سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018

شبکه و اینترنت


شبکه و اینترنت
در این مقاله به ساختار درونی Internet Relay Chat ) IRC ) خواهیم‌ پرداخت پروتکلIRC برای گفت‌وگوهایی برپایه متن مورد استفاده قرارمی‌گیرد، این نوع چت از سال ۱۹۸۹ به بعد و زمانی که کاربران برای گفت‌وگو از چت‌های BBS استفاده می‌کردند ایجادشد. پروتکل IRC برای ارتباطات از روش کارگزار ـ کارفرما استفاده می‌کند و روی بسیاری از کامپیوترها بصورت توزیع‌شده شروع به فعالیت خواهدکرد. در این ساختار سیستم کارگزار بعنوان یک نقطه مرکزی برای کاربرانی که به آن وصل‌هستند عمل می‌کند و پیغام‌های دریافت شده رادر یک محیط اشتراکی رد و بدل می‌کند.
اجزای یک چت IRC به شرح زیراست:
۱) کارگزارها:
کارگزار ستون فقرات اصلی یک چت IRC را تشکیل می‌دهد و این تنها اجزای این پروتکل است که قادر به پیوند همه اجزا با یکدیگر می‌باشد. کارگزار یک نقطه به برنامه کارفرمایانی که برای صحبت‌کردن می‌خواهند به چت متصل شوند و باکاربران دیگر ارتباط برقرارکنند ایجاد می‌کند و همچنین کارگزار مسئول سرویس‌های تعریف‌شده به وسیله پروتکل IRC می‌باشد.
۲) کارفرماها:
هرچیزی که در حال ارتباط باکارگزار باشد، کارفرما نامیده‌ می‌شود، در نظر داشته‌باشید که یک کارگزار نمی‌تواند به عنوان یک کارفرما به server متصل شود. در این سیستم‌ها دو نوع کارفرما وجود دارد که هرکدام هدف‌های خاص خود را دارند که عبارتنداز:
۲ـ۱) User Clients:
User Clients معمولاً برنامه‌هایی هستند که به‌صورت یک محیط Text Base می‌باشند و برای ارتباط متقابل با IRC مورد استفاده قرارمی‌گیرند، به این نوع بخصوص از کارفرمایان User (کاربر) گفته می‌شود.
۲ـ۲) Service Clients:
برخلاف کاربران، قصد این نوع از کارفرمایان صحبت‌کردن در محیط IRC نیست. بلکه آنها دسترسی محدود شده‌ای به توابع پروتکل‌چت دارند و آنها می‌توانند به داده‌های خصوصی کارگزاران دسترسی داشته‌باشند. سرویس‌ها به‌صورت خودکار برای ایجاد انواع سرویس به‌کاربران به‌کار می‌روند که البته لزوماً ارتباطی با IRC ندارند. به عنوان مثال می‌توان به سرویس جمع‌آوری آمار اشاره‌کرد که اطلاعاتی از قبیل اینکه کاربران ازکجا به شبکه IRC متصل‌شده‌اند را بدست‌می‌آورد.
● ساختار:
یک شبکه IRC به‌وسیله یک گروه از کارگزارانی که به‌جاهای دیگر متصل شده‌اند تعریف شده‌است که ساده‌ترین شکل شبکه IRC یک تک‌کارگزار می‌باشد.
پیکربندی ساختار IRC به شبکه بشکل درختواره‌ای می‌باشد که هرکارگزار یک گره اصلی از این درخت را تشکیل می‌دهد و کاربران می‌توانند به هریک ازاین گره‌ها متصل‌شوند. پروتکل IRC هیچ‌گاه دو کاربر را به‌صورت مستقیم به یکدیگر متصل نمی‌کند و هرگونه ارتباط بین کاربران از طریق پخش‌کردن اطلاعات بین کاربران بوسیله کارگزار انجام می‌شود.
● سرویس‌های پروتکل IRC:
در این قسمت به توضیح در مورد سرویس‌های ارائه‌شده توسط پروتکل IRC خواهیم‌پرداخت. ترکیب این سرویس‌ها باعث ایجاد کنفرانس‌های Real Time خواهد شد.
۱) مسیریاب کاربر:
برای انتقال پیغام‌ها، دوکاربر می‌بایست در چت یکدیگر را مشخص کنند. به محض وصل‌شدن یک کاربر به کارگزار یک برچسب به‌آن داده‌می‌شود که از طریق آن برچسب توسط کارگزاران و کاربران دیگر قابل شناسایی باشد و کارگزاران مسئول نگهداری این برچسب‌ها می‌باشند زیرا با ازبین رفتن آنها دیگر نمی‌توان کاربر متصل به‌چت را شناسایی‌کرد.
۲) پخش کننده پیغام:
همانطوری که قبلاً اشاره‌شد دو کاربر هیچگاه نمی‌توانند یک ارتباط مستقیم برای ردو بدل کردن پیغام‌ها با سیستم یکدیگر داشته باشند و یک‌کارگزار مسئول انجام این عمل‌است و به عنوان واسط بین دو کاربر قرارخواهد گرفت و پیغام را از کاربر مبدا گرفته و به‌کاربر مقصد خواهدرساند.
۳) مدیریت چت و کانال‌ها:
یک کانال به قسمتی گفته می‌شود که کاربران در گروه‌های ۱ یا چند نفره قرار می‌گیرند که تمام آنها پیغام‌هایی که به آن کانال فرستاده می‌شود را دریافت خواهندکرد. یک کانال از نامی که به آن داده‌می‌شود مشخص خواهدشد و در هرکانال خواصی وجوددارد که به وسیله کاربران حاضر درآن کانال قابل تغییر می‌باشد.
هدف از ایجاد کانال‌ها این است که پیغام‌هایی به چندین کاربر حاضر در کانال ارسال‌شود. و کانال‌های میزبان کارگزاران برای تسهیم پیام‌ها بین کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین کارگزارها مسئول مدیریت کانال‌ها می‌باشند و اطلاعات مربوط به شناسایی کاربران هرکانال را نگهداری می‌کنند. البته تمام اعمال مدیریتی کانال‌ها که برعهده کارگزاران گذارده شده در IRC Channel Management تعریف شده‌است.
● مفاهیم IRC:
در این قسمت به توضیح مفاهیم داخلی سازماندهی پروتکلIRC و همچنین چگونگی تحویل کلاس‌های پیغام‌های متفاوت خواهیم‌پرداخت که به مفاهیم ارتباط یک‌به یک و یک‌به چند و یک به همه می‌پردازیم.
▪ ارتباط یک به یک:
اساس ارتباط در شکل یک‌‌به‌یک معمولاً بوسیله کاربران ایفا می‌شود. برای اینکه کارفرمایان بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرارکرده و پیغام ارسال‌کنند مستلزم این است که کارگزاران قادر باشند پیام‌ها را در یک مسیر مستقیم در طول ساختار درختواره ارسال کنند تابه کاربر موردنظر فرستاده شود. بدین ترتیب مسیری که پیام‌ها طی خواهندکرد کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه مبدا و مقصد در ساختار درختواره IRC می‌باشد.
برای درک دقیق‌تر ارتباط یک به یک در این محیط به مثال‌های زیر توجه کنید:
۱) ارسال پیغام‌ از کارفرمای ۱ به کارفرمای ۲ فقط توسط کارگزارA انجام خواهدپذیرفت که این انتقال راحت‌ترین ارسال پیغام می‌باشند زیرا کاربر مبدا و مقصد در یک کارگزار هستند.
۲) ارسال یک پیغام از کارفرمای شماره ۱ به کارفرمای ۳ مستلزم عبور از کارگزار A,B می‌باشد. رد این حالت بقیه کارگزاران و کارفرمایان به این پیغام دسترسی نخواهندداشت.
۳) اگر قرار باشد که یک پیغام ازکاربر ۲ به کاربر ۴ انتقال داده‌شود می‌بایست از گره‌های A,B,C,D عبورکند تا به کاربر مقصدبرسد.
▪ ارتباط یک به چند:
هدف اصلی IRC ایجاد انجمن‌هایی برای سخنرانی‌های کارآمد و راحت می‌باشد که ارتباط یک به چند این گونه ارتباط را پشتیبانی خواهدکرد. IRC چندین معنی را برای این امر ارائه می‌کند که در زیر به آنها اشاره‌می‌کنیم.
ـ به یک کانال:
در IRC کانال‌ها شبیه گروه‌ها می‌باشند و کاری شبیه به‌هم انجام می‌دهند از جمله اینکه هردوی آنها پویا هستند. گفت‌وگوهایی که با خارج از کانال انجام می‌گیرد باید فقط به کارگزاران ارسال‌شود و کارگزاران، کاربران داخل یک کانال مشخص را پشتیبانی می‌کنند و از این طریق باآنها ارتباط برقرار می‌شود بعلاوه اینکه پیغام‌ها فقط یکبار می‌بایست به‌هر پیوند محلی فرستاده شوند سپس هرکارگزار مسئول فرستادن پیغام اصلی به کارفرمایان موردنظر می‌باشد و همچنین باید از رسیدن پیغام به کارفرمایان اطمینان حاصل‌شود. برای درک بیشتر به مثال‌های زیر توجه‌کنید:
۱) فرض کنید چند کانال وجود داشته باشد که در هر کانال ۱ کاربر حاضرباشد. پیغام‌هایی که قراراست به کانال‌فرستاده‌شود فقط به کارگزار ارسال می‌شوند.
۲) فرض کنید دو کاربر در یک کانال هستند. اگر قرار براین باشد که پیغام‌های خصوصی بین دو کاربر خارج از یک کانال انتقال داده‌شود همه پیغام‌ها یک مسیر راطی خواهندکرد.
۳) فرض کنید که سه‌کاربر ۱و ۲و ۳ در یک کانال قرار داشته‌باشند. همه پیغام‌هایی که به کانال ارسال‌شود به هر سه کاربر ارسال خواهدشد و اگر یک پیغام به‌صورت خصوصی ارسال‌شود می‌بایست فقط به کاربر موردنظر ارسال‌شود. در شکل ساختار درختواره توجه کنید، اگر کاربر ۱ که به کارگزار A متصل شده‌است یک پیغام ارسال‌کند این پیغام ابتدا به کاربر ۲ و سپس به کارگزار B به کاربر ۳ نیز ارسال خواهدشد و این در زمانی است که هر۳ کاربر دریک کانال قرارداشته باشند.
ـ به یک میزبان:
برای ارسال پیغام‌ها به تمام کاربران متصل به تمام شاخه‌های درختواره از مکانیزم خاصی استفاده می‌شود. این پیغام‌های به میزبان کاربران و فقط به مکان‌هایی که کاربران حاضر هستند فرستاده‌خواهدشد بطور کلی می‌توان گفت که پیغام‌ها به تمام کانال‌ها و کارفرمایان ارسال خواهدشد.
ـ به یک لیست:
این روش کمترین بهره‌وری را در گفت‌و‌گوها و ارتباطات یک به چند دارد، در این روش کاربران با لیست مشخصی در ارتباط هستند که این لیست می‌تواند شامل کاربران و کانال‌های مختلف باشد. حال در مورد اینکه چگونه اینکار انجام می‌گیرد توضیح مختصری می‌دهم: کارفرما یک لیست از مقصدهایی که قراراست پیغام‌هایش به آنها ارسال‌شود ایجاد می‌کند، بعد از ارسال پیغام توسط کارفرمای فرستنده، لیست مقصدها توسط کارگزار مربوطه مدیریت شده و آدرس مقصدها گسیل می‌شود و همچنین از پیغام چندین کپی گرفته‌شده و به اعضای موجود در لیست مقصدها ارسال خواهدشد. اینکار ممکن است چندان کارآمد نباشد زیرا ممکن‌است لیست مقصد نقض‌شود بنابراین پیغام‌ها بدون اطمینان از اینکار درهر مسیر به‌طور تکراری ارسال شده‌اند یا خیر به کار خود ادامه می‌دهند.
▪ ارتباط یک به همه:
نوع پیغام یک به همه بهتر از انواع دیگر می‌باشد و شرح آن بدین شکل است که پیغام به همه کارفرمایان یا کارگزاران و یاهردو Broadcast(پخش) می‌شود. برای بعضی از گروه پیغام‌ها، اختیاری وجود ندارد اما برای Broadcast کردن آن به همه کارگزارها اطلاعات نگه‌داشته شده‌توسط هرکارگزار میان کارگزاران سازگار است. که این نوع ارتباط انواع مختلف دارد که در مورد آنها توضیح می‌دهم.
ـ کارفرما به کارفرما:
هیچ کلاس پیغامی برای فرستادن یک پیغام به تمامی کارفرمایان دیگر (broadcasting) وجود ندارد.
ـ کارفرما به کارگزار:
نتایج اغلب فرمان‌هایی که باعث تغییر اطلاعات خاصی شده می‌بایست به همه کارگزاران ارسال‌شود که این توزیع و تغیییر نباید از طریق کارفرما انجام پذیرد، از جمله این اطلاعات می‌توان به عضویت کانال، مدکانال و وضعیت کاربر و غیره اشاره‌کرد.
ـ کارگزار به کارگزار:
تا زمانی‌که بیشتر پیغام‌ها بین کارگزاران به همه کارگزاران دیگر توزیع می‌شدند فقط احتیاج بود که پیغام به کاربر یا کانال و یاکارگزار موردنظر فرستاده‌شود، از آنجایی‌که این موارد آیتم‌های مقدماتی جست‌وجو در IRC هستند تقریباً همه پیغام‌های منشعب‌شده از یک کارگزار به همه کارگزارهای متصل‌شده دیگر پخش می‌شود.
● اشکالات متداول:
در پروتکل IRCچندین مشکل شناخته‌شده وجود دارد در این قسمت به توضیح مشکلات وابسته به ساختار پروتکل IRC می‌پردازیم.
▪ قابلیت سنجش:
این موضوع کاملاً مشخص‌شده که پروتکل IRC در محیط‌های بزرگ به خوبی عمل نمی‌کند، مشکل اصلی این است که تمام کارگزاران می‌بایست اطلاعاتی درباره کارگزاران دیگر در اختیار داشته باشند که از این اطلاعات می‌توان به مواردی چون کارفرمایان و کانال‌ها و از جمله اینها اشاره‌کرد که باید تغییرات در آنها خیلی زود Update شود.
▪ قابلیت اطمینال:
هنگامی که پیکربندی شبکه اجازه ایجاد یک ساختار درخت پویا را به کارگزاران IRC می‌دهد هر پیوند بین دو کارگزار و نقطه شکست کاملاً مهم می‌باشد، این موضوع بیشتر در شرح توضیح IRC-Server عنوان شده‌است.
● تراکم شبکه:
مشکل دیکر در رابطه با موضوع قابلیت سنجش و قابلیت اطمینان و ساختار درختواره این است که پروتکل و ساختار IRC در شبکه شلوغ و متراکم بشدت آسیب‌پذیر هستند. این مشکل همیشگی می‌باشد و باید در نسل بعدی چت‌ها IRC حل‌شود. اگر در IRC تراکم و اندازه ترافیک بالا باشد، منجر به قطعی ارتباط بین دو کارگزار خواهدشد این قطعی ارتباط خود باعث افزایش ترافیک می‌شود زیرا ارتباط مجدد دو کارگزار در نقطه‌ای دیگر باعث تشدید این امر خواهدشد. برای به حداقل رساندن اثرات این مشکلات این نکته شدیداً تاکید شده که هیچگاه بعد از قطع‌شدن ارتباط بین کارگزاران، برای ارتباط مجدد سریعاً تلاشی انجام نگیرد.
● حمله از نوع LAND :
در این روش تعداد زیادی بسته(Packet) بافلگ SYN برای هدف فرستاده می شود.نکته انجاس که این Packet ها حالت عادی ندارند و از ضعف tcp استفاده می کنند.در این روش خوصوصیات این بسته ها دست کاری شده به این صورت که
۱) ادرس فرستنده و گیرنده ادرس ماشین هدف ما است و یکی است.
۲) شماره پورت ماشین فرستنده و گیرنده هم یکی است و یکی از پورت های ماشین هدف ما است.
این نوع همه روی تمام سیستم عامل ها و سرورها و ...حتی روترها اجرا می شود .
می توانید این بسته های مشکل دار رو با نرم افزار ip sorcery یا hping استفاده کنید .از ابزار مثل Ethereal برای sniff کردن و از ابزار باحال tcpreplay برای replay کردن بسته ها استفاده کنید.
مثلا به یه file server با این روش حمله می شه اولش همه IE های کلاینت های تمصل به اون بسته می شه بعدش درصد پردازش CPU میشه خدا (۱۰۰%) بعدم همه چیز قفل می کنه و طرف مجبوره ریست کنه.این نوع حمله رو حمله DOS گویند.
توجه: نرم افزار ها رو می تونید خودتون پیدا کنید فقط از سایت اصلیشون دانلود کنید.


منبع : کلوب

مطالب مرتبط

مروری بر خدمات اینترنت پرسرعت در عربستان

مروری بر خدمات اینترنت پرسرعت در عربستان
● اینترنت ۱۲۸kbps در عربستان ماهانه ۱۱هزار تومان
قیمت تعرفه های ماهانه اینترنت ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ کیلوبیتی و ۱ و ۲ مگابیتی " اثیر " ISP سعودی به ترتیب ۱۱، ۱۳، ۲۲، ۴۰ و ۷۰ هزارتومان است.
ارائه خدمات اینترنت در عربستان سعودی از سال ۱۹۹۴ آغاز شد. در این سال تعدادی از مراکز علمی و تحقیقاتی و دولتی در این کشور به اینترنت متصل شدند. اما دسترسی رسمی و مجاز به دنیای مجازی در این کشور تا سال ۱۹۹۷ به طول انجامید و سرانجام مقامات این کشور از سال ۱۹۹۹ به عموم مردم اجازه دادند تا از اینترنت استفاده کنند.
تا سال ۲۰۰۰ تعداد کاربران اینترنت در این کشور تنها ۲۰۰ هزار نفر بود. اما این رقم همه ساله از رشد خوبی برخوردار است، به گونه ای که از ۶۹۰ هزار نفر در آوریل سال ۲۰۰۱ به ۱.۴۶۲ هزار نفر در سپتامبر سال ۲۰۰۳، ۲.۵۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ و حدود ۳.۸ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۷ رسیده است.
● توقف انحصار سعودی تله کام
شرکت مخابرات سعودی یا سعودی تله کام تا چندی قبل تنها ارائه دهنده خدمات مخابراتی در این کشور بود. خدمات این شرکت به ۵ حوزه مختلف تقسیم می شود: خدمات تلفن ثابت، خدمات تلفن سیار، خدمات اینترنت، سرویس های دیتا و سرویس های آنلاین الکترونیک.
این شرکت که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده به دنبال اقدام دولت برای گسترش زمینه فعالیت بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت از سال ۲۰۰۴ بدین سو دیگر از اقتدار و انحصار سابق خود برخوردار نیست و به همین علت زمینه برای تحرک بخش خصوصی و از جمله فعالیت تعداد زیادی ISP در این کشور فراهم شده است، که برای جلب نظر مردم سرویس های متنوعی را با قیمت ها و هدایای تشویقی مختلف ارائه می دهند.
● سرمایه گذاری گسترده در حوزه ICT
اگر چه عربستان سعودی کمی دیر به ضرورت توسعه زیرساخت های ICT پی برد، اما سرمایه گذاری کلان و گسترده درصدد جبران عقب ماندگی خود است. این کشور در سال ۲۰۰۷ حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در حوزه IT در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داد. این مبالغ بیشتر برای گسترش زیرساخت های دولت الکترونیک هزینه شدند.
بررسی ها حاکیست این کشور در سال ۲۰۰۷ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در زمینه ایجاد سرویس های مختلف دولت الکترونیک سرمایه گذاری کرده و برای تحقق اهداف جامعه اطلاعاتی درصدد گسترش زیرساخت های ارتباطی و ترویج استفاده از اینترنت پرسرعت، افزایش تعداد مالکان رایانه های شخصی، نوت بوک و گوشی های هوشمند است. پیش بینی می شود ارزش انواع رایانه های به فروش رفته در این کشور تا پایان سال ۲۰۰۸ از مرز ۱.۴ میلیارد دلار بگذرد. همچنین میزان رشد صنعت ICT در این کشور از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ سالانه ۱۱ درصد پیش بینی شده و بر طبق برآوردها ارزش بازار نرم افزار این کشور از ۴۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به ۵۰۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید.
علاوه بر این ارزش بازار خدمات IT در عربستان در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۵۸ میلیون دلار بوده که رشد سالانه ۱۲ درصدی برای آن پیش بینی می شود.
گفتنی است به دنبال اجرای برنامه های مختلف تشویقی توسط دولت هم اکنون بیش از ۳۰ درصد خانوارهای این کشور دارای رایانه شخصی هستند.
در زمینه راه اندازی شبکه های بی سیم هم اکنون شبکه های مختلف وایمکس و وای – فای در این کشور فعال هستند و رشد سالانه این بخش ۱۳ درصد پیش بینی شده است.
● ضریب نفوذ ۲۷.۴ درصدی اینترنت پرسرعت تا سال ۲۰۱۲
انتظار می رود ضریب نفوذ اینترنت در این کشور از ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد. همچنین بررسی ها حاکیست ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت و این به معنای ۷.۶ میلیون نفر کاربر اینترنت پرسرعت در عربستان تا ۴ سال دیگر است.
سرمایه گذاری گسترده دولت عربستان در زمینه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، راه اندازی سرویس های مختلف الکترونیک برای رفع نیازهای عمومی مردم و تشویق ISP ها به ارائه خدمات متنوع با قیمت مناسب باعث شده تا آینده بسیار مناسبی برای بازار خدمات اینترنتی در این کشور پیش بینی شود.
● هزینه های اندک دسترسی به اینترنت پرسرعت در عربستان
شرکت سعودی تله کام مهم ترین ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در عربستان سرویس ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه خود را به قیمت ۱۰۹ ریال سعودی (حدود ۲۷ هزار تومان در ماه) ارائه می دهد. هزینه دسترسی به سرویس های ۲۵۶و ۵۱۲ کیلوبیتی این شرکت به ترتیب حدود ۳۷ و ۴۹ هزار تومان در ماه و قیمت استفاده از سرویس های یک و دومگابیتی این شرکت به ترتیب معادل ۷۴ و ۱۱۴ هزار تومان در ماه است. سعودی تله کام به تازگی سرویس های خانگی ۴، ۸ ،۱۰، ۱۶ و ۲۰ مگابیتی خود را نیز برای دسترسی فوق سریع به اینترنت راه اندازی کرده است. هزینه ماهانه استفاده از سرویس ۲۰ مگابیتی این شرکت حدود ۲۵۰ هزار تومان است.
sbm.net دیگر سرویس دهنده اینترنت در این کشور سرویس های ماهانه ۲۵۶، ۵۱۲ کیلوبیتی و نیز ۱، ۲ و ۴ مگابیتی خود را به قیمت های پایین ۲۰، ۳۷، ۷۵، ۱۲۵ و ۲۰۰ هزار تومان در ماه در اختیار علاقمندان قرار می دهد.
قیمت تعرفه های ماهانه اینترنت ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ کیلوبیتی و ۱ و ۲ مگابیتی " اثیر " دیگر ISP سعودی به ترتیب ۱۱، ۱۳، ۲۲، ۴۰ و ۷۰ هزارتومان است.
زاجل دیگر ISP عربستانی است که خدمات ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ و ۱۰۲۴ کیلوبیتی خود را ماهانه با قیمت ۲۵، ۳۵، ۶۰ و ۱۱۲ هزار تومان ارائه می کند. البته در صورت خرید سرویس های ۳، ۶ و ۱۲ ماهه تخفیف هایی به کاربران تعلق می گیرد.
برخی از سرویس دهندگان اینترنت در این کشور نیز با اعمال محدودیت های ترافیکی بر خدمات ADSL خود آنها را با قیمت های فوق العاده پایین به مشتریان ارائه می دهند. به عنوان مثال می توان به ISP به نام نسما اشاره کرد که برای دسترسی به اینترنت پرسرعت کارت هایی با اعتبار یک تا ۱۲ ماه به مردم می فروشد. قیمت انواع یک ماهه این کارت ها با سرعت ۱۲۸ ، ۲۵۶، ۵۱۲ کیلوبیت و ۱، ۲، ۴، ۸ و ۱۰ مگابیت به ترتیب تنها ۵، ۱۲، ۲۰، ۳۷، ۶۹، ۱۳۷، ۱۶۲ و ۱۷۴ هزار تومان است.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی