شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019

شبکه و اینترنت


شبکه و اینترنت
در این مقاله به ساختار درونی Internet Relay Chat ) IRC ) خواهیم‌ پرداخت پروتکلIRC برای گفت‌وگوهایی برپایه متن مورد استفاده قرارمی‌گیرد، این نوع چت از سال ۱۹۸۹ به بعد و زمانی که کاربران برای گفت‌وگو از چت‌های BBS استفاده می‌کردند ایجادشد. پروتکل IRC برای ارتباطات از روش کارگزار ـ کارفرما استفاده می‌کند و روی بسیاری از کامپیوترها بصورت توزیع‌شده شروع به فعالیت خواهدکرد. در این ساختار سیستم کارگزار بعنوان یک نقطه مرکزی برای کاربرانی که به آن وصل‌هستند عمل می‌کند و پیغام‌های دریافت شده رادر یک محیط اشتراکی رد و بدل می‌کند.
اجزای یک چت IRC به شرح زیراست:
۱) کارگزارها:
کارگزار ستون فقرات اصلی یک چت IRC را تشکیل می‌دهد و این تنها اجزای این پروتکل است که قادر به پیوند همه اجزا با یکدیگر می‌باشد. کارگزار یک نقطه به برنامه کارفرمایانی که برای صحبت‌کردن می‌خواهند به چت متصل شوند و باکاربران دیگر ارتباط برقرارکنند ایجاد می‌کند و همچنین کارگزار مسئول سرویس‌های تعریف‌شده به وسیله پروتکل IRC می‌باشد.
۲) کارفرماها:
هرچیزی که در حال ارتباط باکارگزار باشد، کارفرما نامیده‌ می‌شود، در نظر داشته‌باشید که یک کارگزار نمی‌تواند به عنوان یک کارفرما به server متصل شود. در این سیستم‌ها دو نوع کارفرما وجود دارد که هرکدام هدف‌های خاص خود را دارند که عبارتنداز:
۲ـ۱) User Clients:
User Clients معمولاً برنامه‌هایی هستند که به‌صورت یک محیط Text Base می‌باشند و برای ارتباط متقابل با IRC مورد استفاده قرارمی‌گیرند، به این نوع بخصوص از کارفرمایان User (کاربر) گفته می‌شود.
۲ـ۲) Service Clients:
برخلاف کاربران، قصد این نوع از کارفرمایان صحبت‌کردن در محیط IRC نیست. بلکه آنها دسترسی محدود شده‌ای به توابع پروتکل‌چت دارند و آنها می‌توانند به داده‌های خصوصی کارگزاران دسترسی داشته‌باشند. سرویس‌ها به‌صورت خودکار برای ایجاد انواع سرویس به‌کاربران به‌کار می‌روند که البته لزوماً ارتباطی با IRC ندارند. به عنوان مثال می‌توان به سرویس جمع‌آوری آمار اشاره‌کرد که اطلاعاتی از قبیل اینکه کاربران ازکجا به شبکه IRC متصل‌شده‌اند را بدست‌می‌آورد.
● ساختار:
یک شبکه IRC به‌وسیله یک گروه از کارگزارانی که به‌جاهای دیگر متصل شده‌اند تعریف شده‌است که ساده‌ترین شکل شبکه IRC یک تک‌کارگزار می‌باشد.
پیکربندی ساختار IRC به شبکه بشکل درختواره‌ای می‌باشد که هرکارگزار یک گره اصلی از این درخت را تشکیل می‌دهد و کاربران می‌توانند به هریک ازاین گره‌ها متصل‌شوند. پروتکل IRC هیچ‌گاه دو کاربر را به‌صورت مستقیم به یکدیگر متصل نمی‌کند و هرگونه ارتباط بین کاربران از طریق پخش‌کردن اطلاعات بین کاربران بوسیله کارگزار انجام می‌شود.
● سرویس‌های پروتکل IRC:
در این قسمت به توضیح در مورد سرویس‌های ارائه‌شده توسط پروتکل IRC خواهیم‌پرداخت. ترکیب این سرویس‌ها باعث ایجاد کنفرانس‌های Real Time خواهد شد.
۱) مسیریاب کاربر:
برای انتقال پیغام‌ها، دوکاربر می‌بایست در چت یکدیگر را مشخص کنند. به محض وصل‌شدن یک کاربر به کارگزار یک برچسب به‌آن داده‌می‌شود که از طریق آن برچسب توسط کارگزاران و کاربران دیگر قابل شناسایی باشد و کارگزاران مسئول نگهداری این برچسب‌ها می‌باشند زیرا با ازبین رفتن آنها دیگر نمی‌توان کاربر متصل به‌چت را شناسایی‌کرد.
۲) پخش کننده پیغام:
همانطوری که قبلاً اشاره‌شد دو کاربر هیچگاه نمی‌توانند یک ارتباط مستقیم برای ردو بدل کردن پیغام‌ها با سیستم یکدیگر داشته باشند و یک‌کارگزار مسئول انجام این عمل‌است و به عنوان واسط بین دو کاربر قرارخواهد گرفت و پیغام را از کاربر مبدا گرفته و به‌کاربر مقصد خواهدرساند.
۳) مدیریت چت و کانال‌ها:
یک کانال به قسمتی گفته می‌شود که کاربران در گروه‌های ۱ یا چند نفره قرار می‌گیرند که تمام آنها پیغام‌هایی که به آن کانال فرستاده می‌شود را دریافت خواهندکرد. یک کانال از نامی که به آن داده‌می‌شود مشخص خواهدشد و در هرکانال خواصی وجوددارد که به وسیله کاربران حاضر درآن کانال قابل تغییر می‌باشد.
هدف از ایجاد کانال‌ها این است که پیغام‌هایی به چندین کاربر حاضر در کانال ارسال‌شود. و کانال‌های میزبان کارگزاران برای تسهیم پیام‌ها بین کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین کارگزارها مسئول مدیریت کانال‌ها می‌باشند و اطلاعات مربوط به شناسایی کاربران هرکانال را نگهداری می‌کنند. البته تمام اعمال مدیریتی کانال‌ها که برعهده کارگزاران گذارده شده در IRC Channel Management تعریف شده‌است.
● مفاهیم IRC:
در این قسمت به توضیح مفاهیم داخلی سازماندهی پروتکلIRC و همچنین چگونگی تحویل کلاس‌های پیغام‌های متفاوت خواهیم‌پرداخت که به مفاهیم ارتباط یک‌به یک و یک‌به چند و یک به همه می‌پردازیم.
▪ ارتباط یک به یک:
اساس ارتباط در شکل یک‌‌به‌یک معمولاً بوسیله کاربران ایفا می‌شود. برای اینکه کارفرمایان بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرارکرده و پیغام ارسال‌کنند مستلزم این است که کارگزاران قادر باشند پیام‌ها را در یک مسیر مستقیم در طول ساختار درختواره ارسال کنند تابه کاربر موردنظر فرستاده شود. بدین ترتیب مسیری که پیام‌ها طی خواهندکرد کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه مبدا و مقصد در ساختار درختواره IRC می‌باشد.
برای درک دقیق‌تر ارتباط یک به یک در این محیط به مثال‌های زیر توجه کنید:
۱) ارسال پیغام‌ از کارفرمای ۱ به کارفرمای ۲ فقط توسط کارگزارA انجام خواهدپذیرفت که این انتقال راحت‌ترین ارسال پیغام می‌باشند زیرا کاربر مبدا و مقصد در یک کارگزار هستند.
۲) ارسال یک پیغام از کارفرمای شماره ۱ به کارفرمای ۳ مستلزم عبور از کارگزار A,B می‌باشد. رد این حالت بقیه کارگزاران و کارفرمایان به این پیغام دسترسی نخواهندداشت.
۳) اگر قرار باشد که یک پیغام ازکاربر ۲ به کاربر ۴ انتقال داده‌شود می‌بایست از گره‌های A,B,C,D عبورکند تا به کاربر مقصدبرسد.
▪ ارتباط یک به چند:
هدف اصلی IRC ایجاد انجمن‌هایی برای سخنرانی‌های کارآمد و راحت می‌باشد که ارتباط یک به چند این گونه ارتباط را پشتیبانی خواهدکرد. IRC چندین معنی را برای این امر ارائه می‌کند که در زیر به آنها اشاره‌می‌کنیم.
ـ به یک کانال:
در IRC کانال‌ها شبیه گروه‌ها می‌باشند و کاری شبیه به‌هم انجام می‌دهند از جمله اینکه هردوی آنها پویا هستند. گفت‌وگوهایی که با خارج از کانال انجام می‌گیرد باید فقط به کارگزاران ارسال‌شود و کارگزاران، کاربران داخل یک کانال مشخص را پشتیبانی می‌کنند و از این طریق باآنها ارتباط برقرار می‌شود بعلاوه اینکه پیغام‌ها فقط یکبار می‌بایست به‌هر پیوند محلی فرستاده شوند سپس هرکارگزار مسئول فرستادن پیغام اصلی به کارفرمایان موردنظر می‌باشد و همچنین باید از رسیدن پیغام به کارفرمایان اطمینان حاصل‌شود. برای درک بیشتر به مثال‌های زیر توجه‌کنید:
۱) فرض کنید چند کانال وجود داشته باشد که در هر کانال ۱ کاربر حاضرباشد. پیغام‌هایی که قراراست به کانال‌فرستاده‌شود فقط به کارگزار ارسال می‌شوند.
۲) فرض کنید دو کاربر در یک کانال هستند. اگر قرار براین باشد که پیغام‌های خصوصی بین دو کاربر خارج از یک کانال انتقال داده‌شود همه پیغام‌ها یک مسیر راطی خواهندکرد.
۳) فرض کنید که سه‌کاربر ۱و ۲و ۳ در یک کانال قرار داشته‌باشند. همه پیغام‌هایی که به کانال ارسال‌شود به هر سه کاربر ارسال خواهدشد و اگر یک پیغام به‌صورت خصوصی ارسال‌شود می‌بایست فقط به کاربر موردنظر ارسال‌شود. در شکل ساختار درختواره توجه کنید، اگر کاربر ۱ که به کارگزار A متصل شده‌است یک پیغام ارسال‌کند این پیغام ابتدا به کاربر ۲ و سپس به کارگزار B به کاربر ۳ نیز ارسال خواهدشد و این در زمانی است که هر۳ کاربر دریک کانال قرارداشته باشند.
ـ به یک میزبان:
برای ارسال پیغام‌ها به تمام کاربران متصل به تمام شاخه‌های درختواره از مکانیزم خاصی استفاده می‌شود. این پیغام‌های به میزبان کاربران و فقط به مکان‌هایی که کاربران حاضر هستند فرستاده‌خواهدشد بطور کلی می‌توان گفت که پیغام‌ها به تمام کانال‌ها و کارفرمایان ارسال خواهدشد.
ـ به یک لیست:
این روش کمترین بهره‌وری را در گفت‌و‌گوها و ارتباطات یک به چند دارد، در این روش کاربران با لیست مشخصی در ارتباط هستند که این لیست می‌تواند شامل کاربران و کانال‌های مختلف باشد. حال در مورد اینکه چگونه اینکار انجام می‌گیرد توضیح مختصری می‌دهم: کارفرما یک لیست از مقصدهایی که قراراست پیغام‌هایش به آنها ارسال‌شود ایجاد می‌کند، بعد از ارسال پیغام توسط کارفرمای فرستنده، لیست مقصدها توسط کارگزار مربوطه مدیریت شده و آدرس مقصدها گسیل می‌شود و همچنین از پیغام چندین کپی گرفته‌شده و به اعضای موجود در لیست مقصدها ارسال خواهدشد. اینکار ممکن است چندان کارآمد نباشد زیرا ممکن‌است لیست مقصد نقض‌شود بنابراین پیغام‌ها بدون اطمینان از اینکار درهر مسیر به‌طور تکراری ارسال شده‌اند یا خیر به کار خود ادامه می‌دهند.
▪ ارتباط یک به همه:
نوع پیغام یک به همه بهتر از انواع دیگر می‌باشد و شرح آن بدین شکل است که پیغام به همه کارفرمایان یا کارگزاران و یاهردو Broadcast(پخش) می‌شود. برای بعضی از گروه پیغام‌ها، اختیاری وجود ندارد اما برای Broadcast کردن آن به همه کارگزارها اطلاعات نگه‌داشته شده‌توسط هرکارگزار میان کارگزاران سازگار است. که این نوع ارتباط انواع مختلف دارد که در مورد آنها توضیح می‌دهم.
ـ کارفرما به کارفرما:
هیچ کلاس پیغامی برای فرستادن یک پیغام به تمامی کارفرمایان دیگر (broadcasting) وجود ندارد.
ـ کارفرما به کارگزار:
نتایج اغلب فرمان‌هایی که باعث تغییر اطلاعات خاصی شده می‌بایست به همه کارگزاران ارسال‌شود که این توزیع و تغیییر نباید از طریق کارفرما انجام پذیرد، از جمله این اطلاعات می‌توان به عضویت کانال، مدکانال و وضعیت کاربر و غیره اشاره‌کرد.
ـ کارگزار به کارگزار:
تا زمانی‌که بیشتر پیغام‌ها بین کارگزاران به همه کارگزاران دیگر توزیع می‌شدند فقط احتیاج بود که پیغام به کاربر یا کانال و یاکارگزار موردنظر فرستاده‌شود، از آنجایی‌که این موارد آیتم‌های مقدماتی جست‌وجو در IRC هستند تقریباً همه پیغام‌های منشعب‌شده از یک کارگزار به همه کارگزارهای متصل‌شده دیگر پخش می‌شود.
● اشکالات متداول:
در پروتکل IRCچندین مشکل شناخته‌شده وجود دارد در این قسمت به توضیح مشکلات وابسته به ساختار پروتکل IRC می‌پردازیم.
▪ قابلیت سنجش:
این موضوع کاملاً مشخص‌شده که پروتکل IRC در محیط‌های بزرگ به خوبی عمل نمی‌کند، مشکل اصلی این است که تمام کارگزاران می‌بایست اطلاعاتی درباره کارگزاران دیگر در اختیار داشته باشند که از این اطلاعات می‌توان به مواردی چون کارفرمایان و کانال‌ها و از جمله اینها اشاره‌کرد که باید تغییرات در آنها خیلی زود Update شود.
▪ قابلیت اطمینال:
هنگامی که پیکربندی شبکه اجازه ایجاد یک ساختار درخت پویا را به کارگزاران IRC می‌دهد هر پیوند بین دو کارگزار و نقطه شکست کاملاً مهم می‌باشد، این موضوع بیشتر در شرح توضیح IRC-Server عنوان شده‌است.
● تراکم شبکه:
مشکل دیکر در رابطه با موضوع قابلیت سنجش و قابلیت اطمینان و ساختار درختواره این است که پروتکل و ساختار IRC در شبکه شلوغ و متراکم بشدت آسیب‌پذیر هستند. این مشکل همیشگی می‌باشد و باید در نسل بعدی چت‌ها IRC حل‌شود. اگر در IRC تراکم و اندازه ترافیک بالا باشد، منجر به قطعی ارتباط بین دو کارگزار خواهدشد این قطعی ارتباط خود باعث افزایش ترافیک می‌شود زیرا ارتباط مجدد دو کارگزار در نقطه‌ای دیگر باعث تشدید این امر خواهدشد. برای به حداقل رساندن اثرات این مشکلات این نکته شدیداً تاکید شده که هیچگاه بعد از قطع‌شدن ارتباط بین کارگزاران، برای ارتباط مجدد سریعاً تلاشی انجام نگیرد.
● حمله از نوع LAND :
در این روش تعداد زیادی بسته(Packet) بافلگ SYN برای هدف فرستاده می شود.نکته انجاس که این Packet ها حالت عادی ندارند و از ضعف tcp استفاده می کنند.در این روش خوصوصیات این بسته ها دست کاری شده به این صورت که
۱) ادرس فرستنده و گیرنده ادرس ماشین هدف ما است و یکی است.
۲) شماره پورت ماشین فرستنده و گیرنده هم یکی است و یکی از پورت های ماشین هدف ما است.
این نوع همه روی تمام سیستم عامل ها و سرورها و ...حتی روترها اجرا می شود .
می توانید این بسته های مشکل دار رو با نرم افزار ip sorcery یا hping استفاده کنید .از ابزار مثل Ethereal برای sniff کردن و از ابزار باحال tcpreplay برای replay کردن بسته ها استفاده کنید.
مثلا به یه file server با این روش حمله می شه اولش همه IE های کلاینت های تمصل به اون بسته می شه بعدش درصد پردازش CPU میشه خدا (۱۰۰%) بعدم همه چیز قفل می کنه و طرف مجبوره ریست کنه.این نوع حمله رو حمله DOS گویند.
توجه: نرم افزار ها رو می تونید خودتون پیدا کنید فقط از سایت اصلیشون دانلود کنید.


منبع : کلوب

مطالب مرتبط

کوکی چیست؟

«کوکی» بخش کوچکی از اطلاعات فرستاده شده توسط وب‌سرور برای ذخیره در مرورگر است تا بتواند بعدا از طریق آن مرورگر، دوباره خوانده شود. دیتای ذخیره شده برای اینکه وب‌سرور یک سایت، اطلاعات مشخصی را درباره بازدیدکننده آن وب‌سایت خاص بداند، مفید است. کوکی فرمت فایل متنی را دارد که در دایرکتوری مربوط به مرورگر ذخیره می‌شود و در هنگامی که مرورگر در حال اجراست در حافظه RAM قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند هنگامی که کاربر از وب‌سایت خاصی خارج شد، در هارد درایو ذخیره شود. کوکی‌ها ابزار بسیار مهمی برای نگهداشتن state روی وب هستند. state به توانایی یک برنامه برای کار با کاربر بصورت محاوره‌ای اشاره دارد. برای مثال، شما برای استفاده از قطار یا اتوبوس بلیت رزرو می‌کنید. در روز سفر، هنگامی که بلیت را نشان می‌دهید، اجازه خواهید یافت که وارد قطار یا اتوبوس شوید، در غیراینصورت مسوول وسیله نقلیه نمی‌داند که آیا شما این اجازه را دارید یا خیر. در حقیقت در اینجا بلیت برای نگهداشتن state‌ بین شما و مسوول قطار مهم است. HTTP یک پروتکل بدون قابلیت state‌ است. به این معنی که هر بار مشاهده یک سایت توسط سرور بعنوان اولین مشاهده کاربر تلقی می‌شود. به این معنی که سرور همه چیز را بعد از هر درخواست فراموش می‌کند، مگر اینکه یک بازدید‌کننده برای یادآوری آینده به سرور به طریقی مشخص گردد. کوکی‌ها این کار را انجام می‌دهند.کوکی‌ها فقط می‌توانند به وب‌سرور بگویند که آیا شما قبلا هم از سایت دیدن کرده‌اید و اطلاعات کمی (مثلا یک شماره کاربر) در مرتبه بعد که از سایت دیدن می‌کنید از خود وب‌سرور به آن برگردانند. بیشتر کوکی‌ها هنگامی که از مرورگر خارج می‌شوید از بین می‌روند. نوع دیگری از کوکی‌ها بعنوان کوکی ماندگار وجود دارند که تاریخ انقضاء دارند و تا آن تاریخ روی هارددرایو شما باقی می‌مانند. کوکی ماندگار می‌تواند برای ردگیری عادات وبگردی یک کاربر با مشخص‌کردن وی هنگام مراجعه مجدد به یک سایت مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات در مورد اینکه اهل کجا هستید و به چه صفحات وبی سر می‌زنید در فایلهای لاگ یک وب‌سرور وجود دارد و می‌تواند برای ردگیری رفتار وبگردی کاربران مورد استفاده قرار گیرند، اما کوکی‌ها آن را آسانتر می‌کنند.
چگونه می‌توان از وجود کوکی‌های ماندگار روی سیستم مطلع شد؟
کوکی‌های ماندگار در مکانهای مختلفی روی سیستم شما بسته به مرورگر وب و نسخه‌ای از آن که استفاده می‌کنید، ذخیره می‌شوند. نت‌اسکیپ تمام کوکی‌های ماندگارش را در فایلی به نام cookies.txt روی کامپیوتر شما در دایرکتوری نت‌اسکیپ ذخیره می‌کند. می‌توانید این فایل را با یک ویرایشگر متن باز و ویرایش کنید و یا هر کوکی را که نمی‌خواهید نگهدارید، پاک کنید و چنانچه می‌خواهید از دست تمام کوکی‌ها خلاص شوید، فایل را پاک کنید. اینترنت‌اکسپلورر کوکی‌های ماندگار را در فایلهای جداگانه ذخیره می‌کند و توسط نام کاربر و نام دامنه سایتی که کوکی را فرستاده است، نامگذاری می‌کند. برای مثال john@ciac.txt. این کوکی‌ها در دایرکتوری /Windows/cookies یا /Windows/profiles/cookies ذخیره می‌شوند. می‌توانید هرکدام از این کوکی‌ها را که نمی‌خواهید، پاک کنید. می‌توانید این فایلها را بازکنید تا ببینید از کجا آمده‌اند و چه اطلاعاتی دارند. برای مثال آنچه می‌بینید محتویات یک کوکی IE‌ هستند.

وبگردی
کی‌روش: بعد از پیام رهبر انقلاب، وزارت ورزش علیه من شد
کی‌روش: بعد از پیام رهبر انقلاب، وزارت ورزش علیه من شد - سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به پیام تشکر رهبر انقلاب بعد از جام جهانی، گفت: بعد از آن پیام، وزارت ورزش کاملاً علیه من شد. خواسته وزیر ورزش این بود که نمی‌خواهد کی‌روش اینجا باشد، هیچوقت از بازیکنان و تیم ملی حمایت نشد و تمام برنامه آماده‌سازی ما لطمه خورد.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند !
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند ! - بدون تعارف با سواره ای که از حال پیاده ها خبر دارد
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.