جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ / Friday, 22 September, 2017

خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن


خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن
در کلام إلهی، هما هنگی میان حروف وکلمات آن هست که بخصوص در سده اخیر وپس از به وجود آمدن کامپیوتر ومحاسبات سریع آن، مهجزه کلام الهی در این بخش ، روشنی بیشتری یافته است ودر واقع این همان حکمت لا یزال الهی است که پیشرفت علوم نه تنها نمی تواند عرصه یی برای شک وتردید باشد بلکه قران کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیائی روشن تر وگویاتری یابد.از جمله این به هم پیوستگی وارتباط حرفی وکلمی در قرآن، می توان به تساوی حروف مر تبط به هم، چون دنیا وآخرت، ایمان وعمل صالح، اشاره کرد که هر کدام ۱۱۵ بار تکرار شده است هم چنین توازن عددی جالب تو جهی در بعضی کلمات، با اعداد وجود دارد به طور مثال کلمه شهر.
در قران کریم( ۱۲) بار به تعداد ماه های سال آمده وکلمه " یوم" با ربه تعداد ایام سال، تکرار شده است.
معجزه اعداد وشما گان در قران کریم موضوع بسیار زیبا وجالب توجهی است تا حدی که عده ای از دانشمندان مسلمان پیش از بیست سال به تدریس معجزات اعداد در قران کریم پرداخته اند.
اگر وسایل شمارش وسرعت الکترونی کامبیوتر نمی بود، هیچ گاه تدریس وکشف این اعجاز ریاضی شگفت انگیز ممکن نبود. این جا معجزات بر اساس ارقام است وارقام ، خود به تنهایی گویا بوده، مجال برای مناقشه یا نظریات متناقض باقی نمی گذارد، چنان که هیچدلیلی هم بر خلاف آن نمی توان ارائه کرد چنین نظم ودقتی شکی را نمی گذارد که قرآن از جانب خدای با حکمتی است که چنین زنجیره ای در کلام خویش را به گوهر نظم در آورده است، تردیدی باقی نمی ماند که قران کریم سالم بدون هیچ گونه تحریفی از یادی ونقصان به دست ما رسیده، زیرا کمبود یک حرف ویا یک کلمه یا با العکس زیادتی یک حرف یا یک کلمه تمام محاسباتی قران کریم را به هم می ریزد.اراده خداوند به این تعلق گرفته تا معجزه ارقام به عنوان سری باقی بماند تا آن که با کامپیوتر کشف گردد واین همان معنی آیه کریمه است که ( وبه زودی نشانه های خود را در آفاق ودر وجود های شان بدیشان خواهیم نمایاند تا برای شان روشن گردد که او خود حق است) قران کریم.
اخیراً در جهان غرب اعجاز عددی قران کریم در مرکز پژوهش اسلام شناسی به عنوان یک درس وتحقیق قرار گرفته، چنان که در کشور های اسلامی هم کنفرانس ها وسمینارها یی که در از اعجاز غلمی وعددی قران کریم بحث می شود، بر گزار می گردد.
آخرین کنفرانس که در این مورد صورت گرفت در سال ۱۹۸۹م در مکه بود که در آن کنفرانس مباحث عمیق وژرفی به وسیله دانشمندان بر جسته ومتخصص مسلمان صورت گرفت که از جمله ده سخنرانی به وسیله دانشمندان غربی ایراد شد.
اینک توجه شما را به جدولی جلب می کنیم که قسمتی از این نظم شگفت آور را در نشان می دهد:
حیات ۱۴۵ بار ، موت ۱۶۷ بار، الصالحات ۱۶۷ بار ، السئیات ۱۶۷ بار، الدنیا ۱۱۵ بار ، الآخرة ۱۱۵ بار ، ملائکة ۱۱۵ بار، شیطان ۱۴۵ بار، محبه ۸۳ بار ،
طاعة ۸۳ بار ، هدی ۷۹ بار، رحمة ۷۹ بار، شده ۱۲۰ بار ، شکر ۷۵ بار، سلام ۵۰ بار ، شکر ۷۵ بار، جهر ۱۶ بار، العلانیه ۱۶ بار، ابلیس بار استعاه بالله ۱۱ بار، محمد " ملکوت" روح القدوس" سراج هرکدام ۴ بار ، رحمن ۷۵ بار، رحیم ۱۱۴ بار ، الجزاء ۱۱۷بار، مغفرة ۲۳۴ بار، فجار ۳ بار ، الابرار ۶ بار، عسر ۱۲ بار، یسر ۳۶ بار، قل ۳۳۲ بار ، قالوا ۳۳۲ بار . هرگاه حروف مقطعات را از همدیگ{ جدا نمایم وبه ترتیب بیاوریم چنین می شود : " ا. ل. ص. ر. ک. ه. ی. ط. س. ج. ق. ن." تعداد این حروف ۱۴ حرف است .
وجالب است بدانیم همین رقم تعداد سوره های قران است که حروف مفرده و یا مقطعات در آن آمده است این سورة ها عبارت اند از بقرة اعراف یونس رعد مریم شعرا نمل یس ص غافر، شوری، ق، قلم .
هم چنین با اندکی تدبیر می بینیم که لفظ "دنیا" از شش حرف تشکیل شده، هم چنین است کلمه حیات .
واز طرفی دیگر آیه قران کریم می فرماید: ودر حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمانه وزمین را در شش روز آفرید" با دقتی دیگر می بینیم که کلمه انسان از هفت مرحله آفریده شده است که عبارت اند از سلاله ای ان گل پٍ از آن تکه ای گوشت سپس مرحله استخوان رسیدن سپس گوشت وپس از آن به شکل انسان در آمدن که مصداق آیات شریفه (۱۲- ۱۴) سوره مؤمنون است .
این مجموعه فرزای اندک از مجموعه الفاظ قران کریم است وبا ترجمه به این که الفاظ قرانی بیش از هفتاد هزار کلمه است وبا تحقیقاتی که رو به رشد است بدون تردید در آیند نه چندان دوری ابعاد بیشتری این نظم حسابی شگفت آور از کلام فیاض الهی روشن خواهد شد.
واما آیا به راستی می توان چنان که عده ای تصور کرده اند این موضوع را یک امر تصادفی نامید؟ تصور تصادفی بودن این هماهنگی شگفت، خطابی بسیار بزرگسخنی گزاف وگناهی است بزرگ، زیرا تصادفی بودن از عدم تدبیر وتفکیر واین که هدف ومقصدی وجود نداشته باشد نشأت می گیرد اما ذات باری تعالی منزه است او آن که در ملک وی کاری بدون تدبیر وبدون مقصد وهدف انجام بگیرد، چه رسد به آن که پای این موضوع به کتاب پر عظمت الهی کشیده شود. در واقع زمانی موضوع تصادف بر سر زبنها افتاد که ما دیون وملحدین به این شایعه دامن زدند که مجموعه خلقت بر اساس تصادف پدید آمده است.
در پی این نظریه دانشمندان به تحقیق پر داختند تا احتمال خلق شدن موجود زنده را ارزیابی کنند. در اولین قدم به محاسبه ماده اصلی موجود زنده که پروتئین است واز پنج عنصر کاربن، هاید روجن، نایتروجن، واکسیجن وفسفر از میان ۹۲ عنصر موجود در جهان تشکیل شده است پر داختند. آنان با محاسبه احتمال این که این پنج عنصر از میان عناص دیگر دور هم جمع شوند، به نتیجه زیر رسیدند که احتمال آن که از میان ۹۱ عنصر این پنج عنصر گردهم آیند یک برده میلیونم است یعنی رقمی که نو شتن آ، هم مشکل است چه رسد به خواندن آن.
جالب آن است که بدانیم این رقم تنها به احتمال گرد آمدن این مواد است، اما این که این مواد باید به اندازه معینی باشند، ورقم عددی احتمال آن که از میان این همه عناصر موجود در جهان تنها پنج عنصر آن هم با نسبت معینی تعاطی انجام دهند. رقمی بسیار بالاو نزدیک به محال است. این محاسبه را از زمانی دانشمند سویسی انجام داد که تنها ۹۳ عنصر شناخته شده بود.
حال آن که این رقم هم اکنون به ۱۰۲ عنصر رسیده است. بنا براین آیا می توان کلمه ای سخیف تر وسبک تر از کلمه تصادف در نظام آفرینش یافت؟! این امر اشاره وبلکه تأکید بر این حقیقت دارد که از لحاظ علمی عملی وحسابی تصادف در نظام خلقت امری محال وغیر ممکن است چه رسد به این که این امر در کلام پعظمت الهی صورت بگیرد.

المرجع لهذا البحث: القرآن الکریم.
بقلم عبد الدائم الکحیل

منبع : سایت اعجاز علمی

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سو استفاده دلالان , عزیز اصلی , آگهی‌ها , حدیث پیامبر , نیک نهاد , حمله تروریستی در دانمارک , شلیک به صیادان , رحمان میرزائیان , غلامرضا خاکساری , آیت‌الله روح‌الله شاه‌آبادی , هنر ایرانی , 15 طرح , دمو , بهشت مادران , گنجینه آثار شهداء , خورش قزل آلا , تقویت روابط , روانشناس عمومی , وزیرامورخارجه , بی ان اسپورت , کودک سرابی , چهار خطه , تست زدن , اصلاحیه بودجه , صادرات سگ , الرغائب , تبلیغات دینی , هزینه های درمان , نقل و انتقالات اروپایی , عیادت مدیران , تغییرات گازی , لوکاس لیوا , آسیا نیوز , دیوان بین‌المللی دادگستری , نیروهای مقاومت اسلامی لبنان , سفر به آمریکا , کارل مارکس , عمق بخشی , انفجار مصر , کوچوموف , خط هواپیمایی , اصلاح مقررات مربوط به انتقال و دعاوی مال مرهونه , مأموریت تجسسی , سردار منفرد , نوبخت سخنگوی دولت , افزایش۴۰ درصدی درآمدهای گمرکی , روستای نیارق , دغدغه دین , بزرگان سینمای ایران , کانل ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
جغرافیای تاریخی استان , پوشاک مردان گیلان , انگشتی - علف انگشتی , در نیایش خداوند , زن , بر خاکم اگر پا نهد آن سرو خرامان , وله فی النصیحه , شرح حال‌نگاری (case history) , انواع سند , نمایشگاه هنرهای نمایشی و سنتی آسیا، تهران , هیچ روئی نیست کز چرخ سیه رو زرد نیست , بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم , پنج آزمایش کلاسیک , شاها بکش قطار که شهوار می‌کشی , تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس , فاصله قشم با برخی از مراکز تجاری ایران و جهان , درمان , علائم بالینی , احساس زائدبودن , پائین آوردن تب ,

برخی منابع مهم خبری
safirnews.com سفیر , migna.ir میگنا , nasserhejazi.name مستند حجازی , nasimonline.ir نسیم , shahrkhabar.ir شهرخبر , tabnak.ir تابناک , ofoghnews.ir افق نیوز , iranbalkan.net ایربا , presstv.ir پرس تی وی , footballiran.ir فوتبال ایران , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , sowt.ir صنعت و توسعه , kayhan.ir روزنامه کیهان , telna.ir تلنا , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , peykekhabar.com پیک خبر , smtnews.ir روزنامه صمت , eshraf.ir اشراف , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , rasekhoon.net راسخون , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , asianews.ir آسیا , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , computernews.ir رایانه خبر , khabaronline.ir خبر آنلاین , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , imna.ir ایمنا , iraneconomist.com ایران اکونومیست , irna.ir خبرگزاری جمهوری اسلامی ,

وبگردی
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
پربازدیدها