یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 22 October, 2017

بزرگ‏ترین فضیلت حضرت فاطمه زهرا(س)


بزرگ‏ترین فضیلت حضرت فاطمه زهرا(س)
● شرافت و فضیلت حضرت زهرا(ع)
من عید سعید مولود معظم حضرت زهرا ـ سلام اللّه‏ علیها ـ را به همه شما خانم‏ها و زن‏های تمام کشورهای اسلامی تبریک عرض می‏کنم و از خداوند تعالی مسئلت دارم که همه زن‏های محترمه را در راهی که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است، همان راه را بروند و به مقاصد عالیه اسلامی برسند. برای زن‏ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده‏اند افتخار است و مسئولیت.
من راجع به حضرت صدیقه ـ سلام اللّه‏ علیها ـ خودم را قاصر می‏دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا می‏کنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است که حضرت صادق ـ سلام اللّه‏ علیه ـ می‏فرماید: فاطمه ـ سلام اللّه‏ علیها ـ بعد از پدرش ۷۵ روز زنده بودند. در این دنیا، بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می‏آمد و خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می‏کرد و مسائلی از آینده نقل می‏کرد. ظاهر روایت این است که در این ۷۵ روز مراوده‏ای بوده است؛ یعنی، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیای عظام در باره کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف ۷۵ روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه‏ای که واقع می‏شده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او می‏رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است ـ و البته آن وحی به معنای آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم ـ کاتب وحی حضرت صدیقه در این ۷۵ روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می‏آید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می‏خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیه تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است. او تنزیل می‏دهد او را و وارد می‏کند تا مرتبه پایین یا بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور می‏کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل نظر می‏گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر می‏گویند، تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می‏آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است، بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است. حتی در باره ائمه هم من ندیده‏ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای حضرت زهرا ـ سلام اللّه‏ علیها ـ ست که آنکه من دیده‏ام که جبرئیل به طور مکرر در این ۷۵ روز وارد می‏شده و مسائل آتیه‏ای که بر ذریه او می‏گذشته است، آن مسائل را می‏گفته است و حضرت امیر هم ثبت می‏کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلندپایه او حضرت صاحب ـ سلام اللّه‏ علیه ـ است، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی‏دانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده‏اند ـ با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است ـ این فضیلت را من بالاتر از همه می‏دانم که برای غیر انبیا(ع) آن هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا(ع) و بعض از اولیایی که در رتبه آنها هست، برای کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برای هیچ کس تاکنون واقع نشده و این از فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه ـ سلام اللّه‏ علیها ـ است.
● لزوم تبعیت بانوان از حضرت زهرا(ع)
و شما افتخار کنید که، و همه ما که این روز را «روز زن» قرار داده‏اند و باید که مسئولیتش هم به عهده بگیرید. اگر شما پذیرفتید که روز بیستم جمادی‏الثانیه که روز تولد حضرت زهراست، پذیرفتید که روز زن باشد، این روز را پذیرفتید، این به عهده شما خیلی مسائل را می‏آورد. اگر یک ملتی پذیرفت که فلان روز، روز جهاد است، این باید در آن روز مشغول مجاهده بشود. اگر کسی مشغول مجاهده نشد، این نپذیرفته است که آن روز، روز جهاد است. اگر یک وقت یک ملتی پذیرفت که امروز روز جنگ است، اگر کسی پذیرفت که روز جنگ است و تخلف کند، برخلاف وظیفه انسانی خودش عمل کرده. اگر شما زن‏ها هم و زن‏های ما هم همه، کشور ما همه، پذیرفتید که امروز روز زن است؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتند که روز زن است، به عهده شما مسائل بزرگی ]خواهد آمد ]؛ از قبیل مجاهده، که حضرت مجاهده داشته است، حضرت به اندازه خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حکومت‏های وقت، محاکمه می‏کرده است حکومت‏های وقت را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همه چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت نکردید، بدانید که شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت، این در روز زن وارد نشده است و در این شرافت وارد نشده است.
● نقش زنان در میدان تحصیل و دفاع از اسلام
و من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید که هم در میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم در میدان دفاع از اسلام، این از مهمانی است که بر هر مردی، بر هر زنی، بر هر کوچک و بزرگی جزء واجبات است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاصی که در اسلام زندگی کرده‏اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب است. آن چیزی که محل حرف است، محل صحبت است، قضیه جهاد اولی است، آن بر زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از کشور خودش، از زندگی خودش، از مال خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیه اینکه ترتیب نظامی بودن، یاد گرفتن انواع نظامی بودن را برای آنهایی که ممکن است. این طور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می‏کنیم. البته در آن محیطی که شما تعلیم نظامی می‏بینید باید محیط صحیح باشد، محیط اسلامی باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامی محفوظ باشد.
● نقش زنان در پیشقدم بودن در مسائل عمومی
بحمداللّه‏ زن‏ها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همه مسائلی که عمومی پیش آمده است برای ایران پیشقدم بوده‏اند؛ در مسئله تنباکو پیشقدم بوده‏اند؛ در مسئله مشروطیت پیشقدم بوده‏اند، در مسائلی هم که ما الان مبتلا به آن هستیم حظ وافر دارند، بلکه باید بگوییم که دو چندان حظ دارند. چنانچه یک عده از زن وارد بشوند در ـ فرض کنید ـ یک محلی که محل جنگ است، علاوه بر اینکه خودشان جنگ می‏کنند، مردها را که یک احساسی دارند نسبت به زن‏ها، حساسیت دارند نسبت به زن‏ها، مردها را قوه‏شان را دو چندان می‏کنند. این طور نیست که اینها اگر ـ فرض کنید ـ بروند دفاع کنند، فقط خودشان دفاع کرده‏اند؛ خیر، دفاع کرده‏اند، خودشان دفاع کرده‏اند و دیگران هم به دفاع وارد کرده‏اند. مرد حساس است نسبت به زن، مرد اگر صد نفر مرد را ببیند که می‏کشند، ممکن است خیلی [ ناراحت ] نشود، اما اگر یک زن را ببیند که بی‏احترامی می‏کنند حساسیت دارد ولو اجنبی باشند آن زن، هیچ کار هم به او نداشته باشد، این یک حساسیتی است که مردها دارند. بنابراین، پیشقدم شدن شما در همه مسائل من‏جمله مسائل دفاع، مسائل جهاد، مسائل کمک کردن به جبهه‏ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه‏ای، اسباب این می‏شود که مردها هم بیشتر وارد بشوند، مردها هم قوی‏تر بشوند.
و ما امروزی که در یک همچو مرحله‏ای واقع شدیم که در مقابل این طور تبلیغات بزرگ دنیا واقع شدیم و آن طور جنگ‏هایی که به ما تحمیل کردند و الان هم ما بحمداللّه‏ در هردو جبهه، در هر دو جبهه پیروز هستیم و خداوند تأیید کند این جوان‏های ما را که در آنجا این طور دارند جانفشانی می‏کنند. و من باید تشکر کنم از آنها که همه با هم هستند، یک‏دست شدند همه با هم، این طور نیست که الان در آنجا صحبت از ارتشی باشد، صحبت از سپاهی باشد، صحبت از بسیجی باشد، صحبت از شهربانی باشد، صحبت از دیگران باشد، این طور نیست. الان همه آنها با هم مشغول به عقب راندن این قوای فاسد هستند و تمام اینها بحمداللّه‏ در همه این جبهه‏هایی که بودند تاکنون ـ همان طوری که شنیدید همه‏تان ـ تاکنون در همه اینها پیروز بودند و از آن طرف سرشکستگی صدام از اینجا ظاهر می‏شود که مدال می‏دهد به اینها، مدال شجاعت می‏دهد. در خرمشهر اگر یادتان باشد با اینکه عقب زدند آنها را، بیرون کردند آنها را، مع‏ذلک، مدال داد. حالا هم از قراری که گفتند در همین قضیه فاو، با اینکه اینها همه‏شان، الان دنیا قبول دارد که فاو این طور شده، ولو مبلغین‏شان یک قدری خلاف می‏گویند، اما مع‏ذلک در اینجا هم من شنیدم که نشانه شجاعت دادند. بنابراین، در این روزها باید خیلی ایشان نشانه شجاعت بدهد! برای اینکه در هر روز اینها شکست می‏خورند، در هر روز او باید نشان شجاعت بدهد!
شما خانم‏ها، شما زن‏ها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری که بر مردها در جبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما هم در خارج، در پشت جبهه باید کمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه ـ خدای نخواسته ـ یک وقت دفاع عمومی واجب شد بر همه؛ یعنی، همه ما بی‏استثنا، هر کس قدرت دارد بی‏استثنا، دفاع بر او واجب شد، مهیا باشد از برای دفاع، و البته سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است، دفاع از همه فرهنگ اسلام. شما می‏دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود، در این مدت چند صد سال، بلکه از اول بعد از پیغمبر ـ سلام اللّه‏ علیه ـ تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانم‏ها همان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. و من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و در این سنگر هم پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در جبهه‏ها مشغول به دفاع از کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم ان‏شاءاللّه‏، پیروز باشند. و همه شما ان‏شاءاللّه‏ مؤید و موفق و سالم و سلامت باشید.والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏.

امام خمینی ـ ۱۱/۱۲/۱۳۶۴

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کاربران شبکه های اجتماعی , العقبه , نیروهای مصری , سهم وزارت علوم , فان دارت , اراضی تصرف شده , مستند به دنبال صلح , معنرضان , ستاره دوزی , رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ , شهر ژایوئانگ , تیراندازی در مجالس , سینا نورایی , کارو دانش , خبرنگاران , دونالد ترامپ چین , عمار الحکیم: ایران و عربستان با هم تفاهم کنند , کالا و خدمات , کتابخانه رضوی , عبدالله ثنی , ابراهیم تاش یاپان , شهربانی ماکو , علیه ترکیه , خواستگاری کردن , سلیم معزی , بهترین تیتر , علیرضا رادفر , قوای هسته ای , سیاست و عرفان , ایران آذرباییجان , افزایش پروازها , پنگوئن‌‌ های ماداگاسکار , بزرگترین پایانه مسافری جهان , هدر رفت آب , سازه روی آب , قواعد زیست محیطی , علی اکبر حسنی , خشکسالی و دروغ , سید عبدالوهاب سهل آبادی , عکس هوایی , حفاظتی، , خوانده پاپ , گاو میش , مامون عبدالکریم , آرایشگاه , جراح دهان , بوی خوش , کنفرانس دادن خوب , حمایت بانوان , تابلو تبلیغاتی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
کار و زندگی , استعانت آب از حق جل جلاله بعد از تیره شدن , چشمه اسد، بیله دره، سرعین، اردبیل , .Eکولی انتروتوکسیژنیک ETEC , شهر باستانی كامبادنه، كرمانشاه , انجیلاب، گرگان , غنودن نرگس لیلی از بیماری، و مجنون بی‌خواب را در خو... , دلی دارم که از تنگی درو جز غم نمی‌گنجد , مدارس دولتی متوسطه , تحریک مجاری نیم‌دایره‌ای , بیان وادی استغنا , تصویرخوانی , زمان برداشت کلزا , بهداشت فردی , گیلان غرب، استان كرمانشاه , مطالعات شهری , با غمش خو کردم امشب گرچه در زاری گذشت , رجوع کردن بدان قصه کی شاه‌زاده بدان طغیان زخم خورد ... , ستون مهره‌ها و لگن , خیام > خیام ,

برخی منابع مهم خبری
parstourism.ir پارس توریسم , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , https: سخت افزار مگ , honarnews.com هنرنیوز , taraznews.com تراز نیوز , taamolnews.ir تعامل , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , farjamnews.com فرجام نیوز , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , plus.ir تی وی پلاس , golagha.ir گل آقا , ictpress.ir آی سی تی , zanefarda.ir زن فردا , nasimonline.ir نسیم , ammariyon.ir عماریون , funpatogh.com فان پاتوق , bukharamag.com بخارا , arw.ir دیده بان حیوانات , iranbalkan.net ایربا , porseshnews.ir پرسش , 24onlinenews.ir 24 آنلاین , asemanweekly.com آسمان , sarihnews.com صریح , eghtesadeiranonline.com اقتصاد ایران , boursenews.ir بورس نیوز , chetor.com چطور , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , asrekhodro.com عصر خودرو , chn.ir میراث فرهنگی , ensafnews.com انصاف نیوز ,

وبگردی
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها