پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ / Thursday, 17 January, 2019

سهم دانشگاه در نوآوری


سهم دانشگاه در نوآوری
امروزه نگاه به فرآیند توسعه شدیداً تغییر کرده و در سالهای اخیر جنبه سیستمی این فرآیند مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برخورداری از یک سیستم نوآوری، استمرار و بقای فرآیند رشد مبتنی بر فن آوری را تضمین می کند. خروجی سیستم ملی نوآوری، ایجاد، اشاعه و کاربرد فنآوریست. ناکارآمدی نظام ملی نوآوری، منجر به عدم گسترش فعالیتهای علمی و فنآوری و از دست رفتن مزیت ها و فرصت ها می شود.
دولتمردان می گویند که «ما از فعالیتهای پژوهشی پشتیبانی می کنیم، پس چرا پژوهشهای علمی از اقتصاد و فرهنگ ملی پشتیبانی نمی کند». این شکوه به این واقعیت می انجامد که «اگر پژوهشهای علمی به نیازهای جامعه بیشتر توجه نکند، چیزی مگر صمیمیت خشک و خالی در پشتیبانی از علوم از ما انتظار نداشته باشید».
پاسخ دانشگاهیان این است که «پژوهش به پیش کشیدن موضوعاتی می پردازد که هنوز مطرح نشده است. و از طرفی راه رسیدن ایده های تحقیقاتی به محصولات رقابت پذیر، اگر نگوییم نامعلوم، می توان گفت: بسیار ناهموار است. بیست و پنج سال تمام میان کشف ساختمان DNA و سبز شدن ناگهانی نخستین شرکتی که توانست پولی از این طریق به دست آورد، فاصله افتاد. شاید کشف دلیل قطعی حرکت قاره ها بر پوسته زمین، که برای آن به دو دانشمند انگلیسی جایزه نوبل دادند، هنوز مشاغل تازه ای پدید نیاورده باشد. اما این کشف سبب آگاهی بیشتر و از این رو کارآمدتر شدن همه زمین شناسان کاربردی شده است. اینکه دانشگاه با تربیت مردان و زنان جوانی که قادر به پژوهش باشند و ضمن پشتیبانی از علم و معرفت، به حل مسائل عاجل تر عرصه ملی و بین المللی نیز کمک کنند، پاداشی است که بی هیچ تعهدی پرداخت شده است».
برخی دانشمندان ماهیت سؤالات را به سه دسته تقسیم کرده اند. سؤال حال، سؤال قال و سؤال استعداد. سؤال حال یعنی همواره، سؤالی برای پاسخگویی وجود دارد و اگر چنین نبود، چشم ما بر عالم بسته است، لذا حرکت آگاهانه وجود ندارد. سؤال قال یعنی اینکه دانشمندان ناخواسته با سؤالاتی روبرو می شوند که لازم است به آن پاسخ دهند. آنچه که از بی پاسخ گذاشتن این سؤالات از دست خواهند داد، به مراتب بیشتر از آن است که خدای نکرده تصور شود، از بی پاسخ گذاشتن آنها بدست خواهند آورد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: ایهالناس اذا علمتم، اعملو، لعلکم تهتدون، یعنی «ای مردم هنگامی که علم پیدا کردید، عمل کنید تا اینکه هدایت تازه ای بدست آورید». سؤال استعداد هم یعنی اینکه همواره نسبت به شکوفایی استعدادهای موجود، مسؤلیم و در این خصوص از دانشمندان انتظار بیشتری می رود.
هرگونه محیط انتزاعی دانشگاه، مخل شکوفایی استعدادها و پیدایش نوآوری است. دانشگاه نسبت به استعدادهایی که در خود جای داده و یا در محیط پیرامونی مشاهده می شود باید پاسخگو باشد. یعنی اینکه اولاً استعدادها برطبق آنچه که سیاستهای کلان و استراتژی ها، چگونگی آن را مشخص کرده اند، باید شکوفا شده و بکار گرفته شوند. ثانیاً همواره استراتژی های متأثر از دستاوردهای مدیریت دانش، اصلاح شده و در دور بعدی بکار رفته می شوند. مدیریت دانش نقش اصلی را در تأمین سرمایه های دانشی مورد نیاز تولید کالا و خدمات ایفا می کند. از طرفی خود متأثر از استراتژی هایی است که نوع تولید و خدمت را مشخص کرده است. یعنی هم مدیریت دانش در تدوین استراتژی ها نقش دارد و هم مدیریت استراتژی است که مدیریت دانش را مقید می کند که چگونه در مسیر برآوردن نیازها و دستیابی به اهداف تعیین شده، حرکت کند.
وقتی ملاحظه می گردد که مثلاً در رشته زمین شناسی نفت، مزیتهای خوبی داریم و در عین حال دانشمند و متخصص به تعداد کافی تربیت نشده اند. این یعنی اینکه اگر قرار است پژوهش مسئولیت اصلی دانشگاه شود، این نظام پژوهشی باید هم عاقلانه باشد و هم منصفانه.
افزایش اثربخشی تحقیقات، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی مولد و پایدار، افزایش حق مالکیت فکری (Patent)، و کمک به رشد و توسعه کشور از طریق ایجاد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر دانش، مهمترین رسالت های سیستم ملی نوآوریست. نوآوری به تعاملات وابسته است و پاسخ سریع و مؤثر نسبت به نیازها و شرایط جدید جز از مسیر تعاملات دانشگاه با پیرامون خود میسر نخواهد شد. تئوری های اولیه عمدتاً مدل نوآوری را در قالب یک فرآیند خطی رسم می کردند. رواج چنین دیدگاهی با این فرض که افزایش ورودی به فرآیند نوآوری موجب افزایش خروجی نیز می شود، موجب تشویق دولت ها به افزایش مکرر بودجه های تحقیقاتی گردید. اما عدم رشد قابل قبول نوآوری و آثار اقتصادی حاصل از آن در بسیاری از کشورها، علی رغم تخصیص بودجه های کلان به امر پژوهش، نقص رویکرد خطی نوآوری را آشکار ساخت. لذا رویکردهای سیستمی یکی پس از دیگری بوجود آمدند تا اینکه مفهوم «سیستم ملی نوآوری» به عنوان چهارچوب تحلیلی مناسب برای شناخت و مدیریت این پدیده در سطح بسیاری از کشورها شکل گرفت. مقدار پولی که دولت برای علم هزینه می کند مهم است (و هنوز اهمیت اساسی دارد)، اما راهی که این پول در آن صرف می شود، اهمیت بیشتری دارد. باید راهی را طی نمود که علم منجر به پیشبرد تکنولوژی و توسعه همه جانبه گردد. در عین حال بخش خصوصی سهم بیشتری از هزینه های کلی برنامه های آموزشی را بپردازد. پدید آمدن مفهوم «سیستم ملی نوآوری» اساساً بازتاب این درک است که تولید تکنولوژی و همچنین علم، به خودی خود نمی تواند ضامن رشد اقتصادی و اجتماعی یک ملت باشد. مثلاً آمریکا در دهه ۰۸۹۱، هنوز پیشتاز تولید علم و تکنولوژی بود. اما نرخ تولید محصولات و خدمات نوآورانه شرکتهای آمریکایی به هیچ وجه قابل مقایسه با شرکتهای ژاپنی نبود. ریشه یابی این تفاوت به ویژه در اواخر دهه ۰۸۹۱ به خوبی ثابت کرد که نوآوری یا توان ایجاد محصولات و خدمات نوآورانه، چیزی به مراتب بیش از تولید علم و تکنولوژی است. شتاب گسترده بازارهای جهانی که عمدتاً مبتنی بر فنآوری های نو و ملاحظات علمی استوارند، خود مؤید این است که این ارتباطات بسیار تعیین کننده اند. البته باید متذکر شد که رشد و توسعه بدون گسترش و تعمیق توانمندی های داخل، خطر ناپایداری در فرآیند توسعه را به همراه دارد. اقتصاد مبتنی بر چنین توسعه ای در بلند مدت در معرض آسیب ناشی از فرسایش رقابت پذیری (افزایش هزینه نهاده های تولید و تغییرات فنآوری) قرار می گیرند. لذا سیاستهای توسعه صنایع مبتنی بر فنآوری پیشرفته که همراه با تغییرات سریع فنآوری است، باید بگونه ای طراحی گردد که تعامل پویا در همه بخشها، موجبات ارتقاء رقابت پذیری را فراهم سازد. از این رو لازم است تا مدیریت منسجم و دانایی محور بر توسعه فنآوری در سطح ملی و بین المللی بوجود آید. مثلاً در مناطق کمتر توسعه یافته که واجد مزیت های خاص از قبیل وجود منابع معدنی غنی، امکان دسترسی آسان و ارزان به بنادر، تکمیل زنجیره ارزش برای واحدهای بزرگ، وجود منابع انسانی مستعد و منابع تأمین انرژی، مواد اولیه و... هستند. در رقابت پذیری جانمانده و تعادل نسبی در درآمد سرانه و رفاه اجتماعی همه نقاط بوجود می آید. برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی، همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای اجتناب ناپذیر است. این نوع تعاملات خود به همکاری های سیاسی و امنیتی نیز منجر خواهد شد. بسیاری از شرکتهای ورشکسته به این نیاز جدی، توجه کافی نداشته اند و در طرف مقابل شرکتهایی که در بکارگیری توانمندی های محیطی، برنامه مشخصی، همراه با عزم و اراده قوی داشته اند، از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند.
خصوصی سازی و سیاستهای پولی و مالی، باید بستر لازم برای مراجعه و یا مشارکت صنعت در توسعه فنآوری را بوجود آورد. بخش خصوصی علی رغم تجهیز پارکهای فنآوری کمتر به ایفای نقش در این حوزه می پردازد. در حالی که سهم نوآوری به عهده بنگاههای صنعتی نیز هست. ولی بدلیل دولتی بودن این شرکتها این سهم ناچیز است. در حال حاضر این شرکتها حتی در مرحله جذب تکنولوژی های پیشرفته نیز عاجزند. لذا بدنبال خصوصی سازی و سیاستهای صحیح پولی و مالی دولت، این نقش گسترش پیدا کرده و صنعت خصوصی سهم بیشتری از هزینه های برنامه های پژوهشی و آموزشی را می پردازد.
تربیت نیروی انسانی ماهر بخش اصلی اقدامات آینده به شمار می آید. پایه های نوآوری سالم از مدارس ابتدایی گذاشته می شود، لذا دانشجو لازم است از مدرسه مهارتها و انگیزه های لازم برای پیدایش نوآوری را بدست آورد. این امکان ندارد که بخش عمده ای از امکانات دانشگاه معطل بماند تا جوان با فرصت تفریحی که در اختیار دارد، مسئله پژوهش را دوسه سال پیش خود نگه دارد تا درباره آن فکر کند و توانایی خویش را در زورآزمایی با آن بالا ببرد. در حالی که مسائل پژوهشی حوزه های کاربردی اهداف متحرکی هستند که با آنچه که رقبا انجام داده اند سنجیده می شوند و معمولاً هزینه های تجهیزات نیز بالا است. در این حالت خیلی از استعدادها ضایع شده و بدون بهره گیری از آنها از دست خواهند رفت. درک این موضوع، کمک بزرگی در سرعت دستیابی به اهداف استراتژیک خواهد نمود. همانگونه که قبلاً ذکر شد خود استراتژی ها، سیاست ها و نظام پژوهشی نیز در این ارتباط مؤثرند. مثلاً دانشجویانی که در دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پذیرفته شده اند، نوعاً از حیث کسب این مهارتها، ایده آل به نظر می رسند و اساساً گلچین شده اند و در محیط های ایده آل، خوب پرورش یافته اند. ولی وقتی وارد محیط دانشگاه می شوند دانشگاه همپای استعداد و مهارتهای فزاینده ای که قبلاً در خود پرورانده اند، گام برنمی دارد و از این بابت مشکلات جدی ای را برای این دانشجویان که فرصتهای جذابی را در کشورهای پیشرفته، پس زده اند، بوجود خواهد آورد.
ناگفته نماند که پرداختن به علوم پایه به منظور پویایی در امر نوآوری و شکوفایی، خود یک استراتژی است. به فرموده رهبر انقلاب «علوم مهندسی و پزشکی مانند مایحتاج روزانه است. اگر به فکر سرمایه گذاری برای درآمد پایدار و پیوسته نباشیم، در ادامه پولی جایگزین این هزینه های روزانه نخواهد شد». در علوم انسانی نیز گسترش و فراگیری چتر دانش قبل از هر چیزی به ریشه های عمیق و گسترده درخت دانش برمی گردد و مقوله نوآوری در این حوزه با ملاحظات خاص خود همراه خواهد بود.
قضاوت ما اکنون نسبت به گذشتگان که کشور را تحت سیطره استعمارگران درآورده بودند، و دانشگاهها و صنایع ما را به شدت وارداتی و تقلیدی رقم زده بودند، چگونه است. اگر امروز ما به وظیفه خود در این ارتباط عمل نکنیم، و آینده ای که ملزم به ساختن آن هستیم را درست رقم نزنیم، آیندگان چگونه در مورد ما قضاوت خواهند کرد. مدیران می آیند و می روند. اگر کسی از ایشان به رهنمودهای مکرر رهبری در این خصوص توجه نداشته باشد، مجازات نخواهد شد، جز اینکه آیندگان قضاوت ناپسندی در مورد ایشان بعمل خواهند آورد.
ما گذشته قابل دفاعی در قلمرو علم و فنآوری داشته ایم. متأسفانه در مراکز آموزشی، اطلاع دقیقی از این گذشته به دانشجویان منتقل نمی شود تا اعتماد به نفس و احساس افتخار را در دانشجو زنده نگه دارد. این در حالی است که دشمنان با سوء استفاده از فنآوری، گاهی دستآوردهای گذشته ما را نیز به نام خود ثبت می کنند. تحت انفعال دشمن بودن باعث می شود تا مراکز بزرگ علمی و صنعتی و فرهنگی، متناسب با شرایط، نیازهای کشور و تمدن اسلامی عمل نکنند. ما که از چنین تمدن پرافتخاری برخورداریم نباید از الگوهای از پیش تعریف شده ای دنبال روی کنیم که در نهایت یا حرکتهای اصلاحی مبتنی بر فرهنگ و آرمانهای اسلامی مان کند گردد و یا آنطور که آنها می خواهند دستخوش تغییر شویم.
پرداختن به ایمان دینی، ظرفیت انسان متفکر را در جهت پرداختن به سؤالات، خصوصاً مشکلات جامعه، آنهم از سر دلسوزی، افزایش می دهد. در همه دنیا و با هر مسلکی پذیرفته شده است که عملکرد نوآورانه، نه تنها به چگونگی شکل گیری بنگاههای منفرد (مثل شرکت ها، بنگاههای تحقیقاتی، دانشکده ها)، بلکه به چگونگی تعامل آنها با بنگاههای اجتماعی (از قبیل ارزش ها، نرم ها و چهارچوب های قانونی)، بستگی دارد.

وسعت اله مقدر
منابع:
اسماعیل زاده، حمید، ۳۸۳۱: مجموعه مقالات ارتباط دانشگاه و صنعت، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، تهران، شابک: ۴۶۹-۸۶۴۹-۰۴-.۹
سند راهبرد توسعه صنعتی کشور، وزارت صنایع.
موقر نژاد، کامیار، ۲۷۳۱: بیانیه ای برای علم در بریتانیا، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، شماره ۴۰ ۷۳-.۸۷

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

نگاهی به تحصیل در دانشگاه‌های جعلی سراسر جهان‌

نگاهی به تحصیل در دانشگاه‌های جعلی سراسر جهان‌
اگر شما هم با خواندن تیتر این گزارش به فکر افتاده‌اید تا با دست کردن در جیب خود، مدرک دکتری بگیرید، کمی اشتباه کرده‌اید.
شما باید قبل از هر چیز کار کردن با اینترنت را بلد باشید، سپس اندکی انگلیسی بدانید تا بتوانید جستجوی بسیار مختصری در اینترنت کنید (البته اگر انگلیسی هم نمی‌دانید اشکالی ندارد، می‌توانید یک مترجم بگیرید)
سپس با یافتن سایت دانشگاه مورد نظر که حاضر است در قبال دریافت پول به شما مدرک دکتری بدهد، در بخش ثبت‌نام وارد شوید و نام و مشخصات خود را بنویسید.
... چند هفته پس از واریز کردن پول، مطمئن باشید شما دیگر مدرک دکترای خود را گرفته‌اید. از این پس همکاران شما می‌توانند شما را آقای «دکتر فلان» و یا «خانم دکتر بهمان» خطاب کنند.
از آنجا که در حال حاضر زمان‌، فاصله‌ و حتی محدودیت‌های‌ مالی‌ تحصیلات‌ عالی‌ با ظهور امکان‌ آموزش‌ از راه‌ دور و از طریق‌ ارتباطات‌ و فناوری آنلاین‌ از بین‌ رفته‌ است، دریافت‌ و اخذ یک‌ مدرک‌ دانشگاهی‌ به‌ سختی‌ گذشته‌ نیست.
در حال حاضر بسیاری‌ از کالج‌ها و دانشگاه‌ها در حال‌ روی‌ آوردن‌ به‌ آموزش‌ از راه‌ دور و ارائه‌ دروس‌ و برنامه‌های‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ آنلاین‌ هستند بنابراین شما می‌توانید براحتی‌ مدرک‌ دانشگاهی‌ خود را بدون‌ حتی‌ حضور در کلاس ،‌ از یکی‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر به دست‌ آورید.
در این میان، پرسش‌ بزرگی‌ که‌ در ذهن‌ هر کس‌ وجود دارد این‌ است‌،‌ آیا چنین دانشگاه‌هایی معتبر هستند، آیا می‌توان به مدارک آنها اطمینان داشت؟
علی‌رغم افزایش ظرفیت‌های آموزش عالی، تب مدرک‌گرایی و اخذ مدرک تحصیلی هنوز هم به دلایل و ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه وجود دارد، به نحوی که برخی افراد، تنها راه ارتقای جایگاه اجتماعی و معیشتی خود را در اخذ مدرک دانشگاهی جستجو می‌کنند و به عبارت دیگر، مدرک برای آنها یک مساله حیثیتی است.
مدرک گرایی آفتی است که متاسفانه امروزه نه تنها جوانان بلکه برخی مدیران را هم به دلایل مختلفی همچون کسب حقوق ماهانه بیشتر یا موقعیت اجتماعی بهتر و... به سمت خود جذب می‌کند.
در این میان سوءاستفاده‌گران عرصه آموزش عالی که تاکنون به ترفندهای مختلف با تبلیغات دروغین اما اقناع‌کننده از رویای تحصیلی و موفقیت خیالی داوطلبان سودهای کلانی به جیب زده‌اند، هر روز بیش از گذشته راه‌های جدید درآمدزایی را برای خود ایجاد می‌کنند.
یکی از این شیوه‌ها، فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جعلی و فاقد صلاحیت‌های قانونی است که البته موضوع چندان جدیدی نیست ، به طوری که بیش از ۲ دهه از فعالیت برخی از آنها می‌گذرد؛ اما اتفاقات مختلفی همچون افشای مدارک دانشگاهی جعلی چند سیاستمدار در آمریکا که ۵ سال پیش موجی از رسوایی‌های سیاسی در این کشور ایجاد کرد و به دنبال آن تحقیق‌های دامنه‌دار سنای آمریکا باعث ‌شد این دانشگاه‌ها و عملکرد آنها مدتی سر زبان‌ها بیفتد.
اکنون در کشورهایی نظیر سریلانکا و ویتنام در آسیا، بلژیک و اسپانیا در اروپا و هاوایی و بیشتر ایالت‌های آمریکا، طیف وسیعی از مؤسسات آموزش عالی جعلی مشغول فعالیت‌های گسترده هستند و با گسترش دامنه فعالیت‌های غیرقانونی خود، ضمن ایجاد شعبات مختلف در کشورهای گوناگون از جمله کشورهای مستعد در زمینه پرورش دانشجو، با ارائه شرایط بظاهر مناسب و فریبنده سهم قابل توجهی از داوطلبان را به سوی خود جلب می‌کنند و روزبه‌روز بر تعداد داوطلبان آنها از سراسر جهان افزوده می‌شود.
در این میان گفته می‌شود به علت وجود طیف گسترده جوانان در کشورهای آسیای مرکزی و جنوب شرقی، همچنین کشورهای واقع در شمال آفریقا، بیشترین شعبات دانشگاه‌های جعلی در این مناطق تاسیس می‌شود؛ البته باید توجه داشت که قوانین باز و نبود نظارت‌های کافی در کشورهای مختلف باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان با وجود آگاهی از وضعیت این نوع موسسات، چون باید مدارک دانشگاهی متعهد شده را به سازمان‌های مطبوع خود ارائه کنند، با پرداخت مبالغ هنگفت، پیشینه آکادمیکی توخالی برای خود تهیه می‌کنند.
به طور کلی موسساتی که مدرک می‌فروشند، بدون نظارت موسسات نظارتی آموزشی، دولتی یا حرفه‌ای، در قبال دریافت پول، مدرک دانشگاهی با رشته مورد علاقه خریدار اعطا می‌کنند.
به یقین این مدارک جعلی بوده و به دلیل فقدان استانداردهای لازم، فاقد ارزش هستند و به زبان ساده، نشان کلاهبرداری‌اند و راهی برای کسب پول بدون ارائه خدمت تلقی می‌شوند. این مدارک همچنین ارزش مدارک دانشگاه‌های واقعی را نیز پایین می‌آورند و باعث می‌شوند، تمام مدارک دانشگاهی در معرض شک عمومی قرار گیرند.
همان طور که اشاره شد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ مواردی از همین نوع گرایش در میان برخی چهره‌های سیاسی و شناخته شده آمریکا فاش شد که با سر و صدای زیادی نیز در رسانه‌های خبری این کشور و سراسر جهان همراه بود و در نهایت منجر به اقدام دولت آمریکا در تعطیل کردن موسسات تهیه و فروش مدارک جعلی دانشگاهی در سال ۲۰۰۴ شد؛ هرچند این اقدام به دلیل تعدد ایالات این کشور و عدم تطابق قوانین آنها با یکدیگر بخوبی اجرا نشد و در ضمن تداوم هم پیدا نکرد.
● فرآیند نه‌چندان پیچیده برای ورود به دانشگاه‌های جعلی‌
اگر تا به حال برای ثبت نام در یکی از دانشگاه‌های معتبر و شناخته شده جهان اقدام کرده باشید، بخوبی می‌توانید شرایط ثبت نام در آنها را با دانشگاه‌های جعلی مقایسه کنید.
آنچه در فهرست موارد مختلف و مورد نیاز برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌های جعلی در سراسر جهان در اولین نگاه بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد، آیکون ثبت‌نام است.
با ورود به این مورد، فرآیند ثبت نام و چگونگی تبدیل شدن به دانشجوی این دانشگاه‌ها و در ادامه ارسال مدارک تشریح شده است. همین راحتی و سهل‌الوصول بودن ثبت‌نام آن هم در صفحه اول سایت می‌تواند شما را مطمئن کند که این دانشگاه نه‌تنها جعلی است، بلکه برای اغفال افراد ساده‌لوح و بی‌اطلاع از روند ثبت‌نام در دانشگاه‌های معتبر طراحی شده است.
البته لازم است بدانید که به طور کلی در ۲ حالت ممکن است مدارک جعلی به دست متقاضیان برسد. یکی مدرکی است که یک دانشگاه بلافاصله در قبال دریافت پول به فرد داوطلب تحویل می‌دهد و دیگری شامل حضور فیزیکی یا غیرفیزیکی در دانشگاهی است که از اساس و بنیان شرایط لازم را برای فعالیت نداشته و در نتیجه مدارک آن فاقد ارزش تلقی می‌شوند.
به عنوان مثال دانشگاه جعلی American States University که در سراسر جهان به علت شرایط پذیرش و وعده‌های رنگارنگ بسیار پرطرفدار است، در قسمت پذیرش خود این موارد را ارائه کرده است: رونوشت رسمی از دانشگاه یا کالجی که دانشجو یا داوطلب پیش از این در آن حضور داشته است (این رو نوشت باید به زبان انگلیسی باشد) فرم درخواست تکمیل شده، وضعیت مالی و حمایت‌های مالی و نمره تافل متقاضی.
پس از دریافت (و نه تایید) این فرم از سوی دانشگاه و تنها کسب موافقت سرویس مهاجرت آمریکا، ویزای دانشجویی غیرمهاجر برای داوطلب برای ورود به دانشگاه صادر می‌شود؛ البته موافقت بخش مهاجرت هم نمی‌تواند تاییدی بر اعتبار این دانشگاه باشد.
نکته جالب توجه درخصوص این دانشگاه و بسیاری از دانشگاه‌های جعلی در گوشه و کنار جهان، وجود نوع دیگری از پذیرش داوطلبان با اهداف متفاوت ازجمله وجود علاقه و همچنین پر کردن اوقات فراغت است؛ یعنی این دانشگاه‌ها آمادگی دارند حتی به افرادی که هدفی برای دریافت مدرک ندارند و تنها برای تفنن به آنها مراجعه می‌کنند، به شرط پرداخت هزینه‌ها مدرک اعطا کنند.
در این دانشگاه و دانشگاه‌هایی از این نوع، هرچند کسب نمره ۴۵۰ تافل به عنوان حداقل نمره مورد تایید در نظر گرفته شده است، اما با کسب نمره ۴۰۰ نیز امکان ورود به این گونه موسسات نیز وجود دارد.
در دانشگاه جعلی American States University جدول مدونی برای دریافت هزینه‌ها ارائه شده است. در مقطع لیسانس به ازای هر واحد درسی ۴۰۰ دلار، در مقطع فوق‌لیسانس ۵۰۰ و در دوره دکتری ۷۰۰ دلار دریافت می‌شود.
این ارقام برای آموزش‌های از راه دور به ترتیب ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ دلار است. در کنار این هزینه‌ها، برای موارد دیگری نظیر آزمایشگاه (۴۰ دلار)، فارغ‌التحصیلی (۸۰ دلار)، اخراج (۱۰ دلار)، ارائه درخواست بین‌المللی (۱۵۵ دلار) و... را نیز باید در نظر گرفت.
در کل آنچه درخصوص چنین موسساتی کاملا به چشم می‌خورد بحث هزینه‌ها و مسائل مالی است که شاید پر‌رنگ‌تر از هر نکته دیگری به آن پرداخته شده باشد.
● اشتراکات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جعلی در سراسر جهان‌
دانشگاه‌هایی از این دست معمولا دارای نام‌های آشنا و عمدتا نزدیک به نام‌های معروف هستند که از آن جمله می‌توان به‌ Oxford international university و oxford trent university به علت شباهت اسمی با دانشگاه معروف اکسفورد، Alexandria University در آمریکا مشابه با نام دانشگاه اسکندریه در مصر، دانشگاه جعلی‌
American Columbus University در کالیفرنیا، دانشگاه تقلبی‌ Americana University در لیبریا، دانشگاه جعلی Buxton University در انگلیس و موارد متعدد دیگری از این دست اشاره کرد.
معمولا این دانشگاه‌ها از عنوان نام منطقه شهر یا ایالتی که در آن واقع شده سوءاستفاده کرده تا به حیات خود رنگ و بوی ظاهری بخشند.
در ضمن، برخلاف باور عمومی مبنی بر این که هر سایتی که عبارت edu در نشانی خود داشته باشد، متعلق به یک دانشگاه است، باید گفت برخی فروشندگان مدارک جعلی توانسته‌اند در برخی موارد این اسامی را ثبت کنند و به مدرک فروشی مشغول شوند. در واقع بودن یا نبودن کلمه edu، ربطی به اعتبار مدرک صادر شده ندارد.
در بسیاری از موارد نیز عنوان رایج و مشترک nation (ملت)‌، national (ملی)‌، global (جهانی)‌، state (دولتی)‌، city (شهر) و دیگر نام‌های کلی در پسوند یا پیشوند این دانشگاه‌ها دیده می‌شود که در نگاه نخست و برای طیف وسیعی از داوطلبان گمراه‌کننده هستند همچون American City University ،American Global University، Breyer State University ، Cambridge State University و د‌ه‌ها دانشگاه جعلی دیگر.
● قوانین باز و نبود نظارت‌های کافی‌
در حال حاضر حدود ۴۴۳ دانشگاه جعلی در سراسر جهان فعال هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهند در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی و حتی ایالات مختلف آمریکا به دلیل شفاف نبودن قوانین از یک سو و گسترش شاخه‌ای و تصاعدی چنین دانشگاه‌هایی از سوی دیگر، دست قانون برای پیگیری و تعطیلی آنها محدود مانده است.
به عنوان مثال در کشورهای آفریقایی لیبریا، چاد و کنیا به دلیل نبود قوانین شفاف شمار قابل توجهی از این دانشگاه‌ها فعال هستند. شاید نکته جالب توجه، شمار خیره‌کننده چنین موسساتی در هاوایی آمریکا باشد.
به طوری که در این منطقه بیش از ۳۴ دانشگاه جعلی وجود دارد و در واقع در این منطقه موسساتی همچون‌ Frederick Taylor International University، Hawaii American University،Honolulu University،Lambert University و ده‌ها دانشگاه غیرقانونی دیگر در حال ارائه سرویس‌دهی هستند.
این داستان، داستان غمباری است که چون آفتی ریشه‌های علم ما را می‌خورد و نابود می‌کند. مدارک جعلی و دانشمندنماها حق جوانان و زنان و مردان با استعدادی را زایل می‌کنند که سال‌ها در طلب علم واقعی زحمت کشیده‌اند.
به راستی چقدر طول می‌کشد تا کسی به معنی واقعی دانش را بیاموزد و چه سرمایه‌ای از وقت و هزینه صرف می‌شود تا کسی شایسته لقب دانشمند شود و آیا رواست همه این زحمات فدای خودخواهی‌ها و زیاده‌خواهی‌های شیادان علمی شود؟

وبگردی
کی‌روش: بعد از پیام رهبر انقلاب، وزارت ورزش علیه من شد
کی‌روش: بعد از پیام رهبر انقلاب، وزارت ورزش علیه من شد - سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به پیام تشکر رهبر انقلاب بعد از جام جهانی، گفت: بعد از آن پیام، وزارت ورزش کاملاً علیه من شد. خواسته وزیر ورزش این بود که نمی‌خواهد کی‌روش اینجا باشد، هیچوقت از بازیکنان و تیم ملی حمایت نشد و تمام برنامه آماده‌سازی ما لطمه خورد.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
شبکه سه - میثاقی  و ماجرای عبور از فردوسی‌پور
شبکه سه - میثاقی و ماجرای عبور از فردوسی‌پور - در گذشته برنامه‌های پخش زنده فوتبال روی بازی متمرکز بود اما میثاقی در این برنامه بخش‌های مهمی از حواشی و سوژه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد که دست برنامه «نود» را خالی می‌کند.
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند !
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند ! - بدون تعارف با سواره ای که از حال پیاده ها خبر دارد
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.