شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018

تداخل داروها با یکدیگر


تداخل داروها با یکدیگر
مصرف همزمان چند دارو با یکدیگر می‌تواند در سطح خونی آنها اثراتی بگذارد. این اثرات هم می‌تواند منجر به کاهش سطح خونی دارو و هم باعث افزایش آن شود. این وضعیت به این علت رخ می‌دهد که تجزیه، دفع و جذب داروهای ضدصرع می‌تواند به وسیله سایر داروها تحت‌تأثیر قرار بگیرد. بنابراین، لازم است قبل از اینکه هرگونه داروی دیگری را همراه با داروی ضدصرع مصرف نماییم از نحوه تداخل آنها با یکدیگر اطلاعاتی داشته باشیم. وقتی که یک داروی ضدصرع دیگر به داروهای ضدصرع یک بیمار اضافه می‌شود، اغلب لازم است که تغییراتی در مقدار مصرف داروهایی که قبلاً مصرف می‌شدند داده شود و سطح خونی این داروها آزمایش شود.
انواع مختلف صرع و درمان دارویی مناسب آن شامل:
١) پارشیل ساده – داروی انتخابی: کاربامازپین – سایر داروها: استازولامید – کلوبازام
٢) پارشیل مرکب – داروی انتخابی: فنی‌توئین – سایر داروها: گاباپنتین، لاموتریژین.
٣) ژنرالیزه ثانویه: داروی انتخابی: سدیم والپروات - سایر داروها: فنوباربیتال – پریمیدون – ویگاباترین – تیاگابین.
٤) ابسانس – داروی انتخابی: اتوسوکسیماید – سایر داروها: استازولامید – کلونازپام – لاموتریژین.
٥) آتونیک / تونیک – داروی انتخابی: سدیم والپروات – سایر داروها: استازولامید – کاربامازپین – کلوبازام – کلونازپام – گاباپنتین – لاموتریژین – فنوباربیتال – پریمیدون – فنی‌توئین – توپیرامات.
٦) تونیک – کلونیک – داروی انتخابی: کاربامازپین – فنی‌توئین – سدیم والپروات – سایر داروها : استازولامید – لاموتریژین – فنوباربیتال – پریمیدون – توپیرامات – ویگاباترین.
٧) میوکلونیک – داروی انتخابی: کلونازپام – سدیم والپروات – سایر داروها: استازولامید – فنوباربیتال – پریمیدون – پیراستام.
داروهای ضدصرع همچنین می‌توانند بر سطح خونی سایر داروها نیز تأثیر بگذارند. این مسئله در مورد داروهای ضدحاملگی اهمیت زیاد دارد، زیرا بسیاری از داروهای ضدصرع باعث افزایش قدرت بدن در تجزیه داروهای ضدحاملگی شده و در نتیجه آنها را بی‌اثر می‌سازد. در چنین مواردی باید از داروهای قوی‌تر ضدحاملگی استفاده کرد تا مؤثر واقع شود.
همچنین در مواردی که داروی وارفارین (دارویی که برای پیشگیری از لخته شدن خون مصرف می‌شود) استفاده می‌شود، داروهای ضدصرع می‌توانند باعث کاهش سطح خونی آن شده و در نتیجه لازم است که مقادیر بیشتری از داروهای وارفارین مصرف شود تا مؤثر واقع شود.
● شروع و توقف مصرف داروها
شروع مصرف داروهای ضدصرع با مقادیر زیاد می‌تواند منجر به بروز عوارض جانبی شود. بنابراین داروهای ضدصرع باید با مقادیر کم شروع شده و به‌تدریج و کم‌کم مقدار آنها را افزایش داد. مقدار نهایی دارویی که باید مصرف شود توسط تعادل بین کنترل حملات بیمار و عوارض جانبی آن، تعیین می‌شود. اهمیت زیاد دارد که بدانیم بیماران مختلف به مقادیر مختلف دارو نیازمندند و ممکن است مقدار نهایی دارویی که برای یک بیمار تجویز می‌شود برای بیمار دیگر، ایجاد عوارض جانبی شدید کند. اگر یک دارو برای بیماری مؤثر واقع نشد و یا اینکه عوارض جانبی نامطلوبی باقی گذاشت، باید داروی دیگر را امتحان کرد و اکثر بیماران فقط با مصرف یک نوع داروی ضدصرع، حملاتشان کنترل می‌شود، اما درصد کمی از بیماران نیاز به مصرف دو یا چند داروی مختلف ضدصرع دارند. به دلایل زیر، پزشکان تا آنجا که بتوانند از تجویز همزمان چند داروی ضدصرع به یک بیمار خودداری می‌کنند:
بعضی از داروهای ضدصرع با یکدیگر تداخل دارند.
عوارض جانبی داروها در مواردی که چندین داروی ضدصرع با هم مصرف می‌شود بیشتر خواهد بود.
بیماران اغلب در به خاطر سپردن و خوردن چند داروی ضدصرع دچار مشکل می‌شوند و احتمال اشتباه مصرف کردن داروها توسط بیمار وجود دارد.
وقتی که می‌خواهیم مصرف یک دارو را متوقف کنیم، باید به‌تدریج میزان آن را کاهش داده و سپس مصرف آن را قطع کنیم. در صورت قطع ناگهانی یک دارو، ممکن است حملات بعدی رخ دهد. داروهایی که مصرف آنها همراه با داروهای ضدصرع ایجاد تداخل دارویی می‌کنند:
- آلوپورینول
- آمینوفیلین
- آمیودارون
- داروهای ضداسید معده
- آسپرین
- سایمتیدین
- دیلتیازم
- اریترومایسین
- فلوکستین
- امپرازول
- کوتریموکسازول
- وراپامیل
● مصرف منظم داروها
عدم مصرف به موقع و منظم داروها، یک علت مهم در عدم موفقیت درمان دارویی صرع است. از آنجایی که مدت زمان وقت لازم است (چندین روز یا چندین هفته) تا یک داروی ضدصرع اثر کامل خود را نشان دهد و نیز از آنجایی که حملات معمولاً به صورت غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتند، لازم و ضروری است که داروها به طور منظم مصرف شوند تا از این حملات پیشگیری شود. وقتی بیماران دچار حمله نمی‌شوند، احساس کاملاً خوبی دارند (به غیر از عوارض جانبی که داروهای ضدصرع بر روی آنها دارد) و در نتیجه تعجب‌آور نخواهد بود که بعضی اوقات مصرف قرص‌های خود را فراموش کنند.
● پیگیری یک روش منظم
بسیاری از اوقات برای بیماران اتفاق افتاده است که فراموش کرده‌اند که آیا در ساعت مقرر داروی خود را خورده‌اند یا خیر؟ برای پیشگیری از چنین مواردی، بهتر است که بیماران یک برنامه منظم برای مصرف داروهای خود طرح‌ریزی کنند. اگر لازم باشد که داروی خاصی را بیشتر از دوبار در روز مصرف کنیم و یا اینکه چندین داروی مختلف را هر کدام چند بار در روز مصرف کنیم، وضعیت دشوارتر می‌شود. استفاده از یک کیف دارویی که در آن مشخص شده که در ساعت خاص باید این دارو مصرف شود و روزهای مختلف هفته در آن نوشته شده باشد، در یادآوری بیماران در مصرف صحیح و به موقع داروها کمک بسیاری خواهد کرد.
● قطع ناگهانی مصرف دارو
گاهی مواقع بیماران تصمیم می‌گیرند که به طور ناگهانی مصرف داروی خود را قطع کنند (اغلب افسردگی و یا روحیه ضعیف). این حالت به طور بالقوه می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا ممکن است منجر به بروز حملات مکرر و طولانی شود. همچنین در مواقعی که اسهال یا استفراغ وجود دارد، داروهای ضدصرع ممکن است جذب بدن نشوند و لازم باشد که دوباره دارو استفاده شود. در چنین مواردی گاهی اوقات لازم است که بیمار در بیمارستان بستری شود.
● مصرف مقدار صحیح دارو
درست نفهمیدن صحبت‌های پزشک توسط بیمار، می‌تواند منجر به مصرف اشتباه مقدار دارو شود. در هر بار ویزیت بیمار، اهمیت زیادی دارد که مشخص شود دقیقاً چه مقدار دارویی باید بیمار مصرف کند. در صورت لزوم پزشک باید این اطلاعات را بر روی یک برگ کاغذ نوشته و به بیمار بدهد. همچنین فکر خوبی است که هر بار که بیمار به پزشک مراجعه می‌کند داروهایش را هم همراه خود برده و به پزشک نشان دهد. پاسخ دادن به سؤالات مبهمی که بیمار در مورد داروهایش می‌پرسد به‌ندرت می‌تواند مفید واقع شود. برای مثال، غیرممکن است که به سؤالاتی مثل این، جواب صحیح داد «خوب، پس من دو قرص آبی یا قرمز در صبح باید بخورم و سپس یک قرص سفید؟».

www.IranEMS.com

منبع : انجمن صرع ایران

مطالب مرتبط

میگرن Migraine Headache

میگرن Migraine Headache
سردرد های دوره ای از ۴ تا ۷۲ ساعت که همراه با تهوع و استفراق می باشد. بعضی از حملات میگرن با یک اورا یا پیش در آمد شروع می شود؛ که این نوع را میگرن کلاسیک می نامند. در بین فواصل حملات میگرن بیمار هیچ گونه سردرد یا ناراحتی دیگری ندارد . سردردهایی که هر روز ایجاد می شوند میگرن نیستند. نام میگرن از همی کرانیا گرفته شده که به معنی یک طرف سر می باشد.گرچه بعضی از سردردهای میگرنی می توانند همه جای سر را در گیر کنند.
میگرن بیشتر از یک سردرد می باشد و سردرد در میگرن لزوما اصلی ترین مشکل نیست.اکثر افراد در هنگام حملات میگرنی کاملا بیمار شده و نمی توانند کارهای روزمره شان را انجام دهند .بعضی ها در یک اتاق تاریک و ساکت دراز می کشند تا حمله میگرنی پایان یابد.بعضی از بیماران نمی تواند فکر غذا خوردن داشته باشند چون حالشان به هم می خورد . اما بعضی ها با غذا خوردن به حملاتشان پایان می دهند .خواب آلودگی و رخوت یک علامت شایع است.یک سردرد میگرنی معمولا بعد از ۲۴ ساعت بهبود می یابد. با این حال ۲۴ تا ۴۸ ساعت می تواند طول بکشد.
گرچه میگرن تنها ۱۰٪ جامعه را گرفتار می سازد ؛ارزیابی شیوع این بیماری و تعداد موارد جدید مشکل است و زیرا تنها تعداد کمی از افرادی که مبتلا به میگرن هستند به پزشک مراجعه می کنند. بسیاری از مبتلایان به میگرن افراد دوست و فامیل خود را می بینند که مدتها دچار میگرن بوددند و به این نتیجه غلط می رسند که نمی توان به افراد دچار میگرن کمک کرد. بعضی از مبتلایان هم مراجعه به پزشک را کاری بیهوده می دانند.زیرا در بین حملات میگرن هیچ مشکلی ندارند.
▪ جنس افراد:
خانم ها سه برابر آقایان دچار می شوند.تغییرات هورمونی که در خانم ها ایجاد می شود دلیل اشکاری برای این اختلاف است.
▪ سن:
حداقل ۹۰٪ مبتلایان اولین حمله میگرنی خود را قبل از ۴۰ سالگی تجربه کرده اند.معمولا هم بعد از ۵۵ سالگی از شدت حمله کاسته می شود.
▪ هوش:
سالها عقیده وجود داشت که افراد باهوش بیشتر به میگرن دچار می شوند.اما امروزه متوجه شدند که صرف نظر از نژاد و هوش و موقعیت اجتماعی افراد از همه طبقات می توانند دچار شوند.
▪ غذا:
بسیاری از افراد در روزنامه ها مجلات و .. شنیده اند که باید ازخوردن موادی مانند پنیر ؛شکلات و یا فلفل خود داری کنند.متاسفانه برای اکثر مبتلایان به میگرن تنها نخوردن چند ماده غذایی برای جلوگیری از حملات میگرنی کافی نمی باشد.
بیشترین غذاهایی که باعث شروع حملات میگرنی می شوند شکلات پنیر میوه های ترش و فلفل است . الکل هم به عنوان یک عامل شروع کننده حملات مطرح می باشد. این عدم تحمل به غذا را نباید با آلرژی یا حساسیت غذایی اشتباه نمود.
هرکسی که فکر می کند با خوردن غذای خاصی دچار حملات میگرنی می شود ؛ باید به مدت دو ماه از خوردن آن غذا پرهیز کند. و با یادداشت نمودن سردردهایش در این مدت ببیند که آیا با نخوردن آن غذای خاص تغییری در سردردهایش ایجاد شده است یا خیر.
بعضی مبتلا یان دیده اند که خوردن غذا های مختصری در بین وعده های غذایی از بروز حملات میگرنی جلو گیری میکند. زیرا آنها می دانند که گرسنگی می تواند موجب شروع حملات شود.
بی خوابی شبانه؛ کار بیش از حد ؛ دیر خوابیدن در شب باعث خستگی بیش از حد شده و آغاز گر حملات هستند.
▪ تغییرات هورمونی در خانم ها:
خانم ها ممکن است اولین حمله میگرن را در موقع اولین پریودشان تجربه کنند . بعد از ماه هفتم حاملگی معمولا در میگرن بهبودی ایجاد می شود . اما بعد از اینکه میگرن بدنیا اومد دوباره حملات میگرن عود می کند.
درد سرو گردن . رانندگی طولانی . ورزشهای سخت . مشکلات دندانها ( بخصوص دندان عقل) و مفاصل فک می تواند باعث تشدید میگرن شود.
در مسافرت های طولانی همیشه یادتان باشد که چیزی برای خوردن داشته باشید.
استرس و فشار عصبی ؛ نگرانی و هیجان ؛صداهای بلند ؛ نور شدید ؛بوهای شدید؛ تغییرات آب و هوا و محیط الوده و پردود اتاق های شلوغ و دم کرده مثل سینما همگی می تواند باعث شروع حملا ت شوند.
چرا بعضی افراد دچار میگرن می شوند و بقیه نمی شوند:
درد یک راه طبیعی است که به شما می گوید که چیزی اشتباه است. و باعث می شود که از وارد آمدن آسیب های بیشتر به بدن پیشگیری کنیم.بنابراین یک حمله میگرنی شاید به عنوان یک نقش محافظتی عمل می نماید و باعث می شود که ما از محیط های آلوده خارج شویم.
علل بروز: تئوری عروق - تئوری نورولوژیک - نوروترانسمیتر ها ( سروتونین)
▪ انواع میگرن :
۱) میگرن کلاسیک: ۳۵٪. سردرد تهوع استفراغ بدنبال علایم بینایی .نورهای فلاش مانند و سایر علایم..
۲) میگرن شایع: ۶۵٪ . حملات مانند کلاسیک است و با مرحله علایم اولیه شوروع می شود. و بعد از آن مرحله پیش در آمد وجود ندارد.
▪ هر میگرن:
۱) مراحل علایم اولیه
۲) پیش درآمد
۳) سردرد
۴) بهبودی
▪ زندگی با میگرن:
بسیاری از افراد این حقیقت را که میگرن دارند را از دیگران مخفی میکنند . که اغلب به این خاطر می ترسند که به عنوان یک فرد بیمار عصبی یا روانی عنوان شوند. که اشتباه است.
ضمنا میگرن یک مشکل فردی است و آنچیزی که برای درمان میگرن شما مناسب است ممکن است برای درمان میگرن فرد دیگری مناسب نباشد.
▪ یک راه بسیار خوب:
استفاده از نوشتن که مواقع حملات و علایم وتمام مسایلی که تمام مسایلی که قبل یا در هنگام حمله رخ می دهد را یادداشت کنید. چه خوردید . چه کردید و...
یادداشتی با این نکات داشته باشید نجمن پزشکی خانواده انگلستان )
۱) تاریخ
۲) زمان شروع حمله
۳) آیا پریود هم بود ؟
۴) علایم و نشانه ها ی حمله چه بود ؟
۵) چگونه حمله شروع شد؟
۶) چقدر طول کشید؟
۷) چه درمانی استفاده کردید ؟ ، آیا درمان موثر بود ؟
۸) حمله چگونه پایان یافت ؟
اگر حملات میگرن شما بطور منظم در ساعات نزدیک ظهر یا عصر رخ می دهد ؛ احتمالا به علت گرسنگی است.
بنابراین سعی کنید با خوردن وعده های غذایی کوچک ؛ در چند نوبت از بروز آن جلوگیری کنید.همچنین شبها قبل از خواب غذای مختصری بخورید تا صبح با گرسنگی از خواب بیدار نشوید.

وبگردی
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس !
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس ! - آخه قربونت برم اصلاً درکى از دلیل وجودى زبان دوم و فلسفه آموزشیش دارى که این پیشنهاد رو دادى؟ زبان دوم زبانیه که بر اساس میزان کاربرد و گسترش جهانى انخاب میشه، براى ایجاد ارتباط کلامى بیشتر. یعنى ربطى به رابطه سیاسى شما با آمریکا و انگلیس نداره.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!