جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018

سهم دانشگاه در نوآوری


سهم دانشگاه در نوآوری
امروزه نگاه به فرآیند توسعه شدیداً تغییر کرده و در سالهای اخیر جنبه سیستمی این فرآیند مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برخورداری از یک سیستم نوآوری، استمرار و بقای فرآیند رشد مبتنی بر فن آوری را تضمین می کند. خروجی سیستم ملی نوآوری، ایجاد، اشاعه و کاربرد فنآوریست. ناکارآمدی نظام ملی نوآوری، منجر به عدم گسترش فعالیتهای علمی و فنآوری و از دست رفتن مزیت ها و فرصت ها می شود.
دولتمردان می گویند که «ما از فعالیتهای پژوهشی پشتیبانی می کنیم، پس چرا پژوهشهای علمی از اقتصاد و فرهنگ ملی پشتیبانی نمی کند». این شکوه به این واقعیت می انجامد که «اگر پژوهشهای علمی به نیازهای جامعه بیشتر توجه نکند، چیزی مگر صمیمیت خشک و خالی در پشتیبانی از علوم از ما انتظار نداشته باشید».
پاسخ دانشگاهیان این است که «پژوهش به پیش کشیدن موضوعاتی می پردازد که هنوز مطرح نشده است. و از طرفی راه رسیدن ایده های تحقیقاتی به محصولات رقابت پذیر، اگر نگوییم نامعلوم، می توان گفت: بسیار ناهموار است. بیست و پنج سال تمام میان کشف ساختمان DNA و سبز شدن ناگهانی نخستین شرکتی که توانست پولی از این طریق به دست آورد، فاصله افتاد. شاید کشف دلیل قطعی حرکت قاره ها بر پوسته زمین، که برای آن به دو دانشمند انگلیسی جایزه نوبل دادند، هنوز مشاغل تازه ای پدید نیاورده باشد. اما این کشف سبب آگاهی بیشتر و از این رو کارآمدتر شدن همه زمین شناسان کاربردی شده است. اینکه دانشگاه با تربیت مردان و زنان جوانی که قادر به پژوهش باشند و ضمن پشتیبانی از علم و معرفت، به حل مسائل عاجل تر عرصه ملی و بین المللی نیز کمک کنند، پاداشی است که بی هیچ تعهدی پرداخت شده است».
برخی دانشمندان ماهیت سؤالات را به سه دسته تقسیم کرده اند. سؤال حال، سؤال قال و سؤال استعداد. سؤال حال یعنی همواره، سؤالی برای پاسخگویی وجود دارد و اگر چنین نبود، چشم ما بر عالم بسته است، لذا حرکت آگاهانه وجود ندارد. سؤال قال یعنی اینکه دانشمندان ناخواسته با سؤالاتی روبرو می شوند که لازم است به آن پاسخ دهند. آنچه که از بی پاسخ گذاشتن این سؤالات از دست خواهند داد، به مراتب بیشتر از آن است که خدای نکرده تصور شود، از بی پاسخ گذاشتن آنها بدست خواهند آورد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: ایهالناس اذا علمتم، اعملو، لعلکم تهتدون، یعنی «ای مردم هنگامی که علم پیدا کردید، عمل کنید تا اینکه هدایت تازه ای بدست آورید». سؤال استعداد هم یعنی اینکه همواره نسبت به شکوفایی استعدادهای موجود، مسؤلیم و در این خصوص از دانشمندان انتظار بیشتری می رود.
هرگونه محیط انتزاعی دانشگاه، مخل شکوفایی استعدادها و پیدایش نوآوری است. دانشگاه نسبت به استعدادهایی که در خود جای داده و یا در محیط پیرامونی مشاهده می شود باید پاسخگو باشد. یعنی اینکه اولاً استعدادها برطبق آنچه که سیاستهای کلان و استراتژی ها، چگونگی آن را مشخص کرده اند، باید شکوفا شده و بکار گرفته شوند. ثانیاً همواره استراتژی های متأثر از دستاوردهای مدیریت دانش، اصلاح شده و در دور بعدی بکار رفته می شوند. مدیریت دانش نقش اصلی را در تأمین سرمایه های دانشی مورد نیاز تولید کالا و خدمات ایفا می کند. از طرفی خود متأثر از استراتژی هایی است که نوع تولید و خدمت را مشخص کرده است. یعنی هم مدیریت دانش در تدوین استراتژی ها نقش دارد و هم مدیریت استراتژی است که مدیریت دانش را مقید می کند که چگونه در مسیر برآوردن نیازها و دستیابی به اهداف تعیین شده، حرکت کند.
وقتی ملاحظه می گردد که مثلاً در رشته زمین شناسی نفت، مزیتهای خوبی داریم و در عین حال دانشمند و متخصص به تعداد کافی تربیت نشده اند. این یعنی اینکه اگر قرار است پژوهش مسئولیت اصلی دانشگاه شود، این نظام پژوهشی باید هم عاقلانه باشد و هم منصفانه.
افزایش اثربخشی تحقیقات، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی مولد و پایدار، افزایش حق مالکیت فکری (Patent)، و کمک به رشد و توسعه کشور از طریق ایجاد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر دانش، مهمترین رسالت های سیستم ملی نوآوریست. نوآوری به تعاملات وابسته است و پاسخ سریع و مؤثر نسبت به نیازها و شرایط جدید جز از مسیر تعاملات دانشگاه با پیرامون خود میسر نخواهد شد. تئوری های اولیه عمدتاً مدل نوآوری را در قالب یک فرآیند خطی رسم می کردند. رواج چنین دیدگاهی با این فرض که افزایش ورودی به فرآیند نوآوری موجب افزایش خروجی نیز می شود، موجب تشویق دولت ها به افزایش مکرر بودجه های تحقیقاتی گردید. اما عدم رشد قابل قبول نوآوری و آثار اقتصادی حاصل از آن در بسیاری از کشورها، علی رغم تخصیص بودجه های کلان به امر پژوهش، نقص رویکرد خطی نوآوری را آشکار ساخت. لذا رویکردهای سیستمی یکی پس از دیگری بوجود آمدند تا اینکه مفهوم «سیستم ملی نوآوری» به عنوان چهارچوب تحلیلی مناسب برای شناخت و مدیریت این پدیده در سطح بسیاری از کشورها شکل گرفت. مقدار پولی که دولت برای علم هزینه می کند مهم است (و هنوز اهمیت اساسی دارد)، اما راهی که این پول در آن صرف می شود، اهمیت بیشتری دارد. باید راهی را طی نمود که علم منجر به پیشبرد تکنولوژی و توسعه همه جانبه گردد. در عین حال بخش خصوصی سهم بیشتری از هزینه های کلی برنامه های آموزشی را بپردازد. پدید آمدن مفهوم «سیستم ملی نوآوری» اساساً بازتاب این درک است که تولید تکنولوژی و همچنین علم، به خودی خود نمی تواند ضامن رشد اقتصادی و اجتماعی یک ملت باشد. مثلاً آمریکا در دهه ۰۸۹۱، هنوز پیشتاز تولید علم و تکنولوژی بود. اما نرخ تولید محصولات و خدمات نوآورانه شرکتهای آمریکایی به هیچ وجه قابل مقایسه با شرکتهای ژاپنی نبود. ریشه یابی این تفاوت به ویژه در اواخر دهه ۰۸۹۱ به خوبی ثابت کرد که نوآوری یا توان ایجاد محصولات و خدمات نوآورانه، چیزی به مراتب بیش از تولید علم و تکنولوژی است. شتاب گسترده بازارهای جهانی که عمدتاً مبتنی بر فنآوری های نو و ملاحظات علمی استوارند، خود مؤید این است که این ارتباطات بسیار تعیین کننده اند. البته باید متذکر شد که رشد و توسعه بدون گسترش و تعمیق توانمندی های داخل، خطر ناپایداری در فرآیند توسعه را به همراه دارد. اقتصاد مبتنی بر چنین توسعه ای در بلند مدت در معرض آسیب ناشی از فرسایش رقابت پذیری (افزایش هزینه نهاده های تولید و تغییرات فنآوری) قرار می گیرند. لذا سیاستهای توسعه صنایع مبتنی بر فنآوری پیشرفته که همراه با تغییرات سریع فنآوری است، باید بگونه ای طراحی گردد که تعامل پویا در همه بخشها، موجبات ارتقاء رقابت پذیری را فراهم سازد. از این رو لازم است تا مدیریت منسجم و دانایی محور بر توسعه فنآوری در سطح ملی و بین المللی بوجود آید. مثلاً در مناطق کمتر توسعه یافته که واجد مزیت های خاص از قبیل وجود منابع معدنی غنی، امکان دسترسی آسان و ارزان به بنادر، تکمیل زنجیره ارزش برای واحدهای بزرگ، وجود منابع انسانی مستعد و منابع تأمین انرژی، مواد اولیه و... هستند. در رقابت پذیری جانمانده و تعادل نسبی در درآمد سرانه و رفاه اجتماعی همه نقاط بوجود می آید. برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی، همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای اجتناب ناپذیر است. این نوع تعاملات خود به همکاری های سیاسی و امنیتی نیز منجر خواهد شد. بسیاری از شرکتهای ورشکسته به این نیاز جدی، توجه کافی نداشته اند و در طرف مقابل شرکتهایی که در بکارگیری توانمندی های محیطی، برنامه مشخصی، همراه با عزم و اراده قوی داشته اند، از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند.
خصوصی سازی و سیاستهای پولی و مالی، باید بستر لازم برای مراجعه و یا مشارکت صنعت در توسعه فنآوری را بوجود آورد. بخش خصوصی علی رغم تجهیز پارکهای فنآوری کمتر به ایفای نقش در این حوزه می پردازد. در حالی که سهم نوآوری به عهده بنگاههای صنعتی نیز هست. ولی بدلیل دولتی بودن این شرکتها این سهم ناچیز است. در حال حاضر این شرکتها حتی در مرحله جذب تکنولوژی های پیشرفته نیز عاجزند. لذا بدنبال خصوصی سازی و سیاستهای صحیح پولی و مالی دولت، این نقش گسترش پیدا کرده و صنعت خصوصی سهم بیشتری از هزینه های برنامه های پژوهشی و آموزشی را می پردازد.
تربیت نیروی انسانی ماهر بخش اصلی اقدامات آینده به شمار می آید. پایه های نوآوری سالم از مدارس ابتدایی گذاشته می شود، لذا دانشجو لازم است از مدرسه مهارتها و انگیزه های لازم برای پیدایش نوآوری را بدست آورد. این امکان ندارد که بخش عمده ای از امکانات دانشگاه معطل بماند تا جوان با فرصت تفریحی که در اختیار دارد، مسئله پژوهش را دوسه سال پیش خود نگه دارد تا درباره آن فکر کند و توانایی خویش را در زورآزمایی با آن بالا ببرد. در حالی که مسائل پژوهشی حوزه های کاربردی اهداف متحرکی هستند که با آنچه که رقبا انجام داده اند سنجیده می شوند و معمولاً هزینه های تجهیزات نیز بالا است. در این حالت خیلی از استعدادها ضایع شده و بدون بهره گیری از آنها از دست خواهند رفت. درک این موضوع، کمک بزرگی در سرعت دستیابی به اهداف استراتژیک خواهد نمود. همانگونه که قبلاً ذکر شد خود استراتژی ها، سیاست ها و نظام پژوهشی نیز در این ارتباط مؤثرند. مثلاً دانشجویانی که در دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پذیرفته شده اند، نوعاً از حیث کسب این مهارتها، ایده آل به نظر می رسند و اساساً گلچین شده اند و در محیط های ایده آل، خوب پرورش یافته اند. ولی وقتی وارد محیط دانشگاه می شوند دانشگاه همپای استعداد و مهارتهای فزاینده ای که قبلاً در خود پرورانده اند، گام برنمی دارد و از این بابت مشکلات جدی ای را برای این دانشجویان که فرصتهای جذابی را در کشورهای پیشرفته، پس زده اند، بوجود خواهد آورد.
ناگفته نماند که پرداختن به علوم پایه به منظور پویایی در امر نوآوری و شکوفایی، خود یک استراتژی است. به فرموده رهبر انقلاب «علوم مهندسی و پزشکی مانند مایحتاج روزانه است. اگر به فکر سرمایه گذاری برای درآمد پایدار و پیوسته نباشیم، در ادامه پولی جایگزین این هزینه های روزانه نخواهد شد». در علوم انسانی نیز گسترش و فراگیری چتر دانش قبل از هر چیزی به ریشه های عمیق و گسترده درخت دانش برمی گردد و مقوله نوآوری در این حوزه با ملاحظات خاص خود همراه خواهد بود.
قضاوت ما اکنون نسبت به گذشتگان که کشور را تحت سیطره استعمارگران درآورده بودند، و دانشگاهها و صنایع ما را به شدت وارداتی و تقلیدی رقم زده بودند، چگونه است. اگر امروز ما به وظیفه خود در این ارتباط عمل نکنیم، و آینده ای که ملزم به ساختن آن هستیم را درست رقم نزنیم، آیندگان چگونه در مورد ما قضاوت خواهند کرد. مدیران می آیند و می روند. اگر کسی از ایشان به رهنمودهای مکرر رهبری در این خصوص توجه نداشته باشد، مجازات نخواهد شد، جز اینکه آیندگان قضاوت ناپسندی در مورد ایشان بعمل خواهند آورد.
ما گذشته قابل دفاعی در قلمرو علم و فنآوری داشته ایم. متأسفانه در مراکز آموزشی، اطلاع دقیقی از این گذشته به دانشجویان منتقل نمی شود تا اعتماد به نفس و احساس افتخار را در دانشجو زنده نگه دارد. این در حالی است که دشمنان با سوء استفاده از فنآوری، گاهی دستآوردهای گذشته ما را نیز به نام خود ثبت می کنند. تحت انفعال دشمن بودن باعث می شود تا مراکز بزرگ علمی و صنعتی و فرهنگی، متناسب با شرایط، نیازهای کشور و تمدن اسلامی عمل نکنند. ما که از چنین تمدن پرافتخاری برخورداریم نباید از الگوهای از پیش تعریف شده ای دنبال روی کنیم که در نهایت یا حرکتهای اصلاحی مبتنی بر فرهنگ و آرمانهای اسلامی مان کند گردد و یا آنطور که آنها می خواهند دستخوش تغییر شویم.
پرداختن به ایمان دینی، ظرفیت انسان متفکر را در جهت پرداختن به سؤالات، خصوصاً مشکلات جامعه، آنهم از سر دلسوزی، افزایش می دهد. در همه دنیا و با هر مسلکی پذیرفته شده است که عملکرد نوآورانه، نه تنها به چگونگی شکل گیری بنگاههای منفرد (مثل شرکت ها، بنگاههای تحقیقاتی، دانشکده ها)، بلکه به چگونگی تعامل آنها با بنگاههای اجتماعی (از قبیل ارزش ها، نرم ها و چهارچوب های قانونی)، بستگی دارد.

وسعت اله مقدر
منابع:
اسماعیل زاده، حمید، ۳۸۳۱: مجموعه مقالات ارتباط دانشگاه و صنعت، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، تهران، شابک: ۴۶۹-۸۶۴۹-۰۴-.۹
سند راهبرد توسعه صنعتی کشور، وزارت صنایع.
موقر نژاد، کامیار، ۲۷۳۱: بیانیه ای برای علم در بریتانیا، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، شماره ۴۰ ۷۳-.۸۷

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

پدیده‌ای به نام دانشگاه قم !

پدیده‌ای به نام دانشگاه قم !
نخستین بار که دانشگاه قم را زیارت کردم روز انتخاب واحد برای ترم اول کارشناسی ارشد ادبیات فارسی بود.در همان روز نخست و لحظه اول صحنه ای را دیدم که مرا متعجب کرد چون فاصله میان در ورودی دانشگاه و ساختمانهای اداری و آموزشی بسیار طولانی بود ما(من و همسرم)باید صبر می کردیم تا سرویس های رفت و امد بیایند.اما پس از صبر بسیار فقط یک مینی بوس آمد که روی آن نوشته شده بود "مخصوص خواهران".باری، دختر خانمی به همراه پدرش کنار ما ایستاده بودند. پیدا بود که مثل ما نابلد وغریبه هستند.با این تفاوت که او برای شروع کارشناسی آمده بود، و از اهالی شهرستان های جنوبی به نظر می رسید.
راننده سرویس از ما خانمها خواست که سوار شویم، و وقتی که از سوار شدن همسرم و پدر آن دختر جلوگیری کرد اولین مراحل آشنایی با دانشگاه کاملا اسلامی قم را مشاهده کردیم.از آن پدر اصرار که ما نا آشنا هستیم ودخترم نمی تواند از من جدا شود و از راننده تکرار که سرویس بعدی"مخصوص برادران" در راه است و کمتر از نیم ساعت دیگر (!) می رسد. بالاخره مساله با پیشنهاد بخردانه راننده حل شد و آن پدر و دختر نیم ساعت پیاده روی تا ساختمان های اداری را برچنین جدایی ترجیح دادند !
در طول مسیرفکر می کردم که چرا باید به نام اسلام دل آن دختر خانم را که اتفاقا محجبه نیز بود بشکنند.مطمئنم که اوهم مثل من اولین بار بود که نام طرح تفکیک زن و مرد در دانشگاه ها را می شنید.
از آن روز تا کنون نزدیک به سه سال می گذرد و من در این مدت تجربه های زیادی از مفهوم اسلامی کردن دانشگاهها به دست آورده ام.در دانشگاه قم همه چیز تفکیکی است.از ساختمانهای آموزشی گرفته تا غذاخوری ، کتابخانه و سمعی- بصری وبخشهای اداری و...!
بیچاره استادان که باید مدام این مسافت بین کلاسهای برادران و خواهران را که فاصله کمی هم نیست، طی کنند و گاه باید در کلاسی حاضر شوند که تعداد دانشجویانش دو نفر است و تازه اگر همه برادران هم اجازه حضور می داشتند تازه جمعیت آن کلاس می شد شش یا هفت نفر!
می توانید تصور کنید که چه سرمایه کلانی صرف این نوع نگرش به ظاهر اسلامی می شود.از حق التدریس استادان گرفته تا خرید کتاب برای کتابخانه ها وسرویس ها و غیره.
در واقع ریاست محترم این دانشگاه نیز که از روحانیان سالخورده ولی پرکار است در عین واحد ، دو دانشگاه را اداره می کند.
نکته جالب تر این که بسیاری ازکارمندان واحد خواهران, پست تعریف شده سازمانی ندارند و نمی توانند داشته باشند چرا که وزارت علوم برای نمونه فقط یک معاونت دانشجویی ویا یک مسوول امتحانات برای این دانشگاه تعریف کرده ولی عملا هر پست بین دو مسوول تقسیم می شود!
ما خواهران که همه این زحمت ها مثلا برای ماست، برای ملاقات با یکی از مسوولان واحد برادران می با یست برگه ورود به ساختمان برادران می گرفتیم. حتی برای دیدار با استاد یا مدیر گروه همین مراحل را باید سپری می کردیم!
من که خود زنی مسلمان و پای بند به احکام شریعت هستم از این گونه برخوردها احساس شرم و حقارت می کنم تا چه رسد به جوانان نا آشنا با موازین حقیقی اسلام.آیا این سخن اسلام است؟!آیا عالمان واقعی دین این برخوردها را تایید می کنند؟
▪ حتما این خاطره را از امام راحل شنیده اید که:
"در سال تحصیلی ۶۱ ، روزی استاد حجت‌الاسلام دکتر شیخ‌الاسلامی ‌که ریاست وقت دانشگاه الهیات را برعهده داشت ، وارد کلاس می‌شود و می‌بیند در وسط کلاس پرده کشیده و دانشجویان دختر وپسر را از هم جدا کرده اند.او به این کار اعتراض می کند.ولی جوانان تندرو انجمن اسلامی براین شیوه اصرار می ورزند.آقای دکتر شیخ الاسلامی هم می گوید اگر این کار ادامه یابد، من کلاس را ترک می کنم. سرانجام همین طور هم می شود و ایشان کلاس را ترک می کنند. پس از آن ازطریق یکی از آشنایان شان به دفتر امام(ره) زنگ می زند و ماجرا را باز گو می کنند.آنگونه که ایشان نقل کرده اند ودر منابع به ثبت رسیده ، حضرت امام از این کار خودسرانه بشدت ناراحت می شوند وقریب به این مضمون را می گویند که :به این بازیها پایان دهید و به کسانی که مقدس تر از حضرت امیر ظاهر می شوند به دیده شک وتردید بنگرید.مگر قرار است این پسرها و دخترها در کلاس درس استاد چه کنند که باید از هم جدا شوند؟ این جوانان کسانی هستند که تا دو- سه سال آینده مدیران جامعه خواهند بود.کسانی که چنین اندیشه هایی در سر دارند خود مریض و ضعیف النفس هستند و...."
وقتی امام این حرکات را نابخردانه می نامد.باید گفت ما قرنها است که از ارزش های مورد نظر امام دور افتاده ایم.
آرزو میکنم که کاش بزرگواری مثل او(کسی همچون مقام عظمای ولایت ) با سخنان حکیمانه خود مساله را فیصله دهند.
سخنان آن بزرگ کجا و سخن برخی استادان دانشگاه قم کجا!
یکی از استادان روحانی به ما می فرمود که جدایی کلاس ها و اماکن آموزشی از نخستین گام ها است و ما با تحقیقاتی که کرده ایم به این نتیجه رسیدیم که همه متون درسی دانشجویان حتی مثلا کتاب های رشته فیزیک می تواند به شکل تفکیکی نوشته شود.یعنی کتاب درسی فیزیک خواهران مستقل از فیزیک برادران باشد!
براستی اگر اجازه داده شود که یک دکتر روانکاو گروهی از دانشجویان این دانشگاه را روانکاوی کند می توان روحیه عمومی بسیاری ازدانشجویان افسرده و تحقیر شده را براحتی مشاهده کند.دانشجویان از خود می پرسند که وقتی در مکانی پر جمعیت والبته مقدس مثل دانشگاه به ما اعتماد نمی کنند و به گفته آقای مصباح یزدی مستعد فساد هستیم در جاهای دیگر چگونه خواهد بود؟
بعضی از استادان ما که درسایر دانشگاههای تهران نیز تدریس کرده و می کنند(همچون دکتر پورنامداریان)گاه از این چندگانگی فرهنگی به حیرت دچار می شدند.
راستی اگر شیوه اتخاذ شده در این دانشگاه که نزدیک به یک دهه اعمال شده خوب جواب داده چرا در سایر دانشگاه های کشور اجرا نمی شود؟البته امیدوارم که منظور دکتر زاهدی وزیر علوم که خطاب به جناب مصباح یزدی فرموده تا پنج سال آینده همه دانشگاههای کشور اسلامی خواهد شد چنین شیوه ای نباشد.
مطمئنم دوستان دانشجویی که هم اکنون در این دانشگاه تحصیل می کنند هر یک خاطرات و تجربه های زیادی از این سبک اسلامی کردن دانشگاه ها دارند، که بیان آن می تواند نشانگرهوشیاری نسل کنونی باشد و نیز مسوولان فهیم و دلسوز را به کار آید.

وبگردی
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی جان باختند / فیلم
مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی جان باختند / فیلم - سید محمدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان که در جریان سفر وزیر کار به استان گلستان دچار سانحه...
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.