یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ / Sunday, 19 November, 2017

شناخت فلسفه تاریخ در قرآن


شناخت فلسفه تاریخ در قرآن
● بینش تاریخی شهید آیت الله محمدباقر صدر
قرآن رویدادهای تاریخی را کورکورانه و محصول « صدفه » یا خود به خود و بی مقدمه نمی‌داند، و قضا و قدر و لزوم تسلیم چشم و گوش بسته را در برابر فرمان‌های غیبی رد می‌کند، و در بیدار کردن هوش مردم می‌کوشد تا تصور نکنند که جبر محض است، و همه جا بر روی قوانین تاریخی تکیه می‌کند.
نوع شناخت یک مکتب از جامعه و تاریخ، و طرز برداشت از آن دو، نقش تعیین کننده ای در ایدئولوژی آن مکتب دارد. از این رو ضرورت دارد در متن جهان‌بینی اسلامی، طرز نگرش اسلام به جامعه و تاریخ روشن گردد.
از آنجا که در طول زمان‌های متمادی، تاریخ به عنوان یک ابزار مناسب در جهت تحقیر و یا تعظیم ملت‌ها واشخاص، بازیچه دست موذیان و طواغیت بوده است و از آن سوء استفاده می کرده اند! بجا است که به عنوان یک منبع و ماخذ، مورد شناخت و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تا حقیقت امر روشن گردد، و افرادی باید باشند که با بینش عمیق و درک صحیح، این گره را گشوده، و راه را برای درک حق آسان سازند. از طرفی چون تاریخ، سرگذشت گذشتگان است، و گنجینه‌ای از جواهر صفات سابقین و سفینه ای برای لاحقین و مرآتی جهان نما است، باید آموخته شود، و این آموختن باید با واقعیت تاریخی و تحلیل همراه باشد، اما دانستن واقعیت تاریخی با تحلیل وفلسفه کافی نیست؛ بلکه شناخت وتفکر وعقل ودرایت هم لازم است. یعنی وقا یع تاریخی، اطلاعات و معلوماتی را در اختیار آدمی قرار می‌دهد که قوه هوش وادراک وی درباره آن به تفکر می پردازد، وعقل و درایت او قبل از هر گونه تصمیم‌گیری، درباره آن تامل می کند.
شهید سید محمد باقر صدر (کاظمین ۱۴۰۰-۱۳۵۰ه.ق)یکی از دانشمندان فیلسوف وفقیه اسلامی است که در زمینه تاریخ وقوانین حاکم بر آن سخن به میان آورده است. وی با درک عمیق و شناخت صحیح و ذهن نقادانه به این امر پرداخته، و تلاش‌های او در باره معارف تاریخی وفلسفه آن، راه گشای مشکلات گردیده است؛ مقاله حاضر به برخی از آن‌ها می‌پردازد.
بینش تاریخی صدر، از قران و نهج االبلاغه واحادیث و سنت نشات گرفته، و تاریخ را با روشی علمی و فلسفی بیان نموده است. سید محمد باقر صدر ضمن تألیفات گوناگون از قبیل «فلسفتنا»، «اقتصادنا»، «فدک فی التاریخ»، «ماذاتعرف عن الاقتصاد»، «الانسان المعاصر و المشکله الاجتماعیه»، «البنکا للاربوی فی الاسلام »، «المدرسه القرآنیه » و ... می‌رفت تا با ژرف نگری خود، خلا فکری موجود در اندیشه مصلحان اسلامی، به خصوص تحلیل کردگان دانشگاه و حوزه را پر کند. اما دیدار معشوق فزونی یافت و به دیدار حق شتافت و ما از این فیض عظیم محروم گشتیم. امید است دوست‌داران و شاگردان خلف او نگذارند چراغی را که او روشن نموده به خاموشی گراید.
استاد علامه مباحث خود را پیرامون شناخت سنت های تاریخ و قوانین آن در قرآن، طرح و ضمن پاسخ به آنها به پاره ای از مکاتب مادی و الحادی اشاراتی نموده، و ضعف‌های آنان را بررسی کرده و مورد انتقاد قرار داده است.
۱) آیا پژوهش در قوانین تاریخی یک بحث علمی است؟ نظر قرآن در این باره چیست؟
۲) آیا حرکت و تحول تاریخ بشر، از قانون خاصی تبعیت می کند؟
۳) نیروی محرک تاریخ کدام است؟
۴) نقش انسان در صحنه تاریخ چیست؟
۵) دین و انبیا چه نقشی در حرکت تاریخ دارند؟
● پژوهش در قوانین تاریخ یک بحث علمی است یا خیر؟
در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر به نحوه تلقی‌های مختلف بر می گردد که ارباب هر یک از حوزه های مربوط از موضوع کلی تر «انسان» و به تبع آثار آن نظیر جامعه، اقتصاد، تاریخ و غیره و نیز امر مهم «شناخت آن مسائل»، دارند. هر دو معتقدند که تاریخ از قوانین پیروی می کند؛ ولی به دست آوردن این قوانین و پیدا کردن دقیق آن‌ها کار آسانی نیست، و به سهولت انسان را به مقصد نمی رساند.
با وجود اختلاف بزرگی که میان علوم ریاضی و طبیعی، یا میان علوم گوناگون داخل این مقولات، مشهود است، می‌توان به تمایز اساسی میان علوم و تاریخ قائل شد. به سبب همین تمایز گمراه کننده است که تاریخ و شاید هم به اصطلاح علوم اجتماعی را علم می‌خواندند ایراداتی هم که مطرح می‌شود به اختصار عبارتست از:
۱) تاریخ منحصرا با یکتا و علم با کلی سر و کار دارد.
۲) تاریخ درس نمی دهد.
۳) تاریخ قادر به پیش بینی نیست.
۴) تاریخ از آنجا که انسان خود را بررسی می کند، الزاما ذهنی است.
۵) تاریخ بر خلاف علم، پای مسایل مذهبی و اخلاقی را به میان می کشد.
در نتیجه بسیاری از صاحبنظران فلسفه علم، بر آن شدند که اصول علوم انسانی را از طبقه بندی علوم تجربی خارج کنند و در مرتبه‌ای فروتر از علم محسوب دارند. آنچه اینان عمدتا به عنوان دلیل موجه خود ذکر کرده اند چنین است:
در اینگونه معارف، «انسان» در آن واحد هم مطالعه کننده و هم مطالعه شونده است، و هیچ گاه نمی تواند نسبت به خویش بی طرف و خنثی و از تاثیر دیدگاه‌های ارزشی خود بر کنار باشد. به همین دلیل، هیچ نوعی از آن تعارض‌ها در مورد علوم طبیعی ظاهر نگردیده؛ در حالی که علوم انسانی، مملو از این همه تناقض‌های اساسی لا ینحل می باشد. به همین دلیل، «علم تاریخ» را ضعیفتر ین علوم انسانی ذکر کرده اند، چرا که متعلق شناسایی آن وجود خارجی ندارد و لذا محقق ناگزیر است به برخی بقایای مکتوب و غیر مکتوب هر دوره – که اغلب نسبت به کل مجموعی عناصر آن عهد بخش بسیار حقیر و ناچیز است – تمسک جسته و هیات مجموعی آن دوران را بازسازی کند. تا سپس بتواند یک موضوع جزئی و مشخص را در زمینه کلی مزبور به طور علی تبیین کند. واضح است هنگامیکه آن دسته از علوم انسانی که مستقیما با متعلق شناسایی حی و حاضر خود در ارتباط هستند، نتوانند دستاوردی در خور شان « علم » داشته باشند، «علم تاریخ» که نه فقط فاقد موضوع زنده و بالفعل، بلکه واجد آثار و بقایای بسیار محدود و ناقص و مشکوک است، نمی تواند هیچ محلی از اعراب داشته باشد.
تعدادی هم نه تنها تاریخ را علم نمی‌دانند؛ بلکه آن را فاقد ارزش و فایده می دانند:
این نکته که بسیاری از حوادث تاریخ، جز تکرار وقایع یا یک رشته تصادف و اتفاق، به نظر نمی‌آید، دستاویز عمده ای برای کسانی بوده است که اشتغال بدان را کاری بی فایده و ملال انگیز دانسته اند و معتقدند : موضوع تاریخ عبارت از حوادثی است که در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون تکرار می شوند.عده‌ای تاریخ را اطلاعات ناقص و دروغینی از مسایل و وقایع معدوم و بی ثمر می‌دانند، که هم بی‌اساس و هم غیر ممکن است.
شهید صدر این مطلب را از نظر قرآن بررسی نموده، می فرماید: برخی اشخاص چنین می پندارند که پژوهش در قوانین تاریخی، یک بحث علمی است؛ همان‌طور که تحقیق درباب قواعد فیزیکی و حیاتی، نباتی، فلکی و غیره درقلمرو علم است. ولی قرآن کتاب هدایت است، نه کشفیات علمی. نه قرآن کتاب درسی است و نه محمد صلی الله علیه و آله پیامبر اسلام، معلم است که به عده ای متخصص یا فرهنگی درس بدهد. این کتاب فقط برای این نازل شده است که مردم را از تاریکی‌ ها به سوی روشنایی ببرد. و مسایل مربوط به فیزیک و شیمی و گیاه و جانور شناسی را از آن خواست . درست است که در جای جای قرآن ، به همه این موارد اشاراتی شده؛ ولی این امر صرفا برای اشاره به بعد الهی و نمودن آثار قدرت خدایی در عالم آفرینش است؛ نه تعلیم دانش‌های مزبور.
آری، گاه حقایقی در قرآن مطرح شده که علم پس از صدها سال به کشف آن دست یافته است. قرآن نخواسته است خود را جایگزین قدرت خلاق انسان کند، بلکه خواسته تا استعداد های او را بارور و او را در راه درست، رهبری فرماید و نیروهایی بالقوه را به فعل برساند . اما در پاسخ اینکه برخی تصور کرده یا گفته اند : قرآن صرفا کتاب هدایت است، نه کشفیات علمی، و اکر بنا باشد چنین کتابی داخل این مسایل شود، به صورت کتاب درسی و تخصص در می آید و دیگر برای نوع بشر جنبه ارشادی ندارد، می‌گوییم درست است که قرآن نخواسته قدرت ابداع و رشد و خاصیت پژوهشگری بشر را فلج کند؛ ولی میان قلمرو تاریخی و سایر قلمروهای هستی، تفاوت جوهری و اساسی وجود دارد.
در این زمینه شهید مطهری می فرماید : بدیهی است که اسلام ن مکتب جامعه شناسی و نه فلسفه تاریخ است. در کتاب آسمانی اسلام هیچ مطلب اجتماعی یا تاریخ با زبان معمول جامعه شناسی یا فلسفه تاریخ مطرح نشده است . همچنان که هیچ مطلب دیگر : اخلاقی، فقهی، فلسفی و غیره با زبان معمول و در لفافه اصطلاحات رایج و تقسیم بندی‌های مرسوم بیان نشده است. در عین حال مسایل زیادی از آن علوم، کاملا قابل استنباط و استخراج است.
● آیا حرکت و تحول تاریخ بشر از قانون خاصی تبعیت می کند؟
یکی از مباحثی که ذهن فیلسوفان تاریخ را به خود مشغول داشته ، این است که : آیا تاریخ بشر از قانون خاصی تبعیت می کند یا خیر؟
به عبارتی: تاریخ، فقط وقایع جزیی است و از این وقایع نمی شود اصول کلی استخراج کرد.
در این رابطه آقای والش در مقدمه ای بر فلسفه تاریخ خود می گوید : آیا اساسا برای تاریخ و رویدادهای آن می توان به قانونی قایل بود و اگر می‌توان آن قوانین کدامند؟
در این باره اختلاف نظر هست. عده‌ای معتقدند که حرکت و تحول تاریخ بشر از قانون خاصی برخوردار است که به پوزیتویسم (psitivism) یا اثبات گرا معروفند.
چنی آمریکایی مورخ اثبات گرا می‌گوید: تاریخ انسان، شبیه حرکت آسمانی است که طبق قوانین تغییر ناپذیر و مستقل می‌گردند و رفتار آنها مانند قانون جاذبه یا تکامل طبیعی اجتناب ناپذیر است او می‌گوید: تاریخهای جامعه از چند قانون پیروی می کنند : توالی ، تغییر پذیری ، استقلال ، توافق میان مردم و پیشرفت اخلاقی.
عده‌ای دیگر برای تاریخ هیچ‌گونه قانون قائل نیستند و نسبت به آن احساس بد بینی ، ( pessimism) دارند. محقق برجسته جهان باستان از مردم آلمان می نویسد : من طی تحقیقات چندین ساله ام نتوانسته ام هیچ قانون تاریخی را کشف کنم، و در تالیفات مورخان دیگر نیز تاکنون دست نیافته‌ام.
پوپر از کسانی که دنبال پیدا کردن قانونی بر تبیین حرکت تاریخ هستند ، انتقاد می کند و می گوید : این امید که روزی بتوانم قوانین حرکت اجتماع را بیابم، به همان صورت که نیوتون قوانین حرکت اجسام مادی را یافت ، چیزی جز نتیجه همین بد فهمی‌ها نیست؛ چون هیچ حرکت اجتماعی نیست که از هر جهت مشابه با حرکت اجسام مادی باشد؛ بنابر این چنین قوانینی وجود ندارد.
اما دانشمندان اسلامی که نظریاتشان نشات گرفته از قرآن و احادیث است می گویند : یک سلسله قضایای شرطی به عنوان سنن الهی بر تاریخ حکومت دارد و نمی شود قوانین حاکم برتاریخ را انکار کرد ، و آیات قرآنی بر این امر دلالت دارد .
شهید مطهری در کتاب فلسفه تاریخ می گوید : آنچه مسلم است این است که برای تاریخ تا حدودی قوانین کلی می شود کشف کرد و تا حدودی قوانین کلی ، از تاریخ می توان درس آموخت و تا حدودی همان قوانین کلی پیش بینی هم می توان کرد.
شهید صدر این مطلب را از قرآن بررسی نموده و معتقد است: همان‌گونه که پدیده های تاریخی هم قواعد و سنن مخصوص به خود دارد، قلمرو تاریخ مانند هر قلمرو دیگر مملو از پدیده های گوناگون است. همان‌گونه که ستاره شناسی ، گیاه شناسی یا فیزیک از پدیده های مختلف تشکیل شده است ، در هر یک از این زمینه ها برای پدیده‌های گوناگون، قواعد و قوانینی وجود دارد.
وی می گوید : در قرآن به طور آشکار ملاحظه می شود که تاریخ، سنت‌ها و قوانینی دارد و صحنه های تاریخ به وسیله قوانین و سنن مربوط به خود ، آباد و سر سبز است؛ همان‌گونه که دیگر صحنه های جهان هستی نیز عموما توسط قوانین و سنن ویژه آنها آبادان و برپاست . . در برخی آیات، همین معنا به نحو کلی آمده یعنی مدلول کلی و عمومی آنها این است که تاریخ دارای سنت ها و قوانین ویژه خود است . دسته ای دیگر از آیات در سطح عرضه و ارائه موارد مصادیق و نمونه هایی از آنها که حاکم بر خط و سیر تاریخ انسان است مشخص می کند و بالاخره در موارد این حقیقت به سبک و سیاقی و به گونه تئوری آمیخته با مصداق خارج بیان شده است .
آری این‌چنین است: قرآن تاریخ بشری را دارای سنن و قوانین می‌داند؛ ولی هیچ‌گاه مانع استعدادهای بشر هم نگردیده است انسان اگر تلاش کند به نتیجه مطلوب می رسد و الا فلا «وان لیس للانسان الا ما سعی» (النجم / ۳۹). حال که تاریخ، قانون دارد و چیزی که قانون دارد علمی است و زمانی که علمی شد پس تصادفی نیست ، برخلاف نظر کسانی که می گویند: «فلسفه تاریخ» باید از این اندیشه آغاز شود که قانونی بر تاریخ حاکم است؛ حتی اگر این تصادف باشد.
به هر حال « فلسفه تاریخ » به قانونمندی تاریخ اعتقاد دارد. تاریخ، هویتی حقیقی است، نه اعتباری. این هویت حقیقی مستقل از جایی آغاز کرده است؛ از طریقی می گذرد ، و سر انجام هم به مقصدی می رسد . فلسفه تاریخ می خواهد نشان دهد که این رفتن و بالیدن چگونه صورت می‌گیرد؟ و آن نقطه نهایی که بار انداز تاریخ است کجاست؟ و چگونه می‌توان
ازمنزل کنونی واپسین را، ولو به ابهام و اجمال - تصور کرد؟ و آیا گذر از منازل و مراحل گوناگون تاریخ اجتناب ناپذیر است یا چاره پذیر؟ بالاخره محرک حرکت تاریخ کدام است؟ فلسفه تاریخ می پذیرد که حرکت قانونمند است و کشف آن قانونها برای ما میسر است و مجموع تاریخ به طرق علمی تفسیر پذیر است.
● نیروی محرک جامعه و تاریخ چیست ؟
چه عاملی موتور تاریخ را به حرکت در می آورد و قوانین حاکم بر تاریخ کدامند؟ در این مبحث، نظریات و آرا وعقاید گوناگونی وجود دارد که هر کدام به نحوی حرکت تاریخ را توجیه و تبیین کرده‌اند، و عامل یا عوامل به خصوصی را دلیل این حرکت دانسته‌اند، و برای اثبات آرای خود دلایلی را ذکر کرده اند. دراین باره آرای بسیار و بعضاً متشتت ارایه شده است. باید دید که نظر شهید صدر در این زمینه چیست؟ و برای روشن شدن آرای وی به ذکر نظریاتی چند در این مورد نیاز می باشد:
الف) عده ای قائلند: فرد تاریخ دنیا را نساخته؛ بلکه نژادها وجنسیت‌ها آن راساخته است. جنسیت را نیروی محرک و موتور تاریخ می‌دانند.
ب) نظریه دیگر:محیط و عوامل جغرافیایی وطبیعی، تاریخ را ساخته و عوامل محرک تاریخ هم عوامل جغرافیایی و طبیعی است (از جمله آنها منتسکیو، صاحب روح القوانین است).
ج) گروهی که طرفدار قهرمانان هستند ،می گویند :تحولات تاریخ و حرکت آن توسط قهرمانان صورت می گیرد.
د) در لابلای سخنان بعضی مسلمانان هست که همه چیز به قضا و قدر الهی بستگی دارد لذا مشیت الهی را عامل تحولات تاریخ می‌دانند.
ه) آنچه از همه بیشتر به چشم می خورد و نمایان است، نظریه کارل مارکس بنیان گذار مارکسیسم است. او می‌گوید: اقتصاد تاریخ را به وجود آورده واقتصاد هم ابزار تولید است و آنچه موجب حرکت تاریخ و سازنده تاریخ است. عامل واحد، یعنی عامل اقتصادی است که نیروی محرک تاریخ است، و این نظریه به ماتریالیسم تاریخی معروف است که براساس آن، اقتصاد زیربنای جامعه‌ها است و فرهنگ ادبیات، آداب، رسوم، ملتها، ایدئولوژی،عقاید ،ادیان ، مذاهب، زمینه اقتصادی دارند .اگر مشکل اقتصادی حل شود، تمام این مسایل خود به خود حل می شود. اینان معتقدند: اقتصاد ریشه است؛ ولی فرهنگ واخلاقیات ومعنویات و...ساقه، شاخه و برگ می باشند.
البته جوابیه‌ها و نقدهایی بر این نظریه‌ها به خصوص نظریه مارکس، از طرف دانشمندان و فیلسوفان تاریخ ارایه شده که بعضا به آنها اشاره شده است.
تمام دنیای تاریخ ،شناختنی وپیش بینی کردنی نیست ،هر چند درباره یکایک وقایع آن می‌توان ارتباط‌های علت ومعلولی و نقش‌ها و ا رتباط‌های انگیزه ای و اوضاع واحوال را بررسی کرد ودریافت. شناختن ا ین ارتباط‌ها درباره وقایع جزیی هرگز این امکان را به ما نمی دهد که بتوانیم تمام تاریخ را بشناسیم . نادرستی علم کل درباره تاریخ از اینجا پیداست که مدعیان این علم، منشا همه وقایع وامور راعلتی واحد میدانند .بدین معنی که یا برای یکی از علل (مثلا عامل اقتصاد) جنبه مطلق بودن قایل می‌شوند، و یا جریانی واحد را که گمان می برند به کنهش راه یافته اند ،به همه وقایع و امور تسری می دهند.
پرونده تاریخ پر از نمونه هایی است که با نظریه مارکسیسم تناقض دارند؛ چرا که عشق به میهن یا ملت یا وابستگی به دین، بسیار نیرومندتر از انگیزه اقتصادی ومادی صرف بوده است.
پروفسور الکساندر گری ملاحظه بسیار با اهمیتی دارد. او می نویسد : « جز عده ای انگشت شمار، کسی منکر این نکته نیست که اگر تاریخ بخواهد فراگیر و همه جانبه باشد، می‌تواند در صفحات خود حتی همه مشخصات انبار نگهداری خوراک آشپزخانه را هم ثبت کند. اما در تاریخ، چیزهای زیادی غیر از عوامل اقتصادی نیز می توان یافت. انسان زندگی خود را تنها به این محدود نمی‌سازد که روی شکم خود بخزد؛ زیرا در شور و دوستی و ابهامات ، محرکهای بسیاری می توان یافت که انسان را به عمل وا می دارند و هرگز اقتصادی هم نیست؛ اما در عین حال برشرایط اقتصادی تاثیر می گذارد . از همه اینها بالاتر، به دشواری می توان تاثیر ذهن را با آن همه نتایج عمیق و دامنه دار که بزرگ‌ترین انواع تأثیر در جهان بشمار می‌آید. به‌گونه‌ای اقتصادی تفسیر نمود . اگر فرض کنیم که می توان چگونگی ظهور دانته (Dante) و محمد صلی الله علیه و آله و کالوین (alvin و مارکس و لوید جرج روبی، ( Gerge bey) را واقعا تفسیر کرد ، باز مساله سخت دشوار تری باقی خواهد ماند وآن این است که تفسیر کنیم این شخصیت ها که یک مرد بزرگ چگونه یاران همدل و همزبان خویش را می یابد یعنی کسانی که ممکن است تاثیر او را به اینجا و آنجا در بخش های مختلف جهان انتقال دهند.
شهید مطهری در فلسفه تاریخ خود عوامل محرک تاریخ را یعنی ؛ عامل تحول تاریخ ، اثر نوابغ در حرکت تاریخ ، تاثیر عوامل محرک تاریخ در یکدیگر ، عامل جغرافیا و حرکت تاریخ، توجیه اقتصادی تاریخ ... را بر شمرد و پس از توضیح و تبیین آنها ، اسلام و قرآن را در این زمینه جویا می شود.
شهید صدر در این زمینه، به چندین نظریه مطرح شده در زمینه عامل اصالت در نیروی محرک تاریخ اشاره می کند. پس از بیان و روشن کردن نظریات، به نقاط ضعف آنها می پردازد. و سپس با استفاده از قرآن وسنت، رد آنها را اثبات کرده و در ادامه، نظریه اسلام را تبیین می کند. این مطلب را شهید در «اقتصادنا» به وضوح روشن می سازد که اسلام نیروی محرک تاریخ را خود انسان و اراده او می‌داند. وی با تالیف و تدریس این کتاب، دو هدف عمده را دنبال می کند: یکی رد ماتریالیسیم تاریخی، و دیگر، تدریس و تفهیم اقتصاد اسلامی.
● نقش انسان در صحنه تاریخ چیست؟
آیا انسان در مسیر و صحنه های تاریخ نقشی دارد یا خیر ؟ اگر نقش دارد چه میزان موثر است ؟ و اگر نقش ندارد آیا جبر تاریخ حاکم است؟عده‌ای بر این عقیده‌اند که حوادث و رویدادهای تاریخ، به طور خود کار عمل می کنند و انسان در آن‌ها نقشی ندارد (جبر تاریخی).جمعی دیگر اعتقاد دارند که انسان در صحنه های تاریخ همه کاره است، و همه جا گرداننده تاریخ انسان است (انسان تاریخ ساز است).
به گفته « کوژه»:پدیده شناسی روح، توصیف انسان از لحاظ پدیده شناسی است و موضوع آن عبارتست ازانسان به عنوان یک پدیده وجودی؛ یعنی انسان بدان‌گونه که پدیدار می شود.ولی انسان وجود مادی بی روح و بی اراده نیست . اگر تاریخ را به خانه‌ای تشبیه کنیم، انسانها تنها خشتهای این خانه نیستند؛ بلکه معمار و سازنده آن نیز هستند . وانگهی خانه برای آنان ساخته شده است و آنان در این خانه زندگی می‌کنند و می‌اندیشند و درپیکر و هوای خانه را می‌بینند و حس می کنند . گروهی از انسانها هستند که در ساختن این خانه شرکت نمی‌جویند. اینان روشنفکران مسلک پردازند که به جای فلسفه به مسلک (ایدئولوژی) دل می بندند، یا مسلک را به جای فلسفه می گیرند و وانمود می کنند . ولی کسانی که در ساختن خانه، دستها و مغزهای خود را به کار می‌اندازند، درجریان کارذهن و احساس و روی هم رفته نهادشان، دگرگون می شود وهمراه آن دانش وآگاهی ایشان فزونی می یابدتا سرانجام به فلسفه و علم مطلق می رسند.
استاد مصباح می گوید : پاره ای معتقدند: معنای قانونمندی جامعه یا تاریخ، جز این نیست که پدیده های اجتماعی و حوادث تاریخی بی علت و تصادفی نیست؛ بلکه معلول عللی است که توسط آنها تبیین و تفسیر می شود . پدیده های اجتماعی و حوادث تاریخی مانند هر نوع پدیده و حادثه دیگر، تابع اصل علیت و مشمول نظام علی و معلولی است ؛ نهایت آنکه در پدیده ها و حوادث انسانی و اختیاری همواره یکی از اجزای علیت تامه ، اراده خود انسان است . از این رو ، در عین حال که جهانشمولی اصل علیت پا برجاست و « الشی مالم یجب لم یوجد » نه می توان پذیرفت که حتی با آگاهی کامل از قوانین اجتماعی و تاریخ پیش بینی قطعی آینده جامعه و تاریخ امکان پذیراست و نه می توان قبول کرد که افراد انسانی محکوم جبر اجتماعی یا تاریخی اند . در حقیقت آدمیان در جامعه و تاریخ آزادی کامل دارند و حتی می توانند بر خلاف مسیر جامعه و تاریخ حرکت کنند یا از این مهمتر ، مسیر جامعه و تاریخ را دگرگون سازند .
این رای سوم رای مقبول ماست . به همین دلیل باید چند کلمه ای در نقد و رد رای نخست که همه فعالیتهای آدمی را در جامعه و تاریخ جبری می پندارد ، ورای دوم که برای انسان دو قسم فعالیت ، یکی جبری و دیگری اختیاری قائل است ، بیاوریم . آنچه وجه اشتراک این دو رای است، این است که بشر لا اقل در برخی از کارهایش تسلیم جبر یا تاریخ است . ما نقد و رد خود را متوجه همین وجه اشتراک می کنیم.
شهید صدر ، همان‌گونه که در گذشته بیان شد، معتقد است که قوانین و رویداد های تاریخی با اختیار و اراده انسان منافات و رویا رویی ندارد، و انسان آزاد آفریده شده و می تواند با کمال اختیار، تاریخ ساز باشد و حتی می‌تواند بر خلاف جریان تاریخ حرکت کند . وی اثبات می کند که قرآن به بهترین نحو بین جبر و اختیار، آشتی بر قرار نموده است .
از نظر قرآن، سنت‌های تاریخ دارای طبیعت و سرشت علمی است؛ زیرا همان رابطه کنش و واکنش که از ویژگیهای هر قانون علمی است ، در قوانین و سنن تاریخ نیز جاری است.
همچنین از نظر قرآن، سنت‌های تاریخ دارای طبیعت و سرشت خدایی و ربانی است؛ چرا که نمایانگر حکمت و حسن تدبیر خداوند بر کل صحنه‌های تاریخ است، و بالاخره قرآن، سنت های تاریخ را قرین طبیعت انسانی می داند؛ چون آن را جدای از انسان و نقش مثبت او نمی انگارد ، و آزادی ، اراده و اختیار را در وجود انسان تعطیل نمی کند . بلکه در صحنه تاریخ هر چه بیشتر و قوی‌تر بر مسئولیت او تأکید می‌ورزد.
شهید صدر روش سنت های تاریخی در قرآن را دسته بندی کرده و برای هر دسته آیاتی را ذکر می نماید.
آیاتی که چهره کلی سنت تاریخ را می نمایاند : « لکل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعه و لا یستقدمون » ( یونس / ۴۹ ) « هر امتی دارای اجل و وقت و زمان معینی است که چون آن زمان فرا رسد دیر و زود نخواهد شد » در اینجا خطاب قرآن به جمع است نه فرد.آیاتی که سنت تاریخ را در قالب مصداق مطرح می کند ، که این خود به گونه های زیر بیان شده است .
الف) سنت های ملل پیشین : « قدخلت من قبلکم سنن ... » ( آل عمران / ۱۳۷ )
ب) سنت تاریخ استثنا ندارد .
ج) مبارزه پیامبر با خوشگذرانان
د) از عدالت تا رفاه اجتماعی .
شهید صدر از مقایسه آیات، سه حقیقت را در زمینه قوانین تاریخی بیرون می کشد و آنها را تبیین می کند:
۱) قانون تاریخ، کور کورانه و اتفاقی نیست؛ بلکه عمومیت دارد و در حالات عادی غیر قابل تخلف است.
۲) قوانین تاریخ جنبه خدایی دارد و به الله پیوند خورده است ۳- جبر و قوانین تاریخ و هستی با اختیار واراده انسان منافات ندارد واین پندارکه : اگر جبر تاریخ و قوانین هستی بر ما حاکم است، دیگر برای انسان اختیار معنا ندارد، و اگر انسان به تمام معنا آزاد و مختار است، قوانین تاریخ چون موم در دست او نرم خواهد شد و آنها را به میل واراده خود مورد بهره برداری قرار خواهد داد ، سخن اشتباهی است . در قرآن کریم آمده است : « ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم ... » ( رعد / ۱۱) « خداوند آنچه مربوط به قومی است تغییر نمی دهد تا وقتی که آنها آنچه را مربوط به خودشان است تغییر دهند » .
بنا بر این از نظر قرآن، اگر چه قوانین و سنت های تاریخ منظم و از روی حساب است؛ ولی جبر و نظم قوانین تاریخی و هستی با اختیار و اراده انسان منافات ندارد، و انسان در صحنه های تاریخ نقش دارد و تاریخ را می سازد .
● دین و انبیا در حرکت تاریخ چه نقشی دارند؟
در اینکه نقش دین و انبیا در حرکت تاریخ چه اندازه است و یا به طور کلی منفی است، بستگی یه نگرش مورخان و دانشمندان تاریخ دارد . کسانی که نسبت به تاریخ دید مادی دارند، مسلما نقش دین و انبیا را در حرکت تاریخ یا منفی می دانند، یا بسیار کم، و کسانی که محرک تاریخ را نژاد می‌دانند، نیروی حرکت دهنده تاریخ را جمع می دانند، و همین‌طور دیگر نظرات که بوی مادی دارد، اثر دین و انبیا را در حرکت تاریخ بی رنگ و یا کم رنگ می دانند . اما کسانی که فراتر از مادی فکر می کنند و جنبه های معنوی را هم در نظر دارند، طبیعتا نقش و اثر دین و انبیا را در حرکت تاریخ لازم می دانند؛ به طوری که می گویند : زمانی که انسان دگرگون نشود، هیچ چیز دگرگون نخواهد شد. یعنی اگر این دگرگونی درانسان نبود، زندگی همچون کندوی عسل راکد و یکنواخت باقی می ماند، و این همه مراحل را پشت سر نمی گذاشت . پس باید دید انسان چگونه دگرگون می شود و دگرگونی وی بر چه اساسی است و این دگرگونی پدید نمی آید، مگر به وسیله دین دگرگون ساز و پیامبر مبلغ آن.
شهید صدر درباره نقش دین در حرکت تاریخ براین عقیده است که مهم‌ترین مصداقی که قرآن کریم برای این قبیل سنت های تاریخ ارائه می‌دهد، دین است . قرآن دین را یکی از سنت های اصیل و فطری تاریخ می داند. از این دیدگاه قرآن، دین یک تشریع و قانوگذاری نیست؛ بلکه در عین حال، سنتی از قوانین و سنن تاریخ نیز هست . از این رو می بینیم قرآن ، دین را در خلال دو چهره عرضه می‌کند: الف. به عنوان قانون و تشریع یا همان‌طور که علم اصول می گوید، به عنوان یک خواست و اراده تشریعی . « شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا ولدی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما ندعوهم الیه » ( شوری /۱۳ ) « آنچه از دین را که خداوند به نوح سفارش کرد ، برای شما قانونگذاری کرده است و نیز آنچه به تو وحی کردیم و انچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را بپا دارید و از آن پراکندگی و تفرقه نیفتید . بر مشرکان آنچه شما به سوی آن دعوتشان می کنید گران و سنگین است . » قرآن در اینجا دین را به عنوان یک تشریع و یک قانون و دستور و امر خداوند متعال معرفی می کند. ب. به عنوان یکی از سنت ها و قوانین تاریخ و به عنوان داخل در عمق ترکیب انسان و فطرت و طبیعت او.با توجه به آیات قرآن پی می بریم که دین، یک سنت تاریخی است؛ نه یک حکم شرعی صرف که مورد اطاعت یا سرپیچی قرار گیرد.
بنابراین، به این نتیجه دست می یابیم که دین از دو بعد، یعنی بعد سنت تاریخی و بعد تشریع و قانون است که آن هم به متشرع نیاز دارد . پس نقش دین و انبیا در ساخت تاریخ سهم به سزایی است؛ به طوری که تاریخ را عبارت از نرمش قهرمانان فرزندان آدم که بر محور توحید در پی انبیا با آگاهی و آزادی و انتخاب به پرستش خداوند و بر اساس فطرت و در غایت تحت مجموعه سنن خداوند گام برداشته و بر می دارند و بر خواهند داشت ، معرفی کرده اند.

پی نوشتها:
مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، قم انتشارات اسلامی، بی تا، ۳۰۹.
یروفه یف، ن.آ. تاریخ چیست ؟ ترجمه محمد تقی زاده، چاپ اول، نشر جوان، ۱۳۶۰، ص ۹۲-۹۳ .
متز آدم، تمدن اسلامی در قرن چهاردهم هجری، ترجمه علی رضا ذکاوتی، چاپ دوم، ایر کبیر، ۱۳۶۵ ج۱، ص ۴.
اندیشه هایی درباب تاریخ ، دلفیکو . ineertzza edinutlita Della ، m.pendieri sula striael، delfic medesima ۱۸۰۶. به نقل از تاریخ در ترازو ، ص ۱۴-۱۵ .
آرنولد ، توین بی ، تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر ، ص ۱۰ .
سید محمد باقر صدر ، انسان مسئول و تاریخ ساز از دیدگاه قرآن ، ترجمه : محمد مهدی فولادوند ، چاپ اول ، نشر میزان ، ۱۳۵۹ ، ص ۱۸-۱۹ .
جامعه و تاریخ ،ص ۳۰۹ .
والش، دبلیو .ا چ، مقدمه ای بر فلسفه تاریخ، ترجمه ضیاء الدین علائی طباطبایی، چ اول، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳.
تاریخ چیست، ص ۱۰۶-۱۰۷.
مه یرا. مسائل تئوریک و متدولوژیک تاریخ ، تحقیقات فلسفی تاریخ ،۱۹۰۴ ، به نقل از تاریخ چیست ، یروفریف ، ص ۱۰۷ .
کارل .ر. پوپر ، فقر تاریخنگری ، ترجه احمد آرام ، چ اول ، تهران ، انتشارات خوارزمی ، ۱۳۵۸ ، ص ۱۲۳ .
مرتضی مطهری ، فلسفه تاریخ ، قم ، انتشارات صدرا ، ۱۳۷۱، ص ۱۹۰.
انسان مسئول و تاریخ ساز ، ص ۱۸ .
سید محمد باقر صدر ، سنت های اجتماعی و لسفه تاریخ در مکتب قرآن، ترجمه حسین منوچهری، ج اول ، تهران ، مرکز نشر فرهنگی رجاء ، ۱۳۶۹ ، ص ۸۳ .
عبد الحمید صدیقی ، تفسیر تاریخ ، ترجمه جواد صالحی ، تهران ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، ۱۳۴۲ .چ
محمد تقی مصباح یزدی ، جامعه وتاریخ از دیدگاه قرآن ، چ دوم ، قم ، سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۵۳.
کارل یا سپرس ، آغاز وانجام تاریخ ، ترجمه محمد حسن لطفی ، چاپ دوم ، تهران ، خوارزمی ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۴۹.
alecander gray .
alecander gray ،The develpment f ecnmic dctrine . به نقل از تفسیر تاریخ .
phenmene existetiel.
هگل گ . و.ف. خدایگان و بنده ، ترجمه و پیشگفتار حمید عنایت ، چ چهارم ، تهران ،خوارزمی ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۷ و ۱۸.
مرتضی مطهری ، فلسفه تاریخ، ص ۲۲۱.
جامعه م تاریخ از دیدگاه قرآن ، ص ۱۵۹.
سنت های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن ، ص ۱۲۳.
فلسفه تاریخ ، ص ۲۲.

منبع : شیعه آنلاین

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
بانک مهر اقتصاد , مرکز بین المللی صلح ملک سلمان , کاسرول خمیری بامیه , ضرورت , سفیر بحرین در روسیه , احمد المسماری , بررسی صلاحیت ها , عناصر هویت ساز , خودور , افزایش بارندگی , هفتگی , حملات ائتلاف ضد داعش , آپالیکوف , دبیر کل کمیته , زبان کودکان , آوج و قسطین لار , قربانعلی افشانی , برنامه ريزان , شهرام عالی‌پور , اصلاع طلبان , جشنواره ادبی «نسیم کلمات» , تویوتا GT86 , انتخابات شوراهای اسلامی شهر رو روستا , آرایش غلیظ , ظریف در گفت‌وگو با نیویورک تایمز , جان تون , قوم‌گرایی و سیاست‌زدگی , ولنگاری فرهنگی , فرماندار پروژه های دهه فجر , بادام , بازی استقلال و السد , ماریا , مجاهدی , فرودگاه آتن , عبدالمجید ارفعی , بیماران عفونی , تلار وحدت , آتشبس یمن , شرکت توزیع برق استان یزد , بیل کریستول , منتشر , ازکاشان , موسسه فریزر , کفاشیا , شرق دور شرق نزدیک , موتور جستجوی اینترنتی , علاکه زکزاکی , طارق بن الطاهر العونی الحرزی , نشست با مسئولان , صدور احکام اعضای ستاد ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
زیارتگاه زرتشتیان , انواع بازی‌ها بدون منطقهٔ بومی , حوزهٔ روانی حرکتی , اطلاعات کلی فرهنگی , اندام‌های تشکیل‌دهنده دستگاه تنفس , شیخ شکر گنج , قابلیت جوانه زدن (germinability)، و حیات بذر (Viability) , به دو میگون لب و پسته دهنت , هجوم نیروهای تانزانیا به اوگاندا , استان قم (۳) , راه‌های ارتباطی (هوائی، زمینی، دریائی) , رسانه‌های گروهی , منوچهر مطیعی تهرانی , در صفت شیخ مرشد , اثرات , لغات دیگر از روسی و اتریشی و غیره , قلعه گبری , پاتوژنز , فرش اراک(ساروق) (۲) , چشم انداز آینده ,

برخی منابع مهم خبری
parsnews.com پارس نیوز , iran-newspaper.com روزنامه ایران , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , asianews.ir روزنامه آسیا , taraznews.com تراز نیوز , aftabnews.ir آفتاب نیوز , mashreghnews.ir مشرق نیوز , shahrefarda.ir شهرفردا , caffecinema.com کافه سینما , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , behdashtnews.ir بهداشت نیوز , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , afkarpress.ir روزنامه افکار , honarnews.com هنرنیوز , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , itna.ir ایتنا , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , Http: روزنو , jonoubnews.ir جنوب نیوز , kaenat.ir روزنامه کائنات , cinemakhabar.ir سینما خبر , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , mosalas.ir مثلث , kayhan.ir روزنامه کیهان ,

فروش جوجه غاز  ◊  09111200767
وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
پربازدیدها