چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 March, 2018

نشانه های پیری و احتضار رژیم صهیونیستی


نشانه های پیری و احتضار رژیم صهیونیستی
۱۴ مه ۲۰۰۸ برابر با بیست وپنجم اردیبهشت ،۱۳۸۷ شصتمین سال تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین مقدس فلسطین و اشغال این کشور بود. در همین راستا مسئولان رژیم صهیونیستی با دعوت از برخی رؤسای کشورها و شخصیت های سیاسی جهان، سعی نمودند جشن شصتمین سال تأسیس دولت صهیونیستی را برپا نمایند تا از رهگذر آن، از یک سو شکست های متحمل شده در برابر مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین را تحت الشعاع قرار داده و از سویی دیگر سرپوشی بر مشکلات و چالش های درونی خود نهاده باشند. در میان هیاهوی ناشی از جشن مذکور یک واقعیت بیش از پیش نمایان شد و آن، فرا رسیدن دوران پیری رژیم جعلی اسرائیل و ظهور علائم احتضار آن می باشد.
در این نوشتار ضمن بررسی روند شکل گیری و ظهور این غده سرطانی، به عوامل افول آن پرداخته می شود.
● پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آغازی بر یک پایان
رژیم اشغالگر قدس که سعی داشت از طریق فرایند سازش مصر با خود و قرارداد «کمپ دیوید» وارد ژئوپلتیک منطقه شده و موجودیت خود را رسماً به کشورهای عربی تحمیل کند، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به یکباره در برابر تحولات پیش بینی نشده و شگرفی قرار گرفت. این تحولات عبارت بودند از:
۱) سقوط پایگاه منطقه ای آمریکا و غرب در ایران که ایفاگر نقش چکش تعادل امنیتی و نظامی برای اسرائیل در عقبه اعراب بود.
۲) انقلاب اسلامی باعث بازیابی هویت دینی مسلمانان و شکل گیری بیداری اسلام در منطقه شد.
۳) انقلاب اسلامی آرمان «آزادی قدس» را که یک آرمان عربی و در حال استحاله شدن بود، به آرمانی اسلامی و مورد توجه مسلمانان تبدیل کرد.
● آغاز دوران افول رژیم صهیونیستی
پیروزی انقلاب اسلامی و بازیابی هویت دینی، توسعه طلبی و قدرت یابی اسرائیل را مهار کرد و دوران توقف و ایستایی این رژیم جعلی آغاز شد. «بیداری اسلامی» بسیار فراتر از «ناسیونالیسم عربی» عمل کرد و بسیج نیروها را برای عملیاتی کردن رهیافت مقاومت اسلامی امکان پذیر ساخت. شکل گیری نوین مقاومت اسلامی و مهار قدرت طلبی رژیم صهیونیستی از یک سو و وارد آمدن ضربات پی در پی به پیکره این رژیم از سوی دیگر، گفتمان «حفظ محور» و «پساصهیونیسم» را در اسرائیل به منصه ظهور رسانید. گفتمان مذکور برخلاف آرمان های صهیونیسم که بر تقدس سرزمین های باستانی شرق بیت المقدس و کرانه باختری و الحاق آنان به اسرائیل تأکید داشت و آنها را زادگاه دو قوم کهن یهودی یعنی «یهودا» و «سامرا» می دانست، بر عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از سرزمین های اشغالی و واگذاری کرانه باختری به فلسطینی ها اصرار ورزید. شکل گیری گفتمان «حفظ محور» و «پساصهیونیسم» چالش بزرگی را در درون رژیم صهیونیستی به وجود آورد. به گونه ای که در رقابت های انتخاباتی سال ۱۹۹۲ «اسحاق رابین» تأکید کرد که هرگز نمی گذارد بر سر «یهودا» و «سامرا» (کرانه باختری) معامله صورت پذیرد. در همین راستا «شیمون پرز» تصریح کرد: «ما اسرائیلی ها مردمان همیشه غمگینی هستیم. اکنون در حالی که در آن سوی مرزها، مردم لبنان جشن گرفته و شادمان پیروزی هستند، ما سوگوار شکست هستیم.» دوران افول رژیم نژادپرست اسرائیل سیر صعودی خود را طی کرد و ابتدا در سال ۲۰۰۴ اسرای لبنانی و فلسطینی با چند جسد اسرائیلی مبادله شدند که این موضوع یک موفقیت بزرگ برای حزب الله و رهبری آن بود و سپس در سال ۲۰۰۵ صهیونیست ها مجبور به عقب نشینی یک طرفه از غزه شدند.
● تدارک جنگ بزرگ
افراطیون صهیونیست که عملکرد گفتمان «حفظ محور» و «پساصهیونیسم» را بر نمی تابیدند و بشدت نگران قدرتمند شدن مقاومت اسلامی در لبنان و سرزمین های اشغالی بودند، پس از به قدرت رسیدن حماس در غزه در سال ۲۰۰۶ درصدد تدارک جنگ بزرگ برآمدند.
آنان با استفاده از قدرت تصمیم سازی لابی صهیونیسم در آمریکا و مجامع بین المللی، مقدمات اقدام نظامی سنگین علیه مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان را فراهم کردند تا از یک سو گفتمان «پساصهیونیسم» را به عنوان یک چالش درونی مهار کرده و از سوی دیگر با از بین بردن مقاومت اسلامی، از افول بیشتر جلوگیری کرده و بازگشت مجدد به آرمان گرایی صهیونیسم و قدرت یابی اسرائیل را عملیاتی کنند. عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را می توان یکی از نقاط عطف دوران افول رژیم صهیونیستی ذکر کرد.
● آغاز دوران پیری و احتضار رژیم صهیونیستی
عملیات پیشدستانه مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین، برنامه ریزی افراطیون صهیونیست و لابی پرقدرت و بانفوذ صهیونیست را دچار اختلاف و از هم پاشیدگی کرد. جنگ ژوئیه ،۲۰۰۶ ششمین جنگ رژیم صهیونیستی بود و بر خلاف جنگ های گذشته (۱۹۴۸ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۶۷ و ۱۹۸۲) که اسرائیل ابتکار عمل، تعیین زمان، آغاز و پایان جنگ را در اختیار داشت، در جنگ ۲۰۰۶ ابتکار عمل در اختیار رژیم اشغالگر قدس نبود و میدان جنگ را هم او تعیین نمی کرد. شکست سنگین اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه حقایق بی شماری را اثبات کرد که یکی از آنها آغاز دوران پیری و احتضار رژیم صهیونیستی می باشد. در حال حاضر علایم زیادی مبنی بر آغاز دوران پیری و احتضار اسرائیل وجود دارد که در زیر به بخشی از آنها به صورت اختصار اشاره می شود:
۱) از بین رفتن تابوی شکست ناپذیری اسرائیل: ارتش تا دندان مسلح اسرائیل که تا پیش از جنگ ۳۳ روزه در تمام جنگ های کلاسیک برتری کامل خود را بر اعراب تحمیل کرده بود، در برابر رزمندگان حزب الله شکست را پذیرا شد و به تعبیر خود صهیونیست ها، کرامت خود را از دست داد. این مسئله جایگاه ارتش در جامعه یهود را زیر سؤال برد، تا حدی که بخشی از جوانان یهودی برای فرار از خدمت سربازی به مدارس «یشیف» (مذهبی) می روند. شکسته شدن هیمنه ارتش اسرائیل، جایگاه و نقش ارتش در ساختار قدرت را نیز بشدت تضعیف کرد، به گونه ای که روند مذکور به قدرت یافتن بیش از پیش غیر نظامیان انجامیده است.
۲) از بین رفتن میل به جنگ در رژیم صهیونیستی: برتری مطلق نظامی - تسلیحاتی و ایجاد بازدارندگی در قبال هرگونه تهدید، یکی از اصول اساسی در مبانی نظامی رژیم جعلی اسرائیل می باشد. اصل مذکور دو دستاورد مهم را تا پیش از این برای رژیم صهیونیستی به همراه داشت: ایجاد حس امنیت در سرزمین های اشغالی و دیگری ایجاد چشم انداز مطمئن برای مهاجران صهیونیست به اسرائیل. شکست در جنگ ۳۳ روزه از یک سو، برتری نظامی و تسلیحاتی و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات را از بین برد و از سوی دیگر میل به جنگ را در رژیم صهیونیستی بشدت کاهش داد. بر این اساس می توان پیش بینی کرد که رژیم جعلی اسرائیل امکان و توانایی ترمیم این نقیصه را نخواهد داشت که این مهم دلیل روشنی بر آغاز دوران پیری و احتضار رژیم مذکور می باشد. در این راستا، «ایهود باراک» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت و گو با روزنامه «یدیعوت آحارنوت» تصریح می کند: «باید جلوی بروز جنگ جدید را گرفت. چون طرف مقابل اعم از حزب الله و حماس و ایران به ضعف ما در جبهه داخلی پی برده و می توانند به ما ضربه بزنند.»
۳) عدول از ویژگی های ایدئولوژی صهیونیسم: یکی از شواهد و قرائن پیری اسرائیل، عدول این رژیم از ویژگی ها و بنیان های صهیونیسم می باشد. تأکید بر تقدس سرزمین های مورد ادعای صهیونیست ها، تأکید بر استراتژی حمله پیش دستانه و تحمیل کردن دفاع در درون مرزهای دشمن، اجتناب از دادن هرگونه امتیاز به دشمن بویژه اعراب، تقدیس دولت اسرائیل به عنوان تنها دولت یهودی جهان که وظیفه حمایت از یهودیان سراسر جهان را برعهده دارد و ... در واقع بخشی از بنیان ها و مبانی صهیونیسم می باشد. در این راستا می توان به موضوع پذیرش اعراب به عنوان همسایگان دائمی اسرائیل و مخالفت یهودیان با «ایده اسرائیل منجی یهودیان جهان» اشاره کرد.
۴) ظهور ایده اسرائیل امن: ظهور ایده ایجاد مرزهای امن و اسرائیل امن برای شهروندان در واقع ناظر بر عدول از ایده اسرائیل بزرگ با مرزهای نامحدود می باشد. این موضوع از یک سو مؤید ایجاد چالش بین صهیونیست های افراطی و سکولار می باشد. و از سوی دیگر ظهور پیری و ناتوانی این رژیم را تأیید می کند در این رابطه می توان به انتخاب «اولمرت» به عنوان نخست وزیر این رژیم استناد کرد که خواهان عقب نشینی از کرانه باختری است.
۵) کاهش عمق استراتژیک اسرائیل: عقب نشینی از جنوب لبنان و غزه عمق استراتژیک این رژیم جعلی را بشدت کاهش داده و آسیب پذیری های آن را نیز فزونی بخشیده است. این روند در حالی اتفاق افتاد که عقب نشینی اسرائیل از مناطق یاد شده از روی اجبار صورت گرفته است. در این ارتباط می توان به آسیب پذیری شدید رژیم صهیونیستی در برابر موشک های برد کوتاه از جمله «کاتیوشا» اشاره کرد که سیستم ضد موشکی «آرو» قادر به شناسایی رهگیری و مقابله با آنها نمی باشد.
۶) توسل به نیروهای خارجی برای حفظ امنیت: رژیم صهیونیستی در پایان جنگ ۳۳ روزه مجبور شد برای حفظ امنیت خود به جای اعتماد به ارتش اسرائیل، به نیروهای خارجی متوسل شد که این موضوع در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.
۷) کوچ معکوس: یکی دیگر از نشانه های پیری و احتضار این رژیم، کوچ معکوس می باشد که ناشی از ناامنی روانی و عدم احساس امنیت در سراسر فلسطین اشغالی است.
۸) متزلزل شدن مثلث بقا: بقای رژیم صهیونیستی همواره در گرو وجود سه ضلعی میلیتاریسم، حمایت آمریکا و غرب و قدرت اقتصادی بوده است. شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه و همچنین ناتوانی این رژیم در مقابله با مقاومت اسلامی فلسطین ارکان مثلث بقا را دچار تزلزل کرده است. البته علائم و نشانه های دیگری مبنی بر آغاز دوران پیری رژیم صهیونیستی و احتضار آن نیز وجود دارد که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از ذکر آنها صرف نظر می شود و تنها در پایان بحث به نوشتاری از روزنامه «یدیعوت آحارنوت» اشاره می شود که در یکی از شماره های اخیر خود نوشت: «به احتمال قوی اعضای حزب الله با پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده حاکمیت لبنان را تحت نفوذ قرار خواهند داد و ما چون هیچ متحد کارآمدی نداریم، توان هیچ اقدامی را نخواهیم داشت. تحولات چند روز اخیر لبنان این مسئله را در اذهان تحلیلگران تداعی می کند که زمان تسلط ایران بر مرزهای شمالی اسرائیل فرا رسیده و ما باید این مسئله را بپذیریم.»

رضا سراج

منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی

صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی
مسئله صلح عرب ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسی روز است، و از همین روست كه ایالت متحده امریكا فشارهای سیاسی روز افزونی را در میانجیگری بین عرب ها و اسرائیل برای تحمیل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد می آورد؛در حالی كه دایره انتخاب مسلمانان برای حفظ مصالح ملی و منافع امت در چهار چوب ارزش های خود و آموزه های شرعی - اسلامی هر چه بیشتر محدود و تنگ می گردد.
مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیری های دولت امریكا در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران است كه از پذیرش صلح به دلایل شرعی سر باز می زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمی داند.
به منظور شناخت دیدگاه های فقهی - اسلامی پیرامون صلح، و عادی سازی روابط مسلمانان و یهودیان - شهروندان رژیم ادعایی و موهوم اسرائیل - و بسته سازی برای بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالكیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احكام اسلامی بپردازیم؛ چرا كه هرگونه حكم و داوری ای، چه مثبت و چه منفی، بستگی تام به شناخت ماهیت پیوندی دارد كه بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حكمی شرعی است، حكمی كه كشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع می باشد.
در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخی مسلم بوده و كسی با آن مخالفت نورزیده است:
یكم. این كه، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامی تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن كه، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشكر كشی و جنگ صورت گرفته است، كه در اصطلاح فقه اسلامی «مفتوحهٔ عنوهٔ» خوانده و چنین تعریف می شود:
«سرزمین هایی كه با لشكركشی مسلمانان و به كمك قوای نظامی و پس از جنگ بین آنان و ساكنان آن سرزمین گشوده شده باشد.» از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخی - چنان كه اشاره شد - آن است كه سرزمین فلسطین به دست لشكر اسلام و به فرماندهی عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگی كه بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.
درباره حكم فقهی این سرزمین از دو بعد می توان بحث و كاوش نمود، یكی از نظر مالكیت آن و دیگر از نظر مالیاتی كه بر آن تعلق می گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت كه فقهای مسلمان در این باره (مالكیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم می كنند: یكی با توجه به مالیاتی كه بر آن بسته می شود و دیگر با توجه به نوع مالكیت آن سرزمین.
۱) سرزمین هایی كه بدون جنگ و خون ریزی و از راه های مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحهٔ صلحا).
۲) سرزمین هایی كه با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحهٔ عنوهٔ).
از آن جا كه هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالكیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع می باشد، نخست بحث را از این منظر پی گرفته و سپس منابع و مصادر فقهی مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم كرد.
اسلام سرزمین هایی را كه به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالكانش بازگردانده و مالكیت آنان بر سرزمین شان وهمچنین هرگونه بهره برداری آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته ومورد تایید قرار می دهد.
در مورد سرزمین هایی كه با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:
الف ) دیدگاه اهل سنت
نظریه اهل سنت در مورد سرزمین های فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه می شود كه: امام (رهبرمسلمانان) می تواند یكی از این دو عمل زیر را انجام دهد.
۱) سرزمین ها را بین كسانی كه سهمی از غنیمت می برند، تقسیم كند؛
۲) آنها را برای عموم مسلمانان وقف كند.
چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نكرد، بر او فرض است كه گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایی نیز بین فقهای اهل تسنن وجود دارد كه در آینده به آن اشاره خواهیم كرد.
ب ) دیدگاه مذهب شیعه امامیه
این نظریه كه فقهای شیعه در آن اختلاف نظری ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»
آیت الله منتظری در كتاب دراسات فی ولایهٔ الفقیه و فقه الدولهٔ الاسلامیه((۸۷)) می گوید:
در مورد سرزمین هایی كه به جنگ و غلبه فتح شده باشد - كه بخشی از غنایم جنگی محسوب می شود - بین فقهای شیعه تردیدی نیست كه نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلكه می بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذكر است این فتوا با فتواهای فقهای شیعه و احادیثی كه آنان روایت كرده اند، كاملا تطابق دارد.
مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثی است كه از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است كه به چند نمونه آنها در ذیل می توان اشاره كرد:
۱) شیخ كلینی از پدرش از حماد بن عیسی از برخی از اصحابش از امام كاظم(ع) حدیثی نقل می كند كه:
... سرزمین هایی كه به جنگ - چه سواره نظام چه پیاده نظام - گرفته شده باشد، وقف شده و به دست كسانی سپرده می شودكه بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والی مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایی آنان، مالیات می بندد، حال یا نصف، یا ۳/۱ و یا ۳/۲ درآمد آن، به گونه ای كه به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.
۲) شیخ طوسی حدیثی را در این باره نقل می كند و سلسله راویان آن را به حسین بن سعید می رساند كه وی از صفوان بن یحیی و او از ابن مسكان و وی از محمد حلبی نقل می كند:
از امام صادق(ع) سؤال كردم، حكم فقهی زمین های بایرچیست؟ امام صادق(ع) فرمود:
این زمین ها از آن مسلمانان است، چه آنهایی كه اكنون می زیند و چه آنانی كه در آینده به اسلام می گروند، نیز آنانی كه از این پس آفریده می شوند.
۳) و نیز شیخ طوسی از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وی از ابو ربیع شامی و او از امام صادق(ع) نقل می كند:
خرید و فروش زمین های بایر بر هیچ فردی جایز نمی باشد، جز كسانی كه دی نی به گردن دارند (مقروضند) چرا كه این زمین هاجزء بیت المال (فی ء) مسلمانان است.
۴) شیخ طوسی در حدیث دیگری به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبدالله بن جبله و او از علی بن حارث بكار بن ابی بكر و او از محمد بن شریح نقل می كند: از امام صادق(ع) درباره خرید قطعه ای از زمین هایی كه بر آن مالیات (خراج) بسته می شود، پرسیدم، حضرت این كار را خوش نداشت (مكروه شمرد) و فرمود: «این زمین ها از آن مسلمانان است».
به وی عرض كردند: چنانچه شخصی بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود: «جایز است جز آن كه از عیب این كار شرمنده و خجل می شود.»((۸۸))
اكنون به پی گیری اختلافات فقهی اهل تسنن در این مسئله باز می گردم و به دو منبع بسنده می كنم كه عبارتند از:
الموسوعهٔ الفقهیه چاپ كویت و المغنی اثر «قدامهٔ المقدسی»، چرا كه موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسی شده است.
در الموسوعهٔ الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:
۱) امام مالك - این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است - چنین فتوا داده است:
سرزمین های فتح شده تقسیم نمی شود، بلكه برای مسلمانان وقف می شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومی آنان هزینه می شود، مثل هزینه سربازان، ساختن پل ها، مساجد و كارهای عام المنفعه؛ البته در صورتی كه امام در تقسیم آن مصلحتی در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت می تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم كند.
وی می افزاید:
دلیل فقهی فتوای ما آن است كه صحابه پیامبر در انجام چنین روشی اتفاق نظر داشتند، چنان كه عمر، از تقسیم زمین های بایر به درخواست بلال و سلمان خودداری كرد.
۲) امام ابوحنیفه و ثوری - چنان كه همین نظر در روایت دیگری از امام احمد بن حنبل نقل شده - عقیده بر این داشتندكه:
امام (رهبر مسلمانان) با این زمین ها دو كار می تواند انجام دهد: آنها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم كند یا به دست اندركاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.
او می افزاید:
دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردی است، چنان كه در سیره و سنت وی ثابت است كه این دو كار را انجام داده است. وقتی وی با جنگ و لشگركشی بر مكه چیره شد، به رغم وجود اموالی [غنایم غیر منقول] آنها را تقسیم نكرد. نیز بالشگركشی و جنگ بر بنی قریظه، بنی نضیر و غیر آن چیره شد، ولی زمینی را تقسیم ننمود، در حالی كه نصف زمین های خیبررا بین مسلمانان تقسیم كرد و نصف دیگر را برای كارهای خیر و نیازمندی های خود وقف نمود.
چنان كه سهل بن ابی حثمه ضمن حدیثی گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم كرد: نیمی را برای مخارج و هزینه های خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم كرد و به مسلمانان بخشید. ابوداود همین حدیث را نقل كرده و در مورد آن بحثی نكرده است.
۳. امام شافعی در این مسئله - البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است - چنین فتوا می دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم می شود، مگر آن كه از سهم خود در ازای متاع دیگری بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان كه عمر با جریر بجلی چنین كرد. وی سهم خود را از زمین های غنیمت گرفته شده در ازای وجهی واگذار كرد. دلیل این فتوا گفته خداوند در قرآن (انفال، آیه ۴۱) است:
«بدانید ۵/۱ آنچه را به غنیمت گرفته اید، از آن خداست».
فرمان الهی عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) می شود.
اگر زمین ها تقسیم نشد و در دست ساكنان آن وانهاده شد، مسلمانان می توانند از مالیاتی كه از آنان گرفته می شود، بهره مندشوند.
نتیجه گرفته می شود، دو نظر در نوع تصرفی كه در زمین می شود، وجود دارد كه موسوعهٔ الفقهیه آن را چنین آورده:
الف) فتوای اكثر صحابه و فقها:
سرزمین های به غنیمت گرفته شده جزو موقوفات می باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه آنها به دیگری جایز نیست. و نیزاز كافری كه آن را به تصرف خود درآورده است، نمی توان ارث برد.
دلیل این فتوا حدیثی می باشد كه اوزاعی روایت كرده است:
هنگامی كه عمر و صحابه پیامبر بر شام چیره شدند، زمین های شهرها و روستاها را به ساكنان آن سپرده و مالكیت شان را برزمین ها به رسمیت شمردند و مورد تایید قرار دادند. البته این قرار كه آنها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.
اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین هایی را كه در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستدكنند.
ب) آرای امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانی):
سرزمین های مفتوحهٔ عنوهٔ از آن مالكان و ساكنان اصلی آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره برداری نمایند، مثل داد وستد و هدیه دادن. نیز نزدیكان و خویشاوندان مجازند این زمین ها را از آنان به ارث برند.
دلیل این فتوا روایتی است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینی را از دهقانی خرید مشروط بر آن كه دیگر مالیات آن رانپردازد.((۸۹)) و نیز در كتاب «معجم المغنی فی الفقه الحنبلی»((۹۰)) حكم سرزمین هایی كه به زور و قهر گرفته شده اند آمده است.
در این كتاب سه گونه روایت داریم:
۱) امام (رهبر مسلمانان) می تواند یكی از این دو كار را انجام دهد: آنها را بین غنیمت برندگان جنگی تقسیم كند یا به وقف مسلمانان درآورد.
۲) این سرزمین ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه صحابه اتفاق نظر دارند.
۳) واجب است این سرزمین ها بین غنیمت برندگان تقسیم شود.
منظور از وقف آن است كه این زمین ها از آن مسلمانان است، ولی در دست مالكان و ساكنان قبلی آن باقی می ماند تا از آن بهره برداری نمایند، اما از آنان مالیات گرفته شده و جهت مصالح عمومی مسلمانان هزینه خواهد شد. همچنین هیچ قطعه ای از این زمین ها به مالكیت شخصی در نخواهد آمد.
آرا و فتاوایی كه بحث شد، در گستره تئوری و نظر بود؛ یعنی از این اختلاف ها و تفاوت ها برداشت می شود كه چنانچه ارتش اسلام بخشی از سرزمین های غیراسلامی را تصرف كند، رهبر مسلمانان می تواند در پرتو این احكام و فتواها - به عنوان مقلد یا مجتهد - به گونه ای مناسب عمل نماید.
در مورد سرزمین فلسطین، به عنوان یك پدیده تاریخی از آن رو كه فتح سرزمین فلسطین توسط مسلمانان قطعی تلقی می شود، نگاه ما به تدابیری است كه امام و رهبر مسلمانان در مورد این سرزمین به اجرا گذاشته تا در راستای آن حركت كنیم.
بنابراین چاره ای نیست جز این كه بدانیم عمر بن خطاب به عنوان خلیفه مسلمانان با این سرزمین پس از فتح آن چگونه برخورد كرد و چه تدبیری را به اجرا گذاشت؟ آیا آن را بین كسانی كه از غنیمت سهمی می بردند، تقسیم كرد یا آن را وقف نمود؟ از سوی دیگر باید دید رویكرد شرعی مسلمانان امروز درباره این مسئله چیست؟ عبارت المغنی((۹۱)) در این باره چنین است:
برای ما معلوم نیست سرزمین هایی كه به قهر و غلبه، در زمان پیامبر فتح شده است، به جز خیبر بین مسلمانان تقسیم شده باشد، چرا كه رسول خدا(ص) این سرزمین را دو نیم كرد.
نیمی از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود كه مالیاتی بر آن تعلق نمی گرفت.اما هیچ قطعه ای از سایر زمین هایی كه به قهر و غلبه در زمان عمر و پس از وی فتح شده، مثل سرزمین های شام، عراق و مصربین مسلمانان تقسیم نشد.
ابوعبیده در كتاب الاموال آورده است: عمر وارد «جابیه» شد و تصمیم گرفت زمین ها را بین مسلمانان تقسیم كند. معاذ پس ازآگاهی از تصمیم عمر به او گفت:
به خدا سوگند! با این عملت آنچه تو نمی پسندی پیش خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد. اگر تو امروز این سرزمین را تقسیم كنی، این قوم از درآمد هنگفت و محصول فراوانی برخوردار می شوند، اما زمانی بعد این قوم نابود خواهند شد، تا زمانی كه فقط یك مرد و زنی از آنان باقی بماند. سپس گروه دیگری خواهند آمد كه رخنه نفوس مسلمانان را بر خواهند كرد، ولی چیزی دست شان نمی آید. پس تدبیری بیندیش كه درآمد این زمین ها به همه مسلمانان برسد. پس از آن عمر به پیشنهاد معاذ عمل كرد.
این عبارات به روشنی حكایت دارد همه فقهای مسلمان بر این عقیده اند كه زمین های فلسطین، وقف عموم مسلمانان است، چه افرادی كه در زمان فتح این سرزمین وجود داشته اند و چه آنهایی كه پس از این واقعه و تاكنون به دنیا آمده اند.همچنین آشكار می شود حكم و فتوای فقهی در این مسئله یكی است و هیچ كس به مخالفت با آن برنخاسته است.
با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح می شود:
مسلمانان از دیدگاه شرع چه موضع و رویكردی درباره این سرزمین پس از اشغال و غصب آن توسط یهودیان می توانندداشته باشند؟ بحث بعدی ما پاسخ به این سؤال می باشد.پیش ازپاسخ به پرسش فوق می بایست ماهیت و حقیقت اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را روشن سازیم، زیرا ابهام زدایی از ماهیت اشغال، رابطه مستقیمی با پاسخ دارد.
برای آن كه پژوهش در این موضوع با زیاده روی در نام بردن از منابعی كه به شفاف سازی ماهیت اشغال اسرائیلی پرداخته اند،پر حجم نشود، تنها به دستاوردهای مهمی كه استاد رفیق شاكر النتشه در تحقیقات بی طرفانه و معتبرش به نام «الاستعمار وفلسطین - اسرائیل مشروع استعماری» به آن رسیده است، اشاره می كنیم.
النتشه اظهار كرده است:
می خواهم در این بحث به استناد دلایلی كه توانسته ام بر آنها دست یابم، بر این مطلب تاكید ورزم كه طرح تشكیل دولت اسرائیل در اصل طرحی استعماری است. اندیشه این طرح و سازماندهی و برنامه ریزی در مراحل نخستش به دست یهودیان نبود، زیرا صهیونیست های غیریهودی پیش از صهیونیست های یهودی این پروژه را مطرح كرده و برای آن تلاش كردند و سپس آن را به مرحله اجرا درآوردند. اما صهیونیست های یهودی در مرحله بعد در این پروژه وارد شدند تا به عنوان كارگزاران و مجریان دولت های استعماری - كه صاحبان اصلی این طرح هستند - نقش خود را ایفا كنند.((۹۲)) منظور نویسنده از دولت های استعماری كه طراحان اصلی این پروژه هستند - همچنان كه در فصل های متعدد به طور مفصل توضیح داده است - دولت های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و امریكا می باشند.
وی می افزاید:
«هنگامی كه دولت های استعماری در نتیجه تلاش ها و فعالیت های پیوسته و مستمر بریتانیا و امریكا در طرح خود موفق شدند و توانستند دولت اسرائیل را به عنوان دستاوردی برای پروژه صهیونیستی، پایه گذاری كنند، طبیعی بود كه این دولت پایگاه استعمار غرب و پلی برای گذر به جهان عرب و اسلام شود، زیرا موجودیت این رژیم جز طرحی تجاری - استعماری وبرخاسته از طرح های استعماری پیاده شده در جهان نمی باشد.» ((۹۳))
وی می گوید: «انتخاب سرزمین فلسطین برای برپایی این دولت، یك طرح استعماری است كه ناشی از اهمیت سوق الجیشی و استراتژیكی این سرزمین - چه از نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیایی (ژئوپلیتیكی) - می باشد، زیرا از یك سو بین سه قاره آسیا، اروپاو افریقا واقع شده و از سوی دیگر از راه دریای مدیترانه به اروپا و از راه خشكی به خاور دور و از طریق خلیج عقبه به افریقا متصل می شود.» «اهمیت خاورمیانه برای دنیای آزاد به حدی است كه هر چه در توان نظامی و اقتصادی آن بگوییم، افراط نكرده ایم.» ژنرال آیزنهاور آشكارا می گوید:
«چنانچه تنها از دیدگاه ارزش منطقه ای به جهان بنگریم، منطقه ای را در آن نمی یابیم كه پر اهمیت تر از خاورمیانه از نظرسوق الجیشی و استراتژیك باشد.» وی از هوشیاری و آگاهی خود نسبت به تنها محور منطقه پرده برداشته است.
آلفرد لیلینتال، نویسنده یهودی امریكایی می گوید:
«در سال ۱۸۳۸ تنها ۲۵% نفت مورد نیاز اروپای غربی برای مصارف نظامی و صنعتی از خاورمیانه وارد می شد.
اما امروزه، میادین و حوزه های نفتی عربی، بیش از ۹۰% نیازهای اروپا را تامین می كند. اگر درهای كشورهای عربی به روی غرب بسته شود، سازمان یا حوزه دفاع از جهان غرب كه به نام «ناتو» یا «پیمان آتلانتیك شمالی» شناخته شده، به قدری ناتوان خواهد شد كه به سوگ خود می نشیند».
به همین دلیل دولت های استعماری در راستای سیاست «تفرقه بینداز و حكومت كن» در منطقه تلاش كردند و برای پیشبردهدفشان، از تعصب های قومی و گروهی برای شكستن وحدت جهان عرب بهره برداری كردند تا بتوانند بر جهان عرب و دنیای اسلام سیطره پیدا كنند.((۹۴)) با روشن شدن مسئله اشغال اسرائیلی و ابهام زدایی از اهداف آن، پاسخ كوتاه پرسشی كه مطرح شد، این گونه خواهد بود:
بر مسلمانان فرض است كه جهت باز پس گیری تمامی سرزمین فلسطین تلاش كنند، همچنان كه هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت كه پایگاه استعماری دولت های غربی است، جایز نمی باشد و مسلمانان می بایست از آن پرهیز نمایند.
شایان ذكر است موضع ایران در قبال صلح با اسرائیل و عدم پذیرش آن، ناشی از همین حكم شرعی اسلامی است؛ چرا كه اسرائیل، براساس فتوای همه فقهای مسلمان، سرزمین فلسطین را كه متعلق به همه مسلمانان است، اشغال كرده است.
در این جا ناگزیریم به پارادوكس مهم و تناقض آشكاری كه بسیاری به آن گرفتار شده اند، اشاره كنیم كه اینان با استدلال به آیه صلح (انفال، آیه ۶۱)، صلح با اسرائیل را از دیدگاه شرع جایز شمرده اند.
باید گفت به دو دلیل، استدلال به این آیه صحیح نمی باشد:
۱) موضوع بحث، با مصادیق آیه همخوانی ندارد، زیرا از یك سو فلسطین سرزمینی اشغال شده و به یغما رفته ای است. درنتیجه از دیدگاه شرع و قوانین آن می بایست این سرزمین بازپس گرفته شده و به صاحبان قانونی و شرعی آن (مسلمانان) بازگردانده شود.
از سوی دیگر آنچه قرآن بر آن تاكید دارد كافرانی هستند كه در دیار و سرزمین خود در جنگ با مسلمانانند، نه كفاری كه درسرزمین غصب شده مسلمانان به جنگ برخاسته اند. شاهد این مطلب سیاق آیه است.
۲) حكمی كه در آیه بیان شده، مقطعی است كه به نزول سوره برائت منتهی می شود. مرحوم سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن ضمن توضیح این مطلب گفته است:
فرموده خداوند در آیه در بردارنده آخرین فرمان و حكم مطلق برای هر زمان نیست، بلكه فرمان نهایی در سوره برائت فرو فرستاده شده است. در این آیه، خداوند به پیامبرش فرمان داده است صلح طلبی ابراز شده از گروهی را كه از هر برخوردی باوی دوری گزیده و عزم جنگ با او را ندارند بپذیرد، چه تا آن زمان معاهده ای بینشان به امضا رسیده باشد یا نه.
با نزول این آیه وضع به گونه ای شد كه هرگونه اظهار نرمش و آشتی جویی از كافران و اهل كتاب (پیروان موسی و عیسی)نسبت به مسلمانان پذیرفته می شد، تا آن گاه كه فرامین و احكام سوره برائت فروفرستاده شد. پس از این كافران تنها دو راه در پیش رو داشتند: گرویدن به اسلام یا جزیه دادن و به غیر از این دو، گزینه سومی از آنان پذیرفته نمی شد.
وضعیت صلح طلبی و مسالمت جویی تا زمانی توسط مسلمانان به رسمیت شناخته می شود كه مطرح كنندگان آن بر عهد وپیمان خود باقی بوده و خیانت نورزند. در غیر این صورت مسلمانان می بایست تا آن جا كه در توان شان هست، با آنان بجنگند تا همه به دین خدا گردن نهند و به آن درآیند.((۹۵)) سید قطب می افزاید:
لازم دیدم مقداری از اصل موضوع منحرف شده و پرانتزی بگشایم، زیرا ابهامات و شبهاتی مطرح شده كه ناشی از خودباختگی و كم خردی ای است كه بسیاری به آن مبتلا هستند؛ یعنی آنانی كه درباره جهاد در اسلام مطالبی را مطرح می كنند، چرا كه واقعیت و وضع موجود دنیای امروز فشار سنگین و طاقت فرسایی را بر روح و اندیشه آنان وارد می كند. درنتیجه، این نگاه كه روش تغییرناپذیر اسلام را در رویارویی با بشریت از راه های پذیرش اسلام، جزیه دادن و یا جنگ باشد نگاهی تند روانه و افراط می پندارند و دینشان را - كه حقیقتش را درك نمی كنند - به افراط گرایی و زیاده روی متهم می كنند، در حالی كه می بینند از یك سو جاهلیت نوین با تمام قوا به جنگ با اسلام برخاسته و در برابر آن ایستادگی می كند و ازسوی دیگر مسلمانان - كسانی كه به اسلام می پیوندند، ولی ماهیت و حقیقت آن را درك نمی كنند و در نتیجه نسبت به آن درك عمیقی ندارند - در برابر نیروهای پیرو ادیان و مذاهب دیگر ناتوانند. چنان كه می بینند و مشاهده می نمایند پیشگامان وطلایه داران تعصب مشروع و حمیت پذیرفته شده، كم می باشند، بلكه نادرند و نقطه اتكایی در گستره زمین ندارند تا برآن تكیه زنند و به حول و قوه آن اعتماد ورزند؛ با این پندارها این نویسندگان به متون دینی روی آورده و ظواهر و مفاهیم آن را به گونه ای برمی گردانند تا تفسیری كه می كنند سازگار با فشارها و سنگینی واقعیت های موجود در دنیای كنونی شود.
در نتیجه دیگر برداشت ها از دین را تندروانه و افراط می دانند! بی شك اینان به گزاره هایی [از متون دینی] متوسل می شوند كه مقطعی است، ولی آنها را احكام نهایی می شمرند و یا متوجه گزاره هایی می شوند كه منوط به وضعیت خاصی است، ولی آنها را برای هر وضعیتی قرار می دهند [و مفاهیم مطلق و عام به حساب می آورند]؛ حتی زمانی كه به گزاره ها و متون نهایی و مطلق می رسند، به گونه ای آنها را تفسیر می كنند كه با گزاره ها ومتن های مقید و مقطعی، كه تحت شرایط خاص نازل شده اند، سازگار شوند! تمامی تغییر و تحولاتی كه در متون و گزاره های دینی انجام می دهند، برای آن است كه بگویند: جهاد در اسلام به طورانحصاری راهكاری برای دفاع از كیان مسلمانان و سرزمین هایشان به هنگام تهاجم دیگران است، اما اسلام با روی آوردن به جهاد، نابودی خود را امضا كرده است! مفهوم دفاع از نظر اسلام به طور صرف بازداری از تهاجم به سرزمین های اسلامی است. در واقع اسلام از دید اینان، درمحدوده خود منحصر است یا می بایست برای همیشه در محدوده مرزهایش منحصر باشد. نیز اسلام حق ندارد دیگران رابرای پذیرش اسلام فرا بخواند و حق ندارد از دیگران بخواهد تسلیم فرامین و راه های الهی شوند، مگر با ابزارهایی چون گفتار،انتشار و بیان مطالب یا با ابزارهای مادی كه ابزار سلطه جاهلیت نوین بر مردم است. پس اسلام نباید به جاهلیت مدرن هجوم برد، مگر این كه به اسلام هجوم برند. در این صورت اسلام می تواند برای دفاع از خود اقدام نماید.((۹۶)) چنین افرادی سخنگوی سلطه طلبان و بلندگوی قدرتمداران هستند كه كوس رسوایی آنان به صدا درآمده است و در برابرآگاهی و بیداری رشد یابنده مردم مسلمان مقهور و مغلوب خواهند شد.
آنچنان كه خداوند وعده داده است:
خداوند كسانی را كه یاری او كنند [و از آیینش دفاع نمایند] یاری می كند. خداوند قوی و شكست ناپذیر است.((۹۷))

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
هات داگ مارپیچی
شیر را با شکر و مایه خمیر مخلوط و ۱۰ دقیقه صبر کنید تا مایه خمیر فعال شود در کاسه‌ای تخم مرغ، نمک و روغن را با چنگال بزنید تا مخلوط شوند؛ سپس مایه خمیر را اضافه و مخلوط کنید