سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ / Tuesday, 16 January, 2018

انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن


انگلوساکسون‌ها ‌صهیونیسم ونظریه جهانی شدن
انگلوساکسون‌ها ملت‌هایی هستند که زبان رسمی آنها زبان انگلیسی است و در هر نقطه از دنیا که باشند به این زبان سخن می‌گویند مثل انگلستان، آمریکا ،‌استرالیا و کانادا . بنابراین شامل کشورهایی مانند هند و مالزی و سنگاپور که زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست نمی‌شود.
فرهنگ انگلوساکسونی ریشه در انگستان دارد و زبان انگلیسی از این کشور به سایر انگلوساکسون‌ها شیوع یافته است و با این گسترش زبان طول وعرض‌های جغرافیایی، فرهنگ انگلوساکسونی نیز گسترش یافته است. امروزه نیز با گسترش زبان انگلیسی بر هر چه پیشروی این فرهنگ تاکید می‌شود.
خاستگاه این فرهنگ یعنی جزیره انگلستان به گونه‌ای‌ست که سبب شده فرهنگی محافظه کارانه بر فضای این کشور حاکم باشد. انگلستان طبیعتی ناهموار و تپه‌ای دارد که با صخره‌های بسیار زیاد و سرما و رطوبت همراه است و به همین دلیل غیرقابل کشاورزی است.
بنابراین نظام معیشتی آزاد می‌بایست بسیار عاقلانه و محافظه کارانه باشد. بدین روست که انگلستان هرگز دارای تحولات انقلابی و اساسی نبوده است آنها همیشه تغییرات خود را در قالب اصلاح و تغییر شکل پیش برده‌اند و می‌بینیم که تا به امروز نظام پادشاهی خود را حفظ کرده‌اند و در عین حال مردمسالاری حزبی را نیز به وجود آورده‌اند.
یکی از صفات و خصایص انگلیسی‌ها خونسردی آنهاست‌. آنها یکی از خونسردترین ملت‌های جهان هستند که هرگز در شرایط بحرانی و تحت فشار عکس‌العمل آنی و بی‌تدبیر از خود بروز نمی‌دهند.
این خونسردی وقتی که با محافظ کاری انگلیسی‌ها همراه می‌شود یک صنعت سومی را به وجود می‌آورد که همان صبوری آنهاست البته پیدایش این صنعت ممکن است به هوای سرد جزیره نیز مرتبط باشد.
خصلت دیگر این مردمان پیچیده بودن و مرموز بودن آنها‌ست. انگلیسی‌ها دارای شخصیتی تودرتو و دارای لایه‌های پنهان هستند و به راحتی نمی‌توان به منظور و قصد آنها دست یافت.
فرصت طلبی و زمان سنجی نیز یکی دیگر از خصیصه‌های انگلیسی‌هاست. انگلیسی‌ها و فرزندانشان یعنی آمریکا و استرالیا و کانادا قهرمانان استفاده از وضعیت موجود هستند و به‌طور فرهنگی می‌دانند که چگونه وضعیت موجود را در جهت منافع خود عوض کنند.
انگلستان با استفاده از فرصت‌های به دست آمده خود را جایگزین اسپانیا و پرتغال کرد و سرزمین‌های کشف شده توسط آنها - مانند آمریکا - را به نفع خود مصادره کرد به طوری که روزی رسید که دیگر خورشید در امپراتوری انگلستان غروب نمی‌کرد.
حالت جزیره‌ای انگلستان سبب شد که این کشور نسبت به اروپا یک حالت حاشیه‌ای پیدا کندو بدون آنکه خود وارد گود شود بیشترین سود را از جریان‌های فکری و ساختاری اروپا ببرد . این کشور هیچ وقت نه در دوره ناپلئون و نه در دوره هیتلر به تسخیر کشورهای اروپایی دیگر درنیامد از سوی دیگر آنها سعی کردند خود را از این فضای بسته جزیره‌ای خارج کنند و با استفاده از اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وجود فرهنگی خویش را در اکناف جهان بگسترانند حال با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که انگلستان از مدت‌ها قبل جهانی سازی را در قالب مصادره جهان به نفع خویش شروع کرده است.
جهانی‌سازی انگلیسی که از اوایل رنسانس و بر اساس اندیشه مدرنیسم حاصل از انقلاب صنعتی آغاز گشت بعد از مسیر تطوری خود در نهایت در قرن نوزدهم به وسیله مارکس و فروید که در انگلستان آرمیدند به چارچوب کلی خود دست یافت و سپس به وسیله فرهنگ جهانی شده انگلیسی‌ و بر اساس ایدئولوژی مدرنیسم در سطح جهان گسترش یافت. انگلستان با استفاده از انقلاب فرهنگی ساختاری فرانسه به انقلاب صنعتی که مبدا مدرنیسم بود دست یافت، مذهب مدرنیسم را در خود نهادینه کرد و سپس نظریه توسعه را با استفاده از نظریات هگل در سطح جهانی مطرح کرد و آن را به فرزندان خود تحویل داد. در واقع انگلستان با استفاده از جهانی سازی زبان انگلیسی که زبان علم تجربی است سعی در جهانی سازی به‌عنوان آخرین قدم برای تسخیر جهان دارد و این مهم را به وسیله اندیشه و تجربه خود و زور و قدرت فرزندان خود به تحقق می‌رساند.
یکی از مراکز مهم پیشبرد این هدف دانشگاه‌های این کشور است شاید بتوان گفت که تقریبا کسی نیست که از دانشگاه‌های انگلستان فارغ‌التحصیل شود و در فضای جهانی سازی فکر نکند اگر هم نگاه انتقادی نسبت به این قضیه داشته باشد هیچ گاه در حد نگاهی بنیان برافکن چون پست مدرنیسم نخواهد بود. البته این گونه نقدها نیز برای آن است که بتوانند اصل جهانی سازی را زنده نگاه دارند.
حقیقتا جهانی شدن فقط یک نظریه است که توسط انگلوساکسون‌ها وضع شده است تا آنکه پیروزی خود را در جنگ جهانی دوم دائمی کنند وگرنه واقعیت جهان امروز فقط یک چیز است و آن شرایط خاص خاص رسانه‌‌ای و ماهواره‌ای حاکم بر آن است و نظریه جهانی شدن چیزی جز توصیف این واقعیت نیست ولی آن‌قدر این نظریه توصیفی را تکرار کرده‌اند که به شکل واقعیتی مجزا و آرمانی درآمده است. این نظریه با استفاده از شوهای آلوین تاظر گرفته تا بحث‌های داغ آکادمی‌ها و مراکز تحقیقاتی آن‌قدر تکرار شد که به یکی از مسلمات انکارناپذیر مبدل گشت و میزانی برای صحت و سقم علوم انسانی در نظریه‌های مربوط به آن گردید و این همان هژمونی معرفتی فرهنگی انگلوساکسون‌ها بر جهان امروز است.
نظریه جهانی شدن دو رکن اساسی دارد:
۱) بنیادهای جهانی اقتصاد؛ مثل بانک جهانی اقتصاد که سهامداران اصلی آن یهودیان می‌باشند.
۲) رسانه‌های جهانی که آن نیز در اختیار یهودیان است .
بنابراین جهانی شدن در واقع به معنای جهانی شدن ارزش‌های یهودیسم در سطح جهانی است که با نیروی انگلوساکسون‌ها به وقوع می‌پیوندد. انگلوساکسون‌ها در سیطره نفوذ یهودیت می‌باشند و قدرت گردان قوم انگلوساکسون‌ همان صهیونیسم جهانی است.
مسیحیت صهیونیستی نیز همان شکل اتحاد انگلوساکسون‌های مسیحی با صهیونیسم جهانی است که مسیحیان باید به‌عنوان قوم پست سرباز پیاده و مجری برنامه‌های یهودیت و صهیونیسم شوند و قوم یهود سالم از این ستیزه بیرون آید.
بنابراین ایدئولوژی و جهان بینی جهانی شدن همان جهان بینی یهودی است که نهایت آن دین است که قوم برگزیده (یهود) بر جهان مسلط شود و دیگران در حیطه حکومت جهانی آنها تنفس کنند این جهان‌بینی در بعد تئوریک توسط متفکران حاکم دردانشگاه‌های قوم انگلوساکسون به یک نظریه تبدیل شد و توسط یک متفکر یهودی دیگر به نام ساموئل هانتینگتون به سوی استراتژی نبرد تمدن‌ها کشیده شد و در مرحله اول نبرد تمدن غرب با تمدن اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در همین جریان حمله به افغانستان آغاز گشت.
خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا فرزند ارشد انگلوساکسون‌ها مطرح شده است در واقع همان طرح اسرائیل بزرگ( از نیل تا فرات) است که از طرح‌های نخستین اجرایی شدن این نظریه است.
اسرائیل توسط انگلوساکسون مادر یعنی انگلستان تشکیل شد و توسط فرزند ارشد یعنی آمریکا بزرگ می‌شود و مرحله نخست یعنی تشکیل اسرائیل با مرحله بعدی یعنی اسرائیل بزرگ تکمیل می‌شود و جهانی سازی از خاورمیانه آغاز می‌شود. چون خاورمیانه منطقه سوق‌الجیشی بین شرق و غرب است و با در اختیار داشتن قسمت اعظم ذخایر نفتی کره خاکی به سیطره یافتگان خود این امکان را می‌دهد که بتوانند جهانی فکر کنند و جهانی عمل کنند.استراتژی جهانی شدن برای اینکه عملی شود استراتژی خردتری نیاز داشت که این امر با نظریه نبرد تمدن‌ها حاصل شد و اولین قدم اجرایی آن جنگ خلیج فارس بود که توسط بوش پدر مطرح شد سپس با استراتژی مهار دوگانه زمینه برای اشغال عراق فراهم شد و در پایان با حمله نهایی و اشغال عراق توسط بوش پسر زمینه برای ایجاد خاورمیانه بزرگ یا همان اسرائیل بزرگ آماده گشت.جهانی شدن فرهنگ عوام پسندی است که رویکردی کاملا سطحی دارد و با سنت که فرهنگ عمیق یک جامعه است سخت در تنافر خواهد بود. جهانی شدن یعنی سطحی کردن فرهنگ و نابودی است. در جریان برخورد اقوام تاریخی با فرهنگ سطحی جهانی شدن نظریه‌های دیگری ظهور کرده است که به قیام علیه جهانی سازی برخاسته‌اند با کشورهای آلمانی با عقل و فلسفه میان فرهنگی به جنگ با این نظریه آ‌مده‌اند و فرانسوی‌ها با نظریه پسامدرنیسم . کشورهای شرقی نیز که تاریخ‌مندترین اقوام جهانی هستند باید به فکر نظریه‌های پویا و مناسب با اوضاع خودشان باشند تا بتوانند سنت خود را حفظ کنند و به رکود معنوی دچار نشوند.
کشور ما نیز که در چهارراه تمدنی جهان است و انقلاب آخرالزمان را باخود یدک می‌کشد باید بر اساس سنت دیرینه خود دست به کار شود و نظریه‌ای برای قرن رسانه‌ها تولید کند و گرنه دچار نظریه انحصاری جهانی شدن انگلوساکسونی می‌شود مانند آنچه امروزه برخی در ایران می‌گویند. پذیرش اقتصادی جهانی در قالب بانک اقتصاد جهانی و شرایط خاص آن، پذیرش ماهواره‌ها و رسانه‌های انگلوساکسونی مثل اینترنت و زبان انگلیسی، پذیرش فرهنگ‌های پاپ انگلوساکسونی، پذیرش فرهنگ دانشگاهی انگلوساسکونی مانند ISI به عنوان شاخص علمی کشور و ... همه وهمه نشان از مقهوریت در برابر نظریه جهانی شدن انگوساکسونی است که اگر راهی برای درمان آن درنظر گرفته نشود در آینده‌ای نزدیک بحران هویتی را به همراه دارد.

سارا محمدی نژاد

منبع : روزنامه رسالت

مطالب مرتبط

مانور نظامی اسرائیل با چه هدفی انجام شد؟


مانور نظامی اسرائیل با چه هدفی انجام شد؟
جمعه ۲۰ ژوئن روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نوشت که اسراییل در اوایل ماه جاری دست به تمرین نظامی گسترده­ای زده است که ظاهرا می تواند تمرینی برای حمله هوایی احتمالی به تأسیسات هسته­ای ایران باشد .
تهدیدهای متقابل ایران و اسرائیل علیه یکدیگر روز به روز شدیدتر می­شود. اسرائیل ایران را تهدید می­کند و ایران نیز در دفاع از خود پاسخی شدیدتر به اسرائیل می­دهد. اسرائیل عملیات تحریک­آمیز انجام می­دهد و تلاش می­کند با به راه کشاندن ایران بهانه به دست آورده و اوضاع را متشنج کند در مقابل ایران به اصطلاح دم به تله نمی­دهد و دائما وعده می­دهد که اگر اسرائیل دست به اقدامی بزند به شدت واکنش می­دهد.
جمعه ۲۰ ژوئن به طور ناگهانی خبری تیتر نخست رسانه­های جهانی قرار گرفت که به نقل از روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا بود. این روزنامه در شماره روز جمعه ۲۰ ژوئن به نقل از مقام­های امریکایی نوشت، اسراییل در اوایل ماه جاری دست به تمرین نظامی گسترده­ای زده است که ظاهرا می تواند تمرینی برای حمله هوایی احتمالی به تأسیسات هسته­ای ایران باشد .
این مقام­های امریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، به این روزنامه گفته­اند که در مانور مزبور که در هفته اول ماه ژوئن برفراز آسمان مدیترانه شرق یونان انجام شد بیش از یک­صد جنگنده اف-۱۶ و اف-۱۵ به پرواز در آمدند.
این روزنامه در گزارش خود افزود که مقام­های اسراییلی حاضر نیستند درباره جزییات این تمرین نظامی سخنی به میان بیاورند ولی یک سخنگوی ارتش اسراییل در این باره گفته است که نیروی هوایی اسراییل همواره ماموریتهای مختلفی را تمرین می کند تا بتواند با چالش­هایی که اسراییل را در معرض خطر قرار می دهند مقابله کند.
به نقل از یک مقام آمریکایی عضو وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) که نیویورک تایمز از وی بعنوان شخصی که در جریان این مانور نظامی قرار دارد نام برد ، یکی از هدف­های اسراییل تمرین تاکتیکها و سوختگیری هوایی و بررسی توان خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته ای ایران و ردگیری موشکهای دور برد است .
وی افزود: «هدف دیگر اسراییل ارسال پیامی آشکار به ایران است برای این که به آن کشور بگوید اگر از غنی سازی اورانیوم دست نکشد، آماده انجام حمله نظامی علیه آن است.»
آزمایش مسافت­های بالای پروازی تا سقف ۱۵۰۰ کیلومتر و چگونگی سوخت­گیری در چنین مسافت­هایی در صورت پایان یافتن سوخت جنگنده از مهمترین محورهای این مانور اعلام شده است.
در همین حال ستاد ارتش یونان یونان آنچه در روزنامه نیویورک­ تایمز آمده است را تایید کرد و آن را در راستای افزایش توانمندی­های دو طرف دانست.
در همین حال نخستین واکنش به اقدام­های تحرک­آمیز اسرائیل را محمد البرادعی رئیس آژانس بین­المللی انرژی هسته­ای از خود نشان داد. وی در گفت و گو با شبکه العربیه گفت: «بدتر از هر چیز حمله نظامی به ایران است و به اعتقاد من هر عملیات نظامی علیه تهران خاورمیانه را به یک کره آتشین تبدیل می­کند و ایران را تحریک خواهد کرد تا به طور جدی به سمت ساخت سلاح هسته­ای متمایل شود.»
وی در ادامه افزود: «حتی اگر بگوییم ایران امروز سلاح هسته­ای نمی­سازد، حمله نظامی باعث می­شود که به سرعت به سمت ساخت آن حرکت کند و در آن موقع همه ایرانی­ها حتی ایرانی­های ساکن خارج نیز از کشورشان برای ساخت سلاح هسته­ای حمایت خواهند کرد. به ویژه این که من معتقدم ایران خطر چندانی برای دنیا نیست.»
البرادعی همچنین هشدار داد، اگر هر گونه علیات نظامی علیه ایران انجام شود، فورا از سمتش استعفا خواهد داد.
البرادعی بر ادامه گفت و گوها با ایران تاکید کرد و گفت: «ما باید برای قانع کردن ایران و رساندن پرونده هسته­ای آن به مرحله مطلوب مذاکرات بیشتری با تهران انجام دهیم.»
پس از البرادعی روسیه نیز نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد. سفیر روسیه در سازمان ملل در گفت و گو با روزنامه­نگاران گفت: «تهدید نظامی علیه فعالیت­های هسته­ ایران باعث خواهد شد قدرت­های جهان همگی وارد یک جنک تمام عیار شوند.»
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو نسبت به تکرار سناریویی مشابه سناریوی عراق این بار در مورد ایران هشدار داد و گفت: «سیاست­های هر کشوری لازم است که بر اساس واقعیت­ها باشد. واقعیت­ها را به یاد آورید، دقیقا شبیه همان واقعیت­هایی است که قبل از حمله به عراق مطرح بوده است.»
لاوروف در ادامه گفت: «از همکاران آمریکایی و اسرائیلی خود خواسته­ایم که اگر مدعی هستند ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته­ای است، اطلاعاتی که بتواند این موضوع را ثابت کند، به ما ارائه دهند اما تا کنون هیچ چیزی از آنها در این زمینه ندیده­ایم.»
● واکنش اسرائیل
در این میان اسرائیل نیز هر گونه حمله نظامی به ایران را رد کرد و آن را سیاستی اشتباه دانست. ایهود باراک نخست­وزیر اسرائیل در گفت و گو با شبکه خبری بی­بی­سی گفت: «ما تهدید نظامی علیه ایران نمی­کنیم و برنامه­ نظامی نیز علیه تهران نداریم.»
ارتش اسرائیل نیز هر گونه حمله نظامی احتمالی علیه ایران را رد کرد و مانور نظامی مشترک خود با یونان را برنامه­ای برای حمله به ایران ندانست.
سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد، مانورهای این رژیم تنها برای افزایش آمادگی نیروهای اسرائیلی برای دفاع از خود در برابر هر گونه حمله احتمالی است.
اما ارتش اسرائیل توضیح بیشتری نداده و به همین اندازه بسنده کرده تا شک و شبهه نسبت به نیات اسرائیل همچنان بالا باشد.
اما اگر به زمان مانور که در ابتدای ماه ژوئن بوده با اظهارات شائول موفاز که دقیقا در همان زمان­ها ایراد شده، بنگریم متوجه می­شویم که اظهارات موفاز با وجود آن که با انتقادهای گسترده مقام­های اسرائیلی از جمله دفتر نخست­وزیری انجام شد چندان به یکدیگر بی­ربط نبوده است.
● واکنش ایران
اما اقدام­های اخیر اسرائیل و اظهارات ضد و نقیض مقام­های اسرائیلی باعث واکنش شدید ایران شد. آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با هشدار به اسرائیل هر گونه حمله نظامی به ایران را زیان­بار دانست و تاکید کرد، واکنش تهران بسیار تکان دهنده خواهد بود.
وی همچنین گفت: «اگر دشمنان به ویژه اسرائیلی­ها و حامیان آنها ایالات متحده آمریکا بخواهند به زور متوسل شوند آگاه باشند که واکنش ایران بسیار کوبنده خواهد بود.»
خاتمی همچنین تاکید کرد، ملت ایرانی ملتی منطقی و شجاع است و پاسخش به بحث­های منطقی نیز منطقی است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، محمود احمدی­نژاد رئیس جمهوری ایران نیز در واکنش به خبرهای اخیر درباره تهدید نظامی اسرائیل علیه ایران گفت: «دشمنان ما نا امید هستند و به فضل خداوند هر کس بخواهد به ایران دست­درازی کند، دستانشان به سرعت قطع خواهد شد.»
● ­واکنش امریکا
ایالات متحده آمریکا که فشارهای مضاعفی را به ایران وارد می­آورد تا برنامه هسته­ای تهران را متوقف کند و بارها نیز هم سو با اسرائیل به تهدید ایران از جمله تهدید نظامی نیز روی آورده در رابطه با آنچه در روزنامه نیویورک­تایمز آمده است، اعلام کرد، ترجیح می­دهد بحران هسته­ای ایران از طریق راه­های دیپلماتیک حل و فصل شود.
زلمای خلیل زاد سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در این باره گفت: «واشنگتن ترجیح می­دهد مسئله هسته­ای ایران از راه­های دیپلماتیک حل و فصل شود. من هم مقاله روزنامه نیویورک تایمز را دیدم. همه می­دانند نظر ما درباره برنامه هسته­ای ایران چیست.»
وی در ادامه مدعی شد: «اکنون توپ در زمین ایران است و این تهران است که الآن باید درباره پیشنهادهای ارائه شده به وی در قالب بسته پیشنهادی نظر دهد.»
در همین حال خبرگزار رویترز به نقل از دیپلمات­های غربی گزارش داد، بسته پیشنهادی غرب که هفته گذشته توسط خاویر سولانا مذاکره کننده خارجی اتحادیه اروپا تقدیم ایران شد، پیشنهاد داده در ابتدا توقف غنی­سازی در برای توقف تحریم­ها باشد تا زمینه گفت و گوها فراهم شود.
یکی از دیپلمات­های بریتانیایی به این خبرگزاری گفته است، به ایران پیشنهاد شده به مدت ۷ هفته ایران سانتریفیوژهای خود برای غنی­سازی اورانیوم فعالند را افزایش ندهد در مقابل افزایش فشارهای جدید برای اعمال تحریم­ها از سوی غرب نیز متوقف خواهد شد.
● تهران آماده مذاکره
در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران حاضر است درباره مفاد اقتصادی بسته پیشنهادی اروپا با طرف­های اروپایی به مذاکره بپردازد.
این در حالی است که خاویر سولانا روز گذشته اعلام کرده بود، هنوز پاسخ روشنی از ایران درباره بسته پیشنهادی دریافت نکرده است.
سعید جلیلی جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران نیز گفت: ایران با ارائه بسته پیشنهادی رویکردی راهبردی دارد که بر اساس آن برای انجام مذاکرات با ۱+۵ بر اساس قاعده برد - برد و اعتماد متقابل طرفین به یکدیکر آمادگی کامل دارد.
سعید جلیلی در سخنانی که از طریق ویدئو کنفرانس برای ۲۰۰ تن از شخصیت‌های برجسته سیاسی، امنیتی، دانشگاهی و خبرنگاران آلمانی در اجلاس نورنبرگ آلمان شرکت داشتند به ایراد سخنرانی پرداخت، موافقت جمهوری اسلامی ایران برای آغاز مذاکرات با ۱+۵ را فرصتی طلایی برای تحکیم و گسترش صلح و ثبات امنیت منطقه‌ای و جهانی خواند.
جلیلی خطاب به نخبگان آلمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو «ان. پی. تی» و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به تعهدات پذیرفته شده خود عمل خواهد کرد و زیر بار تحمیل هیچ گونه خواست غیرمنطقی برای محرومیت از اعمال حقوق خود در ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهد رفت.
جلیلی اظهار داشت: یکی از اقدامات متصور برای همکاری ایران با اتحادیه اروپا تمرکز بر مشترکات دو بسته پیشنهادی ایران و ۱+۵ است که همکاری در آنها به سود طرفین، منطقه و جهان خواهد بود.
دبیر شورایعالی امنیت ملی همچنین گفت: همانطور که آقای سولانا نیز اعلام کردند بسته‌های پیشنهادی ایران و ۱+۵ حاوی سرفصل‌های مشترکی است.
وی افزود: دو طرف اگر با دید عمیق‌تر و بلندنگرانه‌تری به مسائل و موضوعات بسته مورد علاقه بنگرند روشن خواهند شد که چالش‌های جدی‌تر و فرصت‌های مهم‌تر و بزرگتری برای تعامل و گفتگو وجود دارد.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و مذاکرات هسته‌ای، گفت: تعلیق غنی‌سازی بحثی نیست که منطق داشته و قابل قبول باشد و بر همین اساس، ادامه مذاکرات نیز بر مبنای موضوع تعلیق نخواهد بود.
وی درباره برخی تهدیدات اخیر اسرائیل نیز گفت: « حرف‌های رژیم صهیونیستی همان نگرش جمهوری اسلامی ایران را ثابت می‌کند که این رژیم خطرناک و مخل امنیت جهانی و صلح در سطح منطقه و جهان است و وجود آن هم‌معنی با تخریب، تحریم و ترور است.»
الهام تصریح کرد، البته اینکه آیا این رژیم توانایی تعرض به ایران را داشته باشد، باید گفت چنین گستاخی‌ای برای تعرض به منافع و تمامیت کشور ما اقدام محالی است.

وبگردی
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها