یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

بیانات امام خمینی(ره)


بیانات امام خمینی(ره)
جناب حجت‌‌الا‌سلا‌م دانشمند محترم آقای مفتح و ۲ نفر از پاسداران عزیز اسلا‌م رحمت‌الله علیهم به فیض شهادت رسیدند و به بارگاه ابدیت بار یافتند و در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفریدند و آتش نهضت اسلا‌می را افروخته‌تر و جنبش قیام ملت را متحرک‌تر کردند، خدایشان در جوار رحمت واسعه خود بپذیرد و از نور عظمت خود بهره دهد. امید بود از دانش استاد محترم و از زبان و قلم او بهره‌ها برای اسلا‌م و پیشرفت نهضت برداشته شود و امید است از شهادت امثال ایشان بهره‌ها برداریم. من شهادت را بر این مردان برومند اسلا‌م تبریک و به بازماندگان آنان و ملت اسلا‌م تسلیت می‌گویم. (پیام حضرت امام (ره) به مناسبت شهادت آیت‌الله مفتح)
همین امروز که در روزنامه من دیدم این‌عیال مرحوم آقای مفتح می‌گوید که ما افتخار می‌کنیم که یک شهید دادیم، یک مردی که بانوانش این‌طور باشند که به شهادت سرپرست‌شان، آن هم یک چنین سرپرستی، افتخار بکنند، ... یک چنین ملتی را آقای کارتر از نظامی می‌ترساند؟ (مصاحبه با حسنین هیکل ۲۸/۹/۵۸)
من نمی‌دانم که اول باید به شما که بستگان ایشان هستید تبریک بگویم، برای یک چنین شخصیتی که داشتید و افتخاری که برای شماها حاصل شد یا تسلیت بگویم برای اینکه ما کسی را از دست دادیم که امید بود که بیشتر از اینها خدمت کند. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
امیدوارم که مرحوم آقای مفتح که من سوابق با ایشان دارم ملحق شوند به آن شهدایی که درصدر اسلا‌م بودند و وظیفه ما هم ادامه همین راه است. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
همین که یک جوانی که یک چنین پدری را از دست داده می‌رود و می‌گوید افتخار می‌کنیم و ما در این جمع هم که ایشان هم در روزنامه من دیدم که ایشان هم همین مطلب را گفتند، این تحول اسباب دلخوشی است، برای ما و برای اسلا‌م. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
جاویدان است نام آنهایی که برای خدا انجام ‌وظیفه می‌کنند و در حال انجام‌ وظیفه به شهادت می‌رسند و پیش خدای تبارک و تعالی اینها مقام خاصی دارند. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
اینها این شخصیت‌ها را یکی بعد از دیگری ترور می‌کنند، به خیال اینکه ضربه می‌زنند در صورتی که در هر تروری ما می‌بینیم که این بازار نهضت گرم‌تر می‌شود. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌الله مفتح)
اینکه ما را می‌ترسانند از اینکه نظامی می‌آید و چه، این حرف‌ها شعر است، بر فرض هم که بیاید این سرزمین دیگر از نظامی نمی‌ترسد. (حضرت امام در دیدار با خانواده شهید آیت‌‌الله مفتح)
این روزهای بزرگ را بزرگ بشمارید، اربعین‌ها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید. در موارد شهادت عزیزان ما، آنها را هم بزرگ بشمارید. مثل روز مفتح رحمه‌الله تعالی، اینهایی که در خدمت اسلا‌م بودند و دشمنان اسلا‌م آنها را شهید کردند. ۲۵۵/ آذر/ ۶۰)
بحمدالله در این نهضت اسلا‌می این تحول بزرگ حاصل شد که هیچ‌یک از این دو طایفه (روحانی و دانشگاهی) خودشان را از دیگری انشاالله جدا نمی‌کنند. ۲۷۷/ آذر/۵۹)
آن وحشتی که دانشگاهی‌ها از معمم داشتند و آن وحشتی که معممین از دانشگاهی‌ها داشتند به اذن خدای تبارک و تعالی مرتفع شد. ۲۷۷/آذر/ ۵۹)
حالا‌ شما برادران دانشگاهی و برادران روحانی در کنار هم برای رفع مشکلا‌ت و برای به پیروزی رساندن انقلا‌ب مجتمع هستید. ۲۷۷/آذر/ ۵۹)
سد عظیمی که بین فیضیه و دانشگاه کشیده بودند آن سد را شما شکستید. ۲۷۷/آذر/ ۵۹)
● بیانات شهیدمفتح
▪ هراسی از تروریسم نداریم
استعمار، استعمار است- دشمن، دشمن است- قدرت‌های ضدخلقی و ضدانسانی و ضدبشری در شرق و غرب برای ما تفاوت نمی‌کند. ما یک منطق داریم و آن منطق، منطق اسلا‌م و حرکت، حرکت اسلا‌می است. اینجا مرحله حساس حرکت است و خیلی هشیاری می‌خواهد.
بیش از هر چیز امروز برای جوانان ما و امت به‌پاخاسته ما مطالعه در مکتب اسلا‌م و برنامه‌های اجتماعی اسلا‌می و ایدئولوژی اسلا‌م لا‌زم است.
عامل پیشرفت انقلا‌ب اسلا‌می ما همین طبقه محروم بودند. ‌
این ملت به‌پاخاسته آگاه ما دیگر فریب نمی‌خورد و دنیا به روح نهضت، به واقعیت نهضت اسلا‌می ملت ایران پی برده است. ‌
شهدای ما به خاطر اسلا‌م است، مبارزات به خاطر اسلا‌م است، زندان رفتن‌ها، شکنجه دیدن‌ها، محرومیت‌ها، این همه فحش که خوردیم و می‌خوریم و خواهیم خورد به خاطر این است که اشخاصی هستیم متعلق به اسلا‌م.
محال است یکی از برنامه‌های اسلا‌م را از دست بدهم و با آن معامله کنم، با هیچ گروه و هیچ دسته. ناراحت می‌شوند بشوند، حمله می‌کنند بکنند، مگر ما می‌توانیم وظیفه‌های اسلا‌می را به خاطر اینکه یک گروهی ناراحت نشوند، رها کنیم.
گروه‌هایی پیدا شده‌اند به اصطلا‌ح مسلمان، علا‌قه‌مند به حکومت اسلا‌م، اما از امام، مسلمان‌تر شده‌اند، واقعا عجیب است درست مثل خوارجی که خودشان را از علی(ع) مسلمان‌تر می‌دانستند و به علی(ع) اشکال اسلا‌می می‌گرفتند.
این انقلا‌ب از مراکز روحانی شروع و در پایگاه‌های مساجد تقویت و به وسیله ملت مسلمان پاینده شد. ‌
جهاد اسلا‌می باید با خلوص کامل و دور از هر نوع زیادت‌طلبی و عوامل مادی باشد.
به نام خدا و در راه خدا بجنگید و با کسانی که سد راه هدایت و سعادتند نبرد کنید اما در این نبرد از زیاده‌روی اجتناب کنید. ‌
آن خدایی که رهبر عزیز را که نیمه‌شب از خانه‌اش در قم بیرون آوردند و بعد او را تنها بودند به ترکیه و بعد در آنجا و عراق چه مشکلا‌تی برایشان پیش آوردند، آن خدایی که رهبر را حفظ کرد، مطمئنا هم‌اکنون و بعد هم رهبر را حفظ خواهد کرد. (سخنرانی قبل از تشریف‌فرمایی حضرت امام به ایران از پاریس در پاسخ نگرانی‌های مردم از خطرات احتمالی برای امام)
ابرقدرت‌ها هرگز نمی‌توانند در برابر این انقلا‌ب اسلا‌می ایستادگی کنند. ‌
مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین می‌کنند. ‌
در یک حرکت، در یک نهضت، حتما ایدئولوژی لا‌زم است و باید باشد. ‌
برنامه پیامبران علا‌وه‌بر عبادت، حکومت است. ‌
برای انقلا‌ب در جامعه ارکانی نیاز است، اول رهبری آگاه، بیدار، هشیار و آسمانی دوم زمینه نهضت و انقلا‌ب.
نجات ما، انقلا‌ب ما در اثر اسلا‌م بود و در ادامه‌اش و رسیدنش به پیروزی کامل باید در لوای اسلا‌م باشد. ‌
انقلا‌ب، اسلا‌می- جمهوری، اسلا‌می- قوانین، اسلا‌می- حکومت و خلا‌صه ‌مدار و معیار حرکت ما همه بر محور اسلا‌م است. ‌
بیاییم و مانند گذشته و قبل از پیروزی انقلا‌ب، دست در دست هم بگذاریم و استمرار پیروزی را تضمین کنیم. این رسالت تو برادر و خواهر دانشجو است، این رسالت تو طلبه حوزه‌های علمیه است، این رسالت قشر دانشگاهی، روحانی و همه اقشار است. ‌
امروز مساله مهم برای ملت ما توجه به مسائل اساسی اجتماعی است. ‌


منبع : روزنامه اعتماد ملی

مطالب مرتبط

ناشنیده‌ای از سید احمد خمینی

ناشنیده‌ای از سید احمد خمینی
۲۴ اسفند ۱۳۲۴ متولد شد و ۲۶ اسفند ۱۳۷۳ به دیار یار شتافت. چنان سریع و پرشتاب به پدر پیوست که معلوم بود، همان چند سال فراق پدر، با او چه کرده است! پس از پدر هرجا می‌رفت، عطر و بوی خمینی از او به مشام می‌رسید و گاه که عرصه خیلی بر او تنگ می‌شد، فارغ از روال رسمی مجالس سخن و دیدار، آهی می‌کشید و غمگینانه می‌گفت: دلم برای او خیلی تنگ شده است و چه زیبا گفت، همسر فاضله‌اش که او همچون ماه به دور خورشید در گردش و طواف بود؛ صادق، صمیمی، مخلص، وفادار و امام که به سختی درباره افراد شهادت می‌داد و فارغ از رابطه پدر و فرزندی در پیامی درباره وی، چنین شهادت داد: «اینجانب در پیشگاه مقدس حق، شهادت می‌دهم که احمد از اول انقلاب تاکنون و از پیش از انقلاب، در زمانی که وارد این نحو مسائل سیاسی شده است، از او رفتار یا گفتاری که برخلاف ایده انقلاب اسلامی ایران باشد، ندیدم و در تمام مراحل از انقلاب پشتیبانی کرده و در مرحله پیروزی شکوهمند انقلاب، معین و کمک‌‌کار من بوده است و خود نیز می‌گفت، از زمانی که خود را شناخته، لحظه‌ای از خدمت به آرمان‌های امام سر باز نزده است.
در ماجرای تبعید امام(ره) از نجف به بصره به قصد کویت، در آن بیابان خشک و برهوت که امام جز خدا همراهی نداشت، این او بود که در آن بیابان غربت و درد، پروانه‌وار به دور شمع امام(ره) می‌چرخید و سرانجام همو بود که با تیزبینی خاص خویش، مهاجرت به فرانسه را به امام(ه) پیشنهاد کرد و امام(ه) هم پذیرفت.
همسر او می‌گوید، در دوران تبعید امام(ره) وقتی احمد برای درس به بیرون می‌رفت، هیچ‌گاه امید بازگشت او به خانه را نداشته است، زیرا هر لحظه احتمال دستگیری‌اش را می‌داد.
خود او می‌گفت: به جای این‌که به درس و مباحث علمی‌ برسم، ترجیح می‌دهم خود را قربانی انقلاب، امام و مردم کنم و سپر دردها و رنج‌های امام باشم.
همو بود که پس از درگذشت برادر مجتهدش، مرحوم حاج‌آقا مصطفی خمینی در آن شرایط سخت نجف، بار سنگینی را به دوش کشید تا ضربه و فشار کمتری به امام(ه) و اصحاب او وارد آید.
این اواخر به روستایی در حواشی قم رفت و در خانه‌ای کاهگلی، سه ماه را با کتاب «اربعین» امام(ه) گذری کرد، چه از عارفی شنیده بود که چند ماه بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده است و او می‌خواست از همین اوقات، بهترین آمادگی‌ها را برای دیدار یار فراهم کند.
از او که حقیقتا «آقازاده» و «امام‌زاده» بود، ماترک و ارثی باقی نماند و این از وصیت‌نامه او روشن است و البته از پدری همچون امام(ه)، عجیب نیست که چنین فرزندی را در زهد و سادگی تربیت کند که مثل خود او دار و ندارش را به پای مردم و نهضت و کشور بریزد و هیچ اندوخته‌ای فراهم نیاورد.
به وصیت‌نامه‌اش بنگرید که سرفرازانه در بندی از آن می‌نویسد: من شخصا در هیچ بانک و مؤسسه‌ یا شرکتی و از این قبیل، وجهی (مالی) ندارم و اگر مختصر پولی در بانک تعاون اسلامی دارم، شهریه‌های مراجع بزرگوار قم است که باید صرف فقرا شود.
آقای طاهری خرم‌آبادی نقل می‌کرد که زمانی پس از رحلت حاج‌احمد‌آقا، خدمت آیت‌الله وحید خراسانی رسیدم و دیدم بسیار متأثر است. از ایشان علت را که پرسیدم، گفت: احمدآقا کمی پیش از رحلتش اینجا بود. از ایشان پرسیدم در این مدت خواب امام(ره) را ندیده‌ای، که گفت، بله، یک بار در خواب، امام(ه) را دیدم و از او پرسیدم، آخرت چگونه است، فرموده بودند: احمد، من گذشتم، ولی بسیار سخت بود. وی می‌گفت: پدرم در خواب دستش را تکان داد و گفت‌: احمد: حتی اگر دستت را مثل من این‌طوری حرکت بدهی، این تکان دست در اینجا همراه توست و باید برای آن پاسخی داشته باشی! او می‌گفت: وقتی از امام(ه) پرسیدم چه باید کرد، سه بار به من فرمودند: احمد خوب شو، خوب شو، خوب شو و او که خوب بود، تصمیم گرفت، خوب‌تر شود و خوب‌تر برود و خوب‌تر محشور شود.
او در همان خانه کاهگلی قم، تا پاسی از شب به عبادت می‌گذرانید و به عاقبت کار اندیشید و عجب این‌که به درستی گفته بود، من سه ماه بیشتر در این دنیا مهمان شما نیستم. این اواخر از همه اطرافیان، بی هیچ سابقه‌ای حلالیت می‌طلبید و همه در شگفت از این رفتاری که برای آنان ابهام داشت و عجیب‌تر از وصیت فرزندان امام، یکی وصیت حاج‌آقامصطفی به پدر است و دیگری وصیت حاج‌احمدآقا به مادرش و چه رازی در این ارتحال زودهنگام دو برادر است، خدا می‌داند و بس!
درود و رحمت خدا بر او و پدر و برادرش باد که تا عالم و آدم است، از خاندان خمینی، جز به عظمت و اخلاص و پاکی و نیکی یاد نخواهد شد.

وبگردی
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند