سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 20 November, 2018

آیت‌ الله‌ کاشانی‌ در پیشگاه‌ قضاوت‌ تاریخ‌


آیت‌ الله‌ کاشانی‌ در پیشگاه‌ قضاوت‌ تاریخ‌
● مقدمه‌
در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰، آیت‌ الله‌ کاشانی‌ در تهران‌ در گذشت‌... نگارنده‌ در تشییع‌ جنازه‌ آن‌ مرد بزرگ‌، همراه‌ گروهی‌ از فضلاء و طلاب‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، شرکت‌نموده‌ و از بیت‌ ایشان‌ تا حضرت‌ عبد العظیم‌، همراه‌ مردم‌، پیاده‌ راه‌ پیمودم‌...پس‌ از مراجعت‌ به‌ « قم‌» مقاله‌ مشروحی‌ نوشتم‌ که‌ در « هیئت‌ تحریریه‌» مجله‌« مکتب‌ اسلام‌» خلاصه‌ آن‌ تصویب‌ شد و در مجله‌ درج‌ گردید. اینک‌ متن‌ همان‌ مقاله‌ کوتاه‌ شده‌، بدون‌ کم‌ و کاست‌، به‌ تناسب‌ موضوع‌ این‌ شماره‌، عیناً نقل‌ می‌شود .
پایان‌ زندگانی‌ هرکس‌ به‌ مرگ‌ اوست‌ جز مرد حق‌ که‌ مرگ‌ وی‌ آغاز دفتر است‌
● تولد و مقام‌ علمی‌ :
حضرت‌ آیت‌ الله‌ المجاهد آقای‌ حاج‌ سید ابوالقاسم‌ کاشانی‌ فرزند مرحوم‌ آیت‌الله‌ حاج‌ سید مصطفی‌ کاشانی‌ ( که‌ از علمای‌ درجه‌ اول‌ عراق‌ بود) در سال‌ ۱۳۰۰هجری‌ بدنیا آمد. در ۱۵ سالگی‌ به‌ عراق‌ رفت‌ و در حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ به‌ درس‌ وبحث‌ پرداخت‌. پس‌ از طی‌ مراحل‌ نخستین‌، از محضر اساتیدی‌ چون‌: آیت‌ الله‌آخوند ملا کاظم‌ خراسانی‌، آیت‌ الله‌ حاج‌ میرزا حسین‌ میرزا خلیل‌، آیت‌ الله ‌والدش‌، استفاده‌ها نمود و در جوانی‌ به‌ درجه‌ اجتهاد رسید و از مراجع‌ تقلید بزرگ‌ از قبیل‌: آیت‌ الله‌ میرزا محمد تقی‌ شیرازی‌، آیت‌ الله‌ شریعت‌ اصفهانی‌،آیت‌ الله‌ آقا ضیاء عراقی‌، آیت‌ الله‌ آقا سید ابوالحسن‌ اصفهانی‌، آیت‌ الله‌ حاج‌ سید اسماعیل‌ صدر، اجازه‌ اجتهاد اخذ نمود و مورد توجه‌ مردم‌ مسلمان‌ وعلمای‌ اسلامی‌ قرار گرفت‌ .
در مقام‌ علمی‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ هیچگونه‌ تردیدی‌ نیست‌، و دوست‌ ودشمن‌ به‌ جامعیت‌ و کمال‌ علمی‌ آن‌ فقید سعید اقرار داشته‌ و دارند...
● طرز فکر آیت‌ الله‌ کاشانی‌
آیت‌ الله‌ کاشانی‌ معتقد بودند که‌ سیاست‌ از دیانت‌ جدا نیست‌ و اسلام‌ یک‌ دین‌اجتماعی‌ است‌ و بایست‌ علمای‌ اسلامی‌، همانند پیشوایان‌ بزرگ‌ دین‌، در اموراجتماعی‌ پیشقدم‌ باشند و برای‌ همین‌ منظور در مبارزات‌ اجتماعی‌ برای‌ طرد استعمار، همیشه‌ پیشقدم‌ و پرچمدار بود که‌ شاید اشاره‌ به‌ دو نمونه‌ آن‌، کافی‌باشد:
۱) انقلاب‌ عراق‌ و جهاد برای‌ استقلال‌: با آغاز جنگ‌ جهانی‌ اول‌، قوای‌ استعماری‌ به‌عراق‌ حمله‌ کرد، علماء بزرگ‌ برای‌ دفاع‌ از سرزمین‌ اسلامی‌ عراق‌، فتوای‌ جهاددادند، نیروهای‌ ملی‌ به‌ رهبری‌ علماء و از جمله‌ پدر آیت‌ الله‌ کاشانی‌ و خود وی‌ قیام‌ کردند و این‌ جهاد ۱۴ ماه‌ طول‌ کشید و در همین‌ جنگ‌ بود که‌ پدر آیت‌ الله‌کاشانی‌ به‌ درجه‌ شهادت‌ رسید...
هنگامی‌ که‌ قرارداد استعماری‌ ۱۹۱۹ م‌ در عراق‌ امضاء شد، آیت‌ الله‌ کاشانی‌ باهمکاری‌ علماء بزرگ‌ و عشایر عرب‌ بر ضد این‌ قرارداد قیام‌ کرد و فتوای‌ جهادداد و علیه‌ نیروهای‌ استعماری‌ اشغالگر به‌ جنگ‌ پرداخت‌ و خود نیز با مرحوم‌آیت‌ الله‌ آقا سید محمد تقی‌ خونساری‌ اسلحه‌ برداشته‌ و به‌ میدان‌ جنگ‌ رفتند .
آیت‌ الله‌ کاشانی‌ علاوه‌ بر اینکه‌ عضو « هیئت‌ عالی‌ دینی‌ انقلابیون‌» بود یکی‌ ازچهار عضو « کمیته‌ عالی‌ جنگ‌ حکومت‌ انقلاب‌» هم‌ بود. این‌ جنگ‌ بیش‌ از ۶ ماه‌ طول‌ کشید و سرانجام‌ هم‌ به‌ پیروزی‌ و استقلال‌ عراق‌ منجر شد که‌ تفصیل‌ آن‌ را باید در کتابهای‌ مربوط‌ به‌ تاریخ‌ عراق‌ مطالعه‌ کرد .
روی‌ همین‌ اصل‌ بیگانگان‌ یکی‌ از شرایط‌ صلح‌ را تسلیم‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ قراردادند، کتابخانه‌ بزرگ‌ خانوادگی‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ را از بین‌ بردند و چون‌ مقدمات ‌دستگیری‌ ایشان‌ را فراهم‌ می‌کردند از راه‌ پشتکوه‌ و لرستان‌ به‌ ایران‌ آمدند.
۲) نهضت‌ ملی‌ ایران‌ و ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ... پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، نیروهای‌استعماری‌، آیت‌ الله‌ کاشانی‌ را به‌ بهانه‌ همکاری‌ با آلمانیها!، دستگیر و ۲۸ ماه‌تمام‌ در اراک‌ و کرمانشاه‌ و رشت‌ زندانی‌ نمودند، ولی‌ علت‌ اصلی‌ این‌ توقیف‌ وتبعید آن‌ بود که‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ مبارزه‌ شدیدی‌ را علیه‌ نیروهای‌ متجاوز شروع‌کرده‌ بود و استعمار که‌ از سابقه‌ امر در عراق‌ اطلاع‌ داشت‌، آیت‌ الله‌ را دستگیرکرد...
آیت‌ الله‌ کاشانی‌ پس‌ از آزادی‌ در فعالیتهای‌ اجتماعی‌ و مبارزات‌ سیاسی‌ شرکت ‌کردند و در نتیجه‌ در خرداد ماه‌ ۱۳۲۴ دستگیر و ۲۲ ماه‌ تمام‌ در بهجت‌ آباد قزوین ‌تبعید بودند و سپس‌ به‌ « بیروت‌» تبعید شدند...
جریانات‌ بعد از این‌، خیلی‌ مفصل‌ است‌ و بهتر این‌ است‌ که‌ چند جمله‌ کوتاه‌ را دراین‌ باره ‌ از زبان‌ دیگران‌ بشنوید: «... حضرت‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ از بنیانگذاران ‌نهضت‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ایران‌ و جبهه‌ ملی‌ بودند که‌ شعار ملی‌ شدن ‌صنعت‌ نفت‌ را عنوان‌ کردند .
در دوره‌ ۱۶ این‌ مبارزه‌ به‌ اوج‌ شدت‌ رسید و سرانجام‌ به‌ ملی‌ شدن‌ نفت‌ ایران‌ منجر شد. در جریان‌ اجرای‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌کاشانی‌ به‌ وسائل‌ مختلف‌ دولت‌ را تقویت‌ می‌کردند و با نفوذ و محبوبیتی‌ که‌ درکشورهای‌ اسلامی‌ داشتند ملل‌ مسلمان‌ جهان‌ را به‌ پشتیبانی‌ از مبارزات‌ ملت‌ایران‌ دعوت‌ می‌نمودند .
در فروش‌ اوراق‌ « قرضه‌ ملی‌» فتواهای‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ نقش‌ عمده‌ای‌ داشت‌.روز سی‌ام‌ تیر حضرت‌ آیت‌ الله‌ طی‌ اعلامیه‌ای‌ مردم‌ را به‌ تظاهر مقاومت‌ دعوت ‌کردند و اعلام‌ داشتند که‌ اگر پای‌ یکنفر انگلیسی‌ به‌ ایران‌ برسد کلیه‌ تاسیسات‌ نفتی‌ کشور را نابود خواهیم‌ کرد. در دوره‌ ۱۷ حضرت‌ آیت‌ الله‌ به‌ ریاست‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ شدند.»
● رحلت‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌
آیت‌ الله‌ کاشانی‌ در تاریخ‌ ۲۳ اسفند ماه‌ - ۷ شوال‌ ۱۳۸۱ - پس‌ از مدتی‌ کسالت‌به‌ رحمت‌ ایزدی‌ پیوست‌ و رحلت‌ ایشان‌ موجب‌ تاثر و تأسف‌ مردم‌ مسلمان‌ایران‌ و جهان‌ گردید. سیل‌ تلگرافات‌ تسلیت‌ از سراسر جهان‌ به‌ بازماندگان‌ آن ‌مرحوم‌ واصل‌ شد. در تشییع‌ جنازه‌ معظم ‌له‌ که‌ از مسجد سپهسالار به‌ عمل‌ آمد، دهها هزار نفر از مردم‌ تهران‌، علماء اعلام‌ وعده‌ زیادی‌ از فضلای‌ قم‌ شرکت‌ کردند.
خبر گزاریهای‌ خارجی‌ خبر رحلت‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ را به‌ دنیا مخابره‌ کردند و رادیو کراچی‌، آنکارا، قاهره‌ و کشورهای‌ اسلامی‌ دیگر به‌ مردم‌ ایران‌ تسلیت ‌گفتند. در قم‌، تهران‌، مشهد، اصفهان‌، کاشان‌، آبادان‌، گیلان‌ و سایر شهرستانها،مجالس‌ ترحیم‌ مفصلی‌ از طرف‌ آیات‌ عظام‌ و علماء اعلام‌ و مردم‌ بر پا شد...
● قضاوت‌ تاریخ‌:
آری‌: بدین‌ ترتیب‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ در گذشت‌، و از مال‌ دنیا جز یک‌ منزلی‌ که‌ آنهم‌ در رهن‌ است‌ ( در مقابل‌ ده‌ هزار تومان‌ قرضی‌ که‌ دارد) چیزی‌ ازخود باقی‌ نگذاشت‌، در حالی‌ که‌ با آن‌ قدرت‌ و مقامی‌ که‌ چند سال‌ پیش‌ داشت‌،می‌توانست‌ مانند دیگران‌! صاحب‌ آلاف‌ و الواف‌ و مالک‌ کاخها و باغها گردد...
در فوت‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ دنیای‌ اسلام‌ متاثر شد، اما متاسفانه‌ در ایران‌،عده‌ای‌؟! طور دیگر بودند! و قضاوتهای‌ ناروایی‌ کردند... ما در این‌ باره‌ دیگر ازخود چیزی‌ نمی‌گوییم‌ و قضاوت‌ صحیح‌ را به‌ عهده‌ تاریخ‌ و مردم‌ با انصاف ‌می‌گذاریم‌ و وجدان‌ آنهایی‌ را که‌ آن‌ همه‌ فداکاری‌ و جانفشانی‌ و مبارزه‌ و جهاد و کوشش‌ آیت‌ الله‌ کاشانی‌ را در اثر تبلیغات‌ دشمنان‌ و اتهامات‌ بی‌ اساس‌ بیگانگان‌ فراموش‌ کردند، به‌ داوری‌ می‌طلبیم ‌ تا درباره‌ مرد بزرگی‌ که‌ شخصیت‌ جهانی‌داشت‌، با منطق‌ بهتر و تحقیق‌ بیشتر قضاوت‌ کنند .

سید هادی‌ خسروشاهی‌

منبع : پایگاه اطلاع رسانی خسروشاهی

مطالب مرتبط

مؤسس وهابیت و نزدیک‌ترین دوست کاخ سفید

مؤسس وهابیت و نزدیک‌ترین دوست کاخ سفید
این پادشاه، در زمان پادشاهی‌اش در سال ۱۹۸۲، امتیازات ویژه‌ای به گروه‌های تندرو داده بود تا بتواند با اسلام‌خواهی ایران مقابله كرده و اسلام مورد نظر خود را برپا دارد. مهم‌ترین درگیری عربستان سعودی با ایران، در پی كشتار وحشیانه تعداد زیادی از حجاج ایرانی و غیرایرانی در مكه رخ داد كه این اقدام، با دستور فهد انجام شد.
ملك فهد، پادشاه ۸۲ ساله سعودی كه كشور خود را به آمریكا نزدیك كرد و اساس سیاست كشورش را تغییر داد، سرانجام بر اثر حمله قلبی شدید در سال ۱۹۹۵ و پس از ده سال زجر و بیماری از حمله كشنده قلبی و مغزی، در بیمارستان ریاض مرد.
«ملك عبدالله»، پادشاه جدید عربستان، برادر ملك فهد است. این پادشاه قدرتمند، در زمان پادشاهی‌اش در سال ۱۹۸۲، امتیازات ویژه‌ای به گروه‌های تندرو داده بود تا بتواند با اسلام‌خواهی ایران مقابله كرده و اسلام مورد نظر خود را برپا دارد.اما در مدت كوتاهی بعد، روابط خود را با آمریكا گسترش داد و كشور سعودی را به آمریكا نزدیك كرد. او بیشتر رویه محافظه‌كارانه گرفت و در سال ۱۹۹۵ در حمله عراق به كویت، نیروهای آمریكایی را در كشور خود جای داد و از آنان پذیرایی كرد.
سال گذشته، فهد تنها می‌توانست سرش را تكان دهد و با علامت دادن سر خود، درواقع بر عربستان حكمرانی می‌كرد. پس از حمله ۱۱ سپتامبر كه پانزده نفر از نوزده عامل آن از كشور سعودی بودند، بسیاری از دولتمردان آمریكایی، پادشاهی سعودی را به خاطر ایجاد مدارس وهابی و پشتیبانی از این ایده محكوم كردند. آنان اعتقاد دارند این مدارس وهابی، پشتوانه اصلی عملیات تروریستی را فراهم می‌كند.
وضعیت ملك فهد طی ۸۲ سال گذشته به این شكل بوده است:
وی در سال ‪ ۱۹۲۳‬متولد شد و مدتها پیش از آن كه در ژوئن ‪ ۱۹۸۲‬جانشین ملك خالد شود، در پشت صحنه سیاسی یك چهره با نفوذ بود.
فهد كه به قبیله «سدیر» از قبایل متنفذ عربستان متعلق است، تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه سلطنتی ریاض و سپس در انستیتوی علمی مكه ادامه داد.
در سال ۱۹۴۵، عضو هیأت سعودی برای امضای منشور سازمان ملل شد.
انتخاب به عنوان اولین وزیر معارف (آموزش و پرورش) در سال ‪ ۱۹۵۳‬، تصدی وزارت كشور درسال ‪ ۱۹۶۳‬و ارتقابه عنوان معاون نخست وزیر در سال ‪۱۹۶۷‬ پست‌های اصلی وی قبل از رسیدن به مقام ولیعهدی این كشور در سال ‪ ۱۹۷۵‬بود.
وی در سال ‪ ۱۹۷۵‬و پس از درگذشت ملك فیصل، ولیعهد ملك خالد و در سال ‪ ۱۹۸۲‬، پس از درگذشت ملك خالد پادشاه شد.
وی سمت‌هایی مانند رئیس شورای عالی نفت و معادن، رئیس سازمان پادشاهی صنعتی جبیل و ینبع، رئیس شورای عالی دانشگاه‌ها، رئیس شورای عالی جوانان، رئیس كمیته عالی سیاست‌های آموزشی، رئیس كمیته عالی امور حج، رئیس سازمان پادشاهی پیشرفته مدینه منوره و رئیس شهرك فن آوری ملك عبدالعزیز را بر عهده داشته است.
زمان به سلطنت رسیدن ملك فهد مصادف با اوج رونق نفتی و افزایش دلارهای نفتی بود كه عربستان سعودی را از یك كشور صحرایی فقیر و یك جامعه قبیله‌ای منزوی به یكی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل كرد.
فهد در سال ۱۹۸۲ به پادشاهی سعودی رسید. وی در سال ‪ ۱۹۸۶‬لقب ملك را حذف و نام «خادم الحرمین الشریفین» را برای خود برگزید و در سال ۱۹۸۸، «NPT» را امضا كرد. در سال ۱۹۹۰ نیز با عمان پیمان مرزی امضا كرد.
ملك فهد در سال ‪ ۱۹۹۵‬دچار یك سكته مغزی شد و از نظر جسمی تحلیل رفت ومجبور به استفاده از صندلی چرخدار شد و گرچه پادشاه عربستان بود، اما از آن زمان به بعد اداره امور روزمره كشور با برادر ناتنی او امیر عبدالله بوده است.
در سال ۱۹۹۰ حمله عراق به كویت را محكوم كرد و با نیروهای آمریكایی در این زمینه همكاری كرد و آمریكایی‌ها را به خاك خود راه داد.
در سال ۱۹۹۳ مبلغ صد میلیون برای خدمات عمومی و تجهیزات ملی در نوار غزه و كرانه باختری به فلسطینیان كمك كرد.
در سال ۱۹۹۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش و سیستم دانشگاه‌ها را راه‌اندازی كرد. در سال ۱۹۹۴ كمك به صندوق به سومین جایگاه مسلمانان و سعودی و دو مسجد دیگر بیت‌المقدس كمك كرد.
مهم‌ترین درگیری عربستان سعودی با ایران، در پی كشتار وحشیانه تعداد زیادی از حجاج ایرانی و غیرایرانی در مكه رخ داد كه این اقدام، با دستور فهد انجام شد.
امام خمینی(ره) نیز در واكنش به این اقدام، پیام‌هایی صادر كردند كه در بخش‌هایی از آن آمده است:
«اگر می‌خواستیم به دنیا ثابت كنیم كه حكومت آل سعود، این وهابی‌های پست بی‌خبر از خدا، بسان خنجرند كه همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته‌اند، به این اندازه كه كارگزاران ناشی و بی‌اراده حاكمیت سعودی در این قساوت و بی‌رحمی عمل كرده‌اند، نمی‌شد...
امام خمینی(ره): اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه كسانی كه به ما بدی كردند، بگذریم، نمی‌توانیم از مسئله حجاز بگذریم. مسئله حجاز، یك باب دیگری است، غیر از مسائل دیگر
بلافاصله و در حالی كه اجساد عزیزان ما بر زمین افتاده‌اند، صدام و حسین اردنی و حسن مراكشی به حمایت از جنایت آل‌سعود، اعلام همبستگی می‌نمایند، گویی عربستان، سنگر بزرگی را فتح كرده است و در كشتن صدها زن و مرد بی‌دفاع مسلمان و به رگبار مسلسل بستن آنان و عبور از روی اجساد مطهر آنان، به پیروزی نظامی بزرگی نایل آمده است كه به یكدیگر تبریك می‌گویند.
ما از اول قیام، شهدا خیلی داشتیم. چه قبل از انقلاب و چه بعدش. لكن مسئله حجاز، مسئله دیگری است. مسئله حجاز، مسئله بزرگ‌ترین مقامات قدس اسلامی است. شكستن كعبه، مسئله‌ای نیست كه بشود ازش همین‌طوری گذشت. اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه كسانی كه به ما بدی كردند، بگذریم، نمی‌توانیم از مسئله حجاز بگذریم. مسئله حجاز، یك باب دیگری است، غیر از مسائل دیگر.
این توطئه از سابق بود؛ هیچ سابقه نداشت كه در سال‌های سابق، قبل از این‌كه حجاج بروند، ملك سعود برای من پیام بفرستد و از من تشكر كند كه شما گفتید كه اینجا آرامش باشد».

وبگردی
(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی
(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی - با اینکه عوامل اطلاعاتی عربستان، پیش از آغاز عملیات بازداشت و قتل خاشقجی، دوربین‌های امنیتی را از کار انداختند، اما روز گذشته تصاویر زیر در شبکه‌های اجتماعی و همچنین برخی سایت‌های عربی مخالف رژیم سعودی منتشر شده است. هنوز مشخص نیست که این تصاویر، واقعاً مربوط به این جنایت است، یا اینکه آن را شبیه‌سازی و صحنه‌سازی کرده‌اند. و همینطور هیچ مرجع رسمی این تصاویر را تایید نکرده است.
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.