سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

بحران ساختاری حکومت اسرائیل


بحران ساختاری حکومت اسرائیل
دیوید بن گوریون در سال ۱۹۵۶ در مصاحبه ای با ناهوم گلدمان که یکی از مهمترین تئوریست های جنبش صهیونیستی بود، اظهار داشت: "دولت اسرائیل ۱۰،۱۵ سال به راحتی ادامه حیات خواهد داد، اما پس از آن امکان بقاء این کشور تنها ۵۰ درصد خواهد بود." ناهوم گلدمان نیز در مقاله ای در مجله ی سیاست خارجی (Foreign Affaires) نوشت: "برای اسرائیل ادامه حیات برای مدتی طولانی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه با همسایگان عرب خود به مصالحه دست بزند... درخواست صهیونیست ها مبنی بر تشکیل دولتی یهودی با تمام قوانین بین المللی و تکامل تاریخ دنیای مدرن در تعارض است."
به مناسبت ۶۰ سالگی تشکیل دولت اسرائیل کوشش بر این است تا در این مقاله به اختصار به بحرانی که این پروژه صهیونیستی با آن روبروست، برخورد شود. از طرفی در اینجا ما به مشکلاتی که فلسطینی ها و در مجموع جهان عرب با آن روبرو هستند، نمی پردازیم.
● بحران در طبیعت و مشروعیت اسرائیل
اساس بحران دولت اسرائیل از اینجا سرچشمه می گیرد که این کشور ساختاری غیرطبیعی دارد و در ادامه سیاستهای استعماری کشورهای اروپایی و براساس ظلم و غصب زمین های دیگران به وجود آمده است. این کشور از مهاجرانی تشکیل شده که از ۹۰ کشور به سرزمین فلسطین مهاجرت کرده اند. اینان با اعمال زور و سرکوب جایگزین ملتی شده اند که بیش از ۴۵۰۰ سال در سرزمین خود زندگی می کرده اند. از طرفی دیگر دولت اسرائیل ساختاری دارد که بر برتری گروهی اندک و پیروان دینی خاص بنا یافته که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دیگران را به رسمیت بشناسد.
همه نظام های نژادپرست که حاضر به پذیرش حقوق دیگران نیستند، همزمان بذر نابودی خود را نیز در درون خود می کارند، زیرا این شیوه عملکرد با کل حرکت تکاملی تاریخ، جامعه و "سنت پروردگار" خوانایی ندارد و بقاء این گونه کشورها به زمانی محدود بستگی دارد و اینکه صاحبان سرزمین اصلی موفق شوند با مبارزه خود حقوق خود را بازیابند. تغییر چنین پروژه های غیرطبیعی به حالت طبیعی به دو عامل و یا احتمال بستگی دارد: یکم اینکه بتواند طی دورانی با عملکردهای خود وضعیت سابق خود را تغییر داده و از اینکه دیگران او را به عنوان سرطانی در پیکر خود می دانند به حالتی عادی، و طبیعی تغییر یابد به طوری که برای مثال در مورد اسرائیل، کشورهای عربی و اسلامی قانع شوند که اسرائیل از همه سیاستهای نژادپرستانه و کینه توزانه خود نسبت به اعراب و مسلمانان دست برداشته است. این وضعیت با تصویب قطعنامه های بین المللی و قدرت اسلحه و بند و بستهای جهانی به انجام نمی رسد، زیرا صاحبان اصلی سرزمین اصلی در صحنه حضور دارند و سرسختانه برای استرداد آن مبارزه می کنند و تعیین کننده اصلی اینان هستند. آیا ممکن است دولت اسرائیل با ملت فلسطین به توافق هایی برسد که برای آنها قابل قبول باشد؟ تاکنون چنین چیزی در چشم انداز وجود ندارد. اسرائیل حاضر نیست آوارگان به سرزمین خود بازگردند و دولت مستقل فلسطینی تشکیل شود. آنچه که اسرائیل تاکنون پیشنهاد کرده بسیار ناچیز و برای فلسطینی ها قابل قبول نیست.
اکنون سازمان آزادیبخش فلسطین و همچنین دولت فلسطین در نتیجه سیاستهای سرکوبگرانه اسرائیل آنچنان وضعی پیدا کرده اند که اولا نمی توانند به نام همه ملت فلسطین صحبت کنند و حتی اگر این دولت موفق به امضای قراردادی سر و دم بریده گردد باز هم توانایی اجرایی آن را ندارد.
از طرفی بسیاری کشورهای عربی خواستار برقراری رابطه سیاسی با اسرائیل هستند، اما این روش نه فقط کاربردی نداشته، بلکه با شکست روبرو شده است، زیرا ملت های عرب و مسلمان اسرائیل را جسمی غریب در منطقه پنداشته اند و آن را به مثابه سرطانی در جسم می دانند و حاضر نیستند مشروعیت آن را بپذیرند. وانگهی بیشتر این دولتها خود پایگاه مردمی نداشته و معلوم نیست اگر قراردادی با اسرائیل امضا کنند بتوانند آن را به اجرا درآورند. نمونه آشکار آن مصر و اردن در برابر ماست. سالهاست این دو کشور با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرده و رابطه سیاسی دارند ولی این رابطه عقیم مانده و به حیطه عمل طبیعی درنیامده است. (به گزارش مطبوعات عرب، در روزهای گذشته یهودیان مصر با کمک اسرائیلی ها خواستند مراسمی در هتلی در مصر برگزار کنند، هیچکس حاضر نشد در هیچ هتلی مکانی را در اختیار آنان گذارد و بدین شکل اجرای مراسم ۶۰ سالگی اسرائیل عقیم ماند. مترجم) اگر جزیی ترین تغییری در این کشورها پیش آید همه قراردادهای سابق با اسرائیل به فوریت ملغی خواهد شد.
احتمال دوم بستگی به این دارد که اسرائیل همیشه قدرتمند بماند و با اتخاذ سیاستهای گوناگون مانع وحدت اعراب شده و همیشه بکوشد در میان آنان اختلاف و چند دستگی ایجاد کرده، آنان را ضعیف و عقب مانده نگه دارد و این سیاست تاکنونی اسرائیل بوده است. آقای رافائل سویچ سفیر اسرائیل در اسپانیا در مصاحبه ای در تاریخ ۱۱ می ۲۰۰۸ با مطبوعات اعلام داشت که اسرائیل تنها با قدرت نظامی توانسته تاکنون بر سر پا بایستد و به حیات خود ادامه دهد، در غیر این صورت حتی ما پنج دقیقه هم نمی توانستیم بمانیم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به این صورت است که اسرائیل باید همیشه در حال جنگ باشد و پیروز هم بشود و هیچ شکستی را نمی تواند متحمل شود.
اسرائیل دارای ۲۰۰ کلاهک اتمی است و ارتش بسیار مجهز و کارآمدی دارد که می تواند با همه اعراب بجنگد. مخارج سالانه ارتش اسرائیل سرانه مبلغ ۲۰۰۰ دلار و همین مخارج برای مصر ۴۵ دلار است.
چنانچه ما در نظر بگیریم که اعراب و مسلمانان دشمنی خود را با اسرائیل مسئله مرز و حدود نمی دانند، بلکه مسئله نسل های پی در پی و مسئله هستی و نیستی است، باید از اسرائیل پرسید که آنها تا چه زمانی می خواهند به این سیاست ادامه دهند؟ اعراب، مهاجمان و استعمارگران گوناگونی را از روم و یونان گرفته تا مصر، مغول، صلبیها و فارسها از سر گذرانده و بر جای خود ایستاده، اسرائیل با آنان چه می تواند بکند؟ ایده صهیونیستی "سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین" به طور کامل با شکست روبرو شده و ملت فلسطین صاحب اصلی این سرزمین در نتیجه مبارزات سرسختانه خود این ایده ی دروغین را با شکست و بن بست روبرو ساخت. فلسطینی ها با شروع دو انتفاضه، تمام صحنه سازیهای تاریخی را به هم ریخته و اوضاع را دوباره به نقطه صفر برگرداندند. آنان ثابت کردند که با سرخپوستان آمریکای شمالی فرق دارند.
اکنون برای اسرائیلی ها بسیار باورنکردنی است که می بینند مردم فلسطین پس از ۶۰ سال و گذراندن آن همه قتل و تخریب و جنایت و آوارگی، نه فقط سرزمین خود را فراموش نکرده، بلکه سرسختانه و با شور و شوق فراوان و با شدت بخشیدن به مبارزات خود برای بازگشت به سرزمین غصب شده خود آماده می شود. این وضعیت موجب بحرانی عمیق در جامعه اسرائیل شده، زیرا بازگشت فلسطینی ها موجب شکست قطعی و صددرصد پروژه صهیونیستی است و بیرون ماندن آنان نیز در خارج اسرائیل موجب رشد بیشتر مبارزه مسلحانه و کوشش در جهت استرداد سرزمین شان خواهد شد که باز هم به نابودی پروژه مذکور منجر خواهد شد.
● خطرات استراتژیک
اثرات دیگر پروژه صهیونیستی همانا سر برآوردن جنبشهای اسلامی در منطقه است، زیرا مسلمانان چه فلسطینی عرب و یا سایر مسلمانان، فلسطین و قدس را منطقه ای وقفی و متعلق به همه مسلمانان دانسته و جهاد برای آزادسازی آن را واجب دینی خود می دانند. از این رو در سالهای اخیر شاهد سر برآوردن انواع گوناگون سازمانهای اسلامی در گوشه و کنار جهان اسلام بوده ایم که هدف واحد آنان آزادسازی فلسطین و بیت المقدس (قدس) بوده است. موسسه "هرتزیلیا" که سالانه در اسرائیل جلساتی برگزار می کند تا به لحاظ استراتژیک وضعیت حال و آینده اسرائیل را بررسی کند، و از نخبگان برجسته اسرائیلی تشکیل شده، در ارزیابی سال گذشته ی خود هشدار داد که به لحاظ استراتژیک برآمد "حماس" و رشد این چنینی آن در فلسطین هشداری است برای آینده اسرائیل و حماس را باید به مثابه مسئله ای استراتژیک ارزیابی کرد.
● مقاومت مسلحانه
اکنون مدتهاست روی آوری به مقاومت مسلحانه در میان مسلمانان بویژه فلسطینی ها رو به گسترش نهاده و تبدیل به کابوسی برای اسرائیل شده است. در دوره ای این مقاومت مسلحانه خارج از مرزهای اسرائیل سازماندهی و اجرا می شد اما اکنون غالبا در درون مرزهای اسرائیل انجام می گیرد. مقاومت از مرحله سنگ پراندن به استفاده از چاقو، مسلسل، عملیات انتحاری و اخیرا به پرتاب موشک ارتقا پیدا کرده است. بویژه در مورد موشکها باید گفت که در ابتدا بسیار ابتدایی و هدف گیری درستی نداشتند، اما اکنون هم برد و هم هدف گیری دقیق آن پیشرفت کرده و به راحتی اهدافی را به طور دقیق در درون اسرائیل مورد هدف قرار می دهند.(۱)
بنابه اعتراض مسئولان اسرائیلی از ابتدای انتفاضه در سال ۱۹۹۲ تا ۵ سال پس از آن تعداد کشته اسرائیلی ها ۱۳۴ نفر بوده است. این رقم از ابتدای شروع انتفاضه مرحله دوم که از مسجد اقصی و به هنگام آمدن شارون شروع شد به مدت ۵ سال یعنی تا پایان ۲۰۰۵ تعداد کشته اسرائیلی ها به ۱۰۸۰ نفر رسیده است. باید گفت که اساس پروژه صهیونیستی اسرائیل بر دو اصل امنیت و اقتصاد بنا یافته، اکنون هر دو اصل مذکور مورد هجوم قرار دارد.
بدون شک تکامل یابی امکانات مبارزاتی حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و سایر سازمانهای مقاومت در فلسطین و منطقه، پروژه صهیونیسم را با کابوس روبرو خواهد ساخت، اما مهمتر از همه این است که هر روز در منطقه اسلامی شور و شوق مبارزه و پیوستن تعداد بیشتری به صفوف مبارزین بیشتر و بیشتر می شود.
هم اکنون ۷۰۰ هزار اسرائیلی خارج از اسرائیل به سر می برند و در آخرین نظرخواهی که در اسرائیل انجام گرفته ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم اسرائیل اظهار داشته اند که مایلند اسرائیل را ترک کنند. با رشد مبارزه در منطقه علیه اسرائیل و ضربه پذیری دو اصل امنیت و اقتصاد در اسرائیل، ارقام فوق بیشتر می شود.
● رشد جمعیت فلسطینی ها
رشد جمعیت فلسطینی ها در درون و بیرون اسرائیل نیز خطر دیگری برای اسرائیل است. طبق آمار به دست آمده تا سال ۲۰۱۰ جمعیت فلسطینی ها در منطقه غزه، غرب رود اردن و در درون خط سبز در اسرائیل از جمعیت اسرائیل یعنی یهودیان بیشتر خواهد شد. با آگاهی از این وضعیت بسیاری از فلسطینی ها با اتخاذ تاکتیک هایی می کوشند مانع تشکیل دو دولت یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی شوند، بلکه آنان به دنبال تشکیل دولت واحدی از نوع آفریقای جنوبی برای همگان هستند (زنده یاد ادوارد سعید خواستار این نظریه بود ـ مترجم) صرف نظر از اینکه این تئوری موفق شود، جامعه جهانی در مجموع از این موضوع دفاع می کند و این خود موجب نگرانی آمریکا و اسرائیل است زیرا باز هم موجب شکست پروژه صهیونیستی خواهد شد.
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که اساس تفکر خروج داوطلبانه و یک طرفه شارون از منطقه غزه، در حقیقت برای فرار از جمعیت رو به رشد فلسطینی ها و در عین حال فراهم آوردن امکان اشغال سرزمین های بیشتری از فلسطینی ها بود. این راه حل بسیار موقتی و در درازمدت نتیجه ای برای شارون و پیروانش در بر نخواهد داشت.
● افت مهاجرت به اسرائیل
باید گفت که کم شدن تعداد مهاجران به اسرائیل نیز مشکل دیگری برای دولت اسرائیل است. اساس ساختار دولت اسرائیل بر مهاجران و مهاجرپذیری دائمی است. در حال حاضر یهودیان اسرائیل ۴۰ درصد کل یهودیان جهان را تشکیل می دهند یعنی ۴/۵ میلیون از مجموع ۵/۱۳ میلیون جمعیت جهانی یهودیان. غالب یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت می کنند در نتیجه دو مشکل اقتصادی و یهودی بودن، به اسرائیل انتقال می یابند.
هم اکنون مرکز اصلی یهودیان جهان در آمریکا و اروپاست. در آمریکا ۵/۵ میلیون یهودی وجود دارد. زندگی در اروپا و آمریکا مهاجرت را به اسرائیل مشکل می کند. در سالهای قبل نسبت مهاجرت به اسرائیل و ترک اسرائیل برابر بوده، اما از سال ۲۰۰۷ این معادله به هم خورده و تعداد کسانی که اسرائیل را ترک کرده اند بیشتر شده است.
● فساد و سقوط اخلاقی
چندی است، رشوه، فساد اخلاقی و بندوبستهای غیراخلاقی در اسرائیل بویژه در میان عالی ترین مقامات دولتی رواج چشمگیر یافته است. نخست وزیر فعلی المرت و نخست وزیران پیشین، موشه کاتساف رئیس جمهور، ناتانیاهو و . . . همه درگیر انواع رشوه و فسادند و پرونده های متعددی در اداره پلیس و دادگاهها دارند. از طرفی باید گفت که جامعه اسرائیل از نبود رهبران تاریخی دوران گذشته و بانیان اصلی کشور اسرائیل در رنج است. نسل نو در اسرائیل خواستار زندگی راحت، بی دغدغه و خوشگذرانی است. دوران آرمانگرایی و ایدئولوژی صهیونیستی به پایان رسیده و آن شور و هیجان سابق را دیگر نمی توان در میان نسل نوین یافت. این وضع را می توان به وضوح در ارتش اسرائیل مشاهده کرد، عدم مسئولیت پذیری، فرار و قاچاق اسلحه به وفور شیوع یافته است.
بدتر از همه جامعه اسرائیل به شدت دچار همان بیماریهای جامعه غربی شده، فرهنگ گسترده جنسی، استفاده از مواد مخدر، جرم و جنایت منظم و تلاشی خانواده بسیار شیوع یافته است. (۲)
به طور خلاصه می توان گفت که پروژه صهیونیستی ساختار دولت اسرائیل با موانع و مشکلات بسیار جدی روبرو است که بر معادلات منطقه ای تاثیر بسیار دارد. فلسطینی ها قبل از اینکه بتوانند از اوضاع بحرانی موجود بهره برداری کنند باید بتوانند به اوضاع داخلی خود سر و سامان داده و بر تعرفه و مشکلات موجود غلبه کنند.
در عین حال پروژه آزادی فلسطین بستگی به نهضت تجددخواهی در جهان عرب دارد. اعراب باید به این جمع بندی برسند که باید از عزت و کرامت خود دفاع کرده و با طرحی نو وارد معادلات منطقه ای شوند.
وضعیت موجود در کوتاه مدت همچنان به نفع اسرائیل است ولی در درازمدت به زیان اسرائیل به هم خواهد خورد. از این جهت است که بسیاری متفکران و صاحب نظران اسرائیلی در نوشته ها و مصاحبه های خود نسبت به آینده اسرائیل ابراز نومیدی می کنند.

گرفته از دنیای ما
محسن صالح
ترجمه: احمد مزارعی
پانویس ها:
۱ـ چندی پیش ژنرال اسرائیلی در مصاحبه ای گفته بود که در چهار سال گذشته با همه امکانات تکنولوژیکی خود نتوانسته ایم از موشکهای ابتدایی قسام که از غزه شلیک می شود جلوگیری کنیم، ای کاش آنها موشک های اسکاد روسی داشتند، زیرا ردیابی آن بسیار آسانتر بود.
۲ـ در بسیاری از شهرهای اسرائیل تبلیغ بزرگی با این محتوا برای مدت زیادی به چشم می خورد: "چرا همسران ۵۰ ساله؟ تنها می توانید با صرف پنج هزار دلار دختری زیبا و زیر بیست ساله برای خود بخرید. مطبوعات عرب.
پانویس ها از مترجم است.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه

مطالب مرتبط

ببر کاغذی در آتش

ببر کاغذی در آتش
تهاجم نظامی نیروهای رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان و نوار غزه دور تازه ای از جنگ ویران کننده را در منطقه خاورمیانه رقم زده است. هر چند که تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان بارها مورد تحلیل صاحب نظران سیاسی قرار گرفته است، اما در این میان کمتر به واقعیت های پشت پرده این تهاجم نظامی، پرداخته شده است. در این نوشتار سعی داریم از واقعیت های پشت پرده تهاجم نظامی رژیم اشغالگر قدس به لبنان، پرده برداریم.
● جنایت از روی برنامه
هر چند که در ظاهر، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان به عنوان عکس العمل این رژیم در قبال به گروگان گرفتن دو سرباز اسرائیلی مطرح گردید، اما بعد از گذشت چند روز از ادامه درگیری ها بین نیروهای رژیم اشغالگر قدس و حزب الله لبنان، واقعیت هایی افشا شد که نشان از یک تهاجم برنامه ریزی شده توسط اسرائیل به لبنان داشت. برای درک بهتر موضوع به واقعیت هایی که روزنامه «میل اندگاردین» در این خصوص افشا کرده است، می پردازیم:
روزنامه «میل اندگاردین» در مقاله ای تحت عنوان «اسرائیل یک هفته فرصت دارد تا به حزب الله ضربه وارد کند» افشا کرد که آمریکا و انگلیس در پشت صحنه تجاوز نظامی بیرحمانه رژیم صهیونیستی به لبنان قرار دارند. این روزنامه به نقل از منابع اسرائیلی، اروپایی و انگلیسی می نویسد: «ایالات متحده به اسرائیل یک فرصت یک هفته ای برای وارد کردن حداکثر خسارت به حزب الله را داده است، این ضربه باید پیش از اقدام بین المللی برای آتش بس در لبنان به عمل می آمد.»
این روزنامه سپس خبر می دهد که در راستای این سناریو «دولت بوش که از سوی انگلیس هم حمایت می شد، کلیه تلاشها برای توقف سریع نبرد را که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، نشست جی ۸ در سنت پترزبورگ و نشست وزرای خارجه اروپایی در بروکسل به عمل می آمد، بلوکه کرد.»
این روزنامه در مقاله خود، در توضیح اهداف آمریکا از این چراغ سبز به اسرائیل تاکید می کند: «استراتژی ایالات متحده در اعطای این آزادی برای دوره زمانی محدود (در جهت حمله به لبنان) چند هدف دارد، یکی از آنها ارسال یک هشدار به ایران و سوریه است که آمریکا مدعی هدایت شبه نظامیان حماس و حزب الله از پشت صحنه توسط آنهاست.»
این روزنامه همچنین در این مقاله فاش می سازد که «آمریکا به اسرائیل این چراغ سبز را داده است که به بمباران لبنان تا زمانی که مطمئن شود زیرساخت های حزب الله نابود نشده، ادامه دهد.»
چنان که از مقاله این روزنامه بر می آید، تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان، از قبل طراحی و برنامه ریزی شده بود و هدف اصلی آن نابودی حزب الله لبنان بود. برای آنکه بهتر بتوان از واقعیت های پشت پرده تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان آگاه شد، پرداختن به زمان شروع این تهاجم نظامی اهمیت دارد.
● زمان شروع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان
قبل از آنکه نیروهای حزب الله لبنان، در روز ۲۵ ژوئن (۴ تیرماه)، دو سرباز رژیم صهیونیستی اسرائیل را به گروگان بگیرند، نیروهای نظامی رژیم اشغالگر قدس، از همین موضوع استفاده کرده و به گمان خود بهانه لازم را برای شروع تهاجم نظامی برنامه ریزی شده علیه لبنان به دست آورند. نیروهای نظامی اسرائیل در روز ۲۹ ژوئن (۸ تیرماه)، ۶۴ عضو برجسته حماس و از جمله ۹ وزیر کابینه و ۲۵ عضو مجلس (پارلمان) فلسطین را دستگیر کردند و بعد از گذشت ۴ روز، ساختمان مقر نخست وزیر فلسطین را بمباران کرده بودند.
هر چند در ظاهر، دستگیری گیلاد شالیت، سرباز رژیم صهیونیستی، به عنوان بهانه ای برای اجرای سیاست های این رژیم برای گروگان گیری اعضای کابینه حماس و مجلس پارلمان فلسطین مطرح می شود، اما اعترافی که روزنامه اسرائیلی«آهارتس» در این خصوص دارد، از واقعیت های دیگری حکایت دارد. این روزنامه اسرائیلی افشا می کند که گروگان گیری اعضای کابینه حماس و مجلس پارلمان فلسطین، توسط رژیم صهیونیستی از قبل برنامه ریزی شده بود و اعتراف می کند که حقیقت این است که دستگیری گیلاد شالیت در واقع تنها به عنوان بهانه ای برای اجرای سیاست های عمده اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است.
به دنبال عملیات گروگان گیری نیروهای صهیونیستی، اهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اسرائیل، در روز ۲ ژولای (۱۱ تیرماه)، اعلام کرد که به نیروهای نظامی این رژیم فرمان داده است که «هر کاری از دستشان بر می آید» برای آزاد کردن سربازان صهیونیستی، انجام دهند.
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس همچنین اعلام کرد که به نیروهای نظامی اسرائیل دستور داده است که «اجازه ندهند هیچ کسی در غزه شب ها بتواند بخوابد.»
همزمان با اعمال فشار به حماس بود که حزب الله مسیر تحرکات و فشارهای رژیم صهیونیستی را با دستگیری دو سرباز اسرائیلی تغییر داد.
به دنبال اجرای طرح برنامه ریزی شده اسرائیل برای تهاجم نظامی به لبنان، این رژیم در روز ۱۲ ژولای (۲۱ تیرماه)، حمله وسیعی هوایی و زمینی و دریایی خود را به خاک لبنان آغاز کرد و با انهدام بخش عظیمی از تاسیسات زیربنایی این کشور از جمله فرودگاه ها، بنادر دریایی، پل های مواصلاتی، راه ها، ساختمان های دولتی، خطوط آبرسانی، بیمارستان ها، مراکز آبرسانی ، مراکز کمک رسانی مردمی و… عملاً اهداف خود را از این تهاجم نظامی نشان داد. این رژیم نشان داد که تهاجم نظامی اش، به خاطر آزاد سازی سربازان صهیونیستی نبوده است چرا که تمام جنایات رژیم صهیونیستی در این مدت اندک، آن چنان فجیع و دردناک است که با سیاست این رژیم برای آزاد سازی سربازان صهیونیست، همخوانی ندارد. حتی این رژیم بعد از تهاجم نظامی خود به لبنان در مورد پیشنهاد شرکت در مذاکرات برای شرایط آزادی «گیلاد شالیت» واکنشی از خود نشان نداد و هیچ شرایطی را برای آزادسازی سربازان خود نپذیرفت. با اندکی تاملی در رفتار این رژیم می توان دریافت که تمامی جنایاتی که رژیم صهیونیستی به بهانه آزادسازی سربازان خود انجام داده است، اهداف دیگری را دنبال می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
اگر اندکی به زمان شروع تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان‏، توجه کنیم‏، درمی یابیم که این یورش رژیم اشغالگر قدس درست یک روز پس از توافق استراتژیک بین سازمان الفتح و حماس آغاز شده است که این توافق پس از هفته ها بحث و گفتگو بین سران دو طرف حاصل شده بود و این می رساند که رژیم صهیونیستی قبل از آغاز تهاجمات نظامی خود به لبنان، به امید این که اختلافات ماه های اخیر بین محمود عباس رئیس جمهوری فلسطین و رهبر سازمان الفتح و اسماعیل هنیه رهبر دولت حماس شرایطی را پیش خواهد آورد که به درگیری های نظامی بین طرفین خواهد انجامید و نهایتاَ با اقداماتی که از سوی حماس صورت خواهد گرفت، حمایت های افکار عمومی جهان از جنبش فلسطین قطع خواهد شد و آن زمانی است که رژیم غاصب اسرائیل می تواند به جنایات خود در فلسطین اشغالی و لبنان ادامه دهد. اما توافق الفتح و حماس با یکدیگر عملاَ امیدهای رژیم صهیونیستی اسرائیل را بر باد داد. بنابراین این رژیم در پی بهانه ای بود که تهاجمات نظامی خود را به سرزمین اشغالی فلسطین و لبنان آغاز کند و این امر‏، زمانی میسر شد که حزب الله لبنان سربازان را دستگیر کرد به دنبال این اقدام حزب الله، آمریکا و انگلیس خود را وارد بازی کردند و یک طرح نظامی را برای تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان برنامه ریزی کردند ولی در این میان بر مدت زمان این تهاجم تاکید بسیار داشتند‎ و به رژیم اشغالگر قدس مدت یک هفته را برای نابودی کامل حزب الله لبنان مقرر کرده بودند و باید رژیم صهیونیستی اسرائیل در مدت یک هفته و قبل از آنکه اقدامی از سوی جوامع بین المللی برای آتش بس صورت می گرفت‏، کار را تمام می کرد اما مقاومت حزب الله لبنان، نه تنها مدت زمان یک هفته را برای رژیم صهیونیستی تمام کرد بلکه به این رژیم غاصب فهماند که تا هر زمانی که این جنگ بین حزب الله و اسرائیل ادامه داشته باشد، مقاومت حزب الله نیز ادامه خواهد داشت.
● اهداف صهیونیست ها از تهاجم به لبنان
تردیدی نیست که تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان از قبل طراحی شده بود. اما اهداف تعیین شده این تهاجم چیست؟
۱) نابودی کامل حزب الله لبنان
طرح برنامه ریزی شده تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان در گام نخست، نابودی کامل حزب الله لبنان را دنبال می کند.
مقاومت لبنان در سالهای اخیر، نظریه اقتدار امنیت اسرائیل را بر هم زده است و اقتدار و شکست ناپذیری این رژیم غاصب را زیر سئوال برده است. از سوی دیگر همواره اسرائیل در پی آن بوده است تا به طریقی حمایت افکار عمومی را برای تجاوز نظامی خود به لبنان به دست آورد و حمله به حزب الله لبنان را در نزد افکار عمومی قانونی و توجیه پذیر جلوه دهد. بنابراین زمانی که حزب الله لبنان دو تن از سربازان رژیم صهیونیستی اسرائیل را دستگیر می کنند، این رژیم غاصب بهانه لازم را به دست آورده و سعی دارد با کمک حامیان اصلی خود؛ آمریکا و انگلیس طرح تهاجم نظامی خود را به لبنان را در نزد افکار عمومی قانونی و توجیه پذیر نشان دهد لذا به تهاجمی که از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود، دست زد. اما از سوی دیگر رژیم صهیونیستی، خود می داند که نمی تواند برای مدت زمان طولانی افکار عمومی را فریب داده و با توسل به زور حمایت برخی از کشورها را برای ادامه اقدامات خود کسب نماید پس در این میان آمریکا و انگلیس در طرح برنامه ریزی خود برای تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان، فاکتور «زمان» را مدنظر قرار داده و مدت یک هفته را برای انجام این طرح کافی می دانند.
هر چند که مقاومت حزب الله لبنان، آمریکا، انگلیس و اسرائیل را در انجام این طرح با شکست مواجه ساخت اما این طرح اهدافی دیگر را در سطح خاورمیانه دنبال می کرد که ارزش آن را داشت که آمریکا و انگلیس خود مستقیماَ وارد عمل شده و از تمام قوای خود برای ادامه جنگ لبنان و اسرائیل استفاده کنند؛ وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به جنگ لبنان و اسرائیل در همان روزهای آغازین، با اعلام آتش بس در لبنان مخالفت می کند و اعلام می کند که: «آتش بس، اگر اوضاع را به همین شکل کنونی آن بازگرداند، وعده ای پوچ خواهد بود.»
در واقع وقتی آمریکا ناتوانی رژیم صهیونیستی را برای نابودی حزب الله لبنان مشاهده می کند در طرح برنامه ریزی شده خود اندکی تجدیدنظر کرده و فاکتور «زمان» را از طرح خود خارج می سازد و این بار سعی دارد که به هر شکل ممکن حزب الله را در هم کوبند. بنابراین زمانی که طرح آتش بس در کنفرانس بین المللی رم، مطرح می گردد، آمریکا با دخالت خود و با تسلط بر سران کشورهایی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، این کنفرانس را با شکست مواجه می سازد و سران کشورهای حاضر در کنفرانس رم عملاَ نمی توانند میان لبنان و اسرائیل، آتش بس برقرار کنند چرا که آمریکا به این آتش بس رضایت نمی دهد.
اظهارات وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی بهتر واقعیت های پشت پرده کنفرانس رم را آشکار خواهد کرد.
«خاییم رامون» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اسراییل در مصاحبه ای با رادیو نظامی اسراییل اعلام می کند: «ما در رم رضایت بر ادامه عملیات نظامی را تا زمانی که "حزب الله" از جنوب لبنان خارج نشود و خلع سلاح نگردد، دریافت نمودیم.»
با توجه به اظهارات وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی می توان از پشت پرده کنفرانس رم آگاه شد و علت شکست این کنفرانس را جلب رضایت رژیم صهیونیستی برای ادامه جنگ با لبنان دانست.
بنابراین، هدف طراحان تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان در گام نخست، نابودی حزب الله لبنان بوده است.
۲) توطئه ای علیه ایران و سوریه
هدف دوم تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان توطئه علیه ایران و سوریه بود چرا که آمریکا مدعی است که حماس و حزب الله لبنان از پشت صحنه توسط ایران و سوریه هدایت می شوند و چنان که جرج بوش در اظهارات خود اعلام می کند که «بیرون ماندن سوریه از لبنان در حوزه منافع ماست.»
اسرائیل در آغاز تهاجم نظامی خود به لبنان سعی دارد از دخالت ایران در وقوع این جنگ سخن به میان آورد و اعلام کند که سلاح و موشک هایی که در اختیار حزب الله لبنان قرار دارد، از طریق ایران تامین می شود و از این طریق ایران را برای دخالت نظامی در این مناقشات تحریک کند و در صورتی که ایران دخالت نظامی خود را در جنگ لبنان و اسرائیل اعمال کند ناگزیر پای آمریکا و دیگر همپیمانانش نیز به میدان باز شود تا هدف اصلی آمریکا برای حمله به مواضع هسته ای ایران که مدت ها در انتظارش بوده است، پیش آید و آمریکا و دیگر مخالفان برنامه هسته ای ایران، از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را بکنند.
به هدف دوم تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان به گونه ای دیگر نیز می توان نگریست؛ تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان درست در زمانی انجام می پذیرد که اجلاس «گروه هشت» برگزار می شده که یکی از موضوعات محوری آن «از نظر آمریکا و متحدان اروپایی» باید به برنامه های هسته ای ایران اختصاص داده می شد و روسیه و چین با اعمال تحریم و حمله نظامی به ایران مخالف می کنند. پس در این شرایط هر واکنش نظامی که از سوی ایران برای فروکش کردن جنگ لبنان صورت می گرفت به عنوان حمله به اسرائیل و نابودی این رژیم غاصب از صحنه روزگار تفسیر می شد و آمریکا از این فرصت به وجود آمده می توانست استفاده کرده و اعلام کند که اصرار ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای، ساخت سلاح های هسته ای و نابودی رژیم صهیونیستی اسرائیل است و عملاَ آمریکا می توانست جنگ روانی را بر علیه ایران به راه اندازد.
نکته مهم دیگر که ذکر آن در اینجا مهم به نظر می رسد این است که اگر ایران هیچ واکنشی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی از خود نشان نمی داد، باز طراحان سناریوی تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان به اهداف خود دست می یافتند و اعلام می کردند که ایران برای آنکه به مواضع خویش در برنامه های هسته ای خود دست یابد، لبنان را قربانی می کند. اما مهم این بود که سیاست ایران در قبال رژیم صهیونیستی اسرائیل در این مناقشات تغییر نکرد و ایران جنایات این رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و موجودیت رژیم صهیونیستی اسرائیل را به رسمیت نشناخت. درست است که ایران از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کند اما هرگز به جنگ و بمباران مردم بی گناه راضی نیست و در این مناقشه نیز نشان داد که در پی آتش بس بین لبنان و اسرائیل است.
آمریکا در سناریوی تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان، برای سوریه نیز برنامه خاصی دارد. نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه آمریکایی فاش می کند که آمریکا درصدد است تا در مواضع سوریه، ایران و حزب الله اختلافاتی ایجاد کند. این روزنامه در گزارش خود می نویسد که آمریکایی ها در مرحله آغازین طرحی هستند که عربستان سعودی و مصر را ترغیب کنند تا سوریه را وادار کنند تا موضعی بر ضد حزب الله اتخاذ نماید.
نیویورک تایمز در گفتگوی خود با چند مشاور ارشد دولت بوش نیز فاش می کند که کاخ سفید بر آن است تا با فشار بر عربستان و مصر، سوریه را وادار به قطع رابطه با حزب الله و ایران کند.

این روزنامه به نقل از این مقامها می نویسد:این دو کشور (عربستان و مصر) باید سوریه را متوجه کنند که اگر وضعیت در خاورمیانه بدتر شود، ایران ناجی آنها نخواهد بود.
۳) سنجش واکنش کشورهای منطقه خاورمیانه در قبال اجرای طرح خاورمیانه بزرگ
آمریکا در پی طرح خاورمیانه بزرگ است اما برای اجرای این طرح باید واکنش کشورهای منطقه خاورمیانه را مورد سنجش قرار دهد. برای این منظور در سطح محدودتری اقدام به این عمل می کند. سفر کاندولیزا رایس، خاویر سولانا و فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه به منطقه خاورمیانه نیز همین هدف را دنبال می کند. در تجاوزات بی وقفه رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان، واکنش برخی از کشورهای منطقه در نوع خود جالب توجه است.
ما شاهد بودیم که در مقابل جنایاتی که رژیم صهیونیستی اسرائیل در منطقه انجام می دهد، «حسنی مبارک» رئیس جمهور مصر اعلام می کند که مصر به خاطر لبنان با اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد، چرا که زمان دسیسه های سیاست خارجی گذشته است.»
روزنامه مصری "الجمهوریه" سخنان مبارک را چنین نقل می کند:« کسانی که مصر را در جنگ با اسراییل به خاطر لبنان و یا "حزب الله" دعوت می کنند درک نمی کنند که زمان دسیسه های سیاست خارجی بسر آمده است.»
این روزنامه در ادامه با نقل سخنان مبارک می‌آورد:« ۳۷ میلیون مصری امروز نیاز به زندگی عادی، کار و مسکن دارند. و آنهایی که خواستار جنگ مصر با اسراییل هستند می خواهند که ما همه چیز را در یک لحظه از دست بدهیم. من حق ندارم که بودجه مردم مصر را در جنگ غریبه مصرف کنم.»
همچنین در این میان واکنش برخی از سران کشورهای عربی منطقه نیز بسیار سئوال برانگیز بود؛ روزنامه "یدیوت احارونوت" به نقل قول از منبعی در وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اسرائیل فاش می کند که اخیراً اسرائیل از یکی از کشورهای عربی نامه ای را دریافت کرده که این کشور از حملات تل آویو به لبنان ابراز خرسندی کرده است.
آمریکا با سنجش واکنش های کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به جنگ لبنان و اسرائیل خواهد توانست برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ، برنامه ریزی کند. واکنش هایی که از سوی کشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر صورت می گیرد آمریکا را برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ ترغیب می کند اما هنگامی که موج اعتراضات مردم و دولت ایران و دیگر کشورهای منطقه به گوش آمریکا و همپیمانش می رسد، آنها را به این نکته می رساند که هنوز هم آمریکا نمی تواند آسوده خاطر، گام در خاورمیانه گذارد، بویژه آن که مسلماً هر آینده ای نبرد لبنان داشته باشد دیگر حزب الله به قدرتی مهم تبدیل شده و از اسرائیل جز ببری کاغذی در اذهان نیست.

وبگردی
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!