سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 February, 2018

آشنایی با آثار تاریخی خراسان


آشنایی با آثار تاریخی خراسان
● رباطهای خراسان
گستردگی سرزمین ایران از دیرباز ضرورت احداث راههای تجاری و مجموعه های وابسته به آن را گریز ناپذیر نموده است. میل های راهنما،رباط، کاروانسرا و آب انبارها از ضروری ترین بناهای مربوط به راه و سفر در ایران میباشند.
خراسان بزرگ به عنوان گذرگاه تجارتی شرق ایران و به خصوص مهم ترین معبر جاده ی ابریشم و در دوران اسلامی به عنوان مرکز زیارتی شیعیان دربردارنده ی آثار تاریخی بسیاری در زمینه ی راه و سفر می باشد . این نوشتار نگاهی است اجمالی به تاریخچه و ویژگیهای کاروانسراها در ایران و معرفی مختصری از مهم ترین رباطهای خراسان رضوی .
بی گمان فکر تأسیس ایستگاههای راهداری متعلق به داریوش بزرگ است او برای حل مشکل اداره ی سرزمین پهناور ایران یک سیستم ارتباطی گسترده با راهداریهای متعدد بوجودآورد تا ارتباط ایالت های تابعه با مرکز حکومت را آسان نماید و این تأسیسات در طول زمان به رباطها و کاروانسراهای بعدی تبدیل شدند و علاوه بر کارکرد اداری و دولتی کاربردهای تجاری و مسافرتی پیدا کردند .هرودت از یکصد و یازده بنای بین راهی میان بابل و شوش در دورۀ هخامنشیان یاد می کند.۱
ریشه یابی کلماتی مانند «ساباط » «رباط» و «کاربات» ایرانی بودن منشاءکاروانسراها را ثابت میکند چنانکه کاربات متشکل از کاروان و بات بوده که معنی آن خانه ی کاروان میباشد همچنین «بات» در انتهای کلماتی چون « ساباط » و « خرابات» به معنی خانه و بنا می باشد.«رباط » منحصراً به ساختمانهای کنار راه و بویژه بیرون از شهر و آبادی اطلاق میشود و از روزگاری کهن به زبان تازی راه یافته وحتّی از آن فعل نیز ساخته اند و « ارباط» به معنای منزل گرفتن و آسودن در میان راه به کار میرود. ساختمان رباط معمولاً دارای حوض ، آب انبار و اطاقهای متعدد گرداگرد حیاط می باشد.۲
کاروانسرا مشتق ازکاروان یا کاربان به معنی گروه مسافران (قافله)است که گروهی مسافرت میکردند و سرای به معنی خانه ومکان هر دو کلمه مشتق از پهلوی ساسانی است.۳ کاربات پیش از اسلام به جای کاروانسرا به کار می رفته واز لحاظ ساختمان شبیه رباط است ، اما کاروانسرا به رباطهای بزرگ و جامع چه در بیرون و چه درون شهر گفته می شود که علاوه بر اطاق و ایوان دارای باره بند ، طویله ،انبار ،آب انبار و سردر دو طبقه که اطاقهای بالای آن به کاروانسالاراختصاص داشت ، می باشد.۴ کاروانسراها یا رباطهای بزرگ به خصوص در بین راههای دور و بیابانی دارای دو یا چند برج دیده بانی و نگهبانی به صورت مدور یا نیم دایره بودند که دوکارکرد داشتند:دفاعی واستحکام بخشی بنا.
اگر چه از کاروانسرهای پیش از اسلام اطلاعات اندکی در دست است اما در دوره ی ساسانی به علت اقتصاد وسیع و گسترده، کاروانسراهای بسیاری به خصوص در مسیر جاده ابریشم ساخته شد که نمونه ی آن رباط انوشیروان بین جاده سمنان و دامغان می باشد.
ساختن رباط در اوایل دوره ی اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای برای حاکمان داشت از جمله آثار این دوره رباط ماهی در مسیر مشهد – سرخس می باشد و از قرن پنجم هجری که عصر شکوفایی هنرو معماری اسلامی است رباط زیبای شرف به یادگار مانده است.
اوج هنر معماری و عصر طلایی رباط سازی ایران مربوط به دوره ی صفویه می باشد ، چنانکه اکثر رباطهای به جا مانده از دوران پیشین متعلق به دورۀ صفوی و حتی معروف به رباط عباسی می باشد و در همین دوره کاروانسراهای درون شهری با کاربردی نظیر میدان بارهای امروزی شکل گرفتند.
معماری کاروانسراها در دوره های مختلف تابع شرایط محیطی ، مصالح ساختمانی محل ، منطقه جغرافیایی و فرهنگ و باورهای عمومی بوده و عموماً دارای باره بندها ، اتاقها ، اصطبلها، برج ها و آب انبارهایی که مجموعاً درون یک حیاط بزرگ محصور اند ، می باشند. کاروانسراهای ایران از نظر معماری به دو دسته کلی ِ کاروانسراهای پوشیده ی مناطق کوهستانی و کاروانسراهای حیاط دار دشتهای مرکزی تقسیم می شود . کاروانسراهای حیاط دار که بیشترین فراوانی کاروانسراهای ایران را تشکیل می دهند دارای انواع مختلفی چون ؛ مدور ،چند ضلعی ، دو ایوانی ، چند ایوانی و تالار ستوندار می باشند.۵
● رباطهای خراسان
یوسف کیانی تعداد کاروانسراهای خراسان بزرگ را چهل بنا ذکر نموده که برخی ویران و برخی باز سازی شده می باشند.از جمله این بناهای با ارزش تاریخی فرهنگی میتو.ن به موارد زیر اشاره نمود:۶
▪ رباط ماهی در مسیر سرخس ازدوره غزنویان
▪ رباط شرف در مسیر سرخس از دوره سلجوقی
▪ رباط زعفرانیه در سبزوار از دوره سلجوقی
▪ رباط سپنج از دوره ایلخانی
▪ رباط میاندشت سبزوار از دوره صفویه
▪ رباط مزینان از دوره صفویه
▪ رباط رباط دربند در فردوس از دوره صفویه
▪ رباط صالح آباد سبزواراز دوره صفویه
▪ رباط فخر داود مسیر نیشابور از دوره صفویه
▪ رباط سنگ بست فریمان از دوره صفویه
▪ رباط شاه عباسی تربت حیدیه از دوره صفویه
▪ رباط قدمگاه از دوره صفویه
در ادامه به معرفی تعداداندکی از این رباطها که در محدوده خراسان رضوی واقع اند می پردازیم .
● رباط ویرانی (مشهد)
این رباط در راه تابستانی نیشابور به توس و در دوره تیموری بنیان گردید و از نوع رباطهای سر پوشیده و فاقد حیاط مرکزی می باشد .این رباط به همت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی به موزه ی مردم شناسی مشاغل سنتی شهرستان مشهد تغییر کاربری داده است.رباط ویرانی در شش کیلومتری جاده مشهدبه سمت شاندیز قرار دارد.۷
● رباط شرف ( سرخس)
این رباط در ۱۳۶ کیلومتری شرق مشهد به سمت سرخس در ناحیه آب و هوایی نیمه بیابانی واقع شده است . برخی پژوهشگران با توجه به متن کتیبه آجری پشتیبانی ایوان انتهایی و سبک معماری بنا ساخت آنرا سال ۵۰۸ ه. ق میدانند با توجه به این تاریخ به نظر می رسد بانی رباط شرف « شرف الدین علی قمی» ملقب به وجیه الملک است . وی از سال ۴۸۱ حاکم مرو و در سال ۵۱۵ به وزارت سلطان سنجر سلجوقی رسید .
رباط شرف کاروانسرایی است بزرگ با پلان مستطیلی به طول ۱۰۹ متر و عرض ۶۳ متر در بر گیرنده دو حیاط وسیع و فضاهایی همچون ایوان رفیع ورودی ، نماز خانه ، اتاق نگهبانی ، اصطبل ها، حجره ها و اتاق های متعدد. این بنا در معماری ایران جایگاه ویژه ای دارد، رعایت دقیق و همه جانبه تناسبها و اصول معماری ایرانی در طراحی و ساخت ، به کار کیری طرح های آجر چینی متنوع و بدیع در نمای ایوانها ، طاقها ، طاقچه ها و گنبدها و همچنین ایجاد نقوش زیبای گچبری در زیر ایوانها و محراب نماز خانه ها این کاروانسرا را در ردیف ارزشمندترین بناهای دوره سلجوقی در قلمرو معماری اسلامی قرار داده است.۸
● رباط طبسی ( تربت حیدریه)
از بناهای موجود در مجموعه معماری قطب الدین حیدردر شهرستان تربت حیدریه رباطی است که حاج محمد ابرهیم طبسی از تجار معروف عصر قاجار در اواخر این دوره در ملک شخصی خود بنا کرد. رباط طبسی در زمره بناهای دو ایوانی است که شامل فضای ورودی ، هشتی، تعدادی حجره مشرف به میان سرای بنا، انبار و اصطبل است.۹
● رباط لاری (تربت حیدریه)
این بنا در بازار شهر تربت حیدریه و در محله میدان رباط قرارداردکه به همت حاج محمد رضا لاری از تجار معروف شهر به سال ۱۳۰۸ ه.ق ساخته شده است . این رباط از بناهای دو ایوانی است و مشتمل بر هشتی ورودی ، صحن ، حجره ، حجره غرفه، اصطبل و ... است . همچنین فضای ایجاد شده در این رباط به صورت بیست وچهار غرفه تابستانی بوده و اتاقک های پشتی استفاده زمستانی داشته است .علاوه بر آن که چهار فضای وسیع به صورت انبار در چهار گوشه رباط ایجاد شده است . آرامگاه حاج محمد رضا لاری نیز در غرفه ای واقع در بازارچه جنب رباط قرار دارد.۱۰
● کاروانسرای یونسی(گناباد)
این بنای با ارزش در حاشیه شهر یونسی و در مسیر جاده فیض آباد بجستان و در ۹۰ کیلو متری شمال غرب گناباد و ۴۰ کیلومتری شهر بجستان واقع شده است . این مکان بر سر راه کاروان رو سابق یزد به مشهد یعنی از قاسم آباد به فخر آباد بعد به مرند یزد و یونسی با عبور از پل قدیمی یونسی به طرف مه ولات در دوره صفوی احداث گردیده است. این بنا با فضای تقریبی ۲۵۰۰ متر مربع دارای ۸ ایوانچه و دو تالار جهت استراحت کاروانیان می باشد . بنا دارای تز ئینات آجری به صورت خفته راسته در پیشانی طا ق ها و ایوانها می باشد . از این مکان که به رباط شاه عباسی نیز معروف می باشد هم اکنون به عنوان نمایشگاه مردم شناسی استفاده می شود.۱۱
● رباط عباس آ باد ( تایباد)
این رباط تاریخی در فاصله ۲۶ کیلومتری شمال غربی شهر تایباد و بر کنار راه قدیمی این شهر به تربت جام قراردارد . بنای مزبورمشتمل بر دو حیاط ، بانضمام ایوان ، ایوانچه، اتاقکها و آب انبار می باشد و بقایای معماری آن حکایت از گذشته ای با عظمت در سایه امنیت دارد. فضای داخلی اتاقکها در عین سادگی مکان مناسبی برای اقامت کاروانیان و مسافران خسته از راه بوده است. از دیگر ویژگیهای این رباط وجود عنصر تدافعی (سنگ انداز ) در بخش فوقانی ورودی آن است و در مجموع بنای آن از یادگارهای معماری دوره صفوی است.۱۲
● رباط سنگی ( تایباد)
بقایای این رباط سنگی که به فاصله کمی از پل تاریخی کرات و آن سوی جاده تایباد به خواف قرار دارد . در گذشته توقفگاه کاروانیان و مسافران این ناحیه بوده است . قرائن معماری و آوارهای باقی مانده از رباط نشان می دهد ورودی بنا دارای طاقی سر پوشیده بوده که به حیاط مرکزی آن منتهی می گردید و آبگیری سنگی نیز برای تأ مین آب مصرفی کاروانیان و احشام در آن تعبیه شده بود . سفالهای پراکنده پیرامون این رباط سنگی موید بنیان اثر در دوره سلجوقی و استفاده از آن تا دوران تیموری بوده است.۱۳
● کاروانسرای فرامرز خان یا کانون (سبزوار)
این بنا در جبهه غربی میدان زند سبزوار قرار دارد. رباط کانون از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی است که به استناد وقف نامه موجود در سال ۱۲۹۱ ه . ق توسط حاج فرامرز خان سبزواری جهت استفاده ی زوار حضرت رضا (ع) در کنار شاهراه خراسان ساخته شده است . ورودی این رباط از بخش جنوبی و از طریق یک هشتی به ایوان جنوبی منتهی می گردد. صحن رباط رو باز بوده و علاوه بر چهار ایوان اصلی غرفه هایی نیز مشرف بر صحن ساخته شده است . در انتهای غرفه ها حجره هایی تعبیه شده و در پشت اتاق ها ی شمالی ، شرقی و غربی سالنهایی طویل جهت مال بند یا طویله در نظر گرفته شده است.۱۴
● رباط تاریخی نیشابور
یکی از جاذبه های تاریخی شهر نیشابور ، رباط قدیمی آن است که با طرح چهار ایوانی مشتمل بر غرفه ها و حجره های پیرامون حیاط مرکزی است. مهمترین عنصر تزئینی این بنا تنوع آجر چینی بالای ایوان ورودی است . این رباط در دوره صفویه ساخته شده وبه نام شاه عباسی امروزه به مجموعه ای فرهنگی – تاریخی به عنوان مکان عرضه کننده صنایع دستی متنوع ،محل آموزش هنرهای سنتی ، موزه های باستان شناسی و مردم شناسی و حیات وحش اختصاص یافته است.۱۵
● رباط تاریخی قلعه وزیر (نیشابور)
این بنا از جمله کاروانسراهای میان راهی است که در مسیر جاده نیشابور به مشهد در روستای قلعه وزیر بخش زبر خان به سبک یک ایوانی در دوره قاجار ساخته شده است رباط قلعه وزیر شامل تعدادی غرفه، حجره و فضای اصطبل است . در قسمت غربی آن نیز بقایای حمام قدیمی وجود دارد.۱۶
● رباط طرق(مشهد)
این رباط دو ایوانی در ابتدای جاده مشهد – نیشابورقرار داردو شامل دو کاروانسرا متعلق به عهد صفویه و قاجار می باشد . اهمیت این رباط ازآن جهت است که عموماً به عنوان آخرین منزل شهر مشهد ، محل وداع یا استقبال محسوب می شده است.۱۷
● رباط جام ( تربت جام)
رباط جام در سمت جنوبی خیابان کوثری شهر تربت جام قرار دارد که به صورت یک بنای چهار ایوانی ایجاد شده است . در حال حاضر ورودی آن به سمت شمال باز می شود اما به احتمال بسیار درگاه جدید در آن تعبیه شده است . فضای ورودی رباط به یک هشتی منتهی می شود و ایوان های شمالی و جنوبی آن در ادامه به فضای وسیع میرسد که این نقاط به کمک پایه های آجری به چشمه تاقها تبدیل شده اند همچنین فضای داخلی بنا شامل ایوانچه هایی است که هر یک به حجره ای منتهی می شود نمای بیرونی رباط علاوه بر دیوار اصلی بنا دارای سه برج است . از بخش های مهم این بنا فضای شاه نشین آن است که در بخش فوقانی هشتی ورودی غربی با پوشش گنبد عرق چین و با تزئینات کار بندی احداث شده است .قدمت بنا را با توجه به سبک معماری بر جا مانده میتوان از دوران تیموریان دانست.۱۸
● رباط سمنگان (تربت جام)
رباط سمنگان از جمله کاروانسراهای سر پوشیده ای است که بر کنار راه قدیم سنگ بست قرار داشته و اکنون در میانه روستای سمنگان به فاصله ۵۴ کیلو متری شمال شهر تربت جام واقع است نقشه این رباط به صورت مستطیل و به طول ۴۸/۶۰ و به عرض ۳۸/۷۰ متر است . ورودی بنا از سمت شمال و از انتهای بلندی به درون راه می یابد . در سمت جنوبی رباط فضای بازی قراردارد که احتمالاً بار انداز بوده است . همچنین در چهار گوشه رباط چهار برج استوانه ای ایجاد شده که در واقع پشتیبان دیوار نیز محسوب می شود . پس از ورودی هشتی رباط به صورت فضایی هشت ضلعی ساخته شده که دارای گنبدی بلند است. با توجه به فرم اتاق ها به نظر می رسد که بنا متعلق به اواخر دوران تیموری یا اوایل دوران صفویه می باشد.۱۹
● رباط سنگ بست(فریمان)
رباط سنگ بست با نقشه مستطیل دارای برجهای دیده بانی و نگهبانی در ساختمان آن می باشد . نیم برجها جهت تقویت دیوارهای اصلی و مرتفع آن وجوددارد . سه در ورودی این بنا شباهتی بسیار با کاروانسرای مهیار در اصفهان دارد. فضای داخلی رباط در حیاط مرکزی مشتمل بر حجره ها و اتاقهای ویژه اقامت کاروانیان و اصطبل می باشد. حمد الله مستوفی این بنا را به امیر علی شیر نوایی نسبت داده که برروی ویرانه های بنایی از ارسلان جاذب والی توس در دوره غزنوی ساخته شده است.۲۰
● رباط تاریخی فریمان
بنای اصلی این کاروانسرا مربوط به دوران صفویه است. این کاروانسرا از جمله کاروانسراهایی با پلان مربع است که دارای قوسها، درگاهی ایوان ورودی و سایر ویژگیهای خاص است . احتمالاً این بنا در دوره های بعدی هم مورد مرمت و بازپیرایی قرار گرفته است . قسمتهای داخل این بنا شامل حجره ها ، اصطبل، هشتی ورودی و حیاط مرکزی است و نمای بیرونی آن دارای چهار برج می باشد. این رباط در محدوده شهر فریمان قرار دارد.۲۱

منابع:
۱-محمد یوسف کیانی،معماری ایران:دوره اسلامی (تهران: سمت،۱۳۷۹ )ص ۲۶۶.
۲-محمد کریم پیرنیا و کرامت الله افسر، راه و رباط (تهران:آرمین،۱۳۷۰)صص ۱۲۴-۱۲۳.
۳-کیانی،ص۲۶۶
۴-پیرنیا،ص ۱۲۴
۵-کیانی،صص ۲۷۶-۲۶۶
۶- همان،صص ۲۸۴-۲۸۳
۷-هادی نقی زاده و ... ،راهنمای آثار تاریخی... خراسان، (مشهد میراث فرهنگی،۱۳۸۵)ص ۲۰
۸-محمود طغرایی، رباط شرف،(مشهد:سازمان میراث فرهنگی)
۹- هادی نقی زاده و...،تربت حیدریه،(مشهد:سازمان میراث فرهنگی)ص۱۰
۱۰- همان،ص ۱۳
۱۱- محمد رضا پهلوان،گناباد،(مشهد:سارمانمیراث فرهنگی)ص۲۱
۱۲- هادی نقی زاده و...،تایباد،(مشهد:سازمان میراث فرهنگی)ص۱۴
۱۳- همان، ص ۱۷
۱۴- هادی نقی زاده و...،سبزوار،(مشهد: سازمان میراث فرهنگی) ص۱۷
۱۵- هادی نقی زاده و...،نیشابور،(مشهد: سازمان میراث فرهنگی) صص ۱۴-۱۳
۱۶- همان ، ص ۲۰
۱۷- نقی زاده ،سیمای مشهد مقدس، ص۱۸
۱۸- هادی نقی زاده،تربت جام،(مشهد: سازمان میراث فرهنگی)ص۱۴
۱۹- همان،ص۱۹
۲۰- هادی نقی زاده،فریمان،(مشهد:سازمان میراث فرهنگی)ص ۱۸
۲۱- همان، ص ۱۷.
نویسنده : وحید امانی زوارم دبیر تاریخ مرکز پیش دانشگاهی پیام انقلاب

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

مطالب مرتبط

آناهیتا فرشته نگهبان آب‌ها در ایران باستان


آناهیتا فرشته نگهبان آب‌ها در ایران باستان
برای یک نفر از اهالی کشور نروژ و فنلاند شاید آب، چندان قدر و قیمتی نداشته باشد چون در آن قبیل کشورها در جوار هر شهر و روستا یک دریاچه آب شیرین وجود دارد و صدها رودخانه زلال در گستره سرزمینشان جاریست کما این‌که کشور فنلاند را کشور هزار دریاچه نامیده‌اند ولی در سرزمین مقدس ایران، آب ارزشی برابر زندگی و زنده ماندن را داشته است، چراکه حتی در همن زمان هنوز هم در فاصله یکصد و چهل کیلومتری شهری معلمان تا شهر جندق در کویر مرکزی ایران حتی یک چشمه کوچک و یک جوی آب باریکه هم وجود ندارد و هم‌چنین در فاصله یکصد و پنجاه کیلومتری شهر چوپانان تا شهر اردکان یزد نه چشمه‌ای، نه جویباری و نه حتی حوضچه‌ای.
در سنوات اخیر در بین شهرهای فوق جاده آسفالته‌ای هم کشیده شده است و مسافرین اصفهان به خراسان از همین جاده جندق و معلمان تردد می‌نمایند. که با توجه به خلوتی این جاده اگر سرنشینان اتومبیلی پیش‌بینی آب مورد نیاز خود را نکرده باشند و اتومبیل آنان در این جاده خراب بشود احتمال دارد آنها از تشنگی به ملکوت برسند، پس تعجبی ندارد اگر ایرانیان باستان برای چشمه‌های خودجوش، فرشته نگهبانی قائل شده بودند که آن منابع آب را همیشه جوشان نگهداری نماید.
فرشته نگهبان آب‌های ایران باستان ”آناهیتا“ نامیده می‌شده است. پیشینیان ما برای آناهیتا، مقامی والا قائل بوده‌اند و اغلب در کتاب اوستا و یا در کتیبه‌هائی که هم‌اکنون وجود دارد، نام آناهیتا را بعد از نام ”اهورا مزدا“ می‌آورده‌اند.
در کتاب اوستا در پشت پنجم ۱۳۲ بار از آناهیتا یاد شده است که به چند نمونه از آن اشاره کوتاهی می‌نمایم:
”آناهیتا ـ مانند همه آب‌های گیتی ـ دارای فره‌ای باشکوه و نیروئی فراوان است.“
”آناهیتا بزرگی که در همه جا شهره است. کسی که بزرگی همانند آب‌هائی است که در روی زمین جاری است.“
ایرانیان باستان برای بزرگداشت آناهیتا بناهای باشکوهی نیز ساخته بودند که بقایای تعدادی از آن بناها هنوز هم در جای جای این سرزمین پاک خداوندی وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام به آنان اشاره‌ای نشده است.
● یادواره آناهیتا در شهر همدان
در غرب شهر همدان، در دامنه کوه الوند، دره زیبائی معروف به ”دره عباس آباد“ وجود دارد که این دره یکی از تفرج‌گاه‌های معروف همدان می‌باشد.
در بالادست این چشمه آبی از دامنه الوند به زلالی همه پاکی‌های جهان می‌جوشد و در مسیر خود آبشاری تشکیل داده و دره عباس آباد را طی می‌کند تا به شهر همدان می‌رسد.
در حوالی آبشار عباس‌ آباد بر دیواره بخشی از کوه الوند بر روی سنگ خارا، کتیبه‌ای نوشته شده است که در آن کتیبه، اردشیر دوم هخامنشی از آناهیتا تقاضا کرده است که او را از هر بلائی محافظت نماید، در این کتیبه نام آناهیتا در کنار نام ”اهورا مزدا“ آمده است که ”اهورا مزدا“ نیز یکی از نام‌های باری‌تعالی می‌باشد.
● آناهیتا در شهر شوش
در غرب شهر شوش، رودخانه‌ای به نام ”کرخه“ جاری می‌باشد که این رودخانه در ایران باستان تقدس ویژه‌ای داشته است.
رودخانه کرخه از بخش از کوهستان زاگرس سرچشمه می‌گیرد و در دشت خوزستان جاری می‌شود. آب رودخانه کرخه یکی از گواراترین آب‌های ایران می‌باشد.
در دوران باستان آزمایشگاه‌های امروزی برای سنجش ناخالصی آب‌ها وجود نداشت ولی ایرانیان باستان که در بین سایر ملل جهان به باهوش بودن شهره بوده‌اند، با توجه به تجربیات خود، تشخیص داده بودند که آب رود کرخه یکی از گواراترین آب‌های ایران می‌باشد لذا طبق نوشته‌های مورخین یونانی مانند ”هرودت“ و ”گزنفون“ پادشاهان هخامنشی در اردو کشی‌های خود مشک‌های زیادی را از آب کرخه پر می‌کردند و به همراه اردو حمل می‌نمودند تا در طی سفرهای طولانی خود از آب کرخه برای آشامیدن استفاده نمایند و نیز در کتاب‌های مورخین یونان باستان نوشته شده است که خشایار شاه و اردشیر هخامنشی کوزه‌هائی از آب کرخه را در خزانه سلطنتی نگهداری می‌نمودند که دلیل نگهداری آب کرخه در جوار مخازن طلا و جواهرات تاکنون برای من نگارنده روشن نشده است و به هر حال این عمل نگهداری آب در خزانه سلطنتی دلیل بر تقدس آب کرخه بوده است.
در حدود دو قرن قبل که یک هیئت از باستان‌شناسان فرانسوی در شهر شوش به کاووش‌های دیرین‌شناسی مشغول بوده‌اند، در ویرانه‌ای کاخ آپادانا کتیبه‌ای را کشف نموده‌اند که در آن کتیبه اردشیر هخامنشی از آناهیتا تقاضا نموده بود که او را از بلایا محافظت نماید. در کتیبه مزبور نیز نام آناهیتا در کنار ”اهورا مزدا“ دیده شده است.
● آناهیتا در شهر نهاوند
در غرب شهر سرسبز نهاوند، بر دامنه شمالی بخشی از کوهستان زاگرس تپه‌ای وجود دارد که به ”تپه گیان“ معروف گردیده است.
در دامنه این تپه چشمه‌ای با آب فراوان از دل کوه می‌جوشد که این چشمه قرن‌هاست که آبی به رایگان در آن منطقه جاری می‌کند و وجود همین چشمه باعث آبادانی و سرسبزی بخش بزرگی از شهرستان نهاوند گردیده است.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی که هیئتی از باستان‌شناسان اروپائی در منطقه تپه گیان مشغول کاوش بوده‌اند مجسمه‌ای را از دل خاک بیروه کشیده‌اند که این مجسمه پیکره یک زن بود و خوشبختانه مجسمه مزبور آسیبی هم ندیده بود و در طی هزارها سال کاملاً سالم باقی مانده بود.
کارشناسان تشخیص دادند که مجسمه کشف شده، پیکره‌ای از آناهیتا می‌باشد که در حدود چهار هزار سال قبل ساخته شده بوده است.
● آناهیتا در کرمانشاه
در شمال شهر کرمانشاه، در کوه بهستان توسط پادشاهان ساسانی دو طاق در دیواره کوه کنده شده است که در حال حاضر به ”طاق بستان“ شهرت یافته است.
(نام صحیح این طاق‌ها در واقع ”طاق بهستان“ بوده است که در اثر کثرت استعمال به‌تدریج به طاق بستان مشهور گردیده‌اند.)
کوه بهستان هم به‌تدریج به کوه بیستون تغییر نام پیدا کرده است.
علت توجه پادشاهان ساسانی به این محل، وجود چشمه‌ای در آن محل بوده است که از هزاران سال قبل، آبی گوارا و فراوان در آن محل از دل سنگ خارج می‌شده و بخشی از جلگه کرمانشاه را سیراب می‌نموده است.
در حال حاضر در طاق بستان استخر بزرگی نیز وجود دارد و امروزه طاق بستان یکی از تفرج‌گاه‌های مردم کرمانشاه می‌باشد.
بر دیواره یکی از طاق‌های مزبور پیکره‌ای از خسرو پرویز پادشاه معروف ساسانی نقش گردیده است و پیکره‌هائی نیز از آناهیتا هم در جوار پیکره خسرو پرویز در جوار یکی از طاق‌ها نقش بسته است.
حضور آناهتیا، ایزد بانوی آب‌های ایران در دیواره کوه طاق بستان فقط به دلیل وجود آن چشمه می‌باشد.
● آناهیتا در کازرون
در غرب شهر کازرون، رودخانه‌ای پر آب برای تمام ماه‌های سال جاری می‌باشد که این رودخانه به رود شاپور معروف گردیده است.
آب این رودخانه از جوشش صدها چشمه در مسیر خود در تنگه‌ای معروف به ”تنگ چوگان“ حاصل می‌گردد.
در دهانه تنگ چوگان که، در زمان شاپور ساسانی، بنا شده است ویرانه‌های شهری در حال حاضر باقی است و آن شهر ”بیشابور“ نامیده می‌شد.
در بخشی از شهر بیشابور در کناره رود شاپور بنائی باشکوه از قطعات بزرگ مکعب شکل با سنگ‌های صیقلی وجود دارد که این بنا نیز معبد آناهیتا می‌باشد.
معبد آناهیتای بیشابور یکی از سالم‌ترین بناهای باقی‌مانده از عهد ساسانیان می‌باشد.
● آناهیتا در آذربایجان
در بین راه زنجان به مراغه، در ۳۶ کیلومتری شمال شهر تکاب، در عهد باستان شهر وجود داشته است که امروزه خرابه‌های آن شهر به ”تخت سلیمان“ شهرت یافته است.
شهر مزبور طبق نوشته‌های مورخین یونانی و ارمنی در حدود شش هزار سال قبل آبادان بوده است و نام آن شهر در زمان‌های قدیم ”چی چز“ بوده است.
(مورخین و جغرافی‌دانان عرب، به علت عدم وجود حرف ”چ“ در الفبای عرب در کتاب‌های خود نام آن شهر را ”شیز“ ثبت کرده‌اند.)
دریاچه ارومیه نیز نام خود را از نام همان شهر گرفته بوده است و در زمان‌های قدیم نام دریاچه ارومیه، ”دریاچه چی چز یا چی چیست“ بوده است.
شهر باستانی شیز زادگاه زرتشت، پیامبر باستانی ایران می‌باشد که من نگارنده برای اثبات این مدعا دلائل و شواهد فراوانی گردآوری نموده‌ام که در آینده در قالب کتاب عرضه خواهم نمود.
در تخت سلیمان، استخر طبیعی عجیبی وجود دارد که در نوع خود یکی از پدیده‌های استثنائی طبیعت می‌باشد.
وسعت سطح این استخر در حدود دوازده هزارمتر مربع می‌باشد (یکصد متر در یکصد و بیست متر) و عمق آن در عمیق‌ترین نقطه یکصد و بیست متر در کم عمق‌ترین نقطه چهل متر اندازه‌گیری شده است.
در اعماق این استخر چشمه‌های فراوانی وجود دارد که آب‌های حاصل از جوشش این چشمه‌ها از مجراهائی بر دیواره کناره سطح استخر خارج می‌وشد و آبی را تشکیل می‌دهد که این آب به مصرف کشاورزی چندین روستا در اطراف تخت سلیمان می‌رسد.
آب استخر تخت سلیمان قابل شرب نمی‌باشد زیرا این آب خاصیت سنگ‌سازی دارد و مشاهده شده است که در مواقعی بعضی حیوانات پس از آشامیدن آب آن استخر در فاصله کوتاهی جان داده‌اند.
● شهری به نام آناهیتا در خراسان
در جنوب خراسان، در نزدیکی شهر گناباد، شهر کوچکی به نام ”بیدخت“ وجود دارد.
عرب‌ها، در روزگار باستان آناهیتا را ”بغدخت“ می‌نامیده‌اند که علت این نام‌گذاری تا کنون برای پژوهشگران معلوم نشده است.
واژه بیدخت در واقع تحریف شده همان لغت ”بغدخت“ می‌باشد.
● بزرگ‌ترین معبد آناهیتا در شهر کنگاور
در شهر کنگاور، در کناره جاده همدان به کرمانشاه، در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر کرمانشاه خرابه‌های معبدی وجود دارد که علی‌رغم گذشت بیش از چهارده قرن از ویران شدن آن، هنوز هم شکوه و عظمت آن چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.
معبد آناهیتان کنگاور در زمینی به وسعت پنج هکتار بنا گردیده بوده است.
علت ساخته شدن این بنای عظیم در شهر کنگاور، وجود آبی بود که در آن روزگار در آن محل جاری بوده است و این آب بعد از سیراب کردن کشتزارهای فراوان پائین‌دست کنگاور به رود ”گاماساب“ می‌ریخته است.

وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران - تهدید نیروی انتظامی توسط وحوش #دراویش، ساعتی قبل از جنایت تروریستی با اتوبوس:«فقط نیم ساعت وقت دارید تا باید بدون قید و شرط برادرمون رو آزاد کنید...»
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    ۷تاکتیک موفقیت
    بیان مهم‌ترین تاکتیک‌های یک زندگی موفق که می‌تواند تحولی شگرف در زندگی ایجاد نماید، در قالب ۷ تاکتیک راهبردی انسان‌های هدفمند و موفق همواره دنبال راهکارهایی می‌گردند …