شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 25 November, 2017

خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن


خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن
در کلام إلهی، هما هنگی میان حروف وکلمات آن هست که بخصوص در سده اخیر وپس از به وجود آمدن کامپیوتر ومحاسبات سریع آن، مهجزه کلام الهی در این بخش ، روشنی بیشتری یافته است ودر واقع این همان حکمت لا یزال الهی است که پیشرفت علوم نه تنها نمی تواند عرصه یی برای شک وتردید باشد بلکه قران کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیائی روشن تر وگویاتری یابد.از جمله این به هم پیوستگی وارتباط حرفی وکلمی در قرآن، می توان به تساوی حروف مر تبط به هم، چون دنیا وآخرت، ایمان وعمل صالح، اشاره کرد که هر کدام ۱۱۵ بار تکرار شده است هم چنین توازن عددی جالب تو جهی در بعضی کلمات، با اعداد وجود دارد به طور مثال کلمه شهر.
در قران کریم( ۱۲) بار به تعداد ماه های سال آمده وکلمه " یوم" با ربه تعداد ایام سال، تکرار شده است.
معجزه اعداد وشما گان در قران کریم موضوع بسیار زیبا وجالب توجهی است تا حدی که عده ای از دانشمندان مسلمان پیش از بیست سال به تدریس معجزات اعداد در قران کریم پرداخته اند.
اگر وسایل شمارش وسرعت الکترونی کامبیوتر نمی بود، هیچ گاه تدریس وکشف این اعجاز ریاضی شگفت انگیز ممکن نبود. این جا معجزات بر اساس ارقام است وارقام ، خود به تنهایی گویا بوده، مجال برای مناقشه یا نظریات متناقض باقی نمی گذارد، چنان که هیچدلیلی هم بر خلاف آن نمی توان ارائه کرد چنین نظم ودقتی شکی را نمی گذارد که قرآن از جانب خدای با حکمتی است که چنین زنجیره ای در کلام خویش را به گوهر نظم در آورده است، تردیدی باقی نمی ماند که قران کریم سالم بدون هیچ گونه تحریفی از یادی ونقصان به دست ما رسیده، زیرا کمبود یک حرف ویا یک کلمه یا با العکس زیادتی یک حرف یا یک کلمه تمام محاسباتی قران کریم را به هم می ریزد.اراده خداوند به این تعلق گرفته تا معجزه ارقام به عنوان سری باقی بماند تا آن که با کامپیوتر کشف گردد واین همان معنی آیه کریمه است که ( وبه زودی نشانه های خود را در آفاق ودر وجود های شان بدیشان خواهیم نمایاند تا برای شان روشن گردد که او خود حق است) قران کریم.
اخیراً در جهان غرب اعجاز عددی قران کریم در مرکز پژوهش اسلام شناسی به عنوان یک درس وتحقیق قرار گرفته، چنان که در کشور های اسلامی هم کنفرانس ها وسمینارها یی که در از اعجاز غلمی وعددی قران کریم بحث می شود، بر گزار می گردد.
آخرین کنفرانس که در این مورد صورت گرفت در سال ۱۹۸۹م در مکه بود که در آن کنفرانس مباحث عمیق وژرفی به وسیله دانشمندان بر جسته ومتخصص مسلمان صورت گرفت که از جمله ده سخنرانی به وسیله دانشمندان غربی ایراد شد.
اینک توجه شما را به جدولی جلب می کنیم که قسمتی از این نظم شگفت آور را در نشان می دهد:
حیات ۱۴۵ بار ، موت ۱۶۷ بار، الصالحات ۱۶۷ بار ، السئیات ۱۶۷ بار، الدنیا ۱۱۵ بار ، الآخرة ۱۱۵ بار ، ملائکة ۱۱۵ بار، شیطان ۱۴۵ بار، محبه ۸۳ بار ،
طاعة ۸۳ بار ، هدی ۷۹ بار، رحمة ۷۹ بار، شده ۱۲۰ بار ، شکر ۷۵ بار، سلام ۵۰ بار ، شکر ۷۵ بار، جهر ۱۶ بار، العلانیه ۱۶ بار، ابلیس بار استعاه بالله ۱۱ بار، محمد " ملکوت" روح القدوس" سراج هرکدام ۴ بار ، رحمن ۷۵ بار، رحیم ۱۱۴ بار ، الجزاء ۱۱۷بار، مغفرة ۲۳۴ بار، فجار ۳ بار ، الابرار ۶ بار، عسر ۱۲ بار، یسر ۳۶ بار، قل ۳۳۲ بار ، قالوا ۳۳۲ بار . هرگاه حروف مقطعات را از همدیگ{ جدا نمایم وبه ترتیب بیاوریم چنین می شود : " ا. ل. ص. ر. ک. ه. ی. ط. س. ج. ق. ن." تعداد این حروف ۱۴ حرف است .
وجالب است بدانیم همین رقم تعداد سوره های قران است که حروف مفرده و یا مقطعات در آن آمده است این سورة ها عبارت اند از بقرة اعراف یونس رعد مریم شعرا نمل یس ص غافر، شوری، ق، قلم .
هم چنین با اندکی تدبیر می بینیم که لفظ "دنیا" از شش حرف تشکیل شده، هم چنین است کلمه حیات .
واز طرفی دیگر آیه قران کریم می فرماید: ودر حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمانه وزمین را در شش روز آفرید" با دقتی دیگر می بینیم که کلمه انسان از هفت مرحله آفریده شده است که عبارت اند از سلاله ای ان گل پٍ از آن تکه ای گوشت سپس مرحله استخوان رسیدن سپس گوشت وپس از آن به شکل انسان در آمدن که مصداق آیات شریفه (۱۲- ۱۴) سوره مؤمنون است .
این مجموعه فرزای اندک از مجموعه الفاظ قران کریم است وبا ترجمه به این که الفاظ قرانی بیش از هفتاد هزار کلمه است وبا تحقیقاتی که رو به رشد است بدون تردید در آیند نه چندان دوری ابعاد بیشتری این نظم حسابی شگفت آور از کلام فیاض الهی روشن خواهد شد.
واما آیا به راستی می توان چنان که عده ای تصور کرده اند این موضوع را یک امر تصادفی نامید؟ تصور تصادفی بودن این هماهنگی شگفت، خطابی بسیار بزرگسخنی گزاف وگناهی است بزرگ، زیرا تصادفی بودن از عدم تدبیر وتفکیر واین که هدف ومقصدی وجود نداشته باشد نشأت می گیرد اما ذات باری تعالی منزه است او آن که در ملک وی کاری بدون تدبیر وبدون مقصد وهدف انجام بگیرد، چه رسد به آن که پای این موضوع به کتاب پر عظمت الهی کشیده شود. در واقع زمانی موضوع تصادف بر سر زبنها افتاد که ما دیون وملحدین به این شایعه دامن زدند که مجموعه خلقت بر اساس تصادف پدید آمده است.
در پی این نظریه دانشمندان به تحقیق پر داختند تا احتمال خلق شدن موجود زنده را ارزیابی کنند. در اولین قدم به محاسبه ماده اصلی موجود زنده که پروتئین است واز پنج عنصر کاربن، هاید روجن، نایتروجن، واکسیجن وفسفر از میان ۹۲ عنصر موجود در جهان تشکیل شده است پر داختند. آنان با محاسبه احتمال این که این پنج عنصر از میان عناص دیگر دور هم جمع شوند، به نتیجه زیر رسیدند که احتمال آن که از میان ۹۱ عنصر این پنج عنصر گردهم آیند یک برده میلیونم است یعنی رقمی که نو شتن آ، هم مشکل است چه رسد به خواندن آن.
جالب آن است که بدانیم این رقم تنها به احتمال گرد آمدن این مواد است، اما این که این مواد باید به اندازه معینی باشند، ورقم عددی احتمال آن که از میان این همه عناصر موجود در جهان تنها پنج عنصر آن هم با نسبت معینی تعاطی انجام دهند. رقمی بسیار بالاو نزدیک به محال است. این محاسبه را از زمانی دانشمند سویسی انجام داد که تنها ۹۳ عنصر شناخته شده بود.
حال آن که این رقم هم اکنون به ۱۰۲ عنصر رسیده است. بنا براین آیا می توان کلمه ای سخیف تر وسبک تر از کلمه تصادف در نظام آفرینش یافت؟! این امر اشاره وبلکه تأکید بر این حقیقت دارد که از لحاظ علمی عملی وحسابی تصادف در نظام خلقت امری محال وغیر ممکن است چه رسد به این که این امر در کلام پعظمت الهی صورت بگیرد.

المرجع لهذا البحث: القرآن الکریم.
بقلم عبد الدائم الکحیل

منبع : سایت اعجاز علمی

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
استان حسکه , مدارس غیردولتی , طیبه شادمانی , شکاف اجتماعی , سفارش , چادر دو تکه , سفیر ایران در ترکمنستان , رونق برنامه های قرآنی , سی‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران , 12 فرودرین , ضیا , افزایش نرخ کرایه , قاچاق و سارق , خطبه های نماز جمعه , گور دستجمعی , خواننده و مدرس موسیقی , تخمین عمر , تخلفات آموزشی , سران کشورهای حوزه یورو , محاصره ایران , کالای آسیب رسان , عامل انفجار , قویترین مردان , غدد درون‌ریز , ثبت نام دکتری , نماد نوروزی , باران فحش , جی۱۰ , پیک شهروندی , سخنگوی وزرات ارشاد , رفاه شهروندان , کوچ سرمایه ها , رصد خانه فضایی , مسابقات بین المللی مهارت , طرح 4 ماده ایی ایران , احسان خواجه‌امیری , معاملات تسلیحاتی کانادا و عربستان , سخنگوی شورای صنفی نمایش , حوادث شیراز , هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در یمن , گروه حقانی , علی محمد زارع , میهمانی آمریکا , بغلان , شهید خدمتی , کارشناس والیبال , نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95 , دفتر رییس جمهور , برترین های گردشگری , گواهینامه رانندگی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
مکمل‌بودن , تیوریدازین ? THIORIDAZINE HCL (Mellaril) , مسجد جامع ابرقو، یزد , واکسیناسیون برعلیه آنفلوآنزا , زبان در قفای شاهانه , حزب دموکرات مسیحی (KFP=Christian Democratic Partg) , دلایل تنظیم اسناد , در شکایت از روزگار , روان‌پویشی , روند زمانی , به , روزنامه‌های روزانه و خبرنامه‌ها , ترشح گوش , منطقه آزاد شن‌ژن (Shen Zhen) , علوم طبیعی , ده و روستانشینی , ارزیابی قسمت‌های بازار , حدیث عشق در دفتر نگنجد , V , بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی ,

برخی منابع مهم خبری
90tv.ir نود , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , namayande.com نماینده , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , memarinews.com معماری نیوز , persianv.com پرشین وی , ayaronline.ir عیار آنلاین , tebyan.net تبیان , khabarkhodro.com خودرو , jamnews.ir جام نیوز , tejaratnews.com تجارت نیوز , bazarnews.ir بازارنیوز , musicema.com موسیقی ما , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , tehranpress.com تهران پرس , javanonline.ir جوان آنلاین , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , kojaro.com کجارو , ensafnews.com انصاف نیوز , honarnews.com هنرنیوز , shafaqna.com شفقنا , dustaan.com مجله دوستان , karyab.net کاریاب , sowt.ir صنعت و توسعه , sena.ir سنا , farhangnews.ir فرهنگ نیوز , kayhan.ir روزنامه کیهان , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه ,

فروش جوجه غاز  ◊  09111200767
وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها