد كردستان ، كرمانشاهان و آذربایجان غربی
▪ پوشاك مردان كرد این نواحی شامل ۹ تكه می‏باشد كه به قرار زیر است
۱) عرقچین و كلاه مخروطی شكل مردان كرد
برخی از مردان كرد از عرقچین و برخی دیگر از كلاه مخروطی شكل استفاده می‏كنند نوع اول (عرقچین) از نخ پنبه ای یا ابریشمی، بافته می‏شود و بانوان كرد با سلیقهٔ‌ بومی خود آنها با نقوش محل فرین كار می‏كنند و اما نوع دوم كه كلاه مخروطی شكل می‏باشد از پارچه ای دوخته می‏شود كه آنرا آستر می‏دهند و میان رویه و آستر را پشم شیشه ای كلفت می گذراند آنگاه هر سه را با هم چرخ كرده و بالای آنرا منگوله ای از نخ الوان كار می‏گذراند .
۲) سربند مردان كرد
مردان كرد پارچه ای به جنس ابریشم و اكثراً به رنگ مشكی دور كلاه یا سر بند خود می بندند كه ریشه های آن روی سر و صورت بریزد .
۳) پیراهن مردان كرد
پیراهن مردان كرد بطور كلی از جنس نخ می‏باشد و عموماً دارای یقه گردی است كه دكمه های آن گاهی سمت راست (به این معنی از كنار گردن در سمت راست شروع می‏شود) و گاهی در وسط می‏باشد رنگ این پیراهن عموماً روشن و قرآن معمولیست و تا نواحی باسن می‏رسد. آستین پیراهن همواره سنبوسه دار می‏باشد . كه خود بر دو نوع است نوع اول آن سبز سه ایست كه مانند پیراهن بانوان كرد از واسط آستین شروع می‏شود و قداین سنبوسه بلندتر از قد پیراهن است. و نوع دیگر سنبوسه ایست كه از زیر حلقه آستین شروع شد و قرآن هم قد پیراهن در نظر گرفته می‏شود .
۴) كت مردان كرد
▪ طبق تحقیقات انجام شده مردان كرد دارای سه نوع كت می‏باشند:
ـ نوع اول آن كتی است با قدی كمی بلند تر از كتهای معمولی كه در پهلوها تا حدود كمر چاك می‏خورد آستین آن ساده و معمولی است و از قسمت در زیر آستین حدود Cm ١۰ در ناحیه مچ چاك می‏خورد . یقه آن یقهٔ‌گرد ایستاده می‏باشد و دارای دو جیب در ناحیه سینه و دو جیب در پهلوها (در ناحیه كمر ) می‏باشد این --- به وسیله دو ردیف دكمه عمودی تا پایین بسته می‏شود .
ـ مشخصات كت دوم عیناً مانند كت اول است و تنها تفاوت آن در فرم یقه می‏باشد به این شكل كه پایین یقهٔ‌ ایستاده یك ب بر گردن اضافه دیگر نیز وجود دارد . و میتوان گفت در مقایسه با كتهای مورد استفادهٔ‌ روزمرهٔ‌ آقایان كمی شبه به یقه های انگلیسی می‏باشد .
ـ كت نوع سوم از لحاظ آستین آن در جلوی كت می‏باشد به این ترتیب كه فاقد جیب روی سینه است و جلوی آن از ناحیهٔ‌ یقه به صورت اریب (چپ و راستی ) روی هم قرار می گیرد ضمن این كه یك مدل كت دارای یقه ساده با سجاف می‏باشد . همچنین معمولاً این كت پنبه دوزی می‏شود .
لازم به ذكر است كه گاهی چاك این سه نوع آستین به صورت معمولی (ساده و تیز ) و گاهی به صورت منحنی كاملاًً باز می‏باشد .
۵) پستك مردان كرد
پستك مردان كرد در واقع همان جلیغه می‏باشد با این تفاوت كه در جنس های ضخیم و یا حتی نمد تهیه می‏شود این پستك ها فاقد دكمه بوده و جلوی آن همیشه باز می‏باشد و معمولاً وسط پشت آن از پایین چاك می‏خورد .
مردان كرد از این پوشش در فصول سرد جهت گرما روی كتهای خود استفاده می‏كنند .
۶) شلوار مردان كرد
شلوار مردان كرد دارای میان پای (فاق) پهن و بلند می‏باشد و اساس و برش آن كاملاً شبیه شلوار بانوان كرد است . تنها تفاوت شلوار در بانوان كرد و مردان كرد در جنس آن می‏‎باشد . به این طریق كه شلوار مردان از جنسهای ضخیم و كلفت انتخاب می‏شود و شلوار بانوان از جنسهای لطیف و گلدار . ضمن این كه در ناحیهٔ‌كمر و مچ از لیفه استفاده كرده و این شلوارهای گشاد را با كش یا لیفه تنگ می‏كنند و حالت چین دار در آنها ایجاد می‏شود .
۷) جوراب مردان كرد
جوراب مردان كرد ا توسط بانوان این ناحیه از پشمهای الوان بافته می‏شود همچنین مردان كرد در تابستان از جورابهای نخی استفاده می‏كنند .
۸) كفش مردان كرد
مردان كرد در قدیم در كنار لباسهای سنتی خود گاهی از كفشهای گیوه ای و گاهی از كفشهای چرمی كه چرم آن معمولاً خام بی رنگ به شكل ساده ای بوده و از زنجان یا همدان تهیه می‏شود استفاده می‏كردند . اما امروزه از كفشهای موجود در بازار همراه لباسهای سنتی خود استفاده می‏كنند.
۹) شال مردان كرد
مردان كرد از یك پارچهٔ‌ گلدار كه گلهای آن ریز است و معمولاً به رنگ تیره می‏باشد بر روی كمر خود استفاده می‏‎كنند و معمولاً آنرا به شكل زنجیره ای می‏بندند . عرض این پارچه Cm ٣۰ و طول آن از ۹ متر تا ٢۰ متر می‏باشد .

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!