دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018

اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک


اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک
اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها و اصلاح ساختار و نظام اداری ضرورتی انکارناپذیر است و آنان که تا حدودی به مسائل ریز و درشت IT کشور و روند توسعه آن در سایر کشورها آگاه هستند به خوبی می دانند که سرمایه گذاری برخی کشورهای همجوار که از چندی پیش و بر روی پروژه های کاربردی ICT آغاز و اجرایی گردیده است نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادی منشاء اثر بوده، بلکه با بهبود خدمت رسانی به شهروندان و دگرگونی در کارکرد ادارات، مراحل تحقق کامل دولت الکترونیک را نیز تدریجاً فراهم نموده است.
از این منظر که ارائه خدمات کارآمدتر، شفاف تر، باسرعت بیشتر و بهای کمتر که حتی توان تطبیق با نیازهای شخصی مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بدان دسترسی داشته باشند، مشخصه های اصلی یک دولت الکترونیک به حساب می آید.
با نگاهی به جهان پیرامون درمی یابیم که در دو دهه گذشته، کارنامه دولت ها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، سرشار از طرح های کارآمد ICT در راستای حذف ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک دولتی و ارایه خدمات کارآمد به شهروندان است.
دگرگونی های بنیادین در روش دولت ها به منظور کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جویی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه سرویس های ONLINE و شبانه روزی دولتی از این درگاه نوین ارتباطی، به تدریج فراگیر شده است.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آن است که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فن آوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت سیستم، پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود.
از سوی دیگر تاثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتها به گونه ای است که هم اکنون نیز عدم بکارگیری و استفاده از توانمندیهای موجود آثار سوء خود را در پی داشته و مقایسه فاصله ایجاد شده مابین نظام اداری موجود و سیستم های اداری پیشرفته و حتی در حال توسعه مبین نگاه سطحی و نهایتاً عقب افتادگی نظام اداری می باشد، حال آنکه با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات بالقوه کشور می توان کاملاً پاسخگوی نیاز واقعی و فزاینده جامعه به ارائه خدمت سازمانها و دستگاههای دولتی بود.
علاوه بر جلب اعتماد عمومی وافزایش رضایتمندی شهروندان اصلاح و مهندسی سیستمها و روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش به ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی (مکانیزه شدن) و کاهش ارتباط کارمندان با مراجعین، کاهش هزینه های زائد اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها و کاهش فساد اداری را انتظار داشت.
کشور ما نیز با آگاهی کامل از نیاز به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل شهروندان، از سال ۱۳۷۹ مصوباتی را تحت عنوان «تحول در نظام اداری» در ۷ مرحله به دستگاه های اجرایی کشور اعلام و کلیات طرح در جلسه مورخ ۸۱.۱.۱۸ هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
این نوشتار کوتاه تلاش دارد تا بخشی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور را که در عرصه تحول نظام اداری خصوصاً در جهت اجرایی شدن بندهای انتهایی ا ز برنامه تحول نظام اداری کشور- برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری و برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری وزیر مجموعه آن یعنی توسعه نظام مکانیزه- را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن تحلیل و تشریح اقدام سازمان امور مالیاتی در ارائه یکی از خدمات آن (راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک) و پرداختن به نقاط قوت و ضعف این سیستم ها، پیشنهاداتی را در جهت بهبود و اصلاح و کارائی هرچه بیشتر ارائه نماید.
قانون مالیات های مستقیم به فصول متعدد که حاصل تقسیم بندی کلی وزیر شاخه مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است، تقسیم می گردد و از جمله منابع زیر مجموعه مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر نقل و انتقال می باشد.
براساس مواد قانونی این فصل، مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری املاک اخذ می گردد درآمدهای مالیاتی از این منبع، به سه زیر شاخه الف- مالیات نقل و انتقال قطعی در مورد املاک با کاربری فقط مسکونی ب- مالیات حق واگذاری (سرقفلی) در مورد املاک دارایی با کاربری تجاری ج- مالیات اجاره که در مورد کلیه املاک اعم از مسکونی (با لحاظ معافیت املاک مسکونی ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها) و املاک تجاری (به هر اندازه و ابعاد) تقسیم می شود.
● نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک:
ارزش معاملاتی املاک از مآخذ ارزش های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی که به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود و محاسبه و مطالبه می گردد و تعیین ارزش معاملاتی املاک نیز به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد و بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام خواهد نمود.
ارزش اجاره املاک هم براساس اجاره نامه رسمی و در نبود آن از طریق ارزش اجاره مندرج در دفترچه ارزش اجاره ای- مصوب کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات ها تعیین می گردد و پس از کسر ۲۵% هزینه استهلاک، مابقی به عنوان مآخذ مطالبه مالیات پس از اعمال نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و مالیات متعلقه مطالبه می گردد.
ارزش حق واگذاری ملک نیز به استناد اسناد و مدارک و یا قرائن مالیاتی توسط واحد مالیاتی و مطابق ارزش تاریخ انتقال تعیین می گردد و پس از اعمال نرخ مالیات متعلقه (۲% ارزش تعیین شده) مطالبه و گواهی مالیاتی مربوط به بلامانع بودن انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد.
قانونگذار به منظور حصول به درآمدهای مالیاتی از این منبع تدابیری را به عنوان ضمانت های اجرائی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم وضع نموده است.
به این ترتیب صدور گواهی انجام معامله (گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) حجم قابل توجهی از وظایف ادارات مالیاتی را به خود مصروف و معطوف داشته است و از طرفی رشد فزاینده ساخت و ساز مسکن و به تبع آن افزایش نقل و انتقال املاک در چند سال اخیر باعث گردیده است تا مراجعه مودیان مالیاتی این بخش را به پر مراجعه ترین بخش های مالیاتی مبدل نماید، حال آنکه اغلب این مراجعین غیردائمی بوده و ممکن است طی سالیان متمادی دیگر مراجعه ای به ادارات مالیاتی نداشته باشند.
صدور یک میلیون و دویست و پنجاه هزارگواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درسال ۱۳۸۵ بنا به اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید حجم عظیمی از اشتغال ادارات امورمالیاتی (اعم از نیروی انسانی و هزینه های جاری) در بخشی کوچک از مجموعه فعالیتهای این سازمان به گونه ای است که معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان مالیاتی کشور معتقد است: «از کل درآمدهای مالیاتی کشور، فقط یک درصد مربوط به درآمد بخش مستغلات بوده، در حالی که این بخش بالاترین هزینه وصول را در میان منابع درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده، ضمن اینکه بیشترین جعل و رشوه، بیشترین نیروی انسانی و بیشترین نارضایتی نیز مربوط به همین منبع بوده است.»
در این میان سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک اولین بار در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران به صورت آزمایش به اجرا درآمد و پس از طی دوره آزمایشی و رفع اشکال و معایب و بررسی های طراحان در سایر ادارات و مراکز استانها درسطح کشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح مقدمه ای برای طرح های آتی دولت خصوصا سیستم های مکانیزه خدمات مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مقدمات و اجرای آزمایشی آن در حال انجام بوده و ازبسترهای طرح جامع مالیاتی کشور نیز می باشد.
نگاهی گذرا به اهداف و ضروریات اجرای طرح مکانیزه نقل و انتقال املاک و راه اندازی ۲۲ مرکز مکانیزه نقل و انتقال املاک درسال۱۳۸۵ و همچنین راه اندازی سایر مراکز دیگر تا پایان آذر سال ۱۳۸۶ علاوه بر آشنایی اجمالی با نحوه کارکرد این مراکز، مبین بخشی از تلاشها و مساعی مجریان طرح بوده که امید است درسایه این تحول، زمینه شکوفایی و باروری اقتصاد کشور به واسطه داشتن بدنه ای کارا و سالم و تحول گرا در سیستم اداری فراهم گردد.
از جمله ضروریات و اهداف مهم طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه صدور گواهی مالیاتی جلب رضایت ارباب رجوع با به حداقل رساندن زمان صدور گواهی مالیاتی است.
نگاهی به فرآیند صدور گواهی مالیاتی در گذشته بیانگر آن است که پیچیدگی و بوروکراسی حاکم موجب شده بود تا مودی مالیاتی پس از تسلیم فرم درخواست گواهی از دفاتر اسناد رسمی به واحد مالیاتی بارها به ادارات مالیاتی و مراجع مرتبط مراجعه نماید و پس از طی مراحل مختلفی از بازدید و ارزیابی ملک و تنظیم گزارشات متعدد توسط کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین) و تاًیید چند مرحله ای آن توسط روسای گروه مالیاتی (سرممیزین) نهایتا علاوه بر افزایش هزینه مودی، موجب افزایش هزینه های عمومی (ترافیک، مصارف سوخت و...) نیز گردد.
به این ترتیب زمان صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می انجامید که به این لحاظ نیز بنا به قول ریاست سازمان امور مالیاتی کشور: «این طرح در راستای سیاست های گسترده دولت دربخش مالیات و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بیشتر به هموطنان اجرا می شود».
سیستم مکانیزه و بهره گیری از فناوریهای روز موجب شده است تا بخش اعظمی از نیروی انسانی درگیر در فرآیند صدور گواهی مالیاتی، جذب بخش های دیگر شده و در روش مکانیزه با کاسته شدن از فعالیت های غیرضروری همچون بازدید از ملک و تهیه و تایید گزارشات دستنویس و همچنین با افزایش دقت و صحت و سرعت در انجام محاسبات و... نیاز به نیروی انسانی به حداقل برسد و با انجام حجم بالای کار توسط نیروی انسانی شاغل در این بخش راندمان کار مفید نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد. کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری کارکنان را نیز باید در شمار ویژگی های کاهش نیروی انسانی این بخش محسوب نمود.
افزایش رو به تزاید ساخت و ساز املاک و رشد فزاینده فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن نبود هرگونه اطلاعات مدون و مشخص از املاک و مستغلات کشور برای استفاده سازمانها و دوائر دولتی دخیل و سیاست گذار در بخش زمین و مسکن موجب گردیده است تا دولت نتواند با دسترسی به اطلاعات شفاف در حوزه تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان، نظارت و حاکمیت خود را به اجرا درآورد.
● با اجرای سیستم مکانیزه
نقل و انتقال املاک یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح یعنی ایجاد مهمترین و بزرگترین بانک اطلاعات املاک کشور تاسیس گردید و به این ترتیب مکانیزاسیون سیستم مالیاتی آن را در ردیف طرح های ملی وزیر بنائی قرار داده است و می تواند کمک شایانی به نظام اقتصادی و مالیاتی و سایر سازمانهای مرتبط با این طرح نماید.
از ویژگی های دیگر بانک اطلاعاتی دسترسی آسان به اطلاعات ذخیره شده و عدم نیاز به ارائه مدارک مجدد و مورد نیاز مربوط به ملک در صورت یکبار مراجعه و در انتقالات بعدی است و به تعبیری دیگری هر ملک دارای پرونده الکترونیکی مرتبط به خود بود و حاوی همه اطلاعات مورد نیاز می باشد.
سایر مزایای طرح:
▪ عدم دخالت فرد در محاسبه مالیات و افزایش دقت و صحت محاسبه
▪ کاهش مصرف ملزومات اداری به دلیل عدم نیاز به تشکیل پرونده و الکترونیکی بودن نوشتارها
▪ اتکاء به مدارک و مستندات سایر سازمانها و ادارات و شهرداریها و کاهش هزینه های عمومی و هزینه مراجعین محترم
▪ گیشه ای بودن ارائه خدمات و عدم ارتباط کارکنان با مراجعین و کمک به سلامت اداری کارکنان و مبارزه با پدیده مذموم فساد اداری
▪ رفع محدودیت فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن همچون پوشه و زونکن و...
▪ کشف برخی از تخلفات ادارات دولتی و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی و گزارش آن به مراجع قانونی و قضائی
▪ جلوگیری از جعل گواهی مالیاتی به دلیل امکان جستجو و مطابقت آن با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات املاک
▪ جلوگیری از جعل فیش های مالیاتی به دلیل تایید چندمرحله ای قبوض توسط واحد درآمد مستقر در این مراکز
▪ امکان ارائه خدمات رفاهی مناسب در مدت زمان انجام خدمت به دلیل وجود فضای متمرکز و تفکیک شده از سایر بخشها
▪ امکان اطلاع رسانی با نصب تابلو نوشته ها و برشورها و فرآیند ارائه خدمت به صورت فلوچارت -افزایش ضریب امنیت در نگهداری اطلاعات و سوابق مودیان با تعریف سطوح دسترسی برای کاربران و ذخیره اطلاعات در فضای مجازی
▪ کاهش خطرات و مشکلات محیطی به دلیل تمرکز ارائه خدمت در فضای مشخص
▪ تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست و پاگیر و مرسوم اداری و صرفه جوئی در زمان
▪ کاهش فعالیتهای زائد همچون بایگانی اسناد و مدارک و عدم نیاز به سابقه و پرونده مالیاتی به دلیل وجود اطلاعات مورد نیاز در بانک اطلاعات
▪ قابلیت تولید گزارش های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد جهت تحلیل و بررسی مدیران و سنجش فعالیت کارکنان
▪ ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل انجام کار
● چالشها و تهدیدات مراکز مکانیزه نقل و انتقال املاک:
راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک و صدور گواهی مالیاتی توانست بر بخش مهمی از دغدغه های سازمان که همانا ارائه خدمت با حداقل زمان و کمترین هزینه و بیشترین بازدهی است فائق شود به نحوی که با آغاز به کار ۲۲مرکز مکانیزه تا پایان سال ۱۳۸۵ در سطح کشور و افتتاح و آغاز به کار آن در تمامی مراکز استانها تا پایان سال ۱۳۸۶ می توان تغییر نگرش را در دولت مهرورزی شاهد بود نگرشی که نگاه حاکمانه دولت را به نگاه خادمانه تبدیل مراکز نقل و انتقال املاک با وجودی که دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار مناسب در ارائه خدمت می باشند.
اما بی شک عدم توجه به برخی اشکالات و موانع و تهدیدات پیش رو به تدریج و با گذشت زمان می تواند از قابلیت های آن بکاهد و اهداف سازمان مالیاتی را آن گونه که انتظار می رود تأمین ننماید.
به خصوص آنکه با فراگیر شدن راه اندازی این مراکز در کل کشور در آینده ای نزدیک و گذر از اجرای آزمایشی آن در چند استان، ضروری است تا دفاتر فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی به عنوان طراحان و مجریان طرح با بررسی همه جانبه و اخذ نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود و اصلاح سیستم و افزایش کارآمدی و به روزرسانی و آینده نگری، مخاطرات احتمالی را پیش بینی نمایند و در این خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها و جلسات با کارکنان شاغل به صورت فصلی می تواند به شناخت هرچه بیشتر از نحوه اجرا، اتخاذ رویه های واحد و رفع موانع در برخی از جهات که ذیلا به آن اشاره می گردد، کمک شایانی نمایند.
● اشکالات نرم افزاری و برنامه (پروژه مستغلات):
پروژه مستغلات از زبان برنامه نویسی دلفی برخوردار است. در واقع دلفی یک کامپایلر پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال در ۱۵سال پیش به بازار عرضه کرد.
با توجه به اینکه کامپایلر دلفی شکل پیشرفته و تکامل یافته حاصل بیش از یک دهه تجربه در طراحی کامپایلر است، ولی با این حال نباید این مسئله را نادیده گرفت که قابلیتهای کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت چشمگیری داشته و تدریجا افزایش حجم اطلاعات، نیاز به سرعت و امنیت فوق العاده ای دارد، بنابراین جا دارد که در انتخاب نوع کامپایلر- بنا بر نیاز روز و موقعیت موجود و متناسب با حجم اطلاعات دقت بیشتری معمول گردد.
بانک اطلاعاتی ای که برای برنامه سایت مکانیزه نقل و انتقال در نظر گرفته شده نسخه ۰،۶ از نرم افزار می باشد که یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است و غالبا برای پردازش تراکنش ها به صورت روزانه و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی طراحی شده است.
به نظر می رسد برای پشتیبانی از پایگاههای اطلاعاتی بزرگ و مهمی مانند سایت مکانیزه نقل و انتقال، که علاوه بر سرعت و عملکرد بالا و ذخیره سازی اطلاعات با حجم روزافزون و قابلیت دسترسی چندین کاربر به طور همزمان، در آینده ای نه چندان دور می بایست قابلیت دسترسی را حتی برای سایر کاربران خارج از سیستم به بانک اطلاعاتی فراهم نماید، ضروری است سطوح امنیتی و ظرفیت ذخیره سازی با چندین پردازنده موازی مورد توجه قرار گیرد و سیستم مذکور متناسب با نیازهای آتی به روزرسانی شود. از سایر جهات همچون موارد زیر رفع نواقص برنامه ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به پیچیدگی های موجود در دفترچه ارزش معاملاتی و تفاوت مندرجات و محتویات دفترچه که به اقتضاء هر شهر تدوین گردیده است و با وجود اطلاع و آگاهی و اشراف کامل طراحان و تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان، بعضا امکان اعمال برخی معافیت ها و در نتیجه محاسبه صحیح که متضمن حفظ حقوق مودی و دولت است، نمی باشد.
البته تلاشهایی در جریان است که به روند یکسان سازی این دفترچه ها کمک شایانی می نماید و در آینده ای نه چندان دور امکان محاسبه مالیات را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک فراهم می نمایند اما سرعت بخشی به این روند ضروری است.

نقی پرتوی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

ساعت صفر

ساعت صفر
در کشور ما همواره مردم با بلاهای طبیعی و یا تهاجم بیگانگان مواجه بوده اند و مقاوم بودن و آنچه که از آن به عنوان "دفاع و یا پدافند غیر عامل" یاد می شود، اصل فراموش نشدنی برای آنها بوده است و همواره چاره جویی هایی را از ساختن دژ و بارو گرفته تا ایجاد سیستم های ارتباطی قوی داشته اند. اما از زمانی که دولت ها در ایران به برکت وجود نفت، منابع سرشار مادی حاصل از آن را به خدمت گرفته اند، مردم چنین مباحثی را به دولت به مفهوم عام آن سپرده اند.
در دنیای کنونی که فناوری اطلاعات و ارتباطات حرف اول و آخر را می زند، در کنار تمام مزایا، در برهه ای از زمان می تواند بیشترین خسارت را به کشورها وارد کند.
به عبارتی انواع تکنولوژی ها به واسطه ایجاد بسیاری تسهیلات، وابستگی بی نظیری را بوجود آورده اند که قطع آن به دلیل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان و یا حوادثی مانند جنگ می تواند شریان های حیاتی یک کشور را قطع کند.
حال سوال اینجاست که دولت ها در این زمینه، خصوصا در حوزه سیستم های مخابراتی و ارتباطی کشور چه کارنامه ای داشته اند و تا چه حد به دفاع غیر عامل پرداخته اند.
● پدافند غیر عامل
طبق تعریفی هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات و شریان های حیاتی کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند غیر عامل نامیده می شود که در برابر حوادث غیر مترقبه نیز سنخیت دارد.
● شریان های حیاتی ارتباطی کشور
اگر صحبتی از وقوع جنگ نشود، در حالتی که بحث تحریم ها بسیار حائز اهمیت است، عباراتی مانند Data center، سیستم عامل ملی، شبکه تلفن ثابت و همراه، ماهواره، شبکه بی سیم، وضعیت فیبر نوری بین الملل و غیره شریان های حیاتی ارتباطی کشور محسوب می شوند و وضعیت کنونی آن ها و نوع پشتیبانی از هر کدام از آنها در حالت های اضطراری کشور نکته ای است که نباید از نظر دور شود.
● دیتا سنتر
ایجاد و امنیت دیتا سنتر های داخلی بر کسی پوشیده نیست و با وجود آن بانک ها، نهادها و موسسات دولتی که نیاز به امنیت بالایی در ارتباطات خود دارند، می توانند با استفاده از سرورهای داخلی و قابلیت سفارشی کردن سیستم های حفاظتی سرورها، با اطمینان بیشتری اقدام به نگهداری ، تبادل و ارائه سرویس کنند. اما ظاهرا هر بار با بلاک شدن سایت های هاست شده ایرانی به وسیله ISPهای آمریکایی، بار دیگر خطر را حس می کنیم و سراغ دیتا سنترهای داخلی خود را می گیریم.
اردیبهشت ۸۴ بود که مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر به سه شرکت خصوصی داده پردازی ایران ، کنسرسیوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاین اعطا شد. اما اکنون با وجود ایجاد ظرفیت محدودی توسط آنها، به دلایل امنیتی و نداشتن استانداردهای کافی اقبال چندانی وجود ندارد.
هرچند قبل از این شرکت ها اواسط آذر ۸۳ طرح Hosting داخلی و در حقیقت همان شارع ۲ توسط مدیرعامل شرکت ارتباطات داده ها مطرح و قرار بود تا یک ماه بعد راه اندازی شود.
بیش از ۲ سال از آن زمان می گذرد، اما تعداد محدودی و عمدتا دولتی در شارع ۲ هاست می شود.
از دیگر دیتا سنترها می توان به حوزه علمیه قم اشاره کرد که در روزهای پایانی مرداد ۸۳ راه اندازی آن اعلام شد. موسسه تبیان و سازمان ثبت احوال را نیز که با اهدافی جداگانه ای اقدام به راه اندازی دیتا سنتر کرده اند، باید به لیست اضافه شود.
در کنار تمامی موارد یاد شده و اعلام آمادگی های همگی آنها، همچنان بسیاری از سایت های دولتی را می توان یافت که به دیتا سنترهای خارجی پناه برده اند و رگ اطلاعات حیاتی خود را به تیغ جلاد سپرده اند.
اگر در حوزه پدافند غیر عامل دقیق شویم، خواهیم دید که قبل از وقوع هر جنگی با نداشتن شبکه داخلی به راحتی امکان از بین رفتن اطلاعات مهم کشور و همچنین ارتباطات داخلی وجود دارد.
البته بحث اینترنت ملی که بهتر است اینترانت ملی خوانده شود را نباید از نظر دور کرد.پروژه ای که از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده و تاکنون به جز حرف و حدیث های فراوان چیزی در پی نداشته است.
● سیستم عامل ملی
پروژه تحقیقاتی فارسی سازی لینوکس از بهمن سال ٨١ در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف با حمایت شورای عالی انفورماتیک با هدف پر کردن خلاهای مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس فعالیت خود را آغاز کرد.
مهمترین توجیه این پروژه عدم دسترسی به کد منبع سیستم عاملی مانند ویندوز و همچنین وابستگی به محصولات یک شرکت خصوصی که مشکلات احتمالی سیاسی را در پی خواهد داشت بود. نکاتی که بسیاری از کشورها را مایل به سرمایه گذاری و تشویق شرکتها برای کار بر روی سیستم عاملهای دیگر کرده است.
بر اساس گفته مجری این پروژه نسخه های ایرانی گنو /لینوکس با عناوین کارامد و سرامد ، اکنون در بازار در اختیار کاربران است، اما نکته مهم فرهنگ سازی و کاربری از سیستم عامل لینوکس است که در گام اول می تواند در سازمان های دولتی اجرا شود.
با وجود گذشت ۴ سال از مطرح شدن این پروژه، همچنان زمزمه هایی از کمبود بودجه برای پروژه و نبود زمان مشخص برای خاتمه آن و خروجی لینوکس صد درصد فارسی است.
● شبکه تلفن ثابت و سیار
اکنون عمده شهرهای کشور تحت پوشش شبکه تلفن ثابت و سیار هستند.در بحث پدافند غیر عامل این بحث مطرح می شود که در صورت قطع کابل شبکه ثابت و یا از میان رفتن آنتن های BTS و یا مراکزBSC و MSC شبکه تلفن همراه یک استان مهم به هر دلیلی، چه تمهیدات خاصی برای اتباط برقرار کردن سریع با آن وجود دارد. تلفن همراه ماهواره ای(اینمارست و ثریا)، تلفن بی سیم(ارتباط گوشی تلفن بدون استفاده از سیم و از طریق ارسال و دریافت امواج رادیوئی با دستگاه ثابت برقرار می شود)، پیجر، تلفن بیسیم WLL(مرکز تلفن محلی به محل مشترک بجای زوج سیم از طریق فرکانس های رادیویی متصل میشود) راه حل هایی است به تناسب نیاز می توان از آنها استفاده کرد. اما تجهیز استان ها و مراکز فوریتی به این سیستم ها امری است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نکته ای که تا حدودی جالب به نظر می رسد واگذاری مشاوره اصلاح و توسعه شبکه تلفن همراه کشور در مقطعی به شرکت انگلیسی ایرکام، شرکت آلمانی T-Systemو شرکت فرانسوی سوفلکوم به عنوان مشاوره بهینه سازی شبکه تلفن همراه تهران است که به نوعی تمامی اطلاعات شبکه تلفن همراه کشور در اختیار یک شرکت خارجی قرار داده شده است.
● مراکز پیام کوتاه
اکنون مراکز کوته پیام (SMS Center) شرکت ارتباطات سیار شامل ۲ مرکز درتهران و ۱ مرکز در مشهد، ارومیه، ساری، شهرکرد و شیراز است. تا چندی قبل تنها SMS سنتر کشور در ساختمان مخابرات در میدان امام خمینی بود که در صورت بروز هر اتفاقی برای آن کلیه تبادلات SMS کشور مختل می شد. اکنون به دلیل نیاز به افزایش ظرفیت این مراکز، تعدد مراکز و مجتمع نشدن آن ره در یک نقطه می توان نوعی دفاع غیر عامل دانست که با خارج شدن یکی از مراکز از شبکه، می توان بصورت مقطعی بار آن را به مرکز دیگری واگذار کرد.
● فیبر نوری و اینترنت
اکنون باظرفیت ۲۴ STM۱بین الملل ارتباط اینترنت کشور ازدومسیرجنوب وشمال غرب تأمین می شود و به زودی بانصب تجهیزات ازدو مسیرکویت وآذربایجان ۱۶STM۱ این ظرفیت افزایش خواهد یافت .دو مسیر یاد شده، اکنون به قدری دارای حساسیت هستند که با قطع یکی از آنها که هر از چند گاهی به دلیل برخورد لنگر کشتی ها رخ میدهد، وضعیت اینترنت کشور را مختل می کند و بهبود بخشیدن آن بسیار مهمتر از سایر بخش ها به نظر می رسد.
گفتنی است هم اکنون ایران باکشورهای همسایه شامل افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، کویت، امارات وارمنستان دارای ارتباط مستقیم فیبرنوری است واتصال با عراق نیزدرحال اقدام است.
علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال شبکه فیبرنوری با کشورهای پاکستان وعمان درحال مذاکره است واقدام برای برقراری مسیردوم فیبرنوری ایران با امارات نیزدردست بررسی است.
لازم به ذکراست با اجرای پروژه فالکون ایران باحلقه ای ازمسیرفیبرنوری که به دورخلیج فارس اجرامی شود به کشورهای قطر، عمان ،امارات ، عربستان وکویت مرتبط وازاین طریق به شبکه جهانی نیزمتصل می شود.
● اینترنت بی سیم
اینترنت بی سیم بعنوان یک ابزار قدرتمند اولین بار توسط شرکت داتک در ایران معرفی شد. مشترکان با یک دستگاه لپ تاپ و یک مودم اینترنت بیسیم این شرکت قادر به اتصال به اینترنت با سرعتی بین ۱۲۸ تا ۵۱۲ kbps در محدوده پوشش این شبکه هستند. در این زمینه همچنان داتک پیشتاز میدان است. در این خصوص می توان به خدماتGPRS ایران سل نیز اشاره کرد که با داشتن یک سیم کارت دائمی و یا اعتباری ایرانسل، امکان اتصال به اینترنت با سرعت محدودی فراهم شده که البته کیفیت آن و امکان اتصال به آن در تمامی نقاط جای بحث دارد.
● ماهواره
با وجود ثبت سه نقطه مداری در فضا به نام ایران در سال ۵۶، اولین قدم جدی برای خرید ماهواره در سال ۷۵ و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی برداشته شد. این گام منجر به مطرح شدن نام ۳ ماهواره زهره، مصباح و سینا بر سر زبان ها شد. اما تا کنون که سالیانی از آن می گذرد، تنها سینا که ماهواره ای است پرتاب شده است.
ماهواره مصباح که فعالیت های محدودی برای آن در نظر گرفته بودند، از سال ۷۶ تا کنون مراحل ساخت آن سپری شده، به دلایلی هنوز به فضا پرتاب نشده است. داستان ماهواره زهره نیز که دیگر داستان هزار و یک شب است، نهایتا در بهمن ۸۳ منجر به عقد قرارداد با شرکت روسی شد و طبق وعده هایی که ۳۶ ماه بعد از قرارداد باید به نتیجه می رسید، هنوز خبر مشخصی از آن وجود ندارد.
نهایتا تنها ماهواره ایرانی در فضا که سال ۸۴ به فضا پرتاب شد، سیناست که در بررسی منابع زیرزمینی و عواقب ناشی از حوادث غیرمترقبه و مطالعات سنجش از دور و پیشگیری بلایای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
● تولید تجهیزات مخابراتی
یکی از مباحثی که از فراز و نشیب بسیاری برخوردار بوده، توجه به قانون استفاده از حداکثر توان داخلی در بخش مخابرات است. هر چند نبود کیفیت و رعایت نشدن برخی استانداردها برخی دلایل دولتی ها برای خرید های خارجی مطرح شده است، اما نهایتا این مباحث در آبان ماه امسال منجر به امضاء قرارداد خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه به ظرفیت شش میلیون خط بین شرکت ارتباطات سیار و کارخانجات مخابراتی ایران در مدت ۱۸ ماه و بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان شد.
چنین اقدامی اگر به درستی پیش رود و دوباره پای شرکت های خارجی به میان نیاید، می تواند گام مناسبی در خود اتکایی در برخی حوزه ها و قطع وابستگی های شدید به سایر کشورها در حالت های بحرانی بردارد.
● مجمع تشخیص مصلحت نظام
در کنار کمیته ای که با عنوان پدافند غیر عامل در وزارت کشور مشغول فعالیت است، ظاهرا اکنون این موضوع مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و قرار است مباحث بصورت جدی پیگیری شود. بدیهی است برای به نتیجه رسیدن اهداف، تنها فعالیت وزارت خانه ای مانند وزارت ارتباطات ثمربخش نخواهد بود و همکاری دستگاه های بسیاری مورد نیاز است.
● حرف آخر
از منظر یکی از مقامات لشکری کشور، مخابراتی که اطلاعات طبقه بندی شده در آن بدون درز اطلاعات و شنود توسط دشمن رد و بدل شده و کاربران از عدم دسترسی به اطلاعاتشان مطمئن باشند، یک مخابرات ایده آل است. مخابراتی که در همه شرایط جغرافیایی در وضعیت مختلف آب وهوایی در بحران و غیر بحران مرکز انتقال اطلاعات و پیام ها باشد، مورد نظر است.
با این تفاسیر باید شرایط مخابرات و ارتباطات کشور با چنین شرایط ایده آلی سنجیده شود و در صورت بروز انواع حوادث طبیعی و یا بروز جنگ، باید پرسید کشور ما تا رسیدن به این سطح آمادگی چه میزان فاصله دارد؟

وبگردی
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند