یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ / Sunday, 19 November, 2017

درباره تفسیر قرآن کریم


درباره تفسیر قرآن کریم
قرآن کریم با همین الفاظ ومعانی وترتیب آیات و سوره‌ها کلام خداوند است. این اصل، سبب جاودانگی اسلام، در مقایسه با دیگر ادیان، است. همچنین این کتاب پاسخی به مسئله پیشرفت وتحول است. مشکل بسیار شایع و بغرنج این است که متون معینی نمی‌تواند جوامع پیشرفته، روابط متغیر و شرایط متفاوت دوره‌های مختلف تاریخی را توجیه و هدایت کند. اوضاع و روابط اجتماعی امروز به کلی با اوضاع و روابط زمان ظهور اسلام متفاوت است. پس چگونه ممکن است که قوانین و متون واحدی امور هر دو دوره را سامان دهد؟برخی از دانشمندان و متفکران مسلمان کوشیده‌اند تا از راههای گوناگون به این مسئله پاسخ گویند. اما من در نتایج اصلی که در آغاز بحثم بدان اشاره کردم، پاسخی کافی به این مشکل می‌بینم. مفهوم و برداشت از هر کلامی دو شرط دارد: ‌
۱) التزام داشتن به دلالتهای حقیقی و مجازی لفظ با انواع دلالتهای میان آن دو، از جمله دلالت التزامی، اشاره، تنبیه و دیگر دلالات. ‌دوم: ما باید سطح آگاهی و فرهنگ گوینده را نیز در نظر داشته باشیم. نمی‌توانیم کلام را بر مفهومی حمل کنیم که از سطح دانش متکلم و میزان هوشیاری او بالاتر است. از همین روست که فهم کلام واحد از طفل و انسانی عادی با فهم همان کلام از انسان آگاه یا دانشمندی بزرگ و یا مسئولی هوشیار، متفاوت است. ‌
برای همین است که می‌بینیم اهتمام و توجه ویژه‌ای به ظرایف کلمات مسئولان و قیود و تقدیم و تاخیر سخنانشان می‌شود. همچنین تفاسیر وبحثهای مختلفی درباره متون قرار دادها وپیمانها ومدلولهای آنها و همچنین فهم قوانین وآیین‌نامه‌ها و ابعاد آنها وجود دارد. این همه شاهد صدقی است بر اینکه دانش گوینده کلام و آگاهی او، چارچوبی برای فهم سخنش و شرطی بنیادین برای درک مقصودش است. اما نماد در سخن و به کار بردن کلمات برای اشاره به معانی دیگر، تنها با تکیه بر توافق پیشین متکلم ومخاطب ممکن است، چنان که در گفتگوهای سری متعارف به کار گرفته‌ می‌شود. ‌
بنابراین اساس صدور قرآن کریم با این الفاظ، دارای ویژگی خاصی می‌شود که آن را از همه کتب وکلمات متمایز می‌کند. همچنین فهم معانی قرآن و تفسیر آن با دیگر کلمات و متون، حتی کتب آسمانی دیگر، تفاوت می‌کند. ‌
این مسئله بدین علت است که علم خداوند نامحدود است و ذره‌ای در زمین یا آسمان از محدوده علم او دور نمی‌ماند، هیچ چیزی او را از چیز دیگر باز نمی‌دارد، در‌اندامی مناسب می‌آفریند، و اوست که مقدر می‌کند و هدایت، و به هر چیزی‌اندازه و ویژگی و خاصیت معینی می‌دهد. ‌
پس اگر شرط نخست در فهم و تفسیر قرآن کریم مورد توجه قرار گیرد، دیگر تفسیر قرآن فقط مخصوص مفسرین نخستین نخواهد بود، بلکه این حق ماست که قرآن را به یاری اطلاعات بیشتر و تجارب افزون‌تر در زمینه‌های مختلف، ژرفتر دریابیم. این فهم بیشتر هنگامی اتفاق می‌افتد که به اصطلاحات قرآن ملتزم باشیم و متشابهات را به محکمات ارجاع دهیم و بر کلمات قرآن معانیی را که هیچ ربطی با آنها ندارد، حمل نکنیم. ‌
تامل وتعمق در قرآن کریم و مطالعه نوبه‌نوی آن، در برابر انسان مسلمان معانی نو و درستی قرار می‌دهد که با تفاسیر گذشته و آنچه از آن تفاسیر دریافته‌ایم، متفاوت است و هیچ مانعی برای به کارگیری و عمل به این معانی نو وجود ندارد، و هیچ ناسازگاریی میان معانی تازه فهمیده‌شده و معانی گذشته مفسران نیست، زیرا که متکلم خداوند است و فهم همه این معانی از قرآن ممکن. ‌
این ویژگی، مخصوص قرآن کریم یعنی کلام خداوند است؛ زیرا از کلامی که از کسی صادر می‌شود، نمی‌توان معانیی بالاتر از سطح دانش عصر گوینده و اطلاعاتش فهمید. این مسئله مرز میان خالق و مخلوق است، مگر مخلوقی که از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید، و فقط آنچه به او وحی می‌شود، می‌گوید. خداوند می‌فرماید: <وما تنفقوا من خیر یوف الیکم و انتم لا تظلمون: هر چه انفاق کنید پاداش آن به شما می‌رسد وبر شما ستم نخواهد شد.> (بقره/۲۷۲) ‌
بیشتر مفسران برآن‌اند که در روز قیامت، هنگامه‌ای که انسان پاداش اعمالش را می‌بیند، پاداش انفاق نیز بی هیچ ستم و محرومیت و یا اشتباهی در حساب، به او داده خواهد شد. این معنی قرآنی درست است و با دیگر آیات همساز، اما با عنایت به دانش و تجارب اجتماعی‌مان می‌توانیم آیه را به صورتی دیگر نیز تفسیر کنیم.انفاق توانمند ساختن خانواده‌های نیازمند وکسانی است که وسایل کافی برای زندگی عزتمند در اختیار ندارند. پس انفاق، زندگی با عزت، سلامت، تغذیه مناسب و تعلیم وتربیت درست فرزندان را برای اینان فراهم می‌سازد. این کار بدین معناست که عناصر نویی در ساختن اجتماع و بالاتر بردن سطح آن مشارکت داده شده‌اند و کسی که از اجتماعی برتر بهره می‌برد، هم انفاق‌کننده است وهم انفاق‌گیرنده. ‌
انفاق ‌کننده از جامعه پیشرفته‌تر، بنابر گستره زندگی و فعالیتهای گسترده‌اش، بیش از انفاق‌گیرنده بهره می‌برد، و در حیات دنیا پیش از آخرت و از زندگی مادی پیشتر از زندگی معنوی. اما ترک انفاق یعنی چشمپوشی از گروههایی از هموطنان که در فقر و بیماری و نادانی خود غوطه می‌خورند و نمی‌توانند در ساختن جامعه شان مشارکت داشته باشند. این مسئله سبب محرومیت جامعه از توان این گروه و نرسیدن جامعه به سطح مطلوب می‌گردد.
این وضعیت، خانواده‌های فقیر را در معرض بیماریهایی قرار می‌دهد که تنها گریبان فرزندان آنان را نخواهد گرفت، بلکه همه هموطنان به این بیماریها گرفتار خواهند شد. افزون بر بیماریهای جسمی، بیماریهای اخلاقی و تربیتی فقر نیز همه را فراخواهد گرفت. ‌
عقده‌های روانیی که در چنین وضعیتی شکل می‌گیرد و احساسات منفی‌گرایانه‌ای که در چنین اجتماعات دور از عدالتی می‌روید، جامعه را در معرض آشوبها و تشنجهایی قرار می‌دهد که به جامعه رحم نخواهد کرد و ثروتهای جامعه بی‌حساب وکتاب و فراوان فراوان، به باد خواهد رفت. یک بار دیگر آیه را می‌خوانیم: <وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون> و معنایی دیگر برای <یوف الیکم> و <انتم لا تظلمون> می‌یابیم. معنای جدید بیرون از دایره استعمال کلام نیست، و با دیگر آیات سازگار است. از جمله با آیه <وانفقوا فی سبیل الله، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه: در راه خدا انفاق کنید وخویشتن را به دست خویش به هلاکت می‌ندازید.>(بقره/۱۹۵) ‌
۲) نتیجه حتمی آیه پیش است. آیه دوم تاکید دارد که انفاق نکردن، استقبال از هلاکت اجتماعی است؛ چرا که مشکلات اخلاقی واجتماعی فراوانی در بردارد. اگر مفهومی فراگیر برای انفاق در نظر بگیریم، انفاق در بردارنده انفاق نفس هم می‌شود. چنان‌که آمدن آیه در سیاق آیات جهاد بر این مسئله تاکید می‌کند، و این معنا یک اصل فراگیر اسلامی می‌شود. ‌
از آدمی خواسته شده که مال و‌اندیشه و توان و جانش را در راه خدا تقدیم کند. خدمت به مردم یکی از راههای خداوند است و این‌گونه انسان، شرافتمندانه، از آنچه دارد به خداوند تقدیم می‌کند و خداوند بهترین کسی است که می‌توان به او چیزی تقدیم کرد. ‌
اما اگر از این بذل و شرافت امتناع کرد، از هلاکت استقبال کرده است و مال و توان و فکر و جانش را به صورت دیگری از او می‌ستانند، آن هم به شکل انفجار جامعه و یا با چیرگی دشمنان و یا به صورتهای دیگر. پس ملازمت میان انفاق و نجات از هلاکت در این آیه همچون ملازمت میان انفاق و نجات از ستم در آیه دیگر است. ‌
نمونه‌ای دیگر اینکه خداوند می‌فرماید: <و السماء بنیناها باید و انا لموسعون: ما آسمان را به نیرو برافراشتیم وحقا که ما تواناییم.>(۵۱:۴۷)در جمله <وانا لموسعون> درنگ می‌کنیم. در ادبیات عرب این جمله بر استمرار و تجدد، همراه با تاکید بسیار دلالت می‌کند. از سوی دیگر علم دریافته‌است که جهان همواره در حال توسعه و نوبه‌نو شدن است. همچنین دانشمندان کشف کرده‌اند که بخارها و گازها سخت می‌شود و کرات نو ساخته می‌شود. ‌
در این معنای جدید درنگ می‌کنیم تا انطباق کامل الفاظ آیه را با این معنا دریابیم. بی‌آنکه در امکان قصد متکلم بر این معنا شک کنیم، زیرا می‌دانیم که کلام از خداوندی صادر شده است که آسمانها در هم پیچیده و در قدرت اوست.در آیه بعد می‌خوانیم: <والارض فرشناها فنعم الماهدون: زمین را گستردیم و چه نیکو گسترندگانیم.>(۵۱:۴۸) ‌
زیبایی این تصویر با دریافت حرکت زمین کامل می‌شود؛ چرا که حرکت زمین به حرکت گهواره می‌ماند، چنان‌که در آیه‌ای دیگر به آن اشاره شده است. سپس آیه سوم می‌آید: <ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون:از هر چیزی جفتی بیافریده ایم، باشد که عبرت گیرید.>(۵۱:۴۹)این آیه به فراگیری زوجیت برای همه اشیا حتی جمادات و نباتات و انرژیها و ذرات و... اشاره دارد. ‌
این حقیقت تکوینی یعنی شمول زوجیت برای همه اشیا که آدمی به تازگی آن را دانسته است، با این آیه مناسب‌تر از معنایی است که انسان آگاه به زوجیت حیوانات و برخی گیاهان می‌فهمیده است. ‌‌<لعلکم تذکرون> به منزله علت و غایت برای جمله پیشین است. این جمله با آیه‌ای که به دنبال آن می‌آید، روشن‌تر می‌شود: <ففروا الی الله انی لکم نذیر مبین:پس به سوی خدا بگریزید. من شما را از جانب او بیم دهنده‌ای آشکارم.>(۵۱:۵۰)لازم است در اینجا توضیح دهم که قرآن به آیات تکوینی، برای غایات تربیتی می‌پردازد و نه اغراض علمی. قرآن کتاب هدایت و دین و تربیت است، نه کتاب فیزیک، شیمی و یا علوم طبیعی. ‌
مقصود از این آیه و دهها آیه دیگر مثل این، دعوت انسان به تدبر و تامل در هستی و پدیده‌ها و شگفتیهایش برای اهداف تربیتی، افزون بر شناخت خدا و آثارش در زندگی است. از دیگر سو، هدف این آیات قرار دادن راه و روشی درست در برابر آدمی است که در پی علم وکشف حقیقت هستی است. این راه، هر حقیقتی را در جایگاه خودش می‌نهد و می‌گوید این کشفیات کلماتی از کتاب خداوند، یعنی هستی است. این روش بر شناخت خداوند و خشیت از او و تواضع نسبت به او می‌افزاید و انسان را از طغیان وغرور باز می‌دارد. ‌
بنابراین اصل درمی‌یابیم که علوم و حقایق قرآنی و آموزه‌هایش دریایی پایان‌ناپذیر است و مطمئن می‌شویم که این کتاب آسمانی چشم‌اندازهای بی‌انتهایی دارد و به انسان مسلمی که می‌خواهد به زندگی‌اش سامان دهد، جاودانگی را عرضه می‌کند. همچنین به پاسخی روشن و فراگیر برای مشکل پیشرفت و تحول که در آغاز سخن بدان اشاره کردیم می‌رسیم. در معنای تحول می‌اندیشیم و می‌پرسیم که تحول چیست؟ ‌
تحول، ورود عنصری جدید در حیات آدمی و یا رفتن عنصری دیگر از صحنه حیات نیست، بلکه تحول تعاملی همیشگی میان آدمی و هستی است.انسان از آغاز خلقت درباره موجودات هستی می‌اندیشید وتامل می‌کردو موجود و یا نیرویی کشف می‌کرد، سپس بر آنچه یافته بود، چیره می‌شد و از آن بهره می‌گرفت و با آن حیات و پیرامونش را دگرگون می‌ساخت. این گامی در راه پیشرفت بود که گامهایی دیگر نیز در پی داشت. ‌
آدمی سطری از کتاب هستی را خواند وآتش را کشف کرد و از آن بهره برد؛ شبش را روز و سرما را گرما کرد، غذایش را با مواد خام پخت و اسلحه‌اش را برنده‌تر ساخت. همین‌گونه ادامه داد تا اینکه نفت و اتم و جاذبه زمین و غیر اینها را کشف کرد و از همه آنها استفاده برد، سپس دگرگونی و تحول حاصل شد. آدمی دگرگون ساخت و پیشرفت داد. ‌این فهرست کتاب تحول و تعریفی دقیق از این حقیقت ازلی و ابدی است که انسان در آن به سر می‌برد. تحول چیزی جز تعامل میان انسان و هستی نیست، نه موجود جدیدی در کار است و نه از میان رفتن موجودی. اگر در کنار این دو عامل سرنوشت‌ساز یعنی انسان وهستی، قرآن را بنهیم و آنچه را در این بحث گفته‌شد به یاد آوریم، به پاسخ مشکلی که مطرح شد می‌رسیم، و تصویر کاملی را که خداوند برای زمین اراده کرده است، به روشنی ظاهر می‌شود. ‌
انسان مخلوقی است که پیرامونش را موجودات هستی فراگرفته‌اند. میان او و موجودات پیوند برقرار است. آدمی که می‌خواهد راه درست را در حیات و در رابطه‌اش با هستی و همنوعانش بشناسد، دین را در برابرش می‌یابد و کتاب خداوند او را راه نشان می‌دهد. پس با هستی تعامل می‌کند و متحول می‌شود. سپس خود را در برابر روابطی نوتر می‌یابد، دگر بار به کتاب خدا مراجعه می‌کند و با آموزه‌های الهی هدایت می‌شود و همین‌گونه تا آخر. ‌این عوامل سه‌گانه در کنار هم و هماهنگ با هم به پیش می‌روند. قرآن روابط تحول‌یافته، میان آدمی و هستی را به صورتی پیشرفته و به سوی جاودانگی سامان می‌دهد. این راهی الهی است که برای انسان ترسیم شده است و خدا در سوره الرحمن بی‌پرده از آن سخن می‌گوید.
در این سوره تعلیم قرآن پیش از خلق انسان آمده است: <الرحمن. علم القرآن. خلق الانسان: خدای رحمان، قرآن را تعلیم داد. انسان را بیافرید.>(۵۵،۱-۳) ‌
علت این است که آدمی از نخستین موضع خود در برابر هستی، هدایت‌کننده، راهنما و راهی بیابد. اما امتی که‌اندک زمانی با قرآن زندگی کرده بود، آن را به کناری نهاد و فقط آن را در شعایر سطحی به کار گرفت. سپس همراه با هستی تحول یافت، سرانجام در برابر تحولات سر فرود آورد.تحولی که به دور از قرآن میان آدمی و هستی رخ داد. این امت چه می‌خواهند؟ و چگونه می‌خواهند از قرآنی بهره‌مند شوند که آن را از مرکز رهبری و هدایت به کناری زده‌اند؟ اما اکنون، اگر سرانجام در برابر تحولات اجتماعی جهانی سر فرود آوردیم و اگر بنا بر اوضاع زندگی امروز، بی‌آنکه زندگی خود و مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی را متحول کنیم، تسلیم شویم و از هدایت قرآنی نیز دور باشیم، به امانتمان خیانت کرده‌ایم، همه چیز را از دست داده‌ایم و خود نیز از دست رفته‌ایم. ‌از ما نخواسته‌اند که تحول و پیشرفت را رد کنیم و از دستاوردهای انسانی بهره‌مند نشویم، بلکه باید خود و اصالتمان را گم نکنیم و دستاوردهای جدید بشری را در چارچوب اصیل قرار دهیم و با ارزشهای خود آنها را بسنجیم و سپس از میان آنها برگزینیم و یا اینکه برخی از آنها را رد کنیم، تا امت اصیل دیگری بسازیم. باید توجه داشت که واژه اصیل دارای ابعاد فکری وتاریخی و عملی است. ‌
قرآن سازنده تحول و پیشرفت است. بشر قرنهای بسیاری تحول را تجربه کرده است. قرآن تحول‌ساز است، اما تحولی که از خارج تحمیل شده باشد و از جانب اوضاع و احوالی باشد که دیگران آن را ساخته‌اند، تسلیمی ناپذیرفتنی است و کمالی به حساب نمی‌آید وآن چیزی جز نابودی به هر شکلی که می‌خواهد، نیست. ‌

نوشته امام موسی صدر
ترجمه مهدی فرخیان‌

منبع : روزنامه اطلاعات

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
حملات خونبار , سالهای غم , وزیر خزانه‌داری آمریکا , اختلالات , برنامه‌های گرامی داشت سوم خرداد , مکمل تقلبی , بخشودگی جرائم , جمشید شاه محمدی , رمزی عزالدین رمزی , عکاس فیلم , سعید داورپناه , آبی , تجهیزات بنادر , تانکر حامل نفت , کنترل آسیب های اجتماعی , فتو , پارک شوش , شبکه بهداشت , یک دلار , نجلس نمایندگان , کمک به اوارگان , کمربندایمنی , تهدید تلفنی , تخریب مدرسه , قیمت لپ تاپ های ام اس ای , وابسته به ایران , منطقه کرمانشاه , حادثه برای زائران اربعین , کتائب ابوعماره , کم‌تحرکی , مالکان حقوق , آب های مدیترانه , شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان همدان , خانه سالمندان , کنسرت مانی رهنما , بهنام صفوی در کما , اندیشه های امام خمینی(ره) , پیراهن پرسپولیس , مرحله انتقالی , بازرسی سرزده , چهل ستون , مولد سازی , تخت مراقبت های ویژه , اصل بی طرفی , تعاونی های مسکن , خریداری گندم , بیمارستان هاجر , اولین دوره مربی گری , کمپینگ , مسابقات چهار جانبه ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
تپه‌های باستانی (۲) , زال زمستان گریخت از دم بهمن , چاق , تغذیه بره‌میش‌های جایگزینی , سبب‌شناسی , امکانات سفر , مدرسه حجتیه , سینه‌خیز رفتن و خزیدن , موسیقی مقامی , رده‌بندی سلسله مراتبی یا اصطلاح‌نامه‌ها , محیط کار , بیماری آلزایمر , درمان , این باغ سراسر همه پر باد وزانست , ایستگاه‌های رادیو محلی , نیروی هوائی , نشانه‌ها و علائم , جدول درصد نتایج آزمون از ۴۴ دانشجوی ایرانی برای کلمه ادب , هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را , آب و هوا ,

برخی منابع مهم خبری
setarehnews.ir ستاره‌ها , rouydad24.ir رویداد 24 , ensafnews.com انصاف نیوز , iraneconomist.com ایران اکونومیست , musicema.com موسیقی ما , itanalyze.com آی تی آنالیز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , rasad.org رصد , parsnews.com پارس نیوز , abna24.com ابنا , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , mashreghnews.ir مشرق نیوز , bankvarzesh.com بانک ورزش , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , behdashtnews.ir بهداشت نیوز , fardanews.com فردا نیوز , fa.alalam.ir العالم , asianews.ir روزنامه آسیا , taraznews.com تراز نیوز , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , puyesh.net پویش , seraj24.ir سراج 24 , faradeed.ir فرادید , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , zamandaily.ir روزنامه زمان , sharghdaily.ir روزنامه شرق , shana.ir شانا , techshot.ir تک‌شات ,

وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
چه کسی مسئول عدم سرعت عمل در زلزله کرمانشاه است؟
چه کسی مسئول عدم سرعت عمل در زلزله کرمانشاه است؟ - با بغض می‌توان بحران را رفع و رجوع کرد؟ / قهرمانی که زلزله از مردم ایران گرفت؛ از دیگر ویدیوهای این بسته خبری است. «تابناک پلاس»، شنبه تا پنجشنبه به استثنای تعطیلات رسمی، پس از ساعت ۲۰:‌۰۰ برای مشاهده مخاطبان در «تابناک»‌ منتشر می‌شود.
مدیریت بحران به سبک وزیر کشور
مدیریت بحران به سبک وزیر کشور - در میان تلاش مسئولان دولتی برای امدادرسانی بهینه به زلزله زدگان استان کرمانشاه، انتشار فیلمی از تشکیل ستاد مدیریت ‏بحران در قلب مناطق بحران زده با حضور دو وزیر، اقدامات دولت را تحت تاثیر قرار داده است.‏
ویدیو اتفاقات عجیب هفته
ویدیو اتفاقات عجیب هفته - ویدیوهای دستگیری سارق خودرو سردار رادان! / ویدیو انفجار خانه خانواده فلسطینی؛ از دیگر ویدیوهای این بسته خبری است. «تابناک پلاس»، شنبه تا پنجشنبه به استثنای تعطیلات رسمی، پس از ساعت ۲۰:‌۰۰ برای مشاهده مخاطبان در «تابناک»‌ منتشر می‌شود.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
تحصن حمید بقایی در حرم شاه عبدالعظیم
تحصن حمید بقایی در حرم شاه عبدالعظیم - حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی در اطلاعیه ای اعلام کردند: امروز به سنت آشنای بست نشینی، به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) پناه می بریم!
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
رسوایی مهندسی ساختمان در ایران
رسوایی مهندسی ساختمان در ایران - عجیب است که در این کشور، یک اجاق گاز یا یک لامپ کم مصرف چند هزار تومانی، گارانتی دارد و سازنده اش تا زمان مشخصی، در برابر آنچه ساخته و فروخته، مسؤول است ولی نه سازندگان و نه مهندسان ناظری که ساختمان های گرانقیمت می سازند و به مردم می فروشند، هیچ مسؤولیتی ندارند، حتی اگر آنچه ساخته اند بر سر مردم فرو بریزد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
پربازدیدها