پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ / Thursday, 23 November, 2017

گاهشمار حیات شهید آیت الله مدرس


گاهشمار حیات شهید آیت الله مدرس
مدرس‌ پس‌ از سقوط‌ کابینه‌ی‌ سیدضیاء در ادوار چهارم‌، پنجم‌ و ششم‌مجلس‌ نیز به‌ نمایندگی‌ از سوی‌ مردم‌ تهران‌ به‌ مجلس‌ رفت‌. در اوایل ‌دوره‌‌ ششم‌ مجلس‌، ترور مدرس‌، یکی‌ از مسایل‌ قابل‌ توجه‌ به‌ شمار می‌آید. وی‌ درحالی‌که‌ مانند هر روز صبح‌ از خانه‌ به‌ سوی‌ مدرسه‌ ‌سپهسالار در حرکت‌ بود، از سوی‌ عده‌ای‌ مسلح‌ مورد هجوم‌ واقع‌ می‌شود. او در لحظه‌ای‌ کوتاه‌، روی‌ به‌ دیوار کرده‌، عمامه‌ را با عصا و عبارا با دستان‌ خویش‌ بالا برده‌ و خود را خم‌ می‌کند تا تیر به‌ وی‌ اصابت‌ نکند. رضاخان‌ که‌ در روز ترور، خارج‌ تهران‌ به‌ سر می‌برد، با ارسال‌تلگرافی‌، جویای‌ حال‌ او شد و مدرس‌، در پاسخ‌، جمله‌ معروف‌ خود یعنی‌ «به‌ کوری‌ چشم‌ دشمنان‌، مدرس‌ نمرده‌ است‌» را بیان‌ کرد.
● قمری شمسی‌
▪ ۱۲۸۷ / ۱۲۴۹ تولد در قریه‌ی‌ سرابه‌ی‌ کجور از توابع‌ اردستان‌
▪ ۱۲۹۳ / ۱۲۵۵ مسافرت‌ به‌ قمشه‌ و اقامت‌ نزد پدر و جدش‌ میرعبدالباقی‌
▪ ۱۳۰۱ / ۱۲۶۲ وفات‌ جدش‌ میر عبدالباقی‌ که‌ تربیت‌ او را برعهده‌ داشت‌
▪ ۱۳۰۳ / ۱۲۶۴ پایان‌ تحصیل‌ علوم‌ مقدماتی‌ و رایج‌ حوزه‌ها
▪ ۱۳۰۶ / ۱۲۶۷ ازدواج‌
▪ ۱۳۰۸ / ۱۲۷۰ فوت‌ پدر (اسماعیل‌ بن‌ میرعبدالباقی‌)
▪ ۱۳۰۹ / ۱۲۷۰ عزیمت‌ به‌ عراق
▪ ۱۳۱۰ / ۱۲۷۱ عزیمت‌ به‌ نجف‌ اشرف‌
▪ ۱۳۱۶ / ۱۲۷۸ مراجعت‌ به‌ اصفهان‌
▪ ۱۳۱۸ / ۱۲۷۹ تدریس‌ فقه‌ و اصول‌ در مدرسه‌ی‌ جده‌ی‌ بزرگ‌ در اصفهان‌
▪ ۱۳۲۲ / ۱۲۸۳ ادامه‌ی‌ تدریس‌ فقه‌ و اصول‌ در مدرسه‌ی‌ جده‌ی‌ بزرگ‌ در اصفهان‌
▪ ۱۳۲۲ / ۱۲۸۳ ولادت‌ سید عبدالباقی‌ فرزند مدرس‌
▪ ۱۳۲۴ / ۱۲۸۴ ترور مدرس‌ در مدرسه‌ی‌ جده‌ی‌ بزرگ‌ در اصفهان‌
▪ ۱۳۲۴ / ۱۲۸۴ شرکت‌ در فعالیت‌های‌ مشروطه‌ خواهی‌ در اصفهان‌۱۳۲۵ / ۱۲۸۵ عضویت‌ در انجمن‌ ولایتی‌ اصفهان‌
▪ ۱۳۲۶ / ۱۲۸۶ تبعید مدرس‌ در اصفهان‌
▪ ۱۳۲۶ / ۱۲۸۶ درخواست‌ قیام‌ علیه‌ استبداد به‌ سردار اسعد بختیاری‌
▪ ۱۳۲۷ / ۱۲۸۷ فعالیت‌ شدید در انجمن‌ ولایتی‌ اصفهان‌
▪ ۱۳۲۸ / ۱۲۸۹ انتخاب‌ مدرس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از علمای‌ طراز اول‌ برای‌ نظارت‌ برقوانین‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌
▪ ۱۳۲۸ / ۱۲۸۹ وصیت‌ نامه‌ی‌ مدرس‌ قبل‌ از حرکت‌ به‌ سوی‌ تهران‌
▪ ۱۳۲۸ / ۱۲۸۹ شرکت‌ در جلسه‌ی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و به‌ جا آوردن‌ مراسم‌ تحلیف‌
▪ ۱۳۲۹ / ۱۲۸۹ وفات‌ جهانگیر خان‌ قشقایی‌، استاد مدرس‌
▪ ۱۳۲۹ / ۱۲۸۹ اولین‌ نطق‌ مدرس‌ در دوره‌ی‌ دوم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌
▪ ۱۳۲۹ / ۱۲۹۰ فعالیت‌ مدرس‌ برای‌ تمدید مدت‌ مجلس‌ دوره‌ی‌ دوم‌
▪ ۱۳۲۹ / ۱۲۹۰ انتخاب‌ مدرس‌ وعده‌ای‌ دیگر از نمایندگان‌ مجلس‌ برای‌ مذاکره‌ با ناصرالملک‌ جهت‌ انصراف‌ وی‌ از استعفا
▪ ۱۳۳۰ / ۱۲۹۱ دعوت‌ از ۲۰۰ نفر از علما از جمله‌ مدرس‌ به‌ دربار برای‌ استماع‌ برخی‌ نظرات‌ در خصوص‌ مسائل‌ کشور
▪ ۱۳۳۰ / ۱۲۹۱ تأیید قوانین‌ محاکمات‌ حقوقی‌ دولت‌ و قوانین‌ موقتی‌ محاکمات‌ جزایی‌ دولت‌ از سوی‌ مدرس‌
▪ ۱۳۳۰ / ۱۲۹۱ اعلان‌ تدریس‌ فقه‌ و اصول‌ از سوی‌ مدرس‌ در مدرسه‌ی‌ ناصری‌ (سپهسالار) به‌ تصویب‌ وزارت‌ معارف‌ و اوقاف‌
▪ ۱۳۳۱ / ۱۲۹۲ مرقومه‌ی‌ معروف‌ مدرس‌ به‌ مدیر جریده‌ی‌ برق
▪ ۱۳۳۲ / ۱۲۹۳ صدور اعتبارنامه‌ی‌ مدرس‌، نماینده‌ی‌ هشتم‌ تهران‌ و توابع‌ در انتخابات‌ دوره‌ی‌ سوم‌ مجلس‌
▪ ۱۳۳۳ / ۱۲۹۴ پیشنهاد تأسیس‌ دارالترجمه‌ به‌ دولت‌ از سوی‌ مدرس‌
▪ ۱۳۳۳ / ۱۲۹۴ آخرین‌ نطق‌ مدرس‌ در جلسه‌ی‌ علنی‌ دوره‌ی‌ سوم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ مهاجرت‌ مدرس‌ و گروهی‌ از نمایندگان‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ رعایت‌ بی‌طرفی‌ ایران‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ اجتماع‌ مدرس‌ و وکلای‌ مهاجر در قم‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد رسیدگی‌ به‌ امور
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ اولین‌ جلسه‌ی‌ هیأت‌ چهار نفری‌ شامل‌ مدرس‌، محمد صادق طباطبایی‌، سلیمان‌ محسن‌ اسکندری‌ و نظام‌ السطنه‌ مافی‌، نمایندگان‌ مهاجر در قم‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ حرکت‌ دسته‌جمعی‌ مهاجران‌ از قم‌ به‌ سوی‌ کاشان‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ حرکت‌ مهاجران‌ از کاشان‌ به‌ سوی‌ اصفهان‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ خبر ورود مهاجران‌ از جمله‌ مدرس‌ به‌ کرمانشاه‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ تیر اندازی‌ به‌ سوی‌ مدرس‌ در سر پل‌ ذهاب‌ و نجات‌ وی‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ ترور ناموفق‌ مدرس‌ در قصر شیرین‌
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ ورود قوای‌ روس‌ به‌ کرمانشاه‌ و عقب‌ نشینی‌ قوای‌ مهاجر؛ مدرس‌ و گروهی‌ از مهاجران‌ وارد یعقوبه‌ (باقوبه‌) بین‌ النهرین‌ شدند.
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۴ تشکیل‌ حکومتی‌ توسط‌ مهاجران‌ در بغداد. در این‌ دولت‌، مدرس‌ به‌ عنوان‌ وزیر عدلیه‌ و اوقاف‌ انتخاب‌ گردید. جلسات‌ حکومت‌ موقت‌ و نمایندگان‌ مهاجر در کاظمین‌ تشکیل‌ می‌شد .
▪ ۱۳۳۴ / ۱۲۹۵ بازگشت‌ رهبران‌ حکومت‌ موقت‌ به‌ ایران‌ و اقامت‌ در کرمانشاه‌ و ادامه‌ی‌ مبارزه‌ علیه‌ اشغالگران‌
▪ ۱۳۳۵ / ۱۲۹۵ مهاجرت‌ مدرس‌ به‌ اسلامبول‌ و در خواست‌ ملاقات‌ با سلطان‌ محمد پنجم‌، پادشاه‌ عثمانی‌
▪ ۱۳۳۵ / ۱۲۹۵ مدرس‌ درحالی‌که‌ در مهاجرت‌ است‌، در انتخابات‌ دوره‌ی‌ چهارم‌ مجلس‌، نفر پانزدهم‌ می‌شود.
▪ ۱۳۳۶ / ۱۲۹۶ شروع‌ مذاکرات‌ منجر به‌ امضای‌ قرارداد «برلت‌ لیتوفسکی‌» در سوم‌ مارس‌ ۱۹۱۸ میان‌ شوروی‌ و آلمان‌ و پایان‌ جنگ‌ در ایران‌
▪ ۱۳۳۶ / ۱۲۹۶ ورود مدرس‌ از مهاجرت‌ به‌ تهران‌
▪ ۱۳۳۶ / ۱۲۹۶ تحصن‌ مدرس‌ در حضرت‌ عبدالعظیم‌ علیه‌ کابینه‌ صمصام‌ السلطنه‌
▪ ۱۳۳۷ / ۱۲۹۷ انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ (وثوق الدوله‌ ـ کاکس‌)
▪ ۱۳۳۸ / ۱۲۹۸ مبارزه‌ی‌ مدرس‌ با قرارداد ۱۹۱۹
▪ ۱۳۳۸ / ۱۲۹۸ تأیید میرزا کوچک‌ خان‌ از سوی‌ مدرس‌
▪ ۱۳۳۸ / ۱۲۹۸ اعلام‌ اجرای‌ قرارداد ۱۹۱۹ از سوی‌ کابینه‌ی‌ مشیرالدوله‌
▪ ۱۳۳۹ / ۱۳۰۰ دستگیری‌ و تبعید مدرس‌ به‌ قزوین‌ توسط‌ نیروهای‌ داخلی‌ کودتای‌ ۱۲۹۹
▪ ۱۳۳۹ / ۱۳۰۰ انتشار بیانیه‌ای‌ با «عنوان‌» بیان‌ حقیقت‌ به‌ امضای‌ مدرس‌ و گروهی‌ از نمایندگان‌ دوره‌ی‌ چهارم‌ در مخالفت‌ با وقایع‌ حکومت‌ ۹۰ روزه‌ سید ضیاء و کودتای‌ سوم‌ اسفند
▪ ۱۳۳۹ / ۱۳۰۰ افتتاح‌ دوره‌ی‌ چهارم‌ مجلس‌ و انتخاب‌ مدرس‌ به‌ نایب‌ رییسی‌ مجلس‌
▪ ۱۳۳۹ / ۱۳۰۰ نطق‌ مدرس‌ درباره‌ی‌ قرارداد ۱۹۱۹
▪ ۱۳۳۹ / ۱۳۰۰ نطق‌ مدرس‌ درباره‌ی‌ کلیات‌ برنامه‌ی‌ دولت‌ قوام‌السلطنه‌
▪ ۱۳۴۰ / ۱۳۰۱ نطق‌ مدرس‌ علیه‌ رضاخان‌ وزیر جنگ‌
▪ ۱۳۴۱ / ۱۳۰۲ تقدیم‌ ورقه‌ی‌ استیضاح‌ از دولت‌ مستوفی‌ الممالک‌ توسط‌ مدرس‌
▪ ۱۳۴۲ / ۱۳۰۲ مخالفت‌ مدرس‌ با طرح‌ جمهوری‌ رضاخان‌ سردارسپه‌ در مجلس‌ پنجم‌
▪ ۱۳۴۲ / ۱۳۰۲ به‌ دست‌ گرفتن‌ رهبری‌ اقلیت‌ در مجلس‌ پنجم‌ و مخالفت‌ با سردار سپه‌
▪ ۱۳۴۲ / ۱۳۰۲ سیلی‌ خوردن‌ مدرس‌ از دبیر اعظم‌ بهرامی‌
▪ ۱۳۴۲ / ۱۳۰۲ استعفای‌ ملک‌ الشعرای‌ بهار از نمایندگی‌ مجلس‌ در اثر توهینی‌ که‌ به‌ مدرس‌ شده‌ بود (مورد قبول‌ قرار نگرفت‌)
▪ ۱۳۴۲ / ۱۳۰۲ تظاهرات‌ مردم‌ به‌ طرفداری‌ از مدرس‌
▪ ۱۳۴۲ / ۱۳۰۲ استیضاح‌ مدرس‌ از سردار سپه‌
▪ ۱۳۴۳ / ۱۳۰۴ در تابستان‌، در اثر درگیری‌هایی‌ میان‌ وهابیها و ملک‌ حسین‌ شریف‌ مکه‌، سعودی‌ها برخی‌ از شهرهای‌ عربستان‌ از جمله‌ مدینه‌ را بمباران‌ کردند. مدرس‌ با ایراد خطابه‌ای‌، ضمن‌ حمله‌ به‌ عاملان‌ این‌ فاجعه‌، یک‌ روز را در ایران‌ تعطیل‌ عمومی‌ اعلام‌ کرد.
▪ ۱۳۴۴ / ۱۳۰۵ مدرس‌ به‌ نمایندگی‌ دوره‌ی‌ ششم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ از تهران‌ انتخاب‌ شد
▪ ۱۳۴۵ / ۱۳۰۵ انتخاب‌ مدرس‌ به‌ عنوان‌ عضو کمیسیون‌ عدلیه‌
▪ ۱۳۴۶ / ۱۳۰۵ جان‌ سالم‌ به‌ در بردن‌ مدرس‌ از سوء قصد
▪ ۱۳۴۷ / ۱۳۰۷ دستگیری‌ مدرس‌ در ۱۶ مهر و تبعید از تهران‌ به‌ دامغان‌، مشهد، و خواف‌
▪ ۱۳۵۶ / ۱۳۱۶ فرستاده‌ شدن‌ مدرس‌ از خواف‌ به‌ کاشمر
▪ ۱۳۵۶ / ۱۳۱۶ شهادت‌ مدرس‌ در کاشمر به‌ وسیله‌ی‌ افراد رضاخان‌


منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
اجلاسیه مجلس خبرگان , حج و زیارت خراسان جنوبی , اونس چهانی , فناوری لیدار , طرح های شبانه , سود کلان , نمایشگاه انرژی کیش , به گروه بازیگران پیوست , پنجره مزاحم , جاده دسترسی , گراند هتل , امین مرادی رئیس حوزه هنری کردستان , رفاقت، , بسته تسریع رونق اقتصادی , وزرای کار و صنعت , مسعود کرباسیان , لایحه موافقتنامه , 3بانو , عراق93 , رضایت مددجو , سلول مزانشیم , کونگ فوکار 3 , درمان کک و مک , مأموریت تجسسی , خلیل رضائیان , اعلام قیمت , دختر فلسطینی , گواهینامه درجه هنری , پچه های شین آباد , مرزوق , بی بی سی عربی , لیگ برتر فوتبال نونهالان , رضا اسدی فرد , رقابت های یورو 2016 , ماموران ساواک , پوست , شهرک دانش سلامت , اسامی گلزنان , ژرژ مندز , حسین محمودی اصل , تناژ , جنس چینی , تاریخ عربستان , منابع طبیعی استان همدان , تاثیر سوابق تحصیلی در نتایج آزمون دستیاری , تریاک , قطعی آب , کاپلو در لیگ چین , ما ایرانی ها , دبیرکل سازمان ملل ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
کوچک بودن هر خریدار یا فروشنده نسبت به حجم بازار , سندرم براون سکوارد , پرتقال (Orange) , در ستایش میرمیران , ساختن فرضیه , بنفشه , مراقبت از نوجوان در خواندن‌ها , یافته‌های آزمایشگاهی , اقدامات لازم , گیاه کامل , ۱۹۹۷ م. کابل تلفن زیر دریا , ایل بهاروند(۲) , توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟ , ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا , عبا , برنامه‌های حرفه‌ای , هیجان‌های کودکان نوپا , سطح علمی و فرهنگی جامعه , وراثت زیست‌شناختی , کلیات بیماری‌های دیسک بین‌مهره‌ای ,

برخی منابع مهم خبری
ilna.ir ایلنا , tehranpress.com تهران پرس , sena.ir سنا , shana.ir شانا , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , khordadnews.ir خرداد نیوز , aftabnews.ir آفتاب نیوز , isna.ir ایسنا , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , sowt.ir صنعت و توسعه , sport.shafaqna.com شفقنا ورزشی , asrekhodro.com عصر خودرو , namehnews.ir نامه نیوز , borhan.ir برهان , navad.net روزنامه نود , khabarsport.com خبر ورزشی , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , mehrnews.com خبرگزاری مهر , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , bahardaily.ir روزنامه بهار , modeonline.ir مدآنلاین , kojaro.com کجارو , fardanews.com فردا نیوز , icana.ir خانه ملت , persiankhodro.com پرشین خودرو , shafaf.ir شفاف , aecinema.ir هنر و تجربه ,

وبگردی
نهنگ تباهی !
نهنگ تباهی ! - شكل و شمايل اين روزهاي جامعه ايران، تركيبي از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه اميدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت كاريكاتورگونه سياست‌مداران از اميد در كنار اخباري از قتل، جنايت، تجاوز ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش گذاشته است.
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها