جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

بیانات امام خمینی(ره)


بیانات امام خمینی(ره)
جناب حجت‌‌الا‌سلا‌م دانشمند محترم آقای مفتح و ۲ نفر از پاسداران عزیز اسلا‌م رحمت‌الله علیهم به فیض شهادت رسیدند و به بارگاه ابدیت بار یافتند و در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفریدند و آتش نهضت اسلا‌می را افروخته‌تر و جنبش قیام ملت را متحرک‌تر کردند، خدایشان در جوار رحمت واسعه خود بپذیرد و از نور عظمت خود بهره دهد. امید بود از دانش استاد محترم و از زبان و قلم او بهره‌ها برای اسلا‌م و پیشرفت نهضت برداشته شود و امید است از شهادت امثال ایشان بهره‌ها برداریم. من شهادت را بر این مردان برومند اسلا‌م تبریک و به بازماندگان آنان و ملت اسلا‌م تسلیت می‌گویم. (پیام حضرت امام (ره) به مناسبت شهادت آیت‌الله مفتح)
همین امروز که در روزنامه من دیدم این‌عیال مرحوم آقای مفتح می‌گوید که ما افتخار می‌کنیم که یک شهید دادیم، یک مردی که بانوانش این‌طور باشند که به شهادت سرپرست‌شان، آن هم یک چنین سرپرستی، افتخار بکنند، ... یک چنین ملتی را آقای کارتر از نظامی می‌ترساند؟ (مصاحبه با حسنین هیکل ۲۸/۹/۵۸)
من نمی‌دانم که اول باید به شما که بستگان ایشان هستید تبریک بگویم، برای یک چنین شخصیتی که داشتید و افتخاری که برای شماها حاصل شد یا تسلیت بگویم برای اینکه ما کسی را از دست دادیم که امید بود که بیشتر از اینها خدمت کند. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
امیدوارم که مرحوم آقای مفتح که من سوابق با ایشان دارم ملحق شوند به آن شهدایی که درصدر اسلا‌م بودند و وظیفه ما هم ادامه همین راه است. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
همین که یک جوانی که یک چنین پدری را از دست داده می‌رود و می‌گوید افتخار می‌کنیم و ما در این جمع هم که ایشان هم در روزنامه من دیدم که ایشان هم همین مطلب را گفتند، این تحول اسباب دلخوشی است، برای ما و برای اسلا‌م. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
جاویدان است نام آنهایی که برای خدا انجام ‌وظیفه می‌کنند و در حال انجام‌ وظیفه به شهادت می‌رسند و پیش خدای تبارک و تعالی اینها مقام خاصی دارند. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
اینها این شخصیت‌ها را یکی بعد از دیگری ترور می‌کنند، به خیال اینکه ضربه می‌زنند در صورتی که در هر تروری ما می‌بینیم که این بازار نهضت گرم‌تر می‌شود. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
اینکه ما را می‌ترسانند از اینکه نظامی می‌آید و چه، این حرف‌ها شعر است، بر فرض هم که بیاید این سرزمین دیگر از نظامی نمی‌ترسد. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌‌الله مفتح)
این روزهای بزرگ را بزرگ بشمارید، اربعین‌ها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید. در موارد شهادت عزیزان ما، آنها را هم بزرگ بشمارید. مثل روز مفتح رحمه‌الله تعالی، اینهایی که در خدمت اسلا‌م بودند و دشمنان اسلا‌م آنها را شهید کردند. ۲۵۵/ آذر/ ۶۰)
بحمدالله در این نهضت اسلا‌می این تحول بزرگ حاصل شد که هیچ‌یک از این دو طایفه (روحانی و دانشگاهی) خودشان را از دیگری انشاالله جدا نمی‌کنند. ۲۷۷/ آذر/۵۹)
آن وحشتی که دانشگاهی‌ها از معمم داشتند و آن وحشتی که معممین از دانشگاهی‌ها داشتند به اذن خدای تبارک و تعالی مرتفع شد. ۲۷۷/آذر/ ۵۹)
حالا‌ شما برادران دانشگاهی و برادران روحانی در کنار هم برای رفع مشکلا‌ت و برای به پیروزی رساندن انقلا‌ب مجتمع هستید. ۲۷۷/آذر/ ۵۹)
سد عظیمی که بین فیضیه و دانشگاه کشیده بودند آن سد را شما شکستید. ۲۷۷/آذر/ ۵۹)
● بیانات شهیدمفتح
▪ هراسی از تروریسم نداریم
استعمار، استعمار است- دشمن، دشمن است- قدرت‌های ضدخلقی و ضدانسانی و ضدبشری در شرق و غرب برای ما تفاوت نمی‌کند. ما یک منطق داریم و آن منطق، منطق اسلا‌م و حرکت، حرکت اسلا‌می است. اینجا مرحله حساس حرکت است و خیلی هشیاری می‌خواهد.
بیش از هر چیز امروز برای جوانان ما و امت به‌پاخاسته ما مطالعه در مکتب اسلا‌م و برنامه‌های اجتماعی اسلا‌می و ایدئولوژی اسلا‌م لا‌زم است.
عامل پیشرفت انقلا‌ب اسلا‌می ما همین طبقه محروم بودند. ‌
این ملت به‌پاخاسته آگاه ما دیگر فریب نمی‌خورد و دنیا به روح نهضت، به واقعیت نهضت اسلا‌می ملت ایران پی برده است. ‌
شهدای ما به خاطر اسلا‌م است، مبارزات به خاطر اسلا‌م است، زندان رفتن‌ها، شکنجه دیدن‌ها، محرومیت‌ها، این همه فحش که خوردیم و می‌خوریم و خواهیم خورد به خاطر این است که اشخاصی هستیم متعلق به اسلا‌م.
محال است یکی از برنامه‌های اسلا‌م را از دست بدهم و با آن معامله کنم، با هیچ گروه و هیچ دسته. ناراحت می‌شوند بشوند، حمله می‌کنند بکنند، مگر ما می‌توانیم وظیفه‌های اسلا‌می را به خاطر اینکه یک گروهی ناراحت نشوند، رها کنیم.
گروه‌هایی پیدا شده‌اند به اصطلا‌ح مسلمان، علا‌قه‌مند به حکومت اسلا‌م، اما از امام، مسلمان‌تر شده‌اند، واقعا عجیب است درست مثل خوارجی که خودشان را از علی(ع) مسلمان‌تر می‌دانستند و به علی(ع) اشکال اسلا‌می می‌گرفتند.
این انقلا‌ب از مراکز روحانی شروع و در پایگاه‌های مساجد تقویت و به وسیله ملت مسلمان پاینده شد. ‌
جهاد اسلا‌می باید با خلوص کامل و دور از هر نوع زیادت‌طلبی و عوامل مادی باشد.
به نام خدا و در راه خدا بجنگید و با کسانی که سد راه هدایت و سعادتند نبرد کنید اما در این نبرد از زیاده‌روی اجتناب کنید. ‌
آن خدایی که رهبر عزیز را که نیمه‌شب از خانه‌اش در قم بیرون آوردند و بعد او را تنها بودند به ترکیه و بعد در آنجا و عراق چه مشکلا‌تی برایشان پیش آوردند، آن خدایی که رهبر را حفظ کرد، مطمئنا هم‌اکنون و بعد هم رهبر را حفظ خواهد کرد. (سخنرانی قبل از تشریف‌فرمایی حضرت امام به ایران از پاریس در پاسخ نگرانی‌های مردم از خطرات احتمالی برای امام)
ابرقدرت‌ها هرگز نمی‌توانند در برابر این انقلا‌ب اسلا‌می ایستادگی کنند. ‌
مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین می‌کنند. ‌
در یک حرکت، در یک نهضت، حتما ایدئولوژی لا‌زم است و باید باشد. ‌
برنامه پیامبران علا‌وه‌بر عبادت، حکومت است. ‌
برای انقلا‌ب در جامعه ارکانی نیاز است، اول رهبری آگاه، بیدار، هشیار و آسمانی دوم زمینه نهضت و انقلا‌ب.
نجات ما، انقلا‌ب ما در اثر اسلا‌م بود و در ادامه‌اش و رسیدنش به پیروزی کامل باید در لوای اسلا‌م باشد. ‌
انقلا‌ب، اسلا‌می- جمهوری، اسلا‌می- قوانین، اسلا‌می- حکومت و خلا‌صه ‌مدار و معیار حرکت ما همه بر محور اسلا‌م است. ‌
بیاییم و مانند گذشته و قبل از پیروزی انقلا‌ب، دست در دست هم بگذاریم و استمرار پیروزی را تضمین کنیم. این رسالت تو برادر و خواهر دانشجو است، این رسالت تو طلبه حوزه‌های علمیه است، این رسالت قشر دانشگاهی، روحانی و همه اقشار است. ‌
امروز مساله مهم برای ملت ما توجه به مسائل اساسی اجتماعی است. ‌


منبع : روزنامه اعتماد ملی

مطالب مرتبط

کارنامه مهندس مهدی بازرگان

کارنامه مهندس مهدی بازرگان
مهندس مهدی بازرگان در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد. پدرش حاج عباسقلی بازرگان (تبریزی) از تجار دیندار، روشنفکر و سرشناس زمان خود بود. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سلطانیه تهران و متوسطه را در دارالمعلمین مرکزی به پایان رسانید و در سال ۱۳۰۶ جزء اولین گروه محصلین ممتاز کشور، برای تحصیل به فرانسه اعزام شد. بازرگان پس از طی دوره مقدماتی و قبولی در کنکور سراسری کشور فرانسه، از بین دانشجویان اعزامی، اولین ایرانی بود که وارد تحصیلات عالی دانشگاهی شد و مورد تشویق وزیر فرهنگ وقت قرار گرفت. در سال ۱۳۱۳ پس از هفت سال تحصیل در فرانسه به کشور بازگشت و به خدمت نظام وظیفه رفت. از تاسیس دانشگاه تهران بیش از دو سال نگذشته بود که در سال ۱۳۱۵ به عنوان اولین دانشیار در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد.
او به زودی شایستگی خود را نشان داد و دو دوره متوالی ریاست دانشکده فنی را بر عهده گرفت. در سال ۱۳۳۰، توسط مرحوم دکتر مصدق به ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد و با حمایت مردم موفق به خلع ید از انگلیسی ها و با همت متخصصان ایرانی موفق به راه اندازی و اداره صنایع عظیم نفت شد. در سال ۱۳۳۱ مسوول احداث شبکه لوله کشی آب تهران شد و آن را به ثمر رساند. پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به دلیل اعتراض مکتوب علیه انتخابات غیرقانونی مجلس شورای ملی، در بهمن ۱۳۳۲ از خدمات دولتی و استادی دانشگاه برکنار شد، همزمان وی به جریان نهضت مقاومت ملی پیوست و در اعتراض به حکومت کودتا با یاران خود فعال شد. از این زمان او رسماً وارد گود سیاست شده و از دانشگاه به زندان راه یافت.
پس از کشف چاپخانه مخفی این نهضت، به مدت هشت ماه توسط لشگر دو زرهی ارتش زندانی شد و در همین زندان بود که کتاب «عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان» را به رشته تحریر درآورد. بازرگان در تشکیل جبهه ملی دوم و مبارزات سیاسی فعالیتی موثر داشت و در بهار سال ۱۳۴۰ همراه با آیت الله طالقانی و دکتر سحابی «نهضت آزادی ایران» را پایه گذاری کرد و به نهضت مقاومت ملی نیرویی دوباره داد و نیروهای ملی و مذهبی را در این جمعیت سازمان و توانایی بخشید. او در این سال ها ضمن فعالیت سیاسی همواره فعالیت های دینی و تبلیغی خود را با رویکرد نواندیشی دینی در محافل دانشجویی و مردمی ادامه داد. تلاش او براین بود که چهره راستین اسلام را از خرافات و پیرایه ها جدا کرده و به نسل جوان بشناساند. در سال ۱۳۴۰ به همراه آیت الله طالقانی و دکترسحابی جریان نهضت آزادی را راه اندازی کرد. حرکت و فعالیت شتابان این جمعیت در آستانه انقلاب شاهی، مهندس بازرگان را به همراه سایر بنیانگذاران نهضت آزادی ایران راهی زندان کرد و پس از محاکمه یی طولانی در سال ۱۳۴۲ توسط ارتش شاهی به ۱۰ سال زندان محکوم شد و در اوایل آبان ۱۳۴۴ به علت اعتصاب در زندان، همراه با ۱۷ تن از یاران به دژ (زندان) برازجان تبعید شد. در آبان ۱۳۴۶ پس از تحمل پنج سال اسارت آزاد شد. مهندس بازرگان در طول اسارت به مناسبت های مختلف سخنرانی داشت و به تحقیق و تالیف پرداخت که حاصل آن دو مقدمه بر کتاب، تلخیص یک کتاب، ارائه هفت مقاله و ۱۱ جلد کتاب علمی و تحقیقی شامل تبلیغ پیغمبر، سازگاری ایرانی، نهضت آزادی هند، بعثت و ایدئولوژی، آموزش قرآن (۱) و (۲) و (۳)، باد و باران در قرآن، پدیده های جوی و سیر تحول قرآن (۱) و (۲) هستند.
فعالیت های دینی بازرگان، همیشه بر فعالیت های سیاسی او مقدم بود. از اوان تدریس در دانشگاه، با دانشجویان محشور بود و با آنان در تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان و سپس در انجمن اسلامی معلمان و بعدها در تشکیل انجمن های اسلامی مهندسین و پزشکان مشارکت داشت. اولین نمازخانه را در دانشکده فنی در محیط دانشگاه تهران ایجاد کرد و با ایراد سخنرانی های متعدد در مجالس و محافل مذهبی و علمی، خلاء اعتقادی و علمی جوانان را پر می کرد و در برابر تبلیغات ضد دین حزب توده و جریان های تجددزده و دین ستیز، نقشی موثر داشت و پشتوانه علمی و معنوی جوانان دین مدار بود. بازرگان اولین تالیف دینی خود را با عنوان «نماز» بین سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ برای جوانان نوشت و با هزینه شخصی به چاپ رسانید. نسخه یی از چاپ پنجم آن (اسفند ۱۳۲۲) در دست است. از دیگر آثار دینی او «مذهب در اروپا»، «مطهرات در اسلام»، «کار در اسلام»، «راه طی شده»، «اختیار» و «پراگماتیسم در اسلام» در دهه ۱۳۲۰ و «از خداپرستی تا خودپرستی» و «آموزش قرآن» در سه جلد در دهه ۱۳۳۰ است. از زنده یاد مهندس بازرگان بیش از ۱۰۰ اثر مذهبی و ۱۶ اثر قرآنی بر جای مانده است.
بازرگان از نظر علمی و فنی نیز فعال بود و پس از شهریور ۱۳۲۰ از بانیان تاسیس «کانون مهندسین» بود. در دومین سال تاسیس کانون مهندسین، اولین اعتصاب صنفی مهندسین به بار نشست و تحولی عمیق در ارجاع مسوولیت و میدان فعالیت به متخصصان به وجود آورد و راه اصلاحات باز شد. واگذاری مسوولیت ادارات و کارخانجات به تحصیلکرده ها و مهندسان و حق داشتن دو نماینده منتخب از هر دانشکده در شورای دانشگاه، از دستاوردهای این اعتصاب صنفی است. او در پایه گذاری و انتشار مجله «صنعت» نقشی اساسی داشت و با انجام کارهای تحقیقاتی و انتشار نتایج آن در قالب مقالات و کتاب های علمی از خود دستاوردهای ارزنده یی به یادگار گذاشته است؛ در وصف صنعت (۱۳۱۵)، زندان هارون یا آتشکده ساسانی (۱۳۲۳)، دیاگرام عمومی برای گازها و هوای مرطوب (۱۳۲۳)، سازمان مسافربری شهرستان تهران (۱۳۲۳)، صفحه محاسبه (۱۳۲۳)، ترمودینامیک صنعتی (۱) و (۲) (۱۳۲۳)، تعیین شرایط هوای مطبوع (۱۳۲۶)، آینه صنعت در ایران (۱۳۲۸)، خشک کردن هوا بدون ماشین مبرد (۱۳۲۹)، مهندس خارجی (۱۳۳۴) و بسازیم یا برایمان بسازند (۱۳۳۵)، باد و باران در قرآن (۱۳۴۳)، پدیده های جوی (۱۳۴۳)، سیر تحول قرآن (۱) و (۲) (۱۳۴۴)، بررسی نظریه اریک فروم (۱۳۵۵) و علمی بودن مارکسیسم (۱۳۵۶) از آثار علمی و فنی فعالیت های مذکور است.
فعالیت های اجتماعی و سیاسی مهندس بازرگان بسیار چشمگیر و به مناسبت های مختلف در جمع دانشجویان یا در محافل مذهبی و سیاسی به صورت سخنرانی ارائه شده و سپس تکمیل و توسعه یافته و به صورت رساله و کتاب منتشر شده است که حاصل آن بیش از ۷۰ اثر اجتماعی و ۱۶۰ اثر سیاسی است.
بازرگان پس از آزادی از زندان به فعالیت های علمی، اجتماعی و دینی خود بازگشت و همت خود را بر اساس ایده یی که در سال ۱۳۳۶ در کتاب «احتیاج روز» بر آن انگشت گذاشته بود، صرف رونق بخشیدن به اجتماعات آرمانی، انجمن های اسلامی و تشکل های صنفی و صنعتی کرد. او در سال ۱۳۵۶ در تشکیل «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» نقش موثری ایفا کرد و در ائتلاف نیروها و سمت دهی به مبارزات مردمی علیه رژیم ستمشاهی، سهمی بسزا داشت.
در آستانه انقلاب او تنها کسی بود که همگان بر انتخابش در پست نخست وزیری دولت انقلاب اجماع داشتند.
در ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب به عنوان نخست وزیر برگزیده شد، اعتصابات صنعت نفت را سامان بخشید و دولت موقت انقلاب را تشکیل داد و به مدت ۹ ماه، سکان کشتی توفان زده دولت را در دست گرفت و هر چه در توان داشت در برقراری نظم و اجرای قانون و ایجاد آرامش به کار بست ولی در مقابل نیروهای تندرو و معاند استعفا را برگزید و از فعالیت در دولت کناره گرفت ولی آرام ننشست و در اولین انتخابات مجلس، با آرای بسیار بالایی به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد و در فراکسیون اقلیت مجلس همراه با سایر نمایندگان همفکر، به نقد روند انقلاب و مسوولان پرداخت و آفات و انحرافات آن روز جامعه را، هر طور که توانست به تصویر کشید. بازرگان در خارج از مجلس نیز از طریق «نهضت آزادی ایران» فعالیت سیاسی داشت و با درج مقاله و سخنرانی در محافل اجتماعی و ارسال نامه های سرگشاده به مسوولان، همواره در ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از مرزهای آزادی، مدارا و ارزش های اخلاقی سختکوش و خستگی ناپذیر می نمود. مهندس بازرگان سرانجام وقتی در آخر دی ماه ۱۳۷۳ ایران را به قصد معالجه ترک گفته بود، در نیمه راه، بنا بر مشیت الهی، چشم از جهان فرو بست در حالی که میراثی عظیم با بیش از ۳۵۰ کتاب، مقاله و سخنرانی و شاگردان و شیفتگان بسیار از خود بر جای گذاشت. یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی