یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 18 March, 2018

ویژگیهای قرآن


ویژگیهای قرآن
قرآن کلام بدون ریب پروردگار حکیم است که حسن ختام تمام نسخه های شفابخش آسمانی بوده و بر خاتم رسل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل گشته است و با نزول آن ارتباط آسمان و زمین از طریق وحی به اتمام رسیده و خاتمیت دین رقم خورده است. این هدیه ی بزرگ آسمانی یادگار وحی و کلام معجز و حبل المتین خداوندگارِ هستی را ارج می نهیم و گرامی می داریم.
خداوند تبارک و تعالی در شبی مبارک، در شب قدر و منزلت، در شب اندازه گیریِ باورها و رفتارها، فرضیه ها و فریضه ها، هست و نیستها و باید و نبایدها قران را در طی تشریفاتی خاص بر پیامبر اسلام نازل فرمود. در دهه ی اخیر ماه رمضانی که بهار عمر محمد بن عبدالله به سن کمال یعنی چهل سالگی وارد شده بود؛ در شبی که به میمنت کلام منزّل در آن ارزش بیش از هزاران ماه پیدا کرده بود و در صحنه ای که گویا شاهد آن هستیم و می بینیم توسط جمعی از ملائک به رهبری امین وحی (جبرئیل) صدر سوره ی علق در خلوتگاه حرا در اختیار نبیّ امّی قرار گرفت و بدینوسیله وحی آغازیدن گرفت و محمد رسول خدا گشت. از آنجایی که این پیام برای سالم گردانیدن انسانها از آفات شرک و جهل نازل شده بود، سراسر آن شب "سلام" معرفی گردید و از آنجایی که این پیام آخرین عامل حیات معنوی انسانهاست حامل این پیام (جبرئیل) "روح" نامیده شد.
براستی اگر امرو نهی خداوندی نازل نمی گشت و انسانها در مسیر "شدن" دستگیری نمی شدند، اگر حدودها تعیین نمی گشت و مزربندیهای لازم صورت نمی گرفت، سرنوشت این موجود به کجا می انجامید؟
انسان همچون گیاهی بی ریشه و بی ثبات در مسیر تندبادها به این سو و آن سو پرتاب گشته و آواره می شد. قوه ی بصیرتش کور، قوه ی فهم و ادراکش به زنگار معصیت تاریک و قوه ی سمع او کر و سنگین می گشت. در جهان بینی و تصورات سردرگم و حیران می ماند و در سلوک و رفتار به بیراهه کشانیده می شد.
خداوند حکیم که به کمّ و کیف این مخلوق جدید ـ که او را شرف مقام جانشینی بخشیده بود ـ آگاهی دقیق و ظریفانه داشت (الا یعلم من خلق و هو اللطیف و الخبیر) و از ازل می دانست که انسان خود به تنهائی توانایی دستیابی به هدایت را ندارد خود عهده دار هدایت او گشت و فرمود: (ان علینا للهدی).
از همان شروع خلقت پیامبران را با توجه به نیازها و امکانات فرستاد تا در هر مرحله قسمتهایی از هدایت را که مورد نیاز بشریت آن روز بود در اختیار آنها قرار دهند. هرگاه نیازمندیهای جدید رخ می نمود و انسان در امکانات به توسعه می رسید، خداوند پیامبری جدید را با دستوراتی جدید به سوی آنها گسیل می داشت تا اینکه بشریت استعداد کامل دریافت و حفظ آخرین کتاب آسمانی را دریافت. در چنین شرایطی قرآن بعنوان آخرین دستورالعمل زندگی انسانها فرو فرستاده شد.
در این مختصر مناسب است به سه خصوصیت این کتاب اشاره کنیم.
▪ اول اینکه قرآن کلام خداست و همه ی صفات خداوندگاری در آن است. به همان نسبت که سخن بشری همیشه ناقص و محدود می باشد کلام خداوند کامل و شامل است. همیشه سخن، صفات سخنگو را دارد. کلام بیانگر دنیای متکلم است و حال و هوای او را دارد و رنگ و بوی اورا. پس به همین دلیل آنکه اهل قرآن می گردد، آنرا تلاوت می کند، فهم می کند و به آن عمل می کند از جامعیت و شمولیت برخوردار می شود. و بارزترین و زیباترین مصداق این سخن آن بهترین جماعت زمینیان، نسل تربیت یافته ی قرآن "اصحاب رضی الله عنهم اجمعین" می باشند.
از شگفتیهای تاریخ یکی این است که چگونه امتی ناخوانده و ساده توانستند از لابلای نصوص یک کتاب خارج شوند و مردم را از ظلمات به نور، از جهالت به علم و از بیراهه های گمراهی به صراط مستقیم هدایت کنند.
▪ دوم اینکه این کلام (تبیاناً لکل شئ) آمده است. بیانگر و روشنگر هر چیزی. این کلامِ آخرین حتماً می بایست بگونه ای باشد که بتواند بین ابدیّت دین و تغییرات و تحولاتِ مستمر سازگاری و توفیق ایجاد کند. از این رو حکم آنچه در گیرودار زمان و مکان تغییر نمی کند، تبیین آن به صورت نص واضح که دلالت قطعی بر حکم دارند نازل گشت و آنچه متأثر به زمان و مکان است حکم آن منصوص نگشت بلکه ضوابط و قواعد کلی بیان گشت تا اهل تخصص بتوانند حکم آن را مناسب با شرایط زمان و مکان بیابند. بشرط اینکه آن حکم با مقاصد کلی شرع در تعارض نیفتد. این حکیمانه ترین کاری بود که می بایست صورت می گرفت، زیرا تعیین احکامی ثابت برای همه ی زمانها و مکانها دین را در حوزه ی جمود وارد می کرد و دین را از همگامی با تغییرات باز می داشت.
▪ سوم اینکه این کتاب، کتاب هدایت است و انتظار ما نیز از این کتاب باید همین باشد. (هدی للمتقین) است. برای کسیکه اهلیّت و شایستگی داشته باشد این کتاب دستگیر و راهنماست. این کتاب به تصحیح تصورات انسان پرداخته است. بهترین جهان بینی را ارائه می دهد و آنچه را انسان در مسیر هدایت و رسیدن به کمال نسبی بدان محتاج است برایش روشن می گرداند. فهم این موضوع در مقوله ی انتظار ما از دین بسیار جدی است. موضوع اصلی و محوری قرآن هدایت و ارشاد، دستگیری و راهنمائی است و اگر به مسائلی جز این در قرآن اشارتی رفته است فقط تا آنجاست که در خدمت هدف اصلی باشد.
نسل بی همتا و تربیت یافته ی قرآن (جیل قرآنی فرید به تعبیر سید قطب رحمه الله) در تعامل با قرآن درون را تسلیم امر خداوند نموده، قلمرو وجود خود را فرمانبر حاکمیت خداوند قرار داده بودند. أهواء و شهوات را بر اقلیم دلهایشان تسلطی نبود و راه را بر شیاطین انس و جن ـ که در مسیر ابتلاء و آزمایش به کمین نشسته اند ـ مسدود نموده بودند. براین باور بودند که قرآن کلام خداست و سعادت و خوشبختی هر دو سرا در عمل به آن نهفته است. قرآن را به قصد عمل کردن گوش می دادند و آنرا می فهمیدند و در تأسی به استاد بزرگ خویش که ستوده ی پروردگار بود و به مقام (إنک لعلی خلق عظیم)نایل شده بود همچون استاد خود که اخلاقش قرآن بود (وکان خلقه القرآن) اهل قرآن گشتند و بهترین امتی شدند که برای مردم ظهور و تجلی یافتند. (کنتم خیر امة أخرجت للناس)
سیدقطب رحمه الله در این زمینه می فرماید: "آنان ـ گروه نخست ـ از زمره ی کسانی نبودند که قرآن را تنها به قصد فراگیری و بالا بردن سطح آگاهی مطالعه نمایند، بلکه برای چشیدن و لمس کردن و دریافت راهی برای زندگی آنرا تلاوت می کردند در میان آنان حتی یک تن را نیز نمی توان یافت که قرآن را به قصد توسعه ی فرهنگ و اطلاعات عمومی جامعه تبلیغ کنند و تنها بدین منظور قرآن را بخوانند و بیاموزند، و یا برای میهمانی و گردهم آمدن جهت مناقشه ی قضایای علمی و فقهی که بدان انبان خویش را پر کنند.... بلکه تلقی آنان از قرآن تلقی دریافت فرمان خدا در جای ویژه ی خود بود، برای توسعه ی موقعیت زندگی خود و نیز توسعه ی روحی و معنوی جمعی که با آن زندگی می کردند موقعیتی که او و جماعتش را زنده نگهدارد. برای آنان فرمانی بدون چون و چرا بود که به محض شنیدن می بایستی بدان عمل کنند همچنان که سربازی فرمان را در میدان نبرد دریافت می کند و بدان عمل می نماید؛ و به محض دریافت فرمان به فعالیت می پردازد. و از دیگر سو در میان ایشان حتی یک تن نیز یافت نمی شد که فرمانی صادر شود و اطاعت نکند، زیرا هر مسلمانی وقتی فرمان خدا را می شنید با تمام وجود حس می کرد که از واجبات و تکالیفی است که بر گردن اوست و باید بدان عمل کند. پس حتی اگر ده آیه را هم می شنید برخود لازم می دانست که همه را به خاطر بسپارد و بدان عمل کند. همانطور که از حدیث ابن مسعود رضی الله عنه بر می آید.
ابن مسعود رضی الله عنه فرمود:
اینک وظیفه ی ما چیست؟ آیا ما می توانیم به صفای درون و مقام رفیع و جایگاه برتر اصحاب برسیم؟ جواب در یک نگاه مثبت و در نگاهی دیگر منفی می باشد. جواب مثبت است چون ما نیز مخاطب این برنامه ی هدایت هستیم و اسباب مهتدی شدن در اختیار ما نیز قرار گرفته است. در نگاهی دیگر جواب منفی است چون عناصر تربیت سه چیز است: مربی، منهج و متربی. مربی خیر القرون رسول خدا محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم بود و متربی اصحاب. امروز آن مربی بزرگ در میان ما نیست ولی سنت و روش او موجود است. در مقام مقایسه ما نیز همچون اصحاب نیستیم . اما منهج ثابت و لا یتغیر است و در اختیار ماست. منهج اعظم در پهنه ی گیتی کتاب خداست. بنابراین با وجود یکی بودن منهج وظیفه ما این است که ما خود را هر چه بیشتر در تربیت فردی به رسول خدا و در تربیت جمعی به آن بهترین جمع زمینیان نزدیک گردانیم.
قرآن کلام معجزِ خداست و وظیفه ی ما در قبال آن این است که با آن مأنوس گردیم و آن را مهجور قرار ندهیم. تلاوت آن را با تجوید و به صورت صحیح یادبگیریم، معنی و تفسیر آن را بفهیم و آن را برنامه ی زندگی خود قرار دهیم و خدمتگزار و منت پذیر قرآن باشیم.
خدمت به قرآن مقام و مرتبه ای است که نصیب اولیای واقعی و مومنان صادق می گردد. حاملان قرآن بر سایرین مقدم داشته می شوند و عاملین به آن به (حیاة طیبة) می رسند.
آنکه قلبش به قرآن آباد می گردد در میدان دل او (جآء الحق و زهق الباطل) رخ می نماید و زندگی او تصحیح گشته، آمادگی امتثال و فرمانبرداری لحظه به لحظه در او ایجاد می گردد.
بشریت گرفتار امروز برای برون رفت از وضعیت موجود راهی جز بازگشت به قرآن ندارد و ما نیز برای حل مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی خود راهی جز این نداریم.
نگارنده، هرچند از مکدر ساختن احوال خوانندگان این مقاله به شدت بیزار است اما معتقد است معالجه ی امراض روحی، روانی و اخلاقی فراوانی که ما به آن مبتلا هستیم نیاز به صراحت در پرداختن به آن جسارت در تشخیص دقیق بیماری و جرأت در از بین بردن آن دارد. پس جا دارد این سوالات را از همدیگر بپرسیم که:
آیا ما آنچنان که شایسته ی جاه ومنزلت و عظمت قرآن است آن را ارج نهاده ایم؟
آیا قرآن در برنامه های روزمره ی زندگی ما وارد شده است و قرآن بر برنامه و رسوم ما حاکم است؟
آیا امکانات لازم و ضروروی را در ترویج فرهنگ قرآنی بسیج نموده ایم؟
آیا به قرآن به عنوان اولین مصدر قانون گذاری و تعیین کننده ی رفتار و سلوک خویش نگاه کرده ایم؟
آیا تلاش کرده ایم قرآن را از عزلت و طاقچه نشینی و تلاوت آن در مراسم عزاداری به میدان زندگی بکشانیم؟
حقیقت تلخ این است که قرآن در میان ما جایگاه عالی خود را پیدا نکرده است.
بیائید بر اساس وظیفه ی دینی خود تلاشی مضاعف به خرج دهیم. هزینه ها و سرمایه ها را در راستای فرهنگ قرآنی جهت دهیم. در این مجال سخنی قابل تأمل است و آن اینکه مسئولیت کسانیکه از دولت قرآن به جائی رسیده اند و بوسیله آن اعتباری و هویتی کسب نموده اند صد چندان است. وظیفة ما در قبال قرآن، فرهنگ سازی برای ایجاد بستر مناسبِ فرهنگ قرآنی، خدمتگزاری به قرآن، منت پذیری دستوراتش و هزینه نمودن وقت، سرمایه، روح و روان می باشد.
خداوند به همگی ما توفیق خدمتگزاری به قرآن عنایت فرماید.
تابستان فرصتی مناسب است تا هر کدام از ما در حد توانمان و در میدانی که توانایی خدمت به قرآن را داریم وارد عمل شویم. خدمت به قرآن خدمت به کلام خداست، خدمت به خودمان است. زیرا قرآن شفای بییماریهای ماست. اگر می توانیم با فکر و اندیشه در زمینه پیشبرد کلاسهای قرآن بیندیشیم. اگر از کسانی هستیم که خداوند به آنها مال و ثروت داده است با مال و ثروتمان به ایجاد محیطهای مناسب آموزشی قرآن و تهیه ی امکانات برای مکتبخانه ها بپردازیم. تا آنجایی که می توانیم فرزندانمان را به حضور در کلاسهای قرآن تشویق کنی». در فکر قرآن و مکتبخانه ها باشی».

سعدالدین صدیقی - لارستان
فوق لیسانس علوم قرآن و مدرس مدارس دینی جنوب

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

مطالب مرتبط

نقش پیامبر در تولید قرآن

نقش پیامبر در تولید قرآن
گروهی بر این باورند که قرآن نوشته خود پیامبر است چرا که الهاماتی که از خداوند دریافت می‌نمود، چون نفس خودش با خدا یکی شده گشته بود، برای خودش قابل فهم بوده ولی در حدِ فهمِ بشرِ عادی نبوده است لذا وقتی بسان شاعری آنها را دریافت می‌کرد، یافته‌هایش را به زبان ساده و بشری می‌نگاشت تا همه‌فهم باشد. بنابر این، قرآن تحت تأثیر وضعیت روحی و احوالات پیامبر نوشته شده و اوضاع روحی و شرایط پیرامونی وی در بیاناتش تأثیر گذار بوده است.
نتیجه‌ای که از این انگاره بر می‌آید از این قرار است: «تمام احکام فقهی اسلام موقتند و متعلق به جامعه پیامبر و جوامعی که شبیه به آن جامعه هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.»
این نظریه دارای اشکالات فراوانی است که به برخی اشاره می‌شود:
۱) هرگاه بگوییم: «نفس پیامبر با خدا یکی شده است» دیگر نمی‌توان در مورد چنین شخصی انتظار اشتباه و نادانی داشت ولی متاسفانه این گروه درباره چنین شخصیتی امکان خطا را رد نمی‌کنند و معتقدند دانش او در حد دانش ناقص عصر نزول قرآن بوده است و به صراحت می‌گویند: پیامبر «این دانشی را که ما امروز در اختیار داریم، نداشته است» و «وحی می‌تواند در مسایلی که به این جهان و جامعه‌ی انسانی مربوط می‌شوند، اشتباه کند. آنچه قرآن درباره‌ی وقایع تاریخی، سایر ادیان و سایر موضوعات عملی زمینی می‌گوید، لزوماً نمی‌تواند درست باشد.» و معنای این حرف این است که پیامبری که نفسش با خدا یکی شده باز هم اشتباه می‌کند. در حالیکه این تناقضی آشکار است.مگر این که آنان خدا را نیز خطاکار بداند.
تمایز احادیث نبوی با آیات الهی نه تنها برای حضرت و خانواده و اطرافیانش مشخص بوده بلکه برای کافران نیز کاملا مفهوم و شناخته شده بوده است
۲) این سخن که «اوضاع روحی و احوالات پیامبر در قرآن تأثیر گذار بوده لذا هر گاه شاد و طربناک بوده بسیار فصیح و در حالی که پرملال است، در بیان سخنان خویش بسیار عادی و معمولی است.» و این که در وحی نیز خطا راه دارد، ریشه در صدر اسلام و شبهات قریشیان بر ضد پیامبر دارد. مشابه این شبهه را برخی از قریشیان درباره پیامبر مطرح کرده بودند و پیامبر به صراحت بدان پاسخ داده است. این روشنفکر نماها به برخی مؤمنانی که سخنان پیامبر را ثبت می‌کردند می‌گفتند: چرا هر چه می‌شنوی را می‌نویسی؟ در حالی که پیامبر انسانی است که در حالتهای مختلف خوشنودی و ناراحتی سخن می‌گوید.(پس حالتهای مختلف روحی در او اثر می‌گذارد و ممکن است برخی سخنانش از روی غضب باشد) پیامبر در پاسخ اینان اشاره به لبانش کرده فرمود: از این دو لب جز سخن حق بیرون نمی‌آید.(۱)
۳) اگر کسی اندک تأملی در مجموع قرآن داشته باشد، به وضوح در می‌یابد که کلمات و جملات قرآن از طرف خداوند است و پیامبر اکرم نقشی جز ابلاغ آنچه خداوند به او به زبان عربی مبین وحی می‌کرده نداشته برای این گفتار به چند دسته از آیات قرآن و نیز چندین دلیل تاریخی می‌توان استدلال کرد:
۱-۳) تمام آیاتی که مشتقات کلمه «قرأ» درباره قرآن به کار رفته بر این مطلب دلالت می‌کنند که وظیفه پیامبر قرائت و خواندن مطلبی بوده که از جبرئیل دریافت می‌کرده مانند آیات اولیه سوره علق: اقْرَأْ بِاسمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ*خَلَقَ الانسانَ مِنْ عَلَقٍ*اقْرَأْ وَ رَبُّک الأَکْرَمُ؛ بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از عَلَق (خون بسته) آفرید. بخوان، و پروردگار تو کریمترین (کریمان‏) است.
چنانکه می‌بینیم ابتدای نبوت رسول اکرم با قرائت آنچه بر او نازل شده بود آغاز شد. و قرائت خواندن عین کلامی است که انشاء می‌شود و نه محتوای کلام.
قرائت و خواندن در چه موردی به کار می‌رود؟ در مواردی که محتوایی را به کسی بگوییم و از او بخواهیم با هر زبانی که خودش می‌خواهد بیان کند یا در جایی که بخواهد عین مطلبی که بر او انشا کرده را بخواند بدون این که کلمه‌ای از متن کم یا زیاد کند؟
کلمه قرائت در سایر آیات قرآن نیز به کار رفته و از مردم خواسته آیات قرآن را بخوانند آیا مردم حق دارند به جای خواندن آیات قرآن محتوای مطالب را واگویه کنند و ادعا کنند قرآن می‌خوانند؟! آیا فهم هر کس از قرآن را می‌توان کتاب الله نامید؟!
۲-۳) تمام آیاتی که مشتقات کلمه «تلو» در باره قرآن به کار رفته زیرا این کلمه در لغت عرب به معنی پیروی کردن(۲) و در قرآن به معنی خواندنی است که همراه پیروی باشد. پس وقتی خداوند به پیامبر اکرم دستور می‌دهد آنچه بر تو نازل کرده‌ایم را تلاوت کن هیچ مقصودی جز این متصوَّر نیست که قولی بر پیامبر نازل شده و او باید این قول و گفتار عربی را تکرار کند او نه تنها باید همان گفتاری که بر او نازل شده را تلاوت کند و به دنبال فرشته وحی از همان خواندن پیروی کند بلکه حق هیچ تغییر و تبدیلی نیز ندارد.
اگر کسی اندک تأملی در مجموع قرآن داشته باشد، به وضوح در می‌یابد که کلمات و جملات قرآن از طرف خداوند است و پیامبر اکرم نقشی جز ابلاغ آنچه خداوند به او به زبان عربی مبین وحی می‌کرده نداشته.
۴) نظم دقیق آیات و اعجاز معنوی آن که بسیاری از نویسندگان و فرزانگان گوشه‌ای از آن را به زبان علمی بیان کرده‌اند بر الهی بودن آیات دلالت دارد. تنها خداوند است که می‌تواند چنین صورتی به قرآن بدهد نه شخصیت مکتب نرفته‌ای که به فرموده خداوند بشری است که بر او وحی می‌شود. اشتباه نشود ما در پی آن نیستیم که مقام رسول خدا را پایین بیاوریم، در پی آن هستیم که بدون سفسطه بازی، مقام قرآن را همان گونه که هست بیان کنیم.
۵) تمایز احادیث نبوی با آیات الهی نه تنها برای حضرت و خانواده و اطرافیانش مشخص بوده بلکه برای کافران نیز کاملا مفهوم و شناخته شده بوده است. وقتی پیامبر پس از نخستین وحی، خانواده خود را ملاقات می‌کند و آیات وحی شده را می‌خواند، آنان به راحتی می‌فهمند که این نوع سخنان از سخنان بشری نبوی نیست. این کلمات با همان الفاظ، هم برای خودش تمایز داشته و هم برای خانواده، چیزی که تا پایان حیات و رسالت کلمات قرآنی معلوم بوده است. از این رو برای اطرافیان آن حضرت کلمات وحی با سایر سخنان آن حضرت قابل تفکیک بوده است.
مخالفان آن حضرت نیز به راحتی در یافته بودند که آیات قرآن مستقل از شخصیت اوست. به عنوان نمونه، کفار آیات قرآن که خوانده می‌شد، درخواست می‌کردند که آیات دیگری غیر اینها برای آنها خوانده شود، و او می‌گوید من از پیش خود چیزی نمی‌توانم بیاورم، من تنها از آنچه به من وحی می‌شود، پیروی می‌کنم: وَإِذَا تُتْلَی عَلَیهِمْ آیاتُنَا بَینَات قَالَ الَّذِینَ لاَ یرْجُونَ لِقَأنَا ائْتِ بِقُرْآن غَیرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَأ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یوحَی إِلَی إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیتُ رَبِّی عَذَابَ یوْم عَظِیم (۳).
حتی قرآن خبر می‌دهد که کفار امیدوار بودند بتوانند در وحی پیامبر ـ که از شخصیت خودش مستقل بود ـ تصرفی کنند و کاری نمایند تا پیامبر به اشتباه بیافتد و میان کلمات خود و قرآن امتزاجی ایجاد شود، اما از آنجا که خداوند نگهدار پیامبر بود و عصمت او را با این مواظبتها تضمین کرده بود - و بارها به این معنا تأکید نموده بود - جلوگیری کرد.
۶) قرآن کریم نه تنها بر نزول آیات قرآن تاکید دارد بلکه گاه به صراحت از نزول سوره‌های قرآن سخن می‌گوید و این روشن‌ترین دلیل بر این مطلب است که کلمات قرآن به صورت آیات یا سوره‌ها بر حضرت ختمی مرتبت نازل می‌شده است. به عنوان نمونه قرآن به این نکته اشاره می‌کند که منافقین از اینکه سوره‌ای نازل شود و اسرار آنها آشکار گردد، همواره در ترس و هراس بودند: «یحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِی قُلُوبِهِمْ» (۴)
و روشن است که نزول سوره به معنی نزول چند آیه است نه نزول محتوایی بی‌صورت که پیامبر اکرم بخواهد هر گونه که بخواهد به آن صورت بدهد.
گروهی بر این باورند که قرآن نوشته خود پیامبر است چرا که الهاماتی که از خداوند دریافت می‌نمود، چون در حدِ فهمِ بشرِ عادی نبوده است لذا یافته‌هایش را به زبان ساده و بشری می‌نگاشت تا همه‌فهم باشد.
۷- وحی به اراده و اختیار پیامبر نبوده است، که چه بگوید، چه وقتی بگیرد و چه وقتی تمام کند. گاهی وحی را می‌گرفته، بدون آنکه انتظار آن را داشته باشد، یا درخواست وحی می‌کرده و می‌خواسته پاسخ سوال و حل مشکلی بیاید، اما وحی نمی‌آمده و گاهی انتظار آمدن، چنان طولانی می‌شده است که شبهه‌گران در این باره شبهه ایجاد می‌کردند و می‌گفتند ربّ محمد او را فراموش کرده است از این رو وحی بر او نازل نمی‌شود که گاه آیاتی در این باره نازل شده و به شبهات پاسخ می‌داد.
۸) شاعران منبع الهام را درون، و انبیا، منبع الهام را برون از خود می‌دانند. پبامبران به صراحت و بدون هیچ واهمه‌ای بر این نکته تاکید می‌کنند که آنچه می‌گویم تماما وحی الهی است: وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَی؛ مَا ضلَّ صاحِبُکمْ وَ مَا غَوَی؛ وَ مَا ینطِقُ عَنِ الهَْوَی؛ إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی؛ عَلَّمَهُ شدِیدُ الْقُوَی؛ سوگند به ستاره هنگامی که افول می‏کند، که هرگز دوست شما (پیامبر) منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است، و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‏گوید! آنچه می‏گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! آن کس که قدرت عظیمی دارد (جبرئیل) او را تعلیم داده است.(۵)
نقطه بارز تفاوت پیامبران و شاعران در این دو نوع الهام است. افرادی که در مسائل فلسفی و عرفانی دست توانایی ندارند، نمی‌توانند مرز این دو نوع الهام و دو نوع احساس را از هم جدا سازند، لذا همان مشرکان عصر رسول خدا نیز به خاطر عدم توانایی در درک تفاوت این دو نوع احساس، با خود فکر می‌کردند که چگونه ممکن است فردی از برون خود، الهام بگیرد و مامور هدایت مردم شود.
ز احمد تا احد یک میم فرق است
جهانی اندر این یک میم غرق است

وبگردی
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
تنفر فاجعه نیست
يك نويسنده ناشناس در جايي نوشته بود: وقتي براي دوست داشتن ديگران زمان كوتاهي لازم است، چرا بيشتر آدم‌ها مدت زمان زيادي از وقتشان را صرف تنفر ورزيدن به ديگران مي‌كنند؟ اگر براي خلاص شدن از تنفر به‌دنبال راه حلي هستيد راه حل هاي زير را حتما امتحان كنيد.