دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن


انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن
انگلوساکسون‌ها ملت‌هایی هستند که زبان رسمی آنها زبان انگلیسی است و در هر نقطه از دنیا که باشند به این زبان سخن می‌گویند مثل انگلستان، آمریکا ،‌استرالیا و کانادا . بنابراین شامل کشورهایی مانند هند و مالزی و سنگاپور که زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست نمی‌شود.
فرهنگ انگلوساکسونی ریشه در انگستان دارد و زبان انگلیسی از این کشور به سایر انگلوساکسون‌ها شیوع یافته است و با این گسترش زبان طول وعرض‌های جغرافیایی، فرهنگ انگلوساکسونی نیز گسترش یافته است. امروزه نیز با گسترش زبان انگلیسی بر هر چه پیشروی این فرهنگ تاکید می‌شود.
خاستگاه این فرهنگ یعنی جزیره انگلستان به گونه‌ای‌ست که سبب شده فرهنگی محافظه کارانه بر فضای این کشور حاکم باشد. انگلستان طبیعتی ناهموار و تپه‌ای دارد که با صخره‌های بسیار زیاد و سرما و رطوبت همراه است و به همین دلیل غیرقابل کشاورزی است.
بنابراین نظام معیشتی آزاد می‌بایست بسیار عاقلانه و محافظه کارانه باشد. بدین روست که انگلستان هرگز دارای تحولات انقلابی و اساسی نبوده است آنها همیشه تغییرات خود را در قالب اصلاح و تغییر شکل پیش برده‌اند و می‌بینیم که تا به امروز نظام پادشاهی خود را حفظ کرده‌اند و در عین حال مردمسالاری حزبی را نیز به وجود آورده‌اند.
یکی از صفات و خصایص انگلیسی‌ها خونسردی آنهاست‌. آنها یکی از خونسردترین ملت‌های جهان هستند که هرگز در شرایط بحرانی و تحت فشار عکس‌العمل آنی و بی‌تدبیر از خود بروز نمی‌دهند.
این خونسردی وقتی که با محافظ کاری انگلیسی‌ها همراه می‌شود یک صنعت سومی را به وجود می‌آورد که همان صبوری آنهاست البته پیدایش این صنعت ممکن است به هوای سرد جزیره نیز مرتبط باشد.
خصلت دیگر این مردمان پیچیده بودن و مرموز بودن آنها‌ست. انگلیسی‌ها دارای شخصیتی تودرتو و دارای لایه‌های پنهان هستند و به راحتی نمی‌توان به منظور و قصد آنها دست یافت.
فرصت طلبی و زمان سنجی نیز یکی دیگر از خصیصه‌های انگلیسی‌هاست. انگلیسی‌ها و فرزندانشان یعنی آمریکا و استرالیا و کانادا قهرمانان استفاده از وضعیت موجود هستند و به‌طور فرهنگی می‌دانند که چگونه وضعیت موجود را در جهت منافع خود عوض کنند.
انگلستان با استفاده از فرصت‌های به دست آمده خود را جایگزین اسپانیا و پرتغال کرد و سرزمین‌های کشف شده توسط آنها - مانند آمریکا - را به نفع خود مصادره کرد به طوری که روزی رسید که دیگر خورشید در امپراتوری انگلستان غروب نمی‌کرد.
حالت جزیره‌ای انگلستان سبب شد که این کشور نسبت به اروپا یک حالت حاشیه‌ای پیدا کندو بدون آنکه خود وارد گود شود بیشترین سود را از جریان‌های فکری و ساختاری اروپا ببرد . این کشور هیچ وقت نه در دوره ناپلئون و نه در دوره هیتلر به تسخیر کشورهای اروپایی دیگر درنیامد از سوی دیگر آنها سعی کردند خود را از این فضای بسته جزیره‌ای خارج کنند و با استفاده از اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وجود فرهنگی خویش را در اکناف جهان بگسترانند حال با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که انگلستان از مدت‌ها قبل جهانی سازی را در قالب مصادره جهان به نفع خویش شروع کرده است.
جهانی‌سازی انگلیسی که از اوایل رنسانس و بر اساس اندیشه مدرنیسم حاصل از انقلاب صنعتی آغاز گشت بعد از مسیر تطوری خود در نهایت در قرن نوزدهم به وسیله مارکس و فروید که در انگلستان آرمیدند به چارچوب کلی خود دست یافت و سپس به وسیله فرهنگ جهانی شده انگلیسی‌ و بر اساس ایدئولوژی مدرنیسم در سطح جهان گسترش یافت. انگلستان با استفاده از انقلاب فرهنگی ساختاری فرانسه به انقلاب صنعتی که مبدا مدرنیسم بود دست یافت، مذهب مدرنیسم را در خود نهادینه کرد و سپس نظریه توسعه را با استفاده از نظریات هگل در سطح جهانی مطرح کرد و آن را به فرزندان خود تحویل داد. در واقع انگلستان با استفاده از جهانی سازی زبان انگلیسی که زبان علم تجربی است سعی در جهانی سازی به‌عنوان آخرین قدم برای تسخیر جهان دارد و این مهم را به وسیله اندیشه و تجربه خود و زور و قدرت فرزندان خود به تحقق می‌رساند.
یکی از مراکز مهم پیشبرد این هدف دانشگاه‌های این کشور است شاید بتوان گفت که تقریبا کسی نیست که از دانشگاه‌های انگلستان فارغ‌التحصیل شود و در فضای جهانی سازی فکر نکند اگر هم نگاه انتقادی نسبت به این قضیه داشته باشد هیچ گاه در حد نگاهی بنیان برافکن چون پست مدرنیسم نخواهد بود. البته این گونه نقدها نیز برای آن است که بتوانند اصل جهانی سازی را زنده نگاه دارند.
حقیقتا جهانی شدن فقط یک نظریه است که توسط انگلوساکسون‌ها وضع شده است تا آنکه پیروزی خود را در جنگ جهانی دوم دائمی کنند وگرنه واقعیت جهان امروز فقط یک چیز است و آن شرایط خاص خاص رسانه‌‌ای و ماهواره‌ای حاکم بر آن است و نظریه جهانی شدن چیزی جز توصیف این واقعیت نیست ولی آن‌قدر این نظریه توصیفی را تکرار کرده‌اند که به شکل واقعیتی مجزا و آرمانی درآمده است. این نظریه با استفاده از شوهای آلوین تاظر گرفته تا بحث‌های داغ آکادمی‌ها و مراکز تحقیقاتی آن‌قدر تکرار شد که به یکی از مسلمات انکارناپذیر مبدل گشت و میزانی برای صحت و سقم علوم انسانی در نظریه‌های مربوط به آن گردید و این همان هژمونی معرفتی فرهنگی انگلوساکسون‌ها بر جهان امروز است.
نظریه جهانی شدن دو رکن اساسی دارد:
۱) بنیادهای جهانی اقتصاد؛ مثل بانک جهانی اقتصاد که سهامداران اصلی آن یهودیان می‌باشند.
۲) رسانه‌های جهانی که آن نیز در اختیار یهودیان است .
بنابراین جهانی شدن در واقع به معنای جهانی شدن ارزش‌های یهودیسم در سطح جهانی است که با نیروی انگلوساکسون‌ها به وقوع می‌پیوندد. انگلوساکسون‌ها در سیطره نفوذ یهودیت می‌باشند و قدرت گردان قوم انگلوساکسون‌ همان صهیونیسم جهانی است.
مسیحیت صهیونیستی نیز همان شکل اتحاد انگلوساکسون‌های مسیحی با صهیونیسم جهانی است که مسیحیان باید به‌عنوان قوم پست سرباز پیاده و مجری برنامه‌های یهودیت و صهیونیسم شوند و قوم یهود سالم از این ستیزه بیرون آید.
بنابراین ایدئولوژی و جهان بینی جهانی شدن همان جهان بینی یهودی است که نهایت آن دین است که قوم برگزیده (یهود) بر جهان مسلط شود و دیگران در حیطه حکومت جهانی آنها تنفس کنند این جهان‌بینی در بعد تئوریک توسط متفکران حاکم دردانشگاه‌های قوم انگلوساکسون به یک نظریه تبدیل شد و توسط یک متفکر یهودی دیگر به نام ساموئل هانتینگتون به سوی استراتژی نبرد تمدن‌ها کشیده شد و در مرحله اول نبرد تمدن غرب با تمدن اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در همین جریان حمله به افغانستان آغاز گشت.
خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا فرزند ارشد انگلوساکسون‌ها مطرح شده است در واقع همان طرح اسرائیل بزرگ( از نیل تا فرات) است که از طرح‌های نخستین اجرایی شدن این نظریه است.
اسرائیل توسط انگلوساکسون مادر یعنی انگلستان تشکیل شد و توسط فرزند ارشد یعنی آمریکا بزرگ می‌شود و مرحله نخست یعنی تشکیل اسرائیل با مرحله بعدی یعنی اسرائیل بزرگ تکمیل می‌شود و جهانی سازی از خاورمیانه آغاز می‌شود. چون خاورمیانه منطقه سوق‌الجیشی بین شرق و غرب است و با در اختیار داشتن قسمت اعظم ذخایر نفتی کره خاکی به سیطره یافتگان خود این امکان را می‌دهد که بتوانند جهانی فکر کنند و جهانی عمل کنند.استراتژی جهانی شدن برای اینکه عملی شود استراتژی خردتری نیاز داشت که این امر با نظریه نبرد تمدن‌ها حاصل شد و اولین قدم اجرایی آن جنگ خلیج فارس بود که توسط بوش پدر مطرح شد سپس با استراتژی مهار دوگانه زمینه برای اشغال عراق فراهم شد و در پایان با حمله نهایی و اشغال عراق توسط بوش پسر زمینه برای ایجاد خاورمیانه بزرگ یا همان اسرائیل بزرگ آماده گشت.جهانی شدن فرهنگ عوام پسندی است که رویکردی کاملا سطحی دارد و با سنت که فرهنگ عمیق یک جامعه است سخت در تنافر خواهد بود. جهانی شدن یعنی سطحی کردن فرهنگ و نابودی است. در جریان برخورد اقوام تاریخی با فرهنگ سطحی جهانی شدن نظریه‌های دیگری ظهور کرده است که به قیام علیه جهانی سازی برخاسته‌اند با کشورهای آلمانی با عقل و فلسفه میان فرهنگی به جنگ با این نظریه آ‌مده‌اند و فرانسوی‌ها با نظریه پسامدرنیسم . کشورهای شرقی نیز که تاریخ‌مندترین اقوام جهانی هستند باید به فکر نظریه‌های پویا و مناسب با اوضاع خودشان باشند تا بتوانند سنت خود را حفظ کنند و به رکود معنوی دچار نشوند.
کشور ما نیز که در چهارراه تمدنی جهان است و انقلاب آخرالزمان را باخود یدک می‌کشد باید بر اساس سنت دیرینه خود دست به کار شود و نظریه‌ای برای قرن رسانه‌ها تولید کند و گرنه دچار نظریه انحصاری جهانی شدن انگلوساکسونی می‌شود مانند آنچه امروزه برخی در ایران می‌گویند. پذیرش اقتصادی جهانی در قالب بانک اقتصاد جهانی و شرایط خاص آن، پذیرش ماهواره‌ها و رسانه‌های انگلوساکسونی مثل اینترنت و زبان انگلیسی، پذیرش فرهنگ‌های پاپ انگلوساکسونی، پذیرش فرهنگ دانشگاهی انگلوساسکونی مانند ISI به عنوان شاخص علمی کشور و ... همه وهمه نشان از مقهوریت در برابر نظریه جهانی شدن انگوساکسونی است که اگر راهی برای درمان آن درنظر گرفته نشود در آینده‌ای نزدیک بحران هویتی را به همراه دارد.

سارا محمدی نژاد

منبع : روزنامه رسالت

مطالب مرتبط

تروریسم دولتی اسرائیل

تروریسم دولتی اسرائیل
چه تفاوتی بین تروریسم دولتی و تروریسمی که افراد منفرد مرتکب می شوند وجود دارد؟ اگر این تفاوت را درک کنیم می توانیم پیامدهای دهشتناک سیاست ایالات منحده در خاورمیانه را نیز بفهمیم. تروریسم دولتی اسرائیل، دفاع از خود تلقی می شود، در حالی که حملات موشکی حماس و حملات انتحاری مبارزان فلسطینی تروریسم خوانده می شود.
همانند تعریف تروریسم، تعریف تروریسم دولتی نیز از اجماع لازم در میان صاحب نظران امر برخوردار نیست. البته تروریسم دولتی انواع مختلفی دارد که از آن جمله است تروریسم دولتی نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره. امروزه انواع دیگری از تروریسم دولتی غذایی و بهداشت جسمانی نیز به وجود آمده است.
آنچه در این نوشته مد نظر است تروریسم دولتی نظامی می باشد.
تروریسم روشی خشونت آمیز است که توسط اشخاص، گروهها، و یا بازیگران دولتی به وقوع می پیوندد و اهداف آن بیشتر سیاسی است.
بر همین اساس حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه نیز هدفی جز از بین بردن حماس و شکستن مقاومت مردم فلسطین ندارد. در واقع تروریسم عملی هدفمند است که می خواهد با استفاده از خشونت ، ترسی در دل مردم انداخته و از این طریق بازیگران آن به هدف یا اهداف خود برسند. بدین سان هر عمل خشونت آمیزی که توسط دولتها انجام می پذیرد تروریسم نیست. نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که هدف تروریسم فراتر از آسیب های جسمی است که به مردم وارد می شود.
به طور کلی سه نوع تروریسم دولتی در رفتار سیاست خارجی قابل تشخیص است:
۱) دیپلماسی تروریستی زورگویانه؛ برخورد ایالات متحده با دولت عراق در قبولاندن توافقنامه امنیتی از این جمله است.
۲) تروریسم دولتی پنهان؛
۱-۲) تروریسم دولتی مخفیانه؛ بدین معنی که یک دولت، مشارکت مستقیم در از بین بردن دولت دیگر داشته باشد. حمله اسرائیل به نوار غزه و تحت فشار قرار دادن دولت مردمی حماس از این جمله است.
۲-۲) تروریسم حمایتی دولتی؛ در این نوع، گروههائی استخدام می شوند تا در قلمرو دولتهای دیگر عملیات تروریستی انجام دهند. حمایت پاکستان از لشگر طیبه در این دسته جای می گیرد.
۳) تروریسم جایگزین؛ در این روش یک دولت از گروه یا دولت دیگر برای پیش بردن حملات تروریستی حمایت می کند. حمایت آمریکا از اسرائیل از این نوع می باشد.
عده ای از کارشناسان بر این باور هستند که تروریسم دولتی بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. اقدام ایالات متحده در حمله اتمی به ‍ژاپن، اگر چه در یک جنگ اتفاق افتاد، اما بمباران هیروشیما و ناکازاکی، تنها موردی است که یدر آن ،یک دولت از بمبهای هسته ای علیه مردم استفاده می کند. این عمل می تواند بزرگترین نماد تروریسم دولتی در قرن بیستم لقب بگیرد. اولین شخصی که اصطلاح تروریسم دولتی را وارد ادبیات علوم سیاسی کرد، نوام چامسکی بود. به نظر او از نظر اخلاقی تروریسم دولتی به مراتب بدتر از تروریسم غیر دولتی است.
به چند دلیل تروریسم دولتی غیر اخلاقی تر از تروریسمی است که توسط اشخاص و گروهها اتفاق می افتد. اول اینکه، در این نوع از تروریسم افراد بیشتری جان خود را از دست می دهند. دوم اینکه تروریسم دولتی مخفیانه تر از انواع دیگر آن به وقوع می پیوندد. سوم اینکه بر خلاف گروههای تروریستی غیر دولتی، دولتها امضا کنندگان حقوق بین الملل بوده و متعهد به احترام به حقوق دیگران هستند. و سرانجام اینکه گروههای تروریستی غیر دولتی، در اغلب موارد زمانی دست به اعمال تروریستی می زنند که هیچ راه مسالمت آمیزی برای آنها باقی نمانده است، اما دولتهای حامی تروریسم می توانند از راههای دیپلماتیک و غیر خشونت آمیز ، به اهداف خود برسند.
کشتار بی دفاع مردم فلسطین نیز، از زمان تاسیس اسراییل ، نمودی آشکار از تروریسم دولتی است. این رژیم در بیش از شصت سال اشغالگری همچنان به تروریسم دولتی خود ادامه می دهد. صهیونیستها با استفاده از ترفندهای مذهبی چنین وانمود می کنند که ِاعمال این همه خشونت در فلسطین، برای تحقق اهداف و اعتقادات مذهبی قوم یهود بوده است. بر همین اساس نیز – با استفاده از حمایتهای همه جانبه ایالات متحده- سعی دارند تا در محافل بین المللی با ماسک دینی و مذهبی، اعمال ضد انسانی خود را توجیه و کشورهای دیگر را به طرفداری از خود مجاب کنند.
به رغم برخورداری از اهرمهای قدرت جهانی از قبیل بنگاههای مالی و تبلیغاتی، این رژیم از عدم مشروعیت در میان کشورهای منطقه و مسلمانان رنج می برد. بدین سان بقا و امنیت خود را وسیله و توجیهی برای هر گونه تجاوز و توسعه طلبی و سرکوب و تهدید دیگران قرار می دهد.
هدف اسرائیل از دست زدن به تروریسم دولتی، تاٴثیر گذاری بر محیط بین الملل و دست یافتن به خواسته های خود است. اما همانطور که حمله اسرائیل به جنوب لبنان، مصداق بارز تروریسم دولتی بود، حمله به نوار غزه نیز در همین قالب جای می گیرد. اما در لبنان به هدف خود نرسید و در غزه نیز بر خلاف تصورش هنوز به اهداف خود نرسیده و ظواهر امر نشان می دهد که بعید است برسد.
با این حال، عدم وحدت و هماهنگی در جهان اسلام در مقابل توسعه طلبی ها و جنایتهای رژیم اسرائیل، از سوی سران کشورهای اسلامی، و به ویژه کشورهای عرب منطقه عامل اصلی پایداری تروریسم دولتی اسرائیل است.
بی شک اگر کشورهای اسلامی به یک اتفاق نظر در دفاع از مردم مظلوم فلسطین برسند، این جنایتها خاتمه خواهد یافت. اما افسوس که سکوت این کشورها و حتی امتناع دولت حسنی مبارک از باز کردن گذر گاه مابین مصر و نوار غزه، و در کنار آنها حمایت غرب، اسرائیل را به تداوم استفاده از تروریسم راغب تر کرده است.
آیا رهبران عرب در ماجرای تروریزم اسراییلی علیه زنان و کودکان فلسطینی ، فقط سکوت کرده اند یا همکاری هدفمندانه دارند؟!

وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».