شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ / Saturday, 23 February, 2019

حقیقت مجازی


حقیقت مجازی
تاریخ بشر تاکنون سه عصر کشاورزی – صنعت و اطلاعات را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر ورود به عصر جدید یعنی عصر مجازی است. پس از تحولات بنیادینی که جامعه ی بشریت را طی اعصار گذشته تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه و با آغاز حرکت مرزهای زمانی و مکانی برداشه می شوند، به گونه ای که تلفیقی از فناوری و اطلاعات این مهم را میسر خواهد ساخت. بی گمان واژه هایی نظیر تجارت مجازی، اقتصاد مجازی، بانکداری مجازی، آموزش، دولت، پول، خدمات و بسیاری از واژه های دیگر با پسوند مجازی را بسیار شنیده اید. اینها همگی موجب کمرنگ شدن حضور فیزیکی و جدایی از دنیای یک بعدی و سنتی انسان و تبدیل آن به دنیای سه بعدی ا ست. درفضای مجازی تمام تجارب انسانی در برخورد با محیط قابل شبیه سازی است، به همین جهت، این فناوری که می توان آنرا نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات در محیط و فضای سه بعدی مبتنی بر دانش است را حقیقت مجازی نامید.
تاریخ بشر تاکنون سه عصر کشاورزی – صنعت و اطلاعات را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر ورود به عصر جدید یعنی عصر مجازی است. پس از تحولات بنیادینی که جامعه ی بشریت را طی اعصار گذشته تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه و با آغاز حرکت مرزهای زمانی و مکانی برداشه می شوند، به گونه ای که تلفیقی از فناوری و اطلاعات این مهم را میسر خواهد ساخت. بی گمان واژه هایی نظیر تجارت مجازی، اقتصاد مجازی، بانکداری مجازی، آموزش، دولت، پول، خدمات و بسیاری از واژه های دیگر با پسوند مجازی را بسیار شنیده اید. اینها همگی موجب کمرنگ شدن حضور فیزیکی و جدایی از دنیای یک بعدی و سنتی انسان و تبدیل آن به دنیای سه بعدی ا ست. درفضای مجازی تمام تجارب انسانی در برخورد با محیط قابل شبیه سازی است، به همین جهت، این فناوری که می توان آنرا نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعاتدر محیط و فضای سه بعدی مبتنی بر دانش است را حقیقت مجازی نامید.
این مهم زمانی که انسان در مقابله با عوامل محیطی از خطرپذیری گرفته تا آن جا که نیاز به دقت و سرعت دارند، بیشتر خودنمایی می کند. در این میان ما انسان ها به دوشکل با حقیقت مجازی تعامل خواهی داشت. نخست، ادامه ی تجربیات از محیط واقعی به مجازی و دیگر، تجربیات از محیط مجازی به واقعی.
● تعریف حقیقت مجازی:
محیط های سه بعدی تقابل پذیر رایانه ای که به صورت کامل در حافظه یک کامپیوتر جای می گیرند. نخست توسط جانسون لایز(Janson Liner ) دانشمند آمریکایی و پدر حقیقت مجازی در سال ۱۹۸۹ معرفی گردید که پس از ان با حصول موفقیت ها و پیشرفتهای دیگر در این زمینه، نام های متعددی نیز در نظر گرفته شد. از نام های دیگر حقیقت مصنوعی است که توسط مایرون کروگر( Mayron Krueger) انتخاب شد.
حقیقت مجازی به سه سطح انتخاب می شود:
▪ سطح انفعالی( Level of interaction) :
تجربه هایی که در زندگی روزمره با آن مواجهیم. ( تماشای تلویزیون، خواندن کتاب و ....).
▪ سطح اکتشافی ( Level of exploration ) :
گردش در یک محیط مجازی از طریق صفحات مانیتور کامپیوترها .
▪ سطح شناور( Level of immersion ) :
مرحله کامل حقیقت مجازی که کاربر تقابل کاملی بل آن دارد و تقریبا برای تمام حواس شبیه شازی صورت می گیرد و دیگر کاربر مستقیما بر روی محیط مجازی تاثیر می گذارد.
در این جا به بررسی نحوه ی شبیه سازی حس های بینایی، شنوایی و لامسه توسط این فناوری می پردازیم.
● سیستم بینایی :
بینایی انسان سیستم ارتباطی انتقال اطلاعات از محیط پیرامونی است. این سیستم پردازش اطلاعات را به دوصورت هوشیار و نیمه هوشیار انجام می دهد. در روش نیمه هوشیار انسان با با قدرت بینایی در درک نور، رنگ، شکل و حرکت اجسام و اشیا سروکار دارد. در حالی که در روش هوشیار شخص باید قدرت پردازش داشته باشد که این یک پیش زمینه و یا مهارت در خواندن نیاز دارد.
عواملی مانند زمینه ی دید، نسبت بهنگام شدن تصاویر(Ract Refreshing) و پیگیری چشم قدرت بینایی در محیط مجازی را فراهم می سازد. در این جا بایستی نسبت تازه شدن تصویر بخه حدی باشد که آن ها را ثبت و یا استفاده از تصاویر جداگانه ی ثبت شده موجب تداعی حرکت در ذهن شود، هم چنین آن دسته از اشیا که در معرض مستقیم دید نیستند با استفاده از قدرت پیگیری چشم بدون حرکت مشاهده شود.
HMD(Head Mounted Display) برجسته ساز شاخص ترین ابزاری است که در حقیقت مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار که نخستین بار در سال ۱۹۶۸ توسط ساوترلند سورد(Suther LandSword) در دانشگاه هاروارد ساخته شد دارای سه نوع برجسته ساز، یک چشمی و دو چشمی است.HMD ساوترلند سورد از سقف آویزان بود و کاربر بدون قراردادن آن بر روی چشم تصاویری را می دید.
● سیستم شنوایی :
در این قسمت ابتدا در مورد ساختار گوش مختصری اشاره می نماییم. گوش انسان از قسمت بیرونی – میانی – و درونی تشکیل شده است. گوش بیرونی وظیفه ی هدایت امواج صوتی به کانبال شنوایی را به عهده دارد که در آن امواج به پرده ی صماخ گوش برخورد می کنند و موجب ارتعاشات مکانیکی می شود. در گوش میانی انشان سه استخوان باریک وجود دارند. استخوان های سندانی، چکشی، و رکابی که یک فضای خلا را ایجاد تا صدای ضعیف تقویت شوند. در هنگام ورود صداهای بلند، استخوان رکابی چرخیده و پرده ی گوش را منقبض نموده تا ضعیف شوند. اما گوش درونی وظیفه دارد تا ارتعاشات مکانیکی را به علائم الکتروشیمیایی تبدیل نموده تا در مغز پردازش شود.
پروسهس فوق سیستم شنوایی انسان را تشکیل میدهد. این مهم در دنیای مجازی متفاوت است. در سیستم ها حقیقت مجازی صداهای رایانه ای ایجاد شده و بااستفاده از صداهای سه بعدی صداها در محیط های شبیه سازی شده پیاده سازی می شوند.
برای قرار گرفتن کاربر در محیط سه بعدی از صداهای ضبط شده برای تولید HRTF( Head Related Transfer Rate) استفاده می شود. یک سیستم صوتی مجازی علاوه بر انتشار دائم صدا، در محیط سه بعدی می بایست به یافتن مکان و جهت صوت بپردازد.
برای مثال شرکت مهندسی Crystal River نمونه ای از سیستم سه بعدی پیچشی (Convolvotron) ابداع نمود. در این سیستم با استفاده از HRTF جلوه های سه بعدی مناسب ایجاد می شود. در سیستم پردازش صوت مجازی ( Virtual Audio Processing System) VAPS از فنون ضبط صدای غیر تعاملی و فنون پردازش پیچشی برای تولید صدای ضبط شده و یا زنده استفاده می شود. اخیرا در زمینه ی ردیابی نور در تصاویر رایانه ای فعالیت هایی آغاز شده است.
● سیستم لامسه
حس لامسه ی انسان از سیستم بساوایی(Tactile) استفاده می نماید. برای درک ضربه از یک سو تقابل عضلانی (Muscle Transaction) اطلاعات مربوط به حس لامسه را به مغز ما منتقل می سازد. به مفهوم دیگر اطلاعات در مورد یک شیئ، مقاومت در برابر حرکت، وزن و استحکام شیئ و.... را به مغز منتقل می کند. از سوی دیگر گیرنده ای مکانیکی اطلاعاتی در خصوص شکل، الگو و حرارت را ارائه می کنند و در حقیقت مجازی ابزارهای انتقال قدرت و عکس العمل برای شبیه سازی سیستم لامسه ی طبیعی به کار می روند. برای این کار ابزارهای مختلفی ارائه شده اند. به عنوان نمونه ماشین Argonne با استفاده از یک بازوی مکانیکی و موتورهای کوچک عمل و عکسالعمل را شبیه سازی می کنند.
از دیگر ابزارها، دستکش های انتقال دهنده ی ضربه است که ۲ نوع می باشد یکی پس از حصول اطلاعات لمسی با استفاده از آرایه ای از مقاومت های حساس به ضربه اطلاعات را به دستکش دوم منتقل و دستکش دوم ضربه مقابل را از طریق کیسه های هوا که در مقابل فشار بسیار حساس هستند را شبیه سازی می کند. Mattel بیشترین کاربرد را در میان این دستکش های سیستم مجازی داراست که از یک جوهر برای احساس مکان انگشت و حسگرهای ماورا&#۶۵۱۵۲; صوت برای کشف مکان دست استفاده می کنند.
با توجه به موارد فوق چند مشکل در استفاده از سیتم های مجازی وجود دارند که از ان میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ کیفیت ضعیف تصویر
ـ زاویه ی دید محدود
ـ تاخیر در بینایی
ـ تاخیر در پیگیری مکان اجسام
ـ عدم تطابق نمایشی و....
● معرفی چند مورد از وسایل محیط مجازی
▪ HMD(Head Mouted Display)
همانگونه که اشاره شد دستگاهی است تا تصاویر را در دنیای مجازی مشاهده نمود. این دستگاه شامل کلاهی است که داخل آن دو عدد صفحه ی نمایش قرار دارد. در این ابزار مثلا با زیاد کردن ابعاد تصاویر می توان یک تصویر ایجاد نمود تا تمام دید را در بر گیرد.
▪ ردیاب های حرکت(Tracker) و ابزار های ورودی سه بعدی
در دنیای مجازی باید ایزای برای مکان یابی اعضا بدن و اشیا وجود داشته باشد. به این منظور از ردیاب های سه بعدی حرکات استفاده می شود تا اطلاعات را شبیه سازی نمود.
▪ گیرنده (Receiver)
گیرنده ها وظیفه دارند تا با اتصال به HMD ها و یا Cyber Glove حرکات سر کاربر یا حرکات دست را در دنیای مجازی شبیه سازی نمایند.
▪ Data Glove
بی شک شما با Joy Stick اشنا هستید. با استفاده از این ابزار در بازی های کامپیوتری و حرکت دست به جهات مختلف موجب حرکت اجسام در صفحه رایانه می شویم. در دنیای مجازی نیز با حرکت اعضای بدن کاربر تغییراتی صرت می گیرد . برای این منظور از دستگاهی به نام Data Glove استفاده می شود که عملکردی همانند دسته ی Joy Stick دارد.
▪ ابزار صوتی سه بعدی
همانگونه که در قبل اشاره شد فضاهای سه بعدی از موارد مهمی است که در این این فناوری مورد توجه قرار گرفته است . بهره گیری از این سیستم سه بعدی علاوه بر امکان تجربه های عادی، تجره ی فعالیت های غیر عادی را نیز میسر می سازد. به عنوان مثال سر در فضای خارج جو و یا گردش در کهکشان و منظومه های مختلف.
▪ کاربردهای حقیقت مجازی
این فناوری دائم در حال پیشرفت بوده و در بسیاری از مراکز علمی، پژوهشی، آموزشیو صنعتی کاربرد دارند. موارد مهمی که می توان به آن اشاره نمود به شرح ذیل می باشد:
ـ مدل سازی رفتار و کارکرد سیستم ها
ـ شبیه سازی
ـ اصلاح خطاهای معماری سیستم ها
ـ نمونه سازی مجازی
ـ کاربرد ردیاب در تولیدات صنعتی
ـ ساخت نمونه ی مجازی در صنایع
ـ کشف مخاطرات با استفاده از حقیقت تقویت شده
مواردی چون استفاده از حقیقت تقویت شده ( Augmented Reality) در طراحی، ساخت و نگهداری و شبیه سازی(Covonal Mass Ejection)CME حباب های بزرگی با میدان ها مغناطیسی وسیع هستند که از خورشید خارج شده و موجب مختل نمودن جریان بادهای منظومه شده و بر روی سیستم های ارتباطی زمین تاثیر به سزا دارد.
در ادامه به ذکر چند مثال از کاربرد این فناوری در علوم مختلف می پردازیم:
▪ صنعت:
در صنعت به صور مختلف از خقیقت مجازی استفاده می شود. این موارد در سه بخش طراحی – تست و نمونه سازی اولیه و موارد استفاده برای کارگران و تکنسین ها خلاصه می شوند.
در بخش طراحیCAM(Computa Aided Manu Factoring) و CAD(Computa Aided Design) در صنعت نقطه اتکای اصیل می باشند، در حقیقت مجازی آن ها از طریق فنون مجسم سازی گسترش می یابند که پس از تکمیل طرح ساخت، می توان با ین فناوری تصو قابل لمسی از محصول داشت ، سپس در بخش تست های اولیه آزمایش می شود و در نهایت با استفاده از صفحات راهنمای این سیستم تکنسین ها و کارگران زمان انجام کار و احتمال خطا را بسیار کاهش خواهند داد. این فناوی در صنعت کاربردهای فراوانی دارد که ازآن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
▪ صنعت خودرو:
دراین صنعت طراحی داخلی توسط این فناوری صورت می گیرد مثلا از طرح یک قسمت از خودرو طرح به کارشناس مربوطه داده می شود، کارشناس پس از مشاهده آنرا در محیط مناسبی در طرح مجازی قرار می دهد . این روش کارشناسان را از جابه جاشدن و قراردان فیزیکی وسایل بی نیاز می سازد.
▪ صنایع سنگین:
به عنوان مثال طراحان ماشین های سنگین صنعتی با استفاده از نمایشگرهای ویژه یک دید کامل از اطراف تهیه و قادر خواهند بود بدون ساخت مدل اولیه ی مشین های مذکور مشکلات را بررسی نمایند. این فناوری از هر لحاظ موجب صرفه جویی در مسایل مختلف از جمله زمان طراحی و تست خواهد شد.
▪ پزشکی:
در محیط های مجازی و تکنولوژی های مربوطه به آن خدمات بسیاری ارائه می شود از جمله:
ـ کاهش هزینه ی انتقال بیمار
ـ امکان استفاده از پزشک حاذق در مناطق دور افتاده
ـ کاهش اتلاف وقت پزشک
ـ ارائه خدمات پزشکی با کیفیت بالاتر
این در حالی است که مشکلاتی نیز وجود دارند. از آن جمله این که در یان سیستم " بو" لحاظ شده – از سوی دیگر تصاویر باید به صورت Realtime به پزشکی که در محل وجود دارد ارسال شود. علاوه بر موارد فوق نیاز به رایانههای قدرتمند و سریعتر از رایانه های معمولی است.
▪ آموزش:
قطعا در مورد آموزش مجازی بسیار شنیده اید در حالی که استفاده ازرسانه های مختلف در آموزش، روند رو به رشدی دارد استقلال از این فناوری قطعا یاریگر آموزش مجازی است.
با استفاده از این فناوری کاربر، در یک محیط سه بعدی آموزشی قرار می گیرد که توانایی پردازش یر روی اجسام و نمایش نتیجه ی آن را خواهد داشت.
علاوه بر این مواردی چون استقلال از آموزشOnline ، معلم، کتاب، مشاور و امکانات مجازی از مزایای این فناوری است. همچنین دانشجو بدون هزینه زیاد جهت بهره گیری از آزمایشگاه های مدرن می تواند با یهره گیری از آزمایشگاه های مجازی فعالیت نماید. در این میان برای استفاده از سیستم حقیقت مجازی در آموزش حداقل سخت افزار مورد نیاز به شرح زیر است:
ـ رایانه با حداقل پنتیوم
ـ لوازم جانبی تسریع کننده ی گرافیکی
ـ هدست و ابزار های ورود اطلاعات
ـ DVD RAM
با توجه به موارد فوق و این که در حال حاضر در کشور ما بیشتر فعالیت ها در این زمینه محدود به سرگرمی هاست، بهنظر می رسد طرح پروژه های علمی در این حوزه، موجب همسویی کشور ما با سایر کشورهای جهان خواهد بود. به امید این که شاهد این مهم در آینده ی نزدیک باشیم.


منبع : انجمن علمی دانشگاه شیخ بهایی

مطالب مرتبط

کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع

سوءالات مرجع را می‌توان در قالب دو مجموعه گروه‌بندی كرد. گروه نخست عبارت از سوءالات واقع‌گرا(۱) است. این قبیل سوءالات كوتاه، و درك آن‌ها آسان است و از این‌رو پاسخی صریح و ساده را می‌طلبند. گروه دوم عبارت از سوءالات پژوهشی است. این سوءالات نیازمند جستجوی بسیاری از منابع برای یافتن اطلاعات مورد نیاز می‌باشند. كتابدار مرجع در تلاش برای پاسخگویی به هر دو گونه سوءالات، ابتدا آن‌ها را تحلیل می‌كند تا از اطلاعات مورد نیاز اطمینان دقیق حاصل كند؛ هر چند كه این روند تحلیلی، در پرسش‌های پژوهشی رایج‌تر از پرسش‌های واقع‌گرا است. به عقیده "كتز" ]۱[ تحلیل این مطلب كه چگونه یك كتابدار مرجع پرسش را مجزا می‌كند و آنگاه می‌كوشد پاسخ آن را بیابد كمی اسرارآمیز می‌نماید. این راز برای آنان كه تلاش می‌كنند سرعت و كارآیی خدمت مرجع را، خاصه از طریق خودكار نمودن (اتوماسیون) و بهره‌گیری از رایانه افزایش دهند، جاذبه ویژه‌‌ای دارد. این دیدگاهی بود كه "پایازیان" ]۲[ نیز بدان اعتقاد داشت و چنین بیان كرده بود كه:"نقش انسان در فرآیند جستجوی اطلاعات نه تنها قابل ملاحظه، بلكه حتی اسرارآمیز است. چنانچه بتوانیم از این نقش شناخت حاصل كنیم، توان اصلاح رویه‌های جستجوی بشری نامحدود خواهد گشت."شاید كاربرد مفهوم تشخیص، راه‌حلی برای این راز باشد. تشخیص در خدمت مرجع برای روشن كردن دقیق نیاز اطلاعاتی مراجعه كننده به كار می‌رود. با روشن شدن اطلاعات مورد نیاز مراجعه كننده، كتابدار مرجع و مراجعه كننده می‌توانند هدف فرآیند مرجع را پی‌ریزی نمایند. تشخیص را می‌توان برای مقوله‌بندی پرسش جویندهء اطلاعات و به تبع آن، تعیین حوزهء مربوط به مسئله به كار برد. این عمل شبیه به كاری است كه مشاوران و پزشكان انجام می‌دهند. در مدل پزشكی، نخستین گام، تشخیص مسئله به منظور تجویز درمان مناسب است. یك مشاور ممكن است مصاحبه‍‌ای تشخیصی با مراجعه كننده انجام دهد و در آن، به ارزیابی وضعیت روانی كنونی مراجعه كننده و عوامل علّی رفتاری كه او را به سوی درمان پیشنهادی و پیش‌بینی برنامه‌های تنظیمی آینده هدایت می‌كند، بپردازد .طرفداران روش ارزیابی تشخیصی، حمایت خود را براساس این فرضیه قرار می‌دهند كه تشخیص، وضوح و نظم را به درون یك موضوع كاملاً پیچیده می‌آورد. آنان اعتقاد دارند كه تشخیص، مشاور را قادر می‌سازد كه بسیاری از اقلام گوناگون اطلاعاتی را با یك الگو تطبیق دهد و بدین ترتیب به او امكان می‌دهد دربارهء رفتار مراجعه كننده، دست به پیش‌بینی بزند. این عمل، بنیانی مستحكم برای مشاور فراهم می‌آورد تا طرح‌های خود را برای پرداختن به موضوع به كار گیرد. تشخیص، فرآیندی است كه مهارت‌های بالینی را می‌طلبد. تشخیص باید نظام‌مند باشد و به قضاوت‌های پیش‌بینانه‌ای منجر شود كه به قالب طرحی برای درمان درمی‌آیند. شخصیت و الگوهای رفتاری هر مراجعه كننده، مهم‌ترین و تنها جنبهء ادراك برای مشاور در تدوین یك برنامه جداگانهء مشورت است.
نظام‌های مقوله‌بندی تشخیص
در طی سالیان، نظام‌های مقوله‌بندی متعددی برای تشخیص ارائه شده‌اند. این نظام‌ها به‌منظور كاربرد در مسائل آموزشی، حرفه‌ای و شخصی در محیط دانشگاه‌ها یا مدارس پیشنهاد شده‌اند. در سال ۱۹۳۷ "ویلیامسن" و "دارلی" ]۴[ مقوله‌های تشخیصی را به گونه‌ای تعیین كردند كه حس می‌كردند تمامی مسائل رویاروی مشاور _ مسائل حرفه‌ای، آموزشی، شخصی، اجتماعی، عاطفی، مالی، بهداشتی و خانوادگی _ را شامل می‌شود. "بوردین" ]۵[ سازه‌های تشخیصی "ویلیامسن" _ "دارلی" را طرحی با جهتگیری جامعه‌شناختی می‌داند كه پویایی‌شناسی روانشناختی در آن راهی ندارد و صرفاً به توصیف مشكل می‌پردازند و منبع آن را در نظر نمی‌گیرند. او اظهار می‌دارد كه این مقوله‌ها، همپوشانی دارند و به درمان‌های متفاوت منجر نمی‌شوند. در عوض "بوردین" نظام طبقه‌بندی خود را بدین‌گونه ارائه داد: یك "توصیف روانشناختی توسط شخص با توصیف سازمان‌بندی ویژگی‌های رفتاری خودش و پیش‌بینی واكنش‌هاش احتمالی وی به محیط اجتماعی او آغاز می‌شود". مجموعهء مفاهیم تشخیصی "بوردین" همراه با یك علت مشترك و درمان پیشنهادی وی به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:
- وابستگی: مراجعه كننده یاد نگرفته كه مسئولیت حل مشكلات خود را بر عهده گیرد. مشاور، مراجعه كننده را در به دست‌آوردن شناخت از احساس خود و كفایت در برخورد با مسائل روزمره و كسب تجربه‌هایی كه او را مستقل خواهد كرد، یاری می‌كند.
- نبود اطلاعات: تجارت گذشتهء مراجعه كننده، دانش ضروری برای برخورد با وضعیت را برایش فراهم نیاورده‌اند، مشاور باید اطلاعات مورد نیاز را به مراجعه كننده ارائه دهد یا او را به مأخذ مناسب راهنمایی كند.
- تضاد درونی: دو یا چند احساس، مراجعه كننده را از انگیزه تهی می‌گردانند. مشاور، مراجعه كننده را یاری می‌كند تا احساسات متضاد خود را تشخیص دهد و بپذیرد تا بتواند این تضاد را برطرف نماید.
- اضطراب انتخاب: مراجعه كننده از رویارویی با وضعیت گریزناپذیر و نامطلوب و پذیرش آن، ناتوان است. مشاور، مراجعه كننده را یاری می‌كند، تا مشكل خود را درك كند و بپذیرد و سپس در خصوص آن تصمیم‌گیری نماید.
- احساس آرامش: مراجعه كننده نیازمند پشتیبانی در پیگیری تصمیمی است كه اتخاذ كرده، یا می‌خواهد بداند كه آیا این تصمیم در مسیر درستی است یا خیر. مشاور باید حمایت خود را از مراجعه كننده ابراز نماید.تلاش بعدی برای تعریف و تفكیك تجربی طبقه‌های علّی مشكلات مراجعه كننده را "پپینسكی" ]۶[ به عمل آورد. او مقوله‌بندی تشخیصی خود را بر پایهء مجموعه سازه‌های "بوردین" بنا نهاد، ولی سازهء تضاد درونی رابه گونه‌ای گسترش داد كه سه مقوله، یعنی تضاد درونی فرهنگی، بین شخصی و درون شخصی را شامل می‌شود. او مقولهء "احساس آرامش" "بوردین" را كه دلیل نیاز مراجعه كننده به مشاوره را بیان نمی‌كرد، با "عدم اطمینان خاطر" جایگزین نمود و مقولهء ششمی با عنوان "فقدان مهارت" بدان‌ها افزود. او نظام خود را با مطالعهء توافق‌های بین مشاورین برای به كارگیری سازه‌ها به ۱۱۵ مورد ارزیابی نمود. هر مشاور، تشخیص خود را بر پایه تحلیل اظهارات فردی، نمرات آزمون و سایر گزارش‌های در دسترس بنا نهاد. در نتیجه سه یافتهء مهم به دست آمد:
۱) سازه‌ها تضاد بین شخصی، تضاد درون شخصی، عدم اطمینان خاطر، نبود اطلاعات و فقدان مهارت، كه به گونه‌ای همگن توسط مشاور به كار گرفته می‌شدند، نسبتاً مانعه‌الجمع بودند و به نظر می‌رسید كه به بیان عوام علّی با اهمیت می‌پردازند.
۲) مشاوران قادر نبودند كه به روشنی، تضاد درونی فرهنگی و وابستگی را از هم تشخیص دهند.
۳) اضطراب انتخاب به گونه‌ای نظام‌مند مطالعه نشده بود. چرا كه مشكلاتی از این نوع در موارد استفاده، بندرت مشاهده شده بود.
"بیرن" ]۷[ سازهء تضاد درونی و زیر مقوله‌هایش را با مقوله‌های "فقدان درایت" و "نبود اطلاعات" جایگزین نمود. "بیرن" همچنین مقولهء "عدم بلوغ" را جایگزین "وابستگی" نمود و معتقد بود كه "وابستگی" تنها یكی از نمودهای "عدم بلوغ" است. او "اضطراب انتخاب" را حذف كرد، چرا كه اضطراب تنها یك نشانه است نه یك علت، اما مقولهء "عدم اطمینان خاطر" را حفظ نمود. سازهء "فقدان مهارت" نیز به "فقدان مهارت در حل مسئله" تغییر نام یافت. "بیرن" مقولهء جدیدی را با نام "تسلط به واسطه جواز، اشخاص یا موقعیت‌ها" را به مقوله‌های قبلی اضافه نمود كه مراجعه كنندگانی را در برمی‌گیرد كه قادر به انتخاب یا طراحی برای آینده نیستند و علت آن نیز فشارهای محیطی در جهت انجام كاری جز آنچه ایشان قصد انجامش را دارند می‌باشد.
"رابینس" ]۸[ به تجدیدنظر در نظام‌های طبقه‌بندی "بوردین"، "پپینسكی"، "بیرن" و "كالیس" ]۹[ پرداخت و مقوله‌های زیر را پیشنهاد نمود:
- ناسازگاری شخصی؛
- تضاد با افراد مهم دیگر؛
- بحث دربارهء طرح‌ها؛
- عدم بلوغ؛
- كمبود مهارت.
سازهء "رابینسن" در جدول شماره ۱ ارائه شده است. این مقاله به‌طور اخص سازه رابینسن را در فرآیند تشخیص پرسش‌ها در مصاحبه با جویندگان اطلاعات در خدمت مرجع به‌كار می‌گیرد.
روش‌شناسی
روش پژوهشی برای انجام این مطالعه روش مطالعه موردی است. این روش شامل به كارگیری سازهء تشخیص "رابینسن" در مورد جویندگان اطلاعاتی است كه به بخش مرجع كتابخانه "كاشیم ابراهیم"(۲) دانشگاه احمد وبلو در زاریا مراجعه مستمر داشتند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه است. كتابدار مرجع بر پایه سازهء "رابینسن" مورد مصاحبه واقع شد و سازهء مذكور، پرسش‌های مصاحبه را هدایت می‌كرد. هدف از پرسش‌ها كه بر مجوز جویندگان اطلاعات _ ناسازگاری شخصی، تضاد با افراد مهم دیگر، نبود اطلاعات، عدم بلوغ، و عدم مهارت _ متمركز بودند، كسب اطلاعات مربوط به تجارب كتابدار مرجع در امر پاسخگویی به پرسش‌های جویندگان اطلاعات بود. اطلاعات فراهم آمده به شكل توصیفی گزارش می‌شد.
ناسازگاری شخصی
جویندگان اطلاعات شادی خود را در موقعیت‌هایی بیابند كه نتوانند تضاد برخاسته از نیاز اطلاعاتی بیان شده و نیاز اطلاعاتی واقعی را حل كنند. به بیان دیگر بعضاً، اطلاعاتی كه ایشان عنوان می‌كنند كه نیاز دارند، همان اطلاعاتی كه واقعاً نیاز دارند نیست. تشخیص پرسش‌های مراجعه‌كنندگان از طریق مصاحبه، كتابدار مرجع و ارباب رجوع را قادر می‌سازد تا بر سر نیاز اطلاعاتی واقعی توافق حاصل نمایند.جویندگان اطلاعات گاه تضاد درون شخصی را تجربه می‌كند و این هنگام است كه در یافتن اطلاعات مورد نیاز از یك منبع مرجع توفیقی حاصل نمی‌كنند و انگیزهء جستجو در منابع اطلاعاتی دیگر را از دست می‌دهند. آنان نتیجه می‌گیرند كه هیج منبع دیگری اطلاعات مورد نظر ایشان را ندارد. گاه به سبب این كه استادانشان آن‌ها را به منبعی خاص ارجاع داده‌اند، منابع اطلاعاتی دیگر را جستجو نمی‌كنند.همچنین، بویژه زمانی كه درمی‌یابند كه نویسندگان، نظراتی در خصوص یك موضوع بیان داشته‌اند كه با دیدگاهی خاص كه استاد بدان‌ها آموخته تفاوت دارد، خود را در موقعیت متضادی می‌بینند.آن‌ها دنیا را در قالب قطب‌بندی شده‌ای می‌بینند: در یك سو "ما _ صحیح _ خوب"، و در سوی دیگر "دیگران _ اشتباه _ بد". پاسخ صحیح همه چیز، در قالب مطلقی قرار دارد كه تعیین كنندهء آن، كسی است كه به ایشان تدریس می‌كند. گوناگونی نظرات برای آنان موجب عدم اطمینان خاطر می‌شود و آن را به حساب ضعف و عدم وثوق می‌گذارند. ]۱۰[ این نوع ناسازگاری را می‌توان با تاكید بر گونه‌گونی نظرات، و تمرین در روش‌های نسبی استدلال در برنامه آموزشی كاربر كتابخانه یا به وسیله استاد در كلاس اصلاح نمود. نمونه جملات آموزشی كه در این خصوص می‌توان به كار گرفت عبارت‌اند از:
- "آیا كسی دیدگاه متفاوتی در این مسئله دارد؟"
- "آیا راه‌حل‌های دیگری برای توضیح این مسئله وجود دارد؟"
از این رو نقش برنامهء آموزشی كاربر، تأثیر بر آموزش كلاسی با وادار نمودن كاربر به درك ضرورت سازگاری با دنیایی نسبی، از طریق شكلی از اقدام شخصی است.كتابدار مرجع گزارش داده بود كه این گونه برخودها اتفاقات رایجی در بخش مرجع هستند، بویژه در مورد دانشجویانی كه بر منابع خاص اطلاعاتی، حتی اگر منابع دیگر دارای همان اطلاعات باشند، پافشاری می‌كنند. او آموزش كاربر را هم به طور فردی و هم گروهی، و نیز ضرورت آشنایی استادان با منابع مختلف اطلاعاتی را پیشنهاد می‌كرد، تا بتوان دانشجویان را به منابع مختلف ارجاع داد.جنبه دیگر ناسازگاری شخصی را جویندگان مضطرب اطلاعات تشكیل می‌دهند. شرایط تنش‌زایی كه مراجعه كنندگان خود را در آن می‌یابند، آن‌ها را به اشخاصی پرخاشگر، احساساتی، تندمزاج، هیجانزده، و بیقرار با احساس شدید اضطرار زمانی تبدیل می‌كند. بر طبق گزارش كتابدار مرجع، وجود این مراجع‌كنندگان مضطرب نیز در كتابخانه معمول بود. گاه دانشجویان با عجله به بخش مرجع می‌روند و این هنگامی است كه تنها یك روز یا چند ساعت وقت برای ارائهء تكلیف خود دارند. درشماری ازم وارد، ایشان تصور چندانی درباره تكلیف خود ندارند. آنان به كاركنان بخش مرجع فشار می‌آورند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها بگذارند حتی برخی تا آن‌جا پیش می‌روند كه از كارمندان بخش می‌خواهند حتی برخی تا آن‌جا پیش می‌روند كه از كارمندان بخش می‌خواهند كه چون به توانایی خود در انجام یك كار با كیفیت اطمینان ندارند، تكالیفشان را برای آن‌ها انجام دهند. این قبیل مراجعه كنندگان به بیان "هلند" ]۱۱[، افرادی هستند كه "به هنگام راحتی با كارمندان بخش احساس ناراحتی می‌كنند، چرا كه اساساً خجالتی‌اند و به خوشتن اطمینان ندارند. آن‌ها می‌ترسند كه احمق جلوه كنند."
تضاد با سایر افراد مهم
جوینده اطلاعات با كتابدار مرجع كه در این بافتار، یك شخص یا مقام مهم است احساس تضاد می‌كند. این وضعیت ممكن است از ارتباطات شفاهی نشأت گیرد، مثل انتخاب كلمات ناشكیبایی، حالت تهاجمی چهره، رفتار غیرشفاهی، بی‌نزاكتی، بی‌ادبی، زبان آمرانه، ... این وضع نشانهء مراجعه كنندهء درمان‌پذیری است كه نیازمند رشد به‌منظور همكاری با كتابدار مرجع است.كتابدار مرجع مورد مصاحبه، مواردی از دانشجویانی را گزارش كرد كه مشكلاتی با كاركنان بخش مرجع داشتند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: ناشكیبایی جویندهء اطلاعات در فرآیند كمك‌گیری برای جستجوی اطلاعات، بیان نامودبانه، و زبان آمرانه. "ریچاردسن" ]۱۲، ص. ۱۱۹[ قبلاً گفته بود كه ممكن است تضاد شخصیتی بین مراجعه كنندهء كتابخانه و كتابدار مرجع وجود داشته باشد. برطریق نظر وی، عدم تمایل لحظه‌ای كتابدار مرجع برای مواجهه با یك مراجعه كننده ممكن است به برخوردی مخالفت‌آمیز منجر شود. به همین ترتیب عدم تمایل لحظه‌ای مراجعه كنندهء مستمر برای مواجهه با كتابدار مرجع یا كارمندان بخش مرجع نیز ممكن است به برخوردی مخالفت‌آمیزی منجر شود. به‌نظر "هلند" این گروه از مراجعه كنندگان كتابخانه به دلایل مختلف به توانایی كاركنان بخش مرجع اطمینان ندارند، به عنوان مثال:
- درگذشته خدمات ضعیفی دریافت كرده‌اند.
- كارنان مرجع بی‌تجربه به‌نظر می‌رسند.
- احساس می‌كنند كه موضوعشان بیش از سطح معلومات كاركنان مرجع، فنی و تخصصی است.
"ریچاردسن" با استناد به "هلند" اشاره دارد كه ساختار میز پیشخان مرجع می‌تواند مسائل روانشناختی برای كاربر ایجاد نماید. او بیان می‌دارد كه كتابدار معمولا پشت میز پیشخان می‌نشیند _ موضعی كه در تمام دنیا محل استقرار یك مقام شناخته می‌شود و از مراجعه كننده خواسته می‌شود به كتابدار مراجعه كند _ عملی كه میزان خاصی از كوچكی را می‌طلبد.
بی‌اطلاعی درباره محیط
گاهی جویندگان اطلاعات با مجموعه مرجع آشنا نیستند و مكرراً مكان مواد مختلف را می‌پرسند. "ریچاردسن" در توضیح موانع روانشاختی ناشی از موقعیت بخش مرجع، می‌گوید كه محیط كتابخانه ممكن است به دلایل زیر، مشكلاتی را برای كاربر ایجاد كند:
- اندازهء تالار مرجع یا طرح كتابخانه، كه ممكن است بی‌تناسب، در هم بر هم یا گیج‌كننده باشد؛
- سازمان خود مجموعه، به عنوان مثال مشكل تعداد زیاد بخش‌های زمانی؛
- فهرست برگه‌ای متعدد جداگانه.
"هلند" نیز مشاهده نمود كه مراجعه كنندگان به ناآشنایی خود با كتابخانه حساس‌اند. آن‌ها احساس می‌كنند كه ضعف دارند، چرا كه مجبورند به كتابدار مراجعه نمایند. این وضعیت خود را به عنوان تهدیدی برای غرور شخصی ایشان می‌نمایاند. لذا برخورد ایشان ممكن است به شكل تكبری ناخوشایند جلوه نماید. این نظرات همگی توسط كتابدار مرجع تأیید شدند.
عدم بلوغ
هنگامی كه جویندگان اطلاعات به‌منظور برآوردن نیازهای اطلاعاتی خود به كتابدار مرجع اتكای زیادی می‌كنند، اصطلاحاً نابالغ خوانده می‌شوند. باید برای مدتی ارزش‌ها و فواید یك كتابخانه به این قبیل افراد آموزش داده شود تا مسئلهء عدم بلوغ حل شود.كتابدار مرجع مورد مصاحبه، گزارش می‌داد كه چندین تن از جویندگان اطلاعات كه به دنبال كمك در بخش مرجع بودند نابالغ بودند چرا كه برای پیدا كردن محل اطلاعات، بیش از حد به كاركنان بخش مرجع وابسته بودند. بسیاری از آنان نمی‌دانستند كه چگونه از نمایه‌های منابع مرجع استفاده كنند. و عده‌ای دیگربا بهره‌گیری از فهرست برگه آشنا نبودند. در برخی مواقع كه كتابدار مرجع برای آموزش برخی از جویندگان اطلاعات در استفاده از برخی منابع مرجع تلاش می‌كرد، ایشان به جای فراگیری چگونگی استفاده از ابزار مرجعی كه دربرگیرنده اطلاعات مربوطه بود، بیش‌تر به دنبال خود اطلاعات بودند.
كمبود مهارت
جوینده اطلاعات، مهارت یا توانایی استفاده از مجموعه مرجع و ابزارهای بازیابی همچون فهرست‌ها، نمایه‌ها و چكیده‌نامه‌ها را ندارد. فرآیند مصاحبه این كمبود را برای كتابدار مرجع اشكار می‌سازد. جوینده اطلاعات باید در بهره‌گیری از كتابخانه به‌طور كلی و مجموعه مرجع به‌طور اخص آموزش ببیند.به‌نظر كتابدار مرجع، چنانچه آموزش كاربر به شكلی گسترده بهبود یابد. این كمبود مهارت را می‌توان برطرف نمود. دو روش كنونی آموزش كاربر موثر نیست. این آشنایی با كتابخانه عملاً شكست خورده است، چرا كه دانشجویان جدید همزمان وارد محیط دانشگاه نمی‌شوند، بدان سبب كه نامه‌های پذیرش خود را همزمان دریافت نمی‌كنند. استفاده از دوره ]استفاده از[ كتابخانه كه در پنج سال گذشته برای تمامی دانشجویان سال اول اجباری بود، به‌دلیل مشكلاتی از قبیل نبود زمان كافی برای تدریس و كار عملی، بودجه ناكافی، روش‌ها ضعیف ارزیابی، كلاس‌های شلوغ و عدم محاسبهء دوره در واحدهای درسی، دیگر ارائه نمی‌شود. این یافته شبیه به نتیجه مطالعه‌ای است كه توسط "ادم" و "لاول" ]۱۳[ انجام پذیرفت، این مطالعه بر پایه ارزیابی برنامه آموزش كاربر در كتابخانه‌های دانشگاهی نیجریه بنا شده و بدین نتیجه رسیده بود كه این برنامه مشكلات بسیاری دارد كه عبارت‌اند از:
- نبود كاركنان واجد شرایط برای تدریس (۳۶ درصد)؛
- نبود زمان برای تدریس و كار عملی (۲۷ درصد)؛
- نبود نظریه و روش‌شناسی (۱۳ درصد)؛
- بودجه ناكافی (۹ درصد)؛
- روش‌های ضعیف ارزیابی (۹ درصد)؛
- نبود فلسفه (۴ درصد).
آن‌ها "آموزش هجومی كاربر" را با عرضهء یك دوره اجباری یك ترمی با عوان "بهره‌گیری از كتابخانه" در تمامی دانشگاه‌های نیجریه توصیه كردند كه دانشجویان سال اول به‌منظور افزایش توان بهره‌گیری از مواد اطلاعاتی توسط كاركنان و دانشجویان دانشگاه باید آن را بگذرانند. "آگولو" ]۱۴[ با نگرانی شدید بیان می‌دارد كه به‌نظر می‌رسد ذهن كتابداران دانشگاهی نیجریه با وظایف ابتدایی كتابخانه، مثل فراهم‌آوری، پردازش و نگاهداری مشغول شده است، بدون آن كه به برنامه‌های آموزش كاربر به منظور بهره‌گیری موثر از منابع یا مواد كتابخانه‌ای توجه زیادی داشته باشند. این مطلب بر این نكته اشارت دارد كه برنامه‌های آموزشی كاربر در بیش‌تر كتابخانه‌های دانشگاهی نیجریه با جدیت دنبال نمی‌شود.
خلاصه و نتیجه
این مقاله سازه‌ها تشخیصی مطرح شده توسط روانشناسان و مشاوران را مرور كرد. از میان سازه‌های مرور شده سازهء "رابینسن" به‌عنوان جامع‌ترین سازه شمرده شد كه آسان‌تر از همه برای به كارگیری در مذاكرات پرسشكاوی در خدمت مرجع استفاده می‌شود. سازهء "رابینسن" نیازهای مراجعه كننده را در مقوله‌های زیر طبقه‌بندی كرد: "ناسازگاری شخصی", "تضاد با سایر افراد مهم"، "فقدارن دانش"، "عدم بلوغ" و "فقدان مهارت". این مقوله‌ها را می‌توان در طبقه‌بندی نیازهای جوینده اطلاعات به كار گرفت یافته‌های به دست آمده از مصاحبه با كتابدار مرجع كتابخانه "كاشیم ابراهیم" این نكته را آشكار نمود كه مقوله‌های موجود در سازه "رابینسن" در خصوص جویندگان اطلاعات متعددی به كار گرفته شد كه در طی سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۵ با پرسش‌های خود به بخش مرجع كتابخانه می‌آمدند. نیاز مبرم جویندگان اطلاعات همانا آموزش كاربر بود. از آنجا كه اكثر دانشجویان در برنامه آشنایی با كتابخانه شركت نمی‌كردند، مهارتی در بهره‌گیری از كتابخانه نداشتند.معنای ضمنی سازه "رابینسن" و به كارگیری آن در مطالعه حاضر كاملاً روشن است. كتابداران مرجع قادر خواهند بود از طریق فرآیند تشخیص و براساس نیازها جویندگان اطلاعات ایشان را طبقه‌بندی كنند. این نیاز می‌تواند نیاز به تقویت شخصیت به‌منظور كاستن از تضادهای انگیزش، نیاز به تقویت شخصی به منظور كاستن از تضادهای انگیزش، نیاز مرتبط با افراد مهم دیگر، نیاز به شناخت مجموعهء مرجع، نیاز به بلوغ و نیاز به مهارت در به كارگیری مواد مرجع باشد. در این صورت كتابدار مرجع در موقعتی بهتری برای ارائهء راه‌حل مناسب به‌منظور حل مسئله قرار خواهد گرفت.

نوشته مایكل آفولابی
ترجمه: مجید حیدری
دانشجوی كارشناسی ارشد علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی

وبگردی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.