سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ / Tuesday, 23 January, 2018

صهیونیسم و آپارتاید


صهیونیسم و آپارتاید
بسیاری از منتقدان صهیونیسم استدلال می کنند که صهیونیسم همانند آپارتاید است ، ولی آنان برای دفاع از مواضع شان بندرت دلایل قابل قبولی ارائه می کنند.
در این مقاله ، تلاش بر این است تا دلایل مقتضی برای دفاع از این ادعا ارائه شود. رژیم صهیونیستی از لحاظ عملی ، شباهت های زیادی با اتحادیه و بعدها جمهوری آفریقای جنوبی ما بین ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ دارد. آپارتاید روی اشکال از پیش موجود استیلای نژادی در آفریقای جنوبی و مستعمره نشین های مهاجران سفیدپوست تا پیش از ۱۹۱۰ بنیان نهاده شد ، ولی واژه آپارتاید برای توصیف رژیم خشن و ایدئولوژیک تاسیس شده به وسیله حزب ملی پس از قدرت یابی آن در سال ۱۹۴۸ وضع شد.
آپارتاید همانند نازیسم به عنوان معیار بنیادین شرارت ، در نظر گرفته می شود. آپارتاید ، حاصل تلفیق سلطه سیاسی قومی نژادی و جداسازی نابرابر و قهری گروههای قومی نژادی به محیطهای مختلف و یک نظام بهره کشی فراگیر نژادی بوده است. آپارتاید مقتضیات اخلاقی طیف گسترده ای از نظامهای اخلاقی دارای جنبه برابری طلبانه از ادیان جهانشمولی چون مسیحیت و اسلام گرفته تا لیبرالیسم و سوسیالیسم را نقض می کرد.
از دریچه هر کدام از این مکاتب و ادیان که بنگریم ، آپارتاید ۳ ارزش خاص را بشدت نقض می کرد. اولین ارزش ، آزادی فردی است. در اوج آپارتاید ، مردم از نژادهای مختلف نمی توانستند با هم در یک جا زندگی کنند یا در مدارس یکسانی حضور یابند و حق استفاده از تسهیلات برابر را نداشتند و نیز حق نداشتند با نژادهای دیگر ازدواج کنند.
برابری ، دومین ارزشی است که در چارچوب آپارتاید نقض می شد. آپارتاید مجموعه ای از نابرابری های خشک و انعطاف ناپذیر را به وجود آورده بود. سیاهپوستان از آموزش های سطح پایین تری برخوردار می شدند و کمکهای دولتی بسیار ناچیزی به آنان تعلق می گرفت. آنان نمی توانستند به مشاغل خاصی برسند و حق نداشتند در مراکز اقتصادی پررونق به کارهای تجاری بپردازند. اشتغال کارگران سیاهپوست نیز با بدترین ویژگی های رابطه ارباب - رعیتی ، از جمله تنبیه بدنی و تحقیر کارگران همراه بود.
دموکراسی ، سومین ارزشی است که به وسیله آپارتاید نقض می شد. رژیم آپارتاید در ظاهر به آفریقایی ها ، دورگه ها و بومیان ، حق رای اعطا کرده بود ؛ ولی آنان فقط می توانستند به گروههایی رای دهند که تابع اقتدار دولت مرکزی سفیدپوستان بودند و نیز منابع خیلی اندکی در اختیار داشتند. در یک کلام ، آفریقای جنوبی نظام سلطه سفیدپوستان (اقلیت) بود و حکومت سفیدپوستان ، با سرکوب خود را حفظ می کرد.
معیار مناسب برای مقایسه اخلاقی آپارتاید و صهیونیسم ، می تواند شامل ارزشهایی چون برابری حقوق ، آزادی های فردی و خودمختاری دموکراتیک باشد. اسرائیل تا سال ۱۹۶۶ ، اعراب را تحت سلطه حکومت نظامی قرار داد. پس از آن تبعیض شدید علیه اعراب را ادامه داد. جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل با اعراب ، اشغال کرانه باختری و نوار غزه و متعاقب آن سلطه بر میلیون ها عرب فلسطینی ، مرحله جدیدی از استیلای قومی را رقم زد.
● اسرائیل و آپارتاید
ادعا می شود که اعراب برخلاف سیاهپوستان آفریقای جنوبی از شهروندی کامل و حق رای در اسرائیل برخوردارند و رژیم اسرائیل ، برخلاف آفریقای جنوبی ، یک نظام دموکرات است ؛ ولی در هر حال ، رژیم اسرائیل ، حکومت یهودیان است و در چارچوب آن ، اولویت یهودیان ملموس و انکارناپذیر است. این اولویت در پرچم یهودی ، سرود ملی و تعطیلات رسمی یهودی بخوبی نمایان است. علاوه بر این ، قانون بازگشت (۱۹۵۰) به طور رسمی به تمام یهودیان از دور دست ترین نقاط جهان اجازه داده است تا بلادرنگ تابعیت اسرائیلی را به دست آورند. از این گذشته زبان عبری خیلی بیشتر از عربی به رسمیت شناخته و به کار برده می شود درحالی که اعراب پیش از این که در سالهای ۴۸-۱۹۴۷ اخراج شوند ، بیشتر جمعیت فلسطین اشغالی را تشکیل می دادند. در حقیقت زبان عربی ، زبان بومی فلسطین اشغالی است.
واقعیت این است که شهرها و روستاهای عرب نشین هنوز هم از خدمات زیربنایی ، آموزش و مسکونی بسیار نازل تری در مقایسه با یهودیان بهره مند می شوند. از این گذشته رژیم اسرائیل از طریق تمهیدات آژانس یهود و نیز صندوق ملی یهود ، بیش از ۹۲ درصد از خاک فلسطین اشغالی را (که بیشتر از اعراب مصادره کرده) به نفع یهودیان به اشغال خود درآورده و از خرید ، اجاره و بهره برداری از زمین توسط فلسطینیان در بیش از ۷۵ درصد از فلسطین اشغالی ممانعت به عمل آورده است.
دموکراتیک بودن اسرائیل مساله بغرنجی است. اسرائیل اساسنامه مکتوبی برای تضمین حقوق شهروندان ندارد و این حقوق مرتب به واسطه مقررات اضطراری محدود شده اند و اعراب قربانی اصلی این اقدامات سرکوبگرانه هستند. اعراب تحت سلطه یک دولت یهودی تمرکزگزا قرار دارند و در مراکز تصمیم گیری های سیاسی ، هیچ توجهی به آنان نمی شود. دادگاه ها نیز درباره اعراب مغرضانه عمل می کنند. لازم به یادآوری است که حکومت آفریقای جنوبی نیز در زمان آپارتاید دموکراتیک بود و مانند اسرائیل ، حزب حاکم آن از طریق انتخابات رقابتی مشخص می شد.
دموکراسی آفریقای جنوبی و اسرائیل ، به عنوان راه حل هایی برای مخمصه ای مشترک سر برآوردند.
● توجیه سلطه اسرائیلی ها
یهودیان اسرائیلی حامی صهیونیسم در دفاع از خودشان می گویند که مهاجران یهودی که جایگزین فلسطینیان شدند ، خود گروه قومی ای هستند که در طول تاریخ مورد اذیت و آزار واقع شده اند. بسیاری از گروههای مهاجر یا الیگارشی قومی - نژادی ، حکومت سرکوبگر خود را با ارجاع به مصائب گذشته توجیه کرده اند. با یک ارزیابی کلی اخلاقی ، متوسل شدن به تاریخ برای توجیه سلطه اسرائیلی های یهودی ، محکوم به شکست است. این دلایل با استدلالات متقابل رایج و متقاعد کننده ای مواجه می شوند ؛ خون ، خون را نمی شوید ، اعراب مسوول یهودی آزاری اروپاییان نیستند و نباید هزینه آن را بپردازند.
بسیاری از یهودیان از جوامعی مهاجرت کرده اند که در آنجا اثری از یهودی ستیزی وجود ندارد یا می توانستند به چنین جوامعی بروند.در مقایسه با آپارتاید آفریقای جنوبی ، اسرائیل شکل کمتر رسمی و نمایان تری از تبعیض نژادی منفی را اعمال می کند ، ولی این شیوه را در سطح گسترده تری به کار می برد. دموکراسی ظاهری در فلسطین اشغالی نسبت به آپارتاید گسترده تر است ، اما این دموکراسی ظاهری از طریق آواره کردن اعراب تسهیل شده است.
یهودیان اسرائیلی در مقایسه باآپارتاید ، کمتر از نیروی کار عربی استفاده کرده اند ، ولی آنان با این کار امکان چانه زنی اقتصادی را از اعراب سلب کردند و آنان را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به حاشیه رانده اند
یعنی این که چگونه یک دولت مهاجر به طور دموکراتیک در سرزمین حکومت کند که غیر مهاجران اکثریت را تشکیل می دهند. هر دوی این نظامهای دموکراتیک ، با محروم کردن اکثریتی از نژادی دیگر از حق رای ، ممکن گردیدند. در آفریقای جنوبی که سفیدپوستان در اقلیت بودند ، حکومت دموکراتیک سفیدپوستان به محروم کردن علنی سیاهپوستان از حقوقشان وابسته بود. دموکراسی اسرائیلی ، از طریق اخراج و ممانعت از ورود اعراب به سرزمین هایشان میسر شد. از طریق تلفیق تقسیم سرزمینی و چیزی که امروزه پاکسازی قومی خوانده می شود ، اسرائیل اکثریت یهودی ای را که پیش شرط دموکراسی اش بود ، به وجود آورد.
● اراضی اشغالی و آپارتاید
بیشتر کسانی که اسرائیل را به آپارتاید منتسب می کنند ، معمولا اشغال نظامی کرانه باختری و نوار غزه توسط اسرائیل را در نظر دارند. صهیونیست های راستگرا ، در توهم اسرائیل بزرگ ، ادعای مالکیت بر کرانه باختری را دارند. اسرائیل ، حدود ۴ دهه است که این اراضی را در اشغال دارد و در طول این مدت ، بر میلیون ها عرب بدون حق رای سلطه داشته است. اسرائیل از اسکان بیش از ۴۰۰ هزار یهودی در اراضی اشغالی حمایت کرده است و بخش اعظم اراضی کرانه باختری را یهودیان اسرائیلی با دولت اسرائیل تحت تملک خود درآورده اند. صهیونیست ها همچین قصد دارند بخش عمده ای از کرانه باختری و نوار غزه را همچنان تصاحب کنند.
شباهت آشکار میان اراضی اشغالی و سیاهپوست نشین های آفریقای جنوبی در این است که هر دو منطقه ، تحت محاصره نیروهای نظامی بوده اند. مناطق سیاهپوست نشین و اراضی اشغالی ، محل سکونت شمار زیادی از مردمان از نظر نژادی تحت سلطه بوده اند که اکثریت را در میان این مرزها تشکیل می دهند. در هر دو مورد ، دولت مرکزی تحت کنترل گروه نژادی مسلط از نظر سیاسی و فیزیکی در پی این است که جمعیت تحت سلطه را در این قلمرو محدود کند.
ویژگی های مشترک بین اراضی اشغالی و مناطق سیاهپوست نشین ، دلایل محکمی برای مقایسه آپارتاید و رژیم اسرائیل ارائه می کنند. هم تصرف اسرائیلی و نیز سیاست آپارتاید ، باعث نقض گونه های مشابهی از حقوق انسانی به شیوه ای مشابه شده است. سیاست مناطق سیاهپوست نشین آفریقای جنوبی از سال ۱۹۵۹ به بعد وضعیت کرانه باختری و نوار غزه از هنگام عقد پیمان اسلو بین اسرائیل و فلسطینیان در ۱۹۹۳ به طور کامل مشابه هم بوده اند.
مساله دیگر ، ناکامی تاریخی آرمان های فلسطینیان برای کنترل سیاسی بر کل سرزمین فلسطین است. سیاهپوست های آفریقای جنوبی استقلال دولتهای کوچک ناکارآمد را رد می کردند ، زیرا آنان به طور واقعی امیدوار بودند که یک قلمروی سیاسی را به ارث برند که شامل تمامیت آفریقای جنوبی شود (همان طور که درواقع در سال ۱۹۹۴ به آن رسیدند) ولی فلسطینیان نمی توانند در عالم واقع ، امیدی به داشتن سرزمین بیشتری از آن چیزی شوند که در ژوئن ۱۹۶۷ از دست داده اند. بدون حمایت خارجی و فقدان قدرت چانه زنی اقتصادی برای پیگیری مطالبات بیشتر ، فلسطینیان مجبورند قلمروی سیاسی خود را در کرانه باختری و نوار غزه جستجو کنند. از این لحاظ وضعیت اسفناک فلسطینیان بسیار بدتر از سیاهپوستان آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید است و رفتار تل آویو ، بسیار خشونت آمیز و توسعه طلبانه تر از عملکرد پرتوریاست.
در یک کلام می توان گفت که صهیونیسم اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی ، از طریق جداسازی قهری سرزمینی ، سلطه سیاسی یک گروه قومی نژادی بر یک گروه دیگر را موجب شده اند و از نظر اخلاقی ، سلطه اسرائیل بر اعراب فلسطینی همانند استیلای آپارتاید آفریقای جنوبی بر سیاهپوستان است.

politicalthought.blogfa.com

مطالب مرتبط

جنگ رسانه ای صهیونیست ها علیه حماس


جنگ رسانه ای صهیونیست ها علیه حماس
با وجود تلاش های فراوانی که صهیونیسم جهانی برای محاصره رسانه ای جنبش مقاومت اسلامی «حماس» صورت می دهد؛ با این حال حماس توانسته است در رسانه های آمریکایی ها نفوذ کند و از شبکه های تلویزیونی این کشور به عنوان یک تریبون تبلیغاتی برای انتشار پیام و افکار خود استفاده کند.
به اعتقاد صهیونیست ها، تجلی نفوذ رسانه ای حماس در آمریکا را می توان در شمار فراوان آمریکایی هایی جست وجو کرد که از دولت شان می خواهند تا دولت مشروع فلسطین را به رسمیت بشناسد و به جای تحریم، مبارزه و قطع رابطه با این جنبش برای تاثیر گذاردن بر برنامه هایش تلاش کند. در میان جماعتی که خواستار رابطه با حماس هستند، شمار زیادی روزنامه نگار و چهره دانشگاهی دیده می شوند که به اینها باید نهادهای اسلامی آمریکا را نیز اضافه کرد که صهیونیست ها به نام گروه های فشار اسلامی از آن یاد می کنند و از آن جمله می توان به شورای روابط اسلامی آمریکا اشاره کرد.
چیزی که باعث افزایش دغدغه صهیونیست ها شده، آن است که ده ها روزنامه نگار و چهره برجسته دانشگاهی فریاد مخالفت با سیاست های قانون شکنانه ایالات متحده علیه دولت مشروع فلسطین را سر داده و از این مسئله که مواضع اشتباه دولت آمریکا در قبال جنبش حماس به تداوم حالت بی ثباتی در منطقه خاورمیانه بینجامد، ابراز نگرانی کردند که از جمله این افراد می توان به «سارا روی» اشاره کرد.
خانم «سارا روی» که یکی از پژوهشگران برجسته مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد آمریکا است، با همکاری ریچارد نورتون، استاد رشته روابط بین الملل دانشگاه بوستون مقاله ای را با عنوان «آری! می توان با حماس کارکرد» نگاشته است و در آن از دولت آمریکا خواسته است تا حماس را به رسمیت بشناسد و برخوردی مثبت با این جنبش داشته باشد.
«سارا روی» در ادامه با اشاره به مسئله همکاری آمریکا با دولت غیرقانونی فیاض، در اینکه واشنگتن بتواند با تکیه بر دولت مذکور راه حلی را برای مسئله فلسطین بیابد، ابراز تردید کرد و گفت: «کابینه فیاض برای بقای خود نیاز دارد یک نظام استبدادی را اعمال کند.»
وی در بخشی دیگر از مقاله خود خاطر نشان ساخت که پیروزی انتخاباتی و نظامی حماس در فلسطین دلیلی بر شکست جنبش فتح است.
در کنار «ساراروی» و ریچارد نورتون، شمار زیادی از استادان و پژوهشگران دانشگاه های آمریکا هستند که بر ضرورت گفت وگو با حماس تاکید دارند و اشغالگران صهیونیست را مسئول رنج ها و محنت های ملت فلسطین و افزایش مشکلات داخلی این ملت می دانند که از جمله آنها می توان به «شبلی تلحمی»، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مریلند و استاد «رشید الخالدی» استاد دانشگاه کلمبیا اشاره کرد.
صهیونیست ها تلاش بسیاری را برای خاموش کردن صداها و فریادهایی که در محکومیت رژیم اشغالگر قدس سر داده می شود، صورت می دهند تا اینکه مبادا این مسئله باعث شود تا ملت آمریکا مواضعی را در مخالفت با سیاست های کاخ سفید در قبال ملت فلسطین اتخاذ کرده و رژیم صهیونیستی را به خاطر اقدامات وحشیانه اش علیه ملت ما محکوم کنند.
اشغالگران قدس برای خاموش کردن فریادهای حمایت از ملت فلسطین یک دیوار رسانه ای را در مقابل حماس درست کرده اند تا اینکه مبادا موج اندیشه و تفکرش به آمریکایی ها برسد و از سوی دیگر نیز برای مخدوش کردن چهره حماس در نظر غربی ها می کوشند و دولت حماس را به همگونی با نظام طالبان، همکاری با القاعده و انجام اقدامات تروریستی محکوم می کنند.
واقعیت این است که حماس یک سیستم عظیم رسانه ای در اختیار ندارد که با تکیه بر آن بتواند با بوق های تبلیغاتی صهیونیسم و بنگاه های دروغ پراکنی داخلی که مورد حمایت آمریکا و غرب هستند، مقابله کند. تنها چیزی که حماس در اختیار دارد یک شبکه تازه تاسیس ماهواره ای، یک ایستگاه رادیویی محلی، چند روزنامه و شماری پایگاه اینترنتی است؛ ولی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، ایالات متحده آمریکا و اقمار غربی اش حمله تبلیغاتی و رسانه ای که فتح علیه حماس آغاز کرده است، را حمایت می کنند و بودجه های هنگفتی را نیز به این امر اختصاص می دهند.
با وجود محدودیت رسانه هایی که حماس در اختیار دارد، صهیونیست ها از تمامی تلاش های شیطانی خود برای تحریک غربی ها جهت محاصره رسانه ای این جنبش استفاده می کنند و حماس را متهم می کنند که رسانه ها را برای برانگیختن حس کینه و نفرت افراد نسبت به یهود و غرب، جمع آوری کمک های مالی، برقراری ارتباطات بین المللی، گسترش دایره نفوذ خود و جلب حمایت جهانی با استفاده از تبلیغات گسترده، اتاق های چت و باشگاه های اینترنتی به کار می گیرد.
صهیونیست ها برای تنگ تر کردن هرچه بیشتر حلقه محاصره رسانه ای بر حماس، از قانون آمریکایی «میهن پرستی» برای اعمال فشار بر شرکت های خدمات اینترنتی آمریکایی و کانادایی استفاده می کنند تا آنها را از میزبانی پایگاه های اینترنتی حامی جنبش حماس بازدارند. ضمنا اشغالگران قدس همچنین از این قانون برای اعمال فشار بر شبکه های تلویزیونی و مطبوعات آمریکا نیز استفاده و آنها را از چاپ هرگونه اطلاعاتی که باعث انتقال پیام حماس و برملا شدن هویت واقعی دولت عبری شود، برحذر می دارد.
صهیونیست ها همیشه مدعی هستند که حماس پیام خود را به میلیون ها آمریکایی می رساند و شبکه الجزیره که آمریکایی ها به راحتی از طریق اینترنت قادر به تماشای آن هستند، نقش مهمی را در انتقال پیام حماس و انتشار افکار شیخ «یوسف القرضاوی» (از مویدان عملیات شهادت طلبانه علیه اشغالگران) دارد.
در همین راستا، یک گروه صهیونیستی که نام خود را «ناظرین رسانه های فلسطینی» اعلام کرده است و مدعی شده است که به انعکاس وضعیت ملت فلسطین می پردازد، با انتشار اطلاعات دروغی که بوق های تبلیغاتی صهیونیسم در غرب مسئولیت پخش آن را دارند، به مخدوش کردن چهره ملت فلسطین می پردازند و در نظر غربی ها این گونه وانمود می کنند که قربانی هستند.
این گروه شرور و نابکار اظهارات رهبران حماس، گفته های سخنگویان این جنبش و همچنین برنامه هایی که از شبکه الاقصی پخش می شود، را زیرنظر دارند و از تمامی تلاش خود برای دگرگون کردن حقایق استفاده می کنند و اظهارات رهبران حماس و همچنین برنامه های پخش شده از شبکه مذکور را به گونه ای تفسیر می کنند که به نفع اشغالگران باشد و هراس غربی ها را از اسلام برانگیزد و چهره جهاد و مقاومت ملت فلسطین را مخدوش سازد.
صهیونیست ها از اقدامات مقامات تشکیلات خودگردان و دار و دسته ابومازن به عنوان دست مایه ای برای تبلیغ علیه ملت فلسطین استفاده می کنند. اشغالگران قدس داستان های ساختگی رسانه های وابسته به فتح در مورد وضعیت نوار غزه را برای مخدوش ساختن چهره جنبش حماس، ملت فلسطین و دولت مشروع این ملت در نظر غربی ها به کار می گیرند.
در این امر تردیدی نیست که رسانه های عربی در نمایش کامل رنج ها و محنت های ملت فلسطین برای غربی ها و جامعه جهانی کوتاهی می ورزند و چشم خود را بر روی فجایعی که این ملت با آن روبه رو هستند، می بندند و اهمیتی به تراژدی انسانی که نتیجه محاصره اقتصادی فلسطین است، نمی دهند.
رسانه های عربی در انتقال واقعیت های موجود در فلسطین شکست خورده اند؛ ولی این شکست نتیجه کمبود بودجه و تجربه نبوده است بلکه نتیجه همدستی با دشمن و در
خوش بینانه ترین حالت- کوتاهی در انجام وظیفه بوده است.
سوالی که در اینجا پیش می آید، آن است که اگر حماس با این تعداد محدود رسانه توانسته است تا در رسانه های غربی نفوذ و برده ها چهره آکادمیک پژوهشگر و سیاستمدار برجسته آمریکایی تاثیر بگذارد؛ حال این میزان نفوذ- در صورت یاری و حمایت رسانه های عربی از ملت و قضیه فلسطین- چه میزان خواهد بود؟!

وبگردی
نفت‌کش در تهران منفجر شده بود!
نفت‌کش در تهران منفجر شده بود! - شرکتی که یک‌شبه می‌توان آن را در اوج تحریم به استاد پیر و از نفس افتاده ترافیک رییس دولت قبل سپرد و بعد از آن، ناگهان در آزمون و خطایی دیگر به جوانی میدان داد.
دماوند،بزرگترین کشتی جنگی ایران در حال از دست رفتن است!
دماوند،بزرگترین کشتی جنگی ایران در حال از دست رفتن است! - دو هفته پس از بروز حادثه برای ناوچه دماوند بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر، رسانه‌های روسیه با تفسیر تصاویر منتشر شده اخیر از وضعیت این شناور مدعی شده‌اند که بخش‌های زیادی از دماوند که سه سال پیش به ناوگان شمال نیروی دریایی ایران اضافه شده به زیر آب رفته و شکستگی آشکاری در قسمت پد بالگرد آن مشاهده می‌شود.
افشای راز یک ازدواج عجیب!
افشای راز یک ازدواج عجیب! - دو سال بعد، اخبار رابطه عاشقانه همسرش با یک نوجوان، مانند یک سیلی بر صورت اوزیر بود. بویژه آنکه، دخترشان لورنس، همکلاسی ماکرون بود.
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم - یک جوان در حوالی چهارراه بیمارستان قم به چند روحانی حمله کرد و دو تن از آنها را زخمی کرد به گفته شاهدان ضارب یک خودرو را نیز به آتش کشید و متواری شد.
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان - باند چهار نفره سارقان مسلح که قصد داشتند امروز از یک طلافروشی در یافت‌آباد سرقت کنند، ساعت 10 صبح امروز در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس دستگیر شدند.
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان - رئیس سازمان انتقال خون و مسئول سابق امور کارکنان شرکت پالایش و پژوهش خون با حضور مقابل دوربین فارس از برخی تخلفات در زمینه پلاسمای خون پرده برداشتند.
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها