شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018

اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک


اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک
اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها و اصلاح ساختار و نظام اداری ضرورتی انکارناپذیر است و آنان که تا حدودی به مسائل ریز و درشت IT کشور و روند توسعه آن در سایر کشورها آگاه هستند به خوبی می دانند که سرمایه گذاری برخی کشورهای همجوار که از چندی پیش و بر روی پروژه های کاربردی ICT آغاز و اجرایی گردیده است نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادی منشاء اثر بوده، بلکه با بهبود خدمت رسانی به شهروندان و دگرگونی در کارکرد ادارات، مراحل تحقق کامل دولت الکترونیک را نیز تدریجاً فراهم نموده است.
از این منظر که ارائه خدمات کارآمدتر، شفاف تر، باسرعت بیشتر و بهای کمتر که حتی توان تطبیق با نیازهای شخصی مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بدان دسترسی داشته باشند، مشخصه های اصلی یک دولت الکترونیک به حساب می آید.
با نگاهی به جهان پیرامون درمی یابیم که در دو دهه گذشته، کارنامه دولت ها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، سرشار از طرح های کارآمد ICT در راستای حذف ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک دولتی و ارایه خدمات کارآمد به شهروندان است.
دگرگونی های بنیادین در روش دولت ها به منظور کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جویی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه سرویس های ONLINE و شبانه روزی دولتی از این درگاه نوین ارتباطی، به تدریج فراگیر شده است.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آن است که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فن آوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت سیستم، پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود.
از سوی دیگر تاثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتها به گونه ای است که هم اکنون نیز عدم بکارگیری و استفاده از توانمندیهای موجود آثار سوء خود را در پی داشته و مقایسه فاصله ایجاد شده مابین نظام اداری موجود و سیستم های اداری پیشرفته و حتی در حال توسعه مبین نگاه سطحی و نهایتاً عقب افتادگی نظام اداری می باشد، حال آنکه با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات بالقوه کشور می توان کاملاً پاسخگوی نیاز واقعی و فزاینده جامعه به ارائه خدمت سازمانها و دستگاههای دولتی بود.
علاوه بر جلب اعتماد عمومی وافزایش رضایتمندی شهروندان اصلاح و مهندسی سیستمها و روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش به ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی (مکانیزه شدن) و کاهش ارتباط کارمندان با مراجعین، کاهش هزینه های زائد اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها و کاهش فساد اداری را انتظار داشت.
کشور ما نیز با آگاهی کامل از نیاز به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل شهروندان، از سال ۱۳۷۹ مصوباتی را تحت عنوان «تحول در نظام اداری» در ۷ مرحله به دستگاه های اجرایی کشور اعلام و کلیات طرح در جلسه مورخ ۸۱.۱.۱۸ هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
این نوشتار کوتاه تلاش دارد تا بخشی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور را که در عرصه تحول نظام اداری خصوصاً در جهت اجرایی شدن بندهای انتهایی ا ز برنامه تحول نظام اداری کشور- برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری و برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری وزیر مجموعه آن یعنی توسعه نظام مکانیزه- را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن تحلیل و تشریح اقدام سازمان امور مالیاتی در ارائه یکی از خدمات آن (راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک) و پرداختن به نقاط قوت و ضعف این سیستم ها، پیشنهاداتی را در جهت بهبود و اصلاح و کارائی هرچه بیشتر ارائه نماید.
قانون مالیات های مستقیم به فصول متعدد که حاصل تقسیم بندی کلی وزیر شاخه مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است، تقسیم می گردد و از جمله منابع زیر مجموعه مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر نقل و انتقال می باشد.
براساس مواد قانونی این فصل، مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری املاک اخذ می گردد درآمدهای مالیاتی از این منبع، به سه زیر شاخه الف- مالیات نقل و انتقال قطعی در مورد املاک با کاربری فقط مسکونی ب- مالیات حق واگذاری (سرقفلی) در مورد املاک دارایی با کاربری تجاری ج- مالیات اجاره که در مورد کلیه املاک اعم از مسکونی (با لحاظ معافیت املاک مسکونی ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها) و املاک تجاری (به هر اندازه و ابعاد) تقسیم می شود.
● نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک:
ارزش معاملاتی املاک از مآخذ ارزش های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی که به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود و محاسبه و مطالبه می گردد و تعیین ارزش معاملاتی املاک نیز به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد و بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام خواهد نمود.
ارزش اجاره املاک هم براساس اجاره نامه رسمی و در نبود آن از طریق ارزش اجاره مندرج در دفترچه ارزش اجاره ای- مصوب کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات ها تعیین می گردد و پس از کسر ۲۵% هزینه استهلاک، مابقی به عنوان مآخذ مطالبه مالیات پس از اعمال نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و مالیات متعلقه مطالبه می گردد.
ارزش حق واگذاری ملک نیز به استناد اسناد و مدارک و یا قرائن مالیاتی توسط واحد مالیاتی و مطابق ارزش تاریخ انتقال تعیین می گردد و پس از اعمال نرخ مالیات متعلقه (۲% ارزش تعیین شده) مطالبه و گواهی مالیاتی مربوط به بلامانع بودن انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد.
قانونگذار به منظور حصول به درآمدهای مالیاتی از این منبع تدابیری را به عنوان ضمانت های اجرائی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم وضع نموده است.
به این ترتیب صدور گواهی انجام معامله (گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) حجم قابل توجهی از وظایف ادارات مالیاتی را به خود مصروف و معطوف داشته است و از طرفی رشد فزاینده ساخت و ساز مسکن و به تبع آن افزایش نقل و انتقال املاک در چند سال اخیر باعث گردیده است تا مراجعه مودیان مالیاتی این بخش را به پر مراجعه ترین بخش های مالیاتی مبدل نماید، حال آنکه اغلب این مراجعین غیردائمی بوده و ممکن است طی سالیان متمادی دیگر مراجعه ای به ادارات مالیاتی نداشته باشند.
صدور یک میلیون و دویست و پنجاه هزارگواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درسال ۱۳۸۵ بنا به اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید حجم عظیمی از اشتغال ادارات امورمالیاتی (اعم از نیروی انسانی و هزینه های جاری) در بخشی کوچک از مجموعه فعالیتهای این سازمان به گونه ای است که معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان مالیاتی کشور معتقد است: «از کل درآمدهای مالیاتی کشور، فقط یک درصد مربوط به درآمد بخش مستغلات بوده، در حالی که این بخش بالاترین هزینه وصول را در میان منابع درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده، ضمن اینکه بیشترین جعل و رشوه، بیشترین نیروی انسانی و بیشترین نارضایتی نیز مربوط به همین منبع بوده است.»
در این میان سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک اولین بار در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران به صورت آزمایش به اجرا درآمد و پس از طی دوره آزمایشی و رفع اشکال و معایب و بررسی های طراحان در سایر ادارات و مراکز استانها درسطح کشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح مقدمه ای برای طرح های آتی دولت خصوصا سیستم های مکانیزه خدمات مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مقدمات و اجرای آزمایشی آن در حال انجام بوده و ازبسترهای طرح جامع مالیاتی کشور نیز می باشد.
نگاهی گذرا به اهداف و ضروریات اجرای طرح مکانیزه نقل و انتقال املاک و راه اندازی ۲۲ مرکز مکانیزه نقل و انتقال املاک درسال۱۳۸۵ و همچنین راه اندازی سایر مراکز دیگر تا پایان آذر سال ۱۳۸۶ علاوه بر آشنایی اجمالی با نحوه کارکرد این مراکز، مبین بخشی از تلاشها و مساعی مجریان طرح بوده که امید است درسایه این تحول، زمینه شکوفایی و باروری اقتصاد کشور به واسطه داشتن بدنه ای کارا و سالم و تحول گرا در سیستم اداری فراهم گردد.
از جمله ضروریات و اهداف مهم طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه صدور گواهی مالیاتی جلب رضایت ارباب رجوع با به حداقل رساندن زمان صدور گواهی مالیاتی است.
نگاهی به فرآیند صدور گواهی مالیاتی در گذشته بیانگر آن است که پیچیدگی و بوروکراسی حاکم موجب شده بود تا مودی مالیاتی پس از تسلیم فرم درخواست گواهی از دفاتر اسناد رسمی به واحد مالیاتی بارها به ادارات مالیاتی و مراجع مرتبط مراجعه نماید و پس از طی مراحل مختلفی از بازدید و ارزیابی ملک و تنظیم گزارشات متعدد توسط کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین) و تاًیید چند مرحله ای آن توسط روسای گروه مالیاتی (سرممیزین) نهایتا علاوه بر افزایش هزینه مودی، موجب افزایش هزینه های عمومی (ترافیک، مصارف سوخت و...) نیز گردد.
به این ترتیب زمان صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می انجامید که به این لحاظ نیز بنا به قول ریاست سازمان امور مالیاتی کشور: «این طرح در راستای سیاست های گسترده دولت دربخش مالیات و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بیشتر به هموطنان اجرا می شود».
سیستم مکانیزه و بهره گیری از فناوریهای روز موجب شده است تا بخش اعظمی از نیروی انسانی درگیر در فرآیند صدور گواهی مالیاتی، جذب بخش های دیگر شده و در روش مکانیزه با کاسته شدن از فعالیت های غیرضروری همچون بازدید از ملک و تهیه و تایید گزارشات دستنویس و همچنین با افزایش دقت و صحت و سرعت در انجام محاسبات و... نیاز به نیروی انسانی به حداقل برسد و با انجام حجم بالای کار توسط نیروی انسانی شاغل در این بخش راندمان کار مفید نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد. کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری کارکنان را نیز باید در شمار ویژگی های کاهش نیروی انسانی این بخش محسوب نمود.
افزایش رو به تزاید ساخت و ساز املاک و رشد فزاینده فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن نبود هرگونه اطلاعات مدون و مشخص از املاک و مستغلات کشور برای استفاده سازمانها و دوائر دولتی دخیل و سیاست گذار در بخش زمین و مسکن موجب گردیده است تا دولت نتواند با دسترسی به اطلاعات شفاف در حوزه تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان، نظارت و حاکمیت خود را به اجرا درآورد.
● با اجرای سیستم مکانیزه
نقل و انتقال املاک یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح یعنی ایجاد مهمترین و بزرگترین بانک اطلاعات املاک کشور تاسیس گردید و به این ترتیب مکانیزاسیون سیستم مالیاتی آن را در ردیف طرح های ملی وزیر بنائی قرار داده است و می تواند کمک شایانی به نظام اقتصادی و مالیاتی و سایر سازمانهای مرتبط با این طرح نماید.
از ویژگی های دیگر بانک اطلاعاتی دسترسی آسان به اطلاعات ذخیره شده و عدم نیاز به ارائه مدارک مجدد و مورد نیاز مربوط به ملک در صورت یکبار مراجعه و در انتقالات بعدی است و به تعبیری دیگری هر ملک دارای پرونده الکترونیکی مرتبط به خود بود و حاوی همه اطلاعات مورد نیاز می باشد.
سایر مزایای طرح:
▪ عدم دخالت فرد در محاسبه مالیات و افزایش دقت و صحت محاسبه
▪ کاهش مصرف ملزومات اداری به دلیل عدم نیاز به تشکیل پرونده و الکترونیکی بودن نوشتارها
▪ اتکاء به مدارک و مستندات سایر سازمانها و ادارات و شهرداریها و کاهش هزینه های عمومی و هزینه مراجعین محترم
▪ گیشه ای بودن ارائه خدمات و عدم ارتباط کارکنان با مراجعین و کمک به سلامت اداری کارکنان و مبارزه با پدیده مذموم فساد اداری
▪ رفع محدودیت فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن همچون پوشه و زونکن و...
▪ کشف برخی از تخلفات ادارات دولتی و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی و گزارش آن به مراجع قانونی و قضائی
▪ جلوگیری از جعل گواهی مالیاتی به دلیل امکان جستجو و مطابقت آن با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات املاک
▪ جلوگیری از جعل فیش های مالیاتی به دلیل تایید چندمرحله ای قبوض توسط واحد درآمد مستقر در این مراکز
▪ امکان ارائه خدمات رفاهی مناسب در مدت زمان انجام خدمت به دلیل وجود فضای متمرکز و تفکیک شده از سایر بخشها
▪ امکان اطلاع رسانی با نصب تابلو نوشته ها و برشورها و فرآیند ارائه خدمت به صورت فلوچارت -افزایش ضریب امنیت در نگهداری اطلاعات و سوابق مودیان با تعریف سطوح دسترسی برای کاربران و ذخیره اطلاعات در فضای مجازی
▪ کاهش خطرات و مشکلات محیطی به دلیل تمرکز ارائه خدمت در فضای مشخص
▪ تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست و پاگیر و مرسوم اداری و صرفه جوئی در زمان
▪ کاهش فعالیتهای زائد همچون بایگانی اسناد و مدارک و عدم نیاز به سابقه و پرونده مالیاتی به دلیل وجود اطلاعات مورد نیاز در بانک اطلاعات
▪ قابلیت تولید گزارش های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد جهت تحلیل و بررسی مدیران و سنجش فعالیت کارکنان
▪ ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل انجام کار
● چالشها و تهدیدات مراکز مکانیزه نقل و انتقال املاک:
راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک و صدور گواهی مالیاتی توانست بر بخش مهمی از دغدغه های سازمان که همانا ارائه خدمت با حداقل زمان و کمترین هزینه و بیشترین بازدهی است فائق شود به نحوی که با آغاز به کار ۲۲مرکز مکانیزه تا پایان سال ۱۳۸۵ در سطح کشور و افتتاح و آغاز به کار آن در تمامی مراکز استانها تا پایان سال ۱۳۸۶ می توان تغییر نگرش را در دولت مهرورزی شاهد بود نگرشی که نگاه حاکمانه دولت را به نگاه خادمانه تبدیل مراکز نقل و انتقال املاک با وجودی که دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار مناسب در ارائه خدمت می باشند.
اما بی شک عدم توجه به برخی اشکالات و موانع و تهدیدات پیش رو به تدریج و با گذشت زمان می تواند از قابلیت های آن بکاهد و اهداف سازمان مالیاتی را آن گونه که انتظار می رود تأمین ننماید.
به خصوص آنکه با فراگیر شدن راه اندازی این مراکز در کل کشور در آینده ای نزدیک و گذر از اجرای آزمایشی آن در چند استان، ضروری است تا دفاتر فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی به عنوان طراحان و مجریان طرح با بررسی همه جانبه و اخذ نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود و اصلاح سیستم و افزایش کارآمدی و به روزرسانی و آینده نگری، مخاطرات احتمالی را پیش بینی نمایند و در این خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها و جلسات با کارکنان شاغل به صورت فصلی می تواند به شناخت هرچه بیشتر از نحوه اجرا، اتخاذ رویه های واحد و رفع موانع در برخی از جهات که ذیلا به آن اشاره می گردد، کمک شایانی نمایند.
● اشکالات نرم افزاری و برنامه (پروژه مستغلات):
پروژه مستغلات از زبان برنامه نویسی دلفی برخوردار است. در واقع دلفی یک کامپایلر پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال در ۱۵سال پیش به بازار عرضه کرد.
با توجه به اینکه کامپایلر دلفی شکل پیشرفته و تکامل یافته حاصل بیش از یک دهه تجربه در طراحی کامپایلر است، ولی با این حال نباید این مسئله را نادیده گرفت که قابلیتهای کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت چشمگیری داشته و تدریجا افزایش حجم اطلاعات، نیاز به سرعت و امنیت فوق العاده ای دارد، بنابراین جا دارد که در انتخاب نوع کامپایلر- بنا بر نیاز روز و موقعیت موجود و متناسب با حجم اطلاعات دقت بیشتری معمول گردد.
بانک اطلاعاتی ای که برای برنامه سایت مکانیزه نقل و انتقال در نظر گرفته شده نسخه ۰،۶ از نرم افزار می باشد که یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است و غالبا برای پردازش تراکنش ها به صورت روزانه و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی طراحی شده است.
به نظر می رسد برای پشتیبانی از پایگاههای اطلاعاتی بزرگ و مهمی مانند سایت مکانیزه نقل و انتقال، که علاوه بر سرعت و عملکرد بالا و ذخیره سازی اطلاعات با حجم روزافزون و قابلیت دسترسی چندین کاربر به طور همزمان، در آینده ای نه چندان دور می بایست قابلیت دسترسی را حتی برای سایر کاربران خارج از سیستم به بانک اطلاعاتی فراهم نماید، ضروری است سطوح امنیتی و ظرفیت ذخیره سازی با چندین پردازنده موازی مورد توجه قرار گیرد و سیستم مذکور متناسب با نیازهای آتی به روزرسانی شود. از سایر جهات همچون موارد زیر رفع نواقص برنامه ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به پیچیدگی های موجود در دفترچه ارزش معاملاتی و تفاوت مندرجات و محتویات دفترچه که به اقتضاء هر شهر تدوین گردیده است و با وجود اطلاع و آگاهی و اشراف کامل طراحان و تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان، بعضا امکان اعمال برخی معافیت ها و در نتیجه محاسبه صحیح که متضمن حفظ حقوق مودی و دولت است، نمی باشد.
البته تلاشهایی در جریان است که به روند یکسان سازی این دفترچه ها کمک شایانی می نماید و در آینده ای نه چندان دور امکان محاسبه مالیات را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک فراهم می نمایند اما سرعت بخشی به این روند ضروری است.

نقی پرتوی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

در ضرورت دگرگونی ساختار تشکیلات شرکت ارتباطات زیرساخت

در ضرورت دگرگونی ساختار تشکیلات شرکت ارتباطات زیرساخت
در اواسط پاییز ۸۳ ، ساختار تشكیلات شركت ارتباطات زیر ساخت به تصویب مجمع صاحبان سهام این شركت رسید و نمودار آن توسط چهار نفر (از پنج نفر) اعضای هیأت مدیره ی شركت مادر تخصصی مخابرات ایران اعلام ، امضاء و برای اجرابه واحدهای مربوط ، ابلاغ شد . به این ترتیب نطفه ای كه پنج سال پیش از آن ، بسته شده بود ، رسماً از مادر متولد شد. اكنون ، در اهمیت آن “تك برگ” كه “اورگ چارت “ یا نمودار سازمانی شركت ارتباطات زیر ساخت ، برآن رسم شده بود باید گفت : این نمودار ، برای شركت مذكور ، به مثابه“زیر ساخت مفهومی شركت زیر ساخت“ است
می دانیم كه پی بستر مخابراتی هر كشوری ، زیر ساخت همه زیر ساخت های مخابراتی ، ارتباطی كل كشور است و Orgchart یا نمودار سازمانی و تشكیلاتی شركتی كه مالك و صاحب چنین پی بستری است ، به حكم نقش تعیین كننده ای كه این Orgchart در شكل گیری شركت ایفاد می كند.مهمترین منبع و درونداد نظام شركت است كه ضامن انتظام و مایه اعتلای امور است ( در صورتی كه درست طراحی شده باشد! ) و باعث فروپاشی و شكست آن ( در صورتی كه بد و نادرست طراحی شده باشد ! )
آنچه در پی می آید ، نگاهی است ، نخست توصیفی و سپس نقادانه ، به ساختار تشكیلات شركت ارتباطات زیر ساخت
۱- توصیف ساختار تشكیلات شركت زیر ساخت :
ما ، به جای ترسیم مجدد نمودار سازمانی شركت زیر ساخت ،در زیر می كوشیم تا به یاری شماره های ترتیبی ، رده ها و واحدهای هر رده را باز نمائیم . بدیهی است كه نمودار ( مصوب ) فاقد این شماره ها است و به كارگیری این شماره ها در این توصیف ، تنها كاركردی كه دارد ایجاد تمایز و تفكیك رده ها و واحدهای هر رده از یكدیگر است یعنی این اعداد معنا و مفهوم دیگری ندارند و نباید ضرورتاً ارزشی و اعتباری ، فهمیده شوند.
· رده صفر : از آن مجمع عمومی صاحبان سهام است .
“ میانا” یا میانجی رده صفر و رده یكم رئیس هیأت مدیره شركت است .
· رده یكم : نیز به هیأت مدیره و بازرس قانونی شركت زیر ساخت تعلق دارد . “میاناً “ یا میانجی رده یكم و مابقی شركت شخص مدیر عامل است .
· در رده دوم : مدیریت عامل شركت زیر ساخت قرار دارد كه دارای واحدهای زیر است :
۲-۱ دفتر مدیرعامل و روابط عمومی
۲-۲ دفتر برنامه ریزی و بودجه
۲-۳ دفتر نوسازی و تحول اداری
۲-۴ اداره كل رایانه
۲-۵ اداره كل حراست
۲-۶ اداره كل ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات
۲-۷اداره كل بازرگانی و روابط بین الملل
۲-۸ اداره كل تولید سازه ها و اجرای شبكه های مخابراتی .
▪رده سوم : از آن معاونین مدیرعامل شركت زیر ساختار است كه به عنوان “میاناً “ یا میانجی معاونت و شخص مدیر عامل ، دارای بخش های زیرند :
۳-۱: معاونت طرح و توسعه ، دارای زیر مجموعه :
۳-۱-۱ اداره كل نظارت و آزمایش و تحویل
۳-۱-۲ اداره كل عملیات اجرایی
۳-۱-۳ اداره كل پشتیبانی طرح و توسعه
۳-۱-۴ اداره كل مهندسی و نظارت ساختمان و تأسیسات
۳-۱ –۵ اداره كل طرح و مهندسی انتقال
۳ -۱-۶ اداره كل طرح و مهندسی سوئیچ
۳-۱-۷ اداره كل طرح و مهندسی ماهواره
۳-۱-۸ اداره كل طرح و مهندسی نیرو است.
۳-۲ معاونت نگهداری و مدیریت شبكه شامل :
۳-۲-۱ اداره كل كنترل و هماهنگی مدیریت شبكه
۳-۲-۲ اداره كل واگذاری مدارات و شبكه های مخابراتی
۳-۲-۳ اداره كل مهندسی عملیات شبكه ماهواره
۳-۲-۴ اداره كل مهندسی عملیات شبكه سوئیچ
۳-۲-۵ اداره كل مهندسی عملیات شبكه انتقال
۳-۲-۶ اداره كل مهندسی عملیات شبكه و تعمیرات است.
۳-۳ : معاونت فناوری ارتباطات نیز ، دارای واحدهای زیر است :
۳-۳- ۱ دفتر بررسی های فنی و تدوین استانداردها
۳-۳-۲ دفتر نظارت كلان بر شبكه یكپارچه كشور
۳-۳-۳ دفتر طرح های جامع شبكه یكپارچه
۳-۳-۴ دفتر مطالعات و توسعه فناوری های جدید
۳-۳-۵ اداره كل ارزیابی عملیات و كیفیت ارتباطات
۳-۴ معاونت مالی و اداری و تداركاتی ،
متشكل از :
۳-۴-۱ مدیریت آموزش
۳-۴-۲ اداره كل مالی
۳-۴- ۳ اداره كل تداركات
۳-۴-۴ اداره كل امور اداری و توسعه منابع انسانی است.
۲- ویژگی های ساختاری :
۲-۱ : ویژگی های كمی و صوری ساختار عبارتند از:
۲-۱-۱ : ساختار تشكیلات شركت ارتباطات زیر ساخت ، شكلی به شكل هرمی و با ارتفاعی هفت رده ای دارد در رأس هرم ، مجمع عمومی صاحبان سهام و در ذیل هرم پی بستر زیر ساخت كشور قرار دارد.
AUDITORیا ممیز حسابدار خبره ای فاقد اقتدار است اما در صورت كشف خلاف، وی دفاتر را پلمپ می كند.ا و به طور معمول ،هر سال عوض می شود و یا تأیید مجدد می شود
▪ میاناها ( interfaces )
( در مجموع هفت “میانا “ در “ تاپ چارت “ مصوب تعبیه شده است شامل : رئیس هیأت مدیره و، بازرس ، مدیر عامل و چهار معاون مدیر عامل )
۲-۱-۲ در مجموع ۳۸ واحد در این هرم وجود دارند كه هفت واحد ، دارای كاركرد فردی و نقش “ میانا “ را برعهده دارد. و ۳۱ واحد آن ، دارای كاركرد گروهی است .
۲-۱-۳ “ میانا “ ها عبارتند از :
* یك رئیس هیأت مدیره كه واسط میان مجمع عمومی و هیأت مدیره است.
* یك مدیر عامل كه از یك سو واسط هیأت مدیره و زیر مجموعه و از سوی دیگر واسط شركت و مشتریان است .
* چهار معاون وی كه هر یك واسط یك مجموعه اداری و مدیر عامل هستند.
۲-۱-۴ : تعدائ ۳۱ واحد ستادی نیز متشكل از :
· ۲۳ اداره كل
· ۷ دفتر
· یك مدیریت
۲-۱-۵ در مجموع ۱۲ نفر به مدیریت عامل ، مستقیماً پاسخگو هستند :
روسای پنج اداره كل ، سه دفتر و چهار معاونت .
۲-۱- ۶ معاونت ها به ترتیب تعداد واحدهای كارگری عبارتند از :
· طرح و توسعه ، با ۸ اداره كل
· معاونت نگهداری و مدیریت شبكه باشش اداره كل
· معاونت فناوری ارتباطات ، با چهار واحد دفتری و یك اداره كل
· معاونت مالی ، اداری و تداركاتی با یك واحد مدیریتی ( مدیریت آموزش ) و سه اداره كل
۲-۱-۷ : واحدهای كوچك تر از اداره كل ، دفتر و مدیریت در “ تاپ چارت “ مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام نیامده است .
۲-۱-۸ با احتساب ادارات و گروههای موجود در دل ادارات كل و دفاتر ، باید رده مدیران ادارات و گروهها را نیز بر چهار رده مذكور اضافه كرد . توضیح این كه “ اداره “ به امور اجرایی و “ گروه “ به كارهای خدماتی می پردازد .
۲-۱-۹ علاوه بر رده های مدیریتی پنج گانه مذكور ( از رده صفر تا رده چهارم اخیرالذكر ) باید سطح قاعده هرم سازمانی را به كاركنان ( كارشناسان ، كاردانان و كارمندان عادی ) شركت اختصاص داد.
۲-۱-۱۰ در این ساختار “ دفتر “ اداره كل “ و “مدیریت “تا حدودی هم شان و همتای یكدیگرند زیرا در ساختار تشكیلاتی مذكور “ هم تراز “ اند. اما باید توجه داشت كه اینجا نیز منظور از “ دفتر “ واحدی است كه كارهای خدماتی می كند ولی “ اداره كل “ یا “ مدیریت “ دارای مجموعه ای است اجرایی كه استانداردها ، توصیه ها . راهنمایی ها ، روشمندی ها و برنامه های مصوب را به اجرا در می آورد.
۲-۱-۱۱ در همین ارتباط باید اضافه كرد كه نام گذاری “ مدیریت “ بر واحد مسوول آموزش ، به نوعی متمایز ساختن این واحد از بقیه واحدها به حساب می آید !
۲-۱-۱۲ اگر مدیر عامل هیأت مدیره شركت ارتباطات زیر ساخت ، ارج و قرب خاصی برای آموزش همكاران قائل باشند، این تمایز به معنای برجسته سازی است و اگر ( به روال گذشته) اهمیتی برای آن قائل نباشند، به معنای ناهم شأنی این واحد ، به میزانی است كه كمی پایین تر از سایر واحدهای دفتری و اداره كل ، قرار می گیرد . لیكن با توجه به باور عمومی و اجماع عمومی كه بر سر اهمیت آموزش و اولویت آن ، وجود دارد . باید این تمایز در نام گذاری را به فال نیك گرفت و آن را نوعی برجسته سازی واحد متولی آموزش ،نسبت به دفاتر و ادارات كل تأویل و تفسیر كرد.
۲-۲ ویژگی های كیفی و ماهوی
۲-۲-۱ در رده صفر ، رئیس هیأت مدیره “ اینتر فیس “ یا “میانای“ مجمع عمومی صاحبان سهام و دولت از یك سو ، و هیأت مدیره شركت ، از سوی دیگر است . همین طور در رده یكم ، مدیر عامل كه یكی از اعضای هیأت مدیره است و برنامه ها و راهبردهای خود را از این هیأت می گیرد و یا به تصویب آن می رساند “ میانای “ هیأت مدیره و بدنه شركت از یك سو، و كل شركت و محیط پیرامون شركت از سوی دیگر است . لذا وی مهمترین شخص از میان شش “ میانا یی“ است كه در شركت فعالیت می كنند.
۲-۲-۳ پس از مدیر عامل مهم ترین عضو و عنصر در رده یكم بازرس و حسابرس رسمی و قانونی شركت است كه “ میانای “ شركت و مراجع حقوقی- مالی حاكمیت است .
اما این نكته به راحتی به فراموشی سپرده می شود زیرا از سوی بقیه اعضای رده یكم ممكن است این تلاش صورت گیرد كه وی را به عنصری حرف شنو و منفعل تقلیل دهند در حالی كه وی عالی ترین مقام حقوقی ، مالی كل شركت است زیرا نماینده كل نظام حقوقی - مالی دولت به شمار می آید.
۲-۲-۴ حضور اداره كل تولید سازه ها و اجرای شبكه های مخابراتی در رده دوم نشان از متمایز بودن این اداره كل نسبت به بقیه ادارات كل اجرایی شركت دارد.
به راحتی میتوان حدس زد كه :
-معنا و مفهوم این تمایز ، به نفع اداره كل مذكور و كل نظام زیر ساخت است . اداره كل تولید سازه ها واجرای شبكه های مخابراتی ( FICاسبق ) همواره در طول تاریخ بیست – سی ساله خود ، تافته ای جدا باقته از مجموعه مخابرات كشور بوده است و لذا در دوران گذار ، این كاركرد و نقش خود را حفظ میكند و خواهد كرد . هرچه باشد ، شركت زیرساخت “شركت بودن “ خود را مدیون شركت طرح و توسعه سابق است .۲-۲-۵ بطور كلی ، در نامگذاری واحدهای سازمانی ، باید از یك منطق معین و ثابت پیروی میشد كه نشده است : بطور معمول پس از نام مقوله و یا category یعنی پس از ذكر (دفتر ) یا اداره كل باید یك اسم مصدر می آمد و آن گاه موضوعی كه تحت تاثیر كنش و فعلیت این اسم مصدر قرار میگیرد ذكر میشد برای مثال در (معاونت نگهداری و مدیریت شبكه ) میتوان هر یك از این اجزاء را مشاهده كرد:
-معاونت : نام مقوله و رده سازمانی
- نگهداری : اسم مصدر
- مدیریت : اسم مصدر و حاصل مصدر
- شبكه : موضوع و ابژه ی مورد نظر
- چنین نامی بسیار شفاف و گویاست اما((معاونت فناوری ارتباطات )) چون كه فاقد اسم مصدر است چندان گویا و شفاف نیست . و اگر برای مثال
- معاونت انتخاب و ارتقاء فناوری ارتباطات یا
- معاونت پژوهش و توسعه فناوری ارتباطات و یا
- معاونت بررسی ، توسعه و تغییر فناوری ارتباطات نامیده میشد ، بهتر بود . فقدان اسم مصدرپس از نام دفتر یا اداره كل در این نامگذاری ها مشاهده میشود :
- اداره كل رایانه ، اداره كل مالی ، دفتر مطالعات و برخی دیگر
۳- نقد ساختار مصوب
این ساختار در شرایط حاضر و با توجه به بزرگی ابعاد شركت ارتباطات زیرساخت ، به علل زیر ، بد طراحی شده است .
۳-۱- “گذشته گرا” ست ، به جای آنكه “آینده نگر” باشد و یا حداقل ،
۳-۲- ‘حال نگر” یعنی متناسب با بحث تجدید ساختار
۳-۲ – “كاركردی ست “ به جای آن كه “كسب و كاری “ باشد .
۳-۳- باز تولید ساختارهای قبلی و ناشی از تفكر سابق دفتر تشكیلات شركت مخابرات ایران است ، به جای آن كه ما هم از اندیشه نو و ایده جدید و مطرح خصوصی سازی ، آزادسازی و كار در شرایط رقابتی باشد ، لذا حاوی همان خطاهای سنتی ست ، به جای آن كه تجدید ساختار ، به معنای درست كلمه باشد.
۳-۴- كاركرد – محور و مدیریت – مدار است ، به جای آن كه سرویس – محور و مشتری – مدار باشد . از این رو ، طراحی اعمال شده دراین ساختار، “از بالا به پائین “ است ، به جای آن كه” از پائین به بال”ا باشد.
۳-۶ -محصول اجماعی طولانی و نسبتا“ گسترده و مصلحت اندیشانه است و لذا دستاوردی دستوری ، تكمیلی و (حداقلی ) ست ، به جای ان كه محصول اجماعی بنیادین وچاره ساز مبتنی بر مشاوره ای تخصصی ، فشرده و مشتق شده از برنامه كسب و كار ، ماموریت و هدف شركت زیر ساخت باشد .
۳-۵- نسبت به تكمیل و تشكیل جلسه هیات مدیره ، متقدم است و بی نیاز از تصویب و تائید تمامی یا اكثریت اعضای آن لذا “پیشینی “ و a priori است ، به جای ان كه پسینی و a posteriori باشد پس نسبت به این كه چه كسی مدیرعامل شركت باشد یا چه كسانی اعضای هیات مدیره باشند وچه برنامه كسب و كاری با كدامین راهبرد ، اتخاذ شود بی تفاوت است .
۳-۶- ابتكار عمل را از مدیرعامل و هیات مدیره سلب میكند ، به جای آن كه محصول ابتكار عمل و واكنش مسئولانه آنها به شرایط روز و مشكلات پیرامونی باشد .
۳-۷- به مدیریتهای فنی ، اهمیت بسیار داده است به جای آن كه به امور تجاری ، پر بها بدهد لذا از میان ۳۱ واحد ستادی ، دو سوم تمامی واحدها (یعنی ۲۱ واحد ستادی ) صرفا“ فنی هستند در مقابل تنها یك واحد بازاگانی به عبارت دیگر :
در مقابل ۳۰ واحد فنی – خدماتی ، تنها یك واحد مسئول امور بازرگانی است .
۳-۸ - در تهیه ساختار تشكیلات شركت ، بعنوان مهمترین منبع و در نظام اداری بقدری كم لطفی شده است كه تنها در یك (تك برگ ) و یك (تاپ چارت ) خلاصه گردیده به جای آن كه این مهم ، مستند به مداركی تشریحی درباره تراكنش ها ، روال ها و شرح وظایف اركان شركت گردد ، ارتباطهای بحرانی یا critical linkages و روابط غیر رسمی یا informal relations ، میان واحدها و محیط با پیرامونی نظام نشان داده شود و فرآیند تصمیم سازی مدیران ، مدل سازی و نمایان گردد و چگونگی گردش اطلاعات میان مدیریتها ، مشخص شود .
۴- مزایا و معایب ساختار مورد بحث
۴-۱- مزایا
۴-۱-۱- بزرگترین مزیت این ساختار دیر آشنا بودن مدیران و كاركنان با این نوع ساختاردهی و چارت سازمانی و كار در قالب آن است .
۴-۱-۲- پیش پا افتاده ترین مزیت آن نیز ، كم هزینه بودن تهیه وتدوین چنین ساختاری است زیرا خرج و هزینه اولیه ای را روی دست مدیران نمی گذارد و با چند قیام و قعود ، تهیه و تدوین میشود.
۴-۱-۳-اما مهمترین اثر مثبت این ساختار این است كه همه را دل خوش نگه میدارد و مقاومتی را بر نیمی انگیزد زیرا موافق با مذاق و سلیقه عمومی است .
همیشه طراحی میشود و تا وقتیكه دگرگون نشود ، متحجر باقی میماند در حالی كه نوبت بعدی تغییر نیز نامشهود است .
۴-۱-۵- برای عبور سریع از دوران گذر از وضعیت ؛تك شركتی؛ سابق به وضعیت ؛چند شركتی؛ فعلی ، مناسب است زیراكه تعداد پست های مدیریتی را چندین و چند برابر میكند.
۴-۲- معایب
۴-۲-۱- در اصل تمام مزایای مذكور ، ظاهری اندو دست كم : زودگذر آنچه میماند ضرر و زیان برای صاحبان واقعی سهام ،یعنی مردم است و بس !
۴-۲-۲-آموزه های پنج سال بحث پیرامون تجدید ساختار و رویكرد كسب و كار محوری و مشتری مداری را به دست فراموشی سپرده است .
۴-۲-۳ هزینه های گزاف از دست رفتن فرصت ها و ضرر و زیان بعدی را به دنبال دارد .
۴-۲-۴ نسبت به دگرگونی محیط و پیشرفت فناوری ، بی تفاوت است و واقعیتهای پیرامونی و چالش های فناوری را بر نمی تابد .
۴-۲-۴- دگرگونی و تجدید ساختار واقعی را به تاخیر می اندازد و تازه در زمان دگرگونی واقعی نیز ، خاطره و حافظه ای ماندگار آكنده از یاس و دو دلی از خود به جا میگذارد.
۴-۲-۵-با چنین تقسیم كاری به غیر از مدیرعامل ، احدی خود را مسئول در قبال اهداف شركت نمیداند و اگر هم بداند ،تداخل مسئولیت با وی پیدا میكند .
۴-۲-۶ كاركنان هر یك از معاونتها ، به زبان خود صحبت میكنند و در بهترین حالت به وظیفه خود توجه دارند و برای اعتلای معاونت خود تلاش میكنند و هیچ كس جز مدیرعامل ، دغدغه رسیدن به اهداف نظام را ندارد.
۴-۲-۷- هر واحد كاركردی و عمدتا“ هر معاونت حق وتو دارد و بدون اعمال نظرو یا نظریاتش ، برنامه ای اجرا نمیشود . لذا وضعیتی پیش می آید كه با آن آشنا هستیم :
در جزئیات هر كسی كاری میكند اما در كل ، كاری از پیش نمیرود و یا به كندی انجام می پذیرد .
۴-۲-۸-به نام و آوازه شركت ازابتدای كار لطمه میرساند و در پی آن بهره وری كاركنان ، از آنچه بوده كمتر میشود و بیش از پیش رو به كاهش میگذارد.
۴-۲-۹- شركت را از رقابت پذیری ساقط میكند و با ظهور رقبایی در داخل كشور (چون سازمان راهنمایی و رانندگی تهران ، شركت توانیر، شركت نفت و …) شركت زیر ساخت ، موقعیت منحصر به فرد فعلی خود را به تدریج از دست میدهد ودچار رویگردانی مشتریهای خود میشود .
۴-۲-۱۰- با پیشرفت كشور در راستای اجرای دولت الكترونیكی و … را به تعویق می اندازد و یا مانع میشود.
۵- نتیجه گیری
۵-۱- اگر چارت سازمانی ، زیر ساخت مفهومی شركت زیر ساخت است (كه هست) و اگر این چارت ، مهمترین درونداد شركت است (كه هست ) پس باید از نو طراحی شود و این بار درست ، تدوین شود.
۵-۲- اگر هم فعلا“ ممكن نیست چارت سازمانی را دگرگون سازیم ، باید به طریقی از ضایعات آن بكاهیم و آن را به شیوه ای دیگر دگرگون كنیم !
۵-۳ تا زمانی كه صاحبان سهام ، رضایت به طراحی ساختاری كسب و كاری را نداده اند باید بتوان به یاری تشكیل ( كمیته )هایی ، خودكفا ،مستقل و خدمات پی ، یك واحد كسب و كاری غیر رسمی تعریف نمود و به آن سرو سامان داد.
۵-۴ در پی كسب تجربه و موفقیتهای بعدی این واحد كسب و كاری میتوان ، به اشاعه این طرز تفكر و ساختار دهی تدریجی و آزمایشی ، پرداخت و آن را ادامه داد.
به این ترتیب كلیت ساختار رسمی و مصوب شركت روی كاغذ است ولی درواقعیت شركت ، خرده ساختارهای غیر رسمی در كاراند .
۵-۵- تشكیل خرده ساختارهای غیر رسمی ، كاری چندان عجیب و غریب یا بدیع نیست : ما سالهاست كه در مواجهه با مشكلی نو و بی سابقه یا كم سابقه وكوشش برای حل آن ، اقدام به برگزاری جلساتی یا كمیته ای متشكل از نمایندگان تام الاختیار واحدهای ذینفع ، ذیمدخل و ذیصلاح كرده ایم و میكنیم .تنها فرقی كه روش پیشنهادی مذكور با روش مرسوم دارد در این است كه بیایم این بار به جای برخوردی مقطعی با مشكلات به فكر پیدا كردن راه حل جامع و نهایی باشیم و از طریق آزمون و خطا ، بهPrototyping و تعمیم بعدی تجربه حاصل از آن (یعنی ناشی از تشكیل خرده ساختارهای كسب و كاری ) روی آوریم.
آنگاه كه همگان پذیرفتند خرده ساختارهای كسب و كاری ، چاره ساز و كارسازند ، آن وقت میتوان به كلیت آن رسمیت دارد و طراحی و ایجاد یك ساختار كسب و كاری را به تائید و تصویب صاحبان سهام رساند.

وبگردی
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس !
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس ! - آخه قربونت برم اصلاً درکى از دلیل وجودى زبان دوم و فلسفه آموزشیش دارى که این پیشنهاد رو دادى؟ زبان دوم زبانیه که بر اساس میزان کاربرد و گسترش جهانى انخاب میشه، براى ایجاد ارتباط کلامى بیشتر. یعنى ربطى به رابطه سیاسى شما با آمریکا و انگلیس نداره.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!