سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

ویژگیهای قرآن


ویژگیهای قرآن
قرآن کلام بدون ریب پروردگار حکیم است که حسن ختام تمام نسخه های شفابخش آسمانی بوده و بر خاتم رسل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل گشته است و با نزول آن ارتباط آسمان و زمین از طریق وحی به اتمام رسیده و خاتمیت دین رقم خورده است. این هدیه ی بزرگ آسمانی یادگار وحی و کلام معجز و حبل المتین خداوندگارِ هستی را ارج می نهیم و گرامی می داریم.
خداوند تبارک و تعالی در شبی مبارک، در شب قدر و منزلت، در شب اندازه گیریِ باورها و رفتارها، فرضیه ها و فریضه ها، هست و نیستها و باید و نبایدها قران را در طی تشریفاتی خاص بر پیامبر اسلام نازل فرمود. در دهه ی اخیر ماه رمضانی که بهار عمر محمد بن عبدالله به سن کمال یعنی چهل سالگی وارد شده بود؛ در شبی که به میمنت کلام منزّل در آن ارزش بیش از هزاران ماه پیدا کرده بود و در صحنه ای که گویا شاهد آن هستیم و می بینیم توسط جمعی از ملائک به رهبری امین وحی (جبرئیل) صدر سوره ی علق در خلوتگاه حرا در اختیار نبیّ امّی قرار گرفت و بدینوسیله وحی آغازیدن گرفت و محمد رسول خدا گشت. از آنجایی که این پیام برای سالم گردانیدن انسانها از آفات شرک و جهل نازل شده بود، سراسر آن شب "سلام" معرفی گردید و از آنجایی که این پیام آخرین عامل حیات معنوی انسانهاست حامل این پیام (جبرئیل) "روح" نامیده شد.
براستی اگر امرو نهی خداوندی نازل نمی گشت و انسانها در مسیر "شدن" دستگیری نمی شدند، اگر حدودها تعیین نمی گشت و مزربندیهای لازم صورت نمی گرفت، سرنوشت این موجود به کجا می انجامید؟
انسان همچون گیاهی بی ریشه و بی ثبات در مسیر تندبادها به این سو و آن سو پرتاب گشته و آواره می شد. قوه ی بصیرتش کور، قوه ی فهم و ادراکش به زنگار معصیت تاریک و قوه ی سمع او کر و سنگین می گشت. در جهان بینی و تصورات سردرگم و حیران می ماند و در سلوک و رفتار به بیراهه کشانیده می شد.
خداوند حکیم که به کمّ و کیف این مخلوق جدید ـ که او را شرف مقام جانشینی بخشیده بود ـ آگاهی دقیق و ظریفانه داشت (الا یعلم من خلق و هو اللطیف و الخبیر) و از ازل می دانست که انسان خود به تنهائی توانایی دستیابی به هدایت را ندارد خود عهده دار هدایت او گشت و فرمود: (ان علینا للهدی).
از همان شروع خلقت پیامبران را با توجه به نیازها و امکانات فرستاد تا در هر مرحله قسمتهایی از هدایت را که مورد نیاز بشریت آن روز بود در اختیار آنها قرار دهند. هرگاه نیازمندیهای جدید رخ می نمود و انسان در امکانات به توسعه می رسید، خداوند پیامبری جدید را با دستوراتی جدید به سوی آنها گسیل می داشت تا اینکه بشریت استعداد کامل دریافت و حفظ آخرین کتاب آسمانی را دریافت. در چنین شرایطی قرآن بعنوان آخرین دستورالعمل زندگی انسانها فرو فرستاده شد.
در این مختصر مناسب است به سه خصوصیت این کتاب اشاره کنیم.
▪ اول اینکه قرآن کلام خداست و همه ی صفات خداوندگاری در آن است. به همان نسبت که سخن بشری همیشه ناقص و محدود می باشد کلام خداوند کامل و شامل است. همیشه سخن، صفات سخنگو را دارد. کلام بیانگر دنیای متکلم است و حال و هوای او را دارد و رنگ و بوی اورا. پس به همین دلیل آنکه اهل قرآن می گردد، آنرا تلاوت می کند، فهم می کند و به آن عمل می کند از جامعیت و شمولیت برخوردار می شود. و بارزترین و زیباترین مصداق این سخن آن بهترین جماعت زمینیان، نسل تربیت یافته ی قرآن "اصحاب رضی الله عنهم اجمعین" می باشند.
از شگفتیهای تاریخ یکی این است که چگونه امتی ناخوانده و ساده توانستند از لابلای نصوص یک کتاب خارج شوند و مردم را از ظلمات به نور، از جهالت به علم و از بیراهه های گمراهی به صراط مستقیم هدایت کنند.
▪ دوم اینکه این کلام (تبیاناً لکل شئ) آمده است. بیانگر و روشنگر هر چیزی. این کلامِ آخرین حتماً می بایست بگونه ای باشد که بتواند بین ابدیّت دین و تغییرات و تحولاتِ مستمر سازگاری و توفیق ایجاد کند. از این رو حکم آنچه در گیرودار زمان و مکان تغییر نمی کند، تبیین آن به صورت نص واضح که دلالت قطعی بر حکم دارند نازل گشت و آنچه متأثر به زمان و مکان است حکم آن منصوص نگشت بلکه ضوابط و قواعد کلی بیان گشت تا اهل تخصص بتوانند حکم آن را مناسب با شرایط زمان و مکان بیابند. بشرط اینکه آن حکم با مقاصد کلی شرع در تعارض نیفتد. این حکیمانه ترین کاری بود که می بایست صورت می گرفت، زیرا تعیین احکامی ثابت برای همه ی زمانها و مکانها دین را در حوزه ی جمود وارد می کرد و دین را از همگامی با تغییرات باز می داشت.
▪ سوم اینکه این کتاب، کتاب هدایت است و انتظار ما نیز از این کتاب باید همین باشد. (هدی للمتقین) است. برای کسیکه اهلیّت و شایستگی داشته باشد این کتاب دستگیر و راهنماست. این کتاب به تصحیح تصورات انسان پرداخته است. بهترین جهان بینی را ارائه می دهد و آنچه را انسان در مسیر هدایت و رسیدن به کمال نسبی بدان محتاج است برایش روشن می گرداند. فهم این موضوع در مقوله ی انتظار ما از دین بسیار جدی است. موضوع اصلی و محوری قرآن هدایت و ارشاد، دستگیری و راهنمائی است و اگر به مسائلی جز این در قرآن اشارتی رفته است فقط تا آنجاست که در خدمت هدف اصلی باشد.
نسل بی همتا و تربیت یافته ی قرآن (جیل قرآنی فرید به تعبیر سید قطب رحمه الله) در تعامل با قرآن درون را تسلیم امر خداوند نموده، قلمرو وجود خود را فرمانبر حاکمیت خداوند قرار داده بودند. أهواء و شهوات را بر اقلیم دلهایشان تسلطی نبود و راه را بر شیاطین انس و جن ـ که در مسیر ابتلاء و آزمایش به کمین نشسته اند ـ مسدود نموده بودند. براین باور بودند که قرآن کلام خداست و سعادت و خوشبختی هر دو سرا در عمل به آن نهفته است. قرآن را به قصد عمل کردن گوش می دادند و آنرا می فهمیدند و در تأسی به استاد بزرگ خویش که ستوده ی پروردگار بود و به مقام (إنک لعلی خلق عظیم)نایل شده بود همچون استاد خود که اخلاقش قرآن بود (وکان خلقه القرآن) اهل قرآن گشتند و بهترین امتی شدند که برای مردم ظهور و تجلی یافتند. (کنتم خیر امة أخرجت للناس)
سیدقطب رحمه الله در این زمینه می فرماید: "آنان ـ گروه نخست ـ از زمره ی کسانی نبودند که قرآن را تنها به قصد فراگیری و بالا بردن سطح آگاهی مطالعه نمایند، بلکه برای چشیدن و لمس کردن و دریافت راهی برای زندگی آنرا تلاوت می کردند در میان آنان حتی یک تن را نیز نمی توان یافت که قرآن را به قصد توسعه ی فرهنگ و اطلاعات عمومی جامعه تبلیغ کنند و تنها بدین منظور قرآن را بخوانند و بیاموزند، و یا برای میهمانی و گردهم آمدن جهت مناقشه ی قضایای علمی و فقهی که بدان انبان خویش را پر کنند.... بلکه تلقی آنان از قرآن تلقی دریافت فرمان خدا در جای ویژه ی خود بود، برای توسعه ی موقعیت زندگی خود و نیز توسعه ی روحی و معنوی جمعی که با آن زندگی می کردند موقعیتی که او و جماعتش را زنده نگهدارد. برای آنان فرمانی بدون چون و چرا بود که به محض شنیدن می بایستی بدان عمل کنند همچنان که سربازی فرمان را در میدان نبرد دریافت می کند و بدان عمل می نماید؛ و به محض دریافت فرمان به فعالیت می پردازد. و از دیگر سو در میان ایشان حتی یک تن نیز یافت نمی شد که فرمانی صادر شود و اطاعت نکند، زیرا هر مسلمانی وقتی فرمان خدا را می شنید با تمام وجود حس می کرد که از واجبات و تکالیفی است که بر گردن اوست و باید بدان عمل کند. پس حتی اگر ده آیه را هم می شنید برخود لازم می دانست که همه را به خاطر بسپارد و بدان عمل کند. همانطور که از حدیث ابن مسعود رضی الله عنه بر می آید.
ابن مسعود رضی الله عنه فرمود:
اینک وظیفه ی ما چیست؟ آیا ما می توانیم به صفای درون و مقام رفیع و جایگاه برتر اصحاب برسیم؟ جواب در یک نگاه مثبت و در نگاهی دیگر منفی می باشد. جواب مثبت است چون ما نیز مخاطب این برنامه ی هدایت هستیم و اسباب مهتدی شدن در اختیار ما نیز قرار گرفته است. در نگاهی دیگر جواب منفی است چون عناصر تربیت سه چیز است: مربی، منهج و متربی. مربی خیر القرون رسول خدا محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم بود و متربی اصحاب. امروز آن مربی بزرگ در میان ما نیست ولی سنت و روش او موجود است. در مقام مقایسه ما نیز همچون اصحاب نیستیم . اما منهج ثابت و لا یتغیر است و در اختیار ماست. منهج اعظم در پهنه ی گیتی کتاب خداست. بنابراین با وجود یکی بودن منهج وظیفه ما این است که ما خود را هر چه بیشتر در تربیت فردی به رسول خدا و در تربیت جمعی به آن بهترین جمع زمینیان نزدیک گردانیم.
قرآن کلام معجزِ خداست و وظیفه ی ما در قبال آن این است که با آن مأنوس گردیم و آن را مهجور قرار ندهیم. تلاوت آن را با تجوید و به صورت صحیح یادبگیریم، معنی و تفسیر آن را بفهیم و آن را برنامه ی زندگی خود قرار دهیم و خدمتگزار و منت پذیر قرآن باشیم.
خدمت به قرآن مقام و مرتبه ای است که نصیب اولیای واقعی و مومنان صادق می گردد. حاملان قرآن بر سایرین مقدم داشته می شوند و عاملین به آن به (حیاة طیبة) می رسند.
آنکه قلبش به قرآن آباد می گردد در میدان دل او (جآء الحق و زهق الباطل) رخ می نماید و زندگی او تصحیح گشته، آمادگی امتثال و فرمانبرداری لحظه به لحظه در او ایجاد می گردد.
بشریت گرفتار امروز برای برون رفت از وضعیت موجود راهی جز بازگشت به قرآن ندارد و ما نیز برای حل مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی خود راهی جز این نداریم.
نگارنده، هرچند از مکدر ساختن احوال خوانندگان این مقاله به شدت بیزار است اما معتقد است معالجه ی امراض روحی، روانی و اخلاقی فراوانی که ما به آن مبتلا هستیم نیاز به صراحت در پرداختن به آن جسارت در تشخیص دقیق بیماری و جرأت در از بین بردن آن دارد. پس جا دارد این سوالات را از همدیگر بپرسیم که:
آیا ما آنچنان که شایسته ی جاه ومنزلت و عظمت قرآن است آن را ارج نهاده ایم؟
آیا قرآن در برنامه های روزمره ی زندگی ما وارد شده است و قرآن بر برنامه و رسوم ما حاکم است؟
آیا امکانات لازم و ضروروی را در ترویج فرهنگ قرآنی بسیج نموده ایم؟
آیا به قرآن به عنوان اولین مصدر قانون گذاری و تعیین کننده ی رفتار و سلوک خویش نگاه کرده ایم؟
آیا تلاش کرده ایم قرآن را از عزلت و طاقچه نشینی و تلاوت آن در مراسم عزاداری به میدان زندگی بکشانیم؟
حقیقت تلخ این است که قرآن در میان ما جایگاه عالی خود را پیدا نکرده است.
بیائید بر اساس وظیفه ی دینی خود تلاشی مضاعف به خرج دهیم. هزینه ها و سرمایه ها را در راستای فرهنگ قرآنی جهت دهیم. در این مجال سخنی قابل تأمل است و آن اینکه مسئولیت کسانیکه از دولت قرآن به جائی رسیده اند و بوسیله آن اعتباری و هویتی کسب نموده اند صد چندان است. وظیفة ما در قبال قرآن، فرهنگ سازی برای ایجاد بستر مناسبِ فرهنگ قرآنی، خدمتگزاری به قرآن، منت پذیری دستوراتش و هزینه نمودن وقت، سرمایه، روح و روان می باشد.
خداوند به همگی ما توفیق خدمتگزاری به قرآن عنایت فرماید.
تابستان فرصتی مناسب است تا هر کدام از ما در حد توانمان و در میدانی که توانایی خدمت به قرآن را داریم وارد عمل شویم. خدمت به قرآن خدمت به کلام خداست، خدمت به خودمان است. زیرا قرآن شفای بییماریهای ماست. اگر می توانیم با فکر و اندیشه در زمینه پیشبرد کلاسهای قرآن بیندیشیم. اگر از کسانی هستیم که خداوند به آنها مال و ثروت داده است با مال و ثروتمان به ایجاد محیطهای مناسب آموزشی قرآن و تهیه ی امکانات برای مکتبخانه ها بپردازیم. تا آنجایی که می توانیم فرزندانمان را به حضور در کلاسهای قرآن تشویق کنی». در فکر قرآن و مکتبخانه ها باشی».

سعدالدین صدیقی - لارستان
فوق لیسانس علوم قرآن و مدرس مدارس دینی جنوب

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

مطالب مرتبط

قرآن و زندگی

قرآن و زندگی
دوستان عزیز و همراهان زیرگذر زندگی! از این که توی این هوای خوش پاییزی، نشسته‌اید و به حرف‌های نقّال داستان زندگی گوش می‌کنید، به خود می‌بالیم. امیدواریم که حرف‌های ما، مثل شربت خاکشیر، دلتان را خنک کند و کامتان را شیرین!
انسان، موجود عجیب و غریبی است. خداوند، او را به گونه‌ای آفریده که هر کاری را که بخواهد انجام دهد، توانایی آن را دارد. کار بزرگ و ناشدنی برای انسان، معنا ندارد و اگر بخواهد و اراده کند، هر ناممکنی را ممکن می‌سازد. خداوند هم از انسان خواسته تا بلندنظر و بلندهمّت باشد و همواره در پی کارهای مهم، بزرگ و شریف باشد. در کلامی از پیامبر گرامی اسلام(ص) آمده است: «خداوند، کارهای بزرگ و ارزشمند را دوست دارد و از کارهای کوچک و پست، خوشش نمی‌آید». چه خوب است که همۀ ما بکوشیم تا بهترین باشیم، بهترین و بزرگ‌ترین کارها را به بهترین شکل انجام دهیم، و ارزشمند‌ترین سودها را به دست آوریم.
تلاش کنیم تا بهترین اعمال را انجام دهیم، تا بهترین زندگی را در دنیا و آخرت داشته باشیم و بهترین پاداش‌ها را از خداوند بگیریم.
هیچ گاه، به کم و کوچک رضایت ندهیم و اگر می‌توانیم در امتحان زندگی، نمرۀ هجده بگیریم، چرا به پانزده راضی باشیم. پس بکوشیم تا به نمرۀ هجده که حقّ ماست برسیم. البته همیشه باید برای نمرۀ بیست کوشید؛ امّا باید دانست که هر کاری، قدر و ارزشی دارد و باید به اندازۀ ارزش خود نیز، نمود ِبیرونی داشته باشد.
متأسّفانه، برخی افراد، خود را بیش از آنچه که هستند، نشان می‌دهند و عملکرد خود را چند برابر آنچه که هست، وانمود می‌کنند. اینان دچار بیماری خودبزرگ‌بینی می‌شوند و در نشان دادن اعمال و کردار خود، بزرگ‌نمایی می‌کنند و چون آنچه را که انجام داده‌اند، بزرگ و فوق العادّه می‌دانند و دیگران را از انجام دادن آن، ناتوان یا کم‌توان می‌بینند، بر خود می‌بالند و به دیگران فخر می‌فروشند و افاده و ادّعای بیش از حدّ دارند.
به این گونه افراد باید گفت: مگر قرآنِ هفده‌ مَن نوشته‌ای که این قدر افاده و ادّعا داری؟ لابُدّ می‌پرسید که قرآن هفده‌مَن چیست و چه ربطی به موضوع بحث ما دارد؟
در گذشته‌ای نه چندان دور، در بسیاری از شهرهای ایران، در ورودی‌های شهر، دروازه‌هایی وجود داشت که هر یک از این دروازه‌ها، به نامی شهرت داشتند.
پاره‌ای از این دروازه‌ها بر اساس راه اصلی شهرِ مقصد، نام‌گذاری می‌شدند، مانند «دروازه‌قزوین» که سر راه قزوین بود و برخی دروازه‌ها هم به نام محل، مانند: «دروازه‌ری» و تعداد دیگری به دلیل ویژگی خاص آن، نام‌گذاری می‌شد، مانند: «دروازه‌قرآن».
دروازه‌قرآن، بنایی است اسلامی ‌ـ‌ ایرانی که با معماری خاص خود، در ورودی تعدادی از شهرهای ایران، خودنمایی می‌کند. در این بناهای طاقی شکل، در جایگاه ویژه‌ای، اتاقکی برای قرار دادن یک یا چند جلد قرآن کریم ـ که معمولاً ویژگی خاصی هم دارد ـ در نظر گرفته می‌شود. هدف از بنای این گونه ساختمان‌ها، عمل به آموزۀ دین، در پناه‌جویی به قرآن کریم و رسیدن به امنیّت و عافیت، از طریق قرآن است.
از آن جا که در میان دینداران جامعه، مرسوم است که در سفرها از زیر قرآن رد می‌شوند، این بنا برای از زیر قرآن رد شدن همۀ مسافران، بنا نهاده شده است.
در شمال شهر شیراز، در مسیر اصفهان به شیراز و در میانۀ کوه‌های باباکوهی و چهل‌مقام، تنگ‌راهی وجود دارد که آن را تنگۀ «الله اکبر» می‌گویند. در کنارۀ راه اصلی، بنای تاریخی‌ای به چشم می‌خورد که مشهور به «دروازه‌قرآن» است. قرآنی که در دروازه‌قرآن قدیمی شیراز وجود داشت، از شهرت ویژه‌ای برخوردار بود و نیز مورد اعتقاد عجیب مردم.
این قرآن ـ که به قرآن «هفده‌ مَن» مشهور بود ـ، قرآن بزرگ و حجیمی بود که به دیدِ ظاهر، بسیار سنگین می‌آمده است. این قرآن، در دو جلد قطور نوشته شده بود. عدّه‌ای نوشتن این قرآن‌ها را به بعضی از امامان(ع) نیز نسبت داده‌اند. مردم شیراز، به رد شدن از زیر این قرآن، اعتقادی خاص داشتند و سعی می‌کردند اوّل هر ماه قمری، به کنار این دروازه بیایند و از زیر این قرآن رد شوند.
در فرهنگ مردم ایران، بویژه اهالی شیراز، گویه‌ها و مَثَل‌هایی نشئت‌گرفته از قرآن و دروازه‌قرآن شیراز وجود دارد. مثلاً در بیان بی‌اعتمادی یک فرد به دیگران می‌گویند: «اگر قرآن شیراز هم برایش ببری، حرف تو را قبول نمی‌کند».
یکی از مثل‌هایی که منشأش از قرآن هفده‌مَن است، این است که هر گاه فردی از کاری که کرده، به خود ببالد و نسبت به دیگران، احساس برتری کند و ادّعا و افادۀ بیش از اندازه داشته باشد، به او می‌گویند: «مگر قرآن هفده‌مَن نوشته‌ای؟» یا می‌گویند: «مگر قرآن هفده‌مَن تمام کرده‌ای که این همه ادّعا داری و فخر می‌فروشی؟».
ریشۀ پیدایش این مَثَل، آن است که بنا بر قاعده، نوشتن قرآنی با این حجم و عظمت، نیازمند صرف وقت و هزینۀ بسیاری بوده و کاری مهم و خارق العاده بوده است.
حال بازگردیم به اصل صحبت خود که هر کس باید به اندازه‌ای که کار کرده، نمودِ کارش را به دیگران بنمایاند؛ نه این که بزرگ‌نمایی کند و آن را برتر از واقع نشان دهد و نه این که به کمتر از آن قانع شود و به آن رضایت دهد.
چه بدند و چه بد است عملکرد آنهایی که خود را بیش از آنچه که هستند و عمل خود را بیش از آنچه که هست، نشان می‌دهند و چه خوب فرموده است بانوی شعر ایران، پروین اعتصامی:
حساب خود، نه کم گیر و نه افزون
منه پای از گلیم خویش بیرون!

وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.