سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Tuesday, 24 April, 2018

راهکارهای تحقق عدالت از منظر آیات قرآن


راهکارهای تحقق عدالت از منظر آیات قرآن
عدالت از دیرباز جزو مهم ترین مباحث و دغدغه های بشر و ادیان الهی و دانشوران سیاسی بوده است و می توان «اجرای عدالت» را بزرگ ترین هدف تشکیل حکومت اسلامی دانست. بعثت پیامبران و تشریع ادیان نیز برای به سعادت رساندن انسان ها و اجرای قسط و عدل در زندگی آنان بوده است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعل های هدایت فرستادیم و به آنان کتاب و میزان دادیم تا عدالت را برپا دارند. بنابراین، قرآن فلسفه بعثت انبیا را استقرار عدالت و گسترش آن دانسته و عدالت را از صفات الهی و بارزترین ویژگی آفرینش و نیکوترین خصلت انسان معرفی کرده است. (شوری/ ۱۵)، ( مائده/۸)، (نساء/۵۸)، (نحل/۹۰)
اساس حکمیت، حکم و حکومت در قرآن، ایجاد قسط و عدل در جامعه است. از سوی دیگر، فراوانی آیات درباره عدل و کلمات مترادف و متضاد آن، بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در قرآن است. اصلی ترین مترادف های قرآنی کلمه عدل عبارتند از: قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان و همچنین «جور» که متضاد عدل و مترادف ظلم است که کمتر در قرآن آمده است. واژه های یاد شده بارها در قرآن به کار رفته اند. مثلا کلمه عدل و مشتقات آن ۲۹ بار و کلمه ظلم و مشتقاتش بیش از ۲۹۰ بار ذکر شده اند. همچنین صدنص قرآنی درباره توصیه به عدالت و مفاهیم مترادف آن نازل شده است. تفسیر صافی درباره آیه «والسماء رفعها و وضع المیزان» ( رحمن/۷) چنین می گوید: مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده است، در هر چیز از هر ماده ای به قدر لازم استفاده شده است و فاصله ها اندازه گیری شده است. در حدیث نبوی آمده است: «بالعدل قامت السموات و الارض؛ آسمان و زمین به موجب عدل برپاست.»
پس نظام هستی بر عدل استوار گردیده و میزان که همان عدل است و در عالم کیهان و کل نظام هستی حاکم است، در زندگی انسان نیز باید حاکم باشد تا از محور عدل تجاوز نشود.(رحمن/۸)
حال بعد از بیان مقدمه ای در مفهوم عدالت به موضوع عدالت، در زندگی اجتماعی می پردازیم.
● رفع فقر و تعدیل ثروت
فقر و ثروت زیاد، هر دو خطرناک هستند. فقر را باید از بین برد و ثروت را تعدیل کرد. قبل از هر چیز باید در رفع کوشید: باید صدقات برای فقیران، عاجزان، متصدیان اداره صدقات، تالیف قلوب (یعنی برای متمایل کردن بیگانگان به دین اسلام، آزادی بندگان، قرض داران، در راه خدا (یعنی راه تبلیغ و رواج دین خدا) و در راه ماندگان صرف شود. این مصارف هشتگانه، فرض و حکم خداست بر صدقه که خدا بر تمام حکم و مصالح امور خلق آگاه است.(توبه /۶۰)
در جای دیگر، حضرت علی (ع) در این زمینه به فرزند خویش محمد حنیفه می فرماید: «یا بنی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه، فانه منقصه للدین، و مدهشة للعقل، داعیة للمقت ـ شهید مطهری در ترجمه و تفسیر این حدیث می گوید: فرزند عزیزم، من از دیو مهیب فقر بر تو می ترسم، از او به خدا پناه ببر. فقر موجب نقصان دین است. یعنی چه؟ یعنی فقر گناه است؟ نه، فقر گناه نیست، اما فقر آدمی را که ایمان قوی نداشته باشد، زود وادار به گناه می کند. بسیاری از گناهان هست که از فقر و احتیاج ناشی می شود، به همین علت رسول اکرم (ص) فرمود: کادالفقر ان یکون کفرا - فقر نزدیک به سر حد کفر است.
فقر روح را عاصی و عزیمت را ضعیف می کند. ایشان اثر دیگر فقر را فرمود: مدهشه للعقل - فقر فکر را پریشان و دهشت زده می کند. عقل و فکر در اثر احتیاج و نبودن وسایل زندگی تعادل خود را از دست می دهد و انسان دیگر نمی تواند خوب در قضایا فکر بکند. همان طوری که مصیبت ها تولید پریشانی فکر و خیال می کند، فقر نیز همین طور است.
البته، باز افراد استثنایی هستند که این طور نیستند، حوادث و مصیبت در آنها تاثیر ندارد، اما همه این طور نیستند. ایشان اثر سوم فقر را فرمود: داعیه للمقت ـ یعنی فقر سبب طاقت سرکوبی و تحقیر انسان را فراهم می آورد.
ـ زمینه ساز گناه است
ـ باعث می شود انسان خود حقیقی اش را فراموش کند و به ناچار فرصت طلب شود
ـ فکر آزاد اعتماد به نفس و امید به آینده را از بین می برد
ـ انسان را سست و بی اراده می سازد
ـ شور، عشق و هیجان را از بین می برد و افسردگی ایجاد می کند
ـ بنیان اخلاق انسان را به فساد و تباهی می کشاند
ـ در انسان حالت نوکری ایجاد می کند
ـ میزان حرص انسان را افزایش می دهد
ـ باعث افزایش شمار مفاسد اجتماعی یعنی دروغ، دزدی، کم کاری، حیله گری، کلاهبرداری … می شود
ـ انسان را از یاد خدا بازمی دارد و به جای توکل بر خدا، به دنبال مخلوق می کشاند.
ثروت و رفاه بیش از حد نیز مخرب است، زیرا موجب غرور، رفاه زدگی، ظلم و سقوط انسان، می شود. اگر انسان در هنگام ثروتمندی هدایت نشود، دچار طغیان و سرکشی می گردد.
(همانا، انسان) از کفر و طغیان باز نمی ایستد. سرکش و مغرور می شود، چون به غنا و دارایی [ناچیز دنیا] می رسد. (علق/۶ و ۷)
▪ علاوه بر موارد بالا، ثروت بیش از حد آثار مخرب دیگری نیز دارد، از جمله:
ـ موجب فقیر شدن دیگران می شود
ـ ثروتمندان در صدد استثمار بیشتر فقرا می شوند و در نتیجه فقرا نسبت به ثروتمندان بدبین می شوند
ـ افراد فقیر هم علاقه مند می شوند که شبیه به ثروتمندان گردند
ـ باعث افزایش میزان اسراف می شود
سالم ترین زندگی، زندگی متوسط و متعادل است. اگر عده ای از یک ملت، ثروتمند و دارای زندگی بهتر و عده ای فقیر و بی نوا شوند، هر دو گروه به فساد می گرایند، زیرا ثروتمندان برای فزون تر کردن ثروت خود احتمالا به هر اقدامی دست می زنند و فقرا نیز برای رهایی از فقر و تامین زندگی بهتر و رسیدن به موقعیت ثروتمندان، ممکن است هر اقدامی بکنند.
● مفهوم ظلم
در بازشناسی معنای عدل، توجه به مفهوم ظلم که در تعارض و تضاد با آن است، اهمیت می یابد به همین دلیل، همانگونه که قرآن مجید به عدالت اهمیت می دهد، مسلمین را از بی عدالتی و کوچک ترین ظلمی نهی می کند و می فرماید: نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید.(بقره /۲۷۹) زیرا ظالم و مظلوم هر دو در آخرت کیفر می بینند و مسوول اعمال خویشند. بنا به فرموده قرآن، ستمکاران هرگز استثمار نخواهند شد ( انعام/۱۳۵) اگر کسی به شما تعدی کرد، شما نیز مقابله به مثل کنید. (بقره/۱۹۴)
ظلم به دو معنی گفته می شود: نخست به مفهوم مخالف نور و روشنایی و دوم به معنی قرار دادن چیزی در جایگاهی که شایسته آن نیست.

امیر میرابی
منابع:
۱- عدالت در نظام سیاسی اسلام
۲- مدیران جامعه اسلامی

منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

اهداف قصص قرآن

اهداف قصص قرآن
هدف داستانهای قرآن سرگرم کردن و لذت بردن نیست. بلکه داستانهای قرآن کاربردی و دارای اهداف بسیار متعالی است. حتی داستانهای فردی و خانوادگی که هدفش رشد اندیشه ها و جهت دادن به زندگی ها می باشد. بیان چند هدف از داستانهای قرآن که قابل الگو برداری است:
۱) تاریخ و عبرت گیری لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الا لباب (یوسف۱۱۱)
عبر به معنای گذشتن از حالی به حال دیگر و رسیدن غیر محسوس به وسیله معرفت به محسوس می باشد که با نگاه دقیق در گذشته ها بدست می آید.
قرآن در داستانهایش به گذشته می رود و الگوهای مورد نظر خود را انتخاب کرده، آنگاه از حصار تاریخ بیرون می آید و آنرا با حال و آینده ارتباط می دهد. بیشتر داستان های تاریخی قرآن زندگی پیامبران است نه دربار شاهان و جنگهای بی حاصل آنان. قرآن در نقل تاریخ هم به زندگی اجتماعی پرداخته مانند سیرتاریخی بنی اسرائیل از آمدن به مصر، زمان فرعون (رسالت حضرت موسی علیه السلام و نجات آن قوم) زندگی و لجبازی آنان در فلسطین. مانند داستان طالوت و هم به زندگی فردی پرداخته مانند زندگانی سخت حضرت ایوب علیه السلام و دوری فرزند از پدر در داستان یوسف علیه السلام و قارون علیه السلام و صاحب دوباغ و... داستانهای پیامبران نیز، هم پایان خوش دارد
( برای مؤمنین) و هم پایان سخت و دردناک دارد (برای کافران)
۲) هشدار و انذار
دومین هدف قرآن از تاریخ هشدار دادن می باشد که این هدف را به سه گونه بیان کرده است.
الف) بیان کفار و مشرکین و بعد بیان شرح عذابهای امتهای گذشته:
آنگاه داستان تکذیب و عذاب قوم نوح علیه السلام و عاد علیه السلام و ثمود علیه السلام و لوط علیه السلام و فرعون را بیان می کند.
ب) بیان انذار در وسط داستان: در وسط داستان شعیب علیه السلام در سوره هود هم این گونه از زنان آن حضرت می گوید.( هود۸۹)
ج) اشاره به سرانجام مشرکان در پایان داستان قوم نوح علیه السلام (اعراف۶۴)
۳) بیان سنتهای الهی در طول تاریخ «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»(رعد۱۱) قوم سبا برخوردار از نعمتها بودند: اما ناسپاسی کردند و خداوند نعمتها و آبادی را از آنها گرفت.
قوم یونس علیه السلام هنگام آمدن عذاب خداوند توبه کردند و خداوند عذاب را از آنها برگرداند.
۴) داستان درمانی
از آنجا که پیامبر اسلام و مسلمانان بویژه در مکه زیر فشارهای گوناگون بودند. قرآن بابیان داستان پیامبران و امتهای گذشته و سرانجام و پیروزی آنها پیامبر را اطمینان قلب می داد و مسلمانان را امیدوار می کرد.(هود۱۲۰) (شعرا ‎/۶۶،۶۵)
البته در مواردی هم به تقویت روحیه فردی و زندگی خانوادگی می پردازد مانند بیان فرزند نداشتن حضرت ذکریا علیه السلام تا دوران پیری و بیماری وفقر حضرت ایوب علیه السلام آوارگی و تنهایی حضرت موسی علیه السلام و سپس صاحب همسر و شغل شدن در مدین و فراق فرزند در زندگی حضرت یعقوب علیه السلام
۵) دین و دشمن واحد
داستان های قرآن بیانگر این نکته هستند که همگی پیامبران یک دین را تبلیغ می کردند و به همین جهت به عنوان نمونه در سوره اعراف از زبان پیامبرانی چون حضرت نوح و هود و صالح و شعیب علیه السلام یک پیام را نقل می کند.(اعراف۵۹) و دشمن پیامبران را به یک توصیف می آورد مثلاآیات۱۲۷،۱۰۹،۸۸،۷۵،۶۶،۶۰سوره اعراف که در طول تاریخ جبهه حق و باطل همیشه مقابل یکدیگر بوده اند و تنها شیوه ها تفاوت داشته است و پیروزی نهایی با حق است. (مجادله۲۱)
۶) بیان روشهای تبلیغی
روشهای تبلیغی پیامبران بر اساس فطرت انسانها بوده و قابل استفاده در طول تاریخ است.
صبر حضرت نوح علیه السلام و دعوت آشکار و عمومی (۳۵نحل) و دعوت بر اساس برهان آشکار(۲۵حدید) وروش نفی و اثبات در سوره نوح علیه السلام و یادآوری نعمت و عذاب خداوند از جمله آنها می باشد.
۷) خبرهای غیبی
بیان داستانهایی که دیگران خبر نداشتند و خداوند به عنوان معجزه و ارتباط پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم با غیب نقل کرده مانند داستان اصحاب کهف و حضرت مریم علیها السلام (۴۴آل عمران)، (یوسف۱۰۲)
۸) بیان قدرت و اراده برتر خداوند
در تولد و رشد و نجات و رسالت حضرت موسی علیه السلام و نجات بنی اسرائیل از فرعونیان (قصص۵) و آنگاه بیان داستان حضرت موسی علیه السلام و نجات نبی اسرائیل (یوسف۲۱)
۹) بیان نعمتهای خداوند بربندگانش
نجات بنی اسرائیل از قوم فرعون و نجات قوم یونس علیه السلام از عذاب الهی: عطای فرزند به حضرت ابراهیم و زکریا علیه السلام درسن پیری.
۱۰) ترساندن از وسوسه شیطان (اعراف۲۷)
تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت و لا قومک من قبل هذا فا صبر ان العاقبه للمتقین (آیه۴۹ سوره هود)
خداوند در لابه لای آیات مربوط به طرح قصه، اهداف قصه را ذکر نموده است و یا به آنها اشاره دارد.
مبارزه با اساطیر و تحریفهای تاریخی
▪ بخشی از اهداف قصص قرآنی را باید پیرامون این محور جست وجو کرد. این اهداف عبارتند از :
۱) بیان حقایق نهفته تاریخ و احیای سرگذشت امتهای فراموش شده
قبل از پیدایش اسلام امتهای بسیاری در تاریخ پدید شده و برخی از آنها از صفحه روزگار محو گشته بودند، چنانکه حتی اثری هم از آنها بر جای نمانده بود. این امتها معمولا همان اقوامی هستند که در داستانهای قرآنی به نابودی آنها در عذاب الهی اشاره شده است. بهترین مثال در این مورد اعراب بائده هستند که هنگام پیدایش اسلام اثری از آنها وجود نداشته است. و در قرآن اقوامی از این گروه چون عاد و ثمود ذکر شده و سرنوشت آنها بیان گردیده است. با توجه به این ویژگی در امتهای فراموش شده ( نابودی و هلاکت آنها در اثر فساد و تباهی) سرگذشت آنها برای بشر بسیار سازنده و آموزنده است. روشن است که از بین رفتن آثار این اقوام دشواریهای بسیاری در نمایاندن سرگذشت آنان می افکند و راهی جز وحی که متکی بر آگاهی از غیب و علم خداوندی استوار است نمی تواند واقعیت و حقیقت سرنوشت اقدام محو شده را بیان کند. خداوند از راه قصه ها این حقایق را در اختیار بشر نهاده تا او از منابع سرشار سود ببرد. چنانکه می فرماید اینها اخبار قریه هایی است که برای تو حکایت می کنیم، قریه هایی که بعضی هنوز برپایند و بعضی ویران( هود۱۰۰)
-و یا در آیه دیگر آمده است با این قرآن که به تو وحی کرده ایم بهترین داستان را برایت حکایت می کنیم که تو پیش از این از بی خبران بوده ای (یوسف۳)
و در موردی دیگر می فرماید: اینها از خبرهای غیب است که بر تو وحی می کنیم، پیش از این نه تو آنها را می دانستی و نه قوم تو... (هود۴۹)
به هر تقدیر خداوند در قصه های قرآنی منبع ارزشمند و مهمی را برای تفکر و عبرت گیری انسان از طرق بیان حقایق نهفته تاریخ پدید آورده است.
۲) مبارزه با تحریف
در گذشته افسانه پردازان تاریخ را آشفته ساخته و در جهت اغراض خود حقایق را با دروغها و اباطیل آمیخته نموده بودند این تحریفها به آن حدی رسیده بود که به درون متون مذهبی کتابهای آسمانی موجود در دست بشر نیز راه یافته بود. با توجه به نقش ویرانگر این تحریفها قرآن برای اصلاح وزدودن آثار سوء آنها به بیان تاریخ واقعی و سرگذشت راستین افراد و اقوام گذشته در قالب قصه پرداخت. از این رو در همان هنگام این حرکت قرآنی واکنشهایی هم به دنبال داشت.
برخی از کفار و یهودیان (از عوامل اصلی تحریف تاریخ بشر) قرآن را به افسانه بافی و نقل اساطیر متهم کردند. در پیدایش قصه... در تمدنهای اولیه داستان آفرینش خلقت آدم علیه السلام توفان نوح علیه السلام و برخی حوادث دیگر به افسانه های شرک آلوده مبدل گشته بودند.
پس از پیدایش دین یهود و گذشت زمان تا هنگامی که تلاشهایی برای گردآوری تورات و تدوین آن صورت پذیرد این افسانه ها و اساطیر به درون تمدن عبرانی نیز کشیده شد تا آنجا که اثر مستقیم آنها در داستانها و سرگذشتهای مندرج در تورات باز تاب یافت. بطوریکه قرآن در آیه۷۶ سوره نمل می فرماید این قرآن بسیاری از چیزهایی را که بنی اسرائیل در آنها اختلاف دارند برایشان حکایت می کند.
همین تحریفها در دوران بعد انجیل و آیین مسیح را نیز متأثر ساخت. البته تحریف از راههای دیگر نیز به درون عهدین راه یافت و کار به آنجا کشید که داستان هایی غیر واقع و پیرابه هایی ناحق برای پیامبران بسته شد.
قرآن در برابر این تحریفها می ایستد و با نقل درست وقایع حق و قصه های واقعی و صادق به تهذیب و اصلاح آنها می پردازد. قصه حقیقی آفرینش، خلقت آدم علیه السلام توفان نوح علیه السلام سرگذشت ابراهیم، موسی، یعقوب، یوسف، زکریا، یحیی، و عیسی علیه السلام در آن نقل می شود تا آنچه به ناحق و غیر واقع در کتابهای آسمانی پیشین راه یافته بود تصحیح نماید. این جاست که قرآن در پی نقل قصص هدف بزرگ زدودن تحریفهای کتب آسمانی پیشین و تاریخ را تحقق می بخشد.
۳) مبارزه با اساطیر
اساطیر از هنگام نخستین تمدنها در میان بشر متداول بوده اند. آنها در عصر نزول وحی نیز در ابعاد وسیع و گسترده ای مشاهده می شوند. در تمدنهای سومر، مصر، بابل، هند، ایران و عبرانی واژه ای دیدیم که اساطیر با فرهنگ و ادبیات این جامعه ها درآمیخته بود و عقاید خرافات، آداب و رسوم آنها در افسانه ها و اساطیر نقش بسیار ویرانگری در افکار اعتقادات و باورهای مردم جامعه ها و بویژه عرب بدوی در عصر نزول وحی داشت قرآن به مبارزه با این ریشه های شرک آلود پرداخت و آن ها را با قاطعیت نفی کرد. قرآن در این رویارویی ضمن نکوهش راویان اساطیر به نقل حقایق تاریخی و واقعیات در قالب قصه پرداخت و ریشه بسیاری از این افسانه سازی ها و اساطیر را سوزاند.

وبگردی
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!