دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن


انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن
انگلوساکسون‌ها ملت‌هایی هستند که زبان رسمی آنها زبان انگلیسی است و در هر نقطه از دنیا که باشند به این زبان سخن می‌گویند مثل انگلستان، آمریکا ،‌استرالیا و کانادا . بنابراین شامل کشورهایی مانند هند و مالزی و سنگاپور که زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست نمی‌شود.
فرهنگ انگلوساکسونی ریشه در انگستان دارد و زبان انگلیسی از این کشور به سایر انگلوساکسون‌ها شیوع یافته است و با این گسترش زبان طول وعرض‌های جغرافیایی، فرهنگ انگلوساکسونی نیز گسترش یافته است. امروزه نیز با گسترش زبان انگلیسی بر هر چه پیشروی این فرهنگ تاکید می‌شود.
خاستگاه این فرهنگ یعنی جزیره انگلستان به گونه‌ای‌ست که سبب شده فرهنگی محافظه کارانه بر فضای این کشور حاکم باشد. انگلستان طبیعتی ناهموار و تپه‌ای دارد که با صخره‌های بسیار زیاد و سرما و رطوبت همراه است و به همین دلیل غیرقابل کشاورزی است.
بنابراین نظام معیشتی آزاد می‌بایست بسیار عاقلانه و محافظه کارانه باشد. بدین روست که انگلستان هرگز دارای تحولات انقلابی و اساسی نبوده است آنها همیشه تغییرات خود را در قالب اصلاح و تغییر شکل پیش برده‌اند و می‌بینیم که تا به امروز نظام پادشاهی خود را حفظ کرده‌اند و در عین حال مردمسالاری حزبی را نیز به وجود آورده‌اند.
یکی از صفات و خصایص انگلیسی‌ها خونسردی آنهاست‌. آنها یکی از خونسردترین ملت‌های جهان هستند که هرگز در شرایط بحرانی و تحت فشار عکس‌العمل آنی و بی‌تدبیر از خود بروز نمی‌دهند.
این خونسردی وقتی که با محافظ کاری انگلیسی‌ها همراه می‌شود یک صنعت سومی را به وجود می‌آورد که همان صبوری آنهاست البته پیدایش این صنعت ممکن است به هوای سرد جزیره نیز مرتبط باشد.
خصلت دیگر این مردمان پیچیده بودن و مرموز بودن آنها‌ست. انگلیسی‌ها دارای شخصیتی تودرتو و دارای لایه‌های پنهان هستند و به راحتی نمی‌توان به منظور و قصد آنها دست یافت.
فرصت طلبی و زمان سنجی نیز یکی دیگر از خصیصه‌های انگلیسی‌هاست. انگلیسی‌ها و فرزندانشان یعنی آمریکا و استرالیا و کانادا قهرمانان استفاده از وضعیت موجود هستند و به‌طور فرهنگی می‌دانند که چگونه وضعیت موجود را در جهت منافع خود عوض کنند.
انگلستان با استفاده از فرصت‌های به دست آمده خود را جایگزین اسپانیا و پرتغال کرد و سرزمین‌های کشف شده توسط آنها - مانند آمریکا - را به نفع خود مصادره کرد به طوری که روزی رسید که دیگر خورشید در امپراتوری انگلستان غروب نمی‌کرد.
حالت جزیره‌ای انگلستان سبب شد که این کشور نسبت به اروپا یک حالت حاشیه‌ای پیدا کندو بدون آنکه خود وارد گود شود بیشترین سود را از جریان‌های فکری و ساختاری اروپا ببرد . این کشور هیچ وقت نه در دوره ناپلئون و نه در دوره هیتلر به تسخیر کشورهای اروپایی دیگر درنیامد از سوی دیگر آنها سعی کردند خود را از این فضای بسته جزیره‌ای خارج کنند و با استفاده از اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وجود فرهنگی خویش را در اکناف جهان بگسترانند حال با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که انگلستان از مدت‌ها قبل جهانی سازی را در قالب مصادره جهان به نفع خویش شروع کرده است.
جهانی‌سازی انگلیسی که از اوایل رنسانس و بر اساس اندیشه مدرنیسم حاصل از انقلاب صنعتی آغاز گشت بعد از مسیر تطوری خود در نهایت در قرن نوزدهم به وسیله مارکس و فروید که در انگلستان آرمیدند به چارچوب کلی خود دست یافت و سپس به وسیله فرهنگ جهانی شده انگلیسی‌ و بر اساس ایدئولوژی مدرنیسم در سطح جهان گسترش یافت. انگلستان با استفاده از انقلاب فرهنگی ساختاری فرانسه به انقلاب صنعتی که مبدا مدرنیسم بود دست یافت، مذهب مدرنیسم را در خود نهادینه کرد و سپس نظریه توسعه را با استفاده از نظریات هگل در سطح جهانی مطرح کرد و آن را به فرزندان خود تحویل داد. در واقع انگلستان با استفاده از جهانی سازی زبان انگلیسی که زبان علم تجربی است سعی در جهانی سازی به‌عنوان آخرین قدم برای تسخیر جهان دارد و این مهم را به وسیله اندیشه و تجربه خود و زور و قدرت فرزندان خود به تحقق می‌رساند.
یکی از مراکز مهم پیشبرد این هدف دانشگاه‌های این کشور است شاید بتوان گفت که تقریبا کسی نیست که از دانشگاه‌های انگلستان فارغ‌التحصیل شود و در فضای جهانی سازی فکر نکند اگر هم نگاه انتقادی نسبت به این قضیه داشته باشد هیچ گاه در حد نگاهی بنیان برافکن چون پست مدرنیسم نخواهد بود. البته این گونه نقدها نیز برای آن است که بتوانند اصل جهانی سازی را زنده نگاه دارند.
حقیقتا جهانی شدن فقط یک نظریه است که توسط انگلوساکسون‌ها وضع شده است تا آنکه پیروزی خود را در جنگ جهانی دوم دائمی کنند وگرنه واقعیت جهان امروز فقط یک چیز است و آن شرایط خاص خاص رسانه‌‌ای و ماهواره‌ای حاکم بر آن است و نظریه جهانی شدن چیزی جز توصیف این واقعیت نیست ولی آن‌قدر این نظریه توصیفی را تکرار کرده‌اند که به شکل واقعیتی مجزا و آرمانی درآمده است. این نظریه با استفاده از شوهای آلوین تاظر گرفته تا بحث‌های داغ آکادمی‌ها و مراکز تحقیقاتی آن‌قدر تکرار شد که به یکی از مسلمات انکارناپذیر مبدل گشت و میزانی برای صحت و سقم علوم انسانی در نظریه‌های مربوط به آن گردید و این همان هژمونی معرفتی فرهنگی انگلوساکسون‌ها بر جهان امروز است.
نظریه جهانی شدن دو رکن اساسی دارد:
۱) بنیادهای جهانی اقتصاد؛ مثل بانک جهانی اقتصاد که سهامداران اصلی آن یهودیان می‌باشند.
۲) رسانه‌های جهانی که آن نیز در اختیار یهودیان است .
بنابراین جهانی شدن در واقع به معنای جهانی شدن ارزش‌های یهودیسم در سطح جهانی است که با نیروی انگلوساکسون‌ها به وقوع می‌پیوندد. انگلوساکسون‌ها در سیطره نفوذ یهودیت می‌باشند و قدرت گردان قوم انگلوساکسون‌ همان صهیونیسم جهانی است.
مسیحیت صهیونیستی نیز همان شکل اتحاد انگلوساکسون‌های مسیحی با صهیونیسم جهانی است که مسیحیان باید به‌عنوان قوم پست سرباز پیاده و مجری برنامه‌های یهودیت و صهیونیسم شوند و قوم یهود سالم از این ستیزه بیرون آید.
بنابراین ایدئولوژی و جهان بینی جهانی شدن همان جهان بینی یهودی است که نهایت آن دین است که قوم برگزیده (یهود) بر جهان مسلط شود و دیگران در حیطه حکومت جهانی آنها تنفس کنند این جهان‌بینی در بعد تئوریک توسط متفکران حاکم دردانشگاه‌های قوم انگلوساکسون به یک نظریه تبدیل شد و توسط یک متفکر یهودی دیگر به نام ساموئل هانتینگتون به سوی استراتژی نبرد تمدن‌ها کشیده شد و در مرحله اول نبرد تمدن غرب با تمدن اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در همین جریان حمله به افغانستان آغاز گشت.
خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا فرزند ارشد انگلوساکسون‌ها مطرح شده است در واقع همان طرح اسرائیل بزرگ( از نیل تا فرات) است که از طرح‌های نخستین اجرایی شدن این نظریه است.
اسرائیل توسط انگلوساکسون مادر یعنی انگلستان تشکیل شد و توسط فرزند ارشد یعنی آمریکا بزرگ می‌شود و مرحله نخست یعنی تشکیل اسرائیل با مرحله بعدی یعنی اسرائیل بزرگ تکمیل می‌شود و جهانی سازی از خاورمیانه آغاز می‌شود. چون خاورمیانه منطقه سوق‌الجیشی بین شرق و غرب است و با در اختیار داشتن قسمت اعظم ذخایر نفتی کره خاکی به سیطره یافتگان خود این امکان را می‌دهد که بتوانند جهانی فکر کنند و جهانی عمل کنند.استراتژی جهانی شدن برای اینکه عملی شود استراتژی خردتری نیاز داشت که این امر با نظریه نبرد تمدن‌ها حاصل شد و اولین قدم اجرایی آن جنگ خلیج فارس بود که توسط بوش پدر مطرح شد سپس با استراتژی مهار دوگانه زمینه برای اشغال عراق فراهم شد و در پایان با حمله نهایی و اشغال عراق توسط بوش پسر زمینه برای ایجاد خاورمیانه بزرگ یا همان اسرائیل بزرگ آماده گشت.جهانی شدن فرهنگ عوام پسندی است که رویکردی کاملا سطحی دارد و با سنت که فرهنگ عمیق یک جامعه است سخت در تنافر خواهد بود. جهانی شدن یعنی سطحی کردن فرهنگ و نابودی است. در جریان برخورد اقوام تاریخی با فرهنگ سطحی جهانی شدن نظریه‌های دیگری ظهور کرده است که به قیام علیه جهانی سازی برخاسته‌اند با کشورهای آلمانی با عقل و فلسفه میان فرهنگی به جنگ با این نظریه آ‌مده‌اند و فرانسوی‌ها با نظریه پسامدرنیسم . کشورهای شرقی نیز که تاریخ‌مندترین اقوام جهانی هستند باید به فکر نظریه‌های پویا و مناسب با اوضاع خودشان باشند تا بتوانند سنت خود را حفظ کنند و به رکود معنوی دچار نشوند.
کشور ما نیز که در چهارراه تمدنی جهان است و انقلاب آخرالزمان را باخود یدک می‌کشد باید بر اساس سنت دیرینه خود دست به کار شود و نظریه‌ای برای قرن رسانه‌ها تولید کند و گرنه دچار نظریه انحصاری جهانی شدن انگلوساکسونی می‌شود مانند آنچه امروزه برخی در ایران می‌گویند. پذیرش اقتصادی جهانی در قالب بانک اقتصاد جهانی و شرایط خاص آن، پذیرش ماهواره‌ها و رسانه‌های انگلوساکسونی مثل اینترنت و زبان انگلیسی، پذیرش فرهنگ‌های پاپ انگلوساکسونی، پذیرش فرهنگ دانشگاهی انگلوساسکونی مانند ISI به عنوان شاخص علمی کشور و ... همه وهمه نشان از مقهوریت در برابر نظریه جهانی شدن انگوساکسونی است که اگر راهی برای درمان آن درنظر گرفته نشود در آینده‌ای نزدیک بحران هویتی را به همراه دارد.

سارا محمدی نژاد

منبع : روزنامه رسالت

مطالب مرتبط

رژیم صهیونیستی، مانع اصلی تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتارجمعی

رژیم صهیونیستی، مانع اصلی تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتارجمعی
متن کامل اظهارات دکتر علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی که چندی پیش در کنفرانس بین المللی منطقه عاری از «سلاح های کشتارجمعی» در دانشگاه مطالعات شرق و آفریقای دانشگاه لندن برگزار شد به شرح ذیل است:
«ما به مسئله ای می پردازیم که ظاهراً حل آن بسیار آسان به نظر می رسد، اما با کمال شگفتی به رغم تمام اظهارات سیاسی و بعضی تلاش ها طی چهار دهه گذشته ما در بن بست قرار گرفته ایم و هیچ دورنمای امیدوارکننده ای وجود ندارد، مگر اینکه گام های بی درنگ و دسته جمعی در این زمینه برداشته شود.
الف) تشخیص مسئله:
قبل از اینکه هرگونه نسخه ای برای بیمار که خاورمیانه می باشد پیچیده شود باید ابتدا دلیل اصلی بیماری تشخیص داده شود.
در اولین گام لازم است که ما ابتدا چند پرسش و پاسخ داشته باشیم:
▪ پرسش ۱: چه مدت است که بیمار مریض است؟
ـ پاسخ ۱: ۶۰سال.
▪ پرسش ۲: وضعیت سلامتی آن قبل از اینکه اولین نشانه بیماری مشخص شود چگونه بود؟
ـ پاسخ ۲: آن سالم ترین منطقه با هزاران سال همزیستی مسالمت آمیز سه دین آسمانی بود.
▪ پرسش ۳: آیا بیماری واگیر از خارج وارد شده است.
ـ پاسخ ۳: بله.
▪ پرسش ۴: آیا اعضای داخلی بدن واکنش طبیعی داشته اند؟
ـ پاسخ ۴: بله.
▪ پرسش ۵: آیا تلاشی توسط پزشکان محلی برای درمان بیماری صورت گرفته است؟
ـ پاسخ ۵: بله.
▪ پرسش ۶: آیا موفق بوده اند؟
ـ پاسخ ۶: خیر.
▪ پرسش ۷: چرا؟
ـ پاسخ ۷: رد هرگونه درمان توسط بیمار و مداخله بیگانگان با ارایه داروهایی با عوارض جانبی خطرناک.
▪ پرسش ۸: آیا هیچ امیدی برای درمان وجود دارد؟
ـ پاسخ ۸: هنوز بله.
▪ پرسش ۹: اکنون چکار باید کرد؟
ـ پاسخ ۹: مجبور کردن بیمار برای پذیرش داروی ارایه شده توسط پزشکان برجسته صادق محلی. ایمن سازی بیمارستان از هرگونه تهدید توطئه دشمنان بیمار به ویژه آنهایی که این بیماری را سالها پیش در آنجا پراکندند جهت ورود به بیمارستان.
▪ پرسش ۱۰: چه نوع دارویی ممکن است؟
پاسخ ۱۰: صبور باش، خوب گوش کن و به دقت یادداشت بردار.
ب) الزامات اولیه برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتارجمعی (WMDFZ).
لازم است ابتدا عناصر زیر را مدنظر داشت:
۱) ضرورت:
تا چه حد ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتارجمعی در برقراری صلح و امنیت در منطقه و در کل جهان حیاتی است؟
۲) نمونه های موفق:
آیا هیچ منطقه ای وجود دارد که در آن منطقه عاری از سلاحهای کشتارجمعی ایجاد شده باشد؟ اگر هست کجا؟ چه موقع؟ چه مدت برای کشورهای منطقه طول کشید تا بر ضرورت ایجاد آن به توافق رسیدند؟ چه مدت مذاکرات طول کشید؟ آیا هیچ کشور خارج از منطقه این ابتکارها را مطرح کرد؟ آیا کشورهای خارج از منطقه در مذاکرات کشورهای منطقه در این زمینه دخیل بودند؟
۳) بررسی انتقادی وقایع تاریخی شامل تلاشهای منطقه ای و بین المللی و نقاط ضعف.
۴) نقش معاهدات مربوطه:
تمام کشورهای منطقه در زمینه عضویت در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT)، کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک (BTWC)، کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC) در کجا قرار دارند؟
۵) نقش سازمان های بین المللی مربوطه:
آیا آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) نقشی در مذاکرات مربوط به تشکیل مناطق عاری از سلاحهای کشتارجمعی و یا بعد از تشکیل این مناطق داشته اند؟
یادداشت: نمونه هایی از موارد فوق مناطق عاری ازسلاحهای هسته ای در دیگر مناطق جهان وجود دارند. موافقتنامه هایی مناطق عاری از سلاحهای هسته ای همچون تلاتلولکو، راروتونگا، بانکوک، پلیندابا و مغولستان گامهای مثبت و اقدامات مهمی به سوی تقویت خلع سلاح جهانی هسته ای و منع گسترش هسته ای هستند.
ج) نگاهی کوتاه به وضعیت موجود در ارتباط با معاهدات منع گسترش در خاورمیانه:
۱) جمهوری اسلامی ایران: NPT CWC BTWC و پروتکل ژنو را تصویب کرده است.
۲- عراق: NPT CWC BTWC و تصویب کرده و پروتکل ژنو را مشروط تصویب کرده است.
۳) عربستان سعودی:NPT CWC BTWC و پروتکل ژنو را مشروط تصویب کرده است.
۴) اردن: NPT CWC BTWC و پروتکل ژنو را تصویب کرده است.
۵) سوریه: NPT را تصویب کرده، BTWC را امضا کرده و پروتکل ژنو را مشروط تصویب کرده است.
۶) مصر: NPT و پروتکل ژنو را تصویب کرده است.
۷) اسراییل: NPT CWC BTWC را تصویب نکرده و پروتکل ژنو را مشروط تصویب کرده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها قربانی سلاح های شیمیایی در تاریخ اخیر بسیار مشتاق است که اهداف بلند جهان عاری از سلاحهای کشتار جمعی به واقعیت به پیوندد، چرا که هنوز سالها بعداز پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هزاران مصدوم شیمیایی ایرانی از اثرات و عواقب سلاحهای شیمیایی که اجزاء و ترکیبات آن ازسوی کشورهای معینی که عضوشورای امنیت سازمان تامین می شد، رنج برده یا جان می سپارند.
اسراییل نه تنها عضو پیمان منع گسترش (NPT) و عضو کنوانسیون سلاحهای سمی و بیولوژیک (BTWC) نیست و هنوز کنوانسیون سلاحهای شیمیایی CWC را تصویب نکرده است، بلکه براساس بعضی برآوردها، دارای صد تا دویست سلاح هسته ای می باشد.
از نظر ما، ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای، ابزاری حیاتی برای تحکیم خلع سلاح هسته ای، منع گسترش و جامه عمل پوشاندن به (WMDEZ) می باشد.
گرچه نزدیک به سه دهه است که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه های IAEA تاکید می گردد، که ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه می تواند کمک بزرگی به افزایش صلح و ثبات در جامعه بین المللی کند ولی رژیم اسراییل با ادامه فعالیتهای مخفی خود در زمینه حفاظت تاسیسات هسته ای سازمان ملل متحد و عدم الحاق به NPT تنها مانع تحقق چنین اهدافی در منطقه به حساب می آید. طعنه آمیز اینکه این رژیم علیرغم رد و زیرپا نهادن تمامی قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص سلاحهای کشتارجمعی، نه تنها رضایت بلکه درحقیقت مواد و حمایت های مالی را برای برنامه های مربوط به سلاحهای کشتارجمعی خود را از ایالات متحده آمریکا دریافت می نماید. تعقیب مخفیانه و روبه تزاید سلاحهای هسته ای از سوی رژیم صهیونیستی، نه تنها خواستهای مخفیانه و رو به تزاید رژیم صهیونیستی برای سلاحهای هسته ای در طول دهه های متمادی کاهش نیافته بلکه ازسوی این رژیم تعقیب و البته به صورت یک راز آشکار درآمده است، چرا که دستیابی رژیم اسراییل به سلاحهای هسته ای دیگر شایعه نیست.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آلمان، به داشتن سلاحهای غیرقانونی هسته ای در اسراییل اعتراف نمود و ماهیت فعالیتهای مخفیانه این رژیم که به صورت جدی و دایمی صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای را به مخاطره انداخته است، آشکار ساخت.
جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه و درجهت ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتارجمعی در خاورمیانه در اسرع وقت بایستی برای مبارزه با سلاحهای کشتارجمعی رژیم اسراییل متحد شوند.
جا دارد به این نکته نیز اشاره کنم که بعد از محکومیت قاطع اسراییل توسط تقریبا تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس عمومی IAEA درسال ۷۰۰۲، نماینده اسراییل اظهارات نخست وزیر این کشور را رد کرد. البته چنین تناقضاتی و سیاستهای مبتنی بر نیرنگ و ریا ازسوی رژیمی که بر مبنای غیرقانونی تاسیس یافته است جای تعجب ندارد. به هرحال برای تایید چنین ادعایی برای تعداد اندکی که نیاز به توضیح بیشتری دارند، من پیشنهاد نمودم که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تیم از بازرسان را برای بررسی صحت و سقم این مدعا به اسراییل اعزام و گزارش آن را به کشورهای عضو و جامعه بین المللی درسطح گسترده، اعلام نماید.
به هرجهت ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتارجمعی درهر منطقه ای نمی تواند فارغ از شرایط سیاسی، ملزومات امنیتی و احساس خطر، آن منطقه و به صورت مجزا مورد گفت وگو قرار گیرد. اما رژیم اسراییل الحاق خود به معاهدات خلع سلاحی را به مسائل امنیتی مرتبط ساخته و این واقعیت را منکر می شود که کشورهای منطقه خاورمیانه نیز در معرض تهدید دائمی به واسطه عدم التزام این رژیم به هرگونه ساز و کار و هنجار بین المللی، می باشند.
دنیا شاهد بوده است که کودکان بی خانمان فلسطینی در اردوگاههای پناهندگان، هر روز و بصورت مدام، نسبت به بمبارانهای اسراییل با سلاحهای پیشرفته و تانک، با صدای بلند و سنگهای کوچک اعتراض می نمایند در اختیار داشتن ۰۰۲ سلاح هسته ای برای مبارزه با کودکان معصوم واقعیت شرم آور قرن حاضر است.
حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای، تابویی است که توسط رژیم اسراییل شکسته شد. اجازه بدهید تجربه خودم را در زمان کنفرانس عمومی IAEA درسال ۲۷۹۱، به اطلاع شما برسانم.
به دنبال حمله نظامی علیه راکتور هسته ای عراق (TAMUZ) جامعه جهانی این تهاجم خطرناک را قویا محکوم کرد و استوارنامه های (Caedentials) هیئت اسراییل به کنفرانس عمومی IAEA رد شدند، و یک قطعنامه نیز در طول کنفرانس عمومیIAEA درسال ۲۸۹۱ در این خصوص تصویب شد. علیرغم این واقعیت که رژیم صدام به ایران حمله کرده بود ولی به عنوان جمهوری اسلامی ایران براساس اصول و مرام خود از این قطعنامه حمایت نمود. به خاطر دارم که آمریکا هشدار داد اگر چنین اقدامی برای محکومیت اسراییل صورت پذیرد، این کشور از IAEA خارج خواهدشد. هیئت آمریکایی در کنفرانس عمومی تهدید که با توجه به تاثیر مالی خروج این کشور از عضویت آژانس، این سازمان متلاشی خواهدشد. بلافاصله بعد از تهدید آمریکا مبنی بر خروج از عضویت آژانس، هیئت ایرانی اعلام کرد که اگر آمریکا به تلافی تصمیم کنفرانس عمومی برای محکومیت تهاجم اسراییل از آژانس خارج شود ایران آماده است تا سهم آمریکا از بودجه عمومی آژانس را پرداخت نماید. بعد از این تصمیم کنفرانس عمومی، هیئت آمریکایی علیرغم بلوف خود تنها سالن کنفرانس را ترک کرد نه آژانس را.
من بایستی در این زمینه پیشرفت مثبت تاریخی را ذکر کنم، در سال ۰۹۹۱ کنفرانس عمومی IAEA قطعنامه .GCXXXIV.RES۳۳۵ را تصویب نمود. این قطعنامه از سوی ایران پیشنهاد شده بود، براساس این قطعنامه هرگونه حمله و حتی تهدید به حمله علیه تاسیسات اتمی در حین فعالیت یا حتی در حین ساخت، منشور سازمان متحد، وضعیت سازمان بین المللی انرژی اتمی و حقوق بین الملل را به مخاطره خواهد انداخت. در صورت وقوع چنین امری شورای امنیت سازمان ملل متحد بایستی اقدام عاجل انجام دهد.
د) نگرانیهای امنیتی کشورهای خاورمیانه از تهدیدات بالقوه تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل:
- جامعه جهانی نباید بپذیرد که نسلهای آتی همچنان تحت سایه هراسناک استفاده احتمالی از تسلیحات کشتار جمعی زندگی کنند. ما باید تضمین نماییم که مردم ایران که طی جنگ هشت ساله قربانیان سلاحهای کشتار جمعی می باشند آخرین مورد آن در هر نوع در هر جا و تحت هر شرایطی باشند. ایران عزم خود را برای نیل به این هدف با پیوستن به سه معاهده اصلی، BWCNPTو CWC در این زمینه و با مطرح نمودن ایده ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه اعلام کرده است.
- تاریخچه اقدامات برای ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و تسلیحات هسته ای در خاورمیانه پیشنهاد اولیه برای ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در خاورمیانه برای اولین بار در سال ۴۷۹۱ از سوی ایران و با حمایت مصر مطرح گردید.
- بن بست کنونی در مذاکرات در جهت ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه نتیجه مستقیم توانمندی هسته ای اسرائیل است که صلح و ثبات در منطقه را در معرض خطر قرار می دهد.
- برای آنکه حضار محترم در جلسه به این اقناع برسند که رژیم اسرائیل مانع اصلی فراروی ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه است، اعلامیه اجلاس چهاردهم سران جنبش عدم تعهد در هاوانا (۱۱ تا ۶۱ سپتامبر ۲۰۰۶) را یادآور می شوم. جنبش عدم تعهد متشکل از ۸۱۱ کشور یعنی تقریبا همه اعضای جامعه بین المللی است. در اعلامیه هاوانا آمده است:
«۹۸- سران کشورها یا رؤسای دول حمایت خود را برای ایجاد منطقه عاری از تمامی تسلیحات کشتار جمعی مورد تاکید مجدد قرار می دهند. بدین منظور آنان نیاز به ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در منطقه خاورمیانه منطبق با قطعنامه ۷۸۴ (۱۸۹۱) شورای امنیت، بند ۴۱ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) شورای امنیت و قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی که با اجماع به تصویب رسیده را مورد تأیید مجدد قرار می دهند. آنان از تمامی طرفهای ذیربط می خواهند در جهت اجرای کامل پیشنهاد ارائه شده از سوی ایران در سال ۴۷۹۱ مبنی بر ایجاد چنین منطقه ای گامهای فوری و عملی اتخاذ نموده و تا هنگام ایجاد آن از اسرائیل، تنها کشور در منطقه که به پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته ای (NPT) نپیوسته و به علاوه نیت خود را نیز برای چنین اقدامی اعلام نداشته، می خواهند از در اختیار داشتن سلاحهای هسته ای دوری جسته و براساس قطعنامه ۷۸۴ (۱۸۹۱) شورای امنیت به سرعت تمامی تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت کامل پادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار داده و فعالیتهای هسته ای خود را در انطباق با نظام عدم اشاعه به انجام رساند. آنها نگرانی عمیق خود را نسبت به کسب توانمندی هسته ای از سوی اسرائیل که خطری جدی و مداوم را علیه امنیت همسایگان و دیگر کشورها ایجاد می نماید ابراز داشته و اسرائیل را به خاطر تداوم توسعه و انبارسازی زرادخانه هسته ای محکوم نمودند. آنان بر این نظر هستند که ثبات در منطقه ای که در آن عدم توازن فاحش توانمندی نظامی بویژه از طریق دارا بودن سلاحهای هسته ای وجود دارد نمی تواند حفظ گردد. وضعیتی که به یک طرف اجازه می دهد همسایگان خود و منطقه را تهدید نماید. آنان همچنین خواستار ممنوعیت تام و کامل انتقال تجهیزات، اطلاعات، مواد و تاسیسات هسته ای، منابع و وسایل مربوطه و ارائه مساعدت در زمینه علوم و فن آوری هسته ای به اسرائیل شدند. آنان در این خصوص نگرانی جدی خود را نسبت به استمرار تحولاتی که طی آن دسترسی دانشمندان اسرائیلی به تاسیسات هسته ای یک کشور دارنده سلاح هسته ای فراهم گردید، اظهار داشتند. این تحولات پیامدهای منفی جدی برای امنیت منطقه و همچنین اعتبار نظام جهان عدم اشاعه در برخواهد داشت».
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی کنفرانس پیمان عدم اشاعه که در آوریل ۸۰۰۲ در ژنو برگزار شد چنین اعلامیه ای البته روزآمد شده آن را صادر نمودند.
حضار محترم
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که در این مقطع تاریخی تمامی دوستداران صلح در جهان بویژه روشنفکران، دانش پژوهان و نمایندگان مجالس که نمایندگی مردم را برعهده دارند، ناگزیرند برای آغاز بدون تاخیر اقدامات دسته جمعی ملموس با هدف وادار ساختن رژیم اسرائیل به تصویب فوری NPT CWC BTWC و بمنظور برداشتن تحفظ از پروتکل ژنو، و برای از بین بردن توانمندی تسلیحاتی کشتار جمعی به ویژه در زمینه سلاحهای هسته ای و قرار دادن تمامی مواد و تاسیسات هسته ای اش تحت پادمان IAEA، بسیج گردند.»

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
کباب نگینی، کباب کوبیده و کباب رول
کباب نگینی یکی از انواع کباب مجلسی است که برای مهمانی های اعیانی می توانید آن را درست کنید بهتر است برای کباب کردن از آتش بسیار تند استفاده کنید و چند ثانیه اول کباب را زود به زود بچرخانید تا مایه آن نریزد