سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 March, 2018

اخراج ایرانیان از عراق


اخراج ایرانیان از عراق
ایران و عراق دو کشور همسایه و هم دین، هر دو از حیث تاریخی، سیاسی، فرهنگی و استراتژیک دارای جایگاه کاملا حائز اهمیتی در طول تاریخ و خصوصا در تاریخ معاصر منطقه خاورمیانه هستند.
وجود هویت برجسته و تاثیرگذار اسلامی - شیعی، برخورداری از سهم بزرگی از ذخائر و نیز تولید نفت جهانی، قرارگیری در یکی از نقاط استراتژیک جهان، نمایندگی تمدنهای بزرگ باستانی، تاریخ پرتلاطم معاصر، دخالت بازیگران بین المللی و فرامنطقه ای، دارا بودن قومیت ها و ادیان مختلف، برخورداری از پیشینه عشایری - قبیله ای، و دلائلی همچون آن از مهم ترین عواملی است که این دو کشور را همواره در راس منازعات منطقه ای - جهانی، پژوهش های دانشمندان علوم انسانی، در صدر اخبار عالم و گاه حتی ستیز مستقیم با یکدیگر قرار داده است.
علاوه بر نیاز به تحقیق درباره این دو کشور با رویکرد دو جانبه، روابط فرهنگی این دو کشور نیز می تواند محل تحقیق پژوهشگران علوم اجتماعی قرار گیرد. اهمیت این تحقیق آنگاه بیشتر درک می شود که بدانیم ایران در دهه های اخیر تجربه چند موج از سوی همسایگان خود را احساس کرده است.
این مهاجرت ها گاه به داخل کشور و از سوی همسایگان و گاه به مرزهای بسیار دوری از کشور صورت گرفته است.
مهاجرت افغان ها به ایران در سالهای پس از انقلاب، و مهاجرت شماری از ایرانیان، عراقیان و عراقیان ایرانی تبار به داخل کشور از مهم ترین وقایع مهاجرتی در ایران معاصر بوده است. درباره مهاجرت از کشور عراق به ایران در سالهای اخیر، ما اصولا شاهد سه موج عمده مهاجرت بوده ایم.
موج اول در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۵۰و اندکی پیش از آن به صورت محدود صورت گرفته است. موج دوم در سالهای آغازین انقلاب روی داده و موج آخر پس از پایان جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ به وقوع پیوسته است.
در موج های اول و دوم مهاجرتی به ایران، عراقیان ایرانی تبار و ایرانیان مهاجر در عراق به ایران وارد شدند. اما اکثریت افراد مهاجر به ایران در موج سوم مهاجرتی را عراقیان اصیل تشکیل می دادند. همانگونه که در موج مهاجرتی اول و دوم، جمعیت مهاجر به صورت اجباری تن به مهاجرت دادند ( اخراج ) و در موج سوم اضطرار و وحشت از قتل عام توسط حزب بعث پس از معارضه آشکار با دولت سبب مهاجرت و پناه آوری عراقیان به ایران گردید.
از سوی دیگر، ترکیب جمعیتی در موج اول و دوم، بیشتر شامل بازرگانان، طبقه متوسط شهری و عالمان دینی بود؛ حال آنکه مهاجران موج سوم را به طور عمده روستانشینان جنوب عراق تشکیل می دادند.
اگرچه تحقیق درباره این سه موج عمده مهاجرتی منوط به انتشار اسناد طبقه بندی شده حزب بعث است، ( امری که به نظر می رسد تا سالها شاهد آن نخواهیم بود ) اما برخی از محققان دست به تحقیق درباره ابعاد سیاسی این امر با استناد به اسناد امنیتی ایرانی نموده اند. یکی از این آثار کتابی است به نام « اخراج ایرانیان از عراق» که توسط آقای علی احمدی به رشته تحریر درآمده است.
مولف در فصل اول این کتاب درباره پیشینه و علل اختلافات ایران و عراق از صفویه تا پهلوی به بحث و بررسی می پردازد.
وی در ابتدا درباره جغرافیای سیاسی عراق و ایران و اختلافات این دو کشور در دوران صفویه به بحث می نشیند. (عراق کنونی در آن زمان جزء عثمانی بود) مولف منشا و پیشینه اختلافات عراق و ایران را در دوران صفویه می بیند و به تفصیل درباره اختلافات شاهان صفوی و سلاطین عثمانی بحث می کند. وی در این دوره، به جنگ های ۲۰ ساله عثمانی ها با سلاطین صفویه و قرارداد آماسیه ( ۲۹ مه ۱۵۵۵) اشاره می کند.
این قرارداد به جنگ های بیست ساله صفویه و عثمانی پایان داد و نخستین پیمان صلحی بود که بین دولت ایران و عثمانی برقرار شد. جنگ های ۱۳ ساله و قرارداد ذهاب (۱۷ مه ۱۶۳۹/۱۴ محرم ۱۰۴۹) از وقایع اواخر دولت صفویه نسبت به عثمانی است که در ادامه این کتاب مورد بحث واقع شده است.
از آن پس درباره روابط ایران و عثمانی در دوره افشاریه و زندیه بحث می شود. در این دوره نیز شاهد درگیری های پراکنده میان قوای ایرانی و عثمانی هستیم. در دوره قاجاریه بدرفتاری عثمانی نسبت به زوار ایرانی، بدرفتاری نسبت به یکی از زن های فتحعلی شاه در سفر مکه و پناهنده شدن کردهای مهاجم مرزی ایران به منطقه ارزوم، مهم ترین محورهای تشدید اختلاف دولت ایران با عثمانی بوده است. در دوره قاجاریه، مولف محترم بیش از همه به طرح و بررسی قرارداد اول ارزروم (۲۸ ژوئیه ۱۸۲۳) و قرارداد دوم ارزروم (۲۱ مه ۱۸۴۷) نیز پروتکل های ۱۹۱۱ و ۱۹۱۳ میان دو دولت ایران و عثمانی اشاره دارد.
مساله عراق در حکومت پهلوی اول و عراق در دوره پهلوی دوم بخش های دیگر فصل اول این کتاب است. در دوره پهلوی اول شاهد ظهور عراق نوین و قیمومیت انگلیس بر آن کشور هستیم. اولین سفارت خانه ایران در عراق در تیرماه ۱۳۰۸ در همین دوره گشایش می یابد.
در این دوره، ایران تلاش کرد تا نشان دهد پروتکل ۱۹۱۳ و اقدامات کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ بدون رضایت ایران و با اعمال فشار و تهدید، به ایران تحمیل شده است. درباره دوره پهلوی دوم، این کتاب بیش از همه به لغو رسمی قرارداد ۱۹۳۷ و روابط ایران و عراق پس از لغو قرار داد ۱۹۳۷ نیز شکایت عراق به شورای امنیت درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس اشاره دارد.
در همین دوره، خودداری دولت عراق از اجرای بسیاری از بندهای عهدنامه ۱۹۱۳ و جلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ زمینه ساز تشدید اختلافات این دو کشور گردید. از سوی دیگر با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم روابط این دو کشور تیره تر شد و ایران نیز با این استدلال که دولت عراق از دهها سال قبل با تخلف از مواد مهم قرارداد ۱۹۳۷ آن را دهه ها سال پیش لغو کرده است، قرارداد را از طرف خود باطل اعلام نمود.
در اینجاست که دولت عراق ظاهرا برای اولین بار ایرانیان مقیم عراق را «ستون پنجم ایران» معرفی می کند. در این زمان دولت عراق «خود پیش قدم شد و هزاران ایرانی را که سال ها مقیم عراق بودند از خاک کشور اخراج کرد و اموال بسیاری از آنان را ضبط نمود» (ص ۴۹) بنابر اشاره این کتاب، فرایند ایرانی ستیزی دولت عراق پس از شکست شکایت دولت عراق از ایران به سازمان ملل مبنی بر اشغال جزایر سه گانه توسط ایران، افزایش یافت.
مولف در فصل دوم این کتاب درباره زمینه ها و عوامل اخراج ایرانیان از عراق سخن می گوید و به طور مشخص به دلائلی اشاره می کند که باعث اخراج ایرانیان از این کشور گردید.
به عقیده مولف ماهیت رژیم بعث عراق که در خود همواره نوعی غیر عرب ستیزی را داشت، اختلافات مرزی و لغو قرارداد ۱۹۳۷ از سوی ایران و بی نتیجه بودن شکایت دولت عراق در مجامع بین المللی، اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک بین دو کشور (روی کار آمدن عبدالکریم قاسم بوسیله کودتا علیه حکومت پادشاهی فیصل و پادشاهی بودن ایران و روابط نزدیک شاه و ملک فیصل؛ نیز حرکت عراق به سوی سوسیالیسم و ایران به سمت سرمایه داری)، تحولات بین المللی و منطقه ای (دکترین جدید نیکسون و حمایت او از قدرت گیری ایران، خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس و تشکیل کشورهای جدید و انتخاب ایران از سوی آمریکا به عنوان قدرت منطقه ای حافظ منافع غرب و ژاندارم منطقه در راستای دکترین نیکسون)، توجیهات اجتماعی- اقتصادی دولت عراق (ادعاهای غیر قانونی وارد شدن ایرانیان، نپذیرفتن تابعیت عراقی با وجود اقامت دائمی در آن کشور، رقابت ایرانیان با عراقی ها در احراز مشاغل، اینکه حضور ایرانی ها در عراق غیرقانونی بوده و خود اخراج را به جای زندان پذیرفته اند) اصلی ترین توجیهات دولت وقت عراق برای اخراج ایرانی ها است.
بنابر گزارش مولف اخراج ایرانی از عراق بازتاب وسیعی در روزنامه های ایران داشت. این گزارش ها حاوی نکاتی پیرامون جمعیت اخراجی ها، اخراج شدگان معروف و معتبر و نیز اردوگاههای اسکان موقت آن ها درون مرزهای ایران است.
بنا بر گزارش روزنامه کیهان در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۵۰، تعداد ۴۱ هزار نفر در ۲۴ ساعت از عراق اخراج شدند. بنا بر گزارش روزنامه کیهان، دولت عراق در پی افزایش واکنش های بین المللی علیه این اقدام پس از چند هفته اخراج ایرانیان مقیم عراق را متوقف نمود.
برخی از ایرانی های اخراج شده در اردوگاه های درون مرز ایران اسکان یافتند و شماری از ایرانی ها که دارای تحصیلات دینی بودند، به تدریج به شهر قم مهاجرت کردند. علما حوزه های علمیه نیز اطلاعیه های فراوانی را در تقبیح این عمل صادر گردند و به دولت عراق نسبت به این امر اعتراض نمودند.
در ادامه این کتاب، خاطرات برخی ایرانیان که آن زمان در عراق بوده و در این برهه از زمان اخراج شده بودند را می خوانیم. در این گفتگوها شرح تفصیلی اقدامات دولت عراق در اخراج ایرانیان آمده است. نقطه مشترک این گزارش ها مصادره اموال رانده شدگان توسط دولت عراق و اقدامات خشونت بار حزب بعث در اخراج ایرانیان است. در پایان قابل ذکر است که بنابر گزارش برخی مصاحبه شوندگان، برخی رانده شدگان ایرانی به لبنان رفتند.
فصل سوم این کتاب به صورت اختصاصی به بررسی نقش امام خمینی در فرآیند اخراج ایرانیان از عراق اختصاص دارد.
امام خمینی در ۱۳ مهرماه ۱۳۴۴ به عنوان تبعید از ترکیه به عراق وارد شد و در شهر نجف اشرف سکنی گزید. مولف این کتاب نشان می دهد که امام خمینی به همراه مراجع تقلید نجف اشرف به اخراج ایرانی ها پس از لغو قرارداد ۱۹۳۷ ( فروردین ۱۳۴۸) و اخراج فراگیر ایرانی ها در سال ۱۳۵۰ اعتراض کرد.
شیوه اعتراض امام خمینی در برابر این رفتار، صدور اعلامیه و سخنرانی بر علیه این اقدام حزب بعث بوده که با واکنش و مخالفت این حزب مواجه شده است. شرح مخالفت ها و اقدامات حکومت پهلوی علیه مرحوم فلسفی موضوع فصل چهارم این کتاب است.
این کتاب دارای ۴۹ سند از اسناد ساواک درباره اخراج ایرانیان از عراق و مسائل مربوطه و همچنین بریده روزنامه، فهرست مآخذ و نمایه است.

نویسنده : پیمان اسحاقی

منبع : دیپلماسی ایرانی

مطالب مرتبط

از عشق تا عقل

از عشق تا عقل
آشنایی مخاطب ایرانی با زندگی قدیس ها، در اکثر مواقع برمی گردد به آثار نیکوس کازانتزاکیس؛ به شخصیت هایی که او با تکیه بر مستندات تاریخی بازسازی می کرد. با تخیل خود لحظه یی تراژیک برای آن قدیس خلق می کرد و مخاطب را به شدت درگیر نوع حیات و زیست آنان ساخته و نهایتاً یک قدیس را به یک اسطوره بدل می ساخت. کازانتزاکیس در این پرداخت ها از تکنیک اغراق استفاده می کرد. جزئیاتی ماندگار از زندگی آنان ارائه می داد. معمولاً هم این قدیس را یک شخصیت عاشق و وفادار همراهی می کرد؛ کهن الگویی برخاسته از واقعیت زندگی قدیسان. مریدی که معنای زندگی اش در کنار قدیس تعریف می شد. گاه هم این همراه راوی قصه می شد. شاید او هم از تخیل خود برای پررنگ کردن سطرهای زندگی قدیس استفاده می کرد. این دو نفر تکمیل کننده ساختار روایت شده، به هم بافته هر یکی به برجسته شدن عنصر شخصیت پردازی کمک می کرد. اما وقتی یک فیلسوف - داستان نویس مثل «میگل د اونامونو» راوی داستان بلندی به نام «قدیس مانوئل» می شود، حکایت فرق می کند.
در تسلط این نویسنده بر اصول داستان نویسی هر چند شکی وارد نیست اما شخصاً بر این باورم که میزان اثرگذاری کاری مثل «سرگشته راه حق» با «قدیس مانوئل» قابل مقایسه نیست. شاید عده یی هم این قول را مردود بدانند و بگویند اتفاقاً همین پرداخت مینی مالیستی از زندگی واقعی یک قدیس به ملموس شدن این شخصیت منجر شده است. قدیس مانوئل ابتدا مانند بادکنکی توسط راوی اول شخصی به نام آنخلا کاربالینو لحظه به لحظه متسع شده و بعد آرام آرام می ترکد. به صورت انسانی نزدیک می شود.
ابعاد ذهنی یک انسان با تمامی شک و تردیدهایش نمودار می شود. منتها بحث بر سر این است که این شخصیت چه در لحظه هایی که ابعاد فرازمینی پیدا می کند، درگیرکننده نیست، چه در لحظه هایی که به چارچوب های زمینی نزدیک می شود. اصلاً نزاع میان دو قطب عشق و عقل به خوبی در این کار درنیامده است. این تضاد می توانست بستر مناسبی باشد برای ارائه یک وجه درگیرکننده شخصیتی.
اما نویسنده با رعایت یک قاعده به نام ایجاز از برجسته کردن این تضاد چشم پوشیده است. دستاورد این نوع پرداخت دور شدن از حوزه احساسات گرایی و سانتی مانتالیسم اما نزدیک شدن به ارائه یی دم دستی است و باز اشکال عمده تری به این اثر وارد است؛ چرا نویسنده از ذهنیات راوی اول شخص اطلاعات اندکی به ما می دهد؟ اصلاً کارکرد این راوی چیست؟ یک زن با یک ذهن محدود در جغرافیایی کوچک(دهی که آنها در آن زندگی می کنند) معمولاً خیال پرداز است.
اما هیچ نشانه یی از خیالات او در متن مشاهده نمی شود. «قدیس مانوئل» در حقیقت «قدیس مانوئل» آنخلا است.
مردی است که از فیلتر ذهنی یک زن ساخته می شود. این زن حتی شکاک هم تصویر نمی شود. نه عقل مدار است نه نیروی عاشقانه یی در او می بینیم. بیشتر شبیه یک دوربین عمل می کند. اما این دوربین همواره کارکرد نمایشی هم ندارد. مثل گزارشگر یک شبکه خبری آنچه را می بیند، تعریف می کند.
و برای من یکی که تعریف هر واقعه یی بدون تصویرهایی جزیی پردازانه، باورپذیر نیست و بدتر درگیرکننده هم نیست بیشتر شبیه یک قول است. اما بیایید همین نوع ارائه مینی مال را با تصاویری که عطار در تذکره الاولیا می دهد، مقایسه کنیم.
در متن اونامونو ما از روی رنج های یک انسان سر می خوریم. اصلاً نویسنده فرصت نمی دهد که پاهای خیال مان در برکه دردهای یک انسان خیس شود اما در تذکره الاولیا وقتی می خوانیم قطره خون یک عارف وقتی بر زمین می چکید نقش «الله» به خود می گرفت، به شدت تحت تاثیر قرار می گیریم. دلیلش هم واضح است؛ چیره دستی عطار در خلق این تصویرها چنان چشمگیر است که نمی توانید از آن رخ برگیرید. اما قدیس مانوئل یک کشیش است که صرفاً کار می کند. به مردم کمک می کند، همه جا حاضر و ناظر برای رفع مشکلات روزمره اهالی ده است، گاهی کراماتی هم دارد. این نوع حرکت ها بیشتر به نزدیکی کنش های مانوئل به یک انسان معمولی و دلسوز کمک می کنند تا یک قدیس. او از خود چندان غافل نیست که در مردم مستحیل شده باشد و مهم تر راوی اول شخص داستان اونامونو درصدد ارائه یک تصویر فرازمینی از یک قدیس نیست. گویی نویسنده پشت او مخفی شده و مدام به او تذکر داده که مبادا از خیال خود چیزی، نشانه یی بر این متن بیفزایی. ما باید با همکاری هم یک آدم معمولی را با ویژگی های خاص نشان دهیم و بعد در پایان بندی اثر به مخاطب یادآور شویم که او به تمامی کارهایی که انجام می داده است، مشکوک بوده از اول.
او یک مومن یکدست نبوده بلکه وارد حوزه شک و تردید شده است. حال در خوانشی دیگر مخاطب می تواند تمامی کنش های ابتدایی ارائه شده در آغاز داستان را محل تردید قرار دهد چرا که آنخلا و برادرش از ذهن قدیس پرده برداری کرده اند. اما همین شک و تردیدها را وقتی شما در ذکر بایزید بسطامی یا حلاج در تذکره الاولیا می خوانید باز به شدت تحت تاثیر قرار می گیرید؛ افرادی که در هر بخش آرام آرام وجوه مختلف شخصیت شان را عطار تصویر می کند و شما از لابه لای همین تصویرها است که می توانید به واکاوی این کاراکترها بپردازید. قدیس مانوئل متنی است کاملاً غربی و تذکره الاولیا دقیقاً یک متن شرقی. اولی عاقلانه ضمن فاصله گیری از احساسات به تعریف پاره یی وقایع می پردازد و دیگری با ارائه برش هایی ریز و جزیی پردازانه می خواهد شما را وارد فضایی فرازمینی کند. اونامونو تاکیدش بر وجه انسانی یک قدیس بیشتر است. او می خواهد یک انسان را به طور کامل با تمام دغدغه ها، وسوسه ها، تردیدها و تشکیک هایش در آنچه خود به آن باور داشته و براساس آن عمل کرده به چالش بکشد. شخصیت آنخلا و لاثارو برادرش به برملا شدن راز قدیس کمک می کنند؛ رازی که ریشه در نوع تفکرات مانوئل دارد؛ نگاه مانوئل بیشتر براساس توصیف هایی که آنخلا از او به دست می دهد به پدیده هایی که پیرامونش را احاطه کرده بیشتر نگاهی عاشقانه و شاعرانه است. تصویرهایی که از رودخانه، کوه، ماه و ستارگان می دهد بر وجه غنایی نگرش او تاکید دارند.
ما از پیشینه مانوئل هم اطلاعات درستی نداریم. انگار که او از آسمان بر زمین افتاده. خاطره یی دور از آسمان دارد و حتی شک دارد که سرانجام دوباره به آسمان بازمی گردد. او معتقد است که دین راه نجات بخش انسان هاست و در این راه تلاش بسیاری هم می کند تا مردم لحظه یی از نگرش دینی غافل نشوند. او حتی دیوانه شهر را تحت تاثیر قرار می دهد و باز به نوعی حافظ منافع کودکان و سالمندان هم هست. مانوئل یکی از مردم است. یکی که تنها تفاوتش دغدغه خستگی ناپذیرش برای رساندن کمک به آنان است. اساساً تفاوت عمده یی که میان قدیس های غربی و عارفان شرقی وجود دارد، همین است؛ اولی سعی بر مفید بودن برای یک جامعه دارد. دومی بیشتر غرق در احوالات خویش است و تصاویر فراواقع از خود به یادگار می گذارد. یکی در جمع به بلوغ می رسد دیگری در انزوا. یعنی قدیس های غربی در ازای مفید بودن برای جامعه شان لقب قدیس می گیرند.
اما بیشتر عارفان ما در زمان گذشته هر چند افراد از آنان ایمن بوده اند ولی در انزوای خود در چله نشینی ها به فضل و کمال و درک و دریافت دیگری از جهان رسیده اند. مانوئل البته به مدد ذهن اونامونو از یک الگوی تثبیت شده فاصله گرفته و شک و تردیدهای سایه افکنده بر ذهنش تمامی اعمال نیک گذشته اش را زیر سوال می برد. نه خود عمل ها که نیت آنها و شاید تاکید نویسنده بر همین نیت ها تیری باشد رهاشده از چله کمان اونامونو به سمت ذهن ما که آیا باید به خود عمل ها فکر کنیم یا نیت پنهانی آنها. داستان بلند «قدیس مانوئل» بیشتر شبیه افتتاحیه یی است بر قرن بیستم؛ بر قرنی که حتی قدیسانش از آنچه انجام می دهند، مطمئن نیستند. آنان مثل دیگران فرزندان شک زمانه اند. به واکاوی خود می پردازند و از مواجهه با دالان های تیره و تار ذهن خود نمی هراسند. در این داستان بلند به جز سه شخصیت اصلی قدیس، آنخلا و لاثارو شخصیت مهم دیگری دیده نمی شود. شاید این سه راس روایی هم اشاره یی باشد به همان مثلث ایمان مسیحی. اما آنخلا و لاثارو به هیچ روی برای ما ساخته نمی شوند. به نظرم حتی اگر نویسنده از راوی دانای کل استفاده می کرد تاثیری در نوع ارائه روایت نداشت. آنخلا به هر چیزی شبیه است جز راوی و مهم تر یک زن. حتی چند باری هم که کشیش به او یادآوری می کند که باید به یک پیوند فکر کند، موضوع را عوض می کند. او بیشتر سرگردان است. سرگردان رفتارهای مانوئل. شاید او چنان محو این شخصیت است که اساساً فرصت درگیری با نیازهای خود را ندارد. شاید او سرگشته مانوئل است. برای این گزینه های احتمالی شما نشانه یا کدی در متن مشاهده نمی کنید. فقط می توانید از ذهن خیال پرداز خود در این مسیر کمک بگیرید. آن را پذیرفته یا رد کنید. دیالوگ هایی که در این کار میان شخصیت ها درمی گیرد، درگیرکننده نیستند. بیشتر شبیه نظریه هایی است که اونامونو در باب محتوای داستانی داشته و خواسته آنها را از دهان شخصیت بگوید. بدون شک میان داستان نویسی، فلسفه، نقاشی، موسیقی و جامعه شناسی و... ارتباط تنگاتنگی هست اما حتماً کار هنرمند پنهان کردن این خط و ربط هاست نه برملا کردن شان. ولی بدون تردید آنچه نمی توان از یاد برد ترجمه زیبا و شیوا و حتی لحظه های شاعرانه استاد بهاءالدین خرمشاهی است که متن را به ساحت ادبیات نزدیک می کند. شاید چه بسا نزدیک تر از آنچه مدنظر فیلسوف داستان نویس بوده است.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
نقش عکس ها در تجارت Pinterest.com
پرتال اینترنتی پی اینترست، یکی از سایت‌های کم تر شناخته شده برای کاربران ایرانی فضای مجازی هست که میلیون‌ها مخاطب دارد و به قولی، همچون اینستاگرام، پاتوق عکس بازهای خفن اینترنت هست.