یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018

حقیقت همیشه زنده


حقیقت همیشه زنده
یکی از ویژگی‌های بارز حضرت امام(ره) که ایشان را از سایر رهبران نهضت‌های ضد استبدادی و ضد‌استعماری گذشته بخصوص رهبرای نهضت مشروطه متمایز کند این است که امام(ره) دارای ایده ونظریه منحصر به فردی برای برپای نظام سیاسی پس ازسرنگونی رژیم حاکم بود.
امام(ره) به خوبی هدف و مسیر خود را در مبارزه با رژیم طاغوت ترسیم کرده بود. نظریه مترقی ولایت فقیه و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی دستاورد بزرگ حضرت امام در عصر حاضر است. نظریه ونظامی که امروز به تمام دیدگاه و نظریات سیاسی همچون لیبرال دموکراسی تنه می‌زند و آنها را به چالش می‌طلبد. هنر حضرت امام(ره) پیوند دین وسیاست بود که در نظریه ولایت فقیه تجلی پیدا کرد. امام از جمله فقها و علمای شیعه بود که به تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت و بر اساس همین اعتقاد بود که سال‌ها قبل از شروع نهضت نظریه ولایت فقیه را تشریح وتبیین کرد و با پشتوانه‌ای تئوریک وایدئولوژیک قدم در راه مبارزه گذاشت.تاسیس نظام جمهوری اسلامی اولین تجربه عملیاتی شده نظریه ولایت فقیه بود که با حمایت و پشتیبانی ملت به پا خواسته ایران استقرار یافت وعلی‌رغم توطئه‌ها و دسیسه‌های مختلف چشم انداز ترسیم شده را به نحوی هدفمند دنبال نمود.
از زمانی که حضرت امام(ره) این نظریه را تبیین کردند برخی مخالفت‌ها متوجه آن شد اما استدلال حضرت امام(ره) به قدری قوی و محکم بود که این قبیل مخالفت‌ها نتوانست امام را از مسیر انتخاب شده منصرف ویا حتی سست کند و یا این نظریه را با چالش‌های مواجه سازد. این نظریه محصول سال‌ها تلاش علمی و تجربیات بسیار بوده و به سادگی قابل تخطئه نیست.دقیقا در مقعطی که اندیشه جدایی دین از سیاست در جامعه از سوی بسیاری از روشنفکران وابسته و عوامل استعمار و در محافل علمی و دانشگاهی نیز به شیوه‌های مختلف مطرح می‌شد حضرت امام(ره) با دفاع از تئوری ولایت فقیه بر امور جامعه مسلمین و تفسیر آن به مبارزه ایدئولوژیک و استدلالی با طراحان اندیشه سکولاریسم ولائیسم پرداخت.
امام آمده بود تا باقاطعیت تمام بگوید دین از سیاست جدا نیست و می‌توان بر اساس آموزه‌های اسلام حکومت اسلامی تشکیل داد.این ایده به گونه‌ای نبود که فقط در آستانه انقلاب اسلامی مطرح شود بلکه سال‌ها بود امام(ره) آن را به تشریح و ترویج می‌کردند.
از اولین تالیفات حضرت امام(ره) که به صراحتا به حکومت دینی و حضور و نظارت روحانیت در اداره کشوراشاره می‌کنند . کتاب کشف‌الاسرار است که در سال ۱۳۲۱ هجری شمسی به رشته تحریر درآمد. از دیگر آثار امام(ره) الرسائل، البیع و تحریرالوسیله است که در آنها نیز به‌طور متفرق و به تناسب‌های گوناگون منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه ثابت می‌داند و به گونه‌ای پراکنده به مبحث ولایت فقیه عادل نیز پرداخته‌اند.
امام مهمترین اثر حضرت امام(ره) که به‌طور مستقیم و صریح به بحث ولایت فقیه پرداخته کتاب ولایت فقیه است که حاصل درس‌های پربار خارج فقه ایشان در نجف اشرف است. در این اثر گرانقدر امام راحل در باب زعامت سیاسی فقیه به شکل مسبوط و علنی سخن گفته‌اند. امام در آثار خود اثبات کرده‌اند که جامعه اسلامی نیازمند حکومت اسلامی است واین اعتقاد خود ناشی از این اعتقاد بود که دین اسلام جامع و پاسخگوی همه نیازهای بشری در همه شئون است .
نظریه ولایت فقیه حضرت امام(ره) برگرفته از اسلام ناب شیعی است . اسلام دین توحید و یکتاپرستی است و هرگز حاکمیت انسان بر انسانی دیگر نمی‌پذیرد واعلام می‌دارد که تنها خداوند متعال است که شایستگی حکومت بر انسان را دارد .تفکر شیعی هم اساسا مبتنی بر اصل عدم حاکمیت انسان بر دیگری است. حکومت مختص خدا است و انسان حق حکومت کردن بر دیگران را ندارد. به هر حال اعتقاد ما براین است که مهمترین مبانی توحیداسلامی اصل آزادی انسان از حاکمیت انسان‌ها است. اما باید توجه کرد که جوامع انسانی بدون حکومت توان ادامه حیات نخواهد داشت. لذا تشکیل حکومت در جوامع بشری امری عقلانی والزامی است. اما تفاوت اسلام با سایر دیدگاه‌های معتقد به تشکیل حکومت در جوامع این است که اسلام هر حکومتی را نمی‌پذیرد.اسلام معتقد به حکومت خدا است و لذا این حکومت باید در جوامع جاری وساری گردد. دراین جا این سوال پیش می‌آید که چه کسی حق حکومت دارد؟ جواب این است “ کسی که خداوند به او اذن داده باشد. لذا حاکم یا با واسطه اذن می‌یابد مثل امامان(علیهم السلا‌م) و فقها یابی واسطه اذن می‌یابد مثل پیامبران ( الهی.) در عصر غیبت به فرموده امامان (علیهم السلا‌م) این فقهای جامع‌الشرایط هستندکه نقش نائبان ایشان را ایفا می‌کنند لذا تکشیل حکومت و قرار گرفتن در راس حکومت اسلامی وظیفه فقها است. حضرت امام از دل این اعتقاد و آموزه شیعی نظریه ولایت فقیه را استخراج کرده‌اند.
طرح و بسط نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام(ره) در ادامه اندیشه سیاسی اسلام وتکاپوی فقه پویای شیعه تبیین گردید. بر اساس این نظریه در زمان غیبت امام معصوم (عج) ولایت امر وامامت امت به نیابت از امام عصر(عج) بر عهده فقیه عادل،آگاه به زمان، شجاع ومدیر و مدبری است که بتواند اداره امور جامعه اعم از اقتصاد ،سیاست و... به عهده بگیرد.
به حق می‌توان نظریه ولایت فقیه را محوری‌ترین و مهمترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان (عج) دانست . نظریه‌ای که در ‌آخرین سال‌های قرن ۲۰ عملا کارآیی و صلاحیت دین را در اداره امور جامعه برهمگان آشکار ساخت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) با تکیه بر این اندیشه توانستند علی‌رغم میل همه قدرت‌های استعمارگر دنیا نظام حکومت اسلامی را ایجاد کرده و به خوبی آن را اداره کنند.
تفاوت حضرت امام با فقهای دیگر این بود که تشکل حکومت اسلامی را امکان‌پذیر می‌دانست اما برخی اگر چه به ولایت فقیه وحکومت اسلامی اعتقاد داشتند اما تحقق آن را امکان‌پذیر نمی‌دانستند.
حتی مرحوم نائینی در کتاب معروف خود “ تنبیه الامه و تنزیه المله” می‌گوید: گرچه حکومت متعلق به نائبان عام حضرت است اما چون اخذش مقدور نیست لذا ما حکومت مشروطه را بر استبدادیه ترجیح می‌دهیم یعنی حتی نظریه‌پرداز حکومت مشروطه هم تصریح می‌کند که چون حکومت فقها مقدور نیست به حکومت مشروطه قناعت می‌کنیم و گرنه نظریه سیاسی ایشان همان حکومت فقها است.
امام(ره) هم به‌عنوان یک فقیه معتقد به حکومت اسلامی بود و برای تحقق این دیدگاه تئوری والگوداشت یعنی همان چیزی که بسیاری از آن محروم بودند. امام این الگو و نظریه را از دل سال‌ها تجربه و مجاهدات علمی استخراج کرده بود و به حق می‌توان این نظیه را محوری‌ترین و مهمترین پایه واساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان (عج) دانست. نظریه‌ای که در آ‌خرین سال‌های قرن بیستم عملا کارآیی وصلاحیت دین را دراداره امور جامعه بر همگان آشکار ساخت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این اندیشه توانست علی رغم میل همه قدر‌ت‌های استعمارگر دنیا نظام حکومت اسلامی را ایجاد کرده و به خوبی آن را اداره کند.
حضرت امام خمینی(ره) توانست اصل ولایت فقیه را علاوه بر اثبات وتبیین به بهترین شکل در برابر دیدگاه بشر قرار دهد. قدرت عمل ورهبری ویژه و فوق‌العاده حضرت امام دراین زمینه تا آ‌نجا درخشید که شیوه حاکمیت فقهی امام(ره) در میان همه معتقدان به ادیان توحیدی واندیشه‌های سیاسی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین انواع حکومت‌های دینی پذیرفته شده ودر زمان سیطره حکومت‌های غیر الهی ومادی حاکمیت دین در جامعه زنده واحیا گشت.ولایت فقیه به‌عنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست بیانی جدید در حوزه اندیشه سیاسی بود. حضرت امام(ره) با احیای امر حکومت و تاسیس جمهوری اسلامی نحوه اتصال دین و سیاست را در عمل نشان داد و بر بسیاری سوء تفاهمات و نیز خاطرات تلخ حکومت‌های کلیسایی قلم کشید.
ظهور یک نظام سیاسی مبتنی بر دین که دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را بر مبنای نظام امت و امامت مورد توجه قرار می‌دهد آن هم در دهه‌های پایانی قرن بیستم برای هر اندیشمندی جالب توجه و قابل مطالعه می‌نمود. پی‌ریزی یک نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت ملی و دینی و به رسمیت شناختن ولایت فقیه به‌عنوان رکن اساسی آن در جهانی که قرن‌ها است مسئله جدایی دین از سیاست امری پذیرفته شده و مسلم پنداشته شده است . چنان حیرت انگیز وباور نکردنی بودکه آثار شوک ایجاد شده از ناحیه آن هنوز پا برجا است.امروز پس از گذشته دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت اسلام ونظام ولایت فقیه در کشور دشمنان قسم خورده ملت و کشور ما که به درستی دریافته‌اند رمز استواری، استقلال ،‌عظمت و سربلندی این کشور پایبندی به این و ولایت فقیه است، با شیوه‌ها و ترفندهای گوناگون سعی در تضعیف اعتقادو تشکیک در باورها ،‌اصول وارزش‌های دینی واسلامی مردم و جامعه ما دارند و به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی خود تضعیف ولایت فقیه را نشانه رفته‌اند ومتاسفانه گروهی از دگراندیشان آگاهانه و ناآ‌گاهانه با اعمال، رفتار ، زبان و قلم خود به این جریان کمک می‌کنند.


منبع : روزنامه رسالت

مطالب مرتبط

بخشی از مقاله نواب صفوی در مخالفت با انتقال جنازه رضا شاه

بخشی از مقاله نواب صفوی در مخالفت با انتقال جنازه رضا شاه
بلی از حق نمی‌شود گذشت، پای دزدان و غارتگران را تا اندازه‌ای برید ولی در عوض خودش به تنهایی دست همه آنها را از پشت بست، در حالی که احدی قدرت نفس‌کشیدن نداشت. اینجاست که دو دوست خویش را به گوش گذرانده، با صدایی رعدآسا، به نمایندگی از قبل تمام درستکاران عالم،‌ خاصه اهل اسلام (فریاد می‌زنیم که محیط ما تحمل و گنجایش جسد این ناپاک را ندارد، اگرچه جسد قلابی باشد،‌ اولیای امور کاری نکنند که سینه‌ها از بغض هیأت حاکمه لبریز شده، باعث هیجان عمومی گردد. داغ ما را تازه نکنید و نمک به زخم ما نپاشید).
۱) «...مگر نه این است که هر روزه به طرز تازه‌ای جبهه‌ ضد دین و ناموس‌،‌ ضد شرافت؛ ضد امانت، جان و مال؛ ضد زن و فرزند، ضد دین و میهن و بالاخره ضد هستی این ملت نجیب را هدف باران تیر نموده و به نیستی دایمی تهدید می‌کند، اف بر این بی‌رشدی و سکوت خائنانه و زندگی ما که صفحه تاریخ اسلام و ایران را ملموث نمودیم! اف بر ما که این چنین لکه ناپاکی بر دامن قهرمانان و ابنای پاک‌سرشت این آب و خاک شدیم، اگر رشید بودیم، انتخاب سراسر نامشروع و قلابی دیروز را امضای سکوتی نمی‌نمودیم! اگر رشید بودیم، می‌دانستیم مجلس شورای ملی یا خانه مغضوب ملت بیچاره جای نمایندگان تحمیلی، دزدهای سرگردان، بیگانه‌پرست‌ها، بهترین رقاص بی‌ناموس هرزه نانجیبی همه‌چی نادرست نیست، بلکه جای مردان پارسا و باشرف و با اطلاع از آیین جعفری است، زیرا قوای مجریه‌ مملکتی تحت حکومت قوای تقنینیه و قوای مقننه، زیر پرچم مکتب محمد (ص) بایستی سیر کند و به نص صریح قانون اساسی هر آن قانونی که مطابقت با آیین پاک آن حضرت را ندارد، عنوان قانونی نداشته و محترم نباشد، فلذا کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس را دارند که آیین جعفری بدانند و از تصویب مخالف آن خودداری نمایند.
۲) بلکه اگر رشید بودیم، سنگر دین و میهن را اینطور خالی نمی‌گذاردیم تا هوس آوردن جنازه سخت‌ترین معاند اسلام و پلیدترین ننگ ایران در مغز خشک و آشوب‌طلب افرادی جنایت شعار و خیره‌سر تولید گردد. گرچه آنان دانسته و ما نیز می‌دانیم که خاکستر سوخته او بازیچه بادهای جزیره موریس است و شایان او هم همین است و ایرانیان به هیچ‌وجه تاب دیدن نعش میکروبی او را نداشته، سهل است که جو هوای ایران، بلکه فضای جمیع ممالک اسلام تحمل و گنجایش غبار سوخته استخوان او را هم ندارد، لکن از نقطه‌نظر شیطنت و ترور کردن پیکره دین و میهن،‌ این خیال خام از مخیله بعضی درندگان و تروریست‌های عصر اتم گذشته است و گرنه غرض، گوربه‌گور کردن رضا خان نیست، بلکه می‌خواهند یک پهلوی دیگری برای این ملت مادرمرده تراشیده و دوره دیکتاتوری را بار دیگر تجدید و بقایای هستی دین و میهن ما را به کلی نیست و نابود کنند. آری می‌خواهند از یک پهلوی مرده، صد پهلوی زنده بسازند، آری می‌خواهند با این تقدیر خائنانه هزاران مزدور خیانتکار را بر علیه مجتمع بشریت حریص نموده و جان دهند. آری می‌خواهند جبهه جنایت و ضد دین را صف‌آرایی نموده،‌ پهلوی مرامها را علیه دین و میهن تهییج و تشویق کنند. آری می‌خواهند عوامل بدبختی و نکبت این ملت را بهتر از این روی کار آورده و بر گردن شما سوار کنند. آری می‌خواهند تاریخ ایران را در هم بر هم نموده، نسل بعدی را در اشتباه اندازند، آری می‌خواهند با دهان‌های پر باز بگویند و بخوانند که رضاخان شخص خائن و طماعی نبوده، بلکه جنایات و تعدیات بیست ساله او را خدمات برجسته وانموده کرده و به خورد این ملت دهند. آری می‌خواهند تطاولات و جرائم شاه فقید را امانت مالی نموده و با افکار متعفنشان، خرابی‌های او را پرده‌پوشی کنند، آری می‌خواهند اندازة‌ خونسردی و بی‌رشدی این ملت را بار دیگر محک زده،‌ درجه پیشرفت خودشان را در نقشه‌های شومی که در سر دارند بفهمند، آری می‌خواهند بی‌حسی و ناتوانی این ملت را بار دیگر بر اهل عالم ثابت نموده و ما را پیش هر موجودی رسوا و مفتضح کنند. آری می‌خواهند با کمال دریدگی به مقدسات ما پوزخند زده ، آری می‌خواهند با این جار و جنجال زمینه‌ای از برای پیشرفت هزاران افکار پست خود چیده و با یک تیر صد نشان بزنند، آری می‌خواهند یک دسته خائن و مزدور را در لباس روحانی به استقبال جنازه برده و بدینوسیله روحانیت را مرهون و ریشخند کنند و حال آنکه هرکس در این قضیه، کمترین مساعدتی بنماید،‌ جنایت و ناپاکی‌اش بر جامعه روشن می‌شود، سهل است،‌ ایمان او هم مورد بحث قرار می‌گیرد.
۳) عجبا صحن و حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج ارواحنافداه و در و دیوار مسجد گوهرشاد به نابودکننده هزاران زن و مرد بیگناه لعنت می‌کند! هنوز ناله مجروحینی که زنده زنده در چاه‌های تیره مشهد مقدس ریخته شده، به گوش می‌رسد، هنوز هم هزاران طفل یتیم و در‌به‌در آنان بالغ نشده و صدها بیوه‌زن تا به مرگشان سیاه‌پوشند. هنوز زمین این کشور از خون رجال برجسته و نامی‌اش مانند مرحوم حاج‌آقا نورالله، حاج آقا جمال اصفهانی، سید حسن مدرس، آقازاده خراسانی، نصرت‌الدوله‌ها، مستوفی‌ها و سردار اسعدها، پولادین‌ها، شیخ خزعل‌ها و صدها هزار مردان زبردست و کاردان می‌جوشد. هنوز تمام املاک صفحات شمال را که پدر مهربان به قلدری گرفته است!، به صاحبانش رد نشده و هزاران در‌به‌در و بی‌نوا، در فقر و پریشانی اسیرند، صاحب همین جنازه بود که عصا بر سر و صورت مرحوم مدرس زد، صاحب همین جنازه بود که با چکمه به حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله علیها وارد و عالم ربانی ابوذر زمان، مرحوم حاج شیخ محمدتقی بافقی یزدی را به واسطه کلمه‌ای که در موضوع حجاب و ناموس گفته بود، به باد فحش گرفته و دنده‌های او را به زیر چکمه در هم شکسته و به کنج زندانش انداخت. صاحب همین جنازه بود که عمامه و عبا را از رجال روحانی و چادر و معجر، از زنان شما ربوده و پرده ناموستان را در برابر نظر هر ناپاکی درید. صاحب همین جنازه بود که برای ترقیات مملکتی و اصلاح اخلاق پسران و دختران شما دستگاه کارناوال را به راه انداخته و شنای نگفتنی استخر منظریه و امجدیه را تشکیل و تئاترها و میکده‌ها و شیره‌کش‌ خانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها را بسط و توسعه داد.
۴) صاحب همین جنازه بود که از لحاظ معارف پروری حوزه علمیه مشهد را به هم زده و کثیری از دانشمندان به نام و استوانه‌ای علوم دینی و اجتماعی و رزمندگان ثابت ممالک اسلامی،‌ را که هریک به تنهایی جمیع شئونات دنیای اسلام را حافظ و حارس بودند، از مشهد و غیر مشهد، از قبیل آیت‌الله میرازعلی‌اکبر اردبیلی، آیت‌الله میرزاصادق آقا تبریزی، آیت‌الله آقا سید عبدالعظیم تبریزی، آیت‌الله حاج میرزا عبدالعلی تبریزی، آیت‌الله حاج میرزا ابوالحسن انگجی، آیت‌الله آقا سید مرتضی خسروشاهی و ... که بعضی از اینان هنوز در قید حیاتند و یا در تاریکی زندان‌ها زهر خورانیده و از وطنشان آواره و سال‌های درازی آنان را ویلان و سرگردان نمود. صاحب همین جنازه بود که هیکل علم و تقوا، مربی اکمل، طرفدار و پشتیبان حقیقی دین و میهن، مرحوم آیت‌الله قمی را چندی در باغ حاج‌سراج محبوس و جرعه‌های ناگوار خونابه جگر را به او خورانید. صاحب همین جنازه بود که اساس تربیت و فرهنگ اسلامی را در هم شکسته و به جای آن دبستان و دبیرستان‌های مختلط و هزاران رشته هرزگی و فساد اخلاق به یادگار گذاشت. صاحب همین جنازه بود که کمر محاربه با دین مقدس اسلام از هر جهت بسته، خون جمیع فداکاران این دین مبین را پایمال و تار و پود آن را در آتش کینه و عداوت خود سوخته و برشته کرد. صاحب همین جنازه بود که کمر جنگ با حسین‌بن‌علی (ع) را تا آنجا بست که از تعزیه‌داری در پشت در بند هم جلوگیری نمود.
۵) صاحب همین جنازه بود که شب تاسوعای حضرت حسین‌(ع) را که صد میلیون عالم گریان و نالان است به بهانه شب تولد خود،‌ جشن گرفته و جمعی بدگوهر و ناپاک را با نوازندگی و خوانندگی در شوارع عام گردانیده و مردم را به چراغانی مجبور و پیروان آل محمد (ص) بلکه قلب چهارصدمیلیون مسلمان را جریحه‌دار نمود. صاحب همین جنازه بود که ثغور و حدود مملکت را از مردان‌کار و دلاوران نامدار پرداخته و روح عیاشی و هرزگی را به جمیع اقسامش پرورانیده و زمینه را برای بیگانه مهیا ساخت. صاحب همین جنازه بود که به حکم «الناس علی دین ملوکهم» هزاران هزار سفاک و بی‌باک دین و ناپاک،‌ طماع و پست دیوانه و مست بارآورده و خار راه ترقیان دین و میهن گردانید. صاحب همین جنازه بود که با تمام شئون دینی و اجتماعی این ملت جنگیده و در اثر مستی غرورش آبروی شش هزار ساله‌ این کشور را به خاک مذلت ریخته و چه بگویم، مگر یکی دو تا صد تا هزارتاست، مثنوی هزار من کاغذ می‌شود. بلی از حق نمی‌شود گذشت، پای دزدان و غارتگران را تا اندازه‌ای برید ولی در عوض خودش به تنهایی دست همه آنها را از پشت بست، در حالی که احدی قدرت نفس‌کشیدن نداشت. اینجاست که دو دوست خویش را به گوش گذرانده، با صدایی رعدآسا، به نمایندگی از قبل تمام درستکاران عالم،‌ خاصه اهل اسلام (فریاد می‌زنیم که محیط ما تحمل و گنجایش جسد این ناپاک را ندارد، اگرچه جسد قلابی باشد،‌ اولیای امور کاری نکنند که سینه‌ها از بغض هیأت حاکمه لبریز شده، باعث هیجان عمومی گردد. داغ ما را تازه نکنید و نمک به زخم ما نپاشید).

وبگردی
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!