چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

بحر در کوزه


بحر در کوزه
● گفت‌وگوی با دکتر محمد دبیرسیاقی
به مشاهیر این و آن رو کردن و از کیسه دیگران اندوختن بحث تازه‌ای نیست. قیل و قال امروز، گذشته‌ای کوتاه دارد و سر دراز خواهد داشت. خاصه اگر بنشینیم و صبر پیش گیریم تا دیگران از متفکران و شعرایمان دفاع کنند. وقتی «اورهان پاموک» مولوی را شاعری فارسی زبان و ایرانی می‌داند صد البته می‌پذیریم و تحسینش می‌کنیم اما بسنده نمی‌توان کرد به گفته‌ها و نوشته‌های دیگران. البته بحث مولانای تورانی(!) بحث این چند روزه نیست. قریب به دو دهه است که آغاز و هر بار تندتر و آتش آن تیزتر شده است. شاید کمی بداقبالی‌مان هم باشد. قونیه از ترکیه است و شاعر ایرانی میهمان میزبانانی که دل و دین داده‌اند در ره نام و نشان گرفتن از مولانا. با تمام اینها از روم گفتن و ترک و تاجیک و ایرانی، ما را به ترکستان می‌برد. از شعر و اندیشه اگر بگوییم مرزها دریده می‌شود و شاعری می‌بینیم که در قبای قومیت و ملیت نمی‌گنجد. وقتی از دکتر دبیرسیاقی می‌پرسیم، از پیشینه تاریخی شاعر می‌گوید و گرچه خود را مولوی‌شناس نمی‌داند اما ارادتش به مولانا از همین گفت‌وگوی کوتاه پیداست.
چیزی که می‌خواستم بدانم مساله جدیدی نیست اما جدیدا پررنگ‌تر شده است. در مورد این سوء تفاهم یا سوءاستفاده تاریخی بفرمایید. مولانای ترک و تاجیک و ایرانی!
پدر مولانا اوایل قرن هفتم به علت حمله مغول، به آسیای صغیر و قونیه می‌رود. در آن زمان آسیای صغیر تحت حکومت سلجوقیان بود که شعبه‌ای از آن،‌ خوارزمشاهیان بر آن منطقه حکومت می‌کردند. بعد هم که مقارن شد با حمله مغول و سلطه چندین ساله آنها بر ایران. ترک‌های ترکیه خلط مبحث کرده‌اند. مولانا سال‌ها در قونیه زندگی می‌کرده و به همین علت زبان ترکی را یاد گرفته اما تمام شعرهای او به زبان فارسی است. تمام آثاری که از او به جا مانده به فارسی است؛ مثنوی، غرلیات، رباعیات و.... تنها گاهی موارد از لغات ترکی استفاده کرده که در برخی اشعار آن دوره نیز دیده می‌شود. او در آن سرزمین با زبان ترکی آشنایی پیدا کرده بود و آن را یاد گرفته بود. به همین علت هم گاهی از بعضی کلمات این زبان استفاده کرده که تعداد آنها اندک است:
گفتم شتر به ترکی
گفتم دوه
که البته «دوه» اول ترکی است و «دوه» دوم فارسی و از «دویدن است». انصاف این است که ترک‌های ترکیه این وسط آب را گل‌آلود کرده‌اند و می‌خواهند استفاده کنند. اگر قونیه بروید می‌بینید که فاصله چندانی با مرز ایران ندارد. چون تقسیم‌بندی‌های امروزی در آن زمان نبوده، خود این امر سبب شده تا مدعیانی پیدا شوند. اما این قسمت‌ها همیشه تحت حکومت ایران بوده. سلطان ملکشاه و سلطان سنجر و آلب ارسلان همه بر این نواحی حکومت می‌کرده‌اند. همین است که می‌گوید:
▪ از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است!
تفکر عرفانی که در اشعار مولانا وجود دارد تا پیش از او در اشعار سنایی و عطار هم دیده می‌شود اما شعر و اندیشه مولانا از سنخ دیگری است. این تفاوت را در چه می‌بینید. اندیشه عطار یا سنایی چه محدودیت‌هایی دارد که به این پایه نمی‌رسد و یا به تعبیر دیگر مولوی چه ویژگی‌هایی دارد که او را برتر از شعرای سلف قرار می‌دهد؟
به هر حال افراد نمی‌توانند همه یکجور و یک شکل باشند و مثل هم فکر کنند. مولوی مطالعات فراوان داشته و بسیاری از اندیشه‌ها و تالیفات او نیز ریشه در تفکرات شعرا و متفکران پیش از او دارد. این امر دقیقا در مورد حافظ هم صدق می‌کند. او هم از معلومات پیش از خود استفاده کرده و خب معلوم است دانشی که در زمان حافظ به دست رسیده، بیشتر از شعرای قبل از او بوده. حوضچه‌ای بوده که تمام شعرای پیش از او آمده‌اند و آبی به آن ریخته‌اند و هر بار افزون‌تر شده است تا رسیده به حافظ که توانسته از همه آنها استفاده کند. شعر و دانش و تفکر زمان مولوی هم جلوتر است از سنایی و عطار. بین اینها چیزی قریب به ۱۵۰ سال فاصله است. استعداد شعرا نیز هر کدام با یکدیگر تفاوت دارد. ضمن اینکه مولوی به بسیاری از علوم روز خود واقف بوده. ۴۷ تا از نغمه‌های و دستگاه‌های موسیقی ایرانی را وارد و مسلط بوده در حالی‌که به عنوان مثال حافظ ۲۱ یا ۲۲ تا از اینها را می‌دانسته. ثلث قرآن را در مثنوی آورده است. به لحاظ سنی حنفی است و از لحاظ فروع شافعی و کامل با معلومات قرآنی و احادیث آشنایی داشته. اما با تمام این معلومات و دانش و تفکر هنوز خود را شاگرد سنایی و عطار می‌داند:
▪ عطار نور بود و سنایی دو چشم او/ما از پی سنایی و عطار می‌رویم
اما در مورد مسائل اخیر مورد دیگری هم است که باید بگویم. شعرایی مثل مولوی و حافظ و فردوسی جهانی هستند. چرا مراسم باشکوهی به مناسبت هزاره فردوسی در ایتالیا بر پا می‌شود؟ چرا یکی از میادین این شهر را به نام این شاعر ایرانی نامگذاری کرده‌اند؟ مجسمه فردوسی، اهدایی شهر تهران به شهر رم در این میدان نصب شده است. چون اینها شعرای جهانی هستند. دید جهانشمول دارند. اینها را نمی‌شود محدود به یک منطقه یا ناحیه یا کشور دانست. گوته شاعر جهانی است. خیام جهانی است. مولوی جهانی است. چطور می‌شود اینها را محدود کرد.

یاسر نوروزی
۱. از اشعار امیر معزی

منبع : شهروند امروز

مطالب مرتبط

دیدگاه‌های "منوچهر آتشی" درباره شعر، ادبیات و پژوهش


آنچه در پیش روی دارید دیدگاه‌های " منوچهر آتشی" چهره‌ی ماندگار و شاعر جنوب است كه روز گذشته روی در نقاب خاك دركشید.
** آتشی همیشه در تكاپو
"منوچهر آتشی" شعر با زندگی كه سراسرتجربه است تعریف می‌كرد و می‌گفت كه شعر امروز مسیر تجربه را طی می‌كند و در این مسیر نباید متوقف شود.
وی گفت كه شاعر جوان امروز مدعی حركت‌های تازه در شعر است و بیش از آنكه كار و مطالعه كند، از تئوری‌هایی حرف می‌زند كه در غرب نیزهنوز درونی نشده، با این‌حال مسیر تجربه را طی می‌كند و در این مسیر نباید متوقف شود، زیرا در شعر تجربه حرف نخست را می‌زند. آتشی در مورد وضعیت شعر امروز ایران، اظهار داشت: حرف شعر خوب ایران امروز را شاعرانی می‌زنند كه بیش از پنج دهه در این عرصه فعالیت داشته و شتاب ها، دستپاچگی و هیجان زدگی شعر جوان امروز را از سر گذرانده و پخته و نهادینه شده‌اند. وی شعر را هنر آفرینش شخصی و فردی دانست و گفت: شاعرباید قریحه شاعری، پشتوانه شعری و دایره واژگانی وسیع، تجربه در شعر جهان و شعر فارسی داشته باشد تا نیرومند و قوی شعر بسراید. "تعدادی از شاعران فكرمی‌كنند با چینش پلكانی كلمات و عاطفی و حسی بودن ، شعر نوشته‌اند در حالی كه شعر فن خاص خود را دارد، كه شاعر باید به آن مجهز باشد."
** معنا و صورت
به گفته آتشی، در شعر معنی وجود ندارد و شاعر معناآفرین ایده‌ها نیست به طوری كه با بیان ایده و فلسفه خاص، شعر از قلمرو خود خارج می‌شود، با این حال شاعران پیوسته درگیر ایده‌ها و معناها در شعر خود و دیگران هستند.
"شعر آن حال آزاد در بیان هر چیزی است كه شاعر به محدوده‌اش ورود كرده است، شاعر به جای درگیری با معنا و مضمون، باید عینیت هر چیز را از زاویه نگریسته شده و حس فردی، شخصی و درونی خودش را در شعر بیان كند." وی اعتقاد دارد: شعر از تخیل و رویا، ناخودآگاه و خودآگاه باهم می‌آید و ربطی به خردگرایی ندارد. آتشی اظهار داشت : جامعه هنوز طالب شعر است اما دچار سر درگمی شده زیرا از طرفی باانبوهی كتابها و نام شاعرانی مواجه است كه در بازار كتاب تراكم بوجود آوردند به طوری كه كتاب خوب گم شده و از سوی دیگر بازار كتاب پراز كتابهای ناپخته و نامناسبی است كه سرمایه ناشر را بیهوده صرف كرده است. به گفته وی، مخاطب شعر امروز نه به دلیل شعر خوب یا بد بلكه به دلایل علمی و اجتماعی كم شده است. "دردوران گذشته شعر یگانه رسانه عاطفی و هنری جامعه بود، امروز روش‌های جدید مسایل سیاسی و اجتماعی خاصی بوجود آورده است، روش مخربی چون ممیزی كه درپی عیب‌های شعرها است و شعر راخطری برای فرهنگ عمومی مملكت می‌داند به طوری كه بزرگترین رمان‌های قرن مانند اثر ترجمه شده"جیمز جویس" سال‌هااست كه مجوز انتشار نگرفته است". وی "شعر وبلاگی"امروز كه‌جمع كثیری ازشاعران به‌آن روی آورده‌اند را بازتاب فرهنگی و نتیجه‌ممیزی‌های عرصه فرهنگی كشوردانست و گفت: شاعران باید بدانند كه شعر واقعی، شعرمكتوب است شعری كه درجراید و كتاب چاپ می‌شود،گذاشتن این شعرها در وبلاگ‌ها به شاعر كمك چندانی نمی‌كند. "وبلاگ‌ها واینترنت خصوصیت گذران و محوشدنی داشته و سندیت ندارند به همین دلیل شعر در آن عملا از بین رفته و فراموش می‌شود.
** دوره قهرمان بازی بسرآمد
"منوچهرآتشی" شاعر معتقد است كه دوران قهرمان بازی و قهرمان‌سازی در عرصه و شاعران بسر آمده است. این شاعر در بررسی وضعیت شعر امروز گفت : امروزه شمار شاعران و شعرهای واقعی كم شده ولی این مساله‌ای نیست كه به دلیل آن، شعر امروز را از دست رفته بدانیم و یا شعرهای نیم بند را در جایگاه رفیع شعر بگذاریم. وی اظهار داشت: شعر واقعی از اعماق تاریك و در عین حال پر نور و سرشار از ایمان انسان به انسان زاییده می‌شود. این شاعر می‌گوید: در نسل جوان بارقه‌هایی از شعر مشهود است كه روزی جامعه را از ترس، تردید و اشتباه نسبت به خود، نجات می‌دهد. آتشی، شعر را از بازی‌های زبانی بدون مایه و از زبان بازی‌شعر جدا دانست و افزود: شعر با كشف افق‌های و قابلیت‌های ذهن آدمی زنده وپویا می‌ماند و از بازی‌های زبانی بدون مایه یا به تعبیری از زبان بازی شعر حاصل نخواهد شد. وی گفت : شعر از دل تئوری و دانش زبانی زاده نمی‌شود و شعر باید قبل از هر چیز شعر باشد و اهالی ادب و هنر آن را بخوانند و لذت ببرند. آتشی تاكید كرد : ما در برابر هیچ حادثه‌ای در اطرافمان نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم، شیوه و شگرد برخورد ما با جهان عوض شده و حاكمان جهان كه بسیار نیرومند تر از ما هستند در هر ثانیه مرگ می‌فروشند تا برده بخرند، برده‌ای كه می‌تواند یك ملت باشد. وی افزود : ما و شعر ما باید روحی در مردم بدمد تا از برده شدن متنفر باشد، انسان وقتی روح متعالی پیدا كرد دیگر به سمت خریداران برده نخواهد رفت. "شاعر با زبان در خور، ساده و ژرف اندیش، چهره‌هایی زیبا در برابر آدم ها ترسیم خواهد كرد". به گفته این شاعر، شعر از تقید به زمان، حوادث و چالش‌ها بوجود می‌آید زیرا وقتی زمانه در اوج دگرگونی و آغاز گذار از یك برهه به برهه نامعلوم بعدی است پرسش‌های بزرگی را پیش روی شاعران می‌گذارد و قوی ترها ناگزیر به پاسخ‌های بزرگ هستند. "مشكل بسیاری از كنجكاوان و پرسشگران این است كه شعراواخر دهه ‪ ۵۰‬را با شعرهای دهه‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬مقایسه می‌كنند به اعتقاد من زمان این نوع داوری ها شعر تمام شده است". "نسلی كه دردهه ‪ ۵۰‬چشم برشعر می‌گشاید هیچ حافظه‌ای از سال‌های پر هیاهوی مورد نظر ندارد اما این نسل بالاخره شاعر دارد شاعری كه چیزی ملزمش نمی كند تا آرش كمانگیر به وجود آورد. آتشی گفت : اغلب آدم‌های شعرهای "اخوان ثالث" وشخصیت‌های شعری "احمد شاملو" یعنی "وارطان‌ها" دیگر محلی از اعراب ندارند و برای شاعران جوان دهه ‪ ۵۰‬جز خود شعر هدف دیگری نیست از این جهت به دامن شعر و زبان آن آویخته، با آن كلنجار می‌روند". وی افزود : نخستین كسی كه در همان بحبوحه شعر اجتماعی، در برابر آن رویكرد قد علم كرد "یدالله رویایی" بود كه یكی از نخبگان شعر نیمایی است. "او شعر خود را بوجود آورد شعری دشوار و عمیق كه پیروانش نتوانستند به او برسند". به گفته آتشی، شعر، هنری شخصی است و ازجان نیرومند یاناتوان شاعر مایه می گیرد و نیرومندهااز هیچ، همه‌چیز می‌سازند و ناتوان‌ها به بازی سرگرم می شوند. "شاملو نیزنسلی را پرورش داد كه میوه‌هایش كسانی چون "هوشنگ چالنگی" و بعدها"هرمز علی پور"،"بیژن الهی"،"سیروس رادمنش" و نسل بعدازاینها بودند. "آنان شاعرانی هستند كه كه شعرهای سپیدشان هیچ ربطی به شعر شاملو نداشت و می‌توان گفت از میراث‌گذاران شعرهای دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬شدند. وی گفت : این شاعران سرشار از بارقه‌های نابغه‌شدن،هستند اما در این عرصه شما درپی آن قهرمان یا به قولی غول‌ها نگردید آن دوران تمام شده و جهان و ایران از درون عوض شده‌اند. "منوچهر آتشی" در سال ‪ ۱۳۱۲‬در روستای دهرود بخش بوشكان بوشهر در جنوب كشور چشم به جهان گشود. وی كتاب‌های شعر"آهنگ دیگر"در سال ‪ ۱۳۳۹‬و "آواز خاك" در سال ‪ ۱۳۴۷‬را توسط نشرنیل،"دیدار در فلق" درسال ‪ ۱۳۴۸‬نشرامیركبیر،"برانتهای آغاز" توسط دنیای كتاب، "گزینه اشعار" سال ‪ ۱۳۶۵‬و "وصف گل سوری" را در سال ‪ ۱۳۷۰‬توسط نشر مروارید منتشر كرد.
**پژوهش در ادبیات
منوچهرآتشی معتقداست آنچه ادبیات ایران را دچار وقفه و سكته‌های مكرر كرده نداشتن سنت پژوهش ادبی در سابقه ادبی كشور است. وی گفت: پژوهشگر ادبی هیچگاه ادبیات گذشته خود را مورد تحقیق ونقد قرار نداده است این در حالی است كه پژوهش ارزشمند با نقد همراه است. وی با مهم خواندن نقد ادبی افزود: نقد با نگاهی موشكافانه اثرادبی را بررسی و در پی یافتن آثار مثبت و منفی است. "آنچه در ادبیات غنی ‪ ۱۴۰۰‬ساله اخیر ما به عنوان یك ضعف عمده به چشم می خورد، نبود نقد ادبی است به طوری كه در كتاب چهار مقاله عروضی و "شمس قیس رازی جنبه‌های بدیعی شعر توضیح داده شده و در این توضیح وزن و قافیه ملاك سنجش بوده بود." آتشی، گفت: هنگامی مفهوم یك شعر با جامعه ارتباط برقرار می‌كند كه شاعر در سرایش شعر به پژوهش و تحقیق نیز به عنوان یك امر مهم توجه كرده باشد و ما از طریق پژوهشگر متوجه می‌شویم كه در گذشته چه جریان‌های انسانی و مادی وجود داشته است. "نسل امروز اتصالی با گذشته در خود نمی‌یابد و در پی یادگیری فن‌های تازه از سرزمین‌های دیگر است در حالی كه پژوهش و نقد می‌تواند به جوان این مساله را تفهیم كند كه بابریدن از بدنه اصلی فرهنگی خود نمی‌تواند یك اثر خلاقه ادبی خلق كند." وی به فقدان نگاه جامعه شناسانه به ادبیات و هنر اشاره كرد و گفت : در ‪ ۱۴۰۰‬ساله اخیر پژوهش‌های جامعه‌شناختی كه مجهز به نگاه علمی‌باشددر ادبیات و هنر كشور وجود نداشته و آنچه موجود است، برگرفته از نمونه‌های "مقدمه" ابن خلدون و "سیاست نامه"ها از آثار "نظام الملك" و "خواجه نصیر" است. وی با تاكید براینكه در گذشته به جز موارد استثنایی پژوهشی وجود نداشته، افزود: امروزه اغلب ادب آموخته‌های جوان در پژوهش ادبی بویژه در زمینه شعر از نقد و پژوهش‌های جدید غربی استفاده می‌كنند كه این امربه‌جهت ناهمخوانی فرهنگ ایران و غرب نتایج مفیدی عاید عرصه ادبیات شعری كشور نكرده است.""پژوهشگران ادب آموخته از غرب، در اجرای آموخته‌ها و استفاده از آنها در ایران، متوجه‌این مساله نیستند كه آنچه به نام شعر و ادب در این كشور وجود دارد با گذشته، تاریخ و سنت این مرز و بوم مرتبط است و باید این موارد را در حیطه كار پژوهشی خود اتخاذ كنند." از دیدگاه آتشی، در جامعه امروز ایران زمانی می‌توان یك كار پژوهشی زنده و سازنده صورت داد كه پژوهشگر در كار خود به طور كامل با روحیه مردم كشور و سرزمین‌اش آشنایی داشته باشد. "پژوهشگر باید روحیه و خلقیات مردم در دوره‌های مختلف ادبی‌مثلا در دوره‌ای كه"سبك خراسانی" درادبیات رواج یافته و یا وضعیت مردم دردوره "سبك عراقی" را بشناسد". "پژوهش ادبی نشان می‌دهد كه در ادبیات قدیم آدم‌ها محاسباتی رو در رو داشته‌اند و شعر ارتباط زنده‌ای با مخاطبان خود داشته است." وی افزود: نگاه پژوهشگر ادبی ایرانی، نگاه سازنده و دیگرگون نبوده است بلكه نگاهی بوده كه بلافاصله به ذهنیت و نگاه عرفانی تبدیل شده است چرا كه عرفان در پی رستگاری فردی است. " درایران فقدان پژوهش، ناآگاهی دهشتناكی نسبت به علم، هنر، فرهنگ و ادبیات ایجاد كرده است." "منوچهر آتشی" در سال ‪ ۱۳۱۲‬در روستای دهرود بخش بوشكان بوشهر در جنوب كشور چشم به جهان گشود. وی كتاب‌های شعر"آهنگ دیگر"در سال ‪ ۱۳۳۹‬و "آواز خاك" در سال ‪ ۱۳۴۷‬را توسط نشرنیل،"دیدار در فلق" درسال ‪ ۱۳۴۸‬نشرامیركبیر،"برانتهای آغاز" توسط دنیای كتاب، "گزینه اشعار" سال ‪ ۱۳۶۵‬و "وصف گل سوری" را در سال ‪ ۱۳۷۰‬توسط نشر مروارید منتشر كرد. آتشی در سال جاری به عنوان چهره ماندگار شعر فارسی برگزیده شده است. مرحوم آتشی پس از عمل جراحی تومور بدخیم كلیه كه ‪ ۲۴‬آبان‌ماه‌جاری انجام گرفت، دچارحمله شدید قلبی شد كه درپی آن از ‪ ۲۶‬ماه‌جاری در بخش سی سی یو این بیمارستان بستری شده بود. او ساعت ‪ ۱۴‬دیروز(یكشنبه) به‌علت عارضه و ایست قلبی دربیمارستان سینای تهران درسن ‪ ۷۴‬سالگی درگذشت. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بردل از كاروان چه ماند جز آتشی به‌منزل فراهنگ. ‪۱۹۱۷ /۱۰۶۴‬


وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    آشنایی با روش پخت 13 نوع ماهی
    از سرخ کردن بیش از حد ماهی خودداری کنید زیرا در این صورت اسیدهای چرب امگا 3 موجود در آن از بین خواهد رفت.