شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018

پیامدهای تخریب چهره پیامبر(ص) از نگاه قرآن


پیامدهای تخریب چهره پیامبر(ص) از نگاه قرآن
دشمنان همیشه برای تخریب چهره نبوی و رهبران آسمانی از شیوه های گوناگون بهره می گیرند و ترور شخصیت آن بزرگان را در برنامه دارند. این کوردلان به پیامبر بزرگوار اسلام اتهام هایی همچون جنون، ساحری، شاعری، کاهن بودن، خوش باوری، گمراهی و. . . وارد آوردند، این مقاله تنها به موضوع تمسخر و استهزای این سیاهدلان از پیشوای بزرگ پرداخته است که اکنون از سوی صهیونیسم و وابستگان آن، همین شیوه دنبال می شود.
رهبری، ستون اصلی جامعه اسلامی است و هرگونه آسیب رساندن به آن پیامدهای خطرناکی برای تمام ارکان دین و جامعه دارد. دشمنان اسلام با درک همین تاثیرگذاری، همواره کوشیده اند رهبری جامعه اسلامی را از هر راه ممکن، تضعیف و ناکارآمد سازند. اقدامات خصمانه، گاه در قالب قتل، زندان، تهدید و ترور جای می گیرندو زمانی در چهره اقدامات فرهنگی و تخریب شخصیتی ظاهر می شوند. این گزارش به نقل از ایکنا حاکی است، تمسخر شخصیت رسول خدا (ص)، طی سال های اخیر، از غوغای کتاب آیات شیطانی، آثار نویسنده زن بنگلادشی، روشنفکرنمای ترکیه ای، تا کاریکاتورهای دانمارکی و. . . جملگی در مقابل نگاه های ناباورانه مسلمانان رخ داده و بهت و حیرت آنان را در پی داشته است. اما مطالعه قرآن کریم و تاریخ اسلام، گویای این واقعیت است که این اقدامات، بی سابقه نیست و دشمنان از آغاز بعثت تا رحلت پیامبر اکرم(ص) از این ابزار به عنوان وسیله تخریب شخصیت آن حضرت سود برده اند. آیات فراوانی از قرآن کریم ناظر به اقدامات خصمانه فرهنگی و به اصطلاح براندازی نظام و رهبری از طریق تضعیف و تخریب چهره رهبری اسلامی، یعنی شخص رسول الله(ص) است، اقداماتی که در هر عصر، از جمله دوره ما نیز برای تخریب چهره رهبران دینی به کار می رود. دفاع قرآن از ساحت پیامبر در برابر تخریب شخصیتی نیز گویای وظیفه جامعه اسلامی در حمایت همه جانبه از رهبری اسلامی و خنثی سازی اقدامات تخریب کننده است. شاید فلسفه فضیلت صلوات همیشگی بر پیامبر اعظم و اهل بیت، وجود تهاجم همیشگی دشمنان بر آن بزرگواران باشد.
● تمسخر رسول اعظم صلی الله علیه و آله
الف) گونه های تمسخر
حربه تمسخر، گاه علیه مومنان ، زمانی علیه آیات خدا و گاه علیه رسولان الهی به کار رفته است. قرآن کریم تاکید دارد که همه رسولان مورد استهزای دشمنان قرار گرفته اند، گویی سیره همیشگی دشمنان تمام انبیاء، در تمام دوران ها چنین بوده است، روشی که هرگز کارایی خود را از دست نداده است و دشمنان از آن قطع امید نکرده اند. این نکته زمانی برای ما بیشتر نمایان می شود که به لحن صریح آیات قرآن مراجعه می کنیم: ۱) و ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، و هیچ فرستاده ای به سراغ آنان نمی آمد، مگر اینکه همواره او را ریشخند می کردند.
۲) ولقد استهزیء برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، و به یقین پیش از تو فرستادگانی ریشخند شدند و آن چه که همواره آن را ریشخند می کردند، آنان را فرو گرفت. در قرآن علاوه بر این آیات به طور مشخص از تمسخر شدن برخی پیامبران مانند حضرت نوح و موسی یاد شده است.
۳) و اذا رءاک الذین کفروا ان یتخذوک الا هزوا اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم بذکر الرحمان هم الکافرون، و کسانی که کفر ورزیدند، هنگامی که تو را می بینند، جز به ریشخندت نمی گیرند (و می گویند) آیا این کسی است که معبودهای شما را (به بدی) یاد می کند ! در حالی که آنان خود یاد (خدای) گسترده مهر را منکرند.
شدت این تمسخرها به گونه ای بود که گاه رسول اکرم را دچار تنگی سینه می کرد، ولی خداوند وعده می داد که در برابر تمسخر و استهزاها، از رسول خدا محافظت خواهد کرد: فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزءین، الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون. و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. . . و آن چه را که فرمان داده شده ای، آشکار کن و از مشرکان روی برتاب که ما تو را از مسخره کنندگان کفایت می کنیم، کسانی که معبود دیگری با خدا قرار می دهند و به زودی خواهند دانست و به یقین می دانیم که تو به خاطر آن چه می گویند، سینه ات تنگ می شود.
علامه طباطبایی در این رابطه می نویسد: معنای آیه چنین است: وقتی تو هشدار دهنده در مورد عذاب ما هستی، آن چه را که به آن امر شده ای، آشکار کن و دعوت را علنی و حق را اظهار کن و از مشرکان روی برگردان، زیرا ما با فرستادن عذاب، مسخره کنندگان را کفایت می کنیم و این سخن خدا که می فرماید و لقد نعلم انک یضیق صدرک. . . ، بازگشت دوباره به اندوه رسول خدا و تنگی سینه اش از استهزایشان است تا موجب بیشتر به تسلیت و رحیب نفس و تقویت روح پیامبر شود.
در ادامه، خداوند به پیامبر دستور می دهد از تسبیح و حمد خدا و سجده بر او برای نابودی غم و اندوه حاصل از استهزا یاری بگیرد.
ب) عوامل تمسخر
از نگاه قرآن کریم، خداوند به دشمنان مهلت داده است و آنان بی آنکه بفهمند، فریب مهلت چند روزه دنیا را می خورند و سرانجام هم مجازات می شوند.
دلیل اصلی این امر هم عدم فهم دقیق است که در پی اصلاح ناپذیری شان، دامن آن ها را می گیرد. خداوند این حقیقت را چنین بازگو می کند: انا جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی اذانهم وقرا و ان تدعهم الی الهدی فلن یهتدوا اذا ابدا، در حقیقت ما بر دل های آنان پرده هایی افکندیم تا آن را به طور عمیق نفهمند و در گوش های آنان سنگینی (قرار دادیم) و اگر آنان را به سوی هدایت فراخوانی، پس در آن هنگام هرگز رهنمون نمی شوند. سومین راهکار قرآنی، تسبیح و حمد خدا، سجده ، عبادت و صبر است که ظرفیت لازم را برای تحمل آثار تمسخر در رسول خدا صلی الله علیه و آله ایجاد می کند.
ج) پیامدهای تمسخر برای مسخره کنندگان
قرآن کریم در موارد متعدد، به آثار و پیامدهای سخت تمسخر آیات، رسول و مومنان اشاره می کند و از آنجا که آن ها قصد تحقیر و توهین آیات الهی را دارند، خداوند فرموده: عذاب خوار کننده برای آن ها آماده شده است، فرا روی آنان جهنم است و. . . برایشان عذاب بزرگی است و مهم تر این که همان چیزهایی که مورد تمسخر بودند، روزی بر خود آنها مسلط خواهند شد.
د) راهکار مبارزه با تمسخر
قرآن کریم، آنجا که مومنان مورد تمسخر قرار می گیرند، دستور به دفع دستاویز مسخره کنندگان
می دهدو به پیامبر دستور می دهد برای مبارزه، از مسخره کنندگان روی برگرداند و نیز حضور در جمع آنان را ترک کند، مگر این که از موضوع مورد تمسخر دست بردارند و به موضوعی دیگر بپردازند.
در ذیل آیه اذا رایت الذین یخوضون فی ایاتنا فاعرض عنهم. . . ، در تفسیر مجمع البیان از امام باقر (ع) نقل شده است که وقتی آیه نازل شد، مسلمان ها از همنشینی با کفار و استهزا کنندگان منع شدند. جمعی از مسلمان ها گفتند: اگر بخواهیم همه جا چنین کنیم، باید هرگز به مسجد الحرام نرویم و طواف نکنیم، آیه نازل شد که در این مواقع آن ها را نصیحت کنید.
سومین راهکار قرآنی، تسبیح و حمد خدا، سجده ، عبادت و صبر است که ظرفیت لازم را برای تحمل آثار تمسخر در رسول خدا صلی الله علیه و آله ایجاد می کند. نکته پایانی اینکه تمسخر رسول خدا امروزه ابعاد گسترده تری یافته است، نوشتن رمان های بی اساس و تخریب شخصیت معصومانه او، طراحی کاریکاتورها، نوشتن نمایشنامه ها، پخش فیلم های مضحک، خلق لطیفه های تمسخر آمیز نوشتاری، اینترنتی و. . . همگی از مصادیق تمسخر رسول الله به شمار می رود که بر اساس راهکارهای قرآنی موظف هستیم تا حد مقدور، دستاویزی به دست مخالفان ندهیم، از آنان اعراض کنیم و امکان جولان برای آنان فراهم نیاوریم، البته حکم فقهی ساب النبی و مسخره کنندگان آن بزرگوار، با قاطعیت باید اجرا شود.


منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

تحدی قرآن کریم به خبرهائیکه از غیب داده

تحدی قرآن کریم به خبرهائیکه از غیب داده
قرآن کریم در آیات بسیاری باخبرهای غیبی خود تحدی کرده، یعنی به بشر اعلام نموده: که اگر در آسمانی بودن‏این کتاب تردید دارید، کتابی نظیر آن مشتمل بر اخبار غیبی بیاورید.
و این آیات بعضی در باره داستانهای انبیاء گذشته، و امتهای ایشان‏است، مانند آیه: (تلک‏من انباء الغیب، نوحیها الیک، ما کنت تعلمها انت و لا قومک من قبل هذا، این‏داستان از خبرهای‏غیب است، که ما بتو وحی می‏کنیم، و تو خودت و قومت هیچیک از آن اطلاع نداشتید) (۱) ، و آیه: (ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک، و ما کنت‏لدیهم اذا جمعوا امرهم و هم یمکرون، این سرگذشت‏یوسف از خبرهای غیبی است، که ما بتو وحی می‏کنیم، تو خودت‏در آن جریان نبودی، و ندیدی که‏چگونه حرف‏های خود را یکی کردند، تا با یوسف‏نیرنگ کنند)(۲) و آیه: (ذلک من انباء الغیب، نوحیه‏الیک، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، ایهم یکفل مریم؟و ما کنت لدیهم، اذ یختصمون، این‏از خبرهای غیبی‏است، که ما بتو وحی می‏کنیم.و گر نه تو آنروز نزد ایشان نبودی، که داشتندقرعه‏های خود می‏انداختند، که‏کدامشان سرپرست مریم شود، و نیز نبودی که چگونه بر سر این‏کار با هم مخاصمه می‏کردند)(۳) و آیه: (ذلک عیسی بن مریم‏قول الحق الذی فیه یمترون، اینست‏عیسی بن مریم آن قول حقیکه در او شک می‏کنند)، (۴) و آیاتی دیگر.
............۱ - سوره هود آیه ۴۹ ۲ - سوره یوسف آیه ۱۰۲. ۳ - سوره آل عمران آیه ۴۴ ۴ - سوره مریم آیه ۳۴ .
و یک قسمت دیگر در باره حوادث آینده است، مانند آیه: (غلبت الروم‏فی ادنی الارض، و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، سپاه روم در سرزمین پائین‏ترشکست‏خوردند، ولی هم‏ایشان بعد از شکستشان بزودی و در چند سال بعد غلبه‏خواهند کرد) (۱) ، و آیه: (ان الذی فرض‏علیک القرآن،لرادک الی معاد، آن خدائیکه قرآن را نصیب تو کرد، بزودی تو را بدانجا که از آنجاگریختی، یعنی بشهر مکه برمی‏گرداند) (۲) ، و آیه(لتدخلن المسجد الحرام، انشاء الله آمنین، محلقین‏رؤسکم، و مقصرین لا تخافون، بزودی داخل‏مسجد الحرام میشوید، انشاء الله، در حالیکه سرهاتراشیده باشید، و تقصیر کرده باشید، و در حالیکه هیچ ترسی نداشته باشید)(۳) ، و آیه: (سیقول‏المخلفون، اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها، : ذرونا نتبعکم، بزودی آنها که از شرکت در جهادتخلف‏کردند، وقتی برای گرفتن غنیمت روانه میشوید، التماس خواهند کرد: که‏اجازه دهید ما هم‏بیائیم)(۴) و آیه: (و الله یعصمک من‏الناس، و خدا تو را از شر مردم حفظ می‏کند) (۵) ، و آیه - (انا نحن‏نزلنا الذکر و انا له لحافظون بدرستیکه ما خودمان‏ذکر را نازل کرده‏ایم، و خودمان نیز بطور مسلم‏آنرا حفظ خواهیم کرد) (۶) ، و آیات بسیاری دیگر که مؤمنین را وعده‏هاداده، و همانطور که وعده‏داد تحقق یافت، و مشرکین مکه و کفار را تهدیدها کرد، و همانطور که تهدید کرده بود، واقع شد.
و از این باب است آیات دیگریکه در باره امور غیبی است، نظیر آیه:(و حرام علی قریة‏اهلکناها، انهم لا یرجعون، حتی اذا فتحت‏یاجوج و ماجوج، و هم من کل حدب ینسلون،و اقترب‏الوعد الحق، فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا، یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا، بل کنا ظالمین، ممکن نیست‏مردم آن شهریکه ما نابودشان کردیم، و مقدر نمودیم که دیگر باز نگردند، اینکه بازگردند، مگر وقتی که راه‏یاجوج و ماجوج باز شود، در حالیکه از هر پشته‏ای سرازیر شوند، ووعده حق نزدیک شود، که در آن هنگام دیده آنانکه کافر شدنداز شدت تحیر باز میماند، ومیگویند: وای بر ما که از این آتیه خود در غفلت بودیم، بلکه حقیقت مطلب آنست که ستمگربودیم)(۷) ، و آیه(وعد الله الذین آمنوا منکم، و عملوا الصالحات، لیستخلفنهم فی الارض، خدا کسانی‏از شما را که ایمان‏آوردند، و عمل صالح کردند، وعده داد: که بزودی ایشانرا جانشین در زمین‏کند) (۸) ، و آیه(قل: هو القادر علی ان یبعث‏علیکم عذابا من فوقکم، بگو خدا قادر است بر اینکه‏عذابی از بالای سر بر شما مسلط کند) (۹).
............ ۱ - سوره روم آیات ۱ - ۴ ۲ - سوره قصص آیه ۸۵ ۳ - سوره فتح آیه ۲۷ ۴ - سوره فتح آیه ۱۵ ۵ - سوره مائده آیه ۶۷ ۶ - سوره حجر آیه ۹ ۷ - سوره انبیاء آیه ۹۷ ۸ - نور ۵۵ ۹ - سوره انعام آیه ۶۵
باز از این‏باب است آیه: (و ارسلنا الریاح لواقح، ما بادها را فرستادیم تا گیاهان نرو ماده راتلقیح کنند)، (۱) ، و آیه(و انبتنا فیهامن کل شی‏ء موزون و رویاندیم در زمین از هر گیاهی موزون‏که‏هر یک وزن مخصوص دارد)(۲) و آیه: (و الجبال اوتادا، آیا ما کوهها را استخوان‏بندی زمین‏نکردیم)،(۳) که‏اینگونه آیات از حقایقی خبر داده که در روزهای نزول قرآن در هیچ جای دنیا اثری‏از آن حقایق علمی وجود نداشته،و بعد از چهارده قرن، و بعد از بحث‏های علمی طولانی بشرموفق بکشف آنها شده است.
باز از این باب است(البته این مطلب از مختصات این تفسیر است‏که همانطور که درمقدمه کتاب گفتیم، معنای یک آیه را از آیات دیگر قرآن استفاده نموده، برای فهم‏یک آیه سایرآیات را استنطاق می‏کند، و از بعضی برای بعضی دیگر شاهد می‏گیرد)آیه شریفه: (یا ایها الذین‏آمنوا من یرتد منکم عن‏دینه، فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ای کسانیکه ایمان آورده‏اید!هرکس از شما از دین خود برگردد، ضرری بدین خدا نمی‏زند، چون بزودی خداوند مردمانی خواهدآورد، که دوستشان دارد، و ایشان او را دوست میدارند)،(۴) و آیه‏شریفه(و لکل امة رسول، فاذا جاءرسولهم، قضی بینهم بالقسط، برای هر امتی رسولی است، همینکه رسولشان آمد، درمیان آن امت‏بعدالت‏حکم میشود)، تا آخر چند آیه(۵) و آیه شریفه(فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرة الله التی‏فطرالناس علیها، روی دل بسوی دین حنیف کن، که فطرة خدائی است، آن فطرتی که خدا بشر را بدان‏فطرت آفریده) (۶) ،و آیاتی دیگر که از حوادث عظیم آینده اسلام و یا آینده دنیا خبر میدهد، که همه آن‏حوادث بعد از نزول آن آیات واقع‏شده، و بزودی انشاء الله مقداری از آنها را در بحث از سوره‏اسراء ایراد می‏کنیم.
........... ۱ - سوره حجر آیه ۲۲ ۲ - حجر آیه ۱۹ ۳ - نبا آیه ۷ ۴ - مائده آیه ۵۴ ۵ - یونس آیه ۴۷ ۶ - سوره روم آیه ۳۰

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».