شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ / Saturday, 20 January, 2018

ضایعات برنج


ضایعات برنج
تولید هر محصول کشاورزی در مزرعه و پس از تولید در خارج از آن دارای ضایعات زیادی است که این ضایعات شامل برنج هم می‌شود. برنج در فرایند تولید (کاشت، داشت و برداشت) و پس از تولید (مراحل تبدیل و مصرف) ضایعات فراوانی دارد.
● ضایعات بذر
بذر مصرفی مورد نیاز در واحد سطح خیلی کمتر از آن مقداری است که کشاورزان مصرف می‌کنند. بطور معمول با ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم بذر می‌توان یک هکتار را نشاء کرد. بنا به دلائلی خیلی از کشاورزان ۶۰ تا ۹۰ کیلوگرم بذر در هر هکتار مصرف می‌کنند. لذا می‌توان بطور متوسط ۳۰ کیلوگرم در هر هکتار در مصرف بذر صرفه‌جوئی کرد.
▪ برخی از علل زیادی مصرف بذر:
- از بین رفتن جوانه‌ها در اثر گرمای زیاد آب و محیط در موقع جوانه‌زنی.
- از بین رفتن بذر و گیاه در اثر ضدعفونی نکردن بذر.
- بذرپاشی انبوه و با تراکم زیاد در خزانه برای مقابله با علف‌های هرز. متراکم پاشیدن بذر سبب می‌شود تا گیاه ضعیف و باریکی بدست آید و در موقع نشاء عملاً به جای ۵ تا ۶ بوته، ۱۰ تا ۱۵ بوته در هر کپه استفاده شود.
- از بین رفتن بذر و گیاه در اثر حمله پرندگان خصوصاً گنجشک، موش، حلزون، خوک، گاو و مگس خزانه و غیره.
- از بین رفتن بوته‌ها در اثر مصرف زیاد علف کش‌ها در خزانه.
- از بین رفتن گیاه به علت پوسیدن در اثر عدم تخلیه آب و آب‌ماندگی.
- از بین رفتن گیاه در اثر سرمای خزانه خصوصاً خزانه‌های سنتی.
● ضایعات سرما در زمان کاشت و داشت و برداشت:
سرما در خزانه در بعضی از سالها باعث خسارت زیادی می‌شود خصوصاً خزانه‌های بدون پوشش نایلن. سرما در زمان نشاء سبب تأخیر در رشد نشاء شده و در بعضی مواقع باعث از بین رفتن گیاه می‌گردد که در این صورت برای جبران خسارت وارده باید واکاری نمود.
سرما در زمان زایشی خصوصاً در مرحله تقسیم سلولی و تشکیل سلول‌های جنسی در قبل از ظهور خوشه و قبل از گل‌دهی باعث عقیمی و پوک شدن دانه می‌شود. حرارت کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد به مدت دو روز تأثیر چندانی در عقیمی دانه‌ها ندارد لیکن اگر این حالت به مدت ۶ روز ادامه یابد تقریباً صددرصد دانه‌ها عقیم می‌شوند.
سرما در مرحله گل‌دهی (گرده افشانی و تلقیح) باعث عدم تلقیح و پوکی دانه می‌شود. حرارت ۱۰ تا ۱۳ درجه برای گرده‌افشانی ارقام دانه گرد و حرارت کمتر از ۱۵ درجه برای تلقیح آنها مناسب نیست و حرارت کمتر از ۱۸ درجه نیز برای ارقام دانه دراز مناسب نیست. سرمای آب در پوکی دانه نقش دارد. اراضی زیر سدها که از آب سرد مشروب می‌شوند و نیز اراضی که با آب چاه‌های عمیق آبیاری می‌گردند، بیشتر در معرض پوکی دانه قرار دارند. در ورودی آب‌های سرد مزرعه با پوکی دانه و شدت بیماری بلاست و لکه قهوه‌ای مواجه هستیم.
سرما در موقع رسیدن باعث تأخیر در رسیدن و شکم سفیدی دانه و حتی ریزش بیشتر دانه می‌شود. درجه حرارت کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد برای رسیدن مناسب نیست.
● ضایعات گرما در خزانه و مراحل داشت و برداشت:
گرمای زیاد در خزانه‌های با پوشش نایلن و عدم مدیریت صحیح باعث خسارت به گیاه در خزانه شده و سبب افت محصول (به علت تنفس زیاد و غیره) نیز خواهد شد.
گرمای زیاد در خزانه با پوشش یا بدون پوشش نایلن، سبب از بین رفتن سریعتر مواد آلی و مواد غذایی خاک می‌شود. لذا در خاکهائی که از لحاظ مواد آلی فقیر هستند باعث تسریع رشد زایشی گیاه در خزانه خصوصاً برای ارقام زودرس می‌شود. وقتی گیاه در خزانه به رشد زایشی برود پس از انتقال نشاء به زمین اصلی مجدداً پنجه دهی نموده، در نتیجه تعدادی از بوته‌ها زودتر به خوشه رفته ولی پنجه‌ها دیرتر خوشه می‌دهند. در این حالت، عدم یکنواختی در رسیدن باعث ایجاد مشکلاتی در برداشت محصول شده که ضایعات زیادی را بدنبال دارد.
گرمای زیاد در موقع آبستنی (Booting) سبب عقیمی دانه‌ها و در موقع گل‌دهی و تلقیح باعث عدم باروری می‌گردد. گرمای زیاد در موقع رسیدن سبب زودتر رسیدن محصول می‌گردد. به علت زودتر رسیدن محصول، وزن هزار دانه کاهش یافته و عملکرد تقلیل می‌یابد.
گرمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد در مراحل مختلف رشد و نمو برای گیاه برنج مناسب نیست.
● ضایعات ناشی از رطوبت هوا:
رطوبت نسبی هوا در افزایش یا کاهش محصول تأثیر دارد. بالا بودن رطوبت نسبی هوا (ابری و بارانی بودن هوا به مدت چندین روز) باعث ازدیاد کرم ساقه‌خوار- برگخوار و شدت بیماری بلاست، شیت بلایت، سیاهک دروغی و غیره می‌گردد. در صورت عدم کنترل، خسارت جبران ناپذیری وارد می‌شود. در صورت کنترل هم تا حدی خسارت وارد می‌شود.
بالا بودن رطوبت هوا (بیش از ۹۰ درصد در اثر بارانی و ابری بودن هوا) قبل از ظهور خوشه و بعد از ظهور خوشه (زمان گرده‌افشانی و تلقیح) باعث کاهش تلقیح و در نتیجه پوکی دانه می‌شود. کمبود رطوبت نسبی هوا نیز باعث طغیان کرم تک نقطه‌ای برنج و از طرف دیگر باعث کاهش گرده افشانی و تلقیح می‌گردد. رطوبت کمتر از ۴۰ درصد و بیش از ۹۰ درصد در زمان گرده‌افشانی و تلقیح باعث پوکی دانه می‌شود. رطوبت نسبی مناسب در زمان گل‌دهی ۷۰ تا ۸۰ درصد است.
● ضایعات باد و باران و تگرگ:
بادهای سرد و گرم و خشک برای برنج زیان‌آور می‌باشند و بادهای شدید باعث ورس گیاه و ریزش دانه می‌گردد. باران قبل از خوشه‌دهی و گل‌دهی باعث افزایش دانه‌های پوک می‌گردد. باران در موقع رسیدن باعث ریزش دانه شده و باران مداوم نیز سبب تأخیر در برداشت و جمع‌آوری شالی‌های درو شده می‌شود. تأخیر در برداشت و تأخیر در جمع‌آوری شالی‌های درو شده نه تنها باعث ریزش بیشتر دانه می‌گردد بلکه در ارقام بدون خواب (Dormancy) باعث جوانه‌زنی دانه‌ها بر روی خوشه‌های درو نشده یا درو شده می‌شود که در نتیجه از کمیت و کیفیت محصول می‌کاهد. در اثر بارندگی مداوم و طولانی رنگ‌ دانه به رنگ زرد تیره درمی‌آید و از بازارپسندی دانه می‌کاهد و طعم آن تا حدی تغییر خواهد کرد. تگرگ در بعضی مواقع آنچنان شدید و سنگین است که خسارت غیرقابل جبرانی به محصول وارد می‌کند.
● ضایعات ناشی از آب:
آب‌ماندگی و زیادی آب در خزانه باعث مرگ گیاهچه می‌شود. زیادی عمق آب در زمان نشاء‌کاری افزایش عمق کاشت نشاء شده و تأخیر در رشد و پنجه‌دهی را به دنبال خواهد داشت. زیادی عمق آب بعد از نشاء‌کاری سبب کاهش پنجه‌دهی و طویل شدن گیاه گشته و طویل‌تر شدن گیاه در ارقام پابلند نیز موجب ورس گیاه می‌گردد. اگر ورس گیاه در موقع گل‌دهی و شیری شد دانه صورت گیرد باعث کاهش شدید محصول می‌گردد. عمق زیاد آب باعث افزایش شدت بیماریها می‌شود. غوطه‌ور شدن گیاه در آب به مدت چند روز ممکن است تا ۹۰ درصد موجب افت محصول گردد.
بی‌آب و خشک شدن مزرعه پس از نشاء‌کاری باعث افزایش علف‌های هرز، عدم پنجه‌دهی مناسب، عقیمی و پوک شدن دانه‌ها، پرنشدن کامل دانه‌ها و کاهش شدید محصول می گردد «خصوصاً اگر در زمان گل‌دهی و قبل از رسیدن دانه باشد».
● کیفیت آب آبیاری:
کیفیت آب آبیاری در افزایش و کاهش محصول نقش بسزایی دارد. آبهایی که دارای املاح مفید هستند مانند پتاسیم، منیزیم، کلسیم، گوگرد و غیره در افزایش عملکرد تأثیر مثبت دارند، ولی آبهائی که بیش از اندازه کلر، بیکربناتها، بر، سدیم و عناصر سنگین داشته باشند در کاهش عملکرد نقش دارند. اگر S.A.R, EC و PH آب و خاک زیاد باشد، باعث کاهش محصول می‌شوند. چنانچه EC آب و خاک بیش از ۲، S.A.R بیش از ۱۰ و PH بیش از ۷ باشد، افت محصول را به همراه دارند.
● ضایعات ناشی از خاک:
برنج در خاکهائی که دارای ۴۰ تا ۶۰ درصد رس به همراه ۲ تا ۵/۲ درصد مواد آلی باشند، خوب رشد می‌کند و محصول خوبی می‌دهد. خاکهای شنی به علت فقر مواد آلی و مواد غذایی و شستشوی عناصر مغذی عملکرد خوب ندارند. خاکهای با بافت خیلی سنگین به علت نفوذپذیری کم، خصوصاً اگر با تراکتور آماده گردند به علت افزایش و تراکم گازهای زیان‌آور و عدم جذب عناصر غذایی خصوصاً روی، پتاس و غیره باعث کاهش عملکرد می‌شوند.
‌● ضایعات ناشی از مصرف کود:
مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی علاوه بر از دست رفتن سرمایه ملی و پول کشاورز، موجب آلودگی محیط زیست نیز می‌شود. زیادی یا کمی هر عنصر در خاک و گیاه مسمومیت یا کمبود و یا کاهش کمی و کیفی محصول را به همراه دارد.
مثلاً مصرف زیاد و نادرست کود ازته (اوره و غیره) باعث افزایش آفات و امراض گشته و همچنین ورس گیاه، عدم تلقیح و پوکی دانه را در پی دارد. مصرف بهینه و متعادل کودهای مصرفی و کلیه عناصر مورد نیاز گیاه می‌تواند اثر مثبتی در کمیت و کیفیت محصول داشته باشد.
● ضایعات ناشی از مصرف سموم و علف‌کش‌ها:
به کارگیری نادرست، مصرف کم و یا زیاد سموم و علف‌کش‌ها نه تنها باعث عدم حفظ مؤثر محصول می‌گردد بلکه باعث آلودگی محیط زیست و از بین رفتن حشرات مفید و کاهش محصول نیز می‌گردد. بعنوان مثال مصرف زیاد علف‌کش‌های ساترن و ماچتی قبل از بذرپاشی باعث از بین رفتن بذر و گیاهچه شده و مصرف زیاد این علف‌کش‌ها در زمین اصلی باعث اختلال در جذب سیلیس می‌گردد. کم جذب شدن سیلیس در گیاه خصوصاً ارقام پابلند و حساس به بیماری مانند طارم باعث ورس و شدت بیماریها و آفت خواهد شد.
● ضایعات ناشی از آفات و بیماریها:
آفات و بیماریها از عوامل مهم ضایعات در مراحل تولید و پس از تولید برنج می‌باشند. هر ساله علیرغم اقداماتی که در جهت کنترل و مبارزه با آفات و بیماریها به عمل می‌آید معهذا خسارت قابل توجهی به برنج وارد می‌کنند. چنانچه برای کنترل و مبارزه با آفات و بیماریها از سموم استفاده گردد، ممکن است مقداری از سموم مصرفی همراه با تغذیه برنج وارد بدن مصرف‌کننده گردد. لذا شایسته است در کنترل آفات و بیماریها از روشهای غیرشیمیایی، بیولوژیک یا تلفیقی استفاده گردد.
● ضایعات ناشی از علف هرز:
علیرغم مبارزه زراعی، مکانیکی و شیمیایی بر علیه علف‌های هرز، آنها هر ساله خسارت سنگینی از نظر کمی و کیفی به محصول وارد می‌آوردند. در صورت عدم کنترل در خزانه و زمین اصلی بیش از ۷۰ درصد محصول کاهش می‌یابد. علف‌های هرز تقریباً دو برابر گیاه برنج آب مصرف می‌کنند و ۲ تا ۳ برابر نبات اصلی از املاح فسفری و پتاسی خاک استفاده می‌کنند. عمده علف‌های هرز عبارتند از سوروف- اویارسلام- پهن‌برگها و غیره.
● ضایعات ناشی از عدم تسطیح و کوچک بودن قطعات برنجکاری:
یکی از مشکلاتی که همواره در زراعت باعث محدود شدن هر چه بیشتر بکارگیری ماشین‌آلات و انجام هرچه بهتر عملیات بهزارعی شده و نیز باعث اتلاف زمینهای حاصلخیز جهت مرزبندی شالیزاریها در کشورمان می‌شود، عدم تسطیح اراضی و کوچک بودن اندازه کرتهای مزارع شالیزاری است. کوچک بودن اندازه کرتهای زیر کشت و متعدد بودن قطعات شالیزارها موجب گردیده است که سطح قابل توجهی از زمینهای مستعد صرف مرزبندی و قطعات مربوط به آنها گردد، بعلاوه اینکه این امر همواره به عنوان یکی از موانع اصلی و اساسی برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر از ماشین‌آلات در زراعت برنج مطرح بوده و مانع کاهش هزینه‌های نیروی انسانی می‌شود که ۹۰-۸۰ درصد هزینه تولید برنج کشور را تشکیل می‌دهد. تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی (یکجا نمودن قطعات پراکنده و تسطیح و تجهیز آن) موجب افزایش بهره‌وری از زمین، آب، ماشین‌آلات و سایر نهادها می‌گردد.
● ضایعات ناشی از عدم کاربرد صحیح ماشین‌آلات:
عدم آموزش کافی برنجکاران و دارندگان ماشین آلات در نحوه نگهداری و استفاده صحیح از ماشین‌آلات کشاورزی (تیلر، تراکتور، خرمن‌کوب تیلری و تراکتوری، کمباین دروگر و موتور پمپ و غیره) عامل مهم دیگری از ضایعات وارده از طریق عدم شناخت و استفاده صحیح از ماشین‌آلات کشاورزی می‌باشد. از آنجائیکه در حدود ۹۵ درصد کمباین و دروگرها و ۴۰ درصد تیلرها و تراکتورها استیجاری می‌باشند در نتیجه زمین خوب شخم زده نمی‌شود و در موقع خرمن‌کوبی با کمباین نیز ریزش، شکستن و ترک خوردن (بنددار شدن) دانه‌ها بیشتر می‌گردد. خصوصاً اینکه اگر کمباین‌های مورد استفاده مستعمل و کهنه باشند این مسئله حادتر است.
● ضایعات در مراحل برداشت، جمع‌آوری و حمل و نقل:
برداشت با دست، دروگر یا کمباین مخصوص برنج، ضایعاتی را به همراه دارد، خصوصاً اگر محصول ورس کرده باشد یا بیش از اندازه رسیده باشد. بیش از اندازه رسیدن محصول نه تنها باعث ریزش دانه‌ها در زمان برداشت و جمع‌آوری و حمل و نقل می‌گردد، بلکه باعث بنددار شدن دانه در زمان تبدیل و افزایش دانه‌های شکسته و نیمدانه می‌گردد. جمع‌آوری و حمل و نقل شالی‌های درو شده چه توسط دست و یا توسط گاو، اسب، تیلر یا تراکتور خصوصاً در ارقام حساس به ریزش، ضایعاتی را در بر دارند. در ارقام حساس به ریزش باید تا حدی زودتر از موعد اقدام به برداشت محصول نمود.
● ضایعات در تبدیل و نحوه کاهش آن:
در زمان تبدیل شلتوک به برنج میزان ضایعات بین ۵ تا ۱۵ درصد متغیر است. با توجه به سطح ۶۳۰۰۰۰ هکتار کشت برنج کشور و با متوسط تولید ۴ تن شلتوک در هر هکتار، میزان ضایعات با حداقل ۵ درصد در حدود ۱۲۶۰۰۰ تن شلتوک می‌گردد که با احتساب هر کیلو ۱۸۰۰ ریال (در سال ۷۹) مالی آن ۸/۲۲۶ میلیارد ریال خواهد بود.

تهیه و تنظیم :مهندس عبدالله سلیمانی
www.berenge.com
محمد آقا
http://www.royan۴.blogsky.com

مطالب مرتبط

حبس کربن در خاک


حبس کربن در خاک
● نگاهی به نقش کشاورزی و مدیریت خاک در کاهش گرمایش جهانی
در دهه اخیر، گرمایش جهانی از یک نگرانی دور از انتظار به یک واقعیت علمی تبدیل شده است. مقدار دی اکسیدکربن، متان و اکسید نیتروژن که از مهم ترین گازهای گلخانه یی موجود در جو زمین هستند، پس از انقلاب صنعتی به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. این گازها که از منابع متفاوت طبیعی یا مصنوعی وارد اتمسفر می شوند، گرما را جذب کرده و به تنظیم دمای جو کمک می کنند. بدون این گازها کره زمین به شکل یک توده یخ می بود. اما در عین حال تحقیقات نشان داده که بالا رفتن بیش از حد غلظت آنها به افزایش نگران کننده دما منجر خواهد شد. اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی دولت بوش در حالی که پیش از آن مخالف بود در اظهارنظری تایید کرد که گازهای گلخانه یی در تغییرات آب و هوا نقش دارند.
در سال ۱۹۹۷ نمایندگان بیش از ۱۶۰ کشور در توکیو گرد هم آمدند. این کشورها در پایان مذاکرات خود در «اجلاس ملل متحد برای بررسی تغییرات آب و هوا» موافقتنامه یی به تصویب رساندند که به پیمان کیوتو معروف شد. در این موافقتنامه برای هر کشور سطح مجازی از انتشار گازهای گلخانه یی تعریف شد.
هر چند ایالات متحده به دلایل گوناگون اقتصادی به این پیمان نپیوسته است اما در این پیمان مقرر شد که سهم این کشور هفت درصد کمتر نسبت به سال ۹۰ باشد.
پیمان کیوتو در نهایت در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۴ با پیوستن روسیه به آن حداقل امضای کشورها را برای رسمی شدن در پای خود دید و بدین ترتیب از ۱۶ فوریه ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد.
«تلن» (Thelen) یکی از دانشمندان موسسه علوم خاک و کشاورزی MAES معتقد است پیمان کیوتو، توجه ها را به گرمایش جهانی و گازهای گلخانه یی جلب کرده است. او که روی موضوع ذخیره کربن در خاک از طریق عملیات زراعی مطالعه می کند، می گوید تمرکز هرچه بیشتر سیاستگذاران بر گرمایش جهانی، این امکان را به او و همکارانش خواهد داد که روش هایی برای مدیریت خاک در کشاورزی اعمال کنند که هم به نفع کشاورزان باشد و هم به نفع محیط زیست.
«دو-هونگ مین» (Doo-hong min) دیگر محقق MAES نیز می گوید؛ «کشاورزی می تواند کربن موجود در جو را کاهش دهد.
چرا که درختان و محصولات کشاورزی برای فتوسنتز نیاز فراوانی به CO۲ دارند و آن را از طریق هوا به دست می آورند و در طول زمان کربن را داخل خاک برده و در آنجا ذخیره می کنند. «او می گوید یکی از نکات کلیدی برای نگهداری کربن در خاک، مدیریت شخم است. عملاً سیستم No-Tile (روشی که در آن زمین بدون شخم زده شدن زیر کشت می رود) قابلیت خاک را برای نگهداری آب و مواد غذایی در داخل خود و در نتیجه تولید محصول بهتر افزایش می دهد.
«رابرتسون» نیز یکی از محققان MAES است که در ایستگاه تحقیقات زیست شناسی کلاگ (KBS) مشغول به کار است. او مرکز تحقیقات بلندمدت اکولوژیکی (LTER) را در آنجا مدیریت می کند. «رابرتسون» و «تلن» در حال بررسی این نکته هستند که چگونه با مدیریت عملیات زراعی می توان کربن بیشتری را از اتمسفر خارج و در خاک ذخیره کرد.
«تورتسکی» محقق بخش آبزیان، حیات وحش و زیست شناس گیاهی در MAES می‌گوید؛ «کربن عنصر اصلی تشکیل دهنده دو گاز عمده گلخانه یی، یعنی دی اکسیدکربن و متان است.» تحقیقات «تورتسکی» روی لایه های یخ دائمی (Permafrost) و تالاب های عرض های جغرافیایی بالا (نواحی قطبی) مانند آنچه در آلاسکا، شمال کانادا و سیبری وجود دارد، متمرکز شده است. «تورتسکی» معتقد است این مناطق توانایی جذب و نگهداری کربن را دارند. او توضیح می دهد که در طول هزاران سال این مناطق به عنوان یک اسفنج برای جذب کربن عمل کرده اند. اما هنگامی که هوا گرم می شود، یخ های این مناطق ذوب می شوند و کربن آزاد می شود.
هر چند دانشمندان موسسه MAES با دید متفاوت به قضیه نگاه می کنند اما هدف همه آنها یک چیز است و آن کاهش انتشار گازهای گلخانه یی به وسیله ذخیره مقادیر بیشتر کربن در خاک است. «تلن» می گوید در کشاورزی و اکولوژی تخصص داریم و بنابراین می توانیم همه جوانب کار را در نظر بگیریم.
● نقش کشاورزی در تثبیت کربن
محصولات کشاورزی و دیگر گیاهان طی فرآیند فتوسنتز، از دی اکسیدکربن موجود در هوا استفاده می کنند. هنگامی که برگ ها، ساقه یا دیگر اجزای گیاهان در پاییز روی زمین می افتد، هنگام پوسیده شدن توسط میکروارگانیسم ها، کربن موجود در آنها به دی اکسیدکربن تبدیل می شود. عملیات زراعی خاصی در این موقع مثل استفاده از سیستم بدون شخم (No-Tile) مقدار کربن را در خاک افزایش می دهد.
در واقع شخم باعث می شود کربن به راحتی از خاک خارج شود.«تلن» درباره نقش کشاورزی می گوید؛ «عملیات کشاورزی به راحتی می تواند دی اکسید کربن را از هوا خارج کند. فعالیت های زراعی در برابر نگرانی از افزایش گاز دی اکسیدکربن در جو یک راه حل آسان و در دسترس است. در حالی که در جست وجوی راهکارهای جایگزین برای استفاده از سوخت فسیلی هستیم، می توانیم کشاورزی را به عنوان یک راه حل کوتاه مدت در نظر بگیریم. کشاورزی باید بین ۲۰ تا ۴۰ درصد به کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن طبق پیمان کیوتو کمک کند.
خاک قابلیت نگهداری مقدار زیادی کربن را در خود دارد. خاک ها قبل از دوران کشاورزی که هنوز دست نخورده بودند ۴۰ تا ۵۰ درصد کربن بیشتری نسبت به حالا داشته اند.
در عین حال کشت گیاهان پوششی که مدت بیشتری در خاک باقی می مانند - مانند یونجه و سایر علوفه ها - کربن بیشتری به خاک می افزایند چرا که با کشت این گونه گیاهان تا مدتی زمین شخم زده نمی شود.سیستم کشاورزی بدون شخم بهترین راه برای تثبیت و ذخیره کربن در خاک است در ضمن این شیوه از یک جنبه دیگر نیز به کاهش انتشار دی اکسیدکربن در جو کمک می کند، بدین ترتیب که وقتی شما مجبور نباشید برای شخم زدن و استفاده از تراکتور سوخت بسوزانید، مسلماً گاز دی اکسیدکربن نیز به هوا نمی فرستید.
«رابرتسون» در این باره می گوید؛ «ذخیره کردن کربن در خاک همچنین خاک را برای کشت وکار مناسب تر می کند و منافع خوبی برای زارعان دارد. هرچه مواد آلی در خاک بیشتر باشد، درجه تخلخل آن نیز بیشتر خواهد بود و این به معنای افزایش توانایی خاک در نگهداری آب است و بدین ترتیب بذور کاشته شده، به آسانی به آب دسترسی دارند. همین مساله در مورد مواد غذایی خاک نیز صادق است و خاک را محیط مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم ها و موجودات مفید خاک مانند کرم خاکی می کند و این به نفع کشاورزی است.
«تلن» می گوید؛ «کشاورزان متوجه منافع کربن موجود در خاک هستند و به تثبیت آن در خاک علاقه نشان می دهند. تا مدت ها کشاورزان به دلیل دخالت در طبیعت و بر هم زدن اکوسیستم ها و از بین بردن تعادل آنها، مسبب مشکلات زیست محیطی شناخته می شدند. اما حالا از اینکه نقشی در حل معضلات آن داشته باشند، خوشحال خواهند شد.»
ایالت میشیگان در ایالات متحده امریکا یکی از ده ایالتی است که در اتحادیه کاهش گازهای گلخانه یی توسط کشاورزی (CASMGS)، برای توسعه روش ها و گسترش اطلاعات کشاورزی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه یی فعالیت دارد. ۱۵ تن از محققان مرکز MSU، تحقیقات را در این اتحادیه اداره می کنند.
این افراد مجموعه یی از برترین دانشمندان ملی در منطقه بوده که در زمینه کربن خاک و انتشار گازهای گلخانه یی، روش های حفاظت از خاک، مدل سازی کامپیوتری و تحلیل اقتصادی دارای مهارت هستند. «رابرتسون»، محقق ارشد MSU در اتحادیه است.
تحقیقات «رابرتسون» در ایستگاه تحقیقات بیولوژی کلاگ (KBS) شامل مقایسه میزان کربن موجود در زمین های تحت مدیریت کشاورزی (زمین هایی که در آنها کشت و کار صورت می گیرد) با زمین هایی که هیچ گونه مدیریتی روی آنها صورت نمی گیرد (زمین هایی که شخم و کشت نمی شوند) است. او می گوید؛ «ما متوجه شدیم که زمین های شخم زده شده نسبت به زمین های تحت مدیریت No - Tile، در زمان مشابه، دو برابر سریع تر کربن کسب می کنند. اما یکی از سوالاتی که بدون جواب مانده، توانایی خاک در تثبیت و نگهداری کربن جذب شده است. در حال حاضر بیشتر زمین هایی که ده سال است برای این برنامه تحقیقاتی در نظر گرفته شده اند، شخم زده نشده اند. حالا اگر بعد از ده سال آنها را شخم بزنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آزاد شدن کربن از خاک چقدر طول خواهد کشید؟«استوارت گراندی» محققی است که با «رابرتسون» همکاری می کند. تحقیقات او بعضاً نتایج جالبی به همراه داشته است. «گراندی» دو سال پیش یک زمین را در مرکز تحقیقات کلاگ پس از سال ها، شخم زد. نتایج ثابت کرد میزان کربن در خاک پس از شخم زدن کاهش یافته است.
حال دانشمندان در حال پی ریزی مطالعاتی هستند که اثرات شخم زمین را به هنگام کاشت بررسی کنند. هدف این تحقیقات ارائه مستنداتی در زمینه میزان کربن آزاد شده از خاک طی فر آیند کشاورزی است. در این تحقیقات جزیی ترین عواملی که به انتشار گازهای گلخانه یی می انجامد مثل سوخت تراکتور برای شخم زدن زمین یا استفاده از کودهای شیمیایی در نظر گرفته می شود.تاکنون آمارها حکایت از این دارد که شیوه کنونی زراعت ۱۱۰ واحد گاز گلخانه یی وارد جو زمین می کند. این رقم برای کشاورزی ارگانیک (کشت بدون سم و کود)، ۴۰ و برای سیستم کشاورزی No-Tile حدود ۱۰ واحد است.
«رابرتسون» می گوید؛ «ایده آل آن است که ما به اعداد منفی برسیم. در مورد زمین های آیش طی مطالعاتی این عدد منفی ۲۰۰ به دست آمد. اما اشکال کار این جاست که در این زمین ها محصول کشت نمی شود و اگر بخواهد زیرکشت برود به دلیل شخم زده شدن این عدد تغییر خواهد کرد، با این اوصاف در حال حاضر سیستم No-Tile چون به صفر نزدیک تر است، از شیوه رایج کنونی مناسب تر به نظر می رسد. مسلماً هر چند این عدد منفی تر باشد اثرات آن برای هوا بهتر است.» «رابرتسون» در ادامه می گوید؛ «در حالت آرمانی به دنبال سیستمی برای کشت و کار هستیم که ارزش گازهای گلخانه یی آن به اندازه زمین های آیش منفی باشد.»
سایر گازهای گلخانه یی مثل متان و اکسید نیتروژن، حتی گرمای بیشتری را نسبت به دی اکسیدکربن به دام می اندازند. بنابراین حتی مقدار کم این گازها همان تاثیر مقدار زیادتر دی اکسیدکربن را دارد. متان و اکسید نیتروژن در یک دوره صدساله به ترتیب ۲۱ و ۳۱۰ بار بیشتر گرمای سیاره زمین را افزایش می دهند.
اما از آنجایی که دی اکسیدکربن، عمده ترین گاز محیط است، سیاستگذاران در وهله اول به دنبال مهار انتشار این گاز هستند.
گازهای گلخانه یی را اصطلاحاً «پتانسیل گرمایش جهانی» (GWP) می نامند. پتانسیل گازهای متان و دی اکسید نیتروژن را در مقایسه با دی اکسیدکربن می سنجند. GWP دی اکسیدکربن یک بوده و به همین ترتیب این عدد در مورد دی اکسید نیتروژن ۳۰۰ و برای متان نیز ۳۰ است.
نکته یی که در بحث نقش کشاورزی در گرمایش جهانی باید به آن توجه کرد این است که همان رابطه یی که فعالیت های زراعی با انتشار گاز دی اکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن دارد، فعالیت های دامپروری نیز با گاز متان دارد.
واحدهای پرورش گاو شیری که برای تغذیه دام ها از علوفه کاری استفاده می کنند، نقش مهمی در این زمینه دارند. «مین» (min) محققی که در این زمینه تحقیق می کند معتقد است راه هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه یی در این واحدها وجود دارد. برای کاهش انتشار دی اکسید نیتروژن در این واحدها توصیه شده است کودهای ازته یا حیوانی در بهار که گیاهان رشد بیشتری دارند مورد استفاده قرار گیرند تا بیشتر این مواد صرف تغذیه گیاهان شود و کمتر به صورت گاز وارد اتمسفر زمین شوند.
یک راه نیز کوددهی شیاری در مزارع است. در مزرعه ذرت به جای اینکه ازت را در زمین پخش کنیم می توانیم پشته ها را کوددهی کنیم. راه های دیگری نیز وجود دارد از جمله استفاده از مهارکننده های نیتریفیکاسیون و اوره آز با انباشته کردن لاشه و فضولات دام در محوطه هایی مرداب مانند که تخمیر بی هوازی صورت بگیرد، استفاده نکردن از کود حیوانی در مزارع شخم زده در پاییز و زمستان و نیز بهره برداری اصولی و صحیح از مراتع.
اقداماتی هم که به کاهش انتشار گاز متان کمک می کنند شامل متعادل کردن جیره غذایی، ارتقای کیفیت و کمیت مراتع و علوفه کاری ها، به کارگیری افزودنی های خوراکی به غذای دام ها و مدیریت کود مانند پوشیده نگاه داشتن آنها باید مورد توجه دامداران باشد.«مین» و «رابرتسون» با هم همکاری نزدیکی دارند، زیرا معتقدند انتشار گازهای گلخانه یی در واحدهای دامپروری با موضوع کربن خاک طی فرآیند کشاورزی قابل تفکیک نیستند.
● بازاری برای کربن
ایده وجود بازارهایی برای کربن، انگیزه یی برای تثبیت کربن از راه کشاورزی توسط زارعان خواهد بود. به موازات اجرایی شدن پیمان کیوتو، محققان انتظار دارند بازارهای جهانی کربن ایجاد شود و افزایش درآمد کشاورزان در این بازار، انگیزه یی باشد برای تلاش برای تثبیت هر چه بیشتر کربن کشورها و صنایعی که انتشار گازهای گلخانه یی توسط آنها از میزان بالایی برخوردار است.
باید برای این منظور اعتبارهایی در نظر گرفته شود تا از این طریق به کشاورزانی که کربن را در خاک ذخیره می کنند پاداش داده شود.
«رابرتسون» می گوید؛ «این کار زمانی شدنی است که مسوولان مطمئن باشند این بازار توانایی حفظ بقا را برای جبران تلاش زارعان دارد.»«رابرتسون» علاقه دارد روزی را ببیند که بتوان به کشاورزانی که با سیستم No-Tile کار می کنند یا به هر طریقی باعث تثبیت و ذخیره کربن در خاک می شوند، پرداخت های منصفانه یی صورت گیرد. او همچنین به این می اندیشد که بتوان همین پرداخت ها را در مورد تثبیت اکسید نیتروژن داشت.
به اعتقاد دانشمندان موسسه MSU تحقیقات نشان داده که کشاورزی می تواند در میزان دی اکسید نیتروژن موجود در جو موثر باشد. او توضیح می دهد تغییر میزان و زمان کاربرد کودهای شیمیایی می تواند اثر بزرگی بر سطح دی اکسید نیتروژن آزاد شده داشته باشد. او اظهار عقیده می کند که باید به کشاورزان در مقابل تلاش برای کاهش دی اکسید نیتروژن همانند ذخیره کربن مبالغی پرداخت شود.
با وجود همه این مباحث، «رابرت سون»، «مین» و «تلن» تاکید دارند که تثبیت کربن در خاک یک راه حل کوتاه مدت است و تا زمانی که مردم دنیا و به خصوص مردم ایالات متحده به ماشین ها و خانه های بزرگ که مصرف زیاد انرژی را باعث می شوند، علاقه نشان دهند، گازهای گلخانه یی همچنان تولید خواهند شد و سرانجام روزی خواهد آمد که دیگر خاک ها از کربن اشباع شده و توانایی جذب مقدار بیشتری از آن را نخواهند داشت. تثبیت کربن دوای درد ما نیست، این کار در کوتاه مدت خوب است اما بعد از چند دهه که سطح کربن در خاک به تعادل برسد چه خواهد شد؟ این شیوه در واقع مرهمی است که مدت زمان کوتاهی به ما فرصت می دهد تا یک راه حل اساسی پیدا کنیم.

وبگردی
آتش‌نشانی هیچ قدمی برای شهدا برنداشت/حقوقِ فرزندم قطع شد
آتش‌نشانی هیچ قدمی برای شهدا برنداشت/حقوقِ فرزندم قطع شد - مادر شهید نظری با انتقاد از سازمان آتش نشانی می‌گوید؛ این سازمان هیچ قدمی برای پیگیری کار این شهدا برنداشته است. باید خودشان بروند و صحبت کنند تا بنیاد شهید آن‌ها را به عنوان شهید ایثار بپذیرد. نه اینکه خودِ ما، خانواده‌ها نباید از این اداره به آن سازمان، آواره و سرگردان باشند. هرجا که بگویید نامه نوشتیم، درخواست دادیم و مراجعه کردیم. به شورای شهر و نمایندگان شهر خودمان (اراک) در مجلس نامه نوشتم. این…
سرگیجه پلاسکو
سرگیجه پلاسکو - وام ٣٠٠‌میلیون تومانی تبدیل به رویای آنها شده؛ داغ پلاسکو برای کسبه هنوز تازه است. وامی که بعد از سوختن پلاسکو در بوق و کرنا کردند، امروز فقط به یکی از ساکنان پلاسکو داده شده و سهم دیگر کسبه انتظار است.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه - خبر «قرآن مطلا» در روزهای اخیر احساسات بسیاری را جریحه­ دار کرده است. اگربه جامعه و واقعیت ­های آن سری بزنیم چه می توانیم بگوییم؟ گیریم که قران مطلا کار درستی است. آیا با توجه به وجود فقط 100 خانوادۀ زیر فقر در جامعه، باز هم باید برخلاف سیره رسول خدا و امیرمومنان(علیهما السلام) آنان را نادیده گرفت و به کاری ازین دست پرداخت؟ در آن صورت، آیا قرآن مطلا با سیره و سنت رسول...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها