چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018

انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن


انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن
انگلوساکسون‌ها ملت‌هایی هستند که زبان رسمی آنها زبان انگلیسی است و در هر نقطه از دنیا که باشند به این زبان سخن می‌گویند مثل انگلستان، آمریکا ،‌استرالیا و کانادا . بنابراین شامل کشورهایی مانند هند و مالزی و سنگاپور که زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست نمی‌شود.
فرهنگ انگلوساکسونی ریشه در انگستان دارد و زبان انگلیسی از این کشور به سایر انگلوساکسون‌ها شیوع یافته است و با این گسترش زبان طول وعرض‌های جغرافیایی، فرهنگ انگلوساکسونی نیز گسترش یافته است. امروزه نیز با گسترش زبان انگلیسی بر هر چه پیشروی این فرهنگ تاکید می‌شود.
خاستگاه این فرهنگ یعنی جزیره انگلستان به گونه‌ای‌ست که سبب شده فرهنگی محافظه کارانه بر فضای این کشور حاکم باشد. انگلستان طبیعتی ناهموار و تپه‌ای دارد که با صخره‌های بسیار زیاد و سرما و رطوبت همراه است و به همین دلیل غیرقابل کشاورزی است.
بنابراین نظام معیشتی آزاد می‌بایست بسیار عاقلانه و محافظه کارانه باشد. بدین روست که انگلستان هرگز دارای تحولات انقلابی و اساسی نبوده است آنها همیشه تغییرات خود را در قالب اصلاح و تغییر شکل پیش برده‌اند و می‌بینیم که تا به امروز نظام پادشاهی خود را حفظ کرده‌اند و در عین حال مردمسالاری حزبی را نیز به وجود آورده‌اند.
یکی از صفات و خصایص انگلیسی‌ها خونسردی آنهاست‌. آنها یکی از خونسردترین ملت‌های جهان هستند که هرگز در شرایط بحرانی و تحت فشار عکس‌العمل آنی و بی‌تدبیر از خود بروز نمی‌دهند.
این خونسردی وقتی که با محافظ کاری انگلیسی‌ها همراه می‌شود یک صنعت سومی را به وجود می‌آورد که همان صبوری آنهاست البته پیدایش این صنعت ممکن است به هوای سرد جزیره نیز مرتبط باشد.
خصلت دیگر این مردمان پیچیده بودن و مرموز بودن آنها‌ست. انگلیسی‌ها دارای شخصیتی تودرتو و دارای لایه‌های پنهان هستند و به راحتی نمی‌توان به منظور و قصد آنها دست یافت.
فرصت طلبی و زمان سنجی نیز یکی دیگر از خصیصه‌های انگلیسی‌هاست. انگلیسی‌ها و فرزندانشان یعنی آمریکا و استرالیا و کانادا قهرمانان استفاده از وضعیت موجود هستند و به‌طور فرهنگی می‌دانند که چگونه وضعیت موجود را در جهت منافع خود عوض کنند.
انگلستان با استفاده از فرصت‌های به دست آمده خود را جایگزین اسپانیا و پرتغال کرد و سرزمین‌های کشف شده توسط آنها - مانند آمریکا - را به نفع خود مصادره کرد به طوری که روزی رسید که دیگر خورشید در امپراتوری انگلستان غروب نمی‌کرد.
حالت جزیره‌ای انگلستان سبب شد که این کشور نسبت به اروپا یک حالت حاشیه‌ای پیدا کندو بدون آنکه خود وارد گود شود بیشترین سود را از جریان‌های فکری و ساختاری اروپا ببرد . این کشور هیچ وقت نه در دوره ناپلئون و نه در دوره هیتلر به تسخیر کشورهای اروپایی دیگر درنیامد از سوی دیگر آنها سعی کردند خود را از این فضای بسته جزیره‌ای خارج کنند و با استفاده از اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وجود فرهنگی خویش را در اکناف جهان بگسترانند حال با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که انگلستان از مدت‌ها قبل جهانی سازی را در قالب مصادره جهان به نفع خویش شروع کرده است.
جهانی‌سازی انگلیسی که از اوایل رنسانس و بر اساس اندیشه مدرنیسم حاصل از انقلاب صنعتی آغاز گشت بعد از مسیر تطوری خود در نهایت در قرن نوزدهم به وسیله مارکس و فروید که در انگلستان آرمیدند به چارچوب کلی خود دست یافت و سپس به وسیله فرهنگ جهانی شده انگلیسی‌ و بر اساس ایدئولوژی مدرنیسم در سطح جهان گسترش یافت. انگلستان با استفاده از انقلاب فرهنگی ساختاری فرانسه به انقلاب صنعتی که مبدا مدرنیسم بود دست یافت، مذهب مدرنیسم را در خود نهادینه کرد و سپس نظریه توسعه را با استفاده از نظریات هگل در سطح جهانی مطرح کرد و آن را به فرزندان خود تحویل داد. در واقع انگلستان با استفاده از جهانی سازی زبان انگلیسی که زبان علم تجربی است سعی در جهانی سازی به‌عنوان آخرین قدم برای تسخیر جهان دارد و این مهم را به وسیله اندیشه و تجربه خود و زور و قدرت فرزندان خود به تحقق می‌رساند.
یکی از مراکز مهم پیشبرد این هدف دانشگاه‌های این کشور است شاید بتوان گفت که تقریبا کسی نیست که از دانشگاه‌های انگلستان فارغ‌التحصیل شود و در فضای جهانی سازی فکر نکند اگر هم نگاه انتقادی نسبت به این قضیه داشته باشد هیچ گاه در حد نگاهی بنیان برافکن چون پست مدرنیسم نخواهد بود. البته این گونه نقدها نیز برای آن است که بتوانند اصل جهانی سازی را زنده نگاه دارند.
حقیقتا جهانی شدن فقط یک نظریه است که توسط انگلوساکسون‌ها وضع شده است تا آنکه پیروزی خود را در جنگ جهانی دوم دائمی کنند وگرنه واقعیت جهان امروز فقط یک چیز است و آن شرایط خاص خاص رسانه‌‌ای و ماهواره‌ای حاکم بر آن است و نظریه جهانی شدن چیزی جز توصیف این واقعیت نیست ولی آن‌قدر این نظریه توصیفی را تکرار کرده‌اند که به شکل واقعیتی مجزا و آرمانی درآمده است. این نظریه با استفاده از شوهای آلوین تاظر گرفته تا بحث‌های داغ آکادمی‌ها و مراکز تحقیقاتی آن‌قدر تکرار شد که به یکی از مسلمات انکارناپذیر مبدل گشت و میزانی برای صحت و سقم علوم انسانی در نظریه‌های مربوط به آن گردید و این همان هژمونی معرفتی فرهنگی انگلوساکسون‌ها بر جهان امروز است.
نظریه جهانی شدن دو رکن اساسی دارد:
۱) بنیادهای جهانی اقتصاد؛ مثل بانک جهانی اقتصاد که سهامداران اصلی آن یهودیان می‌باشند.
۲) رسانه‌های جهانی که آن نیز در اختیار یهودیان است .
بنابراین جهانی شدن در واقع به معنای جهانی شدن ارزش‌های یهودیسم در سطح جهانی است که با نیروی انگلوساکسون‌ها به وقوع می‌پیوندد. انگلوساکسون‌ها در سیطره نفوذ یهودیت می‌باشند و قدرت گردان قوم انگلوساکسون‌ همان صهیونیسم جهانی است.
مسیحیت صهیونیستی نیز همان شکل اتحاد انگلوساکسون‌های مسیحی با صهیونیسم جهانی است که مسیحیان باید به‌عنوان قوم پست سرباز پیاده و مجری برنامه‌های یهودیت و صهیونیسم شوند و قوم یهود سالم از این ستیزه بیرون آید.
بنابراین ایدئولوژی و جهان بینی جهانی شدن همان جهان بینی یهودی است که نهایت آن دین است که قوم برگزیده (یهود) بر جهان مسلط شود و دیگران در حیطه حکومت جهانی آنها تنفس کنند این جهان‌بینی در بعد تئوریک توسط متفکران حاکم دردانشگاه‌های قوم انگلوساکسون به یک نظریه تبدیل شد و توسط یک متفکر یهودی دیگر به نام ساموئل هانتینگتون به سوی استراتژی نبرد تمدن‌ها کشیده شد و در مرحله اول نبرد تمدن غرب با تمدن اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در همین جریان حمله به افغانستان آغاز گشت.
خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا فرزند ارشد انگلوساکسون‌ها مطرح شده است در واقع همان طرح اسرائیل بزرگ( از نیل تا فرات) است که از طرح‌های نخستین اجرایی شدن این نظریه است.
اسرائیل توسط انگلوساکسون مادر یعنی انگلستان تشکیل شد و توسط فرزند ارشد یعنی آمریکا بزرگ می‌شود و مرحله نخست یعنی تشکیل اسرائیل با مرحله بعدی یعنی اسرائیل بزرگ تکمیل می‌شود و جهانی سازی از خاورمیانه آغاز می‌شود. چون خاورمیانه منطقه سوق‌الجیشی بین شرق و غرب است و با در اختیار داشتن قسمت اعظم ذخایر نفتی کره خاکی به سیطره یافتگان خود این امکان را می‌دهد که بتوانند جهانی فکر کنند و جهانی عمل کنند.استراتژی جهانی شدن برای اینکه عملی شود استراتژی خردتری نیاز داشت که این امر با نظریه نبرد تمدن‌ها حاصل شد و اولین قدم اجرایی آن جنگ خلیج فارس بود که توسط بوش پدر مطرح شد سپس با استراتژی مهار دوگانه زمینه برای اشغال عراق فراهم شد و در پایان با حمله نهایی و اشغال عراق توسط بوش پسر زمینه برای ایجاد خاورمیانه بزرگ یا همان اسرائیل بزرگ آماده گشت.جهانی شدن فرهنگ عوام پسندی است که رویکردی کاملا سطحی دارد و با سنت که فرهنگ عمیق یک جامعه است سخت در تنافر خواهد بود. جهانی شدن یعنی سطحی کردن فرهنگ و نابودی است. در جریان برخورد اقوام تاریخی با فرهنگ سطحی جهانی شدن نظریه‌های دیگری ظهور کرده است که به قیام علیه جهانی سازی برخاسته‌اند با کشورهای آلمانی با عقل و فلسفه میان فرهنگی به جنگ با این نظریه آ‌مده‌اند و فرانسوی‌ها با نظریه پسامدرنیسم . کشورهای شرقی نیز که تاریخ‌مندترین اقوام جهانی هستند باید به فکر نظریه‌های پویا و مناسب با اوضاع خودشان باشند تا بتوانند سنت خود را حفظ کنند و به رکود معنوی دچار نشوند.
کشور ما نیز که در چهارراه تمدنی جهان است و انقلاب آخرالزمان را باخود یدک می‌کشد باید بر اساس سنت دیرینه خود دست به کار شود و نظریه‌ای برای قرن رسانه‌ها تولید کند و گرنه دچار نظریه انحصاری جهانی شدن انگلوساکسونی می‌شود مانند آنچه امروزه برخی در ایران می‌گویند. پذیرش اقتصادی جهانی در قالب بانک اقتصاد جهانی و شرایط خاص آن، پذیرش ماهواره‌ها و رسانه‌های انگلوساکسونی مثل اینترنت و زبان انگلیسی، پذیرش فرهنگ‌های پاپ انگلوساکسونی، پذیرش فرهنگ دانشگاهی انگلوساسکونی مانند ISI به عنوان شاخص علمی کشور و ... همه وهمه نشان از مقهوریت در برابر نظریه جهانی شدن انگوساکسونی است که اگر راهی برای درمان آن درنظر گرفته نشود در آینده‌ای نزدیک بحران هویتی را به همراه دارد.

سارا محمدی نژاد

منبع : روزنامه رسالت

مطالب مرتبط

صهیونیسم = نژادپرستی

صهیونیسم = نژادپرستی
تفاوت‌های صوری و اختلاف رنگ در نژادهای مختلف، اغلب سبب شده است تا برخی نژادها خود را برتر از دیگر نژادها بدانند و این امر اغلب صحنه‌های خونینی را در تاریخ جهان آفریده است. صهیونیست‌ها از جمله نژادهایی هستند که قوم خود را برتر از اقوام دیگر تلقی می‌کنند و به همین دلیل در رعایت اصول ملی و نژادی خود پافشاری می‌کنند.
پافشاری صهیونیست‌ها بر اصول ملی و نژادی خود، در حالی صورت می‌گیرد که آن‌ها فاقد نژادی مشترک‌اند؛ زیرا بنا به گواهی «تورات» هبرون‌ها که صهیونیست‌ها خود را از اعقاب آن‌ها می‌دانند، تنها کسانی نبوده‌اند که در فلسطین می‌زیسته‌اند. فنیقی‌ها، حتی‌ها، کنعانی‌ها... از جمله اقوامی بودند که در این سرزمین زندگی کرده‌اند. رومی‌ها بعد از تسلط بر سرزمین فلسطین، به دلیل حضور طولانی مدت خود و اختلاف‌هایی که با هبرون‌ها داشتند، به تدریج باعث پراکندگی هبرون‌ها در سرزمین‌های اطراف مدیترانه و آمیختگی این نژاد با نژادهای دیگر شدند. ویل دورانت ضمن این که میان خون و نژاد تفاوت قائل است. اعتقاد دارد:
«خون را نباید با جنس و نژاد یکی دانست. خون می‌تواند بر روی تمدن معینی تأثیری بسزا بر جای بگذارد؛ زیرا در نتیجه‌ی اختلاف خون‌ها ممکن است تمایلات اساسی یک ملت به شکل زیستی (بیولوژیکی) و نه به شکل نژادی، تغییر کرده و به شکل عالی‌تر یا پست‌تر درآید.» ۱
یهودی‌ها، به سبب زندگی چند‌هزار ساله در سرزمین‌های افریقایی، و پراکندگی در جهان فاقد زندگی اقتصادی مشترک، فرهنگ، سرزمین، تاریخ و حتی زبان مشترک هستند و به احتمال زیاد حتی فاقد اعتقادات متافیزکی مشترک هستند. آن چه اکنون به عنوان زبان عبری در اسرائیل رواج داده می‌شود، در حقیقت زبان «ییدیش» است که آمیزه‌ای از زبان لهستانی و واژه‌های اسلاوی است و زبان مشترک تمامی یهودیان نبوده و نیست. تاریخ ادعایی مشترک آنها‌ نیز فاقد اعتبار علمی است؛ زیرا زندگی چند‌ هزار ساله در جوامع مختلف، بیش از پدیده‌ی فرضی و ذهنی تورات و تفکرات ناشی از آن، موجبات ساخت و پاخت تاریخ را برای یهودی مذهبان فراهم آورده است.
به لحاظ اعتقادات نیز باید گفت یهودی‌ها از اعتقادات مذهبی مستحکمی برخوردار نیستند و به ویژه روشنفکران آن‌ها بعضی اعتقادات و وقایع ماوراءطبیعی را در مقوله‌ی خرافات می‌گنجانند.
از جهت تفاوت‌های فیزیکی و اناتومیکی نیز تفاوت‌های فاحشی در یهودیان شاهد هستیم. بعضی سیاه‌ پوست‌اند و بعضی سفید‌پوست، و بعضی نیز ظاهری کاملاً شرقی دارند.
نکته‌ی شایان ذکر آن است که در ظهور و توسعه‌ی پدیده‌ی صهیونیسم، تمایلات شدید یهودی‌ها به اموری چون بازرگانی، صنعت، ایجاد سرمایه و برداشت سود بیشترکه به سلطه بر انسان‌ها و لذت از این امر منجر می‌شود، تأثیری بسزا داشته است.
ایمان به تمدن جدید که در آن اقتصاد سخن اول را می‌گوید و رنگ پوست، نشان شایستگی و لیاقت انسان‌هاست، باعث شد تا همانند آپارتاید در آفریقای جنوبی، نژادپرستی نیز در فلسطین اشغالی توسط صهیونیست‌ها رشد و توسعه یابد و فلسطینی‌ها چون رمه‌های گوسفند زندگی دوزخی خود را زیر سلطه‌ی شوم نژادپرستان صهیونیسم سپری کنند.
در واقع صهیونیسم، فلسفه‌ی نژادپرستانه‌ی آشکاری دارد و به حکم سرشت پیدایی خویش، نژادپرستی را اساس اندیشه‌ی بنیادی خود قرار داده است. صهیونیسم در میان اکثر یهودیان جهان که یهودی‌گری را دینی آسمانی و معنوی، و نه پیوند سیاسی ـ قومی به شمار می‌آورند، سر برآورد و اندیشه‌ی میهن قومی یهودی را مطرح کرد. این امر هیچ تکیه‌گاهی جز نژادپرستی نداشت.
نژادپرستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، آن چنان نمود چشمگیری داشته است که سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۷۵ م، ضمن قطعنامه‌ای، صهیونیسم را نوعی نژادپرستی خواند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی‌امین دوره‌ی خود (سپتامبر تا دسامبر ۱۹۷۵) قطعنامه شماره ۳۳۷۹ (د ـ ۳۰) را در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۹۷۵ صادر کرد. در این قطعنامه آمده است.
شورای عمومی «مقرر می‌کند صهیونیسم نوعی از انواع نژادپرستی و تبعیض نژادی است.»
صدور این قطعنامه از سوی مجمع عمومی براساس «اعلامیه سازمان ملل مبنی بر پایان دادن به هر نوع تبعیض نژادی» بوده است: به ویژه که در قسمتی از آن اعلامیه آمده است؛
«هر مکتبی که براساس نژادپرستی و برتری نژادی بنا شده باشد، مکتبی است که از نظر علمی، ادبی و اجتماعی، نادرست و محکوم و ظالم است».
پرفسور روژه گارودی ـ اندیشمند مسلمان فرانسوی در این رابطه معقد است:
نژادگرایی، سرآغاز و زمینه‌ی مناسبی برای سیاست توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.
صهیونیست‌ها خود را مردمی منتخب و جدای از دیگر اقوام و ملل به شمار می‌آورند و معتقدند که دیگر ملت‌ها باید در خدمت آن‌ها باشند. در همین راستاست که سیاست غیر‌انسانی رژیم صهیونیستی در مورد حقوق عرب‌ها و محروم کردن آن‌ها از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهره‌برداری از سرزمین‌های اشغالی، توجیه می‌شود. به این لحاظ، نژادپرستی صهیونیسم،‌ نظامی کاملاً هماهنگ است که الهام بخش قانون‌گذاران و دولتمردان اسرائیل می‌باشد. این نژادپرستی، از همان اول تجسم طرح تئودور هرتزل (بنا به گفته‌ی خود او در کتابش) به شمار می‌رفت. ۲
علی‌رغم تمام محکومیت‌های جهانی، رژیم صهیونیستی بدون اعتنا از سال ۱۹۴۸ م. قوانینی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و سپس در کرانه‌ی غربی و نوار غزه و جولان به اجرا گذاشت که در هیچ یک از کشورها دردوران معاصر، نظیر آن دیده نشده است. مجموعه‌ی این قوانین از ایدئولوژی ویژه‌ای سرچشمه می‌گیرد که نژاد یهود را ـ براساس فلسفه‌ی صهیونیسم ـ مستحق داشتن سرزمین، بدون ساکنان اصلی آن می‌داند. در این زمینه یشیعاهون بن فورات عضو اسبق کنیست (پارلمان رژیم صهیونیسیتی) می‌گوید:
«حقیقت اول این که صهیونیسم بدون موطن مفهومی ندارد و کشور صهیونیستی، بدون کوچاندن اعراب و مصادره‌ی زمین‌ها و محصور کردن آن‌ها، بی‌معناست.»
قوانین پیش گفته در سه زمینه مطرح شده است: قوانین مربوط به امنیت اسرائیل، که تحت این عنوان، پایه و اساس حکمرانی صهیونیست‌ها را در بر می‌گیرد، قوانین مربوط به زمین و مسائل ساختمان‌سازی، و قوانین مربوط به محدود کردن آزادی‌های دموکراتیک و فعالیت‌های سیاسی. ۳
روژه گارودی، در کتاب خود به جنبه‌ی آشکاری از سیاست نژادپرستی صهیونیست‌ها اشاره می‌کند:
«ما در کتاب پرفسور کلودکلاین»۴ ـ صهیونیست پرشورو استاد دانشگاه اورشلیم علی‌رغم انکارهای وی، خصلت نژادپرستانه‌ی این کشور را در می‌یابیم. مسلک صهیونیستی رسماً از سوی دولت تبلیغ می‌شود.
پروفسور کلاین با نقل سه قانون که به تشکیلات صهیونیستی، وضع ویژه‌ای در کشور اعطا می‌نماید، آن را ثابت کرده است. اولین قانون (۱۹۵۲ م.) درباره‌ی تشکیلات صهیونیستی جهانی و آژانس یهود است. مؤلف به این امر تأکید می‌ورزد که این قانون، رابطه‌ای ـ از جهت حقوقی میان دولت و یهودیانی که در اسرائیل زندگی نمی‌کنند، برقرار نمی‌سازد. رابطه‌ی حقوقی جز از طریق عمل ارادی به وجود نمی‌آید، عملی که، فی‌المثل استقرار در اسرائیل مبین آن است.
در واقع کاملاً آشکار است که نمی‌توان یهودیانی را که در اسرائیل زندگی نمی‌کنند، در کشور اسرائیل محاکمه کرد؛ ولی این حقوقدان بلندپایه، دست خود را رو نمی‌کند که تشکیلات صهیونیسم جهانی و آژانس یهود، از جهت حقوقی و سازمانی با وجودی که در تمام کشورهای جهان فعالیت دارند، با کشور اسرائیل مربوط نیستند. ۵
بانو شولامیت آلونی ـ وکیل پارلمان و رهبر جنبش برای حفظ حقوق مدنی ـ فریاد نفرت خود را از تبعیض‌نژادی صهیونیسم،‌ در مقاله‌ای تحت عنوان «یهودیت» به گوش جهانیان رسانده است. در این مقاله که به تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۷۸ م. در روزنامه‌ی اسرائیلی آهارنوت چاپ شده بود، انحراف ایدئولوژیکی و مخرب صهیونیسم سیاسی، افشا شده است. وی می‌گوید:
«همه چیز برآن دلالت دارد که گویی در پی آن هستند تا این فکر را در مغز یهودیان اسرائیل فروکنند که اختلاف کیفی و اصولی میان یهودیان و غیریهودیان وجود دارد... بدین گونه است اصلی که الهام بخش تمام قوانین و مقررات کشور اسرائیل در خصوص سیاست داخلی، وضع اشخاص و خانواده‌ها و اصول شهروندی است. همین اصل است که رفتار ما را در مقابل عرب‌های اسرائیلی، بدویان و ساکنان ساحل غربی رود اردن و نوار غزه، و شیوه‌های پاسخ ما را به درخواست‌های آنان القاء می‌کند.
هیچ‌گونه استفاده‌ی نامشروع و یا نامناسب از قانون یهود، نخواهد توانست کسانی را که ابداعات خاخام ها را از بینش پیامبران تمیز می‌دهند، وادار به سکوت سازد. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا اسرائیل را تبدیل به محله‌ی جهودان با ادعای پیامبری نماید که قوانین جهانی بشریت و حقوق بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و به تمسخر می‌گیرد. ۶
در واقع می‌توان گفت که سیاست داخلی رژیم صهیونیستی با منطقی بی‌رحمانه که همانا نژادرپرستی است، شکل گرفته است؛ ولی با بزکی خاص که همان اسطوره‌ی مذهبی دروغین است آرایش شده،‌ و این جنایتی برای یهود محسوب می‌شود. جنایتی که در آن یهودیان نیز پس از اعراب، و دیگر قومیت‌ها، قربانی آن شده‌اند.


کلمات در حال جستجو
فعالان فرهنگی , بانوی کاشانی , واحد آموزشی خیرساز , سرزمین ارواح , محمد تقی جلیلی , آغاز اجرای نمایش دایره گچی قفقازی , جلسه شورای برنامه ریزی کرمانشاه , پیر شدن , قطعی , اتحادیه بازی های جهانی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
جدول متوسط تعرفه های محصولات صنعتی (باستثنای فرآوردهظی نفتی) منتخبی ازکشورها در قبل و بعد از مذاکرات دور اروگوئه (برحسب درصد) , چرا شاید چو ما شه زادگانیم , مراسم عروسی , پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم , مشکلات روانی خاص , اخلاق و عقاید و معلومات , غار خرمنه‌سر، طارم‌علیا، زنجان , بر سر هر مژه چندین گل رنگین دارم , عطارد مشتری باید متاع آسمانی را , جیره‌های غذائی ,

برخی منابع مهم خبری
ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , banifilm.ir بانی فیلم , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , alodoctor.ir الو دکتر , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , rasad.org رصد , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , honarnews.com هنرنیوز , armanshargh.ir آرمان شرق , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند ,

وبگردی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
اولین تصاویر و جزئیات از تصادف مرگبار در جاده تهران-کرمان
اولین تصاویر و جزئیات از تصادف مرگبار در جاده تهران-کرمان - اتوبوس تهران -کرمان در کیلومتر ۴۰ آزاد راه کاشان به نطنز، ورودی بادرود براثر بی احتیاطی و احتمالا خواب آلودگی راننده پس از برخورد با پشت کامیون حامل سوخت واژگون شده و در لاین مخالف دچار آتش سوزی شد...
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت»
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت» - فیلم - روایت یک روحانی از هایده و ماجرای خواندن ترانه «علی ای همای رحمت» را در ویدئوی زیر ببینید.