شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

زندگی و مبارزات حجت الاسلام محمدتقی فلسفی به روایت اسناد


زندگی و مبارزات حجت الاسلام محمدتقی فلسفی به روایت اسناد
● مقدمه
حجت الاسلام محمدتقی فلسفی از جمله علمایی بود که فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در عصر پهلوی آغاز نمود و تجربه‌های سیاسی خود را با موضوعاتی همچون جمهوری رضاخانی، لباس متحدالشکل، کشف حجاب، قیام مسجد گوهرشاد .... بدست آورد. بر اثر مبارزات و افشاگری‌ها علیه جنایت رژیم پهلوی همیشه تحت نظر و بازداشت و ممنوع‌المنبر بود. رژیم نه تنها ایشان را از وعظ و خطابه و منبر رفتن بازداشتند بلکه با روش‌های مختلف در صدد هتک حرمت و ترور شخصیت وی برآمدند و هر روز تهمت و شایعه‌ای بر علیه وی درست می‌کردند و حتی با چاپ عکس‌های مونتاژ شده سعی نمودند در بین ملت ایران از محبوبیت او بکاهند، محمدتقی با همه این تبلیغات و موضع‌گیری‌های سوء و دسیسه‌های ساواک، مبارزات خود تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد.
● فلسفی و مسأله نفوذ بهاییان:
مبارزه با بهاییان در جامعه ایران عصر پهلوی یکی از دغدغه‌های اساسی فلسفی بوده، بخصوص اینکه نگاه مرجعیت شیعه بعد از شهریور ۲۰ به بهاییت یک نگاه دین‌مدارانه بود و این گروهی دین‌ساز که هدفشان به گفته بدلا سست کردن عقاید جوانان و در اصل این فرقه برای تضعیف اسلام پی‌ریزی شده بود.
گسترش و نفوذ بهاییان باعث شد که فلسفی واعظ شهیر، رژیم را مورد نکوهش قرار دهد و شاه را به خاطر اینکه یک نفر بهایی به نام ایادی صلیب مخصوص خود نموده مورد انتقاد قرار دهد.
آیت‌الله بروجردی هم طی نامه‌ای به فلسفی اظهار داشته که نفوذ و تقویت این فرقه از روی عمد و قصد است و مذاکره و بحث درباره آنها عبث و بیهوده قلمداد می‌کند.
محمدتقی فلسفی زمانی که گله‌مندی آیت‌الله بروجردی را در خصوص گسترش دامنه فعالیت بهاییان به گوش شاه و مقامات دولتی رسانید، مصدق با حالت تمسخر خطاب به فلسفی بیان ‌می‌کند که مسلمان و بهایی از نظر او فرقی ندارد و همه از یک ملت و مسلمان هستند.
فلسفی با کسب اجازه از آیت‌الله بروجردی تصمیم گرفت موضوع بهاییان را از رادیو دنبال کند و آنان را در برابر افکار عمومی بکوبد.
در گزارش ساواک در خصوص سخنرانی محمدتقی فلسفی علیه بهاییان آمده است: "محترما معروض می‌دارد .... فلسفی .... در مسجد عزیزالله به منبر رفته و گفته یک عده بهایی که هیچ کجای دنیا آنها را راه نمی‌دهند در تمام کارها رخنه نموده و می‌خواهند قرآن و اسلام را از بین ببرند علیهذا بر شما واجب است با آنها مبارزه شود و آنان را نابود نمائید..."
نفوذ بهاییان تا جایی بود که بنا بر گزارش ساواک در رادیو و تلویزیون رخنه نموده دارای وسایل تبلیغاتی بودند و برخورداری آنان از این امکانات فلسفی را به واکنش واداشت.
ساواک در گزارش دیگر در خصوص سخنرانی محمدتقی فلسفی در منزل آیت‌الله بهبهانی چنین اعلام می‌کند: فلسفی در منزل آیت‌الله بهبهانی به منبر رفته و اظهار داشته در مملکت اسلامی بهاییان و یهودی‌ها می‌خواهند بر ما مسلط شوند، ایشان در ادامه سخنرانی بیان داشته مسلمانان تا زنده هستند و در رگ‌ آنها خون جریان دارد نخواهند توانست به این مقصود برسند.
ساواک تلاش می‌کند جلوی فعالیت‌ها و مبارزات فلسفی علیه بهاییان را بگیرد و حتی از منبر رفتن وی جلوگیری نماید. به هر حال مبارزات ایشان علیه این فرقه موجب گردید دشمنی آنان را به جان بخرد و آنان سعی نمودند که به هر طریقی سدی در مقابل ایشان ایجاد کنند.
مبارزه با بهاییت به دلیل وابستگی شاه و دولت به بیگانگان هر چند به آن مقصود اصلی خود نرسید اما باعث شد که از نفوذ آنان در جامعه کاسته شود و بسیاری از آنان از کشور خارج و عده‌ای از مسلمانان که تظاهر به بهایی بودن می کردند توجه نمایند و پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به نفوذ و فعالیت آنان خاتمه داد.
● مبارزه با حزب توده:
بعد از شهریور ۲۰ همزمان با فرار رضاخان فعالیت‌های حزب توده در ایران شکل گرفت و روحانیت و از جمله فلسفی مبارزه با حزب توده را سرلوحه خود قرار دادند،‌ایشان با درک ضرورت از انحراف‌های فکری آنان، با ارائه منبرهای مستدل، آتشین و پرهیجان به مبارزه با این گروه وابسته پرداخت.
محمدتقی فلسفی به خطر حزب توده پی برده به گونه‌ای که ساواک تهران در خصوص سخنرانی ایشان در انتقاد از تبلیغات حزب توده در ایران چنین گزارش می‌دهد:
"... واعظ نامبرده پیرامون پیدایش دنیا و انسان محبت نمود و ضمن یک سلسله بیانات علمی و تطبیق فرضیه دانشمندان خارجی با آیات قرآنی اظهار نمود چند سال قبل توده‌ای کتاب‌هایی را منتشر کردند که بشر از ماده به عمل آمده، این سم‌پاشی‌های خائنین بدون جواب نباید بماند، توده‌ای‌ها افکار نسل جوان را آلوده کردند ...."
در گزارش دیگر در خصوص فعالیت‌ فلسفی علیه حزب توده آمده است: "... ایشان در لفاف و گوشه و کنایه حرف نمی‌زند صاف و پوست کنده علیه حزب توده صحبت نمود بدون تردید این تبلیغ اثر خوبی در مردم خواهد گذاشت ...."
مبارزات فلسفی علیه حزب توده سبب شد که آنها کینه شدیدی از او به دل گیرند و حتی تا بعد از انقلاب با ارائه مقالات فراوان علیه او در مطبوعات وابسته نمود بارزی داشت و سعی کردند با انجام اقداماتی همچون سوء قصد به جان وی، ارسال نامه‌های تهدیدآمیز و بر هم زدن مجلس، ایشان را از مسیر مبارزه بازدارند.
● نگاه فلسفی به فساد اجتماعی و مراکز آن در عصر پهلوی:
گسترش مراکز فساد و فحشا و رواج بی‌بند و باری در جامعه ایران عصر پهلوی، و نقش رژیم در دامن زدن به این مسائل از جمله موضوعاتی بودند که محمدتقی فلسفی را به واکنش واداشت و بنا بر گزارش‌های ساواک توجه به فساد اجتماعی یکی از مباحث سخنرانی‌های ایشان محسوب می‌شد.
بنابر گزارش ساواک فلسفی در انتقاد از نقش دولت در افزایش مراکز فساد بیان می‌کند که دولت شبانه‌روز بر تعداد سینماها و مناظر شهوت‌انگیز می‌افزاید و می‌خواهد خودش را در ردیف ممالک مترقی در بیاورد ولی غافل از اینکه اشتباه می‌کند زیرا با تشکیل این قبیل اماکن بر تعداد جنایات و فحشا افزوده می‌گردد.
ساواک تهران در خصوص سخنرانی فلسفی درباره گسترش بی‌دینی و افزایش مراکز فساد چنین گزارش می‌دهد:
"دیشب صحبت فلسفی در اطراف حق و باطل بود اظهار داشت ... آقایان امروز وضع مردم در این مملکت زیاد از حد از لحاظ دینی ناجور می‌باشد دستگاه‌های بی‌دینی برای محو کردن دین کاملا مجهز می‌باشند حالا بروید ببینید در شراب‌خانه‌ها و سینماها چه خبر است ... روز به روز هم تعداد سینما در این مملکت دارد زیاد می‌شود و بدانید که روز به روز در این مملکت دین خدا دارد از بین می‌رود..."
رژیم پهلوی در شرایطی به گسترش مراکز فساد همچون کاباره‌ها، سینماها، پارک‌ها، میکده‌ها، ... اقدام نمود که در برخی مناطق مردم مکان و مسجدی برای ادای نماز نداشتند و فلسفی به شدت با این اقدام رژیم به مبارزه پرداخت.
در گزارشی دیگر آمده که فلسفی اظهار داشته در پایتخت دو هزار فاحشه به سر می‌برد و ۲۸ هزار دیوانه در تیمارستان‌ها و مملکتی که در سال چهارصد میلیون تومان مشروبات الکلی وارد می‌کند، آن مملکت دین را از دست داده است...
ساواک تهران در خصوص سخنرانی فلسفی در انتقاد از وضع اجتماعی در نابسامانی اقتصادی و گسترش فساد بدین گونه گزارش می‌دهد:
"... این بدبختی است .... آخر مملکتی را که سوفیالورن‌ها بگردانند یا فلان هنرپیشه و یا رقاص آمریکایی مملکت‌گردان باشد چه توقع دارید، این مملکت نه اقتصاد دارد نه واردات ... نخست‌وزیر مگر چه دارد غیر از یک مشت بازیگر صحنه،‌آخر مملکتی که ... دو هزار تومان پول رقاص‌بازی بپردازد باید وضع اقتصادی و مالی این چنین باشد .... حالا کسری آورده‌اند، تمام پول این مملکت را به رقاصه و هنرپیشه می‌دهند تا آنان مملکت را بگردانند، آن وقت می‌گویند چرا آیت‌الله بروجردی به جای مسجد کارخانه وارد نکرد..."
حجت الاسلام محمدتقی فلسفی بنا بر گزارش ساواک در یکی از سخنرانی‌ها ضمن انتقاد از تقلید کورکورانه از مدل اروپایی، متصدیان امور مملکت را بدین گونه مورد خطاب قرار می‌دهد.
"... ولی چنانچه متصدیان امور مملکت را بخواهند بدانند ما علما و عمامه به سرها چه می‌گوییم و چه می‌خواهیم بیایند و بنشینند تا بتوانیم از نزدیک با آنها صحبت نماییم..." فلسفی در ادامه اظهار می‌دارد دنیای اروپا به جای اینکه علوم فنون خود را به ما بیاموزد ما را تشویق به ساختن سینما و کاباره و تماشاخانه تشویق می‌کند.
فلسفی در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود بیان می‌کند که تمام مجلات به هنرپیشه‌ها اختصاص دارد تا افکار جوانان را منحرف شود و نیز در گفتگویی که با یکی از مدیران جراید در خصوص افزایش طلاق داشته، علت کثرت طلاق را تعداد زیاد فاحشه‌خانه‌ها و وجود زنان بی‌حجاب دانسته است. ایشان در مورد نقش تربیتی مادران بیان می‌دارد: مادری که به فکر عیش و نوش و میگساری و ... باشد نمی‌تواند عنصری پاک به جامعه تحویل دهد.
ساواک تهران در خصوص سخنرانی فلسفی در انتقاد از روش تربیتی در محیط مدارس و تقلید کورکورانه از غرب چنین گزارش می‌دهد: "... فلسفی واعظ به منبر رفت ... بدین گونه ادای مطلب نمود (ما از تمدن غرب تنها از لحاظ پوشیدن لباس و آرایش ظاهری تقلید می‌کنیم اما صنایع و اختراعات و پیشرفت‌های آنان را نادیده می‌گیریم و معلوم نیست این تقلید بی‌جا و ناقص عاقبت کار ما را به کجا خواهد کشاند) سپس رشته سخن را به تنقید از فرهنگ و فساد جامعه کشاند ..."
فلسفی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در غرب را منکر نشده بلکه موضع‌گیری ایشان به دلیل تقلید کورکورانه از شیوه زندگی مردم اروپا و آمریکا بوده است. وی درباره وجود فساد در اروپا و آمریکا بیان می‌دارد "در همین اروپایی که من رفتم آنجا دیدم در موضوع تهییج شهوات و غضب جوانان مثل خر در گل مانده‌اند و نمی‌دانند چه کار کنند و حتی آمریکا همین طور است جوانان این مملکت وقتی به آنجا می‌روند فقط فساد آنها را تقلید کرده و به این مملکت می‌آیند..."
فلسفی نه تنها خود با فساد در عصر پهلوی مبارزه نمود بلکه دیگران را تشویق و تحریک به تظاهرات و مبارزه علیه فساد و فحشا و مراکز بی‌بند و باری دعوت نمود به طوری در گزارش ساواک تهران عنوان شده:
"... در ساعت ۲۰ فلسفی به منبر رفت ... بیان نمود .... چرا توجهی به اوضاع ندارید اشخاص دیگر در برابر دین اسلام، این دستگاه‌های تأتر و سینما و رقاص‌خانه‌ها را پهن کرده‌اند و روز به روز به تبلیغ و توسعه آن می‌پردازند شما ... برابر آنها عرض اندام کنید و با تظاهرات مذهبی موجودیت خود را ثابت کنید، چقدر بی‌حال هستید ..."
بنا بر گزارش ساواک، فلسفی قوانین موجود را برای جلوگیری از فساد و فحشا را ناکارآمد دانسته و راه مبارزه برای کاهش بی‌بند و باری را استفاده از مجامع مذهبی عنوان می‌کند و نیز اینکه علما و روحانیون باید برای وضع موجود فکری کنند...
● فلسفی و نهضت امام:
در اوایل پاییز ۱۳۴۱ دولت علم طی مصوبه که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی آمده بود قید "اسلام" و "ذکوریت" حذف گردید و با حذف کلمه "اسلام" بهایی و مسیحی و ایرانی در این تصویب‌نامه فرقی نداشت و به جای کلمه "ذکوریت" واژه "باسواد" گذاشته بودند که اعم از زن و مردم بود. پس از موضع‌گیری‌ امام، فلسفی به همراه سایر علما با این تصویب‌نامه اعتراض نمودند. بنا بر گزارش ساواک تهران فلسفی در اظهارات خود در خصوص مخالفت روحانیون و عده‌ای از مردم با شرکت زنان در انتخابات چنین عنوان می‌کند:
"فلسفی واعظ گفت ... کلیه زنانی که برای فعالیت‌های سیاسی، فعالیت می‌کنند از پنجاه نفر تجاوز نمی‌نمایند و این عده ناقابل هرگز نمی‌توانند به جای ۵ میلیون نفر زن ایراد صحبت کنند اگر مقامات مسئول کشور هم بخواهند به ادعای این عده ترتیب اثر دهند معلوم است که تحریکات پشت پرده از ناحیه خود دولتی‌ها انجام می‌شود... توده مردم ایران هم زن و مرد با این سر و صداها با نظر تمسخر می‌نگرند."
سازمان اطلاعات و امنیت کشور در گزارش دیگر در خصوص سخنرانی محمدتقی فلسفی در حضور علم در انتقاد از انجمن‌های ایالتی و ولایتی چنین عنوان می‌کند:
"... آقای فلسفی ... در حضور آقای علم نخست‌وزیر پس از مقدمه‌ای از آقای علم تقاضا کرد که راجع به انتخاب شدن زنان برای وکلای مجلس ایشان به خواسته‌های روحانیت و عدم تجویز قانون اساسی توجه مبذول دارند ... ما از آقای نخست‌وزیر ... تقاضا داریم که فورا به تلگرافات علما و خواسته‌های ملت دیندار توجه مبذول داشته ..."
بنا بر گزارش ساواک منزل ایشان محل رفت و آمد و اجتماع وعاظ و طلاب علوم دینی جهت مذاکره علیه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود و خود فلسفی هم با علم مذاکره و مخالفت و نارضایتی وعاظ و روحانیون را در موضوع فوق به اطلاع وی رسانده و حتی علم را تهدید کرده که پافشاری در اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی موجب انقلابی در ایران خواهد شد. سرانجام بر اثر موضع‌گیری‌های علما دولت ناچار شد که تصویب‌نامه را لغو نماید.
پس از لغو تصویب‌نامه فوق در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ رژیم شاه اصول ششگانه خود را اعلام نمود و دولت علم زمان برگزاری رفراندوم را ششم بهمن اعلام نمود. امام و مراجع اعلامیه‌هایی در اعتراض به برگزاری رفراندوم منتشر کردند و محمدتقی فلسفی هم به مدت ۲۵ روز از دوم بهمن تا بیست و هفتم بهمن ۱۳۴۱ منبر نرفت و به نحوی ممنوع‌المنبر بود.
پس از ماجرای لوایح ششگانه در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۴۲ حادثه فیضیه رخ داد که کماندوهای رژیم به مدرسه حمله بردند.
محمدتقی فلسفی پس از آگاهی از جنایات رژیم در مدرسه فیضیه در یکی از منبرهای خود بیان نمود: "این واقعه ثابت می‌کند که اخبار وقایع کربلا و صدماتی که بر اهل بیت و رسول اکرم (ص)‌و جوانان و بچه‌های آنان وارد ساختند کاملا درست است و آنچه بر فیضیه گذشت شاهدی بر این مدعی است"
تقریبا سه ماه پس از حادثه فیضیه، قیام ۱۵ خرداد شکل گرفت و این قیام در واکنش به دستگیری امام صورت گرفت می‌توان گفت جنبش ۱۵ خرداد مقدمه‌ای برای پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاهنشاهی بود.
محمدتقی چهار روز قبل از قیام ۱۵ خرداد به افشاگری علیه دولت پرداخت و در گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کشور چنین آمده است:
"شب ۱۱/۳/۴۲ فلسفی واعظ ... در مسجد ترک‌ها به منبر رفته ... آقای فلسفی با اشاره به اینکه مملکت مشروطه می‌باشد چگونه دولت آقای علم راضی شده که در مدرسه فیضیه برخلاف مقررات دین و انسانیت نسبت به طلاب اهانت و مدرسه را مورد حمله و هجوم قرار دهند."
به هر حال بر اثر گزارش ساواک افشاگری‌های محمدتقی فلسفی علیه دولت و هیأت حاکمه، افکار عمومی را آماده قیام نموده است. سرانجام فلسفی پس از سخنرانی در مسجد پاچنار در ساعت ۲۲ شب ۱۵/۳/۴۲ به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور دستگیر شد.
پس از مدتی فلسفی از زندان آزاد شد و ساواک تهران در خصوص اظهارات ایشان در جمع عده‌ای از طلاب که به دیدار وی آمده بودند چنین گزارش می‌دهد:
"... چند مرتبه می‌خواستند مرا تحت شرایطی آزاد کنند ولی من قبول نکردم و گفتم من حرف حق را روی منبر خواهم زد و هیچ شرطی برای آزادی خود قبول نمی‌کنم"
پس از قیام ۱۵ خرداد ماجرای دستگیری امام به دلیل مخالفت با امتیاز کاپیتولاسیون اتفاق افتاد که امام ابتدا به ترکیه و سپس به نجف تبعید شد، فلسفی به ارتباط خود با امام ادامه داد به طوری که ایشان در مهر ماه ۱۳۴۴ طی تلگرافی ورود ایشان را به نجف‌اشرف تبریک گفت متن تلگراف چنین بود:
"محضر مبارک حضرت آیت‌الله خمینی، تشریف حضرت عالی را به آستان مقدس حضرت علی علیه‌السلام تبریک گفته،‌ سلامت و طول عمر حضرت آیت‌الله را از خداوند خواستارم. محمدتقی فلسفی".
موضوع دیگری که واکنش علما و روحانیونی همچون محمدتقی فلسفی را به همراه داشت، برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله بود که مخارج آن توسط مردم تأمین می‌شد به طوری که ساواک تهران در خصوص اظهارات غفار ذوالفقاری راجع به نامه محمدتقی به محمدرضا شاه و درخواست توضیح درباره مخارج سنگین این جشن‌ها و مسئولیت شخص شاه در قبال ملت چنین گزارش می‌دهد: "شخصی به نام غفار ذوالفقاری ... اظهار داشت در هیأت آنان ... صحبت شد که فلسفی به شاه نامه‌ای نوشته که مخارج هنگفت این جشن‌های شاهنشاهی از کجا و کدام منبع تهیه گردیده و با مسئولیت کدام مرجع خرج می‌شود و با این مخارجات می‌توان در ایران دست به یک سلسله اقدامات وسیع‌تر زد و فلسفی اشاره کرده که برگزاری این جشن‌ها خیانت به ملت و کشور است و پادشاه خود در آینده باید جوابگوی ملت باشد."
● رژیم پهلوی و ترور شخصیت فلسفی:
گسترش فعالیت‌ها و مبارزات فلسفی رژیم پهلوی را بر آن داشت که در صدد هتک حرمت و ترور شخصیت وی برآیند و برای رسیدن به این مقصود به انتشار عکس و اعلامیه و ساخت برنامه‌ای جهت تقلید صدای وی ... پرداختند. به گونه‌ای که در مکاتبه ساواک با اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ستاد بزرگ ارتشتاران در خصوص توزیع و چاپ عکس‌های مبتذل از ایشان آمده است: " برابر خبر رسیده... تعدادی عکس واعظ فلسفی در بعضی منازل انداخته شده که نامبرده در حالت برهنگی با زنان ... به صورت مستهجن نشان می‌دهد و معمولا این عکس‌ها را منازل وعاظ انداخته به طوری که شنیده شده در خارج این طور استنباط گردیده که این کار توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور به خاطر خراب کردن موقعیت نامبرده کارگردانی گردد."
در گزارش ساواک کردستان آمده است که امکان دارد کمونیست‌ها و مخالفان ایشان در چاپ و انتشار این عکس‌ها دست داشته باشند و در گزارش دیگر بیان شده این عکس‌ها ساختگی و عکس فلسفی را به جای مردی در کنار زن دیگر قرار داده‌اند.
بنا بر گزارش ساواک محمدتقی فلسفی در واکنش به چاپ این عکس‌ها بیان می‌کند: "این تازگی ندارد و مال دیروز قبل و مربوط به گندکاری دولت است...."
رژیم پهلوی از هر راهی برای تخریب و سرکوب مخالفان استفاده می‌نمود و محمدتقی فلسفی از آغاز نهضت امام تا پیروزی انقلاب به مدت ۱۵ سال تحت نظر و کنترل و بازداشت و ممنوع‌المنبر بود.
به دلیل طولانی شدن ممنوع‌المنبر ایشان، برخی مقامات نزد شاه رفته و خواستار رفع ممنوعیت وی شدند، اما شاه در جواب آنها می‌گوید خیال کنید فلسفی مرده است او را رها کنید و از این حرف ها نزنید. از آنجا که رژیم پهلوی یک حکومت وابسته بود، در گزارشی آمده است که منبع منبر فلسفی به دستور آمریکایی‌ها صورت گرفته است.
به هر حال فلسفی از آغاز نهضت امام تا پیروزی انقلاب، غالب اوقات یا تحت تعقیب و کنترل و بازداشت یا اینکه ممنوع‌المنبر بود.
خلاصه اینکه محمدتقی فلسفی پس از سالها مبارزه و مجاهدت و افشاگری‌ علیه رژیم پهلوی به مقصود و هدف خود رسید، و آن هدف پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود. ایشان پس از به ثمر رسیدن انقلاب به فعالیت‌های خود در جنبه‌های مختلف ادامه داد و سرانجام در ۲۷ آذر ماه ۱۳۷۷ در سن ۹۳ سالگی چشم از جهان فرو بست.

پژوهشگر: محمدرضا تمری
پی نوشت ها:
۱-رک:حسینیان،روح الله،بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران (۱۳۲۰-۱۳۴۰)،مرکزاسناد انقلاب اسلامی ،تهران ،۱۳۸۴،ص ۳۹۳
هفتاد سال خاطره ازبدلا،مرکزاسناد انقلاب اسلامی تهران ،۱۳۷۸،ص۲۱۵
۲-دوانی،علی،خاطرات ومبارزات حجه الاسلام فلسفی ،)،مرکزاسناد انقلاب اسلامی،تهران،صص۱۹۴و۱۹۸
۳-همان،ص ۲۰۱
۴-آرشیومرکزاسناد انقلا ب اسلامی،شماره بازیابی،۱۰۲۵،ص۴۲
۵- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی،۱۰۲۵،ص ۵۱
۶- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی،۱۰۲۵،ص ۱۰
۷-ر.ک: آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی۱۰۴۵ ص،۹۲حسینیان،روح الله،پیشین،ص،۳۹۳
۸-یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب نهم ،(زبان گویای اسلام) ،حجه الاسلام محمد تقی فلسفی مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،تهران،۱۳۸۲،ص،۱۵
۹- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی۱۰۱۲،ص۵۴
۱۰- آرشیومرکزاسناد انقلاباسلامی،شماره بازیابی،۱۰۲۲،ص،۸۰
۱۱- یاران امام به روایت اسناد ،پیشین،ص۱۵
۱۲ آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ۱۰۲۴،ص ۶۲
۱۳ آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ، ۱۰۲۳،ص ،۶
۱۴- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۳،ص،۱۰
۱۵- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۳،ص،۴۹
۱۶- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۴،ص۵۴
۱۷-ر.ک : آرشیومرکزاسناد انقلا ب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۳ ،صص ۸و۳۸
۱۸- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۴ ،ص۵۳
۱۹- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۳ ،ص،۳۱
۲۰- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۴ ،ص۵۱
۲۱- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۳ ،ص۱۱۷
۲۲- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۴ ،ص،۴۰،
۲۳-دوانی،علی ،پیشین،ص،۲۵۲
۲۴- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۴ ،ص ۵۰
۲۵- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۵ ص۳۰
۲۶- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۵ ص۹۴
۲۷-دوانی،علی،پیشین،صص۲۶۲و۲۶۴و۲۶۵و۲۶۹و۲۷۰
۲۸- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۶ ،ص،۵۲
۲۹- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۶ ،ص،۸و۵۳
۳۰- آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۲۷ ،ص،۲۰
۳۱-دوانی،علی،پیشین ،ص۴۴۳
۳۲-ارشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۲۸۰ ،ص،۶۲
۳۳-آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۴۴ ،ص،۷۹
۳۴-ر.ک: آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۴۳ص،۷۶،آ رشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۴۵ ص،۷۸
۳۵-آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۴۳ ،ص،۷۶- ۷۷
۳۶-ر:ک:آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۴۵ ،ص،۵۴ ،آرشیومرکزاسناد انقلاب اسلامی،شماره بازیابی ،۱۰۴۷ ،ص،۷۶

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مطالب مرتبط

مردی از تبار اصلاح دینی

مردی از تبار اصلاح دینی
آیت الله صالحی تعریف می كرد كه یك روز در منزل آقای بروجردی نشسته بودم، یكی از طلاب آمد پیش من و گفت كه آقای بروجردی با شما كار دارند، پس از احضار رفتم پیش ایشان، به من گفت كه در بندر معشور (ماهشهر) مسجدی ساخته اند و كسی را می خواهند آنجا را افتتاح كند، شما بروید و ماه رمضان هم آنجا بمانید. من گفتم اطاعت شما را لازم می دانم، رفتم ماهشهر و در ماه رمضان به كار تبلیغاتی مشغول بودم. بعد از من آقای خزعلی آمد و بعد از او هم آقای مكارم شیرازی.
علامه بزرگوار آیت الله حاج شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی در روز اول تیرماه ۱۳۰۲ خورشیدی در شهر نجف آباد پا به عرصه وجود گذاشت.
پدر گرانقدر وی، مرحوم حسینعلی صالحی فرزند حاج صالح، از كشاورزان زحمتكش، متدین و عمیقاً پایبند به اصول و اعتقادات دینی و علاقه مند به مسجد و روحانیت بود. اگرچه سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی آشنا به خطوط قرآنی و ادعیه بود. منزلی كه نعمت الله در آن به دنیا آمد محل رفت و آمد همگان و به تعبیری قبله حاجات مردم بود. پدر او بزرگ فامیل و خیرخواه و كارگشای همه و در حل مشكلات مردم از هیچ كوششی فروگذار نمی كرد.
مادر حاج شیخ نعمت الله، خورشید خانم، بسیار متدین و از خانواده ای مذهبی بود كه علاوه بر امور خانه داری و تربیت فرزند، در منزل به كار كرباس بافی نیز می پرداخت تا كمكی به معیشت خانواده بنماید، به ویژه این كه هزینه تحصیل نعمت الله را نیز از همین درآمد می پرداخت.
نعمت الله در خانواده ای پرجمعیت رشد و نمو كرده است. وی دوازدهمین فرزند از چهارده فرزند حسینعلی صالحی بوده كه در محله پنج جوبه نجف آباد زندگی می كردند.
استاد صالحی پیش از شش سالگی به مكتبخانه ملاغلامعلی حكیم می رفت، اما سن او اقتضای فراگیری درس نبوده و به قول خودش «با نوشتن و پاك كردن چیزی روی یك ورق آهنی ما را سرگرم كرده تا شیطانی نكنیم... در حد سرگرمی چیز خوبی بود.... كار ما فقط نقاشی كردن بود. من در این مكتبخانه سوادی نیاموختم، فقط حالت سرگرمی برای من داشت.»۱
وی در سن ۶ سالگی به مدرسه ملی حاج شیخ حسینعلی مسجدی معروف به مدیر، تحصیل را آغاز كرد. در سال سوم ابتدایی با حسینعلی منتظری كه در بدو ورود به مدرسه شیخ حسینعلی مدیر، در كلاس سوم به درس خواندن پرداخته، آشنا می شود.
این آشنایی به یك دوستی عمیق تبدیل شد و تا ۷۵ سال ادامه یافت.
نكته: اگر شكل گیری شخصیت یك فرد به كودكی و نوجوانی او بستگی داشته باشد و سه عنصر تاثیرگذار آن دوره را پدر، معلم و دوست بدانیم، استاد صالحی نجف آبادی با سه شخصیت همنام، كه علی الظاهر به هر سه نفر آنها عشق می ورزیده، هویت تربیتی، آموزشی و اجتماعی خود را شكل داده است.
حسینعلی صالحی (پدر)، حسینعلی مسجدی (معلم) و حسینعلی منتظری (دوست صمیمی). آیا این سه حسینعلی تاثیرگذار، نعمت الله هوشمند و حقیقت طلب را در راه شناساندن واقعی حسین بن علی(ع) و عشق به فرزند فاطمه(س) و طرح چهره تابناك آن امام همام قرار نداده است؟ صالحی نجف آبادی پس از چهار سال تحصیل، به منظور كمك به اقتصاد خانواده - كه پدر و نان آور را از دست داده بودند - تحصیل را رها می كند و به كار زراعت و چراندن گوسفند می پردازد. اما عشق به فراگیری - كه تا روزهای پایانی عمر، همچنان در دلش شعله ور بود - وی را روانه كلاس شبانه ای كرد كه در منزل مرحوم حاج علی منتظری، پدر آیت الله تشكیل می شد و در آن عربی آموزش می دادند.
استاد صالحی می گوید: «من بعد از یك سال وقفه در تحصیل، شب ها بعد از انجام كارهایم دوباره محصل شده بودم. روزها حین چرانیدن دام ها و امور كشاورزی درس هایم را مرور كرده تا شب به حاج علی درس پس بدهم.»۲
شیخ نعمت الله، صرف میر و مقداری هم تصریف و روخوانی قرآن و مقابله قرآن را نزد حاج علی منتظری خوانده است. وی تا ۱۵ سالگی بعضی از دروس حوزوی را در مدرسه علمیه ریاضی نجف آباد فراگرفته و چون شوق تحصیل در وجودش همچنان شعله ور بود، تصمیم گرفت به اصفهان برود در سال ۱۳۱۸ به اصفهان رفت و در مدارس حوزوی مهم اصفهان چون مدرسه جده بزرگ، مدرسه نیم آورد و مدرسه صدر پای درس دایی خود مرحوم حاج شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، مرحوم حبیب آبادی، مرحوم هرندی، مرحوم فقیه ایمانی، مرحوم حاج رحیم ارباب، مرحوم فیاض اصفهانی، مرحوم حاج میرزاعلی شیرازی و مرحوم شیخ اسدالله نورالهی دروس مختلف و متعدد مانند هدایه یا موزج، سیوطی، حاشیه ملاعبدالله، جامی و مغنی و مطول، رسائل و مكاسب و سطح، شرح لمعه و كفایه، شرح شمسیه، شرح نهج البلاغه و سایر دروس حوزوی را با علاقه و پشتكار زیاد خواند.
استاد صالحی همزمان با استفاده از درس علمای بزرگ اصفهان، به پیشنهاد مرحوم حاج شیخ محمدباقر زندكرمانی، سرپرست مدرسه ذوالفقار، تدریس مغنی را در این مدرسه شروع كرد و به عنوان یك استاد مسلم شاگردان زیادی تربیت كرد.
مرحوم صالحی دراین باره می گوید: «از مدرسه جده بزرگ برای تدریس مغنی به مدرسه ذوالفقار رفتم. كلاس هایم حسابی شلوغ بود، به طوری كه مدرسه آنقدر پر بود كه دیگر جای خالی نداشت. طلاب حتی از محله های دور دست اصفهان از كلاس هایم استقبال كردند و خلاصه تدریس مغنی من در اصفهان سروصدایی به پا كرد.»
از شاگردان آن دوره استاد صالحی، آیت الله شیخ محمد یزدی، حاج سیداحمد روضاتی، موسوی یزدی (مقسم شهریه مرحوم آیت الله سیداحمد خوانساری) و سیدمحمد روضاتی را می توان نام برد.
وی در مدرسه ذوالفقار با شهید دكتر محمدحسین بهشتی آشنا می شود. شرح آشنایی این دو بزرگوار در خاطرات استاد صالحی اینگونه بیان شده است: «آن موقع دكتر بهشتی معمم نبود، ولی همیشه پالتوی بلندی به تن داشت. ما در درس معالم در حجره حاج ابوالقاسم قهدریجانی هم مباحثه شدیم. مرحوم بهشتی فردی بسیار باهوش و سریع الانتقال با دركی بالا بود. مباحثه با او زحمتی نداشته و هم صحبتی اش لذت بخش بود. رابطه ما فقط در چارچوب درس بود و زمینه صمیمیت و نزدیكی بین مان شد. مدتی بعد از آشنایی مان به قصد قم، اصفهان را ترك كرد و باز من ماندم و اصفهان و درس و یك انگیزه داغ و سختی كار.»۳
صالحی نجف آبادی در سال ،۱۳۲۶ برای بهره مندی از محیط علمی فراتر از حوزه اصفهان، به قم هجرت كرد. وی آغاز این هجرت آینده ساز را اینگونه شرح می دهد: «روزی در حجره ام مشغول ترجمه متن عربی كتاب وزین و خواندنی ابوشهدا الحسین بن علی(ع) بودم كه آقای بهشتی سرزده و بدون خبر وارد حجره ام شد. صحبت هایمان گل انداخت و از هر دری با هم صحبت كردیم تا این كه آقای بهشتی در بین بحث از من پرسید: «شما كه رسائل و مكاسب را تمام كرده اید چرا هنوز در اصفهان هستید؟ اینجا بالاتر از این سطح، پیشرفتی ندارد. حوزه ها متاثر از اختناق پهلوی محدود هستند و امكان پیشرفت در مسیر نیست.» این كلام آقای بهشتی مانند نسیمی بر آتش زیر خاكستر شعله ای در نهادم پدید آورد تا درصدد برآیم شرایط را مهیای عزیمت به قم كنم.»۴
استاد صالحی به محض ورود به قم در مدرسه حاج ملاصادق مقیم گشت و پای درس رسمی و پرجمعیت خارج آیت الله العظمی بروجردی حاضر شد.
صبح ها در درس فقه و بعدازظهرها در درس اصول آن مرحوم شركت می كرد. تلمذ در حضور آیت الله بروجردی تاثیر عمیق و پایداری در شخصیت علمی استاد صالحی گذاشت، به گونه ای كه وی در هر فرصت، از این تاثیر برای شاگردانش سخن می گفت.
یكی از شاگردان مانوس آیت الله صالحی كه نزدیك به سی سال در محضر این استاد عالیقدر به فراگیری دروس فقه، تفسیر، علم الرجال و نهج البلاغه پرداخته است، پیرامون تاثیر آیت الله بروجردی بر آیت الله صالحی نجف آبادی می نویسد: «تاثیرگذاری شیوه تدریس آیت الله بروجردی بر ذهن و زبان شاگردانش كم وبیش از جمله تحولات بدیع و پربركت علمی در حوزه علمیه قم در نیم قرن اخیر به حساب می آید كه امروزه هیچ دانشور فقه پژوه محققی آن را انكار نمی كند و شاید در میان شاگردان آن فقیه بزرگ، هیچ كدام مانند آیت الله منتظری و آیت الله صالحی نجف آبادی در گفتار و نوشتار، آن سبك و شیوه را ادامه نداده باشند. این دو بزرگوار در مسائل و مباحث مربوط به فقه و اصول و حدیث، شیوه پرارج و ماندگار آیت الله بروجردی را به خوبی منعكس كردند و به نحوی آن «منهج استوار» را زنده نگه داشتند و به شاگردان خویش نیز منتقل ساختند. استاد صالحی پابه پای مباحث فقه و اصول، در دروس فلسفه مرحوم علامه طباطبایی نیز شركت كردند و «منظومه سبزواری» و «اسفار ملاصدرا» را از محضر آن حكیم نامی آموختند و بعداً خود نیز دو دوره به تدریس «منظومه» پرداختند. ایشان به موازات تحصیل علوم عالیه حوزوی در قم به تدریس ادبیات عرب، شرح لمعه، رسائل و مكاسب و كفایه الاصول پرداختند و تا سال ۱۳۵۲ شمسی (یعنی سال تبعید شدنش) از مدرسین برجسته دروس مذكور محسوب می شدند و پس از آن نیز به تدریس «خارج فقه»، «علم الرجال» و «تفسیر» پرداختند. بیان رسا و تفهیم گویای او، حلقه درسش را گرم تر و باشكوه تر و پرجاذبه تر كرده بود، به گونه ای كه بیشتر فضلای نامدار حوزه از شاگردان حوزه درس او بودند. آقایان مهدوی كنی، طاهری اصفهانی، محمدی گیلانی، احمد جنتی، هاشمی رفسنجانی، ربانی املشی، حسن صانعی، محمد یزدی، رضا استادی، موسوی یزدی و ناطق نوری از آن جمله اند.۵
صالحی نجف آبادی غیر از حضور در درس مرحوم آیت الله بروجردی، به درس اخلاق حضرت امام كه روزهای پنجشنبه هر هفته زیر كتابخانه مدرسه فیضیه تشكیل می شد، شركت می كرد. همچنین از محضر آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی و مرحوم داماد استفاده های زیادی برد.
همزمان با حضور در جلسات درس علمای بزرگ، تدریس درس مطول را به جمعی از طلاب قم در مدرسه خان شروع كرد و سپس در مقام معلمی درس معالم بر كرسی تدریس نشست.
از شاگردان این دوره آیت الله صالحی، نام آقایان محمد محمدی گیلانی، شیخ مهدی هسته ای، عباس محفوظی، محمدرضا مهدوی كنی، اكبر هاشمی رفسنجانی، حسن صانعی، محمدمهدی ربانی املشی و شیخ حسن لاهوتی اشكوری در ذهن ایشان مانده است.
بعد از مطول و معالم، شرح لمعه را در مسجد محمدیه سه راه موزه شروع كرد كه شاگردان خوبی داشت. از جمله مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، تعدادی از شاگردان دروس گذشته كه نامشان ذكر شد و نیز آقایان باریك بین امام جمعه فعلی قزوین، شیخ حسین انصاریان (واعظ مشهور تهران)، آقای بنیادی از علمای كازرون، شیخ مهدی نادعلی، هاشم محمدعلی كوشا، صدیقی (از مقامات قوه قضائیه)، محمدعلی آبادی و زمانیان نجف آبادی دروس مختلف را نزد استا د صالحی خوانده اند.
پس از آن دروس رسائل و مكاسب را درس می دادند و كسانی چون سیدمحمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات و پروفسور طباطبایی مدرسی كه در آمریكا و انگلستان حقوق درس می دهد، زانوی تلمذ در حضورش زده اند.
آیت الله صالحی، بعد از تربیت شاگرد در این كلاس ها، به سمت تفسیر قرآن رفت و در مسجد امام قم، تفسیر سوره یوسف را تدریس می كرد. كتاب جمال انسانیت، خلاصه درس هایی است كه وی در مسجد امام گفته است. پس از آن درس كفایه را برای شاگردان خود می گفت. شاگردان این دوره درس صالحی، آقایان ایمانی، رضا استادی، ایرانی و جمعی از علمایی هستند كه امروز در شهرهای گوناگون امام جمعه یا حاكم شرع هستند.آیت الله صالحی از علمایی بود كه آیت الله العظمی بروجردی به وی محبت داشت و بعضی از ماموریت های تبلیغی را به عهده ایشان می گذاشت. خودش تعریف می كرد كه یك روز در منزل آقای بروجردی نشسته بودم، یكی از طلاب آمد پیش من و گفت كه آقای بروجردی با شما كار دارند، پس از احضار رفتم پیش ایشان، به من گفت كه در بندر معشور (ماهشهر) مسجدی ساخته اند و كسی را می خواهند آنجا را افتتاح كند، شما بروید و ماه رمضان هم آنجا بمانید. من گفتم اطاعت شما را لازم می دانم، رفتم ماهشهر و در ماه رمضان به كار تبلیغاتی مشغول بودم. بعد از من آقای خزعلی آمد و بعد از او هم آقای مكارم شیرازی.● پس از پیروزی انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آقای صالحی درس نهج البلاغه را به عنوان درس خارج نهج البلاغه در مسجد امام شروع كرد كه خیلی از فضلا و طلاب از این درس استقبال كردند. پس از نهج البلاغه، درس استدلالی ولایت فقیه را كه بعداً تحت عنوان «ولایت فقیه، حكومت صالحان» منتشر شد، برای طلاب و علاقه مندان فراوانی كه داشت گفت. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، موضوع جهاد، موضوع روز شد و آیت الله صالحی علاقه مند بود كه مسائل جنگ را از راه مبانی فقهی بررسی كند كه ریشه فقهی آن چیست و اسلام در این باب چه گفته است. لذا از همان موقع برای شاگردان زیادی كه داشت، بحث جهاد در اسلام را به كلاس درس برد و تدریس كرد. اهمیت این موضوع به این دلیل بود كه اولاً تاكنون به طور مستقل در حوزه ها طرح نشده بود و اگر هم طرح می شد به این وسعت و با این نتیجه ای كه حاصل شد، نبوده است. ثانیاً بحثی بود به شدت مورد نیاز جامعه و ضرورت داشت روی آن كار شود. در این مبحث مهم، استاد صالحی ثابت كرد كه جهاد در اسلام، جهاد دفاعی است نه جهاد ابتدایی و این امر برای افراد صلح دوست بسیار شیرین و جذاب بود. خلاصه درس مورد اشاره در كتابی به نام «جهاد در اسلام» در سال های اخیر منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
در خلال تدریس جهاد، آیت الله صالحی، نامه ای در ۳۲ صفحه تحت عنوان «تقویت مجلس شورای اسلامی از راه انتقاد سازنده» برای مسئولان جنگ، از جمله حضرت امام خمینی نوشت. در آن زمان كنفرانسی برای بررسی جنگ ایران و عراق در طائف تشكیل شده بود و ایران آن را تحریم كرده بود. آقای صالحی در آن نامه خطاب به مسئولان مملكتی و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته بود كه شركت ایران در كنفرانس طائف كه روسای دولت های اسلامی در آن جمع اند لازم است و عدم شركت ما در آن به مصلحت كشور نیست. ایشان در آن نامه نوشته بود كه ما چون در مقابل حمله عراق به ایران می جنگیم و از خود دفاع می كنیم، جهادمان مشروع است، اما می توانیم در حین جنگ مشروع، پیشنهاد مذاكره با عراق را نیز بپذیریم. چون بالاخره جنگ با مذاكره پایان می پذیرد و چه بهتر كه مذاكره را هم شروع كنیم. چرا كه مملكت را با احساسات انقلابی و عواطف برافروخته نمی توان اداره كرد و قبل از اعمال احساسات، عقل و تدبیر لازم است.
آیت الله صالحی این نامه را برای تعداد معدودی از مسئولان ذی ربط فرستاده بود و نمی خواست كه منتشر شود، اما مدتی بعد از آن، نهضت آزادی ایران آن نامه را بدون اجازه نویسنده اش در بولتن داخلی خود جهت مطالعه اعضای نهضت آزادی چاپ كرد.
آیت الله صالحی نجف آبادی از همان سال های اولیه كه به قم آمد در خلال درس های متعددی كه می داد، در موضوعات مورد علاقه اش دست به تحقیق و پژوهش زد و این كار بسیار پرزحمت و طولانی در ساختن شخصیت علمی او تاثیر فراوانی داشت، به گونه ای كه امروزه بیش از آنكه وی را یك مدرس حوزه علمیه بشناسند، یك محقق و پژوهشگر سترگ می شناسند. اما استاد صالحی، هر آنچه را از راه تحقیق به دست می آورد، قبل از انتشار، در منزل خود برای تعداد بسیار اندكی از شاگردان خو بش به بحث می گذاشت تا نتیجه ای بهتر به دست بیاید. خودش می گوید: «یكی از تدریس هایی كه من داشتم و در حوزه معمول نبود، عصرها در منزلمان بود كه آن را خصوصی كردم و عمومی نبود.» از جمله بررسی روی جلد اول اصول كافی كه قسمتی از آن مربوط به امام شناسی و پیغمبرشناسی است و نامش «كتاب الحجه» است.
در این زمینه آیت الله صالحی می گوید: «در ۱۲۲ جلسه، روی آن [كتاب الحجه اصول كافی] بحث كردم و آن بحث ها خیلی موثر است كه ما چگونه باید امام را بشناسیم و آیا این روایاتی را كه در اصول كافی هست، برای این كه امام را به ما بشناساند، كافی است یا نه؟ احتیاجی به مسائل دیگر هم هست؟ لذا باید بیشتر تحقیق شود، بیش از آنچه كه در متون روایات هست و بررسی كرد كه آیا روایت با قرآن موافق هست یا نیست.»
چكیده ای از این ۱۳۲ نوار، در كتابی تحت عنوان «عصای موسی» چاپ و منتشر شده است. اگر چه این كتاب قبل از انقلاب برای چاپ آماده شده بود اما ساواك از انتشار آن جلوگیری كرد و بعد از انقلاب به دفعات منتشر شد.
آیت الله صالحی در حین تحقیقات و پژوهش های خود، مباحث متعددی را در دستور كار خود قرار داد كه حاصل تحقیق روی آنها، به صورت كتاب منتشر شده است. یكی از آن موضوعات در باب نجاسات و طهارت آب است كه بسیار بحث فنی و عمیقی است و واقعاً توجه و عمل به آن، مقدار زیادی از مسائل روزمره زندگی مردم را پاسخ می دهد و از مشكلات آنها می كاهد. این كتاب تحت عنوان «پژوهشی در چند مبحث فقهی» چاپ و روانه بازار شده است.پدیده «شهید جاوید» مهم ترین اثر استاد صالحی شناخته شده ترین اثر پژوهشی آیت آلله صالحی نجف آبادی، كتاب «شهید جاوید» است كه در موضوع قیام امام حسین (ع) تالیف شده است. این كتاب، از آثار تحقیقی حوزه های علمیه است كه پس از انتشار واكنشی وسیع آن هم در زمان بسیار حساس مبارزه روحانیون شجاع و انقلابی كه مولف شهید جاوید نیز از چهره های شاخص آنها بود، به وجود آمد.
گزارش انتشار كتاب شهید جاوید و بحث ها و جدال هایی كه بر سر آن در حوزه های علمیه، در میان وعاظ، در میان مردم كوچه و بازار و در میان انقلابیون سال های ۴۹ تا ۵۲ پیش آورد، بسیار مفصل و خواندنی است، اما ارائه آن گزارش- كه خود كتاب مفصلی خواهد شد- در این مقاله میسر نیست و وسع اندك این نوشته اجازه چنین كاری را نمی دهد. اما از استاد صالحی گفتن و از شهید جاوید نگفتن، اقدامی نارواست كه نباید روی دهد لذا به طور اختصار نكاتی درباره آن می آورم.
نكته اول اینكه چه شد آیت الله صالحی به تالیف «شهید جاوید» دست زدند؟ ایشان در پاسخ به این پرسش گفته اند: در مورد انگیزه كار تحقیق در موضوع امام حسین و شهید جاوید «مرحوم آیت الله بروجردی در حوزه قم یك روح تحقیق دمید و چون من مجذوب ایشان بودم این مطلب در روح من اثر زیاد گذاشت كه در هر مسئله ای تحقیق جدیدی بكنم. استاد هرچه گفت، گفت. برای خودش گفت، نظر خودش بود، این را آقای بروجردی برای ما كاملاً جا انداخت لذا این روحیه در من كاملاً جا گرفت كه هر مسئله ای را باید از نو فكر كرده و بعد از فكر فهمید كه فلان آقا این مسئله را كه گفته، آیا درست گفته یا درست نگفته؟ بالاخره، در هر مسئله جدیدی ما باید فكر جدید بكنیم و خودمان فكر كنیم.
من درباره همه مسائل، نه منحصراً در قضیه امام حسین(ع) در هر بحثی، فقهی، اصولی، تفسیری، رجالی، تاریخی، فرق نمی كند من این روحیه را اعمال می كردم.
یك روز دعوت شدم برای سخنرانی در انجمن مهندسین تهران. قرار بود در جلسه انجمن مهندسین تهران در ایام عاشورا پیرامون نهضت امام حسین صحبت كنم. طبیعی است در یك چنین جلسه ای تحصیلكرده های دانشگاه، روشنفكرها و اساتید حضور دارند. باید مطالبی ارائه شود كه مورد قبول واقع شود و تكرار مكررات نباشد.
برای این جلسه، خودم تحقیق جدیدی كردم. تمام منابع را باید زیرورو كنم، از قدیم وجدید و مقایسه كنم و ببینم علمای ما از قدیم چه گفته اند و علمای جدید ما چه گفته اند و روایات در این باب چیست و حق در مسئله كدام است. بنای شهید جاوید شد.»
نكته دوم اینكه چرا این كتاب تا این اندازه پرآوازه شد؟
در پاسخ باید گفت كه نویسنده كتاب شهید جاوید پس از چندین سال تحقیق و تلاش علمی و با بهره گیری از منابع مهم و اولیه تاریخ اسلام، به این نتیجه رسید كه حضرت سید الشهدا(ع) برای براندازی خلافت و سلطنت یزید ابن معاویه و جایگزینی حكومت اسلامی قیام كرد اما در میان راه به دست سپاهیان یزید در سرزمین كربلا به همراه جمعی از یارانش شهید شد.
چنین نظری در مورد علل قیام حسین بن علی(ع) این ذهنیت را برای خواننده شهید جاوید ایجاد می كند كه امام حسین(ع) وقتی كه مطلع شد فرستاده اش، مسلم ابن عقیل در كوفه به شهادت رسیده و مردم كوفه از دعوت آن حضرت برای قیام علیه حكومت اموی و همراهی فرزند زهرا(س) سرباز زده اند، به شهادت خویش آگاهی یافت.
پس در كتاب شهید جاوید دو بحث تاریخی و اعتقادی مطرح شده بود كه همین دو بحث كافی بود كه دو جناح قدرتمند به مخالفت آن برخیزند. یكی بحث كلی مربوط به هدف قیام كه براندازی ستمگران زمان و تشكیل حكومت اسلامی است. این نتیجه تحقیقات مطرح شده در شهید جاوید، رژیم شاه را كه از هفت، هشت سال قبل از آن درگیر علما و روحانیونی بود كه در پی براندازی نظام شاهنشاهی و تشكیل حكومت اسلامی به جای آن به تكاپو برای مخالفت با شهید جاوید نویسنده و تقریظ نویس های بر آن- كه هر سه از عناصر اصلی نهضت امام خمینی بودند - برانگیخت.
بحث دیگر منتج در شهید جاوید خدشه دار شدن علم امامت بود. این بحث بخش وسیعی از علما، روحانیون و وعاظ را برای مخالفت با شهید جاوید و حامیان آن هماهنگ كرد.
نقطه اوج ناشی از همراهی مخالفان كار را برای نویسنده و حامیان شهید جاوید بسیار مشكل كرد. جمع این دو هم برای كسانی كه در جبهه امام خمینی(ره) بودند بسیار سخت می نمود. یك حركت مذهبی علیه شاه از مبداء حوزه علمیه قم به منظور مبارزه با آمریكا شروع شده كه كمرنگ كردن صبغه مذهبی آن به دلیل قطب بندی جهانی این حركت و نهضت را آسیب پذیر می كرد.
آن دسته از منتقدین صالحی نجف آبادی كه همرزم و همگام او در مبارزه با رژیم پهلوی بودند، در معادله اهم و مهم، مبارزه را اهم دانسته و از شركت در بحث مربوط به علم امام كه به نظرشان اولویت بعدی بود، خودداری می كردند.
آن فضای پرسروصدای سال های ۴۹ تا ۵۲ از صالحی نجف آبادی شخصیتی ساخت كه در حد وسیعی با موافقان افراطی و مخالفان افراطی روبه رو بود. موافقانی كه حاضر بودند مجسمه اش را از طلا بسازند و احترامش كنند و مخالفانی كه به خونش تشنه بودند.
عوامل ساواك برای ضربه زدن به روحیه مقاوم وی موفق شدند او را از قم دور نگه دارند و به تبعیدگاه بفرستند. این كار برای متعصبین مذهبی كه دوست و دشمن خود و مردم را نمی شناختند، بسیار خوشحال كننده بود.
در حادثه فروردین ۵۵ كه منجر به قتل مشكوك و پر از ابهام مرحوم آیت الله سیدابوالحسن شمس آبادی در حومه اصفهان شد و گروهی به نام هدفی ها به رهبری سیدمهدی هاشمی قهدریجانی متهم ردیف اول این قتل شناخته شدند، پای كتاب شهید جاوید و نویسنده و دو تقریظ نویس سرشناس اش كه از مبارزان درجه اول روحانیت بودند، به میان كشیده شد. در این حادثه كه به نظرم برای ضربه زدن به حیثیت بزرگان نهضت ضداستبدادی و ضداستعماری آن زمان از طرف ساواك و متفكران درباری طراحی شده بود، دوباره روزهای سخت نویسنده شهید جاوید و طرفدارانش تكرار شد.
در آن موقع من دانشجوی دانشگاه تبریز بودم. وقتی در محوطه دانشگاه توسط گارد مسلح دستگیر و روانه بازداشتگاه شدم، به محض اطلاع از اینكه همشهری نویسنده شهید جاوید هستم، تصمیم گرفتند مرا روانه اصفهان كنند تا در ساواك آن شهر به كیفر اعمالم برسم. اما پس از استعلام از ساواك این اتهام را از من برداشتند و آزادم كردند. بگذریم كه داستان شهید جاوید، داستان پرفراز و نشیبی است كه باید در كتابی جداگانه تعریف شود. اما بالاخره این داستان جزیی از سرگذشت شخصیت بزرگی چون صالحی نجف آبادی است.
وقتی از ایشان پیرامون چرایی ورود به بحث قیام امام حسین(ع) كه منجر به تالیف و انتشار كتاب شهید جاوید شد، سئوال شد، وی بدون اینكه از جنجال های مربوط به این كتاب سخنی بگوید، آرام و مطمئن كار خود را حق می داند و می گوید: «بالاخره در هر مسئله جدیدی ما باید فكر جدید بكنیم و خودمان فكر بكنیم. این را مرحوم آیت الله بروجردی به من آموخته است.» (كتاب خاطرات در دست انتشار صالحی نجف آبادی)● صالحی نجف آبادی و سیاست
شهرت استاد صالحی اگرچه از مقام علمی و اندیشمندی او برخاسته و وی را بیش از آنكه یك چهره سیاسی بشناسند، یك پژوهشگر ژرف اندیش و فقیه نواندیش می شناسند، اما روح حقیقت طلب او از ناروایی های تحمیل شده بر جامعه كه جریان می یابد، عمیقاً متاثر می شد و چون در مقابل نارواها و ستم ها سكوت و بی تفاوتی را شایسته یك مسلمان واقعی نمی دانست همیشه خود را متعهد می دید كه به مبارزه با بدی ها و پلیدی ها برخیزد و دست خویش را در دست كسانی قرار دهد كه راه مبارزه و قیام را بر نشستن و سكوت ترجیح داده اند، همان هایی كه خداوند به مدلول آیه «فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً» پاداش بزرگی برایشان تدارك دیده است.
مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی همواره در راه مبارزه گام برمی داشت، مبارزه با حاكمیت استبدادی سلطنتی، از دوران جوانی جزء دلمشغولی های اصلی او بود.
استاد صالحی سال ها پیش از نهضت امام خمینی(ره) با مسائل سیاسی آشنا شده بود و در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت با حضور در مراسم و میتینگ های سیاسی به جرگه روحانیون فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی پیوست. با نشستن پای منبرهای سیاسی آقای شمس قنات آبادی از روحانیون سرشناس طرفدار ملی شدن صنعت نفت وارد عالم سیاست شد و از اینكه روحانیون بزرگی چون آیت الله كاشانی وارد این صحنه مهم از تاریخ سیاسی ایران شده اند، بسیار خوشحال بود.
او می گوید: «نام آیت الله كاشانی را قبلاً هم شنیده بودم. از علمای بزرگ بودند ولی این كه چنین فرد روحانی ای وارد مسائل سیاسی شود و به صحنه سیاست بیاید و در امور مملكتی مداخله كند، برایم تازگی داشت و جالب آمد. آن فضا آنقدر نو و جدید بود كه گویی ملت از یك فضای بسته تاریك به یك فضای باز كه همان آگاهی نسبت به مسائل و امور مملكتی بود وارد شده و روح جدید در كالبد مملكت دمیده شد... از این زمان به بعد دریافتم از طریق روزنامه خواندن باید به امور جاری مملكت آگاهی یافته و اشراف داشته باشم و برای همین با وسواس كامل اخبار را پیگیری كردم.»
«خاطرم هست یك بار به اتفاق آقای مطهری به نجف آباد رفته بودیم كه به باغ آقای منتظری یا خودمان برویم. پیاده در خیابان قدم زنان راجع به سیاست و بحث داغ ملی شدن صنعت نفت و امور مملكتی و مسئله آقای مصدق و آیت الله كاشانی صحبت به میان آمد. خب آیت الله كاشانی كه برای ما یك شخصیت محرز و طراز اول به حساب آمده و نیازی به بحث در مورد ایشان نبود اما شناخت كافی از نوع شخصیت و طرز تفكر آقای مصدق نداشتم. برای همین راجع به او از آقای مطهری پرسیدم: «نظر شما نسبت به دكتر مصدق چیست؟ او چطور آدمی است، قابل اعتماد است یا خیر؟»
از صحبت های آقای مطهری چنین نتیجه گرفتم كه نظر ایشان هم نسبت به دكتر مصدق مساعد است، چون آقای مطهری گفت: دكتر مصدق تقوای سیاسی دارد، یعنی شخصی است كه قصد خدمت كردن به ملت دارد نه نوكری اجانب. در حقیقت نوكر بیگانه نیست و یك رجل ملی و دلسوز ملت است.»
استاد صالحی در جریان نهضت ملی برای انتخابات مجلس شورای ملی هم فعال بود. وی به اتفاق یكی از روحانیون مقیم تهران به نام سیدابوالحسن كرونی كه از همشهریان او بود، پیش آیت الله كاشانی رفت و تائیدیه ای برای كاندیدای روحانیون در نجف آباد كه سیدحسن مدرس فرزند آیت الله سیدمحمد مدرس نجف آبادی از علمای بزرگ منطقه غرب اصفهان بوده، گرفت و در زادگاه خود به تبلیغات دامنه داری برای سیدحسن مدرس دست زد. اما یك نفر از اهالی خوانسار به نام شهیدی از فریدن و كرون و نجف آباد رای آورد و كاندیدای مورد نظر روحانیون نجف آباد از حضور در مجلس شورای ملی باز ماند.
با آغاز نهضت امام خمینی(ره) آیت الله صالحی با توجه به آشنایی دیرینه ای كه با این زعیم عالی قدر داشت بدون هیچ ترس و تردیدی دوباره پای در ركاب مبارزه گذاشت و با همه وجود در كنار فعالیت های علمی و تحقیقاتی به دنیای سیاست پای نهاد.
شاید بهتر باشد قدری به عقب برگردیم و به رابطه آیت الله صالحی نجف آبادی با امام خمینی(ره) بپردازیم.
پیش از این نوشتیم كه آقای صالحی پس از ورود به قم علاوه بر شركت در درس آیت الله بروجردی كسوت شاگردی امام خمینی(ره) را نیز پوشید و به پای درس آن بزرگوار نشست و جزء شاگردان خاص امام (ره) شد.
وی می گوید: «یك درس خصوصی زكات پیش امام در منزلش شروع كردیم كه ،۴ ۵ نفر بودیم. من بودم، آقای مطهری، آقای موسی صدر، آقای منتظری و گویا آقای جواد خندق آبادی بودند.» و نیز در مورد جلسات درس اصول حضرت امام و فقه معظم له می گوید: «آن موقع درس اصول امام و فقه امام خیلی محدود بود و می شود گفت درس خصوصی بود. اول ایشان اصول را در حجره شهید مطهری شروع كردند با چهار، پنج نفر شاگرد. آقای مطهری بود و آقای منتظری و مرحوم سیدحسن خلخالی و مرحوم شیخ عباس ایزدی و بنده هم شركت می كردم. درس فقه امام هم كه شروع كردند خیلی محدود بود. یادم هست بحث دماءثلاثه را در خارج فقه در مسجد محمدیه نزدیك به سه راه موزه شروع كردند با هفت، هشت یا ده نفر شاگرد كه همان چند نفر كه در درس اصول بودند و چند نفر دیگر آقای شیخ اسدالله نوراللهی نجف آبادی، آقای شیخ علی فریدكاشانی بودند. بقیه شان یادم نیست.»
این سوابق آموزشی آیت الله صالحی در محضر امام خمینی وی را برای همراهی با علما در معرفی امام خمینی برای مرجعیت مصمم كرده بود.
وی در خاطرات خود گفته است: «وقتی مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفت، مراجعی مثل آقای گلپایگانی و مرعشی و شریعتمداری در صحنه بودند و شهریه می دادند ولی طلابی كه عاشق امام بودند و درس ایشان را می رفتند، معتقد بودند كه ایشان از آن آقایان كمتر نیست و یا بهتر است، چون درس خصوصی اش را رفته بودند. معتقد بودند كه ایشان باید در صحنه باشند و حتماً مرجعیت را باید داشته باشند. این گروه افراد كه علاقه مند به ایشان بودند فشار آوردند به ایشان كه شما به صحنه بیایید و باید خودتان را معرفی كنید و بالاخره شهریه جور كنید و مرجعیت شما باید مطرح شود. ایشان نمی پذیرفتند و می گفتند علما هستند، نیازی به آمدن من نیست.»
اما آقای صالحی، چون به امام علاقه مند بود و از شاگردان برجسته و ویژه امام محسوب می شد، از تحریه الوسیله امام كه حاشیه بر وسیله النجاه مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی بود به عنوان رساله استفاده می كرد و مسائل امام را برای مردم می گفت (قبل از این كه امام وارد صحنه شوند و توضیح المسائل چاپ كنند.) آقای صالحی می گوید كه در آن موقع من به شهركرد و شهرهای چهارمحال و بختیاری رفت و آمد داشتم، یكی از مراجعی كه بعد از مرحوم بروجردی مطرح شد، به من گفت در آن مناطق با فلان شخص همكاری كنید، پول هم هرچه بخواهید هست و نظرش این بود كه مرجعیت او را بیشتر مطرح كنیم. اما من قبول نكردم و مردم را و افراد با نفوذ آن منطقه را می آوردم منزل آیت الله خمینی، برای اینكه با نام ایشان آشنا شوند، چون به امام علاقه مند بودم. بالاخره براثر اصرار شاگردان برجسته امام، مثل آقای مطهری، آقای بهشتی، آقاجواد خندق آبادی، آقا سیدحسن خلخالی و مخصوصاً آقای منتظری كه بیشتر از همه در این راه تلاش كرد، زیرا شرایط جوری شد كه قبول كرد و دید اگر نیاید شاید استنكاف از عمل به تكلیف تلقی شود و پیش خدا مسئولیت داشته باشد چون تقوای آیت الله خمینی را كسی تردید در آن نداشت. احساس وظیفه وقتی می كرد، عمل می كرد. اگر احساس وظیفه نمی كرد، مریدها روی او اثر نداشتند.
حضرت امام علاوه بر این كه برای مرجعیت لیاقت داشتند معرفی ایشان برای مرجعیت جنبه سیاسی هم داشت، چرا كه یك نوع مبارزه جدی با رژیم پهلوی بود. به همین دلیل در اطلاعیه های مربوط به تعیین مرجعیت ایشان جمله «در شرایط فعلی» ذكر می شد و این به مفهوم دوران مبارزه امام با رژیم پهلوی بود.این علاقه و اطمینان به اضافه شجاعتی كه در جمع اندك اما مصمم شاگردان برجسته امام خمینی از جمله صالحی نجف آبادی بود، باعث شد كه دوازده نفر از آنان به طور جداگانه اعلامیه هایی در تایید مرجعیت امام خمینی بدهند. آیت الله صالحی نجف آبادی در اطلاعیه خود نوشت: «بسمه تعالی. صلاحیت مرجعیت عامه حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی- مدظله العالی- از قضایایی است كه «قیاساتها معها كالنار علی المنار والشمس فی رائقه النهار» و تایید و ترویج و تقویت معظم له وظیفه شرعی هر فرد مسلمان و علاقه مند به اسلام و مصالح مسلمین است. نعمت الله صالحی نجف آبادی».
اینگونه موضع گیری های مذهبی سیاسی كه دقیقاً هدف گیری چشم فتنه بود، برای امثال آیت الله صالحی بسیار پرهزینه بود. از طرفی ساواك شاه بر شدت فشارهای روانی خود از طریق تحریك احساسات مذهبی عوام علیه افكار و اندیشه ها و آثار قلمی استاد صالحی افزود و از طرف دیگر این عالم صبور و پرهیزگار و شجاع را در زادگاه خود شهر نجف آباد، به همراه دوست و همرزم دیرینه اش، حضرت آیت الله منتظری دستگیر كرده و به قم آوردند و سپس آنها را به اتفاق ۲۳ نفر دیگر از روحانیون مجاهد و انقلابی روانه تبعیدگاه های خود كردند. این اتفاق نامیمون در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۵۲ بود.
آیت الله صالحی نجف آبادی در این تاریخ به ابهر زنجان فرستاده شد. پس از یك سال سكونت سخت در تبعیدگاه ابهر، رژیم شاه به منظور جلوگیری از محبوبیت بیشتر ایشان در میان مردم ابهر و منطقه زنجان، وی را از ابهر به تبعیدگاه دیگری به نام تویسركان فرستاد. در شهر تویسركان عوامل ساده لوح و متعصب، به تحریك ساواك و بعضی از افراد وابسته یا بی اطلاع از اوضاع كشور، به آقای صالحی بی حرمتی ها كردند كه بیان آن رنجنامه ای بلند خواهد شد. استاد صالحی بخشی از رنج جانكاهی را كه در اقامت یك ساله در تویسركان می برده در خاطرات خود بیان كرده است كه امیدواریم هرچه زودتر این كتاب پرنكته و عبرت آموز منتشر شود. بد نیست خاطره كوچكی از شب اول ورود آقای صالحی به تویسركان را نقل كنم. وی وقتی وارد تویسركان شد رفت در مدرسه طلبه ها یك شب بماند تا صبح برای اجاره كردن منزل اقدام كند. شخصی راهش نداد و به همه طلبه ها گفت كه این، شهید جاوید را نوشته، حق ندارد در مدرسه بماند. فردا صبح هم رفته به همه بازاری ها گفته بود كه نویسنده شهید جاوید به این شهر تبعید شده و نباید به او خانه اجاره داد. یك بازاری به نام حاج باقر بلوری از این كار خیلی عصبانی شده بود و به او هیچ اعتنایی نكرد. چون فهمید آقای صالحی مخالف شاه است به ایشان منزل اجاره داد.
استاد صالحی یك سال پردرد را در تویسركان گذراند، سپس او را به مهاباد، در میان برادران اهل سنت تبعید كردند. این جابه جایی های مكرر او را تسلیم نكرد، زیرا پیش از آن نیز زحمات ناشی از آزار و اذیت ساواك را دیده و خم به ابرو نیاورده بود. سیزده سال قبل از آن، یعنی در پنجم بهمن ماه ،۱۳۴۱ روزی كه فردای آن قرار بود رفراندوم انقلاب شاه و ملت برگزار شود، استاد صالحی را كه به اتفاق شهید بزرگوار سیدمحمدرضا سعیدی عازم خرمشهر شده بودند، در آن شهر بازداشت كرده و به حبس انداختند، اما چون مدركی دال بر مبارزه با شاه از آنان به دست نیاوردند، پس از مدتی این دو بزرگوار را بالاجبار روانه قم كردند تا نتوانند در منطقه حساس جنوب كشور اقدام حساب شده ای بكنند و یا اعلامیه های حضرت امام خمینی مبنی بر تحریم انتخابات ششم بهمن را توزیع نمایند.
● پس از پیروزی انقلاب اسلامی
آیت الله صالحی نجف آبادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم درخواست های مكرری كه از ایشان شد، هیچ مسئولیتی را نپذیرفت و آماده شد در فضای آزاد فراهم آمده از مبارزات ملت مسلمان ایران، به نشر آموزه های اسلامی بپردازد. صالحی از چهره های شاخص مبارزات حوزویان علیه دستگاه ستمشاهی بود، اما به دلیل تواضع و فروتنی خاصی كه داشت، ذره ای خود را طلبكار نمی دانست و روح سالم و بی پیرایه او، با ترك زی طلبگی سازگار نبود و دوست داشت به همان سادگی كه در ۵۵ سال پیش از آن گذرانده، بقیه عمر را بگذراند. او به عهد نانوشته خویش وفادار ماند و تا آخر عمر پربركتش، با كوچكترین تغییر در زندگی روزانه اش، روی تشك مطالعه و تحقیق و پژوهش نشست و آثار ماندنی و ارزشمندی را تقدیم اهل علم كرد.
آیت الله صالحی نجف آبادی از ناملایماتی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه پدیدار شد، بسیار رنج می برد و هر فرصتی را كه به دست می آورد، با قلم و زبان انتقادی خود به نصایح اولیای امور و آگاه كردن نسل جوان می پرداخت. كوه استوار شخصیت استاد صالحی، چنان پابرجا بود كه كسی را یارای به لرزه درآوردن آن نبود. او كه در طلوع نظام اسلامی به یاری دوستان خود كه مناصب حكومتی را گرفته بودند می اندیشید، اما به مرور و پس از این كه متوجه شد ادامه جنگ تحمیلی به حال اسلام و ایران مضر است، خود را از دایره دوستان و شاگردان به قدرت رسیده اش بیرون آورد و چون منتقدی دلسوز در اندیشه اصلاح امور بود. اتخاذ چنین روشی، روشنفكران دینی را متوجه او ساخت به گونه ای كه منزل ساده و آرام او نقطه مركز مراجعاتی شد كه اهل تحقیق و دوستداران واقعی اسلام خرافه ستیز، همیشه از نور فروزان این شمع دل افروز بهره مند شوند. استاد صالحی در این هفت سالی كه از قم به تهران آمده بود، جز دو سه ماه آخر عمر شریفش، بدون وقفه می نوشت و در محافل عمومی و خصوصی، به ویژه در جلسات خصوصی به علم آموزی مشغول بود. او به هرجا كه روشنفكران دینی و نوآوران عرصه علوم اسلامی می طلبیدند، می رفت و برای آنان سخن می گفت و به پرسش های فراوان آنها پاسخ می داد.
او آزادمردی بود كه مخالفانش را به بحث دعوت می كرد و از كوچك و بزرگ، به آنها محبت می نمود، اما چه باید گفت كه مخالفین او از فراوانی علم او و تسلط اش بر جوانب گوناگون علوم اسلامی، می هراسیدند.

وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
تن ماهی با رشته
● مواد لازم ▪ شش قاشق غذاخوری کره مارگارین ▪ سه چهارم فنجان پیاز خرد شده ▪ شش قاشق غذاخوری آرد ▪ یک قاشق غذاخوری نمک ▪ دو فنجان شیر ▪ دو فنجان پنیر چدار ▪ یک فنجان ماهی تن ▪ یک فنجان …