یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 24 June, 2018

انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن


انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن
انگلوساکسون‌ها ملت‌هایی هستند که زبان رسمی آنها زبان انگلیسی است و در هر نقطه از دنیا که باشند به این زبان سخن می‌گویند مثل انگلستان، آمریکا ،‌استرالیا و کانادا . بنابراین شامل کشورهایی مانند هند و مالزی و سنگاپور که زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست نمی‌شود.
فرهنگ انگلوساکسونی ریشه در انگستان دارد و زبان انگلیسی از این کشور به سایر انگلوساکسون‌ها شیوع یافته است و با این گسترش زبان طول وعرض‌های جغرافیایی، فرهنگ انگلوساکسونی نیز گسترش یافته است. امروزه نیز با گسترش زبان انگلیسی بر هر چه پیشروی این فرهنگ تاکید می‌شود.
خاستگاه این فرهنگ یعنی جزیره انگلستان به گونه‌ای‌ست که سبب شده فرهنگی محافظه کارانه بر فضای این کشور حاکم باشد. انگلستان طبیعتی ناهموار و تپه‌ای دارد که با صخره‌های بسیار زیاد و سرما و رطوبت همراه است و به همین دلیل غیرقابل کشاورزی است.
بنابراین نظام معیشتی آزاد می‌بایست بسیار عاقلانه و محافظه کارانه باشد. بدین روست که انگلستان هرگز دارای تحولات انقلابی و اساسی نبوده است آنها همیشه تغییرات خود را در قالب اصلاح و تغییر شکل پیش برده‌اند و می‌بینیم که تا به امروز نظام پادشاهی خود را حفظ کرده‌اند و در عین حال مردمسالاری حزبی را نیز به وجود آورده‌اند.
یکی از صفات و خصایص انگلیسی‌ها خونسردی آنهاست‌. آنها یکی از خونسردترین ملت‌های جهان هستند که هرگز در شرایط بحرانی و تحت فشار عکس‌العمل آنی و بی‌تدبیر از خود بروز نمی‌دهند.
این خونسردی وقتی که با محافظ کاری انگلیسی‌ها همراه می‌شود یک صنعت سومی را به وجود می‌آورد که همان صبوری آنهاست البته پیدایش این صنعت ممکن است به هوای سرد جزیره نیز مرتبط باشد.
خصلت دیگر این مردمان پیچیده بودن و مرموز بودن آنها‌ست. انگلیسی‌ها دارای شخصیتی تودرتو و دارای لایه‌های پنهان هستند و به راحتی نمی‌توان به منظور و قصد آنها دست یافت.
فرصت طلبی و زمان سنجی نیز یکی دیگر از خصیصه‌های انگلیسی‌هاست. انگلیسی‌ها و فرزندانشان یعنی آمریکا و استرالیا و کانادا قهرمانان استفاده از وضعیت موجود هستند و به‌طور فرهنگی می‌دانند که چگونه وضعیت موجود را در جهت منافع خود عوض کنند.
انگلستان با استفاده از فرصت‌های به دست آمده خود را جایگزین اسپانیا و پرتغال کرد و سرزمین‌های کشف شده توسط آنها - مانند آمریکا - را به نفع خود مصادره کرد به طوری که روزی رسید که دیگر خورشید در امپراتوری انگلستان غروب نمی‌کرد.
حالت جزیره‌ای انگلستان سبب شد که این کشور نسبت به اروپا یک حالت حاشیه‌ای پیدا کندو بدون آنکه خود وارد گود شود بیشترین سود را از جریان‌های فکری و ساختاری اروپا ببرد . این کشور هیچ وقت نه در دوره ناپلئون و نه در دوره هیتلر به تسخیر کشورهای اروپایی دیگر درنیامد از سوی دیگر آنها سعی کردند خود را از این فضای بسته جزیره‌ای خارج کنند و با استفاده از اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وجود فرهنگی خویش را در اکناف جهان بگسترانند حال با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که انگلستان از مدت‌ها قبل جهانی سازی را در قالب مصادره جهان به نفع خویش شروع کرده است.
جهانی‌سازی انگلیسی که از اوایل رنسانس و بر اساس اندیشه مدرنیسم حاصل از انقلاب صنعتی آغاز گشت بعد از مسیر تطوری خود در نهایت در قرن نوزدهم به وسیله مارکس و فروید که در انگلستان آرمیدند به چارچوب کلی خود دست یافت و سپس به وسیله فرهنگ جهانی شده انگلیسی‌ و بر اساس ایدئولوژی مدرنیسم در سطح جهان گسترش یافت. انگلستان با استفاده از انقلاب فرهنگی ساختاری فرانسه به انقلاب صنعتی که مبدا مدرنیسم بود دست یافت، مذهب مدرنیسم را در خود نهادینه کرد و سپس نظریه توسعه را با استفاده از نظریات هگل در سطح جهانی مطرح کرد و آن را به فرزندان خود تحویل داد. در واقع انگلستان با استفاده از جهانی سازی زبان انگلیسی که زبان علم تجربی است سعی در جهانی سازی به‌عنوان آخرین قدم برای تسخیر جهان دارد و این مهم را به وسیله اندیشه و تجربه خود و زور و قدرت فرزندان خود به تحقق می‌رساند.
یکی از مراکز مهم پیشبرد این هدف دانشگاه‌های این کشور است شاید بتوان گفت که تقریبا کسی نیست که از دانشگاه‌های انگلستان فارغ‌التحصیل شود و در فضای جهانی سازی فکر نکند اگر هم نگاه انتقادی نسبت به این قضیه داشته باشد هیچ گاه در حد نگاهی بنیان برافکن چون پست مدرنیسم نخواهد بود. البته این گونه نقدها نیز برای آن است که بتوانند اصل جهانی سازی را زنده نگاه دارند.
حقیقتا جهانی شدن فقط یک نظریه است که توسط انگلوساکسون‌ها وضع شده است تا آنکه پیروزی خود را در جنگ جهانی دوم دائمی کنند وگرنه واقعیت جهان امروز فقط یک چیز است و آن شرایط خاص خاص رسانه‌‌ای و ماهواره‌ای حاکم بر آن است و نظریه جهانی شدن چیزی جز توصیف این واقعیت نیست ولی آن‌قدر این نظریه توصیفی را تکرار کرده‌اند که به شکل واقعیتی مجزا و آرمانی درآمده است. این نظریه با استفاده از شوهای آلوین تاظر گرفته تا بحث‌های داغ آکادمی‌ها و مراکز تحقیقاتی آن‌قدر تکرار شد که به یکی از مسلمات انکارناپذیر مبدل گشت و میزانی برای صحت و سقم علوم انسانی در نظریه‌های مربوط به آن گردید و این همان هژمونی معرفتی فرهنگی انگلوساکسون‌ها بر جهان امروز است.
نظریه جهانی شدن دو رکن اساسی دارد:
۱) بنیادهای جهانی اقتصاد؛ مثل بانک جهانی اقتصاد که سهامداران اصلی آن یهودیان می‌باشند.
۲) رسانه‌های جهانی که آن نیز در اختیار یهودیان است .
بنابراین جهانی شدن در واقع به معنای جهانی شدن ارزش‌های یهودیسم در سطح جهانی است که با نیروی انگلوساکسون‌ها به وقوع می‌پیوندد. انگلوساکسون‌ها در سیطره نفوذ یهودیت می‌باشند و قدرت گردان قوم انگلوساکسون‌ همان صهیونیسم جهانی است.
مسیحیت صهیونیستی نیز همان شکل اتحاد انگلوساکسون‌های مسیحی با صهیونیسم جهانی است که مسیحیان باید به‌عنوان قوم پست سرباز پیاده و مجری برنامه‌های یهودیت و صهیونیسم شوند و قوم یهود سالم از این ستیزه بیرون آید.
بنابراین ایدئولوژی و جهان بینی جهانی شدن همان جهان بینی یهودی است که نهایت آن دین است که قوم برگزیده (یهود) بر جهان مسلط شود و دیگران در حیطه حکومت جهانی آنها تنفس کنند این جهان‌بینی در بعد تئوریک توسط متفکران حاکم دردانشگاه‌های قوم انگلوساکسون به یک نظریه تبدیل شد و توسط یک متفکر یهودی دیگر به نام ساموئل هانتینگتون به سوی استراتژی نبرد تمدن‌ها کشیده شد و در مرحله اول نبرد تمدن غرب با تمدن اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در همین جریان حمله به افغانستان آغاز گشت.
خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا فرزند ارشد انگلوساکسون‌ها مطرح شده است در واقع همان طرح اسرائیل بزرگ( از نیل تا فرات) است که از طرح‌های نخستین اجرایی شدن این نظریه است.
اسرائیل توسط انگلوساکسون مادر یعنی انگلستان تشکیل شد و توسط فرزند ارشد یعنی آمریکا بزرگ می‌شود و مرحله نخست یعنی تشکیل اسرائیل با مرحله بعدی یعنی اسرائیل بزرگ تکمیل می‌شود و جهانی سازی از خاورمیانه آغاز می‌شود. چون خاورمیانه منطقه سوق‌الجیشی بین شرق و غرب است و با در اختیار داشتن قسمت اعظم ذخایر نفتی کره خاکی به سیطره یافتگان خود این امکان را می‌دهد که بتوانند جهانی فکر کنند و جهانی عمل کنند.استراتژی جهانی شدن برای اینکه عملی شود استراتژی خردتری نیاز داشت که این امر با نظریه نبرد تمدن‌ها حاصل شد و اولین قدم اجرایی آن جنگ خلیج فارس بود که توسط بوش پدر مطرح شد سپس با استراتژی مهار دوگانه زمینه برای اشغال عراق فراهم شد و در پایان با حمله نهایی و اشغال عراق توسط بوش پسر زمینه برای ایجاد خاورمیانه بزرگ یا همان اسرائیل بزرگ آماده گشت.جهانی شدن فرهنگ عوام پسندی است که رویکردی کاملا سطحی دارد و با سنت که فرهنگ عمیق یک جامعه است سخت در تنافر خواهد بود. جهانی شدن یعنی سطحی کردن فرهنگ و نابودی است. در جریان برخورد اقوام تاریخی با فرهنگ سطحی جهانی شدن نظریه‌های دیگری ظهور کرده است که به قیام علیه جهانی سازی برخاسته‌اند با کشورهای آلمانی با عقل و فلسفه میان فرهنگی به جنگ با این نظریه آ‌مده‌اند و فرانسوی‌ها با نظریه پسامدرنیسم . کشورهای شرقی نیز که تاریخ‌مندترین اقوام جهانی هستند باید به فکر نظریه‌های پویا و مناسب با اوضاع خودشان باشند تا بتوانند سنت خود را حفظ کنند و به رکود معنوی دچار نشوند.
کشور ما نیز که در چهارراه تمدنی جهان است و انقلاب آخرالزمان را باخود یدک می‌کشد باید بر اساس سنت دیرینه خود دست به کار شود و نظریه‌ای برای قرن رسانه‌ها تولید کند و گرنه دچار نظریه انحصاری جهانی شدن انگلوساکسونی می‌شود مانند آنچه امروزه برخی در ایران می‌گویند. پذیرش اقتصادی جهانی در قالب بانک اقتصاد جهانی و شرایط خاص آن، پذیرش ماهواره‌ها و رسانه‌های انگلوساکسونی مثل اینترنت و زبان انگلیسی، پذیرش فرهنگ‌های پاپ انگلوساکسونی، پذیرش فرهنگ دانشگاهی انگلوساسکونی مانند ISI به عنوان شاخص علمی کشور و ... همه وهمه نشان از مقهوریت در برابر نظریه جهانی شدن انگوساکسونی است که اگر راهی برای درمان آن درنظر گرفته نشود در آینده‌ای نزدیک بحران هویتی را به همراه دارد.

سارا محمدی نژاد

منبع : روزنامه رسالت

مطالب مرتبط

اسرائیل و بازگشت به راستگرایی افراطی

اسرائیل و بازگشت به راستگرایی افراطی
هیجدهمین دور انتخابات پارلمانی اسرائیل در شرایطی در سرزمین های اشغالی برگزار شد که بسیاری از مسائل این رژیم به نحوی تحت الشعاع جنگ ۲۲ روزه ی آن در نوار غزه قرار گرفته بودند. بر مبنای آخرین نتایج اعلام شده، حزب کادیما با ۲۸ کرسی آن هم فقط با اختلاف یک کرسی توانسته است بر رقیب اصلی خود یعنی حزب لیکود پیشی بگیرد. حزبی که سمبل صهیونیسم افراطی در اسرائیل به شمار می رود و رهبری آن بر عهده ی بنیامین نتانیاهو است.
حزب لیکود در آخرین انتخابات پارلمانی اسرائیل که در سال ۲۰۰۶ میلادی برگزار شد فقط و فقط توانست ۱۲ کرسی را به دست آورد و آن درحالی بود که حزب کادیما در آن برهه موفق به تصاحب ۲۹ کرسی کنست اسرائیل شده بود. اما در انتخابات اخیر آن گونه که اعلام شده است تا اکنون تصاحب ۲۷ کرسی برای این حزب افراطی مسجل شده است و این به منزله ی آن است که این حزب شانس زیادی برای تشکیل کابینه در آینده خواهد داشت.
آخرین باری که راست افراطی توانست قوه ی مقننه و مجریه اسرائیل را در اختیار بگیرد به سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ باز می گردد که بنیامین نتانیاهو در طی این سال ها نخست وزیری اسرائیل را بر عهده داشت و از آن زمان به بعد چیزی در حدود یک دهه است که راست افراطی در حالت یک رکود به سر می برد. لکن انتخابات اخیر و قرار گرفتن دو حزب عمده ی راست افراطی در جایگاه های دوم و سوم، خبر از اوج گیری مجدد راست افراطی در فضای سیاسی اسرائیل و منطقه خاورمیانه می دهد.
آن چه که بیش از پیش موجب می شود که نتانیاهو در تشکیل کابینه ی آینده ی اسرائیل به مراتب شانس بیشتری نسبت به حزب کادیما داشته باشد، پیروزی دیگر احزاب راستگرای اسرائیلی مانند حزب « اسرائیل خانه ی ما » می باشد، حزبی که هم اکنون بعد از احزاب کادیما و لیکود با ۱۲ کرسی جایگاه سوم را به خود اختصاس داده است و گرایشات مشترکی با حزب نتانیاهو دارد که می تواند مقدمه ی یک ائتلاف برای تشکیل کابینه ی آینده ی اسرائیل باشد. از سوی دیگر آن چه که ارزیابی آینده را برای حزب کادیما بسیار نگران کننده می کند شکست احزاب متحد این حزب مانند حزب کار است که ایهود باراک آن را رهبری می کند. این حزب که مواضع نسبتا یکسانی با حزب کادیما نسبت به مسائل اسرائیل و منطقه داشته و مهم ترین متحد حزب کادیما نیز در تشکیل کابینه ی ائتلافی به شمار می رفت، تا قبل از برگزاری انتخابات اخیر از ۲۴ کرسی در کنست اسرائیل برخوردار بود ولی در نتایج جدید تعداد کرسی های این حزب به کمتر از ده کرسی کاهش پیدا کرده است.
با تمام این ها آن چه که در شرایط فعلی اذهان بسیاری از تحلیل گران و صاحب نظران مسائل خاورمیانه را به خود مشغول داشته این است که اصولا چه عواملی باعث شده است که راست افراطی یک بار دیگر در عرصه ی سیاست و حکومت اسرائیل قدرت بگیرد؟ و قدرت گیری حزب لیکود و دیگر احزاب راست چه پیامدهایی را متوجه فضای سیاسی و امنیتی اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه خواهد کرد؟
در پاسخ به این دو سوال باید گفته شود که پیروزی احزاب راست در هیجدهمین انتخابات کنست اسرائیل را بیش از هر چیز دیگر باید در تحولات دو سال اخیر اسرائیل جستجو کرد. حوادثی که در تاریخ اسرائیل کاملا بی سابقه بودند و بسیاری از معادلات سیاسی و امنیتی را در منطقه دگرگون کردند. در طی دو سال اخیر اسرائیل دو بار در وضعیت جنگی قرار گرفت و به استثنای تل آویو و چند شهر دیگر، تمامی قسمت های شمالی اسرائیل در تابستان سال ۲۰۰۶ توسط حزب الله لبنان و قسمت های جنوبی اسرائیل در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی توسط حماس و دیگر گروه های مقاومت اسلامی موردهدف قرار گرفتند. هر چند اظهار نظرهای متعددی در این باره تا کنون ارائه شده است ولی روی هم رفته در طی این دو جنگ ۴۵۰۰ موشک به نواحی شمالی و جنوبی اسرائیل فرود آمده اند و همین امرباعث شده است که در طی دو سال اخیر امنیت به مهمترین دغدغه ی ساکنان اسرائیل مخصوصا در نواحی شمالی و جنوبی تبدیل شود. تلاش های بی سرانجام حزب حاکم کادیما در دو جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه هیچ گونه تاثیری بر افزایش ضریب امنیتی این مناطق در پی نداشت و چه بسا به گونه ای دامنه های بحران امنیتی را در این نواحی به طرز چشمگیری افزایش داده است. به عبارتی دقیق تر دغدغه ی امنیت و نگاه امنیت محور ساکنان اسرائیل مهم ترین دلیل پیروزی حزب لیکود و دیگر احزاب راست در این انتخابات محسوب می شود. در سال ۲۰۰۶ مشکلات و معضلات اقتصادی عاملی برای پیروزی حزب کادیما شد. اما امروزه و در شرایط کنونی فاکتور امنیت و عدم موفقیت حزب کادیما در توجیه پیروز جلوه دادن اسرائیل در جنگ های دو گانه ی ۳۳ روزه و ۲۲ روزه و جذابیت شعارهای امنیت محورانه ی نتانیاهو عاملی برای پیروزی راست افراطی در شرایط فعلی منطقه شده است. سوای از مسئله ی امنیت، مسائل دیگری مانند رسوایی های مالی برخی سران حزب کادیما، گزارش کمیته ی وینوگراد و... نیز هر کدام به نحوی در کاهش محبوبیت جریان های میانه رو اسرائیلی مانند حزب کادیما و کار نقش اساسی بازی کرده اند.
به هر حال راستگرایی افراطی پس از ده سال یک بار دیگر خود را به عنوان یک قدرت سیاسی در جامعه ی اسرائیل مطرح کرده است. عدم عقب نشینی از جولان و کرانه ی باختری رود اردن ، مخالفت با تشکیل دولت مستقل فلسطینی، گسترش شهرک سازی، نابودی توانمندی های موشکی و نظامی حماس و دیگر گروه های مقاومت و... از جمله ی مهم ترین شعارهای انتخاباتی بودند که این حزب در انتخابات اخیر اسرائیل از آن ها استفاده می کرد و به احتمال قریب به یقین در دستور کار کابینه ی نتانیاهو قرار خواهد گرفت. در مجموع لیکود از جمله ی جریان هایی است که خود را به آرمان اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات وفادار می بیند و از سیاست ها و مواضع رسمی این حزب این گونه به نظر می رسد که فرایند صلح در صورت تشکیل کابینه از سوی این حزب با چالش های فراوانی مواجه شود. نتانیاهو رهبر حزب لیکود رسما اعلام کرده است که حاضر است مذاکرات خود را با حکومت خودگردان فقط وفقط پیرامون مسائل اقتصادی و امنیتی ادامه دهد و حتی در مسائلی مانند استرداد اسراء نیز خود را ملزم به مذاکره با حکومت خود گردان نمی بیند. نتانیاهو اقدامات اسرائیل و حزب کادیما را در جنگ علیه نوار غزه ناکافی می دانست و بر این باور است که اسرائیل باید جنگ را تا نابودی حماس و گروه های مقاومت فلسطینی ادامه می داد. از این رو بسیاری بر این باورند که با توجه به وضع پیش آمده در صحنه ی سیاسی اسرائیل بحران کماکان بر فلسطین حاکم خواهد بود. محاصره ی نوار غزه کماکان ادامه خواهد داشت و مذاکرات تل آویو- دمشق که به ابتکار ترکیه آغاز شده بود نیز متوقف خواهد شد. طرح آتش بس با حماس نیز چندان آینده ی روشنی را نخواهد داشت و احتمال بروز یک جنگ دیگر در نوار غزه چندان دور از انتظار نخواهد بود.
در مجموع و با توجه به آن چه که گفته شد قدرت گیری حزب لیکود بیش از پیش بحران موجود در منطقه را پیچیده تر خواهد کرد و تمامی تلاش های جهانی را برای تحقق صلح در فلسطین به بن بست خواهد کشانید. البته این ها در شرایطی است که حزب کادیما نتواند کابینه ی ائتلافی خود را تشکیل دهد که البته این امر با توجه به تجربه ی ناکام چند ماه گذشته ی این حزب در تشکیل کابینه ی ائتلافی امری مشکل و دور از ذهن به شمار می رود.

وبگردی
قیمتهای روانی  / این آقایان عاقل / بیجاره مردم
قیمتهای روانی / این آقایان عاقل / بیجاره مردم - افاضات امروز معاون اول رییس جمهور، البته قبلتر نیز از زبان دیگر مقامات اقتصادی دولت از جمله نهاوندیان و نوبخت شنیده شده بود. یک اظهارنظر کلی و تاکید بر «عدم نگرانی مردم درباره وضعیت معیشتی» ! عجیب است این جملات شگفت انگیز از زبان جهانگیری که خود از منتقدان وضعیت مشابه در دوران احمدی نژاد بود. او حالا همان جملات را با همان ادبیات تکرار می کند! اما آقای جهانگیری! حقیقتاً این دلار و آن سکه و و قیمت های…
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم - لادن طباطبایی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران که برای درمان بیماری فرزندش مدتی است در خارج از ایران به سر می برد امروز مهمان شبکه «من و تو» بود و بدون حجاب مقابل دوربین این شبکه حاضر شد.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!