چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

آرمانهای توسعه‌ هزاره در سال ۲۰۰۷‌


آرمانهای توسعه‌ هزاره در سال ۲۰۰۷‌
اطلاع‌رسانی موثق و به موقع کلید تدوین سیاست‌ها و راهبردهایی است که برای تضمین پیشرفت، پایان توسعه و دستیابی به آرمان‌های توسعه هزاره ضروری هستند.‌
● نگاه اجمالی به پیشرفتها
اعلامیه هزاره، سال ۲۰۱۵ را به عنوان تاریخ هدف برای دستیابی به اکثر آرمان‌ها تعیین کرده است. همزمان با نزدیک شدن به میانه راه این دوره ۱۵ ساله، داده‌هایی که در دسترس ما قرار می‌گیرند میزان پیشرفت طی پنج ساله اول این دوره ۱۵ ساله را نشان می‌دهند.‌
این گزارش نمایانگر جامع‌ترین ارزیابی جهانی از پیشرفت‌های حاصله تا این تاریخ است که براساس مجموعه داده‌هایی تهیه شده است که تعداد کثیری از سازمان‌های بین‌المللی داخل و خارج نظام سازمان ملل متحد تهیه کرده‌اند.
نتایج، به گونه‌ای قابل پیش‌بینی، نابرابر هستند. طی سال‌های پس از ۲۰۰۰ هنگامی که رهبران کشورهای جهان اعلامیه هزاره را تصویب کردند، دستاوردهای مشهود و فراوانی وجود داشته‌اند. مایه دلگرمی است که این گزارش دال بر این است که حتی در مناطقی که بزرگترین چالش‌ها وجود دارند نیز پیشرفت دیده می‌شوند. دستاوردها گواه تعهد بی‌سابقه کشورهای در حال توسعه و شرکای توسعه‌ای آنها به اعلامیه هزاره و همچنین دال بر موفقیت‌هایی هستند که در ایجاد مشارکت جهانی مندرج در این اعلامیه به دست آمده‌اند.‌
نتایجی که در موارد موفق‌تر به دست آمده‌اند نشان می‌دهند که موفقیت در اکثر کشورها امکان‌پذیر است ولی آرمان‌های توسعه هزاره تنها در صورتی محقق خواهند شد که اقدامات هماهنگ بیشتر به فوریت انجام شوند و تا سال ۲۰۱۵ پایداری خود را حفظ کنند. تمامی اشخاص ذینفع باید به تعهدات خود در اعلامیه هزاره و اعلامیه‌های بعدی به صورت کامل عمل کنند.
برخی پیشرفت‌هایی که به دست آمده‌اند به شرح زیر هستند:
▪ نسبت افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند از یک سوم به یک پنجم در سال‌های بین ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ کاهش یافت. اگر این روند حفظ شود، هدف آرمان توسعه هزاره برای کاهش فقر در جهان به طور کلی و برای اکثر مناطق محقق خواهد شد.
▪ تعداد افرادی که در منطقه جنوب صحرای آفریقا در فقر شدید زندگی می‌کنند تثبیت شده است و نرخ فقر حدود ۶ درصد از سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است. با این حال، این منطقه برای رسیدن به آرمان به نصف رساندن فقر تا قبل از سال ۲۰۱۵ در مسیر صحیح قرار ندارد.
▪ برای فرستادن تعداد بیشتر کودکان به مدرسه در کشورهای در حال توسعه پیشرفتهایی حاصل شده و میزان ثبت نام در دوره ابتدایی تحصیلی از ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۸۸ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت، بخش اعظم این پیشرفت در سال ۱۹۹۹ روی داده است.
▪ مشارکت سیاسی زنان، هرچند به آهستگی، ولی در حال رشد بوده است. حتی در کشورهایی که قبلا فقط مردان اجازه داشتند در انتخابات سیاسی شرکت کنند،‌ اکنون زنان نیز در مجلس دارای کرسی هستند.
▪ مرگ و میر کودکان در جهان کاهش یافته است و مشخص می‌شود که مداخلات انجام شده برای نجات جان انسان‌ها در کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از علل اصلی مرگ کودکان - مانند سرخک، موثر واقع شده‌اند.‌
▪ مداخلات اساسی برای کنترل مالاریا گسترش یافته‌اند.
▪ میزان ابتلا به بیماری همه‌گیر سل در حال کاهش است، با این که میزان پیشرفت به اندازه‌ای سریع نیست که نرخ‌های شیوع و مرگ تا قبل از سال ۲۰۱۵ کاهش یابند.‌
همچنین، با نشان دادن دستاوردها، این نتایج میزان کار باقیمانده که باید انجام شود را نشان داده و نیز مشخص می‌کنند در صورتی که تمامی اشخاص ذیربط به کلیه تعهداتی که قبلا انجام داده‌اند عمل کنند چه دستاوردهایی وجود خواهد داشت. در حال حاضر فقط یک گروه از هشت گروه منطقه‌ای که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است برای دستیابی به تمام آرمان‌های توسعه هزاره در مسیر صحیح قرار دارند. برعکس، کمبودهای پیش‌بینی شده در منطقه جنوب صحرای آفریقا در شدیدترین میزان قرار دارند. حتی مناطقی که پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند، شامل بخش‌هایی از آسیا، در حوزه‌هایی مانند سلامت و پایداری زیست‌محیطی با چالش‌هایی مواجه هستند.

منبع: سازمان ملل متحد‌

منبع : روزنامه اطلاعات

مطالب مرتبط

جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی


جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است «مایکل تودارو».
از نظر علا مه محمد حسین طباطبایی توسعه بر مفهوم عام عبارت است از: تحولی مداوم در روابط، قوانین و ابزار حیات برای دستیابی به اهداف انسانی.
پروفسور جرالدمی یر توسعه اقتصادی را فرایندی می داند که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در دوران طویل المدت افزایش یابد. البته خود می یر معتقد است افزایش درآمد ملی واقعی سرانه به تنهایی شرط کافی برای توسعه نمی باشد زیرا توسعه اقتصادی باید همراه با افزایش رفاه اقتصادی باشد و افزایش درآمد ملی سرانه تنها یکی از عوامل مهم رفاه اقتصادی است نه همه آن.
زیرا افزایش رفاه افتصادی علا وه بر افزایش درآمد واقعی سرانه به توزیع مناسب و مطلوب درآمد نیز بستگی دارد. چرا که ممکن است درآمد ملی افزایش یابد ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود که این به معنای توسعه و افزایش رفاه اقتصادی نیست.
توسعه اقصادی نیازمند مشارکت همه آحاد مردم از هر مذهب و نژاد است. این مشارکت زمانی میسر می شود که تک تک مردم انگیزه لا زم برای مشارکت در توسعه را داشته باشند. این مشارکت در سایه عدالت محقق می شود. بنابراین هرگونه عمل تبعیض آمیز اعم از اعمال تبعیض در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... مانع توسعه قلمداد می شود. برای مشارکت عمومی در توسعه باید امکانات جامعه به طور برابر میان همه مردم تقسیم شود. همه مردم در سرنوشت خویش سهیم باشند. حقوق زنان رعایت شود. وابستگی به مسوولین دولتی و حکومتی سبب بهره مندی از فرصت ها نشود. سراسر مملکت از فرصت های یکسان آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و... بهره مند شوند. رنگ پوست، نژاد، مذهب، طایفه، عضویت در یک طبقه خاص اجتماعی یا وابستگی به یک جناح یا گروه و طبقه خاص سیاسی سبب برتری نباشد. البته طبیعی است که استعدادها و تلا ش افراد یکسان نیست. لذا تا جایی که برتری ناشی از استعداد و تلا ش فرد باشد قابل قبول و در غیر این صورت به هیچ وجه میان انسان ها پذیرفته شدنی نخواهد بود. عدالت حکم می کند که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود تا اگر کسی هست، لیاقت و استعداد داشته باشد در هر کجا و از هر طبقه که هست امکان نایل شدن به سعادت را داشته باشد. عدالت انگیزه لا زم را برای مشارکت مردم در امور اقتصادی و غیراقتصادی فراهم می کند.
خواجه نصیر عدالت را فضیلت برتر می داند. وی معتقد است عدالت با آزادگی همساز است. وی عدالت را به سه طبقه تقسیم کرده است. عدالت در اموال و کرامات، عدالت در معاملا ت و معاوضات و عدالت در تادیبات و سیادت. منشا عدالت سه چیز است: خداوند، حاکم و امور پولی (دینار).
در اسلا م عدالت صرف است. ابزار نیست و دولت نیز ابزاری برای اجرای عدالت است. قرآن حتی رسالت پیامبران را نیز برای اقامه عدل عنوان می کند. در سوره حدید آیه ۲۵می خوانیم; ما پیامبران را با دلیل های روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب الهی و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت و قسط قیام کنند. همچنین در سوره یونس آیه ۴۷ آمده است: پس چون آمد رسول ایشان، حکم کرده شود میان ایشان به عدالت و به ایشان ستم کرده نمی شود. امام علی (ع) در پاسخ به شخصی که ایشان را از وصله زدن کفش های خود سرزنش می کند، می فرمایند: این کفش پاره برای من محبوب تر است از حکومت بر شما، مگر اینکه حقی را اقامه کنم. ایشان در فرازی از سخنرانی خود برای مردم در ابتدای حکومت می فرمایند: ...اگر بیایم آن بخشش ها را حتی اگر مهریه زن ها هم باشد بر می گردانم.
می توان از این شواهد نتیجه گرفت که دولت همواره باید عدالت را هدف اصلی و مهم بداند و مسوولین امر نهایت همت خود را برای تحقق این هدف به کار گیرند. البته برای اجرای عدالت قدرت نیاز است و دولت باید قدرتمند باشد، قدرتی که صرفا در خدمت عدالت استفاده شود نه در جهت بی عدالتی و لاپوشانی فقر حاصل از چپاول گروه های وابسته و ظاهرفریب.
با توجه به آنچه در مورد جایگاه عدالت در اسلام بیان شد، می توان این نتیجه مهم و اساسی را به دست آورد که عدالت باید کانون توجه و مقصد نهایی حکومت باشد، نه توسعه صرفا اقتصادی و تا زمانی که توسعه اقتصادی خدشه و ممانعتی برای عدالت ایجاد نکرده است، این توسعه مطلوب و ارزشمند است، اما اگر توسعه اقتصادی مترادف با سر نیزه کردن قرآن ها برای نیل به مطامع و امیال پلید گروهی اندک تاراج کننده ثروت جامعه و گسترش فقر و تعمیق بیشتر آن توسط مافیای اقتصاد و قدرت باشد و اگر توسعه اقتصادی به این منجر شود که ظلم و جور روا داشته شود و حق افراد ضایع شود و به عدالت از هر جنبه ای، اعم از اقتصادی، سیاسی و غیره لطمه وارد شود، دیگر مطلوب نیست و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت. درواقع در درون مفهوم توسعه، عدالت هم نهفته است و اگر شعار توسعه، به عنوان دست ابزاری برای غارتگران و گروه های متشکل و مافیای چپاولگر بیت المال مورد استفاده قرار گرفته باشد که با پوشش توسعه، ضد توسعه و عدالت عمل می نماید، نه تنها هرگز به توسعه دست نخواهیم یافت بلکه لحظه به لحظه به شکاف بی عدالتی و فقر در جامعه افزوده خواهد شد.
بر این اساس می توان گفت توسعه بدون عدالت توسعه نیست، توسعه بهبود درهمه ابعاد است. پیشرفت در یک بعد و پسرفت یا توقف در بعد دیگر با تعریف توسعه سازگاری ندارد. اصولا توسعه برای انسان است. برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر کمال و پیشرفت اقتصادی بدون تحقق عدالت دائمی نمی توان توسعه اقتصادی نامید.


وبگردی
سیف و بازی تکراری غیر مجازها !
سیف و بازی تکراری غیر مجازها ! - حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    مسقطـی
    ● مواد لازم برای چهار تا پنج نفر ▪ نشاسته ۴۰۰ گرم ▪ گلاب ۲۵۰ گرم ▪ شکر ۵ ۱ کیلو ▪ آب به میزان لازم ▪ مغز هل به میزان لازم ▪ شیره به میزان لازم ● طرز تهیه ابتدا نشاسته را با آب و گلاب …