شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 24 February, 2018

هیتلر آسوده بخواب که کورش بیدار است : سیاست نسل کشی فلسطینیان بدون کوره های آدم سوزی


هیتلر آسوده بخواب که کورش بیدار است : سیاست نسل کشی فلسطینیان بدون کوره های آدم سوزی
برخلاف بیانیه حزب ” کمونیست کارگری ” تجاوز اسرائیل به فلسطین ولبنان ، نه ” جنگ اسرائیل با تروریستهای اسلامی ” است و نه ” جنگ اسرائیل با عوامل جمهوری اسلامی ” و نه ” این جنگ ربطی به مردم فلسطین و لبنان ندارد ” است. اینها تز و تئوری های ساخته پرداخته موساد و رسانه های امپریالیستی اند، تا ماهیت فاشیستی و تجاوزگرانه اسرائیل را مخفی و یا مخدوش کنند
● اسرائیل چوب دو سر طلا
حملۀ تجاوزگران و نژاد پرستان اسرائیلی به نوار غزه ، قتل عام مردم فلسطین ، نابودی زیر ساختهای اقتصادی و منازل مسکونی ،قطع آب و برق ، محاصره کامل اقتصادی و در یک کلام سیاست ” نسل کشی بدون کوره های آدم سوزی ” باردیگر در رأس برنامه دولت نژاد پرست اسرائیل قرار گرفته است، و درادامه سیاست فوق ، طرح حمله به لبنان را نیز پیش کشیده، چرا که اشغال لبنان نیز از اهداف استراتژیک صهیونیستها می باشد. حمله همه جانبه به لبنان زمانی صورت گرفت، که در یک درگیری مرزی میان نیروهای اسرائیل و حزب اله لبنان هشت سرباز اسرائیلی کشته ودو سرباز به اسارت در آمدند.اسرائیل با امتناع از معاوضه اسرا ، حمله سرتاسری و همه جانبه ای را که از مدتها پیش تدارک دیده بود آغاز کرد.
ظرف یک هفته که از این حمله می گذرد ، صدها کشته ، هزاران زخمی و بیش از نیم میلیون نفر آواره شده اند. بخش زیادی از پلها ، بیمارستانها ، مدارس، منازل و شبکه آب و برق نابود شده ، و شهرهای لبنان مورد حمله جت های جنگنده قرار گرفته اند. شیوه حمله و سیاست نابودسازی زیرساختهای اقتصادی و کشتار آگاهانه وعامدانه غیر نظامیان از تاکتیک های جنگی فاشیست های هیتلری بوده است ، که اکنون دولت اسرائیل آنها را به عاریت گرفته است.
دولت نژاد پرست اسرائیل برای توجیه حمله و عملیات وحشیانه خود و جلب مساعدت و حمایت امریکا ، اروپا ، و دولت های منطقه ، تبلیغ می کند که گویا ” این جنگ در واقع میان اسرائیل و ایران است ، و پس از سرکوب عوامل جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی ، خاتمه خواهد یافت” . دولت اسرائیل برای جا انداختن این تبلیغ تمام عوامل سیاسی و رسانها را به خدمت گرفته است . حمایت علنی و نا محدود امپریالیست امریکا ، حمایت امپریالیست انگلیس و ” بیطرفی ” موذیانه دیگر امپریالیستها و دولتهای مرتجع ، نتیجه عملی این ترفند اسرائیل می باشد .
اثر این ترفند ارتجاعی متأسفانه در اپوزسیون ایرانیها نیز تأثیر خود را به جا گذاشته است.ده ها کانال تلویزیون لوس آنجلسی ، نویسندگان و روشنفکران مزدور ، سلطنت طلبها ، آریا پرستان و سکت های شبه کمونیست حکمتیون ، مروجین این ترفند اسرائیل می باشند . آنها تلاش می کنند ، حس دیرینه همدردی و حمایت از خلق فلسطین و اخیراً لبنان را از میان اذهان عمومی محو کنند ، و به جای آن احساسات جانبدارانه نسبت به نژاد پرستان اسرائیلی و کینه های نژاد پرستانه نسبت به خلق های عرب و مسلمان را جانشین کنند . هرکس و یا هر گروه که ماهیت نژادپرستی دولت اسرائیل را نشناسد، و یا انکار کند ،تجاوزات و نسل کشی آن را در بستر مناسباتش با رژیم ایران توجیه و توضیح دهد به همان دامی غلطیده است که سازمان جاسوسی موساد آن را پهن کرده است. برخلاف بیانیه حزب ” کمونیست کارگری ” تجاوز اسرائیل به فلسطین ولبنان ، نه ” جنگ اسرائیل با تروریستهای اسلامی ” است و نه ” جنگ اسرائیل با عوامل جمهوری اسلامی ” و نه ” این جنگ ربطی به مردم فلسطین و لبنان ندارد ” است. اینها تز و تئوری های ساخته پرداخته موساد و رسانه های امپریالیستی اند، تا ماهیت فاشیستی و تجاوزگرانه اسرائیل را مخفی و یا مخدوش کنند .این تحلیل از همان قماش تحلیل است که در اشغال افغانستان این حزب را در کنار امپریالیستها ، حامد کرزی ومجاهدین شمال قرار داد. اما، این جنگ ادامۀ سیاست نسل کشی و اشغال گری نژادپرستان اسرائیلی است بر علیه خلق های فلسطین وعرب ، در راستای منافع امپریالیست امریکا ، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم . ماهیت مشروعیت دفاع و مقاومت عادلانه مردم فلسطین و لبنان نه ربطی به جمهوری اسلامی دارد ، و نه به ماهیت حماس و حزب اله ، بلکه ریشه در ذات فاشیسم و تجاوزگری اسرائیل دارد . ایجاد هر گونه خلل در دفاع و مقاومت عادلانه مردم تحت عنوان ” این جنگ تروریستها ست و ربطی به مردم فلسطین و لبنان ندارد ” یک ایده ارتجاعی و مشکوک است ، که در بیانیه فوق آمده که در عمل در خدمت نژادپرستان اسرائیل است . هر کس این واقعیت را انکار کند، اگر جنایتکار نباشد ، یک احمق بتمام معنا می باشد .تحلیل و نتیجه گیری سکتهای حکمتیون سلطنت طلبان ، و آریا پرستان دارای مشابهت های زیادی هستند . خزوعبلاتی از این قماش البته در قالب الفاظ و ادبیات فاشیستی از جانب جوجه پان ایرانیست هایی چون سرور کورش گلنار نیز نشخوارشده ، که در جواب به این سروران باید گفت : هیتلر آسوده بخواب که کورش بیدار است . تنها حُسن افرادی ازاین گونه در این است ، که وجود آنها هر گونه شک و شُبحه را در ماهیت فاشیستی رژیم شاه بر طرف می کند، وسرنگونی آن ، هر چند منجر به حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی شد ، اما به اندازه سر سوزنی از ندامت و پشیمانی در انسانهای شرافتمند ایجاد نمی کند .
رژیم جمهوری اسلامی به هر درجه مرتجع و جنایت کار باشد ربطی به ماهیت نژادپرستی و تجاوزگری اسرائیل ندارد. تجاوزگری اسرائیل با پیدایش جمهوری اسلامی ایجاد نشده است. آن ریشه در ذات صهونیسم و پیوند و پیوستگی به امپریالیستها دارد. هر چند خرافات مذهبی پایه و اساس ایدئولوژی صهیونیسم و دولت اسرائیل می باشد. آنها بنا به خرافات مذهبی ، خود را” قوم بر گزیده ” می دانند که از طرف خدا “سرزمین موعود “( از نیل تا فرات ) به آنها ارزانی شده است .به عبارتی موجودیت خود را بر پایه ایده های نژاد پرستی “قوم بر گزیده” و تجاوزگری به “سرزمین موعود”قرار داده اند .نژاد پرستان اسرائیلی سیاست نسل کشی مردم فلسطین را نیز با استناد به خرافات مذهبی توجیه می کنند ، که گویا مردم فلسطین همان اقوامی هستند که در سفر افسانه ای موسی از مصر به فلسطین راه بر او بسته بودند ، و اکنون ( پس از ۳۵۰۰ سال ) به قصد انتقام آنها را سزاوار مرگ و نابودی می دانند. دولت اشغال گر اسرائیل ضمن تجاوزگری و نسل کشی ، به مثابه چماق امپریالیست امریکا جهت سرکوب خلقهای منطقه نیز عمل می کند ، و از این بابت چوب دو سر طلا می باشد .

آرمان کوشا

منبع : دنیای ما

مطالب مرتبط

موضوع صهیونیزم تنها غصب زمین نیست


موضوع صهیونیزم تنها غصب زمین نیست
موضوع صهیونیزم تنها غصب زمین نیست که خیلی ها با بهانه آوردن بخواهند با معیارهای جغرافیایی و در چارچوب واحدهای مستقل سیاسی، آن را از سر باز کرده و مقاومت در برابر غاصبان را به عنوان موضوعی صرفاً فلسطینی به مردم محروم فلسطین واگذارند و با این ترفند، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند. قضیه صهیونیزم، غیر از تجاوز به بقعه مبارکه قدس و تصرف سرزمین فلسطین، دستبرد به کیان شریعتی آسمانی است که در سرتاسر گیتی پیروان آن حضور دارند. اولین محفلی که این قوم غدار بنیان نهادند و یا به تعبیری آن را احیا کردند، محفل ماسونی در قرن هفدهم بود. محفلی که اهدف شوم آن چنین رقم خورد: محافظت از یهودیسم. نابود کردن همه ادیان در جهان و دمیدن روح کفر و الحاد و زندقه در ملل و امم عالم.
محفلی که پایه های صورت مجدد آن در بریتانیا نهاده و از آن جا در سراسر جهان منتشر شد... تنها از همین منظر است که علت مبقیه این رژیم غاصب و علت موجده مبارزه با آن و نیروی محرکه کسانی که در قبال جنایات این جرثومه فساد احساس تکلیف و وظیفه می کنند، مشخص می شود. کاری که صهیونیست ها سال هاست با ایدئولوژیک کردن مبارزه و محور قرار دادن اعتقاداتی باطل، بر آن اصرار ورزیده و با ترویج آن، قلمرو اقدامات تجاوز گرانه خویش را از حدود و ثغور جغرافیایی یک کشور غصبی به مرزهای دولت موعود یهود که بر گرفته از آموزه های تحریف شده تورات و تلمود است، انتقال داده اند اما مسلمانان متأسفانه همچنان اندر خم یک کوچه اند و در چنبره رژیم های سازشکار سکوت کرده لام تا کام دم نمی زنند. استناد صهیونیست ها به آیات موهوم و خود ساخته ای است که به نام کلام خدا به خورد پیروان خویش می دهند. از تورات تحریف شده شاهد می آورند که یهود خدایشان به ابرام (ابراهیم) گفته است این زمین را به نسل تو خواهم داد. از نهر مصر تا نهر بزرگ فرات... زمین های کنعان را به ملک ابدی تو در خواهم آورد. اما مسلمانان با این جمعیت و در اختیار داشتن کتاب متقن که لاریب فیه، دستورات نجات بخش وحی را وانهاده اند و دور خود می چرخند تا جماعت جلاد هر چه می خواهد با عزت و ناموس و شرف دینی اشان بکند.
با تشبث یه همین حربه است که امروز در هر گوشه جهان، هر یهودی صهیونیست داعیه دار حمایت از غاصبان فلسطین است، از هیچ کمکی اعم از دادن مال و ابلاغ پیام و عمل عاجل دریغ ندارد و زر و زور و تزویر خود را پشتوانه بقای کیان صهیونی قرار داده است.
این که با این اوصاف در جهان اسلام تکلیف مقابله با اسرائیل حول چه محوری می گردد و بر کدام مدار باید بگردد، پرسشی است پیش روی هر مسلمان مؤمن و آزاده.
یکی توجیه می کند و می گوید مادامی که کشور های همجوار با اسرائیل غاصب که اراضی آن ها در تصرف صهیونیست هاست، متفقاً برنخیزند و علم جهاد بلند نکنند، ماچه کاره ایم که از هزارها کیلومتر آن طرف تر نخود آش مبارزه شده و پا وسط معرکه بگذاریم. دیگری عذر می آورد، درست است اراضی ما در تصرف زمین خواران اسرائیل است اما مادام که همه کشورهای عربی درگیر در جنگ ۱۹۶۷ که بخشی از اراضی آن ها به تصرف رژیم غاصب در آمدهریال جمیعاً وارد مبارزه نشوند، ما به تنهایی کاری از پیش نمی توانیم ببریم. تمام این بهانه گیری ها و عذر تراشی ها تا زمانی محلی از اعراب دارد و بر ضعف و اهمال خود می تواند سر پوش بگذارد که مرزهای مبارزه با صهیونیزم به مرزهای اعتقادی و دینی تبدیل نشده باشد.
واقعیت این است که اسرائیل به ارض و سماء اسلام و مسلمین تجاوز کرده و می کند. ماجرای زمین دزدی آن ها را عالم و آدم می دانند و بسیاری از کشور ها حتی الآن گزیده این ایلغار مغولانه هستند. اما آن چه بیش از این اهمیت دارد، دست اندازی این جنایتکاران به کیان اسلام و تحریف و تعطیل احکام و آموزه های آن با تشبث به اباطیل و اسرائیلیاتی است که دائم می بافند و با زور امپریالیسم خبری در سرتاسر جهان می پراکنند. حقیقت این است که در طول تاریخ، در استراتژی قوم بنی اسرائیل از قتل یحیی و ذکریا، آزار و اذیت عیسی، اهانت به محمد مصطفی (ص) و توطئه ها در خیبر و خندق و اکثر غزوه ها تا امروز که باز در قلب جهان اسلام به زور لانه کرده اند و عداوت کهنه و دیرین خود را با اسلام و قرآن در هیئتی تازه اعمال می کنند، هیچ گسل و گسستی دیده نمی شود. مسیری را که آن ها طی کرده اند، اگر معکوس کنیم به وقایع و جنایاتی می رسیم که قرن ها پیش از این در حق فرستادگان خدا روا می داشتند. این واقعیتی تلخ است که مغفول افتاده.
امروز صدها بوق بلند گوی تبلیغاتی اصوات شیطانی و وسواس خناس این جماعت، در فضای فرهنگی کشورهای اسلامی می دمند. گاهی زیر نقاب تاریخ و فلسفه خود را می پوشانند، مضلات افهام و الهامات فجور را با زبان امثال کارل پوپر یهودی و اسپینوزای صهیونی بیان می دارند تا در دانشگاه های کشورهای مسلمان زیر پوشش علوم انسانی و اجتماعی پروژه تحریف اسلام و قرآن را پی بگیرند.
زمانی با تولید افلام مستهجن به ریشه کنی و انحطاط اخلاقی جوانان می پردازند تا به مزلات اقدام خود جامه عمل بپوشانند. مرثیه ها بر مظلومیت خود در جنگ جهانی دوم با یک کلاغ چهل کلاغ کردن می سرایند تا از این راه ها بتواند کینه کهنه خود را به خدا و پیامبران و ملائکه و جبرئیل و میکائیل نو کرده و در عصر جدید جهتی تازه به آن ببخشند.
موضوع صهیونیزم صرفاً غصب زمین نیست بلکه ایجاد لانه فساد و خانه فحشا در قلب دنیای اسلام است تا از این راه، اهداف شوم عناد و دشمنی با دین خدا و احکام خمسه اسلام پی گرفته شود.
اسرائیل یک ماهیت پلید و پلشت است که آخرین دین آسمانی و مکتب توحیدی را هدف گرفته و برای تهی کردن آن از حقیقت، با تبلیغات سوء، تکاپو می کند. اسرائیل اساطیر الاولین ابلیس است. آخرین تیر ترکش شیاطین است که با ولایت الله سر ستیز دارند.
این جاست که مقابله و استقامت در برابر کیان صهیونی به چند کشوری که خاک آن به توبره کشیده شده، منحصر نمی شود. در این وانفسا، هر جا مسلمانی هست، وظیفه دارد در برابر این دزدان دین وآیین بایستد و از شرف و ناموس اعتقادی خود دفاع کند. این تکلیفی است که اسلام برای پیروان خود از هر نژاد و ملت در سرتاسر عالم رقم زده است.
طرفداران صلح خاورمیانه و نقشه راه شیطان اکبر بدانند همان طور که بارها راقم این سطور گفته است:
۱) تنها درمان درد اسرائیل جنایتکار مرگ این رژیم غاصب و محو آن از عرصه وجود است و لاغیر. بازی های سیاسی و لابی های آنچنانی و توافق های سازشکارانه با موجودی که مستحق نیستی است، نه تنها چیزی را حل نمی کند که برتنور تجاوز و دست اندازی به حقوق ملت های مسلمان بیش از پیش می دمد.
رژیمی که نطفه آن را با فساد و غارت بسته اند و موجودیت آن، عناد و ضدیت با اسلام و شریعت محمد مصطفی(ص) است، مصداق بارز مفسد فی الارض است که حکم آن را خداوند تعیین فرموده و هر کجا مسلمانی یافت می شود، وظیفه دارد ولو به اندازه یک قدم این جرثومه پلید را به سقوط نهایی نزدیک سازد.
۲) تصور رابطه با امریکا مادامی که این عامل دست نشانده شیطان بزرگ در قلب جهان اسلام حق حیات دارد، خیال باطلی است، چراکه شرط مهم برای آدم شدن امریکا، دست شستن از حمایت از جنایتکاران تل آویو است.

وبگردی
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    کیک تولد نارگیلیِ خودم پَز!
    تولد فرزندتان است و دلتان می خواهد خودتان کیک تولدش را درست کنید؟ ما به شما کیک نارگیلی را توصیه می کنیم. کیکی ساده و درحین حال خیلی خوشمزه که مزه تازگی می دهد.