دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

مولانا، مردی به حلاوت زبان فارسی


مولانا، مردی به حلاوت زبان فارسی
جلال الدین محمد در ششم ربیع الا ول سال ۶۰۴ هجری در شهر بلخ تولد یافت. سبب شهرت او به رومی و مولا نای روم، طول اقامتش و وفاتش در شهر قونیه از بلا د روم بوده است. بنا به نوشته تذکره نویسان وی در هنگامی که پدرش بها» الدین از بلخ هجرت می کرد پنج ساله بود. اگر تاریخ عزیمت بها» الدین را از بلخ در سال ۶۱۷ هجری بدانیم، سن جلا ل الدین محمد در آن هنگام قریب سیزده سال بوده است. جلا ل الدین در بین راه در نیشابور به خدمت شیخ عطار رسید و مدت کوتاهی درک محضر آن عارف بزرگ را کرد.
چون بها» الدین به بغداد رسید بیش از سه روز در آن شهر اقامت نکرد و روز چهارم بار سفر به عزم زیارت بیت الله الحرام بر بست. پس از بازگشت از خانه خدا به سوی شام روان شد و مدت نامعلومی در آن نواحی به سر برد و سپس به ارزنجان رفت. ملک ارزنجان آن زمان امیری از خاندان منکوجک بود و فخرالدین بهرامشاه نام داشت، و او همان پادشاهی است که حکیم نظامی گنجوی کتاب مخزن الا سرار را به نام وی به نظم آورده است. مدت توقف مولا نا در ارزنجان قریب یک سال بود.
باز به قول افلا کی، جلا ل الدین محمد در هفده سالگی در شهر لا رنده به امر پدر، گوهر خاتون دختر خواجه لا لا ی سمرقندی را که مردی محترم و معتبر بود به زنی گرفت و این واقعه بایستی در سال ۶۲۲ هجری اتفاق افتاده باشد و بها» الدین محمد مشهور به سلطان ولد و علا » الدین محمد دو پسر مولا نا از این زن تولد یافته اند.
● اخلاق و افکار مولانا
در این جا سخن از پارسای عاشق پیشه و پاک باز; مجذوب و سرانداز و سوخته بلخ است که سال ها اسیر بی دلا ن بود و به برکت عشق ترک اختیار کرد و سوزش جان را نه از طریق کلا م بلکه به وسیله نغمه های نی به گوش جهانیان رسانید; نوای بی نوایی سر داد و بلا جویان را به دنیای پرجاذبه و عطر انگیز عشق دعوت کرد و در گوش هوششان خواند که در این وادی مقدس; عقل و دانش را با عشق سودای برابری نیست. جلا ل الدین محمد مولوی، جان باخته دلبسته محتشمی است که بی پروا جام جهان نمای عشق را از محبوبی به نام شمس ملکداد تبریز در دست گرفت و تا آخرین قطره را مشتاقانه نوشید و سپس گرم شد، روحش به پرواز درآمد به روی بال های گسترده آواهای دل انگیز موسیقی نشست و صلا در داد:
جان من کوره است و با آتش خوش است
کوره را این بس که خانه آتش است
خوش بسوز این خانه را ای شیر مست
خانه عاشق چنین اولی تر است.
اوست که در عرصه الهام و اشراق پر و بال گشود مفهوم عشق را به شیوه های نظری و عملی برای صاحبدلان توجیه کرد و خواننده کنجکاو اشعارش را از محدود به نامحدود سیر داد. او از خود وارسته و به روح ازلی پیوسته بود موج گرم و خروشان عشق پسر بها» ولد صاحب تعینات خاص را پریشان و آشفته کرد خرقه و تسبیح را به سویی گذاشت و گفت:
آن شد که می نشستم چون زاهدان به خلوت
عنقا چگونه گنجد در کنج آشیانه
منبعد با حریفان دور مدام دارم
در گوشه خرابات با زخمه چغانه
مولانا در لحظات و آنات شور و شیدایی که به اعتراف خودش «رندان همه جمعند در این دیر مغانه» چه زیبا آتش سوزان را برابر دیدگان وارستگان به کمک کلمات موزون الهامی مجسم می کند به طوری که خواننده صاحبدل لهیب این اسطرلاب اسرار حقایق را در جان عاشق پیش خود احساس می نماید. شمس تبریزی که بود که چنین آتشی در تار و پود فقیه بلخ افروخته بود که وادارش کرد مانند چنگ و رباب مترنم شود و بگوید:
همچو پروانه شرر را نور دید
احمقانه در فتاد از جان برید
لیک شمع عشق را آن شمع نیست
روشن اندر روشن اندر روشنی است
او به عکس شمع های آتشی است
می نماید آتش و جمله خوشی است
جلال الدین محمد مدیحه سرای صفا، وفا و انسانیت توجیه تازه ظریف و دقیقی از عشق دارد که تاکنون در فرهنگنامه های دارالعلم جهانی عشق درباره آن چنین سخنی نیامده و توجیه نشده است. مکالمه و مناظره عقل با عشق در دیوان کبیر و دیوان معرفت «مثنوی» بحث انگیز و خواندنی است. مولانای عاشق بلاکشان صبور آتش خواری را در وادی عشق می طلبد و وارستگانی را دعوت می کند که در برابر ناملا یمات ناشی از مهجوری و مشتاقی دامن تحمل و توکل از دست ندهد و سوزطلب را از بلا باز شناسد.
بی قراری و ناآرامی جلا ل الدین محمد مولود حدت، شدت، غیرت و صداقت در عشق شمس است که همه کاینات را در وجود معشوق می دید و خود را دیوانه عشق می دانست چه بسیار روزان و شبانی سرگشتگی و آشفتگیش را در سماع و پایکوبی می گذرانید و استمرار در چرخندگی بیانگر طبیعت ناآرامش بود. ظاهربینان قونیه می گفتند مدرس بلا منازع روم شرقی از درد عشق دیوانه شده است.
مولا نا با این که در سی و پنجمین بهار زندگیش بود عشق شمس کهنسال طوفانی در روح و جانش برانگیخت ولی جلا ل الدین محمد از این طوفان که چون نیزک یا شهاب ثاقب در آسمان دلش جهید و سراسر پیکرش را یکباره گرم کرد شادمان بود و رندانه می گفت:
من ذوق و نور شده ام این پیکر مجسم نیستم.
● رحلت مولانا
در سال ۶۷۲ وجود مولا نا به ناتوانی گرائید و در بستر بیماری افتاد و به تبی سوزان دچار گشت و هر چه طبیبان به مداوای او کوشیدند و اکمل الدین و عضنفری که از پزشکان معروف آن روزگار بودند به معالجت او سعی کردند، سودی نبخشید تا در روز یکشنبه پنجم ماه جمادی الا خر سال ۶۷۲ روان پاکش از قالب تن به در آمد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

نویسنده : افسانه آقاشاهی

منبع : روزنامه مردم سالاری

مطالب مرتبط

دریا در پیمانه

دریا در پیمانه
چندی پیش در برخی از رسانه ها گفته شد كه یونسكو سال ۲۰۰۷ را سال مولانا اعلام كرده است. اما پس از مدتی احمد جلالی نماینده ایران در یونسكو، در گفت وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص سالی به نام مولانا اعلام كرد:«یونسكو هیچگاه سالی را به نام شخصیتی نامگذاری نكرده و نمی كند.» جلالی در خصوص فرآیند تصویب بزرگداشت شخصیت های فرهنگی در یونسكو توضیح داد: «اساساً یونسكو هیچگاه سالی را به نام شخصیتی اعم از اینكه مولانا باشد یا شكسپیر یا بتهوون یا ارسطو یا افلاطون نامگذاری نكرده و نمی كند.
در یونسكو هر دو سال یك بار بزرگداشت تعدادی از بزرگان علم و فرهنگ طی قطعنامه ای تصویب می شود و در سال ۲۰۰۵ نیز در متن یك قطعنامه واحد، بزرگداشت ۶۳ شخصیت از مناطق مختلف جهان برای سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تصویب شده است كه در ردیف ۶۱ آن، فقط در یك سطر آمده است: بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی رومی.» گروه اندیشه هفته گذشته اطلاعات دقیقی را از برنامه های بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا ارائه كرد؛ ستاد بزرگداشت مقام مولانا به ریاست غلامرضا اعوانی قرار است كنگره ای را در آبان ماه ۸۶ برگزار كند كه جزئیات آن را در همین صفحه خواندید. اما شهر كتاب مركزی به مناسبت فرا رسیدن هشتصدمین سال تولد مولانا، درس گفتارهایی را برای تبیین آرا و اندیشه های جلال الدین محمد بلخی در طول سال جاری در نظر گرفته است.
تدریس نخستین درس گفتار با عنوان «دریا در پیمانه» بر عهده كریم زمانی است كه در شش جلسه متوالی به خودشناسی، زیبایی شناسی، دعا و نیایش، زندگی برین، موسیقی و مكتب مولانا می پردازد.
هشتصدمین سال تولد مولانا فرا می رسد و در ایران و سایر كشورهای جهان، برنامه های مختلفی برای بزرگداشت مولانا اجرا می شود. شهر كتاب مجموعه درس گفتارهایی درباره مولوی و آثارش تدارك دیده است كه در روزهای چهارشنبه برگزار می شود. اولین جلسه از این نشست ها چهارشنبه ۴ مردادماه برگزار شد. كریم زمانی مفسر و شارح مثنوی، در ابتدای جلسه به ویژگی های شخصیت های برجسته و مؤثر در جهت گیری به جوامع انسانی اشاره كرد: شخصیت های بزرگ پیش از روزگار خود متولد می شوند به این معنی كه مردم هم عصر این شخصیت های برجسته هر قدر هم كه بكوشند توانایی شناخت این افراد را ندارند بلكه باید دوران ها بگذرد، قرون سپری شود تا چهره حقیقی آنها نمایان شود مانند كلامی از علی بن ابی طالب در خطبه ۱۴۹ نهج البلاغه كه خطاب به یاران قدر ناشناس خود فرمود: «مرا وقتی خواهید شناخت كه آن زمان من دیگر وجود ندارم.» زمانی سپس به زنده بودن كلام شخصیت های بزرگ به خصوص مولانا اشاره كرد و یاد آور شد : افراد برجسته حصارهای زمان و مكان را از پیش روی خود برمی دارند و به آفاق ناپیدای آینده پیوند می خورند از همین رو كلامشان همیشه تازه و زنده است و برای انسان های هر عصری پیامی دارند. مولانا نیز این حصارشكنی زمانی و مكانی را اصطلاحاً شكستن شیشه می داند:
زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم‎/ گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
چون كه من از دست شدم در ره من شیشه منه‎/ ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شكنم
زمانی در خصوص اقبال عموم به مولانا در دوران معاصر مطالبی ذكر كرد و اذعان داشت: این اشتیاق و شوق ها كه گرد محور مولانا طواف می كنند به این دلیل نیست كه او سخنور ماهر و چیره دستی بوده بلكه علتش این است كه مولانا برای درمان سرگشتگی بشر امروز جواب و نسخه دارد و آثارش نیز آثاری نیست كه در موزه ها نگهداری شود و فقط به بعضی از پژوهشگران كه جهت آشنایی با زبان عصر مولانا تحقیق می كنند اختصاص داشته باشد بلكه مثنوی كتاب زندگی برای هر عصر و زمانی است. سخنوری در داخل و خارج كشور وجود ندارد كه بتواند قوی تر از كلام مولانا با تمثیلات بسیار لطیف، از بازگشت به خویشتن انسان كه درد امروز بشری است صحبت كند.
خویشتن حقیقی كه بشر امروز آن را گم كرده و در كلام و پیام مولانا درمان می یابد و نگرانی و دغدغه ای كه در جمیع انسان ها وجود دارد و به دنبال نوعی آرامش و سعادت حقیقی هستند با كلام مولانا رفع می شود.وی با اشاره به شخصیت های بزرگی مانند مولانا كه نمی توان آنها را نمی توان به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به زمان و مكانی خاص محدود كرد، گفت: ما خوشحالیم كه مولانا به زبان فارسی صحبت كرده و آثارش تماماً به زبان فارسی است.
ما از لحاظ جغرافیایی به مولانا نزدیكتریم و بهتر می توانیم با او ارتباط برقرار كنیم ولی مولانا متعلق به همه انسان ها و نوع بشر است و هر كه از نظر زبانی و فكری به این جغرافیای عظیم فرهنگی نزدیكتر باشد بهتر می تواند از انوار آن استفاده كند مانند اینكه هر كس به خط استوا نزدیك تر باشد بهتر می تواند از پرتو آفتاب بهره مند شود اما خورشید متعلق به همه كره زمین است.
كریم زمانی درباره دلایل جاودانگی اشعار مولانا یادآور شد: اولین شرط برای بقای كلام صدق آن است و سخنان مولانا از روی صدق باطن است، همان زبانی كه چوپان و خدا را به تصویر كشید، در هفتاد هزار بیت از اشعارش یك كلمه در مدح شاهان و صاحبان قدرت نیست و كلامش فقط برای دردهای بشری است او سخنوری نبود كه بخواهد برای نام و نان حرف بزند. از سوی دیگر شعر مولانا آینه شخصیت او و شخصیتش آینه شعر اوست، اشعارش مفسر زندگی او و نحوه زندگی اش مفسر اشعار اوست و تقارنی بین یكی بودن این ویژگی ها در اشعار مولانا به وضوح مشخص است. مثنوی جامع جمیع معارف بشری است و هر اندیشه و مكتبی را در مثنوی می توانید بیابید.
مولانا بقایای اندیشه بشری را در هاضمه عارفانه خود هضم كرده و آثاری ارزنده و ماندگار متولد كرده است كه در جامعیت محتوایی و موضوعی مثنوی و دیگر آثارش نمایان است. زیبایی كلام مولانا زیبایی طبیعی است نه تصنعی و تفاوت شاعران حرفه ای با مولانا در این است كه شاعران حرفه ای كلامشان را با یك سلسله سبك ها و كلمات ظریف بیان می كنند ولی شعر از وجود مولانا می جوشد و سرازیر می شود و می توان مثنوی و غزلیات شمس را در مقایسه با باغی كه باغبان آن را زیبا می سازد به جنگلی تشبیه كرد كه به خودی خود زیباست.
از ویژگی های مادر علوم ادبی كلامی است كه روان، روشن و سلیس باشد و همچنین محتوا داشته باشد كه جزیل نامیده می شود كه اكثر شاعران به یكی از این دو ویژگی می پردازند، یا با نثری روان و سلیس اشعارشان را می سرایند به طوری كه در ظواهر كلمات متمركز می شوند و از محتوا غافل می مانند، یا به محتوا توجه می كنند و سبك نگارش آنها عبوس و سركش می شود. نوابغی مانند مولانا انگشت شمارند كه هر دو ویژگی را در اشعارشان دارا باشند. زمانی در پایان جلسه خطاب به افرادی كه غزلیات مولانا را تكراری تلقی می كنند با اشاره به بیتی از مولانا اظهار داشت: تكراری كه در كلام مولاناست القای عاطفه و احساس می كند مانند ضربه زرگر كه تكراری است ولی با هر ضربه طلای بی شكل را به شكلی زیبا می رساند، تكرار اگر موجب احساس و معنا شود پسندیده است. جلسات شناخت مولانا هر چهارشنبه، در شهر كتاب برگزار می شود و كریم زمانی تا پنج هفته آینده، سخنران این نشست ها خواهد بود.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
طرز تهیه لازانیا با کدو حلوایی
لازانیا و طرز تهیه لازانیا و طرز تهیه لازانیا با کدو حلوایی و طرز تهیه انواع غذاهای خارجی و ایرانی جدید را در آشپزخانه نمناک ببینید.