چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Wednesday, 25 April, 2018

آماده‌ سازی و استفاده از شرح وظایف شغلی


آماده‌ سازی و استفاده از شرح وظایف شغلی
شرح وظایف ،نمایانگر یک ارزیابی جامع از هدف شغل، کمک آن به تحقق اهداف سازمان، تناسب آن با ساختار کلی سازمان، وظایف اصلی، مسئولیت‌ ها و اصول گزارش ‌دهی است.
شرح وظایفی که به خوبی نوشته شده باشد، به دارنده‌ آن شغل و مدیر مستقیم وی بینشی شفاف از شغل مورد نظر می دهد . واحد توسعه‌ منابع انسانی نیز دارای ابزاری است که بر اساس آن می‌ تواند به راحتی مهارت ‌ها، تجارب و صلاحیت ‌های افراد در قبال شغل مورد نیاز را بسنجد. شرح وظایف شکل ‌دهنده‌ مبنایی مفید است که می‌ توان بر اساس آن عملکرد را ارزشیابی کرد ، تکامل شغل مورد نظر را سنجید، شغل را درجه ‌بندی کرد و نیز کارها و فعالیت ‌هایی را مشخص کرد که به نظر می ‌رسد در سازمان وجود ندارند. ضروری است که شرح وظایف ساختاریافته باشد تا امکان انعطاف ‌پذیری در کار مهیا شود و هیچ کس نتواند بگوید، «این جزء شرح وظایف من نیست!»
▪ تعریف
شرح وظایف شغلی، بیان واقع‌ بینانه‌ ساختار و واقعیت ‌های برگرفته از اهداف و وظایف تعیین شده برای یک کار است. شرح وظایف شغلی، حد و مرزهای اختیارات شاغلین را مشخص کرده و شامل عنوان شغل، واحد شغلی، مکان شغل و اصول گزارش ‌دهی شغلی است.
▪ مزایا
شرح وظایف شغلی:
ـ وظایف و مسئولیت‌ ها را روشن می‌ کند؛
ـ برای استخدام کارکنان مفید است؛
ـ شکاف ‌ها یا موازی‌کاری ‌ها در سازمان را نشان می ‌دهد؛
ـ یک ارزیابی جامع از وظایف و فعالیت ‌هایی که در یک واحد یا یک سازمان انجام می‌ شوند، ارایه می ‌کند.
▪ معایب
شرح وظایف شغلی:
ـ اگر محیط سازمان بیش از حد محدودکننده باشد، ممکن است افراد بگویند که «این کار من نیست.»
ـ نیازمند روزآمد شدن مستمر است.
● چک لیست عملی
۱) کارکنان را از علل ارزیابی و اصلاح شرح وظایف شغلی آنان مطلع سازید
وقتی به بررسی شرح وظایف شغلی می ‌پردازید، ضروری است، کارکنان خود را به طور کامل از این فرآیند مطلع سازید و برای آنها توضیح دهید که این کار با مشارکت همه کارکنان صورت می گیرد. اهداف ارزیابی شرح وظایف شغلی عبارتند از:
▪ شناخت ارتباطات و تعاملات کاری؛
▪ کمک به ارزیابی و ارتقای شغلی؛
▪ ارایه‌ درکی کامل از نحوه‌ سازماندهی شرکت به همه‌ کارکنان.
۲) مسئولیت‌ ها را تعیین کنید
شرح وظایف شغلی را واحد پرسنلی تهیه کرده و به تایید مدیران صف می ‌رساند. البته در برخی سازمان ‌ها ،این کار به عهده‌ مدیران صف است و واحد پرسنلی تنها در این زمینه راهنمایی و مشاوره می ‌دهد. در این خصوص باید نکات زیر را مد نظر داشت:
▪ آیا تمامی وظایف و فعالیت ‌ها بر اساس اولویت فهرست‌ شده‌ اند؟
▪ همه‌ کارکنان از شرایط گزارش‌ دهی کارشان مطلع هستند؟
▪ توازنی میان تعداد کارکنان یک مدیر وجود دارد؟
▪ سطوح گزارش ‌دهی بیش از حد زیاد هستند؟
▪ تداخلی میان کار واحدهای فعال در یک سازمان وجود دارد؟
▪ مشاغل به طور منطقی گروه ‌بندی و برخی از دیگران جدا شده ‌اند؟
▪ شکافی در وظایف کلیدی دیده می‌ شود، ممکن است برخی از این وظایف حذف شده باشند؟
۳) اطلاعات لازم را گردآوری کنید
فردی که مسئول تدوین شرح وظایف شغلی است، باید این موارد را در نظر بگیرد:
▪ تمایز میان آنچه کارکنان فکر می‌ کنند و آنچه واقعاً انجام می ‌دهند؛
▪ تمایز میان افکار همکارانی که با فرد مورد نظر ارتباط دارند و آنچه باید انجام شود.
شما می ‌توانید از طریق مصاحبه ‌های غیررسمی، به راحتی به این اطلاعات دست یابید. می‌ توانید از پرسش ‌نامه هم استفاده کنید، اما وقتی با افراد مصاحبه می ‌کنید، تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتوب به دست آمده از آنها، نیازمند صرف زمان بیشتری است و ممکن است نتایج آن هم مبهم باشد.
۴) پیش ‌نویس شرح وظایف شغلی تهیه کنید
شرح وظایف شغلی باید شامل موارد زیر باشد:
اطلاعات پایه.. عنوان شغلی و واحد شغلی . عنوان شغلی باید مختصر، روشن و شفاف باشد. به خاطر داشته باشید کارمندان، وضعیت و موقعیت افراد را از روی عنوان شغلی آنها حدس می ‌زنند.
سلسله ‌مراتب گزارش ‌دهی. باید در تعیین عنوان شغلی مشخص کنید فرد قرار است به چه کسی گزارش دهد و چند نفر باید به فردی که این عنوان را در اختیار دارد، گزارش کنند.
مکان. مکان شغلی مورد نظر را تعیین کنید. اگر سفر مورد نیاز است، آن را با بیان جزییات دقیق روشن کنید.
ارتباطات مهم کاری. در صورت تناسب، از چارت سازمانی برای نشان دادن نحوه‌ ارتباط یک شغل با دیگر مشاغل و جایگاه آن در ساختار سازمان استفاده کنید.
هدف اصلی یا هدف شغلی. به طور مختصر توضیح دهید، چرا این شغل وجود دارد. مثلاً در شرح وظایف شغلی یک مدیر فروش باید چنین آمده باشد: «تضمین تحقق اهداف فروش.»
وظایف یا مسئولیت‌ های کلیدی، همان وظایفی هستند که نقش بسزایی در تحقق اهداف شغلی و سازمانی دارند. آنها بخش مهمی از شغل را تشکیل می‌دهند. ایده‌ آل آن است که برای هر شغل بیش از پنج یا شش وظیفه را تعیین نکنیم. ممکن است برخی مشاغل پایه ،تنها دارای دو یا سه وظیفه باشند هر چند که اکثر مشاغل دارای چند وظیفه هستند. وظایف و فعالیت‌ های ثانویه را نیز باید فهرست کرد:
توصیف هر یک از وظایف باید دارای سه عنصر زیر باشد:
▪ تعیین فعالیت اصلی (مانند توسعه، طراحی، اجرا، مشاوره)؛
▪ ابزار آن فعالیت (سطح موجودی کالا، عرضه‌ کنندگان فعلی و یک سیستم جدید رایانه‌ ای)؛
▪ منظور از آن فعالیت (کاهش هزینه‌ ها، افزایش اثربخشی و ایجاد درآمدهای جدید).
یک نمونه از شرح وظایف شغلی که شامل تمامی این عناصر باشد، «مشاوره در مورد گزینش و اجرای یک سیستم جدید رایانه ‌ای برای ایجاد ارتباطات بهتر با مشتریان کلیدی است.» نتایج حاصله (مانند «توسعه‌ مشتریان فعلی) را در شرح وظایف شغلی بگنجانید اما اهداف را بیان نکنید. در مورد اهداف باید به طور جداگانه بحث کرد و بهتر است آنها را با سیستم ‌های عملکرد یا ارزیابی ‌های منظم تلفیق کنید.
معمولاً وظایف کلیدی بر اساس درجه‌ اهمیت یا دیگر معیارهای توافق شده همانند فن‌ آوری، توالی فعالیت ‌ها یا وظایف مرتبط با یک فعالیت خاص فهرست ‌بندی می ‌شوند.
● برای آماده سازی و استفاده از شرح وظایف شغلی
▪ بایدها
ـ اجازه دهید کارکنانتان بدانند چرا شرح وظایف شغلی آنان اصلاح و یا روزآمد شده است.
ـ شاغلین فعلی را در این فرآیند دخالت دهید.
ـ برای جلوگیری از دوباره‌کاری، شرح وظایف شغلی را مرتباً بررسی کنید.
ـ به طور منظم، شرح وظایف شغلی را روزآمد کنید
ـ نبایدها
ـ با نوشتن شرح وظایف شغلی سختگیرانه، قدرت ابتکار کارکنان خود را محدود نکنید.
۵) شرح وظایف شغلی را روزآمد و بررسی کنید
شرح وظایف شغلی باید بطور مستمر روزآمد و حداقل در قبال حوزه‌ های زیر بررسی شود:
ـ به طور سالانه یعنی زمانی که عملکرد شاغلین بررسی می ‌شود
ـ زمانیکه پستی خالی می‌ شود باید همخوانی آن شغل با شرح وظایف آن تضمین شود.
ـ عملکرد یک شغل به تناسب پس از مدتی بازنگری و در مورد آن تصمیم گیری شود.
● پرسش ‌های مهم
▪ آیا شرح وظایف شغلی خود را می ‌دانید؟
▪ آیا تمایل دارید شرح وظایف شغلی خود را تغییر دهید؟
▪ آیا تاکنون شرح وظایف شغلی شما روزآمد شده است؟

مترجم: گروه مترجمان میثاق مدیران
برای اطلاعات بیشتر
کتب:
«نگارش شرح وظایف شغلی»، آلن فاولر ، انتشارات ووداستاک ، ۲۰۰۰
«استخدام و گزینش: رویکردی در قبال صلاحیت ‌ها»، گرت رابرتس ، انتشارات ووداستاک، ۲۰۰۰

منبع : نشریه میثاق مدیران

مطالب مرتبط

خلاقیت وطوفان مغزی

خلاقیت وطوفان مغزی
خلاقیت بخش مهمی از درک است .در مرحله درک ، ایده ها توسعه می یابند .راههای زیادی برای خلق ایده های جدید وجود دارد.درباره بعضی از راههای مفید در این مقاله بحث خواهد شد.افراد غالبا ً ازیک محصول یا یک روش مشخص دلسرد می شوند .این باعث می شود که فکر کنند:" باید راه بهتری وجود داشته باشد ." این اندیشه آنها را به تعیین راه بهتر، به صورت فردی یا گروهی سوق می دهد .
بچه های کوچک به طور طبیعی خلاق هستند زیرا ذهن آنها آزاد است . بعدها ، این توانایی ، با دادن آموزشهایی در زمینه پیروی از قوانین ، کاهش می یابد . همانند افراد بالغ ، آنها نیز با مشکلاتی مواجه هستند . هرچه راه تفکر محدودتر شود ، مانع از این می شود که افراد دنیا را در حال تغییر یابند وراه حلهای ممکن را جستجو کنند .
اندیشه های جدید اغلب به پروژه ای جدید ختم می شوند . آلبرت زنتجیومی گفته است :" کشف دیدن چیزی است که همه آن را دیده اند وتفکر در چیزی است که هیچکس بدان نیاندیشیده است ."
افراد را باید به تفکرات جدید واداشت ؛ افکار جدید به ندرت خودبخود روی می دهند . افراد به اجرای تمریناتی برای تبدیل گره های ذهنی به افکار جدید نیاز دارند .راجر ون اچ (۱۹۹۳) در کتاب خود ، "ضربه زدن به یک طرف سر " ، فهرستی از عقده های ذهنی مشترک ، واینکه چرا آنها عقده های ذهنی هستند ، را ارائه می دهد :
۱) پاسخ "درست " را پیدا کنید ؛ اغلب بیش از یک پاسخ درست وجود دارد .
۲) منطقی نیست ؛ توجه داشته باشید که منطق می تواند راه حل هایی را که به نظر متناقض می رسند رد کند، هرچند که ممکن است موارد خوبی باشند .
۳) از قوانین پیروی کنید؛ نقض یا تغییر قوانین غیر سودمند هیچ اشکالی ندارد .
۴) عملی بودن ؛ در ابتدا افکار باید جنبه وجود واحتمال داشته باشند تا اینکه عملی باشند . فکر کنید" چی می شد اگر....؟" زیرا عقاید سودمند اغلب برای افرادی که عقاید مضر وبی فایده را بررسی می کنند پیش می آید .
۵) نادان وابله نباشید ؛ رفتار احمقانه یا شوخ طبعی اغلب به پیدایش افکار جدید ختم می شود .
۶) اشتباه نکنید ؛ اشتباهات می توانند گامی به سوی فرایند خلاقیت باشند .
۷) آنجا جای من نیست ؛ این نگرش غالبا ً افراد را از برگزیدن راه های جدید باز می دارد . متوجه خواهید شد که هیچ کاری را نمی توان در این حالت انجام داد واین محدودیتی برای خلاقیت است ؛ افکار جدید اغلب زمانی که شما خارج از زمینه تخصصتان گام برمی دارید به وجود می آیند .
۸) من خلاق نیستم ؛ عزت نفس یکی از عناصر لازم برای خلاقیت است . شما باید خطر کنید ونتایج آنرا بپذیرید هرچند که ممکن است افرادی که خلاقیت کمتری دارند مسخره تان کنند . اگر اعتقاد داشته باشید که خلاق هستید ، یا می توانید خلاق باشید ، خلاق خواهید بود .
خلاقیت هنر ایجاد عقاید جدیدی است که می توانند رک ، بدیع وتازه باشند . خلق پروژه های جدید اغلب زمانی که فرد یا افرادروی مهارت ها ، احتیاجات وعلایق خودشان ودیگران تمرکز می کنند روی می دهد .( از واژه خلاقیت زیاد استفاده می شود .) ابداع ، فرایند ایجاد یا شکل گیری یک محصول ، فرایند یا روش جدید است ؛ ممکن است زمانی رخ دهد که یک تلاش باعث بهبود ، اصلاح یا طراحی مجددیک محصول ، فرایند یا روش موجود می شود .
تکنیک هایی وجود دارد که می توانید برای افزایش قوه خلاقیتتان از آن استفاده کنید :
۱) تصویر خود را، از طریق معکوس کردن سلسله مراتب پوشیدن لباس، تحریک کنید ؛ مثلا ً پوشیدن پیراهن زیر پیراهن ، کفش و... مراحل راست وچپ را برای وارد کردن دستها وپاها به درون لباسها برعکس کنید ؛ این کار باعث تحریک سلولهای ضعیف مغز شما می شود . تصور کنید که چطور یک کودک قبل از رفتن به مدرسه فکر می کند ؛ بچه ها محدودیت کمتری در خلاقیتشان دارند زیرا آنها هنوز محدود کردن فکرشان را ، در نتیجه عکس العملهای منفی دیگران ، فرا نگرفته اند .
۲) افکارتان را به محض خطور در ذهنتان ، ثبت کنید . به عنوان مثال ، یک قلم وکاغذ در کنار رختخوابتان بگذارید ورویاهاتان را بنویسید .
۳) عقده های ذهنی را ، که مانع خلاقیت شما می شوند ، از بین ببرید . روی افکار مثبت تمرکز کنید . یک آواز قدیمی می گوید : " به مثبت ها اهمیت دهید ومنفی هارا فراموش کنید ."
۴) سؤالاتی را مطرح کنید که جوابهای متفاوتی داشته باشند . بخاطر داشته باشید که جوابها به سؤال پرسیده شده ربط داشته باشند .
۵) بعضی چیزهایی را که خارج از محدوده تخصصی شماست مطالعه کنید ؛ ترجیحا ً چیزی متفاوت باشد وشما از آن لذت ببرید مثل افسانه یا شعر .
۶) به خوتان بخندید . حس شوخ طبعی به شما کمک می کند زیرا اعمال ابلهانه به عقاید جدید منجر می شوند . ثابت شده است که به کاربردن این تکنیک ، برای پروژه های بزرگ وکوچک ، اثرات مثبتی ایجاد می کند .
اگر خواهان خلاقیت هستید مراحل زیر به شما کمک می کنند :
▪ شناختن مشکل .
▪ جمع آوری اطلاعات راجع به آن مشکل .
▪ تجزیه وتحلیل مشکل
▪ توسعه ایده های اولیه ای که ممکن است منجر به راه حل شوند .
▪ مرور وبسط ایده ها
▪ تعیین اینکه راه حلهای پیشنهادی قابل اجرا وعملی هستند .
خلاقیت را غالبا ً می توان از طریق تکنیک طوفان مغزی افزایش داد . طوفان مغزی ارائه نامحدود ایده ها وپیشنهادات از سوی تمامی اعضای گروه در طی جلسه ای است که به عنوان مثال برروی محدوده ای از موضوعات از پیش تعیین شده متمرکز می شود . در این جلسه ، هیچ کس حق اظهار نظرمنفی ندارد . در عوض ، باید توسعه عقایدی که ارائه می شوند تشویق شود . کتابهایی که اطلاعاتی راجع به طوفان مغزی ارائه می دهند برانسفورد واستین (۱۹۹۳) ، کیم (۱۹۹۰) ولومدین (۱۹۹۰) هستند .
از شوخ طبعی اغلب در جلسه طوفان مغزی استفاده می شود . همیشه از عقاید جدید استقبال می شود . یک عنصر مهم در جلسه طوفان مغزی ، مشارکت است واین که ایده ها به یک موضوع مربوط می شوند .با این وجود ممکن است حتی افکاری که در ابتدا نامربوط به نظر می رسند نیز شرکت داده شوند . آنها را نباید در جلسه رد کرد زیرا ممکن است به عقاید بهتری ختم شوند . می توان آنها را در صورت مناسب نبودن ، بعدا ً رد کرد .
طوفان مغزی در دوسطح انجام می شود. اولین سطح افکار معینی هستند که می توانند به پروژه تبدیل شوند . تمامی ایده های خلق شده بعدا ً به صورت مدرک در می آیند وبررسی می شوند ؛ به طوری که بهترین آنها ، با جزییات بیشتر ، بعدا ً دنبال می شوند . پس از اینکه پرو ژه بالقوه انتخاب شد ، می توان از طوفان مغزی برای ایجاد راه حل های معقول استفاده کرد . دومین سطح به توسعه جزییات در پروژه انتخابی مربوط می شود.روش طوفان مغزی برای هردو سطح مشابه است . افراد به ایجاد افکار جدید وراههای جدیدی که ایده ها را کامل می کنند ، احتیاج دارند . در اینجا برخی از ایده ها مشخص شده اند :
۱)معرفی چیزهای جدید: ابداع افکاری که به مشاهده ، مطالعه ، طراحی واجرا ختم می شوند.
۲) تحمل اشتباهات : در طی فرایند خلاقیت ، اشتباهات قابل قبولند .
۳) درخواست رهیافت های زیاد. تمرکز خودرا گسترش دهید .ممکن است رهیافت های خوبی وجود داشته باشند؛ بعضی از آنها خیلی متفاوت وسازنده اند . راههای زیادی برای به دست آوردن رهیافت های خوب وسپس انتخاب بهترین آنها وجود دارد .
۴) ایجاد مقایسه ها وشباهت هایی که رهیافت های مشابه را شرح می دهند .مثلا ً ، اگر شما الترونیک می خوانید ، یک راه حل مشابه مکانیکی را تصور کنید.از استعاره در افکارتان استفاده کنید . مثالهایی از استعاره :
ـ دررا برای یادگیری بازکن.
ـ رشته افکارت را قطع کن .
ـ قفل های ذهنت را بشکن (ون اچ،۱۹۹۳)
۵) اول ایجاد،دوم قضاوت؛ خیلی تخصصی نباشید . اکثر مردم با نتایج این روش ایجاد نظریه معشوف میشوند .
● توضیحات زیر برای روش های حل مشکلات به کار می رود .
بیونیک یا مافوق بشری ، که اغلب از آن با عنوان آنالیز طبیعت یاد می شود ، شباهت هایی را در نظر می گیرد که در حیوانات وگیاهان وجود دارند . مثالی از خلاقیت ، که درآن از رهیافت بیونیک استفاده شده است، بررسی چگونگی قدرت پرندگان برای پرواز است .ازاین اطلاعات در طراحی هواپیما استفاده شد.
مورفولوژی، یا شکل شناسی ، رهیافت دیگری برای حل مشکل است .قبل از به کارگیری فرایند خلاقیت ، مشکلات به طبقات جزیی تری تقسیم می شوند. به عوامل تعیین شده، که برهر راه حل اثر می گذارند ، توجه می شود. اطلاعات به شکل ماتریس ارائه می شوند که از آن به عنوان جعبه موفولوژیکی یاد می شود . هر سلول موجود دردرون جعبه ، با توجه به معیار راه حل ، ارزیابی می شود .
( اگر به چهار سلول برای توضیح هر مسئله نیاز باشد وپنج رهیافت برای هرسلول وجود داشته باشد ،۱۰۲۴ راه حل باید ارزیابی شوند.) طراحان ، به طور طبیعی ، کارخودرا با بررسی سلولی آغاز می کنند که حاوی یک رهیافت موجود است . سپس آنها یک عامل را در یک زمان تغییر می دهند. به جای بررسی اثر تغییر اطلاعات سلول در یک زمان ، اکنون بسیاری از طراحان ومحققین از مداخله آماری با تکنیک سنجش چند متغیری (MVT) استفاده می کنند . این تکنیک از ابتدای پروژه، در طی تجزیه وتحلیل خلاقیت واجرا وارزیابی کنترل کیفی ، قابل اجراست . به جای بررسی یک سلول در یک زمان ، طراحان از آمار همراه با تکنیک MVT وآزمایش همزمان گروهی از سلولها استفاده می کنند. به عنوان مثال ، در طی مطالعه تا بهبود کارایی خط تولید، آماردانان نقش کاتالیست را دارند . آنها وقتی که از تکنیک MVT استفاده می کنند، آخرین کاربران را درگیر می کنند . MVT به آنها خاطر نشان می کند که چگونه کیفیت خروجی خود را به صورت مقرون به صرفه افزایش دهند. بنابراین ۱۰۲۴ راه حل ذکر شده در بالا ممکن است به راه حل های قابل کنترل وتأثیر گذار کمتری کاهش یابند .
رهیافت دلفی را می توان برای تبدیل سنجش های عددی به راه حل های بالقوه برای مشکلات به کاربرد . برای هرراه حل یم وزن یا رتبه ارائه می شود . شرکت کننده ها با مهارت های گوناگون ، ولی با تجربه زیاد برای حل مشکلات بررسی شده ، انتخاب می شوند . هماهنگ کننده یک پرسشنامه کیفی ، جهت جمع آوری عقاید مستقل شرکت کننده ها ، تهیه می کند.( هماهنگ کننده باید در تهیه ، تجزیه وتحلیل واصلاح پرسشنامه بی طرف باشد .)
هماهنگ کننده نتایج را تحلیل می کند وآنها را بین هر شرکت کننده توزیع می کند .شرکت کنندگان به راه حل های ارائه شده رأی می دهند ؛ نتایج دوباره بررسی وتوزیع می شود . این مرحله ادامه دارد تا حداقل ۷۵ درصد شرکت کنندگان با جهت مورد تعقیب طراحی موافقت نمایند .
با ایجاد عقاید جدید ، باید در شروع یک حالت اجبار ایجاد کرد تا ذهن در حالت مثبتی قرار گیرد . کارشناسانی که جلسه آموزشی طوفان مغزی را توسعه داده اند، سلسله مراتب تفکر را ، جهت هدایت وتشویق عقاید ، پیشنهاد می کنند .این مراحل شامل موارد زیر است :
۱) قبل از اینکه افکاروعقاید را بررسی کنید درباره مشکل کاملا ً فکر کنید .
۲) افکار پذیرفته نشده را جمع آوری کنید زیرا ممکن است شامل اصولی باشند که به راه حلهای بهتری ختم می شوند .
۳) سعی کنید به طور معکوس ، از راه حل های پیشنهادی تا رسیدن به مشکل واقعی ، کارکنید. تمام راه حل های ممکن را در نظر بگیرید .
۴) برای هر راه حل بررسی شده ، از خود بپرسید :" اگر شرایط دیگری وجود داشته باشد ، وضعیت به چه شکلی درخواهد آمد ؟"
۵) چند حس انسانی را باهم به کارببرید : ذهنی، گفتاری،نوشتاری، عملی ومخصوصا ً شنیدن عقاید دیگران بدون انتقاد کردن از آنها .
۶) درباره عقاید "بی ربط" فکر کنید. آنها ممکن است در آن زمان معقولانه به نظر نرسند اما بعدا ً به عقاید بهتری ختم می شوند.
۷) مشکلات را برای مدتی نادیده بگیرید. اجازه دهید که برای پیشرفت فکرتان ، در ذهنتان جا بگیرند ؛ درست مثل غذایی که آن را برای امتحان کردن می چشید .
۸) طوفان مغزی را از طریق کنار گذاشتن اوقاتی از روز یا هفته ، که فقط به افکار مثبت می اندیشید، تمرین کنید .
ابداع کارفردی یا گروهی تبدیل شک به ریسک شناخته شده است .
اکنون که فهرستی از عقاید جدید، ورهیافت هایی جهت اجرای آنها ، مشخص کرده اید، باید کارهای زیر را انجام دهید :
۱) تخصصی تر شوید ؛ قانون هایی را برای قضاوت بکارببرید . قبل از قضاوت ، درباره قوانین واصلاحات خود سؤال کنید ویا قوانین منسوخ را جایگزین کنید . زمانی که قضاوت درباره تمام عقاید شروع می شود، قوانین را تغییر ندهید زیرا دیگران آن را نامطلوب تلقی می کنند.
۲) تمام پاسخها را بشنوید وبعدا ً درباره آنها سؤال کنید .
۳) احتمالات منفی، که ممکن است با موفقیت همراه باشند ، را مشخص کنید .
۴) از اشتباهات خود برای رسیدن به عقاید بهتر استفاده کنید . با رهیافت انتخابی خود پیش بروید . دیگر رهیافت ها را ، زمانی که اطلاعات جدید معلوم شدند ، مجددا ً بررسی کنید .
گاهی اوقات عکس العمل مدیران وناظران ، بیشتر صاحبان عقاید جدید را دلسرد می کند تا موضع گیری درباره شکست ریسک . این برخورد مدیریتی باعث می شود افراد خلاق وشایسته فرصت ها را در سازمانهایی با خلاقیت بیشتر جستجو کنند .

وبگردی
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!