جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Friday, 27 April, 2018

عدد ۱۹ در قرآن کریم


عدد ۱۹ در قرآن کریم
یکی از معجزات ریاضی قرآن کریم، شیوه ای است که در آن رقم ۱۹ با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز درآورده شده است. این رقم در آیه ۳۰ سوره مدثر مورد تاکید قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موکلند.»
و هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز رمزگذاری شده است. در ادامه فهرستی از این نمونه ها خواهد آمد.
- بسم الله الرحمن الرحیم از ۱۹ حرف تشکیل شده است. (شکل ۱)
- قرآن کریم از ۱۱۴ سوره تشکیل یافته است. (۶*۱۹)
- سوره علق (اولین سوره وحی شده بر پیامبر (ص) سوره نود و ششم قرآن
- اولین آیات وحی شده بر پیامبر پنج آیه اول سوره نود و ششم می باشند و مجموع کل واژه ها در این آیات شامل ۱۹ واژه می باشد. (شکل۲) «و» از نظر زبانشناسی یک حرف است، نه یک واژه؛ همچنین حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمی شود و بدین ترتیب به حساب نمی آید.
همانطور که می بینید، پنج آیه اول از ۱۹ حرف تشکیل شده است.
- سوره علق از ۱۹ آیه و ۲۸۵ (۵*۱۹) حرف تشکیل یافته است.
- سوره نصر، آخرین سوره وحی شده، ۱۹ واژه را دربر دارد.
- اولین آیه سوره نصر (که از امدادی که در آینده صورت خواهد گرفت سخن می گوید) شامل ۱۹ حرف می باشد.
- قرآن مجید شامل ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم می باشد، یعنی ۶*۱۹.
- از میان ۱۱۴ سوره قرآن ۱۱۳ سوره با بسم الله آغاز می شود. تنها سوره ای که بسم الله ندارد، سوره توبه می باشد، بیشتر سوره نمل سوره ای است که شامل دو بسم الله می باشد، اولین بسم الله در ابتدای سوره و دومین آن، آیه ۳۰ می باشد. از سوره توبه به بعد که با بسم الله شروع نمی شود، سوره نمل در نوزدهمین سوره بعد از آن قرار دارد. (شکل ۳)
در آغاز سوره نمل (یعنی سوره بیست و هفتم) یک بسم الله وجود دارد، همان طور که در آغاز آیه سی ام این سوره نیز یک بسم الله وجود دارد. بنابراین دو بسم الله در این سوره وجود دارد. و این بسم الله که در آیه سی ام قرار دارد، فهرست ۱۱۴ بسم الله که قرآن شامل آن می باشد را کامل می کند. زمانی که ما عدد این آیه و این سوره (یعنی ۳۰ و ۲۷) را با هم جمع می کنیم، به جمع کل پنجاه و هفت (۳*۱۹=۵۷) می رسیم.
جمع کل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بیست و هفتم ) ۳۴۲
(۲۷+۲۶+۲۵+۲۴+۲۳+۲۲+۲۱+۲۰+۱۹+۱۸+۱۷+۱۶+۱۵+۱۴+۱۳+۱۲+۱۱+۱۰+۹) می باشد.
این عدد از ضرب دو عدد نوزده و هیجده حاصل می شود.
- مجموع دفعاتی که نام «الله»، در آیاتی که عدد آن ها مضربی از ۱۹ (،۵۷،۳۸،۱۹ ۷۶ و...) می باشد، آورده شده، ۱۳۳ می باشد، به عبارت دیگر (۷*۱۹=۱۳۳)
- مقدار ابجد واژه «واحد» که به معنای یک می باشد، عدد ۱۹ می باشد. این کلمه به همراه، واژه های مختلف دیگر در قرآن به کار رفته است. به عنوان مثال: یک در، یک نوع خوراک.
این واژه ۱۹ مرتبه همراه با نام «خدا» به کار رفته است. (شکل ۴)
- مجموع کل سوره ها و تعداد آیاتی که واژه «واحد» در آن به کار رفته ۱۹*۱۹ می باشد به عبارت دیگر ۳۶۱.
- بین اولین حروف مقطعه الف، لام، میم (بقره‎/۱) و آخرین آن ها ن (قلم/۱) ۵۲۶۳ آیه وجود دارد، به عبارتی ۲۷۷*۱۹.
- سی و هشت (۳۸=۲*۱۹) آیه بدون حروف مقطعه در بین اولین سوره دارای حروف مقطعه و آخرین آن ها وجود دارند.
- واژه «رحمن» ۵۷ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. (۳*۱۹)
- سی (۳۰) عدد مختلف در قرآن کریم نام برده شده است. (شکل ۵)
که جمع این اعداد، عدد ،۱۴۶ ۱۶۲ می شود و این عدد در اصل از ضرب ۸۵۳۴ *۱۹ به دست می آید.
- پنجاهمین سوره قرآن کریم که با حرف مقطعه «ق» شروع می شود شامل ۵۷ حرف ق می باشد و به عبارتی ۵۷=۳*۱۹
- حروف یاء و سین در ابتدای سوره یاسین به کار رفته است، حرف سین ۴۸ مرتبه و حرف یاء ۲۳۷ مرتبه در این سوره وجود دارد. جمع کل این اعداد، عدد (۱۵*۱۹) ۲۸۵ می شود.
- مقدار عددی ابجد برخی از خصلت های پروردگار نیز مضربی از ۱۹ می باشد.
۱) واحد (۶*۱۹) ۱۹
۲) جامع (۹*۱۹) ۱۱۴
نوزده، رقمی عجیب و شگفت انگیز
- رقم ۱۹ جمع ارقام ۹ و ۱۰ در توان ۱ می باشد(۱۰ به توان یک) تفاضل بین ارقام ۹ و ۱۰ به توان ۲ نیز بازهم مرتبه ای از عدد ۱۹ می باشد.
(شکل ۶)
خورشید، ماه و زمین، در همه موقعیت های خویش، در طول ۱۹ سال صف می کشند.
ستاره دنباله دار هالی در هر ۷۶ سال یکبار از منظومه شمسی عبور می کند. (۴*۱۹)
جایگاه رقم ۱۹ در مثلث پاسکال
- مثلث پاسکال مثلثی حسابی است که در جبر و در محاسبه احتمالات به کار می رود. جمع ۱۹ رقم اول مثلث پاسکال عدد (۲*۱۹) ۳۸ می باشد. (شکل ۷)
- جمع ۱۹ عدد اول مثلث پاسکال عدد (۳*۱۹)۵۷ می باشد. (شکل ۸)
نتیجه
- جمع نوزده رقم اول مضربی از ۱۹ می باشد.
- جمع نوزده عدد اول نیز مضربی از ۱۹ می باشد.
«ارتباط بین رقم ۱۹ و مثلث پاسکال در نگاه وحی زنجیره ای آیات قرآنی»
- نود و ششمین سوره قرآن کریم (اولین سوره وحی شده) نوزدهمین سوره از آخر قرآن می باشد. این سوره ۱۹ آیه و (۵*۱۹)۲۸۵ حرف دارد. پنج آیه اول این سوره (اولین آیات وحی شده) شامل (۴*۱۹)۷۶ حرف می باشد.
- اولین آیات سوره شصت و هشتم (دومین سوره وحی شده) شامل (۲*۱۹)۳۸ کلمه می باشد.
- سری سوم از آیات وحی شده (سوره هفتاد و سوم) شامل (۳*۱۹)۵۷ کلمه می باشد.
«این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای اهل عالم نمی باشد و شما منکران بر این مقال پس از مرگ به خوبی آگاه می شوید)
سوره ص‎/۸۸ و ۸۷)
آن خدایی که آسمان ها و زمین همه ملک اوست، او خلق را زنده می گرداند و باز می میراند و بر همه چیز تواناست.»
(حدید‎/۲)
«اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست.»
(حدید ‎/۳)

هارون یحیی
مترجم: رضا پورغفار

منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

جلوه های علمی قرآن کریم

جلوه های علمی قرآن کریم
در دهه های اخیر تحركی مهم درباره موضوعات و نشانه های علمی قرآن كریم ایجاد شده است. اولین فعالیت ها در این زمینه از زمان اندیشه و تفكر عقلانی و میل به تطابق بین نظریات علمی و پدیده های طبیعی با نشانه هایی كه در همین زمینه در قرآن كریم آمده است، شكل گرفت. به این ترتیب، نویسندگان پیرو این میل و رغبت تمامی توجهات خویش را در اثبات عظمت و بزرگی خدای قادر متعال، متمركز كردند. و برای این كار از تفكر و اندیشه پیرامون آفرینش جهان و محتویات آن برای ایضاح صحت و درستی این آفرینش و پیچیدگی اش استفاده كردند و از همین راه صحت و درستی را كه قرآن كریم از این آفرینش نشان می دهد، به اثبات رساندند. اولین آثار اختصاص داده شده به این حیطه عبارت بودند از:
۱) كتابی به نام «در فلك همراه با خدا» نوشته احمد زكی.
۲) «تفسیر علمی آیات و نشانه های جهان» نوشته احمد حنفی.
۳) بروشورهایی از مصطفی محمود، مثل مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی اش كه در زمان خودش پژواك وسیعی یافت. این عمل در نوع خود قابل تمجید و ستایش می باشد، زیرا تعداد زیادی از مردم عادی، به وجود اختلاف سطح عبارات و اصطلاحات علمی و عقلانی قرآن كریم پی بردند. نتیجه این كار تحكیم اعتقاد و ایمان برخی و یا تقویت ایمان برخی دیگر از راه ارزش دهی به قرآن كریم بود.
متاسفانه، این فعالیت یك جهت گیری نامناسب را اتخاذ كرد، و آن برخورد با قرآن به عنوان كتابی كه ظرف همه علوم می باشد، بود. در بین آن هایی كه مشغول به شرح و توضیح آن چه كه «معجزه علمی قرآن» می نامیدند، برخی به ارایه آیات قرآن كریم، تنها از بعد علمی شروع كردند. برای مثال، تئوری های منسجم علمی و برای همیشه منطبق با زمان ما را ارائه كردند. خطری كه دربردارنده چنین نظریه ای می باشد، به قدری آشكار است كه دست كم در پذیرش و اقبال امروزی اش مورد قبول نبوده است.
گذشته از این، به همان اندازه ناگوارتر این است كه اغلب عملكردها و فعالیت هایی كه درباره موضوع معجزه قرآنی صورت گرفته تخصصی نمی باشند، یا حداكثر از متخصصان مستعاری است كه اطلاعات علمی شان را به سطح خواننده آثار، ساده و قابل فهم كرده اند، و یا نقل قول های روزنامه ای بدون دقت و موشكافی و سرشار از بررسی های اغراق آمیز می باشد. به عنوان مثال اثری را كه تداعی كننده معجزه می باشد با موضوعی در حیطه ستاره شناسی می یابیم، با همراه داشتن توصیفی مشخص و دقیق از آفرینش ستارگان و پیشرفت نظام های ستاره ای، اما نویسنده این اثر تنها یك روانكاو است.
این فرد یكی از علاقه مندان به ستاره شناسی است. شاید، این فرد اطلاعات خویش را درباره این رشته (نجوم) در مدت اوقات فراغتش در اتاق كار خویش به دست آورده باشد. همچنین آثار دیگری را در باب زمین شناسی، اقیانوس شناسی و هیدرو دینامیك خواهید یافت كه توسط یك پزشك كارورز نگاشته شده اند؛ باید گفت این افراد بدهكار تحقیقاتشان، می باشند.
بدین ترتیب، موضوع اعجاز از این به بعد، توسط افرادی كه هیچ صلاحیت علمی ندارند بررسی شده است. بدترین وضع، زمانی است كه متخصصان با نام مستعار، چرندیاتی، بدون ارتباط با علم دقیق و موشكافانه می نویسند، زیرا آن ها اطلاعات تخصصی را در اختیار ندارند و به خود ا جازه می دهند، تا مسایلی را كه بدان رسیده اند، یادآوری كنند.
البته، محتویات قرآن در اطلاعات گوناگون والا و فصیح می باشد و هیچ اثر انسانی به این علت كه منبع قرآن الهی و مطلق می باشد به سطح آن نایل نشده است، اما به هیچ وجه قرآن یك كتاب علمی تخصصی نیست و نظریات علمی را شامل نمی شود، قرآن كریم نه تنها فرهنگ لغت نمی باشد، بلكه دانشنامه ای هم برای یك رشته علمی نمی باشد.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) كه در راس افشاء ]حقایق جهان[ قرار دارد، یك دانشمند یا فیلسوف و یا میانجی اجتماعی نیست. او پیش از ابلاغ ماموریت الهی اش خواندن و نوشتن نمی داند. مسلم است كه قرآن در نزد مردم مراجعه به عقل و اندیشه را برمی انگیزد، و مردم را برای در پیش گرفتن راه الهی ترغیب می كند، و به ویژه توجه ایشان را به دقت در آفرینش جهان، زیبایی و مظاهر انسان جلب می كند.
گذشته از این، قرآن آن ها را در وظیفه و تكلیف، تدبر و تعمیق درخصوص مفهوم آفرینش و دلایلی كه تحت پوشش آن است، به اطاعت وامی دارد. برروی این حقیقت تاكید می شود كه قرآن كریم از آیاتی كه در آن ها انسان هایی را كه تعقل می كنند، آیات برای انسان هایی كه تدبر می كنند و آیات اختصاصی برای آن هایی كه از زیرنظر بودن آگاهند، سرشار می باشد. علاوه بر این، قرآن كریم با یادآوری، كوه ها، رودها، درختان، صخره ها، گیاهان، ستارگان، شب و روز، و همه ویژگی ها و خصوصیاتشان، توجه انسان را به موجودات زنده و غیرزنده جلب می كند.
قرآن كریم توسط خدای قادر متعال به زبانی قابل فهم، واضح و قابل قبول برای همه و در همه دوران ها و با وجود اختلاف سطح فكری مردم و با وجود رشد و توسعه معلومات و اطلاعات اكتسابی و ذهنی ایشان وحی شده است.
هدف وحی، تحكیم ایمان و اعتقاد صحیح و به حق و نیرومند كردن قانون عدل الهی بر روی پایه ها و اصول مستحكم می باشد، خداوند از بیم آن كه مردم با تبعیت از راه جهالت در زیان و اضمحلال كشیده شوند، در مقابل جهان و جهانیان مهربان و رحیم ظاهر می شود. از این حقیقت معلوم می شود كه قرآن كریم كورسو و راهنمایی تدارك دیده شده توسط خدای قادر متعال می باشد، كه انسان باید آن را به عنوان چراغی برای یافتن صراط مستقیم به كار بندد تا در تحقق بخشی اهداف متعالی زندگی كه همانا شناختن پروردگار قادر متعال است، آماده شود.
این بدان علت است كه ما با اعتماد به نفس، تصدیق كنیم كه هیچ مشكلی بین اسلام و علم وجود ندارد. در طول تاریخ اسلام هیچ تضاد و تعارضی، آن هایی را كه از مذهب تبعیت می كنند و نیز آن هایی را كه روش ها و تفكرات علمی را به كار می بندند، رودرروی هم قرار نداده است؛ و اختلافاتی كه گهگاه بین این دو حیطه وجود داشته به حساب جهالت و تفسیر غلط می باشد. دلیل علمی حد و مرز حوزه های منافع علم و دین را تعیین می كند؛ دین ذاتاً اصول متافیزیكی مسلم و معینی را با خود دارد و علم از اصول عقلانی قابل بحث و مطیع در برابر تحقیق و بررسی نشات می گیرد، بنابراین علم در حال تغییر و اصلاح می باشد.
در این صورت داوری و قضاوت بین این دو مقوله غیرقابل قبول است. علم پایه بسیار وسیع و گسترده ای را از وضعیت ذهن انسان می سازد، در حالی كه دین فضای بسیار پهناوری را از، تأمل و تفكر معنوی و فراطبیعی می سازد كه از بیم و ترس به عواملی كه شامل فضای مادی نمی باشد، منتهی می شود. كسانی علت و منطق حقیقی را در تعمق و تفكر نمی بینند كه به توهم عقلانی توجه می كنند.
سایر روشنفكران و اندیشمندان مثل استیون هاوكینگ، از پذیرش وجود عوالم دیگر غیرمادی امتناع می كنند (كه نتیجه معادلات ریاضی شان می باشد.)
افراد دیگری مثل استیون وینبرگ، چنین عواملی را از آن باب كه آن ها در بررسی، غیرممكن به نظر می رسند، رد می كنند. آن ها به طور ضمنی بر روی نظریه ارائه جهان آخرت با علم و نیز متافیزیك با فیزیك اصرار می ورزند.● در واقع علم دو سطح دارد:
۱) سطح قیاسی و منحصراً عقلی
آن سطحی است كه انسان به وسیله مشاهده، تجربه و تفكر و تعقل عقلانی و با هدف نایل شدن به دلایل، علت ها و اسباب كسب می كند. در اینجا بحث برسر علمی است كه بر روی اثبات، قیاس (استنتاج) و تحقیق پایه گذاری شده، علمی كه در معرض تغییر و اصلاح می باشد. اما دانشی است به عنوان راه و شیوه عمومی كه انسان از آن برای كشف و مشاهده مخلوقات جهان و علت های آن ها و همچنین شناخت مشخصات و استعدادهایشان بهره می گیرد.
با اتخاذ راه صحیح و روش شناسی مناسب، این علم تنها می تواند به راه معرفت و شناخت الهی هدایت كند، زیرا كه این علم با هدف اندیشه، تامل و تحقیق پیرامون مخلوقات الهی می باشد. و این مخلوقات وجود، یكتایی و همه صفاتی را كه در اسماء الهی متجلی می شوند، تاكید می كنند.
۲) علم ملهم و صاحب وحی:
این علم مسلم و بی چون و چرایی می باشد كه هیچ اشتباهی نمی تواند آن را لكه دار كند، علمی كه تغییرپذیر نیست و نمی تواند تغییر یابد و نیز به اصول انحرافی علمی (علیت، توالی دلایل، استدلال، اثبات) وابسته نمی باشد. بیشتر بحث بر سر یك داده وحیانی است كه بدون تهیه و اندیشه قبلی ناگهان ظاهر می شود. داده ای كه به مداخله و تاثیر اختیار انسانی احتیاجی ندارد، زیرا كه به دانش الهی تعلق دارد (و لزومی از دانش الهی است) آن چیزی كه قرآن شامل آن می باشد، مثال و نمونه ای از این دانش الهی می باشد.
مسلماً، قرآن كریم شاخص های نظم علمی را در مقیاس وسیعی از اهمیت دربردارد و از این گذشته بسیار شایسته تفكر، تحقیق، تامل و تدبر می باشد.
این محتوای قرآن بیش از حد از منظر ظاهر و محتوا با اناجیل متفاوت می باشد (به رغم شباهت هایی كه متون مقدس در شروع وحی دارند) با این وجود این محتوا (قرآن كریم) مجموعه ای است كه در ابعاد و جنبه های متنوع ظاهر می شود. موضوع ایزوتوپ ها و مفاهیم یكی از مسائلی است كه پیشگامانی كه علاقه مند به مطالعات قرآنی می باشند آن را مطرح می كنند و درباره آن ها چندین اثر نگاشته اند.
بحث برسر آن چیزی است كه قرآن را متشابه می نامد. خداوند متعال در قرآن كریم می فرماید:
«اوست خدایی كه قرآن را به تو فرستاد كه برخی از آن كتاب آیات محكم است كه آن ها اصل و مرجع سایر آیات كتاب خواهند بود و برخی دیگر آیاتی متشابه است تا آن كه گروهی كه در دلشان میل به باطل است، از پی متشابه رفته و امتحان شوند تا به تاویل كردن آن در دین راه شبهه و فتنه گری پدید آرند، در صورتی كه تأویل آن را كسی جز خداوند نداند و اهل دانش گویند ما به همه آن كتاب گرویدیم كه همه ]آیات[ محكم و متشابه قرآن از جانب پروردگار ما آمده و بر این دانش و بر این معنی تنها خردمندان عالم آگاهند.» (آل عمران، آیه ۷)
مسلم این است كه به وسیله صفت تمثیلی و متشابه، ما به آن چیزی كه مبهم و گنگ است اشاره می كنیم. برای ما ساده است فهمیدن حقیقت صحیح و دقیقی كه وجود ابهام را ثابت خواهد كرد. آن هنگام كه به یاد می آوریم قرآن كریم سخن خداوند متعال است. علمی الهی مطلق و مسلم است ولی چرا محتوای برخوردی قرآن كریم باید قانونی و دقیق باشد؟ اما چگونه صحت، اعتبار و توضیحات این محتوا اندازه گیری و سنجیده می شود؟ ملاك باید از آن فرد مطلق و تمام عیار باشد.
اما به جا خواهد بود از خود بپرسیم چگونه می توانیم، ملاك مطلق را بشناسیم در حالی كه ما تنها معرفتی اكتسابی را كه هر روز تغییر و تحول می یابد در اختیار داریم؟
من فكر می كنم (در مورد خودم) كه ما نمی دانیم و این كه هرگز ویژگی مطلق معرفت و شناخت را حل نخواهیم كرد، اما ادراكات معین و مشخص را در یك دوره معمولی كه معارف عصر ما را می سازد، می توانیم بفهمیم. محتوای عقلانی و فكری واژه ها و عبارت های قرآن كریم، ارتباطی دوستانه میان خو یش و ترس و دلهره ما برقرار می سازد. معانی كه ما می توانیم از الفاظ و لغات قرآن كریم باز كنیم، لزوماً از مفاهیم متغیر و ناپایدار می باشند كه با معارف و باز نمودهای ما از جهان پیشرفت می كنند.
اینجاست كه محل تلاقی بین آن چیزی كه علم مطلق متشكل از شكل حروف و عبارت های زبان شناختی غیرقابل انتقال در شكل و صورت، و معانی (معنی كه از آن ها مفهوم تحول و پیشرفت قطع نمی شود) كه این حروف و عبارت ها را بر جای می گذارند، یافت می شود. این پیوند از تلاقی است كه به معارف و دانش پیشرونده، تصاعدی و متغیر ما اجازه دستیابی به تسلط بر این علم مطلق و تمام عیار را می دهد، با این حال این تسلط بدون هستی و وجود در روندش پهن می شود، هر بار كه دوایر معرفت ما پهن می گردند و همان طور هم معانی واژه ها غنی تر می شوند.
● آیا این تحول و پیشرفت معنی و مفهوم در ذهن و دایره های معرفتی ما كه درباره انسان ثبت شده، نمی باشد؟
پاسخ نمی تواند مثبت باشد، زیرا كه دانش مطلق دانشی نیست كه بتوان بدان نایل شد، بلكه دانشی است كه به خود خدای عالم مطلق و بسیار دانا برمی گردد. دانش ما به ما اجازه پرده برداری از محتویاتی را كه متن می تواند براساس قواعد زبانی تحمل كند، و مفاهیمی كه می تواند پذیرش بعضی واژه ها داشته باشد و معنی اجازه داده شده به وسیله متن را می دهد. ما علوم استدلالی خویش را در همه حیطه های ممكن، معتبر و قابل قبول به كار می بریم و برای فهم مسایل و خاتمه دادن به داوری ها، از هدایت قرآن كریم و سنت پیروی می كنیم و نیز استدلال را در چارچوب این هدایت به كار می بریم، (و این موضوع بعد از به كار بستن همه جوانب موضوع تفكر و تعقل می باشیم).
و در همین بافت و متن تفكر و تماشای آیات جهان و ستارگان قرار دارد و حقیقت این است كه این راه بهترین راه برای در پیش گرفتن می باشد. برای قانع كردن (نسبت به این راه) شرح و توضیح برای سایر مردم لازم است، تا به پیروی از صراط مستقیم در اعتقاد و قانون خویش دعوت كنیم. برای این كه آن ها خود را برروی پایه ها و اصول محكم استوار نگاه دارند، لازم خواهد بود كه نخست ما پایه های شیوه و روش در پیروی در تفسیر علمی را ثابت كنیم، سپس شروطی را برای احترام نسبت به آنهایی كه می خواهند، با جدیت به تفسیر بپردازند، تعیین كنیم، به این منظور كه به آن ها اجازه فراهم آوردن یك سطح عادلانه را بدهد تا ایشان را در یك سطح قرار دهد. با این عمل تلاش هایشان سازنده و راهگشا خواهد بود، و مانع ارتكاب آن ها به خطا (كه نتایج آن شوم است) می شود.
معرفی ما از محتوای قرآن كریم نباید به هیچ وجه توجیه (مبتنی بر یك نگرش لمی ]مقدم بر تجربه[ غیرقابل انتقال كه اختلافات را تحمل نمی كند) به نظر بیاید.
برعكس نكته مهم این است كه ما ابهام را می دانیم و این كه متن قرآنی (تحت همه سطوح) كه زبان و متن را جایز می شمارند را بررسی می كنیم. و آن گاه است كه، دیدگاه عقلانی ما با علوم زمان منطبق خواهد بود و از یك خرده كاری كه تنها هدفش تمجید از میراث فرهنگی (حتی اگر با واقعیت مطابقت نداشته باشد) است، دور می شود. در حقیقت، امروزه، برای ما اختیار شیوه های معارف علمی برای فهم عقلانی جهان به منظور انطباق الزامات علم، زندگی واقعی و مادی اجباری باشد.

وبگردی
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده احتمالی خود هستید !
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده احتمالی خود هستید ! - به فرض محال که اطلاعات مردم مورد سوءاستفاده کشورهای دیگر قرار بگیرد، برای‌شان پیامد امنیتی مستقیمی ندارد. بسیاری از کاربران ایرانی در تلگرام به دریافتن و فرستادن اخبار و طیفی از جوک‌ها (از سیاسی گرفته تا خانوادگی) می‌پردازند. این مسائل هم برای کشورهای دیگر اهمیتی ندارد (البته اگر از تحلیل محتوا و کاربردهای بعدی‌شان بگذریم) و نمی‌تواند پیامد مستقیمی برای کاربر ایرانی داشته باشد. اما همین اطلاعات چنانچه…
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!