دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 23 April, 2018

ناتوانی جنسی


ناتوانی جنسی
ناتوانی (Impotence) Erectile Dysfuntion در مردان به فقدان نعوظ یا نعوظ ناقص و کوتاه که شخص نتواند عمل مقاربت را در حد اقناع ادامه دهد گفته می‌شود.
● نعوظ Penile Erection:
تحریک جنسی Sexual Stimulation باعث شل شدن Relaxation عضلات صاف کورپوس کاورنوزوم و عروق آلت شده و جریان خون آلت افزایش می‌یابد. در اثر تحریک جنسی NO نیتریک اکساید از انتهای اعصاب و سلول‌های اندوتلیال آزاد شده و گوانیلات سیکلاز را تحریک می‌کند و GTP تبدیل به cGMP می‌شود و این منجر به فسفوریلاسیون پروتئین‌ کیناز G شده و عضلات شل می‌شوند.
● اتیولوژی ED:
بیماری عروق قلبی (نارسایی قلبی، آترواسکلروز، نارسایی گردش خون و ...)، نارسایی ریوی، نارسایی کلیوی، عوارض جراحی (پروستاتکتومی و جراحی عروق، جراحی نخاع، پیوند کلیه، Iumbar sympathectomy و...)، تروما (آسیب دیسک، ضایعات نخاعی)، اختلالات اندوکرین و متابولیک (بیماری‌های هیپوفیز، تیروئید، آدرنال، دیابت، هیپرپرولاکتینمی، هیپوگنادیسم و ...)، اختلالات نورولوژیک یا عصبی (MS، آسیب‌های مغز و نخاع، صدمات عروق مغز، نوروپاتی محیطی، نوروپاتی دیابتیک، تومورها، کم خونی وخیم، سیفیلیس و...)، مشکلات اورولوژیک (فیموزیس، بیماری پیرونی، پریاپیسم و...)، ناهنجاری‌های مادرزادی (سندرم کلاین فلتر، هیپوسپادیاس)، مشکلات روانی (اختلالات اضطرابی، افسردگی، ...)، اعتیاد (الکل، تریاک، مواد محرک)، داروها (آنتی‌کلینرژیک‌ها مانند آتروپین و هیوسین، سایمتیدین، دیگوکسین، مدرها، داروهای ضد افسردگی، استروژن‌ها، اوپیوئیدها، آنتی‌هیپرتانسیوها مانند آلفا بلاکرها، بتابلاکرها، بلاکرهای کانال کلسیم‌، داروهای آنتی‌سایکوتیک، متوکلوپرامید و...)
● تشخیص ED:
بررسی‌ سابقه‌‌ی پزشکی و گرفتن تاریخچه، معاینه‌ی بالینی جسمی، معاینه‌ی روانپزشکی و تست‌ nocturnal penile tumescence (در خواب افراد نعوظ دارند)، بررسی‌های آزمایشگاهی مانند U/A ,CBC، کراتینین، BUN ,FBS، کلسترول، تریگلیسرید، LDL ,HDL، هموگلوبین A۱c، تستوسترون سرم، پرولاکتین، TSH ,T۴ ,T۳ ,LH ,FSH و ...
● تادالافیل Tadalafil:
از دسته‌ داروهای مهار کننده‌‌ی فسفودی استراز تایپ ۵ می‌باشد. سایر اعضای این دسته داروهای سیلدنافیل و واردنافیل هستند.
تادالافیل درسال ۲۰۰۳توسط FDA تأیید شد. این دارو به علت ۳۶ ساعت طول اثر به weekend pill مشهور است. یکی از مزایای تادالافیل نسبت به سیلدنافیل و واردنافیل (طول اثر ۴ تا۵ ساعت) طول اثر ۳۶ ساعت آن می‌باشد.
▪ فرمول تادالافیل: C۲۲H۱۹N۳O۴
● فارماکوکینتیکس:
دارو را می‌توان همراه یا بدون غذا مصرف نمود.
فراهمی زیستی Bioavailibility دارو متغیر است. میزان اتصال به پروتئین‌ PB دارو ۹۴ درصد.
متابولیسم دارو کبدی و از طریق سیتوکروم CYP۳A۴ می‌باشد. عمرنیمه‌ی دارو ۵/۱۷ ساعت است. دفع دارو بیشتر از ۶۰ درصد از طریق مدفوع و بیش از ۳۰ درصد از طریق ادرار است.
● مکانیسم اثر:
داروهای سیلدنافیل Sildenafil، تادالافیل Tadalafil، واردنافیلVardenafil از دسته مهار کننده‌های فسفودی استراز تایپ ۵ هستند (PDE۵ Inhibitors) و از تبدیل cGMP به GMP جلوگیری کرده و موجب افزایش cGMP می‌شوند (cGMP، توسط گوانیلیل سیکلاز دراثر تحریک نیتریک اکساید NO تولید می‌شود) افزایش cGMP باعث شل شدن عضلات corpus cavernosum و عروق آلت شده و موجب Erection می‌شود. این داروها آگونیست‌ گیرنده‌های کلینرژیک هستند (پاراسمپاتومیمتیک) و اثر وازواکتیو استیل کولین را تشدید می‌کنند.
● موارد مصرف:
۱) ناتوانی جنسی (Impotence) Erectile Dysfunction
۲) هیپرتانسیون ریوی Pulmonary hypertension (سیلدنافیل دردرمان هیپرتانسیون ریوی به کارمی‌رود و تادالافیل در فاز ۳ بررسی‌های clinical trials می‌باشد و در درمان Pulmonary arterial hypertension روزی یکبار مصرف می‌شود). در هیپرتانسیون ریوی عدم تعادل imbalance در سیستم PDE۵/NO در ریه وجود دارد.
● تداخلات دارویی و موارد اخطار با مهارکننده‌های فسفودی استراز۵:
تادالافیل توسط CYP۳A۴ در کبد متابولیزه می‌شود و مهار کننده‌های این ایزوآنزیم سیتوکروم P۴۵۰ باعث کاهش کلیرانس سیلدنافیل شده و غلظت پلاسمایی سیلدنافیل را افزایش می‌دهند. داروهای سایمتیدین، سیزاپراید، اریترومایسین، کتوکونازول وایتراکونازول از این گروه هستند و غلظت پلاسمایی سیلدنافیل را افزایش می‌دهند. مصرف همزمان نیترات‌ها (به عنوان ضد آنژین صدری) مانند نیتروگلیسرین، ایزوسورباید دی نیترات، ایزوسورباید مونونیترات، پنتااریتریتول تترانیترات، آمیل نیتریت و به عنوان داروی سکس مانند آمیل نیتریت، ایزوبوتیل نیتریت) با تادالافیل منجر به افت فشار شدید خون (هایپوتنشن) و تاکیکاردی رفلکسی و شدیدتر شدن آنژین صدری و گاهی مرگ می‌شود. زیرا نیترات‌ها از طریق افزایش تولید cGMP عمل می‌کنند.
● سایر تداخلات و موارد اخطار شامل:
آلفابلاکرها (آلفابلاکرهای غیر انتخابی مانند فنتولامین، فنوکسی‌بنزامین و آلفا یک بلاکرها a۱ blockers مانند پرازوسین، ترازوسین،آلفوزوسین، دوکسازوسین، مصرف تامسولوسین نسبت به بقیه همراه با تادالافیل بی‌عارضه‌تر است، a۲ blockers مانند یوهیمبین) - St.Johns wort، آمیودارون، سوتالون، ایبوتیلاید، دوفه تیلاید، پروکایین امید، دیزوپیرامید، کینیدین، فلوکونازول، ووریکونازول، کربامازپین، کلاریترومایسین، سیکلوسپورین، دانازول، دلاویریدین، دگزامتازون، دیلتیازم، افاویرنز، اتوسوکسیماید، HIV Protease inhibitors (آتازاناویر، ایندیناویر، لوپی ناویر، نلفیناویر، ریتوناویر، ساکیناویر)، ایزونیازید، لوواستاتین، داروهای پایین آورنده‌ی فشارخون، نویراپین، نفازودون، مترونیدازول، گریزئوفولوین، سایر داروهای درمان کننده‌ی اختلال نعوظ، فنوباربیتال، فنی‌توئین، ریفابوتین، ریفامپین، سرترالین، ترولئاندومایسین، وراپامیل، زفیرلوکاست، الکل.
● عوارض جانبی:
در اشخاصی که به تادالافیل حساسیت دارند نباید مصرف شود و علائم آلرژی شامل بثورات جلدی، خارش، کهیر، تورم، گیجی و مشکلات تنفسی می‌باشد. سردرد، فلاشینگ، احتقان بینی، دیس پپسی، کمردرد، دردهای عضلانی، درد در اندامها، اسهال، سوزش سردل Heart burn، عوارض شبه سرماخوردگی، تاری دید، پریاپیسم، درصورت وجود بیماری قلبی ممکن است آنژین شدیدتر شده و Stroke و حمله‌ی قلبی و مرگ ایجاد شود، در مواردی هم اختلالات کوری ناگهانی و کری ناگهانی گزارش شده است.
تادالافیل ایزوفرم PDE۱۱ را هم مهار می‌کند. سیلدنافیل و واردنافیل PDE۶ را هم مهار می‌کنند (این آنزیم در شبکیه است). تادالافیل نسبت به بقیه PDE۵ را اختصاصی‌تر مهار می‌کند و واردنافیل هم نسبت به سیلدنافیل PDE۵ را اختصاصی تر مهار می‌کند در نتیجه عوارض چشمی و قلبی تادالافیل و واردنافیل کمتر از سیلدنافیل می‌باشد.
● عوارض چشمی تادالافیل:
اختلال در دید رنگ‌ها (اشیاء را آبی دیده یا اختلال بین دید سبز و آبی ایجاد می‌شود)، تاری دید، التهاب ملتحمه، افزایش ریزش اشک، ادم پلک، (NAION یا nonarteritic ischemic optic neuropathy). در بعضی از اشخاصی که NAION گزارش شد یکسری ریسک فاکتور مانند سن بالای ۵۰ سال، هیپرتانسیون، مصرف سیگار، بیماری کرونری قلب، crowded Disc، هیپرلیپیدمی و دیابت وجود داشت.
اشخاص مبتلا به آنژین صدری، آریتمی، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون، حمله‌ی قلبی، دیابت، اختلالات آناتومیک آلت، نارسایی قلبی، نارسایی کلیه، نارسایی کبد، زخم‌های معده و دوازدهه، بیماریهای هموراژیک، بیماریهای خون مثل سیکل سل آنمی، لوسمی، میلوم مولتیپل، بیماری شبکیه‌ی چشم و وجود بیماری‌های شبکیه مثل رتینیت پیگمنتوزا در اعضای خانواده یا از دست دادن بینایی، درد قفسه‌ی‌سینه هنگام فعالیت جنسی باید به پزشک خود اطلاع دهند.
در صورتی که شخصی که تادالافیل مصرف می‌کند نیاز به عمل جراحی یا جراحی دندانپزشکی داشته باشد باید مصرف دارو را به دکتر خود اطلاع دهد.
● مقدار مصرف:
۱۰ میلی‌گرم تک دوز در طی یک روز نیم‌ساعت قبل از شروع فعالیت جنسی. در صورت نیاز می‌توان دوز دارورا به ۲۰ میلی‌گرم افزایش یا به ۵ میلی‌گرم کاهش داد.

دکتر بابک رضوانجو
فارماکوژیست

منبع : هفته نامه پزشکی امروز

مطالب مرتبط

بررسی عوامل موثر بر اختلالات جنسی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی

بررسی عوامل موثر بر اختلالات جنسی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی
در بیشترموارد بیماریهای مزمن همراه بااختلال عملکرد جنسی هستند. بیماری نارسایی مزمن کلیوی (CRF) نیز از این قاعده مستثنی نیست این اختلال در بیمارانی که تحت همودیالیز، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه هستند نیزبه چشم می‌خورد. ۸۲ تا ۷۱% بیماران دیالیزی دچار اختلال در عملکرد جنسی هستند (۱) تقریباً در حدود ۵۰% مردان دیالیزی دچار اختلال در نغوظ (ED) هستند (۳-۲) ED ناتوانی بیمار برای ایجاد و حفظ یک ارکشن کافی برای انجام یک فعالیت جنسی رضایتبخش است. علت ایجاد این اختلال تحت تأثیر چندین فاکتور جسمی و روحی و روانی قرار می‌گیرد، عواملی مانند نوروپاتی‌های محیطی، نارسایی سیستم عصبی اتونوم، اختلالات عروقی محیطی و استفاده از داروهای مختلف از علل ایجاد کننده این اختلال به شمار می‌روند (۴).سایر علل ایجاد کننده این اختلال می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱) بین سن و بروز ED در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز ارتباط وجود دارد. هر چه سن فرد مبتلا به دیالیز بالاتر باشد میزان شیوع این اختلال افزایش می‌یابد (۳).
۲) اختلالات هورمونی:
مطالعات نشان می‌دهد سطح پرولاکتین پلاسما در مردان دیالیزی افزایش می‌یابد. هایپرپرولاکتیمی می‌تواند با نازایی – کاهش لیبدو و کاهش سطح تستسترون سرم همراه باشد(۲). از جمله اختلالات هورمونی مورد مشاهده در مردان دیالیزی کاهش سطح سرمی تستسترون است که به دلیل افزایش دفع این هورمون- اختلال در تولید توسط سلولهای لاید یک - کاهش پاسخ به تحریک هورمون گونادوتروپین - افزایش سطح LH و FSH - اختلال درمحور هیپوفیز به گوناد میباشد. افزایش ترشح LH منجر به کاهش تولید تستسترون از سلولهای لایدیک می‌گردد. (۵) افزایش FSH در مردان مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی سبب بروز صدمات شدیدی به لوله‌های سمینفرون می‌شود و بالا بودن FSH احتمال بهبودی و بازگشت عملکرد اسپرماتوژنز بعد از پیوند کلیه را پروگنوز پائینی همراه می‌سازد(۶). در ۳۰% مردان همودیالیزی ژنیکوماستنی دیده می‌شود که می‌تواند به دلیل سطح پرولاکتین و نسبت استروژن به اندروژن و اختلالات هورمونی باشد. قابل ذکر است که اختلال در عملکرد بیضه نیز در مردان مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی ایجاد می‌شود , به دلیل اختلال در اسپرماتوژنز و صدمات به بیضه نازایی در این گروه بیماران ایجاد می‌گردد. در آنالیز نمونه اسپرم کاهش حجم مایع منی و آزواسپرمی و الیگواسپرمی و کاهش حرکت اسپرمها نیز دیده می‌شود. در بررسی‌های هیستولوژیکی کاهش فعالیت اسپرماتوژنزو کاهش تعداداسپرماتوسیها -اختلال در لوله‌های سمی‌نفرون- فیبروز بینابینی و کلسیفیکاسیون در این لوله‌ها دیده می‌شود (۷) (۸) (۹).
اختلال در محور غده هیپوفیز - گناد و اختلال در میزان تولید GHRH که به دنبال نارسایی کلیوی ایجاد می‌گرد حتی پس از همودیالیز بندرت بهبود میابد وحتی گاهی تشدید نیزمی‌یابد. ۸۷% مردان CRF پس از پیوند کلیه علی‌رغم طبیعی شدن سطح هورمونی دچا ر ED میباشند. (۱۰)
آنمی از علل مؤثر بر ایجاد ED در مبتلایان بهCRF می‌باشد (Ayub ۲۰۰۰) می‌نویسد درمان و اصلاح آنمی به بهبود عملکرد جنسی در مبتلایان به CRF کمک میکند (۸) .
ارترواسکلروز عروق ناحیه ژنیتال از میزان وازو دیلاتااسیون عروقی ناحیه ژنینال میکاهدو میتواند در ایجاد ED نقش داشته باشد. در افراد دیابتی که روند ارتروسکروز باشدت بیشتری ایجاد می‌گردد این اختلال تشدید مییابد. مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی اغلب به بیماری دیابت نیز مبتلا هستند بنابراین این گروه ED را بیشتر تجربه می‌کنند. دیابت سبب افزایش احتمال بروز نوروپاتی‌های محیطی و اختلال در سیستم اتونوم می‌گردد که در ایجاد ED موثراست.(۱۱)(۱۲)
داروها نیز در بروز ED نقش دارند. مطالعه Bailie(۲۰۰۷) نشان داد مصرف داروهای ضد فشار خون و ضد افسردگی منجر به بروز ED در بیماران CRF میشود (۱۳).
فاکتورهای روانی مانند خستگی، استرس، افسردگی، اختلاف در خانواده و کاهش کیفیت زندگی وکاهش عملکرد روحی روانی اجتماعی فرد نیز در بروز ED نقش مؤثر دارد (۸) انجام دوره‌های دیالیز یکی از استرس زاترین درمانها در بیماری‌های مزمن به شمار می‌رود که تطابق و سازگاری با این شرایط بیماران را با استرس بالایی رو به رو می‌سازد (۱۴).
با توجه به اینکه اختلال در عملکرد جنسی بر مفهوم از خود، رضایت جنسی ، کیفیت زندگی و تصویر ذهنی فرد از خود اثر منفی می‌گذارد (۱۶-۱۵) و خود می‌تواند عاملی جهت افسردگی و بروز استرس‌های روانی و احساس عدم و یا کاهش جذابیت جنسی در فرد(۱۷) و کاهش عملکرد و روابط اجتماعی گردد(۱۸) نیاز به توجه , اهمیت دادن به درمان آن ضروری و مهم به نظر می‌رسد.از درمانهای مورد استفاده برای درمان ED در مردان مبتلا به CRF تحت همودیالیز میتوان به درمانهای دارویی، داروهای داخل مجرای ادراری، تزریق دارو داخل اجسام غاری، درمان با واکیوم و درمانهای جراحی اشاره نمود . (۸) .
سایلدنافیل یکی از چهار دارویی است که با مهار فسفو دیاستراز ۵ در ۸۵% موجب موفقیت در درمان ED در مبتلایان به CRF میگردد (۴) سایلدنافیل سبب افزایش شلی عضلات صاف، کمک به افزایش ارکشن و آزاد شدن نیتریک اوکساید در حضور تحریک جنسی می‌گردد (۱۹) از جمله عوارض این دارو ایجاد سردرد ، گرگرفتگی و دیس‌پپسی می‌باشد (۴) توصیه می‌گردد تا Viagra یا سایلدنافیل را دردو دوز mg۵۰-۲۵ نیم ساعت قبل از فعالیت جنسی مصرف نمایند این کارمدت و طول مدت ارکشن را افزایش می‌دهد. نکته قابل توجه در تجویزاین دارو اینست که مصرف این دارو در افرادی که سابقه‌آنژین و درمان با نیتراتها را دارند, به دلیل افزایش احتمال حمله قلبی ممنوع است(۱۹).
آلپروستادیل (پروستوگلاندین E۱) نیزدر درمان این بیماران استفاده میشود. تجویز داخل مجرای ادراری توسط یک اپیکاتور برروی اجسام غاری اثر می‌گذارد. مطالعه پادما (۱۹۹۷) برروی ۱۵۱۱ فرد مبتلا به ED نشان داد ۷۰% موفقیت و بهبود ED در بکارگیری این روش وجود دارد . از عوارض این روش درد آلت در۷/۳۵% بود (۲۰) . تزریق آلپروستادیل به آلت نیز سبب شلی عضلات صاف و وازودیلاتاسیون می‌گردد . رضایت جنسی در ۸۵% موارد دیده میشود. از عوارض جانبی این روش درد موضعی در ۱۷% ، هماتوم و اکیموز در ۵/۱% ، پریاپیسم در ۳/۱% میباشد. در افرادی که دچار کواگولوپاتی هستندتجویز داروبایستی با احتیاط انجام شود.(۸).
واکیوم‌ها نیز در ۹۰% موارد بکارگیری موفقی داشته‌اند . عوارض جانبی بکارگیری واکیومها درد، بی‌حسی آلت ، و تیرگی و تحریک موضعی پوست است (۸)
در درمان اختلالات هورمونی ،تزریق تستسترون اثر کمی در درمان ED دارد (۲۱). استفاده از کلومیفن در مردان اورمیک، کمبود آندوژن را تا حدی تصحیح می‌کند. ولی مصرف دراز مدت آن، در این بیماران توصیه نمی‌شود. در هایپرپرولاکتینمی از آنتاگونیست‌هایی مانند فنوتیازین، کلروپرومازین، پرومازین، هالوپریدول ومتوکلروپرامید و کاهش دهنده‌های ترشح دوپامین درCNS مانند متیل‌دوپا، رزرپین و استروژن با دوز بالا و گاه آنتاگونسیت‌های رسپتورهای دوپامین مانند بروموکریپتین می‌توان استفاده کرد (۸)
اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به CRF تحت دیالیز نیز دیده می‌شود زنان مبتلا به CRF از کاهش لیبیدو و کاهش توانایی دستیابی به ارگاسم شکایت دارند . در زنان مبتلا به CRF اختلال در قاعدگی و باروری از مشکلات شایع است، سیکلهای قاعدگی نامنظم می‌گردد. فرد ممکن است دوره‌هایی از هایپرمنوراژی را تجربه کند که حتی به دنبال از دست دادن حجم زیاد خون نیاز به ترانسفوزیون خون داشته باشد، در بیوپسی از آندومتر نقص در ترشح پروژسترون و اثرات آن روی آندومتررا می‌توان بررسی نمود.
افزایش پرولاکتین خون منجربه گالاگتوره، نازایی و اختلال عملکرد جنسی می‌شود. اختلال در ترشح GNRH می‌تواند سبب بروز یائسگی زودرس در فرد گردد، کاهش استرادیول منجر به آمنوره و آتروفی واژن و مقاربت دردناک در فرد می‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد تجویز دوز کم تستسترون می‌تواند سبب افزایش تمایلات جنسی در زنان گردد. بروموکریپتین با درمان و کنترل هایپرپرولاکتینمی می‌تواند سبب بهبود عملکرد جنسی زنان گردد (۲۲). پیوند کلیه می‌توانددر طبیعی شدن تمایلات جنسی تآثیر دانسته شود (۲۳). حاملگی به ندرت در زنانCRF ایجاد می‌شودو معمولاً با درصد بالایی از مرگ جنین و سقطهای مکرر همراه است.
اختلال در باروری و عملکرد جنسی بیماران مبتلا به CRF تحت همودیالیز را تهدید می‌کنند و می‌تواند کیفیت زندگی آنها را تحت اثر منفی قرار دهد. توجه به این بعد از زندگی و ارائه راه حل‌های مؤثر می‌تواند به کاهش این اختلال و ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران کمک می‌نماید.

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!