چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018

بحران ساختاری حکومت اسرائیل


بحران ساختاری حکومت اسرائیل
دیوید بن گوریون در سال ۱۹۵۶ در مصاحبه ای با ناهوم گلدمان که یکی از مهمترین تئوریست های جنبش صهیونیستی بود، اظهار داشت: "دولت اسرائیل ۱۰،۱۵ سال به راحتی ادامه حیات خواهد داد، اما پس از آن امکان بقاء این کشور تنها ۵۰ درصد خواهد بود." ناهوم گلدمان نیز در مقاله ای در مجله ی سیاست خارجی (Foreign Affaires) نوشت: "برای اسرائیل ادامه حیات برای مدتی طولانی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه با همسایگان عرب خود به مصالحه دست بزند... درخواست صهیونیست ها مبنی بر تشکیل دولتی یهودی با تمام قوانین بین المللی و تکامل تاریخ دنیای مدرن در تعارض است."
به مناسبت ۶۰ سالگی تشکیل دولت اسرائیل کوشش بر این است تا در این مقاله به اختصار به بحرانی که این پروژه صهیونیستی با آن روبروست، برخورد شود. از طرفی در اینجا ما به مشکلاتی که فلسطینی ها و در مجموع جهان عرب با آن روبرو هستند، نمی پردازیم.
● بحران در طبیعت و مشروعیت اسرائیل
اساس بحران دولت اسرائیل از اینجا سرچشمه می گیرد که این کشور ساختاری غیرطبیعی دارد و در ادامه سیاستهای استعماری کشورهای اروپایی و براساس ظلم و غصب زمین های دیگران به وجود آمده است. این کشور از مهاجرانی تشکیل شده که از ۹۰ کشور به سرزمین فلسطین مهاجرت کرده اند. اینان با اعمال زور و سرکوب جایگزین ملتی شده اند که بیش از ۴۵۰۰ سال در سرزمین خود زندگی می کرده اند. از طرفی دیگر دولت اسرائیل ساختاری دارد که بر برتری گروهی اندک و پیروان دینی خاص بنا یافته که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دیگران را به رسمیت بشناسد.
همه نظام های نژادپرست که حاضر به پذیرش حقوق دیگران نیستند، همزمان بذر نابودی خود را نیز در درون خود می کارند، زیرا این شیوه عملکرد با کل حرکت تکاملی تاریخ، جامعه و "سنت پروردگار" خوانایی ندارد و بقاء این گونه کشورها به زمانی محدود بستگی دارد و اینکه صاحبان سرزمین اصلی موفق شوند با مبارزه خود حقوق خود را بازیابند. تغییر چنین پروژه های غیرطبیعی به حالت طبیعی به دو عامل و یا احتمال بستگی دارد: یکم اینکه بتواند طی دورانی با عملکردهای خود وضعیت سابق خود را تغییر داده و از اینکه دیگران او را به عنوان سرطانی در پیکر خود می دانند به حالتی عادی، و طبیعی تغییر یابد به طوری که برای مثال در مورد اسرائیل، کشورهای عربی و اسلامی قانع شوند که اسرائیل از همه سیاستهای نژادپرستانه و کینه توزانه خود نسبت به اعراب و مسلمانان دست برداشته است. این وضعیت با تصویب قطعنامه های بین المللی و قدرت اسلحه و بند و بستهای جهانی به انجام نمی رسد، زیرا صاحبان اصلی سرزمین اصلی در صحنه حضور دارند و سرسختانه برای استرداد آن مبارزه می کنند و تعیین کننده اصلی اینان هستند. آیا ممکن است دولت اسرائیل با ملت فلسطین به توافق هایی برسد که برای آنها قابل قبول باشد؟ تاکنون چنین چیزی در چشم انداز وجود ندارد. اسرائیل حاضر نیست آوارگان به سرزمین خود بازگردند و دولت مستقل فلسطینی تشکیل شود. آنچه که اسرائیل تاکنون پیشنهاد کرده بسیار ناچیز و برای فلسطینی ها قابل قبول نیست.
اکنون سازمان آزادیبخش فلسطین و همچنین دولت فلسطین در نتیجه سیاستهای سرکوبگرانه اسرائیل آنچنان وضعی پیدا کرده اند که اولا نمی توانند به نام همه ملت فلسطین صحبت کنند و حتی اگر این دولت موفق به امضای قراردادی سر و دم بریده گردد باز هم توانایی اجرایی آن را ندارد.
از طرفی بسیاری کشورهای عربی خواستار برقراری رابطه سیاسی با اسرائیل هستند، اما این روش نه فقط کاربردی نداشته، بلکه با شکست روبرو شده است، زیرا ملت های عرب و مسلمان اسرائیل را جسمی غریب در منطقه پنداشته اند و آن را به مثابه سرطانی در جسم می دانند و حاضر نیستند مشروعیت آن را بپذیرند. وانگهی بیشتر این دولتها خود پایگاه مردمی نداشته و معلوم نیست اگر قراردادی با اسرائیل امضا کنند بتوانند آن را به اجرا درآورند. نمونه آشکار آن مصر و اردن در برابر ماست. سالهاست این دو کشور با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرده و رابطه سیاسی دارند ولی این رابطه عقیم مانده و به حیطه عمل طبیعی درنیامده است. (به گزارش مطبوعات عرب، در روزهای گذشته یهودیان مصر با کمک اسرائیلی ها خواستند مراسمی در هتلی در مصر برگزار کنند، هیچکس حاضر نشد در هیچ هتلی مکانی را در اختیار آنان گذارد و بدین شکل اجرای مراسم ۶۰ سالگی اسرائیل عقیم ماند. مترجم) اگر جزیی ترین تغییری در این کشورها پیش آید همه قراردادهای سابق با اسرائیل به فوریت ملغی خواهد شد.
احتمال دوم بستگی به این دارد که اسرائیل همیشه قدرتمند بماند و با اتخاذ سیاستهای گوناگون مانع وحدت اعراب شده و همیشه بکوشد در میان آنان اختلاف و چند دستگی ایجاد کرده، آنان را ضعیف و عقب مانده نگه دارد و این سیاست تاکنونی اسرائیل بوده است. آقای رافائل سویچ سفیر اسرائیل در اسپانیا در مصاحبه ای در تاریخ ۱۱ می ۲۰۰۸ با مطبوعات اعلام داشت که اسرائیل تنها با قدرت نظامی توانسته تاکنون بر سر پا بایستد و به حیات خود ادامه دهد، در غیر این صورت حتی ما پنج دقیقه هم نمی توانستیم بمانیم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به این صورت است که اسرائیل باید همیشه در حال جنگ باشد و پیروز هم بشود و هیچ شکستی را نمی تواند متحمل شود.
اسرائیل دارای ۲۰۰ کلاهک اتمی است و ارتش بسیار مجهز و کارآمدی دارد که می تواند با همه اعراب بجنگد. مخارج سالانه ارتش اسرائیل سرانه مبلغ ۲۰۰۰ دلار و همین مخارج برای مصر ۴۵ دلار است.
چنانچه ما در نظر بگیریم که اعراب و مسلمانان دشمنی خود را با اسرائیل مسئله مرز و حدود نمی دانند، بلکه مسئله نسل های پی در پی و مسئله هستی و نیستی است، باید از اسرائیل پرسید که آنها تا چه زمانی می خواهند به این سیاست ادامه دهند؟ اعراب، مهاجمان و استعمارگران گوناگونی را از روم و یونان گرفته تا مصر، مغول، صلبیها و فارسها از سر گذرانده و بر جای خود ایستاده، اسرائیل با آنان چه می تواند بکند؟ ایده صهیونیستی "سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین" به طور کامل با شکست روبرو شده و ملت فلسطین صاحب اصلی این سرزمین در نتیجه مبارزات سرسختانه خود این ایده ی دروغین را با شکست و بن بست روبرو ساخت. فلسطینی ها با شروع دو انتفاضه، تمام صحنه سازیهای تاریخی را به هم ریخته و اوضاع را دوباره به نقطه صفر برگرداندند. آنان ثابت کردند که با سرخپوستان آمریکای شمالی فرق دارند.
اکنون برای اسرائیلی ها بسیار باورنکردنی است که می بینند مردم فلسطین پس از ۶۰ سال و گذراندن آن همه قتل و تخریب و جنایت و آوارگی، نه فقط سرزمین خود را فراموش نکرده، بلکه سرسختانه و با شور و شوق فراوان و با شدت بخشیدن به مبارزات خود برای بازگشت به سرزمین غصب شده خود آماده می شود. این وضعیت موجب بحرانی عمیق در جامعه اسرائیل شده، زیرا بازگشت فلسطینی ها موجب شکست قطعی و صددرصد پروژه صهیونیستی است و بیرون ماندن آنان نیز در خارج اسرائیل موجب رشد بیشتر مبارزه مسلحانه و کوشش در جهت استرداد سرزمین شان خواهد شد که باز هم به نابودی پروژه مذکور منجر خواهد شد.
● خطرات استراتژیک
اثرات دیگر پروژه صهیونیستی همانا سر برآوردن جنبشهای اسلامی در منطقه است، زیرا مسلمانان چه فلسطینی عرب و یا سایر مسلمانان، فلسطین و قدس را منطقه ای وقفی و متعلق به همه مسلمانان دانسته و جهاد برای آزادسازی آن را واجب دینی خود می دانند. از این رو در سالهای اخیر شاهد سر برآوردن انواع گوناگون سازمانهای اسلامی در گوشه و کنار جهان اسلام بوده ایم که هدف واحد آنان آزادسازی فلسطین و بیت المقدس (قدس) بوده است. موسسه "هرتزیلیا" که سالانه در اسرائیل جلساتی برگزار می کند تا به لحاظ استراتژیک وضعیت حال و آینده اسرائیل را بررسی کند، و از نخبگان برجسته اسرائیلی تشکیل شده، در ارزیابی سال گذشته ی خود هشدار داد که به لحاظ استراتژیک برآمد "حماس" و رشد این چنینی آن در فلسطین هشداری است برای آینده اسرائیل و حماس را باید به مثابه مسئله ای استراتژیک ارزیابی کرد.
● مقاومت مسلحانه
اکنون مدتهاست روی آوری به مقاومت مسلحانه در میان مسلمانان بویژه فلسطینی ها رو به گسترش نهاده و تبدیل به کابوسی برای اسرائیل شده است. در دوره ای این مقاومت مسلحانه خارج از مرزهای اسرائیل سازماندهی و اجرا می شد اما اکنون غالبا در درون مرزهای اسرائیل انجام می گیرد. مقاومت از مرحله سنگ پراندن به استفاده از چاقو، مسلسل، عملیات انتحاری و اخیرا به پرتاب موشک ارتقا پیدا کرده است. بویژه در مورد موشکها باید گفت که در ابتدا بسیار ابتدایی و هدف گیری درستی نداشتند، اما اکنون هم برد و هم هدف گیری دقیق آن پیشرفت کرده و به راحتی اهدافی را به طور دقیق در درون اسرائیل مورد هدف قرار می دهند.(۱)
بنابه اعتراض مسئولان اسرائیلی از ابتدای انتفاضه در سال ۱۹۹۲ تا ۵ سال پس از آن تعداد کشته اسرائیلی ها ۱۳۴ نفر بوده است. این رقم از ابتدای شروع انتفاضه مرحله دوم که از مسجد اقصی و به هنگام آمدن شارون شروع شد به مدت ۵ سال یعنی تا پایان ۲۰۰۵ تعداد کشته اسرائیلی ها به ۱۰۸۰ نفر رسیده است. باید گفت که اساس پروژه صهیونیستی اسرائیل بر دو اصل امنیت و اقتصاد بنا یافته، اکنون هر دو اصل مذکور مورد هجوم قرار دارد.
بدون شک تکامل یابی امکانات مبارزاتی حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و سایر سازمانهای مقاومت در فلسطین و منطقه، پروژه صهیونیسم را با کابوس روبرو خواهد ساخت، اما مهمتر از همه این است که هر روز در منطقه اسلامی شور و شوق مبارزه و پیوستن تعداد بیشتری به صفوف مبارزین بیشتر و بیشتر می شود.
هم اکنون ۷۰۰ هزار اسرائیلی خارج از اسرائیل به سر می برند و در آخرین نظرخواهی که در اسرائیل انجام گرفته ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم اسرائیل اظهار داشته اند که مایلند اسرائیل را ترک کنند. با رشد مبارزه در منطقه علیه اسرائیل و ضربه پذیری دو اصل امنیت و اقتصاد در اسرائیل، ارقام فوق بیشتر می شود.
● رشد جمعیت فلسطینی ها
رشد جمعیت فلسطینی ها در درون و بیرون اسرائیل نیز خطر دیگری برای اسرائیل است. طبق آمار به دست آمده تا سال ۲۰۱۰ جمعیت فلسطینی ها در منطقه غزه، غرب رود اردن و در درون خط سبز در اسرائیل از جمعیت اسرائیل یعنی یهودیان بیشتر خواهد شد. با آگاهی از این وضعیت بسیاری از فلسطینی ها با اتخاذ تاکتیک هایی می کوشند مانع تشکیل دو دولت یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی شوند، بلکه آنان به دنبال تشکیل دولت واحدی از نوع آفریقای جنوبی برای همگان هستند (زنده یاد ادوارد سعید خواستار این نظریه بود ـ مترجم) صرف نظر از اینکه این تئوری موفق شود، جامعه جهانی در مجموع از این موضوع دفاع می کند و این خود موجب نگرانی آمریکا و اسرائیل است زیرا باز هم موجب شکست پروژه صهیونیستی خواهد شد.
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که اساس تفکر خروج داوطلبانه و یک طرفه شارون از منطقه غزه، در حقیقت برای فرار از جمعیت رو به رشد فلسطینی ها و در عین حال فراهم آوردن امکان اشغال سرزمین های بیشتری از فلسطینی ها بود. این راه حل بسیار موقتی و در درازمدت نتیجه ای برای شارون و پیروانش در بر نخواهد داشت.
● افت مهاجرت به اسرائیل
باید گفت که کم شدن تعداد مهاجران به اسرائیل نیز مشکل دیگری برای دولت اسرائیل است. اساس ساختار دولت اسرائیل بر مهاجران و مهاجرپذیری دائمی است. در حال حاضر یهودیان اسرائیل ۴۰ درصد کل یهودیان جهان را تشکیل می دهند یعنی ۴/۵ میلیون از مجموع ۵/۱۳ میلیون جمعیت جهانی یهودیان. غالب یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت می کنند در نتیجه دو مشکل اقتصادی و یهودی بودن، به اسرائیل انتقال می یابند.
هم اکنون مرکز اصلی یهودیان جهان در آمریکا و اروپاست. در آمریکا ۵/۵ میلیون یهودی وجود دارد. زندگی در اروپا و آمریکا مهاجرت را به اسرائیل مشکل می کند. در سالهای قبل نسبت مهاجرت به اسرائیل و ترک اسرائیل برابر بوده، اما از سال ۲۰۰۷ این معادله به هم خورده و تعداد کسانی که اسرائیل را ترک کرده اند بیشتر شده است.
● فساد و سقوط اخلاقی
چندی است، رشوه، فساد اخلاقی و بندوبستهای غیراخلاقی در اسرائیل بویژه در میان عالی ترین مقامات دولتی رواج چشمگیر یافته است. نخست وزیر فعلی المرت و نخست وزیران پیشین، موشه کاتساف رئیس جمهور، ناتانیاهو و . . . همه درگیر انواع رشوه و فسادند و پرونده های متعددی در اداره پلیس و دادگاهها دارند. از طرفی باید گفت که جامعه اسرائیل از نبود رهبران تاریخی دوران گذشته و بانیان اصلی کشور اسرائیل در رنج است. نسل نو در اسرائیل خواستار زندگی راحت، بی دغدغه و خوشگذرانی است. دوران آرمانگرایی و ایدئولوژی صهیونیستی به پایان رسیده و آن شور و هیجان سابق را دیگر نمی توان در میان نسل نوین یافت. این وضع را می توان به وضوح در ارتش اسرائیل مشاهده کرد، عدم مسئولیت پذیری، فرار و قاچاق اسلحه به وفور شیوع یافته است.
بدتر از همه جامعه اسرائیل به شدت دچار همان بیماریهای جامعه غربی شده، فرهنگ گسترده جنسی، استفاده از مواد مخدر، جرم و جنایت منظم و تلاشی خانواده بسیار شیوع یافته است. (۲)
به طور خلاصه می توان گفت که پروژه صهیونیستی ساختار دولت اسرائیل با موانع و مشکلات بسیار جدی روبرو است که بر معادلات منطقه ای تاثیر بسیار دارد. فلسطینی ها قبل از اینکه بتوانند از اوضاع بحرانی موجود بهره برداری کنند باید بتوانند به اوضاع داخلی خود سر و سامان داده و بر تعرفه و مشکلات موجود غلبه کنند.
در عین حال پروژه آزادی فلسطین بستگی به نهضت تجددخواهی در جهان عرب دارد. اعراب باید به این جمع بندی برسند که باید از عزت و کرامت خود دفاع کرده و با طرحی نو وارد معادلات منطقه ای شوند.
وضعیت موجود در کوتاه مدت همچنان به نفع اسرائیل است ولی در درازمدت به زیان اسرائیل به هم خواهد خورد. از این جهت است که بسیاری متفکران و صاحب نظران اسرائیلی در نوشته ها و مصاحبه های خود نسبت به آینده اسرائیل ابراز نومیدی می کنند.

گرفته از دنیای ما
محسن صالح
ترجمه: احمد مزارعی
پانویس ها:
۱ـ چندی پیش ژنرال اسرائیلی در مصاحبه ای گفته بود که در چهار سال گذشته با همه امکانات تکنولوژیکی خود نتوانسته ایم از موشکهای ابتدایی قسام که از غزه شلیک می شود جلوگیری کنیم، ای کاش آنها موشک های اسکاد روسی داشتند، زیرا ردیابی آن بسیار آسانتر بود.
۲ـ در بسیاری از شهرهای اسرائیل تبلیغ بزرگی با این محتوا برای مدت زیادی به چشم می خورد: "چرا همسران ۵۰ ساله؟ تنها می توانید با صرف پنج هزار دلار دختری زیبا و زیر بیست ساله برای خود بخرید. مطبوعات عرب.
پانویس ها از مترجم است.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه

مطالب مرتبط

هدف های جنگ طلبی در مانور ۵ روزه اسرائیل

هدف های جنگ طلبی در مانور ۵ روزه اسرائیل
سرهنگ «هشام جابر» مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه ای در دمشق درباره مانور ارتش رژیم صهیونیستی به تلویزیون العربیه می گوید، اسرائیل برای بالا بردن روحیه نظامیان و مردم خود این نمایش را اجرا کرد چرا که طی جنگ ۳۳ روزه با لبنان بسیار تضعیف شده بود.
آنچه پیش روی شماست اظهارات وی درباره دلایل شکست اسرائیل است که به اتفاق می خوانیم:
گزارش وینوگراد به صراحت اعلام کرد که یکی از دلایل شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه، ضعف هماهنگی بین نیروهای سه گانه هوایی، دریایی و زمینی بود و طبیعی است که اسرائیل این نیروها را برای ایجاد هماهنگی و جنگ آتی که زمان و مکانش را خود انتخاب می کند آموزش می دهد.
نمی توان به ضمانت های اسرائیل اطمینان کرد چون جنگ، نوعی نیرنگ زدن است و معمولاً ناگهانی آغاز می شود و ما به این اقدام اسرائیل عادت کرده ایم. از طرفی اسرائیل در جنگ گذشته ضربه خورده است و انتظار می رفت که بالاخره واکنش نشان دهد و بارها اعلام شد که اسرائیل نیاز به وقت دارد تا تجدید قوا کند و رویکردهای نظامی خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
درباره اینکه جنگ آینده اسرائیل چه زمانی و چگونه آغاز خواهد شد. سناریوهای مختلف وجود دارد و به نظر نمی رسد اسرائیل مانند آنچه که در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ انجام داد جنگ را از جنوب رودخانه لیتانی آغاز کند چرا که نیروهای بین المللی در آنجا حضور دارند و حزب الله در این منطقه حضور رسمی ندارد.
اگر اسرائیل اقدام به جنگ زمینی کند زمان آن را نیز خود تعیین خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی در این عملیات با فعالیت های نظامی و کماندویی اهداف مشخصی را مورد حمله قرار خواهد داد و در منطقه «بقاع غربی» به سوریه حمله کرده و در صورت شکست دادن نیروهای سوری به مرزهای بین المللی لبنان و سوریه خواهد رسید و عقب نشینی نخواهد کرد بلکه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست خواهد کرد که با صدور قطعنامه ای، نیروهای بین المللی در مرز سوریه و لبنان مستقر شوند و این چیزی است که اسرائیل مدت ها به دنبال آن است، چرا که در جنگ ۳۳ روزه، حزب الله شجاعت کم نظیر و توانایی بی سابقه ای از خود نشان داد و برتری نظامی اسرائیل به ویژه نیروی هوایی و واحدهای توپخانه ای آن را با بکارگیری شیوه های جنگی رو در رو و نزدیک فلج کرد، و این شیوه ای بود که برای اسرائیل تازگی داشت.
بنابراین، اسرائیل با این رزمایش نظامی می خواست از یک سو به تقویت روحیه نیروهای ارتش و مردم بپردازد و از سوی دیگر بین نیروها و سلاح های نظامی هماهنگی به وجود آورد.
رژیم صهیونیستی این رزمایش را که تمامی نیروها از جمله نیروهای دفاع شهری و تمامی دستگاه های اسرائیلی مانند نیروهای پلیس و حتی جامعه اسرائیل در آن شرکت داشتند به منظور کسب آمادگی برای هرگونه جنگ احتمالی پیش رو انجام داد.
در هر صورت حمله اسرائیل به طور حتم نزدیک است و صورت خواهد گرفت و به احتمال زیاد این اقدام به تابستان آینده موکول شده است.
● عامل بی ثباتی
تا این لحظه هنوز هدف اصلی اسراییل از انجام مانور نظامی گسترده ای که اخیراً در مرزهای لبنان انجام داد، مشخص نیست. اینکه بخواهیم براساس نقل قول مقامات اسراییلی بگوییم این مانور، مانور امدادی و تدارکاتی برای رویارویی با هرگونه حمله موشکی احتمالی بود حرف مضحک یا به قولی دیگر طنز سیاسی گفته ایم. آیا هدف اصلی اسراییل از انجام این مانور به صدا درآوردن طبل های جنگ در منطقه بود؟ یا اینکه این رژیم درصدد آن بود که نظریه وجود تروریسم و تهدیدات ضد منافع آمریکا و غرب در منطقه را ترویج دهد و پس از تایید این تئوری اقدامات لازم را برای هدف قرار دادن مقرهای فرضی تروریسم در منطقه عملی سازد؟»
آنچه که مشخص است آن است که تل آویو با پذیرفتن طرح صلح اعراب بی میلی خود را به انجام هرگونه گفت و گو با این کشورها که منجر به برقراری صلح می شود، اعلام کرده است.
این دولت یهودی پس از سال ها نیرنگ و فریب و دست آویزی به هرگونه سیاست پلید، نیامده است تا از صلح و ثبات سخن بگوید. چگونه ممکن است رژیم غاصبی که خود عامل اصلی تزلزل ثبات و امنیت در منطقه است بخواهد تن به صلح با کشورهای منطقه دهد؟ بی شک مانور نظامی اسراییل ارمغانی پلید در درون خود برای منطقه به همراه دارد که هر آن ممکن است بار دیگر درهای جنگ و بی ثباتی بیشتر را بر روی منطقه باز کند.
به رغم آنکه کشورهای عربی اعلام داشته اند که در مقابل باز پس گرفتن زمین های اشغال شده خود حاضرند تن به صلح با اسراییل دهند اما این رژیم حاضر به پذیرش چنین طرحی نیست. چرا؟ دلیل آن بسیار ساده است، اگر اسراییل بخواهد زمین اشغال شده اعراب را پس دهد و تن به صلح با فلسطینی ها دهد این اقدام به معنای آن خواهد بود که اسراییل باید براساس قطعنامه های بین المللی بسیاری از حقوق به یغما رفته فلسطینی ها را باز پس دهد و این امر به تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس خواهد انجامید. حال اگر این امور محقق شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ساده ترین ارزیابی از این قضیه آن است که اسراییل با حدود مرزی کاملا مشخص و در دایره بسیار کوچکتری از اسراییل بزرگ که خواب یهودیان صهیونیست است تشکیل خواهد شد و ارزیابی دیگری که می توان با دید مثبت تری از کل این قضیه فرضی انجام داد آن است که تل آویو تن به این شروط دهد و اسراییل کوچک در منطقه تشکیل شود.
مشخص است که هیچ یک از این دو فرضیه نمی تواند درست باشد. اسراییل هرگز به داشتن یا نداشتن مشروعیت در منطقه فکر نمی کند، دولتی که در حال حاضر به عنوان دولت مافوق قانون در جامعه بین الملل معروف است نیازی به کسب مشروعیت از کشورهای عربی یا کشورهای منطقه ندارد. این دولت به دنبال گسترش مرزهای خود است و اگر بگوییم اسراییل در طولانی مدت به فکر به اشغال درآوردن مساحت بیشتری از خاک کشورهای عربی است حرف گزافی نزده ایم.
اسراییل در حال حاضر به دنبال فراهم کردن بهانه های لازم برای مخالفت کردن با هرگونه طرحی است که به صلح تل آویو با اعراب و بازگرداندن خاک آنها و حل بحران فلسطین منجر شود.
ادامه جنگ در منطقه می تواند این بهانه اسراییلی ها را مهیا سازد. اما چگونه این بهانه مهیا می شود؟ تل آویو با تبلیغات گسترده علیه ایران سعی در آن داشت که این کشور را به عنوان تهدید اصلی برای منطقه معرفی کند و با به دست آوردن تایید و حمایت کشورهای عربی اتحادی از این کشورها با آمریکا تشکیل دهد و جنگ تبلیغاتی سیاسی و حتی نظامی با ایران را به راه اندازد به گونه ای که تا مدت ها جامعه جهانی و منطقه بر سر حل این بحران متمرکز شود. خوشبختانه تا بدین لحظه این تلاش ها با توجه به موقعیت ایران در منطقه به شکست انجامیده است.
و اما مانور نظامی اسراییل بی هدف نیست. تل آویو در حال حاضر در صدد آن برآمده است که این رعب و وحشت و نگرانی را در دل ملت ها و حکومت های منطقه بیندازد که خطر تروریسم و گسترش فعالیت شبه نظامیان مسلح در منطقه وجود دارد و پس از ایجاد این زمینه برای هدف قرار دادن اهداف مورد نظر خود اقدام کند.
هدف اول اسراییل مطمئنا حزب الله لبنان است چرا که این رژیم زهر خورده هم چنان به دنبال جبران شکست سابق خود و کسب موقعیت و جایگاه سابق است بلکه این جنگ بتواند اعتبار از دست رفته اسراییل را بار دیگر به آن بازگرداند و اما هدف بعدی اسراییل کمرنگ کردن قضیه جولان است و این امر با درگیری مجدد اسراییل با سوریه محقق خواهد شد. اما چگونه بهانه آغاز این جنگ برای اسراییل مهیا خواهد شد. این بهانه ساده است تل آویو دمشق را به بهانه حمایت از گروه های تروریستی که امنیت اسراییل را تهدید می کنند مورد هدف قرار خواهد داد.
این ارزیابی ها یا فرضیه ها دور از واقع نیست و مطمئنا اسراییل برای حفظ موقعیت خود تنها به ادامه بی ثباتی و جنگ در منطقه نیاز دارد، بنابراین در یک کلام باید گفت: مانور نظامی اسراییل پاسخی است روشن از جانب یک رژیم غاصب به کشورهای منطقه که تل آویو هم چنان بر سیاست خود یعنی غارت، چپاول و جنگ برای زیستن پابرجاست.

وبگردی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت»
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت» - فیلم - روایت یک روحانی از هایده و ماجرای خواندن ترانه «علی ای همای رحمت» را در ویدئوی زیر ببینید.
منصور ارضی: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم شاید در توالت بمیرد!
منصور ارضی: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم شاید در توالت بمیرد! - منصور ارضی در این مراسم که فیلمش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم تو استخر و شاید در توالت خواهد مُرد!