سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ / Tuesday, 24 October, 2017

صهیونیسم و آپارتاید


صهیونیسم و آپارتاید
بسیاری از منتقدان صهیونیسم استدلال می کنند که صهیونیسم همانند آپارتاید است ، ولی آنان برای دفاع از مواضع شان بندرت دلایل قابل قبولی ارائه می کنند.
در این مقاله ، تلاش بر این است تا دلایل مقتضی برای دفاع از این ادعا ارائه شود. رژیم صهیونیستی از لحاظ عملی ، شباهت های زیادی با اتحادیه و بعدها جمهوری آفریقای جنوبی ما بین ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ دارد. آپارتاید روی اشکال از پیش موجود استیلای نژادی در آفریقای جنوبی و مستعمره نشین های مهاجران سفیدپوست تا پیش از ۱۹۱۰ بنیان نهاده شد ، ولی واژه آپارتاید برای توصیف رژیم خشن و ایدئولوژیک تاسیس شده به وسیله حزب ملی پس از قدرت یابی آن در سال ۱۹۴۸ وضع شد.
آپارتاید همانند نازیسم به عنوان معیار بنیادین شرارت ، در نظر گرفته می شود. آپارتاید ، حاصل تلفیق سلطه سیاسی قومی نژادی و جداسازی نابرابر و قهری گروههای قومی نژادی به محیطهای مختلف و یک نظام بهره کشی فراگیر نژادی بوده است. آپارتاید مقتضیات اخلاقی طیف گسترده ای از نظامهای اخلاقی دارای جنبه برابری طلبانه از ادیان جهانشمولی چون مسیحیت و اسلام گرفته تا لیبرالیسم و سوسیالیسم را نقض می کرد.
از دریچه هر کدام از این مکاتب و ادیان که بنگریم ، آپارتاید ۳ ارزش خاص را بشدت نقض می کرد. اولین ارزش ، آزادی فردی است. در اوج آپارتاید ، مردم از نژادهای مختلف نمی توانستند با هم در یک جا زندگی کنند یا در مدارس یکسانی حضور یابند و حق استفاده از تسهیلات برابر را نداشتند و نیز حق نداشتند با نژادهای دیگر ازدواج کنند.
برابری ، دومین ارزشی است که در چارچوب آپارتاید نقض می شد. آپارتاید مجموعه ای از نابرابری های خشک و انعطاف ناپذیر را به وجود آورده بود. سیاهپوستان از آموزش های سطح پایین تری برخوردار می شدند و کمکهای دولتی بسیار ناچیزی به آنان تعلق می گرفت. آنان نمی توانستند به مشاغل خاصی برسند و حق نداشتند در مراکز اقتصادی پررونق به کارهای تجاری بپردازند. اشتغال کارگران سیاهپوست نیز با بدترین ویژگی های رابطه ارباب - رعیتی ، از جمله تنبیه بدنی و تحقیر کارگران همراه بود.
دموکراسی ، سومین ارزشی است که به وسیله آپارتاید نقض می شد. رژیم آپارتاید در ظاهر به آفریقایی ها ، دورگه ها و بومیان ، حق رای اعطا کرده بود ؛ ولی آنان فقط می توانستند به گروههایی رای دهند که تابع اقتدار دولت مرکزی سفیدپوستان بودند و نیز منابع خیلی اندکی در اختیار داشتند. در یک کلام ، آفریقای جنوبی نظام سلطه سفیدپوستان (اقلیت) بود و حکومت سفیدپوستان ، با سرکوب خود را حفظ می کرد.
معیار مناسب برای مقایسه اخلاقی آپارتاید و صهیونیسم ، می تواند شامل ارزشهایی چون برابری حقوق ، آزادی های فردی و خودمختاری دموکراتیک باشد. اسرائیل تا سال ۱۹۶۶ ، اعراب را تحت سلطه حکومت نظامی قرار داد. پس از آن تبعیض شدید علیه اعراب را ادامه داد. جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل با اعراب ، اشغال کرانه باختری و نوار غزه و متعاقب آن سلطه بر میلیون ها عرب فلسطینی ، مرحله جدیدی از استیلای قومی را رقم زد.
● اسرائیل و آپارتاید
ادعا می شود که اعراب برخلاف سیاهپوستان آفریقای جنوبی از شهروندی کامل و حق رای در اسرائیل برخوردارند و رژیم اسرائیل ، برخلاف آفریقای جنوبی ، یک نظام دموکرات است ؛ ولی در هر حال ، رژیم اسرائیل ، حکومت یهودیان است و در چارچوب آن ، اولویت یهودیان ملموس و انکارناپذیر است. این اولویت در پرچم یهودی ، سرود ملی و تعطیلات رسمی یهودی بخوبی نمایان است. علاوه بر این ، قانون بازگشت (۱۹۵۰) به طور رسمی به تمام یهودیان از دور دست ترین نقاط جهان اجازه داده است تا بلادرنگ تابعیت اسرائیلی را به دست آورند. از این گذشته زبان عبری خیلی بیشتر از عربی به رسمیت شناخته و به کار برده می شود درحالی که اعراب پیش از این که در سالهای ۴۸-۱۹۴۷ اخراج شوند ، بیشتر جمعیت فلسطین اشغالی را تشکیل می دادند. در حقیقت زبان عربی ، زبان بومی فلسطین اشغالی است.
واقعیت این است که شهرها و روستاهای عرب نشین هنوز هم از خدمات زیربنایی ، آموزش و مسکونی بسیار نازل تری در مقایسه با یهودیان بهره مند می شوند. از این گذشته رژیم اسرائیل از طریق تمهیدات آژانس یهود و نیز صندوق ملی یهود ، بیش از ۹۲ درصد از خاک فلسطین اشغالی را (که بیشتر از اعراب مصادره کرده) به نفع یهودیان به اشغال خود درآورده و از خرید ، اجاره و بهره برداری از زمین توسط فلسطینیان در بیش از ۷۵ درصد از فلسطین اشغالی ممانعت به عمل آورده است.
دموکراتیک بودن اسرائیل مساله بغرنجی است. اسرائیل اساسنامه مکتوبی برای تضمین حقوق شهروندان ندارد و این حقوق مرتب به واسطه مقررات اضطراری محدود شده اند و اعراب قربانی اصلی این اقدامات سرکوبگرانه هستند. اعراب تحت سلطه یک دولت یهودی تمرکزگزا قرار دارند و در مراکز تصمیم گیری های سیاسی ، هیچ توجهی به آنان نمی شود. دادگاه ها نیز درباره اعراب مغرضانه عمل می کنند. لازم به یادآوری است که حکومت آفریقای جنوبی نیز در زمان آپارتاید دموکراتیک بود و مانند اسرائیل ، حزب حاکم آن از طریق انتخابات رقابتی مشخص می شد.
دموکراسی آفریقای جنوبی و اسرائیل ، به عنوان راه حل هایی برای مخمصه ای مشترک سر برآوردند.
● توجیه سلطه اسرائیلی ها
یهودیان اسرائیلی حامی صهیونیسم در دفاع از خودشان می گویند که مهاجران یهودی که جایگزین فلسطینیان شدند ، خود گروه قومی ای هستند که در طول تاریخ مورد اذیت و آزار واقع شده اند. بسیاری از گروههای مهاجر یا الیگارشی قومی - نژادی ، حکومت سرکوبگر خود را با ارجاع به مصائب گذشته توجیه کرده اند. با یک ارزیابی کلی اخلاقی ، متوسل شدن به تاریخ برای توجیه سلطه اسرائیلی های یهودی ، محکوم به شکست است. این دلایل با استدلالات متقابل رایج و متقاعد کننده ای مواجه می شوند ؛ خون ، خون را نمی شوید ، اعراب مسوول یهودی آزاری اروپاییان نیستند و نباید هزینه آن را بپردازند.
بسیاری از یهودیان از جوامعی مهاجرت کرده اند که در آنجا اثری از یهودی ستیزی وجود ندارد یا می توانستند به چنین جوامعی بروند.در مقایسه با آپارتاید آفریقای جنوبی ، اسرائیل شکل کمتر رسمی و نمایان تری از تبعیض نژادی منفی را اعمال می کند ، ولی این شیوه را در سطح گسترده تری به کار می برد. دموکراسی ظاهری در فلسطین اشغالی نسبت به آپارتاید گسترده تر است ، اما این دموکراسی ظاهری از طریق آواره کردن اعراب تسهیل شده است.
یهودیان اسرائیلی در مقایسه باآپارتاید ، کمتر از نیروی کار عربی استفاده کرده اند ، ولی آنان با این کار امکان چانه زنی اقتصادی را از اعراب سلب کردند و آنان را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به حاشیه رانده اند
یعنی این که چگونه یک دولت مهاجر به طور دموکراتیک در سرزمین حکومت کند که غیر مهاجران اکثریت را تشکیل می دهند. هر دوی این نظامهای دموکراتیک ، با محروم کردن اکثریتی از نژادی دیگر از حق رای ، ممکن گردیدند. در آفریقای جنوبی که سفیدپوستان در اقلیت بودند ، حکومت دموکراتیک سفیدپوستان به محروم کردن علنی سیاهپوستان از حقوقشان وابسته بود. دموکراسی اسرائیلی ، از طریق اخراج و ممانعت از ورود اعراب به سرزمین هایشان میسر شد. از طریق تلفیق تقسیم سرزمینی و چیزی که امروزه پاکسازی قومی خوانده می شود ، اسرائیل اکثریت یهودی ای را که پیش شرط دموکراسی اش بود ، به وجود آورد.
● اراضی اشغالی و آپارتاید
بیشتر کسانی که اسرائیل را به آپارتاید منتسب می کنند ، معمولا اشغال نظامی کرانه باختری و نوار غزه توسط اسرائیل را در نظر دارند. صهیونیست های راستگرا ، در توهم اسرائیل بزرگ ، ادعای مالکیت بر کرانه باختری را دارند. اسرائیل ، حدود ۴ دهه است که این اراضی را در اشغال دارد و در طول این مدت ، بر میلیون ها عرب بدون حق رای سلطه داشته است. اسرائیل از اسکان بیش از ۴۰۰ هزار یهودی در اراضی اشغالی حمایت کرده است و بخش اعظم اراضی کرانه باختری را یهودیان اسرائیلی با دولت اسرائیل تحت تملک خود درآورده اند. صهیونیست ها همچین قصد دارند بخش عمده ای از کرانه باختری و نوار غزه را همچنان تصاحب کنند.
شباهت آشکار میان اراضی اشغالی و سیاهپوست نشین های آفریقای جنوبی در این است که هر دو منطقه ، تحت محاصره نیروهای نظامی بوده اند. مناطق سیاهپوست نشین و اراضی اشغالی ، محل سکونت شمار زیادی از مردمان از نظر نژادی تحت سلطه بوده اند که اکثریت را در میان این مرزها تشکیل می دهند. در هر دو مورد ، دولت مرکزی تحت کنترل گروه نژادی مسلط از نظر سیاسی و فیزیکی در پی این است که جمعیت تحت سلطه را در این قلمرو محدود کند.
ویژگی های مشترک بین اراضی اشغالی و مناطق سیاهپوست نشین ، دلایل محکمی برای مقایسه آپارتاید و رژیم اسرائیل ارائه می کنند. هم تصرف اسرائیلی و نیز سیاست آپارتاید ، باعث نقض گونه های مشابهی از حقوق انسانی به شیوه ای مشابه شده است. سیاست مناطق سیاهپوست نشین آفریقای جنوبی از سال ۱۹۵۹ به بعد وضعیت کرانه باختری و نوار غزه از هنگام عقد پیمان اسلو بین اسرائیل و فلسطینیان در ۱۹۹۳ به طور کامل مشابه هم بوده اند.
مساله دیگر ، ناکامی تاریخی آرمان های فلسطینیان برای کنترل سیاسی بر کل سرزمین فلسطین است. سیاهپوست های آفریقای جنوبی استقلال دولتهای کوچک ناکارآمد را رد می کردند ، زیرا آنان به طور واقعی امیدوار بودند که یک قلمروی سیاسی را به ارث برند که شامل تمامیت آفریقای جنوبی شود (همان طور که درواقع در سال ۱۹۹۴ به آن رسیدند) ولی فلسطینیان نمی توانند در عالم واقع ، امیدی به داشتن سرزمین بیشتری از آن چیزی شوند که در ژوئن ۱۹۶۷ از دست داده اند. بدون حمایت خارجی و فقدان قدرت چانه زنی اقتصادی برای پیگیری مطالبات بیشتر ، فلسطینیان مجبورند قلمروی سیاسی خود را در کرانه باختری و نوار غزه جستجو کنند. از این لحاظ وضعیت اسفناک فلسطینیان بسیار بدتر از سیاهپوستان آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید است و رفتار تل آویو ، بسیار خشونت آمیز و توسعه طلبانه تر از عملکرد پرتوریاست.
در یک کلام می توان گفت که صهیونیسم اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی ، از طریق جداسازی قهری سرزمینی ، سلطه سیاسی یک گروه قومی نژادی بر یک گروه دیگر را موجب شده اند و از نظر اخلاقی ، سلطه اسرائیل بر اعراب فلسطینی همانند استیلای آپارتاید آفریقای جنوبی بر سیاهپوستان است.

politicalthought.blogfa.com

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
معتمدی منطقه آزاد اروند , فقر حرکتی , «چه کسی مرا هل داد؟» , هدفمندی یارانه , رابطه دولت و سپاه , ادعیه , ناک اوت , دهری , طرح پایان جنگ یمن , کارت پستال سال نو , صرف , ۲ شهریور , بازیگران جوان هالیوود , زنان اواره سوری , مفقود , مبارزه با سن غلات , جامعه هدف , افتتاحیه اکران فیلم سینمایی یه وا , تایلند , ماده پیش ساز , سارتر , بیماری های عفونی همه گیر , اداره کل تبلیغات اسلامی همدان , فصل تخم ریزی , تلفات سوانح , سازمان بهره وری آسیایی , فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا , دشت مرند , فرماندهی داعش , کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز اسباب‌بازی , عملیات عرشه گذاری پل , عبدالرضا فولادوند , جعفر عبدالملکی , مستند اعتراض وارد نیست در شب‌های سفید , کاهش قیمت کالاهای دیجیتال , کارتون سیندرلا , جراحی غیر تهاجمی , اعظم آخوندی , مشکلات اجتماعی , ورزش حرفه ای , آرای عمومی , نیازمندی‌های روزنامه , شبکه توزیع گوشت , گفتگو نوروزی , یار دیرین , مزدور موریتانیایی , نشست بررسی اندیشه های آیت الله هاشمی , ایران ایر تور , لیست امید , بسیج ملی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
نثر ساده به تقلید اروپا , ترکیب کلی ایلات و طوایف , گاراژ , نکاتی که هرگز نباید در هتل دیده شود , پیشگیری اولیه , ملک‌جمشید و ملک‌خورشید (۲) , مطبوعات و جراید کشور , فال قهوه (۱۰) , پشمالو(۲) , اپیدمیولوژی توصیفی سرطان ریه , آنتی‌بیوتیک‌ها , نرخ‌های اضافی تعرفه‌ای , رخت تمکین مرا عشق به یک بار بسوخت , ای سرو گلندام که داری کمر از مو , تجاوز ترکیه و نتایج آن (The Turkish Invasion & Its Aftermath) , اصول تشخیص , قبرس (۲) , سرفه و هموپتیزی , چو آفتاب برآمد ز قعر آب سیاه , مسجد رشتخوار ,

برخی منابع مهم خبری
citypress.ir شهرداری تهران , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , winbeta.net وین بتا , khanevarzesh.com خانه‌ ورزش , irandoc.ac.ir مدارک علمی ایران , vetnews.ir وت نیوز , farsnews.ir خبرگزاری فارس , persianmags.com پرشین مگز , safirnews.com سفیر , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , roozannews.ir روزنامه روزان , seratnews.ir صراط نیوز , eghtesadoma.com اقتصادوما , porseshnews.ir پرسش , zoomit.ir زومیت , modeonline.ir مدآنلاین , soroushnews.ir سروش , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , irib.ir صدا و سیما , freezones.ir مرکز امور مناطق آزاد , otaghpress.com اتاق‌پرس , smtnews.ir روزنامه صمت , dolatema.com دولت ما , rozanehonline.com روزنه , noandish.com نواندیش , dadna.ir دادنا , arshnews.ir عرش , namaknews.ir نمک , siasatnameh.ir سیاست نامه ,

بازرگانی موسایی باغستانی  ◊  09125436383-07633676575
وبگردی
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
مردم اسلام آباد، مدرسه را به آتش کشیدند / فیلم
مردم اسلام آباد، مدرسه را به آتش کشیدند / فیلم - عصر دوشنبه شایعه ای مبنی بر تعرض یک نیروی خدماتی مدرسه ای در اسلام اباد ارومیه به دانش آموز 12 ساله در شبکه های اجتماعی منتشر شد اگرچه هنوز صحت خبر تایید نشده اما مردم منطقه تجمع کرده و عده ای از فرصت طلبان به مدارس یورش بردند.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
خرابکاری سگ رئیس جمهور فرانسه حین جلسه رسمی!
خرابکاری سگ رئیس جمهور فرانسه حین جلسه رسمی! - امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جلسه ای با سه وزیر این کشور مشغول صحبت بود که سگ سیاه او در کنار شومینه اقدام به قضای حاجت کرد. این اتفاق باعث خنده حضار و مکرون شد.
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش!
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش! - دادگاه دوم حمید بقایی،معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بسیار جنجالی شد... / ویدیو از آپارات
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
پربازدیدها