سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

سیاست‌های تولید محصول سالم


سیاست‌های تولید محصول سالم
● واژگان
▪ سیستم:
مجموعه‌ای‌ست که در آن تمام اجزای تشکیل دهنده‌ی آن با هم در ارتباط هستند و به‌صورت یکپارچه عمل می‌کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از هم نیستند.
▪ سیستم کشاورزی:
منظور از سیستم کشاورزی اجزای تشکیل دهنده آن اعم از خاک، گیاه، میکروارگانیسم ها، انسان، حشرات و... با هم در ارتباط نزدیکی هستند که به صورت یکپارچه با هم عمل می کنند و هیچ یک از این اجزاء را نباید به‌صورت مجزا درنظر گرفت که برخلاف کشاورزی مدرن و صنعتی درکشاورزی اکولوژیک کشاورزی به‌عنوان یک سیستم درنظرگرفته می‌شود.
▪ فناوری‌های بوم سازگار:
فناوری‌هایی که با محیط زیست سازگار بوده و استفاده از روش‌ها و عملیاتی که بر خلاف جهت محیط نباشند، برای بارور و حاصلخیز کردن خاک کشاورزی از کودهای بیولوژیک (کودهای زیستی) که منشا زیستی و طبیعی دارند استفاه می‌کنیم بنابراین بوم سازگار بوده و تکنولوژیی است که با محیط و کشت بوم هم خوانی دارد، این درحالی‌ست که کاربرد کود شیمیایی برای حاصلخیز کردن خاک بوم سازگار نیست چراکه از مواد غیرطبیعی و برون مزرعه‌ای استفاده می‌شود و با کشت بوم و مزرعه هم‌خوانی ندارد.
▪ اکولوژی:
اکولوژی از دو واژه‌ی (Okios) به‌معنای مسکن، بستر زیست، خانه یا محل زندگی و (Logos) به معنای شناخت، علم یا دانش تشکیل شده و معنای رایج آن عبارتست از، مطالعه‌ی موجودات زنده در بستر زیست‌شان. به عبارت دیگر اکولوژی عبارت است از، علم بررسی روابط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با محیط اطراف‌شان، که معادل فارسی واژه‌ی بوم شناسی، محیط شناسی و کد شناسی است.
▪ اکوسیستم:
از دو واژه‌ی اکولوژیکی(Ecological) و سیستم(system) تشکیل شده است و به مجموعه‌ی موجودات زنده و محیط اطراف آن‌ها، اکوسیستم گفته می‌شود.
▪ آشیان اکولوژیکی یا نیچ اکولوژیکی:
محدوده‌ی اطراف موجود زنده که فعالیت‌های حیاتی خود را انجام داده و نیازهایش را تامین می‌کند؛ از سویی در نظرگرفتن نقش موجود در آن محدوده را نیچ اکولوژیکی گویند، برای نمونه نیچ اکولوژیکی تمساح، برکه و قسمتی از خشکی اطراف آن است.
▪ اکوسیستم کشاورزی:
از نظر اکولوژیکی، کشاورزی نوعی همزیستی میان انسان، گیاه، میکروارگانیسم‌ها و حیوانات است.
▪ کشاورزی پایدار:
نوعی ازسیستم کشاورزی که در آن با به‌کارگیری حداقل نهاده‌ها وعوامل مصنوعی و شیمیائی خارجی، بتوان عملکرد مطلوبی بدست آورد؛ به شیوه‌ای که حداقل تاثیر سوء بر محیط زیست گذاشته شود، کشاورزی پایدار در دراز مدت کیفیت محیط و منابع طبیعی را ارتقاء می‌دهد.
▪ کشاورزی اکولوژیک:
شاخه‌ای از کشاورزی پایدار که در کاربرد مفاهیم و اصول اکولوژی برای طراحی و مدیریت اکوسیستم‌های زراعی را شامل می‌شود، در کشاورزی اکولوژیک به‌جای استفاده‌ی زیاد از نهاده‌های خارجی، به مدیریت و کنترل اکوسیستم مزرعه بیشتر توجه می‌شود؛ که با نام‌های کشاورزی بوم شناختی و اگرو اکولوژی نیز بیان می‌شود.
▪ کشاورزی ارگانیک(کشاورزی زیستی):
شاخه‌ای از کشاورزی پایدار که در آن کاربرد مواد شیمیایی مصنوعی ممنوع است و تمام مراحل تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات این سیستم کشاورزی دارای استاندارد‌های خاصی می‌باشد که توسط یک موسسه‌ی گواهی کننده، نظارت می‌شود و محصول تولیدی از سیستم کشاورزی ارگانیک دارای برچسب ارگانیک یا زیستی است.
در کشاورزی ارگانیک تاکید بیشتری به استفاده از نهاده‌های درون مزرعه‌ای و طبیعی همانند کود سبز، کود دامی، بقایای گیاهی، تناوب زراعی، کشت مخلوط و... دارد و محصول سالم با کیفیت مطلوب و طبیعی را اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
● تاریخچه‌ی اگرواکولوژی
دو شاخه‌ی علمی (بوم شناسی و زراعت) که اگرواکولوژی از آن منشاء گرفته است، در طی قرن بیستم رابطه‌ی نه چندان پیچیده‌ای با یکدیگر داشتند؛ بوم شناسی به مطالعه‌ی نظام‌های طبیعی مربوط می‌شود، این درحالی‌ست که زراعت کاربرد روش‌های علمی برای عملیات کشاورزی را مورد بحث قرار می‌دهد.
اولین برخورد مثبت میان بوم شناسی و زراعت در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ با توسعه‌ی زمین اکولوژی محصولات زراعی صورت گرفت.
متخصصان اکولوژی محصولات زراعی با مکان رویش گیاه و شرایط اکولوژیکی که این محصولات در آن بیشتر رشد می‌کنند ارتباط دارند، در دهه‌ی ۱۹۳۰ متخصصان اکولوژی محصولات زراعی، اصطلاح اکولوژی کشاورزی را به‌عنوان اکولوژی کاربردی کشاورزی به‌کار بردند، اما پس از آن چون اکولوژی، علمی تجربی و مربوط به سیستم‌های طبیعی بود، اکولوژیست‌ها جنبه‌های کاربردی اکولوژی را به متخصصان زراعت واگذار کردند و توجه خود را بیشتر به محیط طبیعی معطوف کردند.
پس از جنگ جهانی دوم به‌علت رشد مکانیزاسیون و استفاده زیادتر از مواد شیمیائی، فاصله میان اکولوژی و زراعت بیشتر شد و محققان به زمینه‌های مشترک آنها توجه کمتری مبذول داشتند.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، با تکامل مفهوم اکوسیستم علاقمندی در ارتباط با اکولوژی محصولات زراعی بیشتر شد و برای اولین‌بار مفهوم اکوسیستم چارچوب همه جانبه‌ای برای کشاورزی تجربی فراهم کرد.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توجه به کاربرد اکولوژی در کشاورزی به‌تدریج با گسترش پژوهش‌هایی بر اکولوژی جمعیت‌ها و جوامع توسعه یافته و رهیافت سیستمی و افزایش آگاهی از مسائل زیست محیطی قوت گرفت و اولین بار در سال ۱۹۷۴ در اولین کنگره‌ی بین المللی اکولوژی، یک گروه کاری گزارشی تحت‌عنوان تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌های کشاورزی ارائه کرد.
در دهه‌ی ۱۹۷۰ تعداد بیشتری از اکولوژیست‌ها به کشاورزی به‌عنوان یک سیستم می‌نگرند و جمع بیشتری از متخصصان زراعت به اهمیت و ارزش دیدگاه‌های اکولوژیکی پی بردند و در نتیجه پایه‌های اکولوژی کشاورزی شکل گرفت.
از آغاز دهه‌ی۱۹۸۰ اکولوژی کشاورزی به‌عنوان یک روش شناخته شده و چارچوبی نظری برای مطالعه‌ی اکوسیستم‌های کشاورزی در کمک به توسعه‌ی دیدگاه پایداری در کشاورزی سهیم شد و امروزه اکولوژی کشاورزی هم‌چنان سهم قابل توجهی در این زمینه داراست.
در بسیاری از منابع به اکولوژی کشاورزی تنها از ابعاد بیولوژیک نگاه نمی شود، بلکه به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز توجه خاصی می‌شود؛ جنبه‌های اخلاقی و احساس مسوولیت در ارتباط با محیط زیست و استفاده از منابع موارد دیگری‌ست که در چارچوب اکولوژی کشاروزی مورد توجه قرار می‌گیرد.
فناوری‌های بوم سازگار و نقش دانش بومی در توسعه‌ی اکوسیستم‌های کشاورزی و چگونگی استفاده از آنها در طراحی نظام‌های پایدار کشاورزی نیز از دیگر مفاهیم مطرح در کشاورزی اکولوژیک است.
ارتقای مقیاس رد رابطه با پژوهش‌های مربوط به کشاورزی از سطح کرت‌های آزمایشی (واحدهای آزمایشی) به مزارع کشاورزان و نقش مشارکت آنها در این فرآیند از موارد مهم در اکولوژی کشاورزی است.
بنابراین کشاورزی اکولوژیک، علمی همه جانبه، کلی نگر، جامع و میان رشته‌ای‌ست و در این مورد جنبه‌های گوناگونی از علوم متفاوت (بیولوژی تا اقتصاد و علوم اجتماعی) را در بردارد.
این رشته امروزه در دانشگاه‌های گوناگون جهان تدریس می‌شود و دارای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است؛ با توجه به آن‌که این اگرواکولوژی میان رشته‌ای است در بسیاری از دانشگاه‌ها، دانشکده‌های کشاورزی و در برخی موارد در دانشکده‌های محیط زیست (دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز) تدریس می‌شود.
در ایران مفهوم بوم شناسی کشاورزی در قالب کشاورزی پایدار، ۱۵ سال پیش در اولین کنگره‌ی علوم زراعی ایران در مشهد ارائه و پس از آن کتاب‌های زیادی در این زمینه از منابع خارجی ترجمه شد و امروزه تعداد قابل توجهی کتاب تحت عناوین کشاورزی پایدار، کشاورزی اکولوژیک، اگرو اکولوژی، کشاورزی ارگانیک و نظیر آنها در دسترس است.
گرچه در ایران این رشته از سابقه‌ی چندانی برخوردار نیست اما خوشبختانه دامنه‌ی توجه به آن در حال گسترش است و دو دانشگاه شهید بهشتی و فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد.
● ضرورت نگرش به کشاورزی اکولوژیک
وقوع دو جنگ جهانی در قرن بیستم منجر به تولید مواد شیمیایی همانند کود و آفت کش شد؛ سادگی تولید و دسترسی فراوان به نیتروژن و هم‌چنین افزایش تولید اسیدها و تولید نسبتاً ارزان سوپر فسفات‌های غنی از نتایج جنگ جهانی دوم است، تجهیزات و ماشین‌هایی که به‌منظور مصارف نظامی استفاده می‌شد با تغییراتی تبدیل به تجهیزات تولید حشره کش‌های آلی فسفات دار شد که د.د.ت و تو. فور. دی از جمله شناخته‌ترین این آفت‌کش‌ها بودند.
توسعه‌ی ماشین‌های کشاورزی و ادوات آن در مقیاس کلان و سودمند اقتصادی، با آزاد شدن سطح قابل توجه از زمین‌هایی صورت گرفت که پیش از آن برای تغذیه دام‌هایی اختصاص داشت که در فعالیت‌های مزرعه شرکت داشتند که این موضوع منجر به گسترش بی رویه کشاورزی تک کشتی شد، زیرا نمی‌توان از ماشین‌های بزرگ با هزینه‌های در مزارعی که محصولات متنوعی در آنها کشت می‌شود استفاده کرد و تمام این تکنولوژی‌ها در راستای توسعه‌ی سیستم تک کشتی به کارگرفته شدند.
بخش عمده‌ای از تولید نیز وابسته به گسترش سامانه‌های آبیاری بود که به‌شکل بی رویه از منابع آب برای افزایش تولید استفاده می کرد، افزایش چشمگیر تولید غذا همراه با افزایش هزینه بود و در این راستا برخی از مشکلات به‌تدریج آشکار شد؛ استفاده از ماشین آلات در مقیاس وسیع و زمین‌های بزرگ به‌همراه حذف پرچین‌ها و علفزارهای تامین کننده علوفه دام‌های کارگر باعث تشدید قابل ملاحظه فرسایش آبی و بادی شد.
فاجعه‌ی طوفان گرد وغبار در دهه‌ی ۱۹۳۰ را که ناشی از خشکسالی شدید ناشی از خاک ورزی‌های فشرده و شدید زمین‌های حاشیه‌ای و حذف پوشش چمنی و درختان به‌وقوع پیوست؛ سامانه‌های تک کشتی عموماً ثبات کمتری دارند، زیرا کشت یک محصول، آسیب پذیری نظام را در برابر نوسانات بازار افزایش می‌دهد، از سویی از دیگر مشکلات نظام‌های فشرده می‌توان به استفاده‌ی مفرط از مواد شیمیائی اشاره کرد که این امر، ماهیت نظام‌های موجود را مورد تردید قرار می دهد. یکی از مهمترین چالش‌های این نظام‌ها، زیان‌بار بودن استفاده از این مواد شیمیایی برای انسان، دیگر موجودات و محیط زیست است.
خانم راشل کارسون در کتاب خود «بهار خاموش» (۱۹۶۲)، با طرح این ادعا که استفاده‌ی بی رویه از مواد شیمیایی کشاورزی برای حیات کره‌ی زمین زیان‌بار است توجه اذهان عمومی را به این مسئله جلب کرد، ایشان به بررسی اثر د.د.ت بر جمعیت پرندگان پرداخت و پیش بینی کرد که در صورت تداوم کاربرد د.د.ت نسل برخی از پرندگان منقرض خواهد شد، نکته‌ای که از این مطلب درک می‌شود این است که اگر این مواد شیمیائی چنین زیان‌بارند که به انقراض چند گونه پرنده منجر می‌شوند، پس با سلامتی انسان چه خواهند کرد؟!
کاربرد موادشیمیائی با انتقادهای خاص خود همراه و دامنه‌ی اعتراض آن گسترده‌تر و شدیدتر از سایر مسائل بود؛ هر چند محصولاتی که با این موادشیمیایی تغذیه می‌شوند اگر هم سمی نباشند از کیفیت غذای پائین‌تری نسبت به محصولات طبیعی برخوردارند.
در راستای چنین مشکلات گسترده‌ی حاصل از مصرف مواد شیمیایی تلاش‌های بین المللی برای کاهش اثرات آنها اوج گرفت و از سویی تغییرات گسترده‌ای در قانون گذاری‌ها طی دو مقطع ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ به‌وقوع پیوست که براساس آن کنگره‌ی ایالات متحد، لایحه‌ی سال ۱۹۴۷ که به تصویب لایحه‌ی فدرال حشره کش، قارچ‌کش و جونده‌کش منجر شده بود را به‌طور کامل بازنگری کرد و همین بازنگری به تاسیس آژانس حفظ محیط زیست منجر شد؛ با فعالیت‌های وسیع طی سال‌های گذشته آفت‌کش های فوق العاده سمی مانند ترکیبات آرسنیک و جیوه به طور کامل از بازار خارج و یا استفاده از آنها محدود شد.
بیشتر مشکلات ناشی از کودهای شیمیایی برای محیط زیست نیز به آبشویی آنها به‌ویژه کودهای نیتروژن و آلوده کردن منابع آب زیر زمینی مربوط می‌شود؛ بنابراین در اکثر کشورها ضرورت ایجاد سیستم کشاورزی پایدار به‌عنوان جایگزینی برای کاهش مشکلات سیستم رایج کشاورزی مطرح شد که خوشبختانه در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از سیاستگذاران بخش کشاورزی را نیز به خود معطوف کرده است.
کشاورزی پایدار یک سیستم کشاورزی جامع است که چندین نظام کشاورزی را زیر پوشش خود قرار می دهد و از زیر شاخه‌های آن می‌توان به کشاورزی ارگانیک و کشاورزی اکولوژیک اشاره کرد که متاسفانه جایگاه چندانی در کشورما ندارند.

تدوین:
مهندس حامد منصوری ـ دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده‌ی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ـ خبرنگار مهندسی کشاورزی- اکولوژی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا

مطالب مرتبط

مفاهیم مهندسی کشاورزی

مفاهیم مهندسی کشاورزی
● واژگان
▪ هوموس:
ماده‌ا‌ی بیوشیمیایی که در لایه‌های بالایی خاک تشکیل می شود و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه است. موادآلی پس از تجزیه توسط میکروارگانیزم‌ها به ترکیب نیمه محلولی به نام هوموس تبدیل می‌شود که با ذرات ریز مواد معدنی به خوبی مخلوط شده است. خاکدانه‌های رسی- هوموسی که به این ترتیب از آمیزش تنگاتنگ مواد آلی و معدنی پدید می آیند دارای ساختمانی نرم و قابل تهویه است که علاوه بر بهبود ساختمان خاک، منجر به افزایش جذب آب و عناصر غذایی خاک می‌شود.
▪ کود سبز:
استفاده از گیاهان پوششی که اغلب آن‌ها از گروه گیاهان یکساله می‌باشند یکی از روش‌های توصیه شده در کنترل زراعی است، به نحوی که در دوره‌های آیش، این گیاهان که بیشتر از خانواده‌ی لگوم‌ها هستند در زمین کشت شده و پس از آن‌که رشد گیاهان به میزان قابل قبولی رسید آن‌ها را قطع کرده و به خاک اضافه می‌کنند. از این کودها به‌عنوان کود آلی نیز یاد می‌شود که علاوه بر بهبود ساختارخاک موجب جایگزین شدن ازت می‌شود، لازم به یادآوری‌ست که گیاهان پوششی به‌عنوان مالچ (پوششی که در دوره‌ی آیش برای پیشگیری از ظهور علف‌های هرز و نابودی آفات و بیماری‌های گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد)نیز استفاده می‌شوند به نحوی که با پوشش فضاهای خالی مانع از رشد علف‌های هرز در مزارع می‌شود و از سویی با برگرداندن این گیاهان درخاک موجب افزایش دمای خاک و نابودی میکروارگانیزم‌های باقیمانده در خاک می‌شود درحالی‌که به‌عنوان محصول دوم نیز می‌تواند مورد استفاده‌ی دامداری‌ها یا صنایع داروسازی گیاهی قرار گیرد.
▪ آللوپاتی:
به‌عمل بازدارندگی شیمیایی یک گونه‌ی گیاهی به‌وسیله‌ی گونه‌های دیگر گفته می‌شود. ماده‌ی بازدارنده‌ی شیمیایی درمحیط پخش می‌شود و ممکن است ازجوانه زدن و رشد ریشه جلوگیری کنند ازسویی ممکن است از افزایش مواد غذایی جلوگیری کنند، درنهایت بر رشد و توسعه‌ی گیاهان مجاور اثر می‌کند. آللوپاتی شیمیایی می‌تواند دربخش‌هایی ازگیاه مانند برگ‌ها، گل‌ها، ریشه‌ها، میوه‌ها و یا ساقه‌ها وجود داشته باشند. گیاهان آللوپاتیک توسط واکنش‌های شیمیایی با هم رقابت می‌کنند واجازه نمی‌دهند که گیاهان دیگر از منابع موجود استفاده کنند.
● تعریف کشاورزی ارگانیک
کشاورزی ارگانیک به‌عنوان کشاورزی بدون کاربرد مواد شیمیایی معرفی شده است. این نوع کشاورزی با مصرف کودهای شیمیایی و هم‌چنین مصرف هرگونه ماده‌ی ضد حیات، حتی با منشأ طبیعی مخالف بوده و درمواردی که مصرف این مواد ضروری باشد کاربرد موادی که آثار وعواقب جانبی کمتری دارند را توصیه می‌کند. البته نباید تصورکرد که کشاورزی ارگانیک تنها به جایگزینی نهاده‌های آلی با کودهای شیمیایی تأکید دارد، چراکه کاربرد اشتباه موادآلی به‌صورت زیاد ازحد و یا در زمان نامناسب اشکالاتی درچرخه‌های زیستی پدید می‌آورد، این درحالی‌ست که باتوجه به کمبود موادآلی درخاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک، به‌کارگیری ترکیبات آلی دراین مناطق باعث بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و حاصل‌خیزی خاک می‌شود. تصور نادرست دیگری که نباید در کشاورزی ارگانیک راه یابد این است که این علم، کشاورزی امروز را به‌طورکامل رد نمی‌کند. درهرصورت مواردی چون تناوب کشت، کشت مخلوط، روش‌های مکانیکی کنترل علف‌های هرز، تنوع زیستی، تلفیق زراعت با دامپروری و... ازموضوعات مورد بحث این نوع کشاورزی می‌باشند. کشاورزی ارگانیک تمام سامانه‌های کشاورزی توسعه‌دهنده، جنبه‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تولید مواد غذایی سالم را دربرمی‌گیرد.
کشاورزی ارگانیک به نام‌های مختلفی چون Farming Ecological-Biologic (کشاورزی زیست محیطی)، Farming low internal input (کشاورزی کم بهره ازنهاده‌های خارجی)، Regenerative Farming (کشاورزی آیش) و Alternative agriculture (کشاورزی جایگزین) مطرح شده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که کشاورزی ارگانیک یک روش مدیریت تولید می‌باشد که سلامت سازوکار کشت و محیط زیست، تنوع زیستی، و فعالیت بیولوژیکی خاک را بالا برده و توسعه می‌دهد. درکشاورزی ارگانیک استفاده از تدابیر مدیریتی برای استفاده ازمواد و لوازم کشاورزی استفاده می‌شود. تولید ارگانیکی بر پایه‌ی این موضوع است که یک مزرعه باید براساس برنامه‌ی مدیریت ارگانیکی پیش رود، این امر شامل یک گردش زراعی چندساله است. هم‌چنین تدابیری باید برای ازدیاد حاصل‌خیزی زمین درنظر گرفته شود؛ که می‌توان به ثابت نگهداشتن میزان نیتروژن، شخم عمیق، استفاده از گیاهان دو یا تک لپه، استفاده از گیاهان به منظور کود سبز یا (Cover crop)اشاره کرد. استفاده ازموادآلی نظیر کودهای دامی، سبز و... از دیرباز درباروری خاک‌های زراعی درتمام نقاط جهان متداول بوده است، اما امروزه مصرف کودهای دامی به دلایل گوناگون از رواج چندانی برخوردار نیست و نیاز غذایی گیاهان زراعی ازطریق کودهای شیمیایی تأمین می‌شود.
درسیستم‌های ارگانیک ازمنابع به شیوه‌ی مؤثرتری استفاده می‌شود که این امر منجر به صرفه جویی در انرژی و تولید محصول بیشتر می‌شود.
هم‌چنین افزایش فعالیت‌های میکروارگانیزم‌های خاک (موجودات کوچک زنده) درنظام ارگانیک درمقایسه با نظام متداول دیده می‌شود، که این امر مربوط به ساخته‌شدن مواد ذخیره‌ای نیتروژن‌دار دربهبود شرایط فیزیکی خاک و جذب بهتراست. علاوه‌ براین خاک‌های ارگانیک تعداد بیشتر و انواع بزرگتری از اجتماع میکروارگانیزم‌ها را درخود دارند، پژوهشگران معتقدند که قارچ‌ها منجربه پیدایی ثبات بیشتری درساختار فیزیکی خاک‌های ارگانیک می‌شوند. محصولات ارگانیک حاوی غذای بیشتری هستند و این محصولات ارگانیک درمقایسه با گیاهانی که به روش‌های مرسوم پرورش می‌یابند حاوی متابولیست‌های ثانویه‌ی بیشتری هستند (متابولیست‌های ثانویه موادی هستند که بخشی از سیستم‌های ایمنی گیاهان را تشکیل می‌دهند و این مواد درمبارزه علیه بیماری سرطان نیز مفیدند.)
● اهداف کشاورزی ارگانیک
اهداف کلی در کشاورزی ارگانیک شامل تولید غذا با کیفیت بالا و عالی، همسو و همگام با حفظ طبیعت و محیط زیست، تقویت چرخه‌های زیست محیطی، ارتقای سطح حاصل‌خیزی خاک، صیانت ازتنوع ژنتیکی و ایجاد محیطی امن و سالم است؛ به عبارت دیگر اهداف اساسی کشاورزی ارگانیک عبارتند از:
۱) تولید مواد غذایی با کیفیت عالی و مطلوب
۲) کنش متقابل میان بهبود سطح سلامت مردم هم‌سو با چرخه‌های زیست طبیعی.
۳) گسترش اثرسامانه‌های تولید فرآوری ارگانیک بر توسعه‌ی اجتماعی و بوم شناختی.
۴) توسعه‌ی سودآوری و ماندگاری زیست بوم آبزیان.
۵) نگهداری و توسعه‌ی بلندمدت حاصل‌خیزی خاک.
۶) نگهداری و تنوع ژنتیکی درسامانه‌ی تولید و پیرامون آن، مشتمل برحفاظت گیاهان و زیستگاه‌های وحش.
۷) توسعه‌ی کاربرد درست و مواظبت شایسته از منابع آب و همه‌ی موجودات زنده‌ی درون آن‌ها.
۸) کاربرد هرچه بیشتر منابع تجدید شونده درسامانه‌های تولید سامان یافته‌ی محلی.
۹) آمیزش تعادل موزون میان کشاورزی و دامپروری.
۱۰) برقراری شرایط زیست مطلوب دام‌ها، باتوجه به جنبه‌های اساسی رفتارغریزی آن‌ها.
۱۱) کاهش و به حداقل رساندن هرگونه آلودگی درسامانه‌ی تولید و پیرامون آن‌.
۱۲) فرآوری تولیدات ارگانیک با استفاده از منابع تجدید شونده.
۱۳) تولید فرآورده‌های ارگانیک زوال‌پذیر زیستی.
۱۴) تولید یافته‌های بادوام و مرغوب.
۱۵) برآوری نیازهای اساسی یک زندگی با کیفیت، همراه با احساس رضایت ازیک محیط کارسالم برای همه افراد درگیردرکارتولید و فرآوری ارگانیک.
۱۶) پیشرفت در راستای یک زنجیره کامل از تولید، فرآوری و توزیع که برآورنده‌ی عدالت اجتماعی و نیز پاسخ‌گوی بوم شناختی باشد.
۱۷) استفاده‌ی بهینه ازنیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی.
۱۸) برقراری امنیت غذایی متناسب با رشد جمعیت.
۱۹) ایجاد و افزایش درآمد و اشتغال به‌ویژه درمناطق روستائی.
۲۰) حفاظت و حمایت ازمنابع کشاورزی و طبیعی و محیط زیست.
هم‌چنین جنبه‌های تکنیکی زراعت درکشاورزی ارگانیک عبارتند از:
الف) مدیریت خاک درکشاورزی ارگانیک.
ب) مدیریت تغذیه‌ی گیاهی درکشاورزی ارگانیک.
ج) مدیریت تناوب زراعی درکشاورزی ارگانیک.
د) مدیریت علف‌های هرز درکشاورزی ارگانیک.
ه) مدیریت کنترل آفات و بیماری‌ها.
که در زیر به آن اشاره می‌شود:
▪ مدیریت خاک درکشاورزی ارگانیک:
دراین نوع کشاورزی، خاک به‌عنوان پیکره‌ای زنده معرفی شده و اعتقاد براین است که میان خاک، گیاه و موجودات زنده ارتباط جدانشدنی وجود دارد و هرگونه بی‌توجهی به این ارتباط، حیات این موجود زنده را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. هدف از مدیریت خاک درنظام ارگانیک، حفظ سلامت و فعالیت بیولوژیکی خاک و ایجاد محیطی مناسب برای رشد گیاه می‌باشد که به منظور تولید بیشتر مواردی چون جلوگیری از فرسایش آبی و بادی، هدررفتن آب‌ها درمناطق خشک، زهکش، ایجاد محیطی مناسب برای رشد گیاه، انجام عملیات صحیح زراعی و حفظ پوشش گیاهی درخاک‌های کم هوموس درنظر گرفته می‌شود، ضمن این که دراین نظام باید از اثرات متقابل محصول زراعی، خاک و تأثیر مدیریت کشت، اطلاعات کافی داشت. باتوجه به این‌که خاک به شدت تحت تأثیر عملیات شخم قراردارد، ازاین‌رو در روش ارگانیک، روشی موردنظرمی‌باشد که به حفظ ساختمان خاک و پوشش گیاهی کمک شایانی بنماید. بنابراین شخم کم عمق به منظور برهم زدن لایه‌ی سخت خاک، روش مناسبی است.
شخم مناسب زمین به منظور تهویه‌ی بهتر انجام می‌پذیرد و رعایت اجرای شخم صحیح پس از برداشت، باعث کاهش فشردگی لایه‌های زیرین خاک می‌شود.
▪ مدیریت تغذیه‌ی گیاهی درکشاورزی ارگانیک:
مدیریت صحیح شامل گردش مواد غذایی مورد نیاز گیاه و دام دریک مجموعه می‌باشد. بنابراین یادآور می‌شود با کاهش مصرف منابع خارجی برای تأمین عناصرغذایی، ازهدررفتن عناصر جلوگیری شود و میکروارگانیزم‌های خاک بتوانند عامل گردش عناصرغذایی درخاک را به انجام رسانند، به‌نحوی‌که در صورت خروج مواد آلی و عناصر غذایی درهنگام برداشت، جایگزینی این مواد تأمین شود. فرآیند هدر رفتن عناصرغذایی بایستی با استفاده از فرآیندهای چرخه‌ی طبیعی و تثبیت بیولوژیکی ازت به حداقل کاهش پیداکند. یک سیستم مطلوب را می‌توان در تلفیق نظام‌های زراعی و دامداری جستجو کرد به‌طوری‌که تولیدات مزرعه در دامداری و ضایعات دامداری درمزرعه مصرف می‌شود.
▪ مدیریت تناوب زراعی درکشاورزی ارگانیک:
کشت پی‌درپی یک محصول و یا محصولات شبیه به‌هم، موجبات کاهش عناصرغذایی خاک را فراهم آورده و حالت خستگی را برای خاک موجب می‌شود.
دراثر برداشت محصول، عناصرغذایی بسیارزیادی ازخاک خارج می‌شود و چنان‌چه کشت متداول ادامه پیداکند، کاهش مقاومت محصول دربرابر خسارت و آفات و بیماری‌ها و کاهش رشد را به‌همراه خواهد داشت. ازسویی دلیل خستگی زمین ممکن است ناشی از فشار ناهنجار باقی‌مانده‌های محصول قبلی برمحصول پس از آن باشد. بازگشت محصول قبلی کشت شده در زمین(کودسبز)، دربسیاری از موارد خاصیت آنتی‌بیوتیکی داشته و مانع از انجام فعالیت‌های میکروبی مضر خاک می‌شود، ضمن آن‌که اثرات آللوپاتی نیز وجود دارد. اگرچه این امر می‌تواند برکنترل علف‌های هرز مؤثر باشد ولی تأثیر آن برتناوب کشت و رسیدن به یک نظام ارگانیک، مستلزم اطمینان ازتنظیم دقیق تناوب کشت هرمحصول می‌باشد. برخی از دانشمندان بر این باورند سموم طبیعی که توسط گیاهان تولید می‌شوند نسبت به کودهای سنتزی که در کشاورزی متعارف استفاده می‌شوند قابلیت ایجاد مخاطرات بیشتری دارند.
اهدافی که دراین بخش موردتوجه است،‌ شامل کنترل علف‌های هرز مزرعه، کنترل بیماری‌ها و آفات ازطریق افزایش تنوع فضایی دربعد زمانی و مکانی می‌باشد.
▪ مدیریت علف‌های هرز درکشاورزی ارگانیک:
تفکر کشاورزی نوین براساس نابودی علف‌های هرز است، بنابراین سعی می‌شود با بهره‌گیری از روش‌های کنترلی علف‌های هرز را ازبین برد. اگرچه علف‌های هرز به دلیل رقابت با گیاهان زراعی کاهش عملکرد آن‌ها را فراهم آورده و برخی نیز به‌صورت انگل می‌باشند، ولی علف‌های هرز دارای محاسنی نیز هستند، ازجمله می‌توانند با ایجاد پوشش مناسب درسطح خاک از فرسایش خاک جلوگیری کنند و یا ریشه آن‌ها دربهبود فعالیت بیولوژیک خاک تأثیر داشته و ممکن است بعضی موادشیمیایی تولید شده توسط علف‌های هرز اثرات مثبتی برروی گیاهان زراعی داشته باشد.
کشاورزی ارگانیک با تلاش برای ازبین بردن علف‌های هرز مخالف است و توصیه می‌کند نوارهایی از علف‌های هرز دربین ردیف‌های زراعی باقی ماند، که این قسمت‌ها بتوانند حشرات مفید را به خود جلب کرده و به کنترل علف‌های هرز کمک کنند به عنوان عاملی برای تغذیه علف‌های هرز می باشد که این نوع کنترل در گروه کنترل‌های بیولوژیک می‌باشد. این نوع کشاورزی معتقد است که کنترل علف‌های هرز باید به‌صورت تعادلی بوده و میان گونه‌های زراعی و گونه‌های هرز تعادلی برقرارباشد.
▪ مدیریت کنترل آفات و بیماری‌ها:
مصرف آفت‌کش‌ها از دستاوردهای کشاورزی پیشرفته بوده و پس از مشخص شدن آثار زیان‌بار آن‌ها، اگرچه امروزه دربسیاری از کشورهای پیشرفته کمترمورد استفاده قرارمی‌گیرند و استفاده از آن‌ها ممنوع شده اما درکشورهای (درحال توسعه) هم‌چنان به‌طور فزاینده‌ای مصرف می‌شوند. برخی از مشکلات آفت‌کش‌ها به‌صورت زیر است.
الف) وجود ماهیت شیمیایی آفت‌کش‌ها باعث برهم خوردن اکوسیستم خاک و موجودات زنده و حیوانات می‌شود و به ایجاد بیماری‌های خونی و نابه‌هنجاری مادرزادی درکودکان می‌انجامد.
ب) ایجاد مسمومیت درانسان.
ج) آلودگی هوا.
د) ازبین بردن حشرات مفید (شکارگران).
ه) بی‌اثربودن قارچ‌ها به دلیل مقاوم شدن این نوع آفات.
و) تأثیرمعکوس برخی آفت‌کش‌ها، یعنی ازدیاد جامعه‌ی آفات (مقاوم شدن آفات گیاهی).
منظوراز کنترل بیولوژیکی، کاربرد کودهای آلی، تناوب، رعایت تاریخ کشت، کودسبز، اصلاح ارقام مقاوم و تقویت دشمنان طبیعی آفات می‌باشد. ضمن‌آن‌که این تفکر درکشاورزی ارگانیک وجود دارد که اگر درخاک توازن مواد غذایی برقرارباشد، افزایش قدرت گیاه او را از آسیب‌دیدگی دربرابر بیماری‌ها در امان داشته و گیاه دارای قابلیت بیشتری برای مقابله با عوامل بیماری‌زا می‌شود.
● کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست:
مخاطرات زیست محیطی کشاورزی امروز به‌طورعمده از مصرف بی‌رویه آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی منشا گرفته است. به کاربردن خارج از اندازه این گونه مواد آلوده‌کننده شیمیایی باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند. ورود مواد شیمیایی مزبور به خاک و آب، انباشته شدن برخی از مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی و شیوه‌های استعمال آن‌ها مانند سمپاشی هوایی که ممکن است اثرات زیان‌باری برروی سلامتی انسان و حیوانات داشته باشد.
استعمال مفرط مواد شیمیایی موجب عدم تعادل بیولوژیکی می‌شود، که دربسیاری از موارد باعث پیدایش آفت‌های مقاوم جدید شده است. امروزه ما می‌بایست به اثرات فرعی آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی توجه داشته باشیم، زیرا آن‌ها برای محیط زیست مضر می‌باشند. کشاورزی ارگانیک گزینه‌ی مناسبی جهت جلوگیری از معضلات نام‌برده می‌باشد.
درپایان می‌توان گفت که وجود هزاران انسان گرسنه، رشد جمعیت، فرسایش بی‌رویه‌ی خاک، افزایش سطح بیابان‌ها و... درکنار بازار رقابت جهانی و امکان عرضه‌ی محصولات با قیمت پایین‌تر توسط کشورهای پیشرفته، در واقع توان رقابت را از کشورهای درحال توسعه‌ی سلب کرده و این کشورها را به تولید محصولات موردنیاز کشورهای صنعتی سوق داده است. این روند موجب کشت تک‌محصولی دربسیاری از کشورهای درحال توسعه و درنتیجه کناره‌گیری از توسعه‌ی کشاورزی همه‌جانبه شده است. درهر صورت، به‌نظر می‌رسد باتوجه به ویژگی‌های کشاورزی ارگانیک نمی‌توان این فرآیند را مانند آن‌چه که در کشورهای صنعتی درحال رخ دادن است درکشورهای درحال توسعه نیز اجرا کرد، بلکه باید با اتکا برمنابع بومی و فرآیندهای بیولوژیک و... ضمن حفظ حاصل‌خیزی خاک و رفع نیازهای غذایی به کنترل آفات و امنیت اقتصادی برای جوامع روستائی پرداخت. آن‌چه لزوم گسترش این کشاورزی را درکشورهای درحال توسعه الزامی می‌کند این است که:
تخریب منابع طبیعی و محیط زیست درکشورهای درحال توسعه به سرعت درحال افزایش است.
کشاورزی ارگانیک، واردات انرژی این کشورها را بسیارمحدود می‌کند.
کشاورزی ارگانیک، فعالیت‌های نیروی انسانی زیادی را طلب می‌کند و می‌تواند امکانات مناسبی را درجذب و اشتغال و جلوگیری از مهاجرت فراهم آورد. ضمن‌آن‌که چنین فعالیتی کارایی کشاورزی را افزایش داده و کار کشاورزی را ازحالت یکنواختی و نامطلوب بیرون می‌آورد و آن را برای کشاورزان لذت‌بخش می‌کند.
درنهایت با به‌کارگیری نظام کشاورزی ارگانیک امنیت غذایی درجامعه نهادینه شده و از بروز مشکلات و معضلات اقتصادی، سیاسی و... ممانعت به عمل می‌آید.

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!