شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ / Saturday, 20 January, 2018

تقلب و کلاهبرداری بزرگترین دشمن صنعت بیمه


تقلب و کلاهبرداری بزرگترین دشمن صنعت بیمه
کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس میشود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می افتد.
مثلاً کسی که در یک تصادف کوچک ادعای خسارت مالی و بدنی زیادی میکند یا کسی که بر اثر حادثه ای در محل کار هیچگونه جراحت یا خسارتی به او وارد نشده ولی در پی اخذ خسارت و از کارافتادگی است کلاهبردار و متقلب به شمار می آید؛ کارشناسان موارد تقلب و کلاهبرداری را چنین دسته بندی کرده اند: تقلب و کلاهبرداری در بیمه های اتومبیل، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های کارگران، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های کارفرمایان، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های منازل، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های درمانی، بارزترین نمونه، ایجاد تصادف های ساختگی برای دریافت خسارتهای مالی و درمانی است. اجرای این تصادف های عمدی را معمولاً افراد خلافکار در مقابل دریافت پول برعهده میگیرند.
دیگر نمونه ها چنین اند: ارائه اطلاعات نادرست درباره میزان استفاده از خودرو هنگام بیمه آن؛ اعلام خلاف واقع خسارات بدنی به شرکت بیمه هنگام تصادف از طریق تلفن؛ اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره دزدیده شدن اتومبیل؛ اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره صدمه دیدن اتومبیل و اینکه در تصادف راننده مقصر فرار کرده است؛ اعلام وارد شدن صدمات بدنی به کسانی که هنگام تصادف داخل اتومبیل نبوده اند.
نمونه های تقلب و کلاهبرداری در بیمه های جبران خسارت کارگران: در اینجا سه نمونه بارز وجود دارد: نخست کارگرانی که به عمد جراحت و حادثه ایجاد میکنند تا به ازای روزهایی که در محل کار حاضر نمیشوند از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند.
نمونه دوم اغراق در صدمات وارده در حوادث ناشی از کار است تا بتوانند روزهایی بیشتری در محل کار خود حاضر نشوند.
نمونه سوم حوادثی است که خارج از محل کار به وقوع پیوسته ولی برای دریافت خسارت به شرکت بیمه اعلام میشود حادثه در محل کار رخ داده است.
نمونه هایی تقلب و کلاهبرداری کارفرمایان هنگام پرداخت حق بیمه چنین است: کارفرما برای اینکه حق بیمه کمتری پرداخت کند، حقوق پرداختی به کارگران را کمتر از مقدار واقعی گزارش میکند.
کارفرما برای اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نکند به شرکت بیمه اعلام میکند آنها پیمانکاران مستقلی هستند. کارفرما عنوان شغلی کارگران را جزو گروه هایی اعلام میکند که حق بیمه کمتری به آنها تعلق میگیرد.
نهایتاً اینکه کارفرما کارگران را بیمه نمیکند.
نمونه های تقلب و کلاهبرداری در بیمه های منازل: طراحی سرقتهای ساختگی و غیر واقعی منازل
ارائه اطلاعات نادرس درباره خسارات وارده به منازل مانند زمان وقوع خسارت یا مکان آن
وارد کردن زیانهای عمدی به منازل برای دریافت خسارت
طرح مجدد دعوی برای دریافت خسارت زیان هایی که قبلاً وجه آن دریافت شده است
نمونه های کلاهبرداری در بیمه های درمانی: پزشکان و کادر درمانی برای شرکتهای بیمه صورتحسابهایی میکنند که در آن بهای خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شده بیش از مقالات واقعی ذکر شده است.
ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی مانند جراحی، آزمایشها، تصویربرداریهای پزشکی غیرضروری به بیمه شده با هدف دریافت پول بیشتر از شرکتهای بیمه.
صدور صورتحساب برای خدماتی که به بیمه شده ارائه نشده است.

نویسنده :فرانک سرن
مترجم :ابوالقاسم راه چمنی
منبع :ماهنامه Insurance Networking
محمد رضا بزرگپور
http://broker.blogfa.com

مطالب مرتبط

بیمه دزدی


بیمه دزدی
هر ساله‌ در سراسر دنیا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و سایر اجناس‌ قیمتی‌ به‌ وسیله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ می‌رود و این‌سرقتها مبالغ‌ هنگفتی‌ را دربرمی‌گیرند علیرغم‌ استفاده‌ از سیستمهای‌ پیشرفته‌ در كارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهای‌تجاری‌، دزدان‌ حرفه‌ای‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ می‌دهند. از آنجمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسكونی‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاهها،كیف‌ زنها، سارقان‌ بانكها و جواهرفروشیها، دزدان‌ انبارهای‌ كالا، سارقان‌ مسلح‌ و سایر گروههای‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ رامی‌توان‌ نام‌ برد
باتوجه‌ به‌زیان‌ هنگفتی‌ كه‌این‌ دزدیها برای‌ انسانها به‌وجود می‌آورد برای‌اولین‌ بار درحدود یك‌ صد سال‌ پیش‌مؤسسه‌ لویدز لندن‌ اقدام‌ به‌ ارائه‌ بیمه‌نامه‌ دزدی‌ كر
به‌ طور كلی‌ پوشش‌ بیمه‌ دزدی‌ و سرقت‌ را می‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ كلی‌ تقسیم‌ كرد :
۱) بیمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسكونی‌
۲) بیمه‌سرقت‌ازواحدهای‌تجاری‌وصنعتی‌ (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، كلوپهای‌ورزشی‌ و كارخانه‌ها)
۳) بیمه‌ دزدی‌ از بانكها
در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌، >خطر دزدی‌< و خساراتی‌ كه‌ در اثر دزدی‌ به‌ بیمه‌گذار وارد می‌شود، بیمه‌ می‌گردد. معمولابیمه‌ دزدی‌ با سایر بیمه‌نامه‌ها تركیب‌ می‌شود كه‌ از رایج‌ترین‌ آنها تركیب‌ با بیمه‌ آتش‌سوزی‌ است
● موارد تحت‌ پوشش‌ بیمه‌گر
لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ كه‌ بیمه‌ دزدی‌، خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌ (فقدان‌ كالا) و یا خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌، به‌اشیاء مورد بیمه‌ و یا خسارات‌ وارد به‌ محلی‌ را كه‌ اشیاء مورد بیمه‌ در آن‌ قرار دارد تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.
اما در بیمه‌ دزدی‌ خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ زمانی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ سرقت‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ باشد و سارق‌ یاسارقان‌ به‌ یكی‌ از طرق‌ زیر به‌ قصد سرقت‌ وارد محل‌ مورد بیمه‌ شده‌ باشند
▪ شكستن‌ در یا پنجره‌ و یا سوراخ‌ كردن‌ سقف‌ و دیوار
▪ ورود به‌ محل‌ مورد بیمه‌ بطور مخفیانه
▪ ورود به‌ محل‌ مورد بیمه‌ از طریق‌ بالا رفتن‌ از دیوار
▪ ورود از در مورد بیمه‌ بوسیله‌ كلیدهای‌ ساختگی
▪ باز كردن‌ در با كلیدهای‌ اصلی‌ مشروط بر اینكه‌ كلیدهای‌ مزبور به‌ صورت‌ غیرقانونی‌ و از راه‌ دزدی‌ در اختیاردزدان‌ قرار گرفته‌ باشد
باتوجه‌ به‌ مطالب‌ ذكر شده‌، كلیه‌ خسارات‌ وارد به‌ اشیاء مورد بیمه‌ اعم‌ از سرقت‌، بروز خسارت‌ به‌ اشیاء و یا خودمورد بیمه‌، غارت‌ اموال‌ بیمه‌ اعم‌ از اینكه‌ با اعمال‌ زور و حادثه‌ توأم‌ باشد یا خیر، تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قرار دارد
در بیمه‌ دزدی‌ منازل‌ مسكونی‌ می‌توان‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قیمتی‌ و اوراق‌ بهادار را نیز با توافق‌ بیمه‌گر و تا مبلغ‌ معینی‌بیمه‌ كرد كه‌ معمولا در این‌ مورد حدود تعهدات‌ بیمه‌گر محدود است‌. سرقتهای‌ مسلحانه‌ از بانكها در زمان‌ حمل‌ وجوه‌نقد بین‌ شعب‌ و خزانه‌ و یا موجودی‌ صندوقها و پشت‌ گیشه‌ها هم‌ براساس‌ شرایط خاصی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌گیرد
خطرات‌ ناشی‌ از تصادف‌ اتومبیل‌ حامل‌ وجوه‌ نقد، سوانح‌ مربوط به‌ هواپیمای‌ حامل‌ وجوه‌ نقد واوراق‌ بهادار، از جمله‌ هواپیما ربایی‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. معمولا حق‌ بیمه‌ این‌ گونه‌بیمه‌نامه‌ها در مورد خزانه‌ها باتوجه‌ به‌ نوع‌ خزانه‌ و امكانات‌ ایمنی‌ و نگهداری‌ آن‌ محاسبه‌ می‌شود، حال‌آنكه‌ وجوه‌ در راه‌ و در جریان‌ حمل‌ و همچنین‌ وجوه‌ موجود در شعبه‌ و گیشه‌ براساس‌ حجم‌ گردش‌ پول‌در طول‌ سال‌ و با درنظر گرفتن‌ امكانات‌ ایمنی‌ محاسبه‌ می‌گردد. در سرقت‌ از بانكها، معمولا سرقتهایی‌كه‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ است‌ و یا سرقتهای‌ مسلحانه‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ قرار می‌گیرند. سرقت‌ توسطكاركنان‌ بیمه‌گذار (كاركنان‌ بانك‌) تحت‌ پوشش‌ نیست‌. در پوشش‌ دزدی‌ بانكها، باتوجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌آنها، اوراق‌ بهادار، مسكوكات‌ طلا و ارزهای‌ خارجی‌ هم‌ دارای‌ پوشش‌ هستند
● موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر (استثنائات‌)
▪ در انواع‌ بیمه‌نامه‌ دزدی‌، موارد زیر مستثنی‌ و خارج‌ از تعهد بیمه‌گراست‌. مگراینكه‌ با توافق‌ قبلی‌بیمه‌گر و بیمه‌گذار، بعضی‌ از آنها با اضافه‌ نرخ‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گیرند
▪ خسارات‌ وارد به‌ وجوه‌ نقد، ارزهای‌ خارجی‌، تمبر، سفته‌ و انواع‌ اوراق‌ بهادار
▪ خسارات‌ ناشی‌ از تبانی‌ و همدستی‌ دزد با هر یك‌ از كاركنان‌ و مستخدمان‌ بیمه‌گذار
▪ خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از اشعه‌ یون‌زا، رادیواكتیویته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌های‌ هسته‌ای‌ وفضولات‌ اتمی‌ و یا مواد منفجره‌ در محل‌ مورد بیمه
▪ خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ داخلی‌ و خارجی‌، غارت‌، اقدامات‌ خصمانه‌ دشمن‌ خارجی‌، شورش‌،بلوا، ضبط، قیام‌ و ملی‌ شدن
▪ عدم‌النفع‌ ناشی‌ از خسارت
▪ عدم‌ صداقت‌ و امانت‌ كاركنان‌ بیمه‌گذار
▪ اشتباهات‌ دفتری‌، حسابداری‌ و كامپیوتری‌ (عمدی‌ یا سهوی‌)
▪ خسارات‌ ناشی‌ از حمل‌ پول‌ در وسیله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، جز در مواردی‌ كه‌ اضطراری‌ و معقول‌باشد.

وبگردی
آتش‌نشانی هیچ قدمی برای شهدا برنداشت/حقوقِ فرزندم قطع شد
آتش‌نشانی هیچ قدمی برای شهدا برنداشت/حقوقِ فرزندم قطع شد - مادر شهید نظری با انتقاد از سازمان آتش نشانی می‌گوید؛ این سازمان هیچ قدمی برای پیگیری کار این شهدا برنداشته است. باید خودشان بروند و صحبت کنند تا بنیاد شهید آن‌ها را به عنوان شهید ایثار بپذیرد. نه اینکه خودِ ما، خانواده‌ها نباید از این اداره به آن سازمان، آواره و سرگردان باشند. هرجا که بگویید نامه نوشتیم، درخواست دادیم و مراجعه کردیم. به شورای شهر و نمایندگان شهر خودمان (اراک) در مجلس نامه نوشتم. این…
سرگیجه پلاسکو
سرگیجه پلاسکو - وام ٣٠٠‌میلیون تومانی تبدیل به رویای آنها شده؛ داغ پلاسکو برای کسبه هنوز تازه است. وامی که بعد از سوختن پلاسکو در بوق و کرنا کردند، امروز فقط به یکی از ساکنان پلاسکو داده شده و سهم دیگر کسبه انتظار است.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه - خبر «قرآن مطلا» در روزهای اخیر احساسات بسیاری را جریحه­ دار کرده است. اگربه جامعه و واقعیت ­های آن سری بزنیم چه می توانیم بگوییم؟ گیریم که قران مطلا کار درستی است. آیا با توجه به وجود فقط 100 خانوادۀ زیر فقر در جامعه، باز هم باید برخلاف سیره رسول خدا و امیرمومنان(علیهما السلام) آنان را نادیده گرفت و به کاری ازین دست پرداخت؟ در آن صورت، آیا قرآن مطلا با سیره و سنت رسول...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها