چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 March, 2018

دعای ندبه


دعای ندبه
● پرسش: آیا دعای ندبه نزد علما معتبر است؟
▪ پاسخ: روش عرف و عقلا در مسائل تاریخی، قبول هر خبری است که در کتب تاریخی معتبر یا مشهور نقل شده باشد. ولی علمای اسلام در قبول اخبار وروایاتی که مربوط به احکام شرع ومعارف دینی است به این مقدار اکتفا نمی‏کنند، بلکه درصدد بحث وتحقیق برآمده ودر سند احادیث وعدالت ووثاقت راویان حدیث بررسی کامل می‏کنند، ومادامی که اطمینان کامل ووثوق به احادیث پیدا نکنند به آن عمل نمی‏نمایند.
این دقت وتحقیق به جهت حصول اطمینان به صدور حدیث از معصوم در مورد تکالیف الزامی، اعم از وجوب وحرمت دو چندان می‏شود، ولی در مورد مستحبات احتیاج مبرم به این گونه بررسی نیست. مورد ادعیه از این قسم است، زیرا به جهت استحباب قرائت آن احتیاج مبرمی به بررسی سندی ندارد، بلکه قرائت آن به رجا وامید مطلوبیّت کافی است، ومی‏توان از قوت متن والفاظ ومضامین دعا پی به اعتبار آن برد؛ زیرا این مضامین درآیات وروایات معتبر نیز وارد شده است. خصوصاً آنکه مطابق اخبار «من بلغ» که دلالت بر تسامح در ادله سنن و مستحبات دارد، احتیاج چندانی به بررسی سند ادعیه مستحبّه نیست.
● پرسش: راه تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح چیست؟
▪ پاسخ: از آنجا که برخی از کذّابین از زمان پیامبراکرم (ص) درصدد جعل ووضع حدیث ونسبت آن به پیامبر واهل بیت: بوده‏اند، لذا جا دارد که میزانی را برای تمییز بین حدیث صحیح از غیرصحیح به دست دهیم. در این باره به چند میزان می‏توان اشاره نمود:
۱) موافقت با قرآن
امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود: «إنّ علی کلّ حقّ حقیقة وعلی کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب اللَّه فخذوه وما خالف کتاب اللَّه فدعوه»؛ «همانا بر هر حقّی حقیقتی وبر هر صوابی نوری است، پس آنچه موافق کتاب خداست اخذ کرده وآنچه مخالف کتاب خداست رها کنید.»( کافی، ج ۱، ص ۶۹، ح ۱)
۲) موافقت با سایر کلمات معصومین:
حسن بن جهم می‏گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: از جانب شما احادیث مختلف به ما می‏رسد؟ حضرت فرمود: «ما جآءک عنّا فقِس علی کتاب اللَّه عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، وإن لم‏یکن یشبههما فلیس منّا»؛ «آنچه از جانب ما به شما رسید بر کتاب خداوند عزّوجلّ واحادیث ما مقایسه کنید، اگر شبیه آن دو است از ما می‏باشد، وگرنه از ما نیست.»( وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۲۱، ح ۳۳۳۷۳)
۳) موافقت با عقل وعدم مخالفت با حکم آن
در حدیثی از رسول خدا (ص) نقل است که فرمود: «هر گاه از من حدیثی به شما رسید آن را بر کتاب خدا وحجت عقولتان عرضه بدارید، اگر موافق این دو بود قبول کرده وگرنه آن را بر دیوار زنید».( شرح اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۳، ح ۱ ؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۳، ص ۳۹۲)
● پرسش: نظر بزرگان علما درباره دعای ندبه چیست؟
▪ پاسخ: شیخ مرتضی انصاری؛ در کتاب «المکاسب» در بخش خیارات در ذیل حدیث «المؤمنون عند شروطهم» می‏گوید: بعید نیست که بگوییم عنوان «شرط» بر التزامات ابتدائی صادق نیست، بلکه متبادر عرفی از «شرط» همان التزامات تابع عقد است، همان گونه که از موارد استعمال این کلمه در مثل قول امام در دعای ندبه استفاده می‏شود، آنجا که در ابتدای دعا فرمود: «بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیّة».( المکاسب، ج ۵، ص ۲۱)
شیخ انصاری؛ گویا این دعا را امر مفروغ عنه از حیث صحت گرفته ولذا به آن در مجال احکام شرعیه استدلال کرده است.
محشّین مکاسب شیخ بر او در این نکته هیچ اعتراضی نکرده وسند آن را نیز مورد منقاشه قرار نداده‏اند.
شیخ عبداللَّه مامقانی در حاشیه خود بر مکاسب می‏گوید: «وجه دلالت این جمله از دعا بر مقصود این است که: کلام امام به این بر می‏گردد که خداوند عزّوجلّ به بندگان خود فرمود: هر کس در این دنیا زهد پیشه کند من به او نعمت مقیم عطا خواهم کرد...».( حاشیه مامقانی بر مکاسب، قسم خیارات، ص ۱۲)
ایروانی نیز می‏گوید: «امّا اطلاق شرط در دعای ندبه به اعتبار این است که در ضمن التزام "جزیل ما عنده"... آمده است...».( حاشیه ایروانی بر مکاسب، ج ۲، ص ۵)
● پرسش: چه کسانی دعای ندبه را نقل کرده‏اند؟
▪ پاسخ: دعای ندبه را عده‏ای از علما ومحدثین نقل کرده‏اند از آن جمله:
۱) شیخ مشهدی در «المزار» از محمّد بن ابی‏قره واو از کتاب ابی‏جعفر محمد بن الحسین بن سفیان بزوفری نقل کرده وآن را به امام زمان (ع) نسبت داده است.( المزار، ص ۵۷۳، دعای ۱۰۷)
۲) سید بن طاووس در «مصباح الزائر» و«اقبال الاعمال» از بعض اصحاب ما از محمّد بن علی بن ابی‏قرّه به نقل از کتاب محمّد بن حسین بن سفیان بزوفری نقل کرده وآن را به امام زمان (ع) نسبت داده است.( مصباح الزائر، ص ۴۴۶ ؛ اقبال الاعمال، ص ۲۹۹-۲۹۵)
۳) علامه مجلسی؛ در کتاب «زاد المعاد» می‏گوید: «وامّا دعای ندبه که مشتمل بر عقاید حقّه وتأسّف بر غیبت قائم (ع) است، به سند معتبر از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است...».( زاد المعاد، ص ۴۸۸)
۴) قبل از این بزرگان، این دعا را شیخ جلیل ثقه ابوالفرج محمّد بن علی بن یعقوب بن اسحاق بن ابی‏قره قنانی که معاصر شیخ نجاشی واز اعلام قرن پنجم بوده، نقل کرده است. کسی که شیخ محمّد بن مشهدی در کتاب «المزار» از او زیاد نقل می‏کند.
۵) ونیز شیخ جلیل ثقه ابوجعفر محمّد بن حسین بن سفیان بزوفری در کتاب «الدعاء» نقل کرده است. او که از مشایخ شیخ مفید؛ به حساب می‏آید مورد تأیید خاص او قرار گرفته است. حاجی نوری در «خاتمة المستدرک» او را از مشایخ شیخ مفید برشمرده وبه وثاقت وجلالت قدر او شهادت داده است.
مرحوم آیت‏اللَّه بروجردی می‏فرمود: «یکی از راه‏های شناخت رجال، شناخت شخصیت شاگردان آنان است. وهر گاه مشاهده شد که اشخاصی همچون شیخ مفید؛ از شخص معینی زیاد روایت نقل می‏کند وهرگز مذمّتی در حق او ندارد این به نوبه خود نشانه این است که آن شخص مورد وثوق واطمینان است».
● پرسش: راوی دعای ندبه که معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل می‏کند؟
▪ پاسخ: کسی ادعا نکرده که بزوفری این دعا را بدون واسطه از امام نقل کرده است. و آیا لازم است هرکسی که روایتی را از امام نقل می‏کند معاصر با امام باشد.
ما اطمینان داریم که این دعا یا با سند در کتاب بزوفری روایت شده ولی دیگران که از آن کتاب نقل کرده‏اند از باب مسامحه آن سند را حذف کرده‏اند، ویا اینکه بزوفری از آنجا که دعا را معروف ومشهور دیده احتیاجی به ذکر سند ندیده است؛ زیرا همان گونه که در این زمان معروف ومشهور است، در عصرهای گذشته نیز چنین بوده است. خصوصاً آنکه متن آن باآیات قرآن وروایات دیگر سازگاری تمام دارد.
● پرسش: «محمّد بن مشهدی» راوی با واسطه دعای ندبه کیست؟
▪ پاسخ: از کلمات آیت اللَّه خوئی؛ به نقل از شیخ حرّ عاملی به دست می‏آید که مراد از محمّد بن مشهدی، محمّد بن علی بن جعفر است.( معجم رجال الحدیث، ج ۱۷، ص ۲۵۹)
ولی مرحوم حاجی نوری در «خاتمه مستدرک» در این باره می‏گوید: «مراد از محمّد بن مشهدی، محمد بن جعفر بن علی بن جعفر مشهدی است که از وی به عنوان «حائری» نیز یاد شده است. ایشان یکی از راویان ابی‏الفضل شاذان بن جبرئیل قمی است. او همچنین با دو واسطه از شیخ مفید روایت نقل می‏کند».( مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۶۸)
به هر حال او هر که باشد شخصی قابل اعتماد ومورد وثوق وجلیل‏القدر است که توصیف ومدح وی در کتب رجال آمده است.
● پرسش: «محمّد بن علی بن ابی قرّه» راوی دیگر دعای ندبه کیست؟
▪ پاسخ: او از جمله راویان صاحب کتاب ومورد اعتماد است. نجاشی درباره وی می‏گوید: «...او ثقه بوده وروایات فراوانی شنیده وکتاب‏های بسیاری تألیف کرده است. وی کسی بود که کتاب‏ها را ورق به ورق برای اصحاب امامیه می‏خواند وهمواره در مجالس با ما بود».( رجال نجاشی، ص ۲۸۳)
از آنجا که نجاشی اجازه نقل کتاب‏های ابن ابی‏قرّه را از وی داشته است لذا می‏توان او را از مشایخ اجازه مرحوم نجاشی دانست.
● پرسش: ابن مشهدی دعای ندبه را چگونه از محمّد بن‏أبی‏قره نقل‏کرده است؟
▪ پاسخ: از آنجا که محمّد بن جعفر مشهدی معاصر محمّد بن ابی‏قره نبوده است لذا می‏توان آن را این گونه توجیه کرد:
۱) شیخ مشهدی معمّر بوده ولذا محمّد بن ابی‏قره را درک کرده است.
۲) اگر چه خبر ارسال دارد ولی ابن مشهدی به نقلش از محمّد بن ابی‏قره یقین داشته است.
۳) ابن مشهدی دعا را از کتاب مزار ابن ابی‏قره نقل کرده است، زیرا مطابق نقل صاحب ریاض ابن ابی‏قره کتابی به نام «مزار» داشته است.
● پرسش: آیا درباره محمّد بن حسین بن سفیان بزوفری معروف به ابن مشهدی توثیقی رسیده است؟
▪ پاسخ: او از شاگردان احمد بن ادریس به شمار آمده واز او روایت نقل کرده است. واز آنجا که شیخ مفید از او روایت نقل کرده می‏توان او را از مشایخ شیخ مفید دانست.
درباره وثاقت وی باید گفت: هر چند پیرامون بزوفری در کتب رجال توثیق خاصی وارد نشده است، ولی از آنجا که از مشایخ روایی شیخ مفید بوده ودر موارد زیادی برای وی رضا ورحمت خداوند را طلب کرده است، می‏توان بدون تردید گفت: قواعد توثیق عام، شامل حال وی می‏گردد.
● پرسش: دعای ندبه از کدامین امام است؟
▪ پاسخ: ظاهر این است که این دعا از جانب امام صادق (ع) انشا شده است، همان گونه که مرحوم مجلسی به آن حضرت نسبت می‏دهد. واما اینکه در برخی از مصادر این گونه آمده که این دعا برای صاحب‏الزمان است، ممکن است این گونه توجیه کنیم که: این دعا، دعایی است که برای وجود مقدس امام زمان (ع) انشا شده است نه اینکه این دعا از طرف آن حضرت انشا شده باشد.
هر چند برخی خواسته‏اند احتمال اول را به خاطر ناسازگاری برخی از مضامین دعا، با صدور آن از جانب امام صادق (ع) مردود سازند، ولی برای اهل تحقیق روشن است که این اشکالات قابل توجیه است، زیرا نظیر چنین مضامینی در موارد دیگر از امام صادق (ع) ودیگر ائمه: نیز نقل شده است.( منتخب الاثر، ص ۱۴۰)
ونیز احتمال دارد که بزوفری از پدرش حسین بن علی بن سفیان که از علما وراویان بزرگ قرن چهارم که هم عصر وزمان غیبت صغرا بوده نقل کرده واو هم به وسیله نواب اربعه از راه مکاتبه وتوقیع با امام زمان (ع) در ارتباط بوده واین دعا را در کتاب خود آورده وسپس به دست فرزندش ابوجعفر بزوفری رسیده است.
● پرسش: آیا دعای ندبه انشای برخی از علمای شیعه است؟
▪ پاسخ: ممکن است برخی اشکال کنند که این دعا انشای برخی از علمای شیعه بوده است. ولی این احتمال از جهاتی باطل است:
۱) بزوفری در ادامه روایت این چنین آورده است: «ویستحبّ أن یدعی به فی الأعیاد الأربعة». ظاهر این کلمه می‏رساند که این دعا از جانب معصوم صادر شده است، زیرا محکوم کردن هریک از افعال واذکار به هریک از احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت واباحه) از امور توقیفی است که فقط باید از جانب اولیای معصوم خداوند صورت پذیرد.
۲) اینکه برای قرائت این دعا زمان خاص (اعیاد اربعه) ذکر شده خود دلیل بر آن است که از جانب معصوم صادر شده است؛ زیرا در غیر این صورت نمی‏تواند از چنین ویژگی خاصی برخوردار باشد.
۳) رسم علما چنین بوده که هر گاه دعا یا زیارتی را خود انشا می‏کردند متذکر می‏شدند تا بر مردم مشتبه نگردد، از باب نمونه:
الف) شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» زیارتی را برای فاطمه زهرا (ع) که از انشاهای خود اوست نقل کرده ومی‏گوید: من آن را در سفر حج در مدینه در کنار قبر فاطمه زهرا (ع) قرائت کردم. ولی آن را به این صورت در اخبار نیافتم...».( من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۵۷۴-۵۷۲ ؛ بحارالأنوار، ج ۹۷، ص ۱۹۶، ح ۱۳)
ب) سید بن طاووس در «الاقبال» می‏گوید: «فصلی است درباره آنچه آن را ذکر می‏کنیم از دعایی که آن را انشا کردیم، آن را هنگام تناول طعام ذکر می‏کنیم».( اقبال الاعمال، ص ۱۱۵)
ج) ونیز می‏فرماید: «وامّا آنچه هنگام رؤیت هلال شوّال گفته می‏شود ما آن را در کتاب «عمل الشعر» در ضمن دعایی که انشا کردیم آوردیم، واین دعا صلاحیت برای تمام ماه‏ها را دارد...».( همان، ص ۳۰۵)
ودر موارد دیگر نیز در مورد ادعیه‏ای که خود انشا کرده چنین تعبیراتی آورده است.( مهج الدعوات، ص ۳۴۸و۳۰۲و۳۳۶ ؛ امان الأخطار، ص ۱۷)
۴) ابن مشهدی در «المزار» می‏گوید: «من در این کتاب خود از فنون زیارات، اخباری را جمع کردم که به واسطه راویان ثقه ومورد اعتماد به سادات متصل شده‏اند».( المزار، ص ۱۶)
۵) در صورتی که جمله «انّه الدعاء لصاحب الامر» را به معنای انشا از امام زمان (ع) بدانیم می‏توانیم آن را از توقیعات حضرت به بزوفری بدانیم.
● پرسش: چه ارتباطی بین امام زمان‏علیه‏السلام با کوه رَضْوی وذی‏طوی است؟
▪ پاسخ: امام زمان (ع) در عصر غیبت کبرا مکان خاصی ندارد، نه در کوه رضوی مخفی است ونه در ذی‏طوی ونه در سرداب مقدس. آری برخی از فرقه‏های کیسانیه که منقرض شده‏اند معتقد بودند که محمد بن حنفیه در کوه رَضْوی مخفی است. پس چه ارتباطی با این دو کوه وامام زمان (ع) وجود دارد که در دعای ندبه به آن اشاره شده است.
قبل از پاسخ اشکال باید بدانیم که رضوی وذی‏طوی چه مکانی است؛
ذی طوی اسم مکانی است داخل حرم که حدود یک فرسخ تا مکه فاصله دارد، واز آنجا خانه‏های مکه پیداست.( مجمع البحرین)
ورَضْوی کوهی از کوه‏های مدینه منوّره است در نزدیکی ینبُع، که فاصله بین آن کوه تا مدینه چهل میل است. در مدح وفضیلت آن کوه روایاتی وارد شده است.
در جواب سؤال فوق می‏گوییم: آری ما معتقدیم که حضرت (ع) مکان معینی در عصر غیبت ندارد وروایات وادعیه این مطلب را تأیید می‏کند، ولی این جمله به معنای آن نیست که حضرت در کوه رَضْوی یا در منطقه ذی‏طوی مخفی است، بلکه معنایی کنایی دارد به این معنا که برای حضرت هیچ مکان معینی نیست، ولذا این جمله هیچ ارتباطی با عقیده کیسانیه ندارد.
وامّا اینکه چرا این دو مکان به طور خصوص در این دعا ذکر شده، به جهت تقدّس وتبرّک این دو مکان است، وثابت شده که حضرت (ع) در این دو مکان زیاد تردّد داشته‏اند.
و ممکن است که در ذکر این منطقه اشاره به این نکته باشد که حتّی این دو موضع که مورد اهتمام کیسانیه است تحت تصرّف امام مهدی (ع) ومحلّ تردّد آن حضرت است. ویا اینکه مقصود از ذی‏طوی مکّه مکرّمه ورَضْوی مدینه منورّه باشد، آن گونه که در کتاب «اخبار مکّه» اشاره شده است.
● پرسش: چرا اسامی تمام امامان در این دعا ذکر نشده است؟
▪ پاسخ: گاهی گفته می‏شود چرا اسامی تمام امامان در این دعا ذکر نشده است.
تصریح نشدن به اسامی وعدد دوازده امام از قوّت متن آن نمی‏کاهد. در عین حال گر چه تصریح به نام هر یک از آنها نشده ولی به طور کلّی واجمالی به مصائبی که آنها در راه هدایت خلق متحمّل شده‏اند اشاره کرده است. آنجا که می‏گوید: «لم‏یمتثل أمر رسول اللَّه (ص) فی الهادین بعد الهادین...» یا آنجا که می‏فرماید: «فقتل من قتل وسُبی من سُبی وأُقصی من أُقصی».
این عبارات اشاره به مصائبی دارد که هر یک از امامان در راه هدایت خلق متحمّل شده‏اند.
ونیز در جایی دیگر می‏فرماید: «أین الحسن أین الحسین، أین أبنآء الحسین...».
● پرسش: آیا جمله «وعرجت بروحه» مخالف با معراج جسمانی است؟
▪ پاسخ: برخی می‏گویند: جمله «وعرجت بروحه إلی سمآئک» که در دعای ندبه آمده مخالف با اجماع وآیات وروایاتی است که دلالت بر معراج جسمانی دارد، لذا از این جهت درصدد برآمده‏اند تا در انتساب این دعا به امام خدشه وارد کنند.
صحیح در این جمله: «عرجت به إلی سمآئک» است نه «بروحه» ولذا دلالت بر معراج روحانی ندارد. شاهد این مطلب چند قرینه است:
۱) محدّث نوری؛ در کتاب «تحیّة الزائر» می‏گوید: در نسخه‏ای که من از مزار محمّد بن مشهدی دارم: «عرجت به إلی سمآئک» ثبت شده است.( تحیه الزائر، ص ۲۶۰)
۲) شیخ عباس قمی؛ نیز در کتاب «هدیة الزائر» عبارت استاد خود حاجی نوری را نقل کرده وآن را تأیید نموده است.
۳) الآن نیز نسخه‏ای خطّی ونفیس از کتاب مزار محمّد بن مشهدی موجود است که در آن «وعرجت به» ثبت شده است.
۴) جمله‏های دیگر در دعا نیز مؤیّد معراج جسمانی است از قبیل: «وأوطأته مشارقک ومغاربک» و«سخّرت له البراق».
۵) بر فرض صحّت نسخه «وعرجت بروحه» این جمله دلالت بر معاد روحانی فقط ندارد، از باب استخدام لفظ موضوع برای جزء واراده کلّ، مقصود معراج جسمانی وروحانی است. از قبیل اینکه گفته می‏شود: «روحی لک الفدآء». مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی می‏گوید: «گاهی کلمه روح را در معنای جسم با روح به کار می‏برند به جهت ارتباط بین حالّ ومحلّ یا علاقه ملابست که بین آن دو است...».( شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور، ص ۱۰۸)
● پرسش: چه تألیفاتی درباره دعای ندبه نوشته شده است؟
▪ پاسخ: دانشمندان ومحققان این دعای شریف را مورد توجه خود قرار داده وبر آن شروح وحواشی نوشته‏اند. اینک به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:
۱) «شرح دعای ندبه» از صدرالدین محمد حسنی مدرس یزدی.
۲) «عقد الجمان لندبة صاحب‏الزمان» از میرزا عبدالرحیم تبریزی.
۳) «وسیلة القربة فی شرح دعاء الندبة» از شیخ علی خوئی.
۴) «شرح دعای ندبه» از ملا حسن تربتی سبزواری.
۵) «النخبة فی شرح دعاء الندبة» از سید محمود مرعشی.
۶) «شرح یا ترجمه دعای ندبه» از سردار کابلی.
۷) «معالم القربة فی شرح دعاء الندبة» از محدث ارموی.
۸) «وظائف الشیعة فی شرح دعاء الندبة» از ادیب اصفهانی.
۹) «کشف الکربة» از محدث ارموی.
۱۰) «نوید بامداد پیروزی» از موسوی خرم آبادی.
۱۱) «شرح وترجمه دعای ندبه» از محبّ الاسلام.
۱۲) «نصرة المسلمین» از عبدالرضا خان ابراهیمی.
۱۳) «فروغ الولایة» از آیت اللَّه صافی.
۱۴) «الکلمات النخبة» از عطائی اصفهانی.
۱۵) «رسالة حول دعاء الندبة» از محمّد تقی تستری.
۱۶) «رسالة حول دعاء الندبة» از میرجهانی اصفهانی.
۱۷) «سند دعاء الندبة» از سید یاسین الموسوی.
۱۸) «شرحی بر دعای ندبه» از علوی طالقانی.
ودیگر شروح ورساله‏ها در رابطه با دعای ندبه.
● پرسش: چه دعاهایی در عصر غیبت امام زمان‏علیه‏السلام درباره حضرت مستحب است؟
▪ پاسخ: ادعیه درباره امام زمان (ع) بسیار است، که می‏توان به برخی از آنها فهرست‏وار اشاره نمود:
۱) دعایی از امام صادق (ع).( کمال الدین، ص ۳۴۲ ؛ بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۶، ح ۷۰)
۲) دعای غریق.( بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۸، ح ۲۳. پاورقی»
۳) دعای بعد از هر فریضه در ماه رمضان.
۴) دعای عهد صغیر.( همان، ج ۸۶، ص ۶۱)
۵) دعای عهد.( البلد الامین، ص ۸۲)
۶) دعا بعد از نماز ظهر.( همان، ص ۱۳)
۷) دعا بعد از نماز عصر.( بحارالأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۷، ح ۱۸)
۸) دعای شب نیمه شعبان.( مفاتیح الجنان، ص ۱۶۶)
● پرسش: در چه مکان‏هایی سفارش دعا برای امام زمان‏علیه‏السلام شده است؟
▪ پاسخ: مطابق روایات در برخی از مکان‏های مقدس سفارش خاص به جهت دعا برای امام زمان (ع) شده است، از آن جمله:
۱) مسجد الحرام.( کمال الدین، ص ۴۴۰)
۲) سرداب مقدس.
۳) مقامات منسوب به حضرت از قبیل مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد صعصعه ومسجد جمکران.
۴) حرم امام حسین (ع).( کامل الزیارات، ص ۲۳۰، ح ۱۷)
۵) حرم امام رضا (ع).( همان، ص ۳۳۱)
۶) حرم عسکریین (علیهما السلام) در سامرا.( همان، ص ۳۱۳)
۷) حرم هریک از امامان به طور عموم.( همان، ص ۳۱۵)
۸) عرفات در محل وقوف.( زاد المعاد)
● پرسش: فلسفه توسّل به امام زمان‏علیه‏السلام چیست؟
▪ پاسخ: توسل، وسیله وواسطه قرار دادن چیزی بین خود ومطلوب است. وسیله بر دو نوع است: گاهی از امور مادی است، مثل آب وغذا که وسیله رفع تشنگی وگرسنگی است. وزمانی نیز از امور معنوی است، مثل گناه‏کاری که خدا را به مقام وجاه یا حقیقت پیامبر (ص) قسم می‏دهد تا از گناهش بگذرد. در هر دو صورت وسیله لازم است؛ زیرا خداوند متعال جهان آفرینش را به بهترین صورت آفریده است، آنجا که می‏فرماید: «اَلَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ»؛ «آن خدایی که همه چیز را به بهترین صورت آفرید.»( سوره سجده، آیه ۷)
جهان بر اساس نظم علت ومعلول واسباب ومسببات، برای هدایت ورشد وتکامل انسان‏ها آفریده شده است ونیازمندی‏های طبیعی بشر با عوامل واسباب عادی برآورده می‏گردد. فیوضات معنوی خداوند همچون هدایت، مغفرت وآمرزش نیز بر اساس نظامی خاص بر انسان‏ها نازل می‏شود واراده حکیمانه خداوند بر این تعلّق گرفته که امور از طریق اسباب خاص وعلل معین به انسان‏ها برسد.
بنابراین، همان گونه که در عالم ماده نمی‏توان پرسید: چرا خداوند متعال زمین را با خورشید نورانی کرده وخود بی واسطه به چنین کاری دست نزده است؟ در عالم معنا نیز نمی‏توان گفت: چرا خداوند مغفرت خویش را به واسطه اولیای الهی شامل حال بندگان می‏کند.
شهید مطهری؛ می‏فرماید: «فعل خداوند دارای نظام است. اگر کسی بخواهد به نظام آفرینش اعتنا نداشته باشد گمراه است. به همین جهت است که خدای متعال گناه‏کاران را ارشاد فرموده است که درِ خانه رسول اکرم (ص) بروند وعلاوه بر اینکه خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که برای ایشان طلب مغفرت کند. قرآن کریم می‏فرماید: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً»؛( سوره نساء، آیه ۶۴) «اگر ایشان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند، نزد تو می‏آمدند واز خدا آمرزش می‏خواستند وپیامبر هم برای ایشان طلب مغفرت می‏کرد، خدا را توبه‏پذیر مهربان می‏یافتند.»( مجموعه آثار، ج ۱، ص ۲۶۴)
از همین رو می‏بینیم که در قرآن وسنت تأکید فراوانی بر وسیله وتوسل شده است. خداوند متعال می‏فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الوَسِیلَةَ»؛( سوره مائده، آیه ۳۵) «ای مؤمنین! تقوا پیشه کنید وبرای رسیدن به او وسیله طلب نمایید.»
اثر وفایده دیگری که در توسل به اولیای الهی خصوصاً ذوات مقدسه اهل بیت: است اینکه مردم به جهت دریافت فیوضات الهی به واسطه آنان، نه تنها به مقام شامخ آنها از نبوت یا امامت یقین حاصل می‏کنند، بلکه از باب اینکه «الانسان عبید الاحسان» فرمان بردار دستورات آنها که همان دستورات خداوند است می‏شوند.
● پرسش: آیا دعا برای ظهور حضرت مهدی‏علیه‏السلام با نهی از عجله در ظهور منافات دارد؟
▪ پاسخ: در روایات فراوان به مسأله دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی (ع) اشاره شده است ودر برخی روایات دیگر از عجله کردن واستعجال نهی شده است. از جمله: «هلک المستعجلون»؛ «کسانی که عجله کردند هلاک شدند.» آیا بین این دو دسته روایات اختلاف وتنافی وجود دارد؟ در جواب می‏گوییم: خیر؛ زیرا:
اولاً: استعجال در ظهور، اصرار زیاد بر فرج حضرت بدون تمهید مقدمات وشرایط وزمینه‏هاست، ولی دعا برای ظهور حضرت، با تمهید مقدمات وشروط است.
ثانیاً: نفس دعا برای تعجیل فرج در ظهور حضرت تأثیر به سزایی دارد، به این معنا که خود دعا می‏تواند به منزله جزء علت تامه در تسریع ظهور تأثیر به سزایی داشته باشد.
● پرسش: آیا اگر کسی چهل روز دعای عهد بخواند از یاران امام مهدی‏علیه‏السلام خواهد شد گرچه انسان بدی باشد؟
▪ پاسخ: مطابق روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده آمده است که: « هرکس چهل صبح دعای عهد را بخواند از یاوران «قائم» ما باشد، واگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خداوند او را از قبر بیرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد...».( مفاتیح الجنان)
در مورد سؤال فوق می‏گوییم:
ـ اولاً: این آثار ممکن است مقیّد باشد به اینکه اعمال ورفتار دیگر نیز درست ومطابق موازین شرع باشد، زیرا انسان باید با حقیقت این دعا انس داشته باشد تا بتواند با خدای خود عهد کند.
ـ ثانیاً: ممکن است که خواندن دعای عهد گرچه از شخصی باشد که انسان بدی است ولی خداوند متعال به برکت این دعا او را متحوّل می‏گرداند وبا خواندن این دعا در چهل روز وعهد قلبی با حضرت مهدی (ع) چنان تحوّلی اساسی در وجود او ایجاد شود که به این قابلیّت برسد که بتواند از اصحاب حضرت شود.


منبع : درگاه پاسخگویی به مسایل دینی

مطالب مرتبط

چرا و چگونه عبادت کنیم؟

چرا و چگونه عبادت کنیم؟
در مقاله حاضر نویسنده با تشریح مفهوم عام و خاص عبادت درمقام بررسی جایگاه و ارزش عبادت وعبودیت، از خودسازی به عنوان مقدمه همه عبادات یاد کرده و شاخصه اعمال عبادی را وجه الله و برای رضای حق بودن معرفی نموده است. وی همچنین عبادت را مفهومی اجتماعی دانسته که موجب می شود هرگونه مصداق عبادت تنها از راه اجتماع فراهم شود. اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
● توحید و خدامحوری، اساس هستی
اساس تحلیل قرآن از هستی بر خدا محوری استوار است و توحید، محور و نقطه مرکزی در همه تحلیل ها و تبیین های قرآنی است. بر این اساس عبادت نیز به معنای محور یافتن خداوند در مناسبات انسان و خداست. به سخن دیگر عبادت در تحلیل قرآنی، تنظیم مناسبات و رابطه انسان و خداست که این چیزی جز تنظیم مناسبات انسان با همه هستی نیست؛ زیرا در بینش قرآنی همه هستی آفریده خداوند و مظاهر و شئون او هستند. بنابراین هرگاه از عبادت و عبودیت سخنی به میان می آید مراد تبیین و تنظیم رابطه انسان با همه هستی است.
این معنای پیش گفته اختصاصی به عبادت به معنای عام ندارد بلکه حتی در عبادات محض و خاص چون نماز و دعا نیز این معنا صادق است؛ زیرا درآن ها نیز مسئله «دیگری» به شکل محوری مطرح می باشد و واژگان نماز و شکل اجرای آن در بهترین حالات آن بر «دیگری» تاکید دارد. از این رو در سوره فاتحه الکتاب که بخش اصلی نماز را تشکیل می دهد واژگان به شکل جمع مانند تنها تو را می پرستیم و یا تنها از تو یاری و استعانت می جوییم آمده و نماز جماعت مورد تاکید قرار گرفته است. لذا می توان به یقین گفت که نگرش اسلام به مسایل حتی عبادات صرف و محض، جمعی و اجتماعی و در برگیرنده عنصر «دیگری» است.
اگر خداوند درآیه ۵۶ سوره ذاریات می فرماید: ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛ جنیان و انسان ها را جز برای عبادت خود نیافریدم، به این معناست که هدف از آفرینش این دو گروه از بندگان عاقل و خردمند و مختار جز عبادت خداوندگاری نیست و این معنا با توجه مفهوم عبادت در آیات قرآنی، ارتباط تنگاتنگ میان انسان و جن از یک سو و دیگر موجودات را نمایان می کند.
به عنوان نمونه از جمله امور عبادی مورد تاکید آیات قرآنی انفاق و احسان به دیگری است که بیانگر ارتباط محکم و استوار میان انسان مکلف با دیگری است. این دیگری هرچند که ظاهراً به نظر می رسد در دایره تنگ انسان ها قرار می گیرد ولی با تامل و دقت در آیات قرآنی می توان دریافت که مراد از آن امری فراتر از این دایره محدود می باشد و شامل احسان و انفاق به همه آفریده های خداوند از جمله جانوران و گیاهان است. از این رو درروایات تفسیری و تبیینی، حوزه انفاق و احسان آنچنان وسیع بیان شده که شامل آبیاری درختان و کمک و یاری به حیوانات و تغذیه و مراقبت و مواظبت از آنها نیز می شود.
اصولاً در بینش قرآنی هدف از آفرینش انسان و جن چیزی جز عبادت خالق نیست.
عبادت و عبودیت نیز مفهومی عام است که معنی بندگی را در بر دارد. این بندگی گاهی جنبه عام و کلی می گیرد و گاهی مفهوم خاص از آن منظور نظر است که شامل عبادت مصرح چون نماز و روزه و غیره است.
انسان مومن کسی است که تمام اعمال و حرکات خود را در جهت وجه اللهی و برای رضای خدا بودن قرار می دهد و لذا تمام کارهایش عبادت به معنی عام آن محسوب می شود.
و در میان تمام کارهایی که بنده انجام می دهد و برای او عبادت محسوب می شود، خدمت به خلق در رأس همه آنهاست.
انسان مومن آن است که در پس هر آفریده ای، آفریدگارش را می بیند و در خدمت به هر آفریده ای، عبودیت و عبادت خالق خویش را می جوید. از این رو می توان گفت که عبادت در مفهوم قرآنی ارتباط تنگاتنگی با نحوه تعامل با خود (به عنوان یکی از آفریده های آفریدگار هستی) و دیگری به عنوان آفریده های خداوندگاری دارد.
● اهمیت خدمت به خلق
بر این اساس می توان این نتیجه ابتدایی را گرفت که خدمت به خلق و آفریده ها شکل برجسته عبادت خالق و آفریدگار هستی است و آن چه وظیفه و تکلیف همگانی و عمومی انس و جن است خدمت به آفریده های خداوندی است زیرا انسان در بینش و تحلیل قرآنی خلیفه خداوند در زمین است که به عنوان وظیفه و تکلیفی از سوی خداوند باید در مسیر آبادانی آن حرکت کند و بستر مناسبی را برای دست یابی هر آفریده به سوی کمال لایق و شایسته آن فراهم سازد. از این رو خداوند در آیه ۶۱ سوره هود می فرماید: هو أنشاکم من الأرض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که شما را از زمین ایجاد کرد و برای آبادانی در زمین به کار گرفت.
براساس این تحلیل قرآنی می توان گفت که هرگونه دوری از خدمت به آفریده های زمینی خداوند و آسیب رسانی به آنها به معنای مخالفت با وظیفه و تکلیفی است که خداوند برعهده انسان گذاشته است. اگر خداوند در آیه ۴۱ سوره روم می فرماید: «ظهر الفساد فی البر
و البحر بما کسبت أیدی الناس؛ فساد در خشکی و دریا به سبب فعالیت های انسانی ظاهر شد، به معنای آن است که فعالیت های مخالف جریان کمالی هستی و دوری از عبادت واقعی موجب شده که محیط زیست موجودات و آفریده های هستی در زمین با خطر مواجه شود و انسان برخلاف وظیفه و تکلیف خویش به جای یاری به موجودات و انفاق و احسان به آنها در جهت مخالف حرکت کرده و به جای آبادانی به تخریب زمین اقدام کند. بنابراین انسان ها با این حرکت مخالف جریان کمالی هستی، از جرگه عبادت کنندگان بیرون می روند.
● جایگاه و ارزش عبادت و عبودیت
عبادت در آموزه های قرآنی در شبکه ای از مفاهیم کلیدی قرآن قرار می گیرند معانی ای چون توحید، عبادت، تقوا، انسان کامل، صراط مستقیم و مانند آن هنگامی که در کنار هم به دقت قرار گیرند تصویری کامل از هستی و علل وجودی و بقایی آن ارائه می دهند توحید بیانگر آن است که هستی، مخلوق خدای یگانه ای است که جهان را ایجاد و آن را ربوبیت و پروردگاری می کند تا هر چیزی در سیر تکاملی خویش به کمال شایسته خود دست یابد. عبادت به معنای شناخت خود و خدا و هستی در مقام نظر و حرکت در مسیر کمالی و صراط مستقیم دست یابی به مقام انسان کامل و خلیفه الهی است که از راه تقوای الهی می گذرد.
بنابراین عبادت در تحلیل قرآنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برخی از اندیشمندان، درباره عبادت گفته اند: شخص هرگاه خود و خدا و نیز هستی را درک کرد می فهمد که هر چیزی آفریده ای از آفریده های خداوندی است و چون این مفهوم را درک کرد، پیش از آن که چیزی را ببیند خدا را پیش و پس و همراه آن یافته است. این همان معنای دیگر نشانه و آیت بودن هرچیزی است.
از آن جایی که انسان برای عبادت آفریده شده (ذاریات آیه۵۶) و عبادت بی شناخت مفهوم آیت و نشانه خدابودن هرچیزی، تحقق نمی یابد هر کسی که می خواهد عبادت کند می بایست جایگاه هر چیزی را این گونه بشناسد و بدان ایمان و باور داشته باشد. از سویی از آن جایی که انسان به عنوان خلیفه خداوندی آفریده شده (بقره آیه ۳۰) می بایست در مقام خلافت به پرورش و ربوبیت طولی هر چیزی بپردازد؛ زیرا انسان تنها خلیفه خدا در مقام ربوبی است نه الوهی؛ چرا که الوهیت اختصاص به خداوند داشته و منحصر در اوست و آن چه انسان از خداوند به جانشینی در زمین عمل می کند و مأمور آن است مقام ربوبیت طولی از خداوند است. بنابراین می توان از دو آیه ۵۶ سوره ذاریات و آیه ۳۰ سوره بقره به این نتیجه رسید که مفهوم عبودیت و ربوبیت یکی است و هر دو هر چند دو لفظ متفاوتند ولی مفهوم یگانه ای را انتقال می دهند؛ چون اگر هدف از خلقت آدمی، خلافت از ربوبیت الهی باشد (بقره آیه ۳۰) و هدف از آفرینش آدمی، عبودیت خداوندی باشد (ذاریات آیه ۵۶) بنابراین می بایست گفت که عبودیت و ربوبیت در آیات قرآنی مفهوم یگانه ای است. از این رو در روایات تفسیری آمده است: العبودیه کنهه الربوبیه؛ کنه و ذات مفهوم عبودیت خداوندی همان ربوبیت از خداوند است.
بر این اساس می توان در تفسیر عبودیت خداوند گفت که مراد همان ربوبیت انسان از ناحیه خداوند می باشد. اگر این معنای باطن و حقیقی و واقعی عبودیت است، این پرسش مطرح می شود که چگونه خداوند را عبودیت کنیم؟
به سخن دیگر چون خداوند انسان را به عنوان خلیفه آفریده است تا از قرارگاه زمین به جانشینی او در هستی خلافت کرده و به عنوان خلیفه از مقام ربوبیت خداوندی عمل کند و هر چیزی را بپروراند و به کمال شایسته آن برساند، پس عبودیت وی در مقام ربوبیت معنا و مفهوم می یابد. بنابراین بر انسان است که در مقام ربوبیت طولی خداوند نشسته و به حکم عبودیت، همه هستی را ربوبیت کرده و آنها را به کمال لایق و شایسته برساند.
اکنون این پرسش و یا شبهه به شکل دیگر خودرا مطرح می سازد که اگر مفهوم واقعی و حقیقی عبودیت خدا همان ربوبیت از جانب اوست، چرا در آیات قرآنی و آموزه های وحیانی قرآن و اسلام، عبودیت شامل اموری است که به نظر می رسد بیرون از چارچوب تعریف پیش گفته است؟ به عنوان نمونه نماز خواندن و یا روزه گرفتن و یا دیگر امور عبادی صرف برای چه انجام می شود و این چه نقشی در مقام عبودیت به مفهوم ربوبیت انسانی و پروردگاری وی دارد؟
به عبارت دیگر اگر مفهوم عبودیت همان ربوبیت طولی از خداوند است پس باید تنها به اموری پرداخته شود که مرتبط با حوزه پروردگاری و ربوبیت طولی از خط و خلافت از مقام ربوبیت است و بر این اساس تنها فعالیت ها و اعمالی به مفهوم عبادت خواهد بود که به کار خلق بخورد و آنان را به کمال شایسته ایشان برساند. بر این اساس در تعریف عبادت می توان ادعا کرد که: عبادت به جز خدمت خلق نیست؛ زیرا در خدمت خلق خداست که انسان به وظیفه خلافت از ربوبیت خداوندی اقدام می کند و هر چیزی را به کمال لایق و شایسته خویش می رساند.
در صورت درست بودن این اشکال و شبهه هر گونه عملی که بیرون از دایره ربوبیت و پروردگاری آدمی باشد نه تنها در دایره مسئولیت ها و مأموریت آدمی قرار نمی گیرد بلکه نمی توان آن را عبادت واقعی خواند. ولذا نماز و روزه و دیگر اعمال شخصی و فردی نمی تواند عبادت باشد و از دایره عبادت بیرون می رود و در حوزه دیگر قرار می گیرد.
در پاسخ به این اشکال و شبهه باید گفت در تفسیری که از عبودیت و مفهوم واقعی آن ارائه شده نه تنها عبودیت محض مانند نماز و روزه و اعمال دیگر شخصی، جزو عبودیت و مفهوم واقعی آن است بلکه مأموریت نخست و اصلی آدمی همین قسم از اعمال و عبادات است. بنابراین می بایست در عبارت سعدی عارف شیرین سخن نوعی تصرف به ویژه در مفهوم خلق شود تا دایره آن از محدوده «دیگری» به همگان تبدیل شود. البته نقصی در شعر سعدی نیست؛ زیرا او از واژه خلق سود جسته است که مفهوم پیش گفته را به خوبی می رساند ولی تنگناهای فهم ما نتوانسته است به عمق و ژرفای شعر او برسد.
● خودسازی انسان رأس همه عبادات
تحلیل مطلب آن است که خلق واژه ای است که از ارتباط درونی خود را با خالقیت و مخلوقیت بیان می کند. هرگونه این واژه به کار رود مفهوم متضمن آن وجود خالقی در یک طرف و مخلوقی در سوی دیگر آن است. واژه فارسی آفریده نیز بیانگر وجود آفریدگان و آفریده شده است.
اگر فرض بر آن است که عبودیت به مفهوم واقعی آن ربوبیت طولی از خداوند و خلافت در این حوزه است، این معنا به خوبی از آن به دست می آید که هر انسانی خود نیز به عنوان مخلوق و آفریده موظف است که پیش از ربوبیت دیگری به ربوبیت و پرورش خویش اقدام کند. از این رو در آیات قرآنی خودسازی و تکامل ذاتی شخصی بر دیگر سازی مقدم شده است و جهاد با نفس به عنوان جهاد اکبر شناخته و معرفی شده است و در سوره عصر نیز پس از آن که همگان را در خسران معرفی می کند تنها کسانی را رسته از خسران معرفی می کند که نخست به خودسازی اقدام کرده و سپس به دیگر سازی می پردازند.
● انسان در مقام قوه و فعل
از نظر قرآن هر انسانی دارای ویژگی های ربوبیت است. به این معنا که در ذات و سرشت هر انسانی اسمای الهی (توانمندیهای خدایی) به صورت جعل و تعلیم وجود دارد که در یک فرآیندی از قوه به فعلیت می رسد. هر انسانی باید با تلاش خویش این اسمای کامل الهی را که به شکل قوه در وی نهفته است به فعلیت برساند. برای رها سازی قوای اسمایی و دست یابی به فعالیت اسمایی، دستور عملی از سوی خداوند بیان شده که از آن به دین یاد می شود. دین راهنمایی است که کوتاه ترین، آسان ترین و بهترین و کامل ترین راه رسیدن به فعالیت را نشان می دهد. این راه همان صراط مستقیم اسلام است که در قرآن و آموزه های وحیانی دیگر بیان شده است.
هر انسانی باید به مقام انسان کامل برسد تا بتواند نسبت به همگان و همه هستی، ربوبیت طولی و خلافت در آن پیدا کند. هر کسی که هر اسمی را در خود فعلیت بخشید در همان اسم تنها، ربوبیت می یابد و نسبت به اسم ها و قوا و توانایی های دیگر مقام خلافت ندارد.
اگر در برخی از کتب تفسیری در این که خلیفه خدا همه انسان ها هستند و یا تنها آدم بوده و یا انسان های کاملی چون پیامبران و معصومان(ع) از این مقام برخوردار بوده اند اختلاف شده از آن روست که هر کسی به بخشی توجه کرده است.
اما بی گمان همه انسان ها مراد و مقصود خداوند از جعل خلیفه بودند و اختصاص به آدم و یا برخی ندارد؛ زیرا خلافت امری دایمی است و تا زمان بقای زمین ادامه دارد. تنها مسئله ای که مطرح است آن که این ربوبیت و خلافت در مقام ربوبیت نسبت به دست یابی هر شخص به کمال اسمایی متفاوت است. انسان کامل از آن جایی که توانسته در مسیر کمالی خویش همه قوا و اسمای الهی سرشته در ذات خویش را به فعلیت برساند نسبت به همه، ولایت و ربوبیت اسمایی دارد ولی دیگران بسته به میزان دست یابی خود، از این ربوبیت برخوردارند. از این رو هر کسی دست کم نسبت به خود ربوبیت داشته و بر نفس خویش ولایت دارد.
برای رسیدن به ربوبیت و ولایت کامل، هر کسی باید نخست با استفاده از آموزه های وحیانی به کمال اسمایی و یا همه کمالات دست یابد تا در همان اسم و یا اسمای دیگر به مقام خلافت و ربوبیت طولی برسد.
بر این اساس انسان لازم است نخست به تربیت و ربوبیت خویش اقدام کند و این همان مفهوم عبودیت محض و شخصی و فردی است که از راه نماز و روزه و مانند آن پدید می آید و از آن به خودسازی یاد می شود.
اگر عبارت «عبادت بجز خدمت خلق نیست؛ را بخواهیم تائید کنیم اینگونه می گوئیم که یکی از مخلوقات که پیش از همه نیازمند خدمت است نفس خود انسان است. از این رو خداوند همواره از این که شخص به خود ظلم و ستم روا دارد و به عبادت و تربیت خود نپردازد سرزنش می کند. اگر به آیاتی که به مسئله ظلم به نفس و خویشتن پرداخته توجه شود دانسته می شود که از نظر قرآن اولویت در عبودیت، تربیت و ربوبیت نفس است. بر این اساس کسانی که نماز نمی خوانند و یا روزه نمی گیرند و برخلاف تقوا عمل می کنند به عنوان ظالمان به نفس معرفی می شوند.
در تحلیل قرآنی عبادت مفهوم عام و فراگیری است که مرتبط با ربوبیت شخصی و یا دیگری می باشد. از این رو خداوند به حضرت ابراهیم(ع) می فرماید: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؛ بگو که نمازم و اعمال عبادی ام و زندگی ام و مرگم تنها برای خداوندی است که او رب جهانیان است. (انعام آیه۱۶۲) بنابراین هر انسانی می بایست با توجه به الوهیت خداوندی همه چیز را از آن او دانسته و به عنوان پروردگار جهانیان در مسیر ربوبیت خود و دیگری عمل کند. بنابراین همه اعمال انسان از نشست و برخاست و خواب و خورد و خوراک و نماز و حج و غیره می بایست به گونه ای باشد که آفریدگاری خداوند و آفریده بودن خود را بنگرد و در مسیر دست یابی به مقام پروردگاری و خلافت از مقام ربوبیت خداوندی، اسما و قوای خویش را بپروراند و به فعلیت برساند.
براین اساس می توان گفت که خلوص و اخلاص در عبادت به این مفهوم خواهد بود که شخص خود را در مقام بندگی (ربوبیت و پروردگاری) ببیند و بکوشد تا به عنوان وظیفه و تکلیف الهی به خودسازی و دیگرسازی بپردازد. این همان مفهوم وجه الله را در نظر گرفتن است که در آیات سوره دهر بدان تأکید شده است.
وجه الله که مردم آن را به معنای برای خدا بودن معنا می کند همان عمل در راستای فعلیت بخشی و ربوبیت اسمای ذات و در نهایت ربوبیت دیگر خلق خداست. در این تحلیل، خداوند از عبودیت و ربوبیت ما سودی نمی برد و لذا برای خدا بودن به معنای در راستای اراده ربوبیت خداوندی حرکت کردن می باشد.
● چگونه عبادت کنیم؟
مطالب پیش گفته روشن می کند که آدمی برای ربوبیت خود و دیگری چگونه عبادت کند؛ زیرا شخص می بایست در همه زندگی خویش (خواب و خوراک و آیین و رسم و رسوم و...) به گونه ای عمل کند که قوای سرشته خویش را به فعلیت رساند و به کمال اسمایی دست یابد.
برای رسیدن به این هدف و مقصود، خداوند مجموعه ای از آموزه ها را در اختیار بشر قرار داده که از آن به دین یاد می شود. بنابراین بر هر کسی است که در مسیر دین حرکت کرده و در مسیر کمالی صراط مستقیم گام بردارد.
اگر به آیات قرآنی به شکل کلی نگریسته شود به روشنی می توان این مطلب را اثبات کرد که هدف از عبادت همان ربوبیت و پروردگاری خویش و دیگری است. البته قرآن برای این که این مطلب برای همگان جا بیافتد و هر کسی بر اساس عقول خویش مفهوم عبادت را در مراتب متعدد آن درک کند به بیان مصادیقی از ربوبیت در مقام عبودیت اشاره می کند.
به عنوان نمونه دریافت یاری خداوند (اعراف آیه ۱۹۱ و ۱۹۲) و امنیت (بقره آیه ۱۲۵ و ۱۲۶ و نور آیه ۵۵ و قریش آیه ۳ و ۴) تأمین نیازها (مریم آیه ۴۲ و ۴۳) تقرب به پیشگاه خداوندی (نساء آیه ۱۷۲ و اعراف آیه ۲۰۶ و انبیاء آیه ۱۹) و رفاه و آسایش (حج آیه ۱۱) از جمله آثار عبادت دانسته شده که این امور خود ارتباط تنگاتنگی با مسئله کمال یابی انسان دارد.
در آیاتی دیگر به مسئله شناخت و ارزش آن در گرایش آدمی به عبادت اشاره شده که خود بیانگر این نکته است که شناخت خداوند به عنوان خالق (بقره آیه ۲۱ و انعام آیه ۱۰۲ و یس آیه ۲۲) و توجه به رازقیت او (عنکبوت آیه ۱۷ و غافر آیات ۱۳ و ۱۴ و قریش آیه ۳ و ۴) و اسمای الهی (اعراف آیه ۱۸۰) و ربوبیت خداوند (حمد آیه ۲ و ۵ و بقره آیه ۲۱ و مائده آیه ۱۱۷ و ده ها آیه دیگر) و علم (مریم آیه ۶۴ و ۶۵) و رحمت خداوندی (حمد آیات ۳ و ۵ و طر و آیه ۲۸) عامل اصلی گرایش آدمی به عبودیت واقعی است.
هرگاه آدمی شناخت درستی از وضعیت خود و جایگاه خدا در هستی و نقش خویش در این هستی به دست آورد در مسیر کمالی حرکت می کند و می کوشد تا با آزادسازی قوا و فعلیت بخشی به آن خود را بپروراند و با بهره گیری از آموزه های دستوری قرآن به خودسازی بپردازد و پس از دست یابی به هر کمال اسمایی و فعلیت بخشی به آن، دیگران را نیز ربوبیت کرده و آنان را به کمال برساند. از این رو عمل صالح و دستگیری از خلق به عنوان عبادت در کنار روزه و نماز مطرح می شود.
به سخن دیگر آدمی برای پرورش خویش نیازمند خودسازی از راه نماز و انفاق و امور دیگر است و برای دیگرسازی می بایست دستگیر خلق خدا شود و هرچه شناخت آدمی نسبت به خود و دیگری افزایش یابد رفتار وی نیز بهتر می شود و عبادت معنا و مفهوم بهتری می گیرد و جنبه وجه اللهی در آن تقویت می شود.
به هر حال عبادت به مفهوم ربوبیت انسانی تلاشی است که انسان برای پرورش خویش از راه خودسازی و دیگری از راه کمک و یاری انجام می دهد. این همان مفهوم والا و اساسی است که آیات قرآن و روایات تفسیری بدان اهتمام داشته و از مردم این گونه عبادتی را خواستار شده اند.
● وجه الله، شاخصأ اعمال عبادی
انسان ها همه به طور طبیعی می کوشند تا از کاستی و کمبود برهند و به کمال شایسته انسانی خویش دست یابند. از آن جایی که ظرفیت انسانی بی نهایت است انسان در مسیر کمالی خویش تا بی نهایت راه دارد. با این همه همگان می کوشند تا دست کم به مراتب و درجات نخست کمالی دست یابند و بر پله نخست کمال قرار گیرند تا در ادامه مسیر خویش به راحتی و آسانی به سوی مراتب عالی تر حرکت کنند.
در تحلیل و تبیین قرآن بهترین و کوتاه ترین راه برای دست یابی به کمال، بندگی و عبودیت خداوند است.
عبودیت چنان که گفته شد سامان دهی مناسبات خود با خود و دیگری براساس خدامحوری است. از این رو مسئله وجه الله به عنوان محور و نقطه مرکزی در هر کار و عمل و اندیشه ای خودنمایی می کند.
در بینش و نگرش قرآنی مرز میان کفر و ایمان مفهوم وجه الله است. به این معنا که انسان می تواند هر چیزی را به دو گونه بنگرد و تحلیل و تبیین کند. گاه می تواند هر چیزی را به عنوان پدیده ای جدا از خداوند بنگرد که شباهتی با فیزیک جدید دارد و در غرب متداول است. البته این بینش و نگرش در غرب تنها اختصاص به فیزیک نداشته و در همه علوم ساری وجاری است ولی درعلوم پایه و محض این بینش و نگرش به موضوع قوی تر و ظاهرتر است.
گاهی دیگر انسان هر چیزی را به عنوان آفریده تحلیل و تبیین می کند که دراین نگرش، آفریده بودن اصالت می یابد و چون هر چیزی به عنوان آفریده دیده می شود بی هیچ واسطه ای آفریدگار نیز در تحلیل و تبیین ها حضور جدی و واقعی می یابد. از این رو می توان گفت که دراین نگرش خداوند پیش از هر آفریده ای دیده می شود و شخص پیش از این که آفریده ای را بشناسد آفریدگار آن را دیده و شناخته است.
براساس این نگاه می توان گفت که ایمان به معنای باور و اذعان به آفریده بودن هر چیزی و کفر به معنای انکار آفریده بودن و تاکید برپدیده بودن آن است. کافر کسی است که به امور و اشیای هستی به عنوان پدیده های مستقل می نگرد و حتی اگر به خدایی ایمان داشته باشد آن را درهر پدیده ای نمی بیند و تاثیر آن را به عنوان ربوبیت و پروردگاری درک نکرده و اذعان نمی کند درحالی که مومن کسی است که هر چیزی را به عنوان آفریده ای از آفریده های خداوندی می ببیند و پیش از آن چیزی را بنگرد خداوند را به عنوان آفریدگار و پروردگار آن می نگرد و می کوشد. تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خداوند و پروردگار را در آفریده ها بر آوردکند.
این گونه است که مومن پیش از آن که چیزی را ببیند، خداوند را پیش و پس آن دیده است و همانند امیرمومنان علی(ع) بیان می کند: ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله و معه و بعده؛ چیزی را ندیدم مگر آن که پیش از رویت آن، خدا را پیش و همراه و پس از آن دیدم.
چنین نگرشی به همه چیز هستی، موجب می شود که پیش از دیدن هر چیزی وجه الله را بنگرد و جهت و وجه الهی هر چیزی را مورد توجه قرار دهد و با هر چیزی به عنوان آفریده ای از آفریده های الهی که تحت ربوبیت و پروردگاری او قرار دارد برخورد کرده و چگونگی تعامل و مناسبات و رابطه خویش با آن چیز را بر این اساس تنظیم کند.
● الگوهای عینی از مومنان واقعی
درآیات قرآنی تاکید شده هر چیزی در هستی بنده خداوند می باشد و می بایست وجه الله هر چیزی را پیش از دیدن آن چیز دید و این که عبادت به مفهوم واقعی آن همان تنظیم درست تعاملات با آفریده ها و بندگان خداوندی است، علاوه بر این قرآن به شکل عینی مصادیق الگوهایی را برای پیروی مطرح می سازد تا دیگران با پیروی از سیرو سلوک آنان بتوانند بینش و نگرش خویش را همانند آنان تنظیم کنند.
اگر به سوره انسان و کسانی که در آن به عنوان الگوهای عینی و بندگان کامل و انسان های به هدف رسیده معرفی شده اند بنگرید در می یابید که از نظر قرآن چیزی ارزش مندتر از خدمت به آفریده های خداوندی نیست.
این آفریده ها حتی می تواند شامل گیاهان و جانوران و یا زمین از دریا و خشکی و حتی کافران باشد.
به سخن دیگر آن چیزی که در تحلیل قرآنی درخدمت به آفریده ها اصالت و محوریت می یابد وجه الله است. به این معنا که شخص می بایست به هرچیزی به عنوان آفریده ای از آفریده های خداوندی بنگرد.
بر این اساس اگر کسی به کافری به عنوان آفریده ای از آفریده های خداوندی بنگرد می بایست به او یاری وکمک کند و خدمت به او را عبادت درمعنای آن بشمارد.
اما اگر شخصی حتی به انسان کاملی چون معصومان و پیامبران (ع) کمک و خدمت کند ولی دراین خدمت خویش آفریده و نشانه بودن و برای خدا بودن ملاحظه نشود چنین خدمتی ارزشمند شمرده نمی شود. بنابر این اگر کسی به کافر و مشرکی به عنوانی غیر از وجه اللهی و آفریده بودن وی کمک کند آن نه تنها عبادت نیست بلکه جرم و جنایتی به کافر و خویشتن خویش است.
از مطالب پیش گفته به دست می آید که آن چیزی که به اعمال آدمی بها و ارزش و اعتبار بخشد نیت و قصد آدمی است که برخاسته از بینش و نگرش توحیدی شخص است: انما الاعمال بالنیات؛ اینکه اعمال براساس نیت ها و قصدها سنجیده می شود به معنای آن است که بینش و نگرش شخص است که به کارهای او مفهوم ارزشی و ضد ارزشی و جنبه عبادت و یا ضد عبادی می دهد.
در داستانی که خداوند درسوره انسان (دهر) بیان می کند که از انسان هایی سخن به میان می آید که در مسیر کمالی خویش با بهره برداری از آموزه های قرآنی نه تنها مفهوم درست عبودیت را درک کرده بلکه براساس آن عمل نموده و به مقامات عالی انسانی دست یافتند که از نظر قرآن باید الگوی رفتاری و عبادی همگان شود.
خداوند دراین سوره به وضعیت خانواده و اهل بیت رسول الله (ص) توجه می دهد که آنان چگونه با تغییر مفهوم عبادت از شکل بی محتوای آن به شکل پر محتوا و واقعی، خدمت به خلق خدا را به عنوان سرآمد عبادات عام مطرح کردند.
نکته جالب و شگفت این کمک ها آن است که به کافری که به جنگ اسلام و ایمان آمده و اسیر و در بند است کمک می شود و این کمک نه به سبب آن است که او موجودی از موجودات و انسانی از انسان هاست، بلکه به سبب آن که وجهی از وجوه الهی و آفریده ای از آفریده های اوست.
به سخن دیگر کمک به محیط زیست و یا جانوران و گیاهان و یا انسان ها به عنوان حقوق حیوانات و گیاهان و حقوق بشر صورت نمی گیرد بلکه به این عنوان انجام می شود که همه این ها آفریده های الهی است و انسان مامور شده که به عنوان خلافت الهی بر زمین، آنان را مدیریت و هر آفریده ای را به کمال برساند و نقش ربوبیت و پروردگار طولی را در زمین ایفا کند. بنابر این اگر به این ها کمک می شود به عنوان وظیفه و تکلیف الهی می باشد و این که همه این ها آفریده ای از آفریده های خداوندی می باشند و انسان در برابر آن ها به عنوان خلیفه خداوند و رب طولی مسئول است.
● عبادت به مفهوم خاص
چنان که گفته شد، انسان مامور و مکلف است که خودسازی داشته باشد تا در مسیر کمال قرار گیرد. عبادت به مفهوم قرآنی آن دربردارنده اموری است که آدمی را به کمال می رساند. بنابراین اگر در آیه ۶۵ سوره ذاریات سخن از وجوب عبادت خداست منظور همان خودسازی است. انسان وقتی خداوند را عبادت می کند خود را در مسیر کمالی و هدایتی قرار می دهد.
از آن جایی که شناخت مسیر نزدیک کمالی و خودسازی مبتنی بر کمال، برای بیش تر مردم دشوار و یا ناشدنی است خداوند افزون بر فطرت و عقل سالم که پیامبر درونی آدمی است، پیامبر بیرونی فرستاده تا آن چه را عقل آدمی در حالت عادی آن را درک نمی کند، به او بنمایاند و راه کمالی را به وی نشان دهد. از این رو در آیه ۸۳ سوره بقره از آن چه از سوی خداوند به پیامبر وحی می شود و به نام دین شناخته می گردد به عنوان هدایت الهی یاد می شود که آدمی را به کمال می رساند.
مجموعه دین دربردارنده امور متعددی است که بخشی از آن عبادت محض و صرف است. شریعت هم چنان که به بعد مادی و دنیوی آدمی توجه دارد و یا به بخش ارتباط با دیگری می پردازد هم چنین به رابطه انسان با خدا و خود و امور محض اخروی و کمالی نیز توجه می دهد.
آدمی برای دست یابی به کمال به ارتباط با دیگری نیازمند است که در نخستین مرحله این ارتباط، باید ارتباط درست و کاملی را با خدا ایجاد کند. برای دست یابی به این امر مهم و اساسی، خودسازی از راه نماز و روزه و دیگر امور عبادی مطرح می شود. نماز و روزه و دیگر امور عبادی گام مهم و اساسی در ایجاد ارتباط سالم با دیگری و جهان بیرون است. از این رو قرآن نماز را راهی به سوی تقوا و دوری از پلشتی می شمارد.
اگر در آیات قرآن از پیمان شکنی و نقض عهد و قسم و عقود و مانند آن به عنوان پلشتی یاد شده و کسانی را که از آن ها دوری می ورزند انسان های متقی بر می شمارد، این خود بهترین گواه بر این نکته است که خودسازی تا چه اندازه با دیگر سازی مرتبط است.
● خودسازی، مقدم بر هر چیز
آموزه های قرآنی، خودسازی را مقدم می شمارد و چنان که در آیه ۲ سوره جمعه و بقره آیه ۱۱۵ و آل عمران آیه ۴۱۶ و آیات دیگر گفته شده تزکیه و تعلیم نفس اساس دیگرسازی و ایجاد جامعه نمونه و انسانی و ایمانی است.
انسان برای این که بر دیکتاتوری و استبداد و استکبار بیرونی غلبه کند می بایست نخست از تکبر و خودبزرگ بینی و دیکتاتور نفس رهایی یابد. از این رو در آیات قرآنی تغییر نفوس آدمی برای ایجاد تغییر در جامعه ضروری و پیش فرض دانسته شده است. (ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»؛ بی تردید خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا آنها خودشان وضع خود را تغییر دهند)
به هر حال اگر گفته می شود هر کاری که برای خدا باشد از جمله خدمت به خلق، عبادت به معنی عام آن، محسوب می شود، این به معنا و مفهوم نفی عبادت و خودسازی نیست که از راه عبادت محضی و ترکیبی چون نماز و روزه و حج و مانند آن به دست می آید؛ زیرا انسان تا زمانی که از خود نگذرد و از دام نفس به سلامت جان به در نبرد نمی تواند امید داشته باشد که بتواند خدمتی به خلق کند.
آیاتی که به مسئله ایثار توجه می دهد به خوبی این معنا را بیان می دارد که کسانی به ایثار و گذشت از خود اقدام می کنند که از دام نفس با عبادت و خودسازی رهیده باشند. خداوند در آیه ۹ سوره حشر می فرماید: ویوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ؛ دیگری را بر خود مقدم می دارند هر چند که خود نیازمند تر بدان هستند.
به هر حال تاکید بر عبادت و خدمت به دیگری نمی تواند مانع از عبادت به مفهوم خودسازی باشد؛ زیرا انسان پیش از آن که به عبادت خلقی برسد می بایست در عبادت نفس به مقام و جایگاهی برسد. از این رو در عرفان اسلامی در چهار مرحله که برای آن بیان می شود سه مرحله مرتبط به خودسازی و نفس شناسی و پرورش و تربیت آن است و در مرحله چهارم است که شخص عارف کامل به سوی خلق باز می گردد تا در نقش عالم معلم هم چون خضر(ع) عمل کند و دستگیر دیگران شده و آنان را به کمال برساند.
● عبادت، مفهومی اجتماعی
باتوجه به مطالب پیش گفته می توان به یقین گفت که در نگرش قرآنی عبادت چیزی جز مفهوم اجتماعی ندارد. شخص برای این که رابطه خویش را با خود به عنوان آفریده ای از آفریده ها و یا با دیگری به عنوان مخلوقی از مخلوقات خداوندی درست تنظیم می بایست رفتاری را در پـیش گیرد که از آن به عبادت یاد می شود. عبد و بنده کسی است که براساس آموزه های الهی و در مسیری که خداوند به او گفته رفتار کند و از آن چارچوب و حدود الهی بیرون نرود. بنابر این بنده واقعی کسی است که رفتارهای خویش را براساس آموزه های وحیانی و مسئولیت ها و وظایفی برای او تبیین شده تنظیم نمایند.
در همه آموزه ها و مسئولیت هائی که بر عهده انسان گذاشته شده دیگری (حتی نفس) مطرح است و این بدان معناست که از نظر قرآن عبادت تنها مفهوم اجتماعی دارد. خداوند در همه این آموزه ها محوریت داشته و نقطه مرکزی است.
هر کسی که بخواهد بندگی کند می بایست روابط و تعاملات خویش را به گونه ای سامان دهد که رضایت و خشنودی خدا در آن باشد و آن زمانی است که شخص رفتارهای خود با هر چیزی را بر این اساس سامان دهد که آن چیز آفریده ای از آفریده های خداوندی است و خداوند آن ها را برای مقصد و مقصودی آفریده و در نظام احسن از جایگاه خاص و مفیدی برخوردارند زیرا خداوند حکیم است و بی حکمت و هدف هیچ چیزی را نمی آفریند. بنابر این انسان موظف است که در برابر آن ها رفتاری درست داشته باشد.
این مساله نسبت به انسان های دیگر تاکید می شود و مناسبات و رفتارها به شکل عالی تر توصیه می گردد؛ زیرا از نظر خداوند انسان اشرف آفریده ها و دارایی کرامت است و هر گونه بی توجهی و یا اهانت و توهینی نسبت به انسانی دیگر به معنای نادیده گرفتن تجلیل و کرامت خداوندی است.
اگر خداوند از موجودی تجلیل خاص کرده باشد آدمی می بایست رفتارش را نسبت به آن به گونه ای تنظیم کند که تجلیل الهی حفظ شود. از این رو رفتار ابلیس نسبت به انسان بیرون از آداب اجتماعی بود زیرا ابلیس به تجلیل الهی بی اعتنایی ورزید و انسان را تکریم نکرد.
بر این اساس بر همگان است که نسبت به انسان ها که از آفریده های خاص خداوند هستند تکریم و تجلیل نموده و حق ایشان را ادا کند.
مفهوم اجتماعی عبادت موجب می شود که دست یابی به هر گونه مصداق عبادت جز از راه اجتماع فراهم نیاید و بر این اساس است که پیامبر (ص) می فرماید: لا رهبانیه فی الاسلام؛ رهبانیتی در اسلام نیست؛ زیرا رهبانیت روش عبادی دور از اجتماع است و اجتماع در تحقق آن نقشی ندارد. این مفهوم به سبب این که آدمی را از جامعه دور می سازد و به گوشه نشینی و عزلت می کشاند مفهومی ضد اسلامی بشمار می رود.
به هر حال آدمی اگر بخواهد به اسلام واقعی عمل کند و به مقامات عالی انسانی دست یابد می بایست تمام کارهای خود را برای رضایت حق انجام دهد تا او را در جرگه عبودیت خداوند وارد سازد و سه عملی که دست کم در سوره دهر بیان شده نشان می دهد که هر سه عمل، اجتماعی بوده و این گونه اعمال عبادی است که آدمی را به انسان های محبوب الهی تبدیل می سازد بطوری که سوره ای را به نام ایشان اختصاص داده و از آنان تجلیل می کند.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
امواج مثبت را بدزدید! روی کلمه "راه جبران" تمرکز کنید
انسان‌هایی که در اطراف ما زندگی می‌کنند، هم می‌توانند امواج منفی از خود آزاد کنند و هم مثبت وقتی در مساله‌ای شکست می‌خورید یا مرتکب اشتباه می‌شوید اشتباهی قبل جبران احتمالا …