دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 22 October, 2018

اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک


اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک
اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها و اصلاح ساختار و نظام اداری ضرورتی انکارناپذیر است و آنان که تا حدودی به مسائل ریز و درشت IT کشور و روند توسعه آن در سایر کشورها آگاه هستند به خوبی می دانند که سرمایه گذاری برخی کشورهای همجوار که از چندی پیش و بر روی پروژه های کاربردی ICT آغاز و اجرایی گردیده است نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادی منشاء اثر بوده، بلکه با بهبود خدمت رسانی به شهروندان و دگرگونی در کارکرد ادارات، مراحل تحقق کامل دولت الکترونیک را نیز تدریجاً فراهم نموده است.
از این منظر که ارائه خدمات کارآمدتر، شفاف تر، باسرعت بیشتر و بهای کمتر که حتی توان تطبیق با نیازهای شخصی مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بدان دسترسی داشته باشند، مشخصه های اصلی یک دولت الکترونیک به حساب می آید.
با نگاهی به جهان پیرامون درمی یابیم که در دو دهه گذشته، کارنامه دولت ها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، سرشار از طرح های کارآمد ICT در راستای حذف ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک دولتی و ارایه خدمات کارآمد به شهروندان است.
دگرگونی های بنیادین در روش دولت ها به منظور کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جویی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه سرویس های ONLINE و شبانه روزی دولتی از این درگاه نوین ارتباطی، به تدریج فراگیر شده است.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آن است که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فن آوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت سیستم، پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود.
از سوی دیگر تاثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتها به گونه ای است که هم اکنون نیز عدم بکارگیری و استفاده از توانمندیهای موجود آثار سوء خود را در پی داشته و مقایسه فاصله ایجاد شده مابین نظام اداری موجود و سیستم های اداری پیشرفته و حتی در حال توسعه مبین نگاه سطحی و نهایتاً عقب افتادگی نظام اداری می باشد، حال آنکه با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات بالقوه کشور می توان کاملاً پاسخگوی نیاز واقعی و فزاینده جامعه به ارائه خدمت سازمانها و دستگاههای دولتی بود.
علاوه بر جلب اعتماد عمومی وافزایش رضایتمندی شهروندان اصلاح و مهندسی سیستمها و روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش به ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی (مکانیزه شدن) و کاهش ارتباط کارمندان با مراجعین، کاهش هزینه های زائد اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها و کاهش فساد اداری را انتظار داشت.
کشور ما نیز با آگاهی کامل از نیاز به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل شهروندان، از سال ۱۳۷۹ مصوباتی را تحت عنوان «تحول در نظام اداری» در ۷ مرحله به دستگاه های اجرایی کشور اعلام و کلیات طرح در جلسه مورخ ۸۱.۱.۱۸ هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
این نوشتار کوتاه تلاش دارد تا بخشی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور را که در عرصه تحول نظام اداری خصوصاً در جهت اجرایی شدن بندهای انتهایی ا ز برنامه تحول نظام اداری کشور- برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری و برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری وزیر مجموعه آن یعنی توسعه نظام مکانیزه- را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن تحلیل و تشریح اقدام سازمان امور مالیاتی در ارائه یکی از خدمات آن (راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک) و پرداختن به نقاط قوت و ضعف این سیستم ها، پیشنهاداتی را در جهت بهبود و اصلاح و کارائی هرچه بیشتر ارائه نماید.
قانون مالیات های مستقیم به فصول متعدد که حاصل تقسیم بندی کلی وزیر شاخه مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است، تقسیم می گردد و از جمله منابع زیر مجموعه مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر نقل و انتقال می باشد.
براساس مواد قانونی این فصل، مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری املاک اخذ می گردد درآمدهای مالیاتی از این منبع، به سه زیر شاخه الف- مالیات نقل و انتقال قطعی در مورد املاک با کاربری فقط مسکونی ب- مالیات حق واگذاری (سرقفلی) در مورد املاک دارایی با کاربری تجاری ج- مالیات اجاره که در مورد کلیه املاک اعم از مسکونی (با لحاظ معافیت املاک مسکونی ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها) و املاک تجاری (به هر اندازه و ابعاد) تقسیم می شود.
● نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک:
ارزش معاملاتی املاک از مآخذ ارزش های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی که به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود و محاسبه و مطالبه می گردد و تعیین ارزش معاملاتی املاک نیز به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد و بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام خواهد نمود.
ارزش اجاره املاک هم براساس اجاره نامه رسمی و در نبود آن از طریق ارزش اجاره مندرج در دفترچه ارزش اجاره ای- مصوب کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات ها تعیین می گردد و پس از کسر ۲۵% هزینه استهلاک، مابقی به عنوان مآخذ مطالبه مالیات پس از اعمال نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و مالیات متعلقه مطالبه می گردد.
ارزش حق واگذاری ملک نیز به استناد اسناد و مدارک و یا قرائن مالیاتی توسط واحد مالیاتی و مطابق ارزش تاریخ انتقال تعیین می گردد و پس از اعمال نرخ مالیات متعلقه (۲% ارزش تعیین شده) مطالبه و گواهی مالیاتی مربوط به بلامانع بودن انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد.
قانونگذار به منظور حصول به درآمدهای مالیاتی از این منبع تدابیری را به عنوان ضمانت های اجرائی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم وضع نموده است.
به این ترتیب صدور گواهی انجام معامله (گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) حجم قابل توجهی از وظایف ادارات مالیاتی را به خود مصروف و معطوف داشته است و از طرفی رشد فزاینده ساخت و ساز مسکن و به تبع آن افزایش نقل و انتقال املاک در چند سال اخیر باعث گردیده است تا مراجعه مودیان مالیاتی این بخش را به پر مراجعه ترین بخش های مالیاتی مبدل نماید، حال آنکه اغلب این مراجعین غیردائمی بوده و ممکن است طی سالیان متمادی دیگر مراجعه ای به ادارات مالیاتی نداشته باشند.
صدور یک میلیون و دویست و پنجاه هزارگواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درسال ۱۳۸۵ بنا به اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید حجم عظیمی از اشتغال ادارات امورمالیاتی (اعم از نیروی انسانی و هزینه های جاری) در بخشی کوچک از مجموعه فعالیتهای این سازمان به گونه ای است که معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان مالیاتی کشور معتقد است: «از کل درآمدهای مالیاتی کشور، فقط یک درصد مربوط به درآمد بخش مستغلات بوده، در حالی که این بخش بالاترین هزینه وصول را در میان منابع درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده، ضمن اینکه بیشترین جعل و رشوه، بیشترین نیروی انسانی و بیشترین نارضایتی نیز مربوط به همین منبع بوده است.»
در این میان سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک اولین بار در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران به صورت آزمایش به اجرا درآمد و پس از طی دوره آزمایشی و رفع اشکال و معایب و بررسی های طراحان در سایر ادارات و مراکز استانها درسطح کشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح مقدمه ای برای طرح های آتی دولت خصوصا سیستم های مکانیزه خدمات مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مقدمات و اجرای آزمایشی آن در حال انجام بوده و ازبسترهای طرح جامع مالیاتی کشور نیز می باشد.
نگاهی گذرا به اهداف و ضروریات اجرای طرح مکانیزه نقل و انتقال املاک و راه اندازی ۲۲ مرکز مکانیزه نقل و انتقال املاک درسال۱۳۸۵ و همچنین راه اندازی سایر مراکز دیگر تا پایان آذر سال ۱۳۸۶ علاوه بر آشنایی اجمالی با نحوه کارکرد این مراکز، مبین بخشی از تلاشها و مساعی مجریان طرح بوده که امید است درسایه این تحول، زمینه شکوفایی و باروری اقتصاد کشور به واسطه داشتن بدنه ای کارا و سالم و تحول گرا در سیستم اداری فراهم گردد.
از جمله ضروریات و اهداف مهم طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه صدور گواهی مالیاتی جلب رضایت ارباب رجوع با به حداقل رساندن زمان صدور گواهی مالیاتی است.
نگاهی به فرآیند صدور گواهی مالیاتی در گذشته بیانگر آن است که پیچیدگی و بوروکراسی حاکم موجب شده بود تا مودی مالیاتی پس از تسلیم فرم درخواست گواهی از دفاتر اسناد رسمی به واحد مالیاتی بارها به ادارات مالیاتی و مراجع مرتبط مراجعه نماید و پس از طی مراحل مختلفی از بازدید و ارزیابی ملک و تنظیم گزارشات متعدد توسط کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین) و تاًیید چند مرحله ای آن توسط روسای گروه مالیاتی (سرممیزین) نهایتا علاوه بر افزایش هزینه مودی، موجب افزایش هزینه های عمومی (ترافیک، مصارف سوخت و...) نیز گردد.
به این ترتیب زمان صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می انجامید که به این لحاظ نیز بنا به قول ریاست سازمان امور مالیاتی کشور: «این طرح در راستای سیاست های گسترده دولت دربخش مالیات و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بیشتر به هموطنان اجرا می شود».
سیستم مکانیزه و بهره گیری از فناوریهای روز موجب شده است تا بخش اعظمی از نیروی انسانی درگیر در فرآیند صدور گواهی مالیاتی، جذب بخش های دیگر شده و در روش مکانیزه با کاسته شدن از فعالیت های غیرضروری همچون بازدید از ملک و تهیه و تایید گزارشات دستنویس و همچنین با افزایش دقت و صحت و سرعت در انجام محاسبات و... نیاز به نیروی انسانی به حداقل برسد و با انجام حجم بالای کار توسط نیروی انسانی شاغل در این بخش راندمان کار مفید نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد. کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری کارکنان را نیز باید در شمار ویژگی های کاهش نیروی انسانی این بخش محسوب نمود.
افزایش رو به تزاید ساخت و ساز املاک و رشد فزاینده فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن نبود هرگونه اطلاعات مدون و مشخص از املاک و مستغلات کشور برای استفاده سازمانها و دوائر دولتی دخیل و سیاست گذار در بخش زمین و مسکن موجب گردیده است تا دولت نتواند با دسترسی به اطلاعات شفاف در حوزه تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان، نظارت و حاکمیت خود را به اجرا درآورد.
● با اجرای سیستم مکانیزه
نقل و انتقال املاک یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح یعنی ایجاد مهمترین و بزرگترین بانک اطلاعات املاک کشور تاسیس گردید و به این ترتیب مکانیزاسیون سیستم مالیاتی آن را در ردیف طرح های ملی وزیر بنائی قرار داده است و می تواند کمک شایانی به نظام اقتصادی و مالیاتی و سایر سازمانهای مرتبط با این طرح نماید.
از ویژگی های دیگر بانک اطلاعاتی دسترسی آسان به اطلاعات ذخیره شده و عدم نیاز به ارائه مدارک مجدد و مورد نیاز مربوط به ملک در صورت یکبار مراجعه و در انتقالات بعدی است و به تعبیری دیگری هر ملک دارای پرونده الکترونیکی مرتبط به خود بود و حاوی همه اطلاعات مورد نیاز می باشد.
سایر مزایای طرح:
▪ عدم دخالت فرد در محاسبه مالیات و افزایش دقت و صحت محاسبه
▪ کاهش مصرف ملزومات اداری به دلیل عدم نیاز به تشکیل پرونده و الکترونیکی بودن نوشتارها
▪ اتکاء به مدارک و مستندات سایر سازمانها و ادارات و شهرداریها و کاهش هزینه های عمومی و هزینه مراجعین محترم
▪ گیشه ای بودن ارائه خدمات و عدم ارتباط کارکنان با مراجعین و کمک به سلامت اداری کارکنان و مبارزه با پدیده مذموم فساد اداری
▪ رفع محدودیت فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن همچون پوشه و زونکن و...
▪ کشف برخی از تخلفات ادارات دولتی و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی و گزارش آن به مراجع قانونی و قضائی
▪ جلوگیری از جعل گواهی مالیاتی به دلیل امکان جستجو و مطابقت آن با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات املاک
▪ جلوگیری از جعل فیش های مالیاتی به دلیل تایید چندمرحله ای قبوض توسط واحد درآمد مستقر در این مراکز
▪ امکان ارائه خدمات رفاهی مناسب در مدت زمان انجام خدمت به دلیل وجود فضای متمرکز و تفکیک شده از سایر بخشها
▪ امکان اطلاع رسانی با نصب تابلو نوشته ها و برشورها و فرآیند ارائه خدمت به صورت فلوچارت -افزایش ضریب امنیت در نگهداری اطلاعات و سوابق مودیان با تعریف سطوح دسترسی برای کاربران و ذخیره اطلاعات در فضای مجازی
▪ کاهش خطرات و مشکلات محیطی به دلیل تمرکز ارائه خدمت در فضای مشخص
▪ تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست و پاگیر و مرسوم اداری و صرفه جوئی در زمان
▪ کاهش فعالیتهای زائد همچون بایگانی اسناد و مدارک و عدم نیاز به سابقه و پرونده مالیاتی به دلیل وجود اطلاعات مورد نیاز در بانک اطلاعات
▪ قابلیت تولید گزارش های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد جهت تحلیل و بررسی مدیران و سنجش فعالیت کارکنان
▪ ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل انجام کار
● چالشها و تهدیدات مراکز مکانیزه نقل و انتقال املاک:
راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک و صدور گواهی مالیاتی توانست بر بخش مهمی از دغدغه های سازمان که همانا ارائه خدمت با حداقل زمان و کمترین هزینه و بیشترین بازدهی است فائق شود به نحوی که با آغاز به کار ۲۲مرکز مکانیزه تا پایان سال ۱۳۸۵ در سطح کشور و افتتاح و آغاز به کار آن در تمامی مراکز استانها تا پایان سال ۱۳۸۶ می توان تغییر نگرش را در دولت مهرورزی شاهد بود نگرشی که نگاه حاکمانه دولت را به نگاه خادمانه تبدیل مراکز نقل و انتقال املاک با وجودی که دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار مناسب در ارائه خدمت می باشند.
اما بی شک عدم توجه به برخی اشکالات و موانع و تهدیدات پیش رو به تدریج و با گذشت زمان می تواند از قابلیت های آن بکاهد و اهداف سازمان مالیاتی را آن گونه که انتظار می رود تأمین ننماید.
به خصوص آنکه با فراگیر شدن راه اندازی این مراکز در کل کشور در آینده ای نزدیک و گذر از اجرای آزمایشی آن در چند استان، ضروری است تا دفاتر فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی به عنوان طراحان و مجریان طرح با بررسی همه جانبه و اخذ نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود و اصلاح سیستم و افزایش کارآمدی و به روزرسانی و آینده نگری، مخاطرات احتمالی را پیش بینی نمایند و در این خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها و جلسات با کارکنان شاغل به صورت فصلی می تواند به شناخت هرچه بیشتر از نحوه اجرا، اتخاذ رویه های واحد و رفع موانع در برخی از جهات که ذیلا به آن اشاره می گردد، کمک شایانی نمایند.
● اشکالات نرم افزاری و برنامه (پروژه مستغلات):
پروژه مستغلات از زبان برنامه نویسی دلفی برخوردار است. در واقع دلفی یک کامپایلر پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال در ۱۵سال پیش به بازار عرضه کرد.
با توجه به اینکه کامپایلر دلفی شکل پیشرفته و تکامل یافته حاصل بیش از یک دهه تجربه در طراحی کامپایلر است، ولی با این حال نباید این مسئله را نادیده گرفت که قابلیتهای کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت چشمگیری داشته و تدریجا افزایش حجم اطلاعات، نیاز به سرعت و امنیت فوق العاده ای دارد، بنابراین جا دارد که در انتخاب نوع کامپایلر- بنا بر نیاز روز و موقعیت موجود و متناسب با حجم اطلاعات دقت بیشتری معمول گردد.
بانک اطلاعاتی ای که برای برنامه سایت مکانیزه نقل و انتقال در نظر گرفته شده نسخه ۰،۶ از نرم افزار می باشد که یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است و غالبا برای پردازش تراکنش ها به صورت روزانه و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی طراحی شده است.
به نظر می رسد برای پشتیبانی از پایگاههای اطلاعاتی بزرگ و مهمی مانند سایت مکانیزه نقل و انتقال، که علاوه بر سرعت و عملکرد بالا و ذخیره سازی اطلاعات با حجم روزافزون و قابلیت دسترسی چندین کاربر به طور همزمان، در آینده ای نه چندان دور می بایست قابلیت دسترسی را حتی برای سایر کاربران خارج از سیستم به بانک اطلاعاتی فراهم نماید، ضروری است سطوح امنیتی و ظرفیت ذخیره سازی با چندین پردازنده موازی مورد توجه قرار گیرد و سیستم مذکور متناسب با نیازهای آتی به روزرسانی شود. از سایر جهات همچون موارد زیر رفع نواقص برنامه ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به پیچیدگی های موجود در دفترچه ارزش معاملاتی و تفاوت مندرجات و محتویات دفترچه که به اقتضاء هر شهر تدوین گردیده است و با وجود اطلاع و آگاهی و اشراف کامل طراحان و تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان، بعضا امکان اعمال برخی معافیت ها و در نتیجه محاسبه صحیح که متضمن حفظ حقوق مودی و دولت است، نمی باشد.
البته تلاشهایی در جریان است که به روند یکسان سازی این دفترچه ها کمک شایانی می نماید و در آینده ای نه چندان دور امکان محاسبه مالیات را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک فراهم می نمایند اما سرعت بخشی به این روند ضروری است.

نقی پرتوی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

NGN ساکن جدید دهکده جهانی

NGN ساکن جدید دهکده جهانی
در طول دهه گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای در مباحث مخابراتی و کامپیوتری صورت گرفته و این دو صنعت بیش تر از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند به نحوی که امروزه به صورت گسترده ای شاهد مجتمع سازی و تلفیق تجهیزات کامپیوتری و شبکه های تلفنی با یکدیگر هستیم.
با این وجود هنوز هم با افزایش محبوبیت تلفن ها و حرکت سرویس ها از شبکه های تلفنی به سمت شبکه اینترنت، اپراتورهای قدیمی شبکه های عمومی شاهد افزایش ترافیک تلفنی بر روی شبکه های تلفن عمومی خود بوده اند.
از طرفی، تقاضاهای مشترکان شبکه های تلفنی نیز از حد ارتباطات عادی که توسط تامین کنندگان شبکه آن ها ارایه می شود فراتر رفته و به سمت توانایی های ارتباطی متنوع شبکه های عمومی داده ای و شبکه اینترنت سوق پیدا کرده و اپراتورها نیز با ارایه سرویس های باند پهن سعی در پاسخ گویی به این تقاضاها دارند.این روش، تقاضاهای مشترکان را برآورده می کند، ولی هیچ تضمینی برای توسعه پیوسته شبکه های ارتباطی جهانی ندارد؛ چرا که اپراتورهای شبکه، تنها دسترسی به یک تامین کننده سرویس اینترنت و یا در بهترین حالت دسترسی به شبکه اینترنت را فراهم می کنند.
در این میان طی چند سال گذشته مفهوم جدیدی از شبکه های باند پهن مجتمع با نام شبکه های نسل بعد مطرح شده است که می توان ویژگی های اساسی آن را با توجه به مشکلاتی که پیش روی اپرتورهای شبکه قرار گرفته است، تعریف کرد. مواردی مثل نیاز به تامین سرویس بر روی دسترسی های باند پهن (برای افزایش درآمد)، نیاز به یکپارچه سازی و ادغام سرویس های مختلف شبکه مثل دیتا، صوت، تلفن و چندرسانه ای و هم چنین ارایه سرویس های محبوب اینترنت مثل پیام های فوری ، سرویس های پخش تلویزیونی و در نهایت ایجاد قابلیت دسترسی به سرویس ها در هر زمان و هر مکان برای مشترکان (مخصوصا به صورت متحرک) را می توان از جمله مواردی دانست که NGN به راحتی قادر به حل آن است.
● مفهوم NGN
در شبکه سنتی تلفن ، یک مرکز تلفن کارکردهای لازم برای پشتیبانی تلفن کننده ، شامل کنترل مکالمه، خصوصیات و کاربردها، مدارات سرویس و کارت های خط و ترانک را انجام می دهد. اما این ساختار در شبکه های NGN کاملا متفاوت است.
اجزای اصلی شبکه NGN (گرچه بعضی اوقات با نام های مختلف توسط بخش های گوناگون استانداردها نام گذاری شده اند) شامل سافت سوییچ (معادل کنترل مکالمه)، سرور کاربرد (خصوصیات و کاربردها)، مدیا سرور (مدارات سوییچ) و مدیا گیت وی ها (کارت های ترانک و مشترک) است.
در سوییچ های فعلی بخش های کنترل، سوییچینگ، سرویس دهی و پردازش در یک لایه انجام می شوند و بخش انتقال نیز توسط ماتریس سوییچینگ انجام می شود، ولی در شبکه های نسل بعد این عملکردها از یکدیگر تفکیک می شوند؛ بدین صورت که عملیات کنترل در سافت سوییچ ها، عملیات سوییچ در مرزهای شبکه و عملیات مربوط به سرویس ها و خدمات در سرورهای تعیین شده، انجام می گیرد که این امر باعث کاهش هزینه های جاری شده و به واسطه لایه ای شدن شبکه ایجاد تغییرات با هزینه های کم تر به راحتی امکان پذیر خواهد بود. و این به معنی انعطاف پذیری بالای شبکه است.
با این وجود، باید توجه داشت که شبکه NGN جایگزین شبکه موجود نمی شود، بلکه به تدریج قابلیت های شبکه فعلی برای ایجاد سرمایه های جدید، جهت همگرایی صوت و دیتا، توسعه خواهد یافت. اگرچه یک راه حل «اندازه مناسب برای همه» وجود ندارد و نیاز اپراتورها باید براساس وضعیت و شرایط مورد توجه قرار گیرد، لیکن دسترسی اپراتورها برای کسب منافع جدید از سرویس های چندرسانه ای و دیگر کاربردهای نسل بعد، ضمن حفظ سرویس های صوت و کاهش هزینه ها، امکان پذیر خواهد بود. برای گذر آرام از شبکه های امروزی به ساختار شبکه های جدید و به حداقل رساندن سرمایه گذاری مورد نیاز، ضروری است که استراتژی مناسبی همراه با به کارگیری سودمندی های ساختار NGN به کارگرفته شود. به هر صورت هر قدمی که در طول این گذر برداشته می شود، باید به سوی یک ساختار مبتنی بر بسته به نام NGN منتهی شود، بهره برداری هم زمان از فناوری های جدید و فناوری موجود ضرورت بسیار مهمی است که باید رعایت شود، اما باید توجه داشت که هر نوع سیستم دسترسی که انتخاب شود، سیستم سوییچینگ سنتی در کنار فناوری جدید شبکه برای سال ها باقی خواهد ماند.
در مجموع می توان گفت که شبکه نسل بعد (NGN) یک شبکه یک پارچه است که از ترکیب شبکه های موجود (شبکه دیتا، شبکه تلفنی، شبکه هوشمند و...) به وجود می آید. شبکه نسل بعدی می تواند به عنوان یک شبکه مبتنی بر بسته جایگزین شبکه فعلی، جهت ارایه سرویس های صوت، داده و چندرسانه ای به مشترکین شود. شبکه های نسل بعد، شبکه های موجود را که دارای ساختار گسترده هستند به شبکه ای با لایه انتقال بسته ای برای حمل کلیه ترافیک های مخابراتی و ارتباطی نظیر صوت، سرگرمی، آموزشی و سرویس های اطلاعاتی تبدیل می کند.
● مزایا و محدودیتهای پیاده سازی NGN
هر نوع مفهوم و یا سیستم جدیدی که وارد شبکه های مخابراتی می شود پس از پیاده سازی و اجرا تبعاتی اعم از مثبت و منفی را به همراه خواهد داشت. از طرفی در حال حاضر شبکه های تک سرویسی وجود دارد که هزینه نگهداری آن ها بالا است ولی شبکه NGN یک شبکه منفرد مبتنی بر سرویس دهنده/سرویس گیرنده است که چندین سرویس را با هم ارایه می کند.
به طور خلاصه می توان مزایا و محدودیت های پیاده سازی NGN در شبکه PSTN در ادامه بررسی شده است:
● محدودیت در ارسال دورنگار روی NGN :
یکی از سرویس های مهم شبکه PSTN، ارسال دورنگار روی ارتباط مربوط به مکالمه است و از آن جا که این ارتباط از نظر NGN به عنوان صوت تلقی شده و عملیات کدینگ روی آن انجام می شود، لذا امکان اختلال روی سرویس دورنگار بسیار زیاد است. لذا در مراحلی اجرایی و خرید سیستم، در نظر گرفتن تجهیزات لازم جهت برطرف کردن این مشکل ضروری می نماید.
● NGN به عنوان هسته مرکزی تمامی شبکه:
با توجه به این که هسته مرکزی شبکه NGN به عنوان هسته مرکزی تمامی شبکه ها تلقی می شود، هرگونه اقدام در جهت تعریف و پیاده سازی هسته مرکزی برای شبکه های دیگر را باید متوقف کرد.
● استفاده از پروتکل IP برای تمامی سرویس:
روند ارایه سرویس در تمامی جهان براساس به کارگیری پروتکل IP است و هم چنین زیرساخت شبکه NGN براساس IP پیشنهاد شده است، لذا هرگونه ارایه سرویس جدید در هر یک از شبکه های مخابراتی می بایستی براساس IP باشد.
● کاهش توسعه شبکه انتقال:
پیاده سازی NGN می تواند در یک نگاه خیلی خوش بینانه تا سه برابر، نیاز شبکه PSTN به شبکه انتقال موجود را کاهش دهد، در نتیجه برای رهایی از محدودیت های انتقال در شبکه PSTN استفاده از مالتی پلکس نوری پیشنهاد می شود که می تواند به طور قابل ملاحظه ظرفیت شبکه نوری را افزایش دهد. لذا باتوجه به این روش، حجم توسعه شبکه انتقال باید به صورت جدی مورد محاسبه و تجدیدنظر قرار گیرد.
● استفاده از سیستم هایی با واسط باز :
یکی دیگر از ویژگی های شبکه های نسل بعد استفاده از سیستم های با واسط باز است؛ به طوری که با تعریف واسط های استاندارد از میان لایه های مختلف، اپراتورها می توانند شبکه های همگن را توسعه داده تا از مزایای تجهیزات بهتری استفاده کنند.
در واقع اپراتورها با استفاده از معماری باز می توانند به چرخه پیاده سازی سرویس های جدید سرعت بخشند؛ بنابراین اپراتورها می توانند با ترویج رقابت بهترین محصول را در دسترس داشته باشد. برای مثال امروزه اگر یک اپراتور بخواهد در شبکه هوشمند سرویس های جدیدی را توسعه دهد، وابستگی شدیدی به سازنده طرح و سیستم دارد اگر سازنده هزینه های زیادی را بخواهد آن گاه اپراتور نمی تواند شبکه اش را ترقی دهد.
یکی از مزایای دیگر معماری باز این است که می توان در چرخه پیاده سازی سرویس های جدید پیشرفت بهتری حاصل کرد. در دنیای رقابتی مخابرات یکی باید سریع تر از بقیه عمل کند. لذا فناوری های باز امکان تغییر اجزا را میسر می سازد به طوری که در مدت چند روز می توان سرویس جدیدی را پیاده سازی کرد.
● استانداردهای NGN :
دفتر استانداردسازی مخابرات اتحادیه جهانی مخابرات در ژوئیه سال ۲۰۰۳، یک کارگاه آموزشی NGN را با عنوان "شبکه های نسل بعد: چه، چه وقت و چگونه؟" در دفتر مرکزی خود در ژنو سوییس راه اندازی کرد. در این کارگاه آموزشی، اکثر بخش های مخابراتی از جمله سازمان های تنظیم مقررات ، تولیدکنندگان، ارایه دهندگان سرویس و کاربران حضور داشتند و مطالب و نقطه نظرات خود را ارایه کردند.
یکی از مشکلاتی که در اثنای این کارگاه آموزشی نمود پیدا کرد، استفاده از عبارات مشابه اما معانی و روش های متفاوت برای شبکه های نسل بعد (NGN) بود که این مساله آشفتگی و سردرگمی زیادی را در مباحث مطروحه به وجود آورده بود؛ اما با این وجود، لزوم وجود استانداردهای جهانی برای NGN نیز به صورت مشخص توسط شرکت کنندگان مورد تاکید قرار گرفت و همین امر کافی بود تا اعضای ITU-T نسبت به این قضیه توجه بیش تری داشته باشد.
با در نظر گرفتن نتایج این کارگاه آموزشی، ITU-T SG ۱۳ یک گروه همکاری مشترک (JRG) مقدماتی را در سال ۲۰۰۳ راه اندازی کرد. گروه NGN-JRG مسؤولیت تعریف یک سری استانداردهای اولیه برای پایه گذاری چارچوب NGN و هم چنین تعریف NGN در متون ITU-T را بر عهده گرفت. حاصل کارکرد و نتایج فعالیت این گروه که تا ژوئن ۲۰۰۴ به فعالیت خود ادامه داد، توصیه های سری Y.۲۰۰۱ و Y.۲۰۱۱ بود که در حال حاضر اساس مطالعات ITU-T در زمینه NGN قرار گرفته است.
شبکه های نسل بعد در توصیه نامه سری Y.۲۰۰۱ (که هدف اصلی آن ارایه یک تعریف عمومی برای NGN بود) این گونه تعریف شده است : "یک شبکه مبتنی بر بسته های اطلاعاتی که قادر است سرویس های مخابراتی، امکان استفاده از باند پهن و فناوری های انتقال با قابلیت ارایه کیفیت سرویس را ارایه کند. هم چنین شبکه ای که در آن کارکردهای وابسته به سرویس، مستقل از فناوری های وابسته به انتقال است؛ این شبکه به کابران اجازه می دهد که به شبکه ها، تامین کنندگان سرویس و یا سرویس های مختلف به صورت آزاد دسترسی داشته باشند و در کنار همه این موارد از تحرک فراگیر و عمومی نیز پشتیبانی می کند تا امکان استفاده از سرویس های یکپارچه را در هر مکان و هر زمانی برای کاربران فراهم کند."
تحرک فراگیر نیز در توصیه نامه سری Y.۲۰۰۱ اتحادیه جهانی مخابرات بدین صورت تعریف شده است: " قابلیتی برای کاربر یا هر وسیله متحرک دیگر که برقراری ارتباط و استفاده از سرویس های دسترسی بدون در نظر گرفتن تغییر موقعیت مکانی و یا محیط فنی، برای آن فراهم شود. البته درجه در دسترس بودن سرویس ممکن است به فاکتورهای زیادی از جمله توانایی های شبکه دسترسی، توافقنامه های سطح سرویس بین شبکه های خانگی کاربران و سایر شبکه ها و... بستگی داشته باشد. تحرک، در برگیرنده قابلیت برقراری ارتباط با و یا بدون پیوستگی سرویس نیز است."
● معماری NGN
شبکه NGN از مجموعه اجزایی تشکیل شده که همانند دیگر عناصر شبکه های مخابراتی در طول زمان دستخوش تحولاتی بوده اند؛ چرا که همواره فناوری های جدید مطرح شده و باعث ایجاد تغییراتی در نوع تجهیزات پیشنهادی برای هریک از قسمت های این گونه شبکه ها شده است.
از طرفی هسته شبکه در تمامی شبکه های بسته ای اعم از NGN و یا شبکه هایی که قبلا به کار گرفته می شد، به سیستم های سوییچینگی اطلاق می شود که وظایف آن ها فقط شامل سه لایه اول مدل OSI است. ویژگی های مهم مورد انتظار از سیستمی که به عنوان هسته شبکه به کار گرفته می شود عبارت است از:
▪ قدرت پردازش در حد چند صد گیگا بیت بر ثانیه
▪ دارای اینترفیس های خانواده STM-N برای اتصال به شبکه های SDH
▪ دارای اینترفیس هایی براساس &#۶۱۵۴۸; های متفاوت برای اتصال به شبکه هایWDM /DWDM
▪ دارای فابریک سوییچ براساس ATM یا IP
نکته دیگر در تعریف مفهوم هسته شبکه مربوط به سلسله مراتب سوییچینگ در شبکه های بسته ای است. برحسب توزیع جغرافیایی و تعداد گره ها و هم چنین نوع سیستم های به کارگرفته شده انتظار می رود که سه نوع سوییچ در سه رده یا سلسله مراتب در یک شبکه بسته ای تعریف شود:
الف) سوییچ های دسترسی: به سیستم هایی اطلاق می شود که دارای قدرت پردازش پایین و اینترفیس با نرخ بیت پایین باشند. ضمن این که عملیات تبدیل پروتکل مورد استفاده در هسته مرکزی شبکه به پروتکل های کاربردی و یا شبکه های جانبی بر عهده این بخش است. در شبکه های NGN این نوع سوییچ ها با عنوان مدیا گیت وی معرفی و به کار گرفته می شود.
ب) سوییچ های لبه: این نوع سوییچ ها می توانند تمامی قابلیت های سوییچ دسترسی را داشته باشند، ضمن این که با این تفاوت که دارای قدرت پردازش بالاتری نسبت به آن ها هستند.
مهم ترین ویژگی این سوییچ ها این است که به تنهایی می توانند یک شبکه کامل را تشکیل دهند که در یک لبه، سرویس های مختلف را ارایه نموده و در لبه دیگر لینک های پرظرفیت را برای برقراری و تعریف یک شبکه دیگر، پشتیبانی کنند.
ج) سوییچ های هسته: این نوع سوییچ ها دارای قدرت پردازش بالایی بوده و اینترفیس های با سرعت بالا را پشتیبانی می کنند و وظیفه آن ها اتصال بین لینک های خروجی (سوییچ های لایه لبه و دسترسی) و سوییچینگ ترافیک آن ها است.
طی سال های گذشته سوییچ های هسته مبتنی بر فناوری ATM بوده اند و در زمانی که هر سه رده سوییچینگ فوق به طور یک جا به کار گرفته می شد، سیستمی که به عنوان هسته تعریف می شد، عملا به صورت Cross Connect مورد استفاده قرار می گرفت، بر پایه این ویژگی ها در روند معرفی فناوری های نوین به عنوان هسته شبکه های بسته ای، مجموعه ای از پروتکل ها به کار گرفته شده اند. روند تکامل سیستم های قابل به کارگیری در هسته شبکه NGN دارای ویژگی هایی است:
انتخاب IP به عنوان پروتکلی که وظیفه سوییچینگ را در شبکه برعهده دارد
▪ کاهش تعداد لایه شبکه در مقایسه با مدل OSI
▪ حذف مالتی پلکس الکتریکیSDH) / (SONET و جایگزینی مالتی پلکس نوری
▪ حذف سوییچینگ مبتنی بر فناوری ATM
این ویژگی ها باعث شد که عملا در هسته شبکه ها، یک لایه سوییچینگ به صورتCross Connect و براساس طول موج های متفاوت به وجود آید؛ به عبارت دیگر قبل از معرفی سیستم های ترکیبی IP/DWDM یک لایه در هسته شبکه های بسته ای وجود داشت که عملیات Cross Connect را براساس مالتی پلکس و سوییچینگ الکتریکی و با استفاده از سیستم های ATM یا SDH انجام می داد. ولی در شبکه های امروزه ی که ظرفیت بالا در هسته شبکه پیش بینی می شود تعریف و برقراری لینک های پرظرفیت بر عهده سیستم های DWDM و OXC است.
در مجموع می توان گفت که نیاز قرن بیست ویکم مجموعه ای از شبکه ها است که تنها به یک شبکه با سرویس های محدود (مثل PSTN) منحصر نبوده و قابلیت پشتیبانی از سرویس های متنوع را دارا باشد. بنابراین هدف نهایی NGN ترکیب ویژگی های مثبت شبکه های PSTN، PSDN و اینترنت است. شبکه های نسل بعد با یک ساختار تفکیک شده، مزیت کاملی از فناوری های پیشرفته را از هر دو جنبه ارایه سرویس های جدید سطح بالاجهت افزایش سوددهی اپراتورها و کاهش هزینه های نگهداری و سرمایه گذاری در اختیار دارد.

وبگردی
وزیری جدید با صدای رسای فقرا !
وزیری جدید با صدای رسای فقرا ! - محمد شریعتمداری کاندیدای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دوره سیاستگذاری آمرانه به پایان رسیده است گفت: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود.
جهانگیری بعد از دلار ۴۲۰۰
جهانگیری بعد از دلار ۴۲۰۰ - در هر صورت هنگامی که شواهد روشن حکایت از آن داشت که نه‌تن‌ها مجموعه اقتصادی همسو با معاون اول نیستند بلکه دایره تنگ‌تر شده است، تنها فرصت را برای کناره‌گیری از دولت از دست داد و هنگامی که حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ رخ داد، این فرصت بیشتر از پیش از دست رفت و پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی دیگر نه‌تن‌ها نمی‌تواند چنین کند، بلکه معلوم نیست که نتایج مثبتی از کناره‌گیری احتمالی‌اش به دست آورد.
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.