جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ / Friday, 17 August, 2018

صهیونیسم و آپارتاید


صهیونیسم و آپارتاید
بسیاری از منتقدان صهیونیسم استدلال می کنند که صهیونیسم همانند آپارتاید است ، ولی آنان برای دفاع از مواضع شان بندرت دلایل قابل قبولی ارائه می کنند.
در این مقاله ، تلاش بر این است تا دلایل مقتضی برای دفاع از این ادعا ارائه شود. رژیم صهیونیستی از لحاظ عملی ، شباهت های زیادی با اتحادیه و بعدها جمهوری آفریقای جنوبی ما بین ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ دارد. آپارتاید روی اشکال از پیش موجود استیلای نژادی در آفریقای جنوبی و مستعمره نشین های مهاجران سفیدپوست تا پیش از ۱۹۱۰ بنیان نهاده شد ، ولی واژه آپارتاید برای توصیف رژیم خشن و ایدئولوژیک تاسیس شده به وسیله حزب ملی پس از قدرت یابی آن در سال ۱۹۴۸ وضع شد.
آپارتاید همانند نازیسم به عنوان معیار بنیادین شرارت ، در نظر گرفته می شود. آپارتاید ، حاصل تلفیق سلطه سیاسی قومی نژادی و جداسازی نابرابر و قهری گروههای قومی نژادی به محیطهای مختلف و یک نظام بهره کشی فراگیر نژادی بوده است. آپارتاید مقتضیات اخلاقی طیف گسترده ای از نظامهای اخلاقی دارای جنبه برابری طلبانه از ادیان جهانشمولی چون مسیحیت و اسلام گرفته تا لیبرالیسم و سوسیالیسم را نقض می کرد.
از دریچه هر کدام از این مکاتب و ادیان که بنگریم ، آپارتاید ۳ ارزش خاص را بشدت نقض می کرد. اولین ارزش ، آزادی فردی است. در اوج آپارتاید ، مردم از نژادهای مختلف نمی توانستند با هم در یک جا زندگی کنند یا در مدارس یکسانی حضور یابند و حق استفاده از تسهیلات برابر را نداشتند و نیز حق نداشتند با نژادهای دیگر ازدواج کنند.
برابری ، دومین ارزشی است که در چارچوب آپارتاید نقض می شد. آپارتاید مجموعه ای از نابرابری های خشک و انعطاف ناپذیر را به وجود آورده بود. سیاهپوستان از آموزش های سطح پایین تری برخوردار می شدند و کمکهای دولتی بسیار ناچیزی به آنان تعلق می گرفت. آنان نمی توانستند به مشاغل خاصی برسند و حق نداشتند در مراکز اقتصادی پررونق به کارهای تجاری بپردازند. اشتغال کارگران سیاهپوست نیز با بدترین ویژگی های رابطه ارباب - رعیتی ، از جمله تنبیه بدنی و تحقیر کارگران همراه بود.
دموکراسی ، سومین ارزشی است که به وسیله آپارتاید نقض می شد. رژیم آپارتاید در ظاهر به آفریقایی ها ، دورگه ها و بومیان ، حق رای اعطا کرده بود ؛ ولی آنان فقط می توانستند به گروههایی رای دهند که تابع اقتدار دولت مرکزی سفیدپوستان بودند و نیز منابع خیلی اندکی در اختیار داشتند. در یک کلام ، آفریقای جنوبی نظام سلطه سفیدپوستان (اقلیت) بود و حکومت سفیدپوستان ، با سرکوب خود را حفظ می کرد.
معیار مناسب برای مقایسه اخلاقی آپارتاید و صهیونیسم ، می تواند شامل ارزشهایی چون برابری حقوق ، آزادی های فردی و خودمختاری دموکراتیک باشد. اسرائیل تا سال ۱۹۶۶ ، اعراب را تحت سلطه حکومت نظامی قرار داد. پس از آن تبعیض شدید علیه اعراب را ادامه داد. جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل با اعراب ، اشغال کرانه باختری و نوار غزه و متعاقب آن سلطه بر میلیون ها عرب فلسطینی ، مرحله جدیدی از استیلای قومی را رقم زد.
● اسرائیل و آپارتاید
ادعا می شود که اعراب برخلاف سیاهپوستان آفریقای جنوبی از شهروندی کامل و حق رای در اسرائیل برخوردارند و رژیم اسرائیل ، برخلاف آفریقای جنوبی ، یک نظام دموکرات است ؛ ولی در هر حال ، رژیم اسرائیل ، حکومت یهودیان است و در چارچوب آن ، اولویت یهودیان ملموس و انکارناپذیر است. این اولویت در پرچم یهودی ، سرود ملی و تعطیلات رسمی یهودی بخوبی نمایان است. علاوه بر این ، قانون بازگشت (۱۹۵۰) به طور رسمی به تمام یهودیان از دور دست ترین نقاط جهان اجازه داده است تا بلادرنگ تابعیت اسرائیلی را به دست آورند. از این گذشته زبان عبری خیلی بیشتر از عربی به رسمیت شناخته و به کار برده می شود درحالی که اعراب پیش از این که در سالهای ۴۸-۱۹۴۷ اخراج شوند ، بیشتر جمعیت فلسطین اشغالی را تشکیل می دادند. در حقیقت زبان عربی ، زبان بومی فلسطین اشغالی است.
واقعیت این است که شهرها و روستاهای عرب نشین هنوز هم از خدمات زیربنایی ، آموزش و مسکونی بسیار نازل تری در مقایسه با یهودیان بهره مند می شوند. از این گذشته رژیم اسرائیل از طریق تمهیدات آژانس یهود و نیز صندوق ملی یهود ، بیش از ۹۲ درصد از خاک فلسطین اشغالی را (که بیشتر از اعراب مصادره کرده) به نفع یهودیان به اشغال خود درآورده و از خرید ، اجاره و بهره برداری از زمین توسط فلسطینیان در بیش از ۷۵ درصد از فلسطین اشغالی ممانعت به عمل آورده است.
دموکراتیک بودن اسرائیل مساله بغرنجی است. اسرائیل اساسنامه مکتوبی برای تضمین حقوق شهروندان ندارد و این حقوق مرتب به واسطه مقررات اضطراری محدود شده اند و اعراب قربانی اصلی این اقدامات سرکوبگرانه هستند. اعراب تحت سلطه یک دولت یهودی تمرکزگزا قرار دارند و در مراکز تصمیم گیری های سیاسی ، هیچ توجهی به آنان نمی شود. دادگاه ها نیز درباره اعراب مغرضانه عمل می کنند. لازم به یادآوری است که حکومت آفریقای جنوبی نیز در زمان آپارتاید دموکراتیک بود و مانند اسرائیل ، حزب حاکم آن از طریق انتخابات رقابتی مشخص می شد.
دموکراسی آفریقای جنوبی و اسرائیل ، به عنوان راه حل هایی برای مخمصه ای مشترک سر برآوردند.
● توجیه سلطه اسرائیلی ها
یهودیان اسرائیلی حامی صهیونیسم در دفاع از خودشان می گویند که مهاجران یهودی که جایگزین فلسطینیان شدند ، خود گروه قومی ای هستند که در طول تاریخ مورد اذیت و آزار واقع شده اند. بسیاری از گروههای مهاجر یا الیگارشی قومی - نژادی ، حکومت سرکوبگر خود را با ارجاع به مصائب گذشته توجیه کرده اند. با یک ارزیابی کلی اخلاقی ، متوسل شدن به تاریخ برای توجیه سلطه اسرائیلی های یهودی ، محکوم به شکست است. این دلایل با استدلالات متقابل رایج و متقاعد کننده ای مواجه می شوند ؛ خون ، خون را نمی شوید ، اعراب مسوول یهودی آزاری اروپاییان نیستند و نباید هزینه آن را بپردازند.
بسیاری از یهودیان از جوامعی مهاجرت کرده اند که در آنجا اثری از یهودی ستیزی وجود ندارد یا می توانستند به چنین جوامعی بروند.در مقایسه با آپارتاید آفریقای جنوبی ، اسرائیل شکل کمتر رسمی و نمایان تری از تبعیض نژادی منفی را اعمال می کند ، ولی این شیوه را در سطح گسترده تری به کار می برد. دموکراسی ظاهری در فلسطین اشغالی نسبت به آپارتاید گسترده تر است ، اما این دموکراسی ظاهری از طریق آواره کردن اعراب تسهیل شده است.
یهودیان اسرائیلی در مقایسه باآپارتاید ، کمتر از نیروی کار عربی استفاده کرده اند ، ولی آنان با این کار امکان چانه زنی اقتصادی را از اعراب سلب کردند و آنان را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به حاشیه رانده اند
یعنی این که چگونه یک دولت مهاجر به طور دموکراتیک در سرزمین حکومت کند که غیر مهاجران اکثریت را تشکیل می دهند. هر دوی این نظامهای دموکراتیک ، با محروم کردن اکثریتی از نژادی دیگر از حق رای ، ممکن گردیدند. در آفریقای جنوبی که سفیدپوستان در اقلیت بودند ، حکومت دموکراتیک سفیدپوستان به محروم کردن علنی سیاهپوستان از حقوقشان وابسته بود. دموکراسی اسرائیلی ، از طریق اخراج و ممانعت از ورود اعراب به سرزمین هایشان میسر شد. از طریق تلفیق تقسیم سرزمینی و چیزی که امروزه پاکسازی قومی خوانده می شود ، اسرائیل اکثریت یهودی ای را که پیش شرط دموکراسی اش بود ، به وجود آورد.
● اراضی اشغالی و آپارتاید
بیشتر کسانی که اسرائیل را به آپارتاید منتسب می کنند ، معمولا اشغال نظامی کرانه باختری و نوار غزه توسط اسرائیل را در نظر دارند. صهیونیست های راستگرا ، در توهم اسرائیل بزرگ ، ادعای مالکیت بر کرانه باختری را دارند. اسرائیل ، حدود ۴ دهه است که این اراضی را در اشغال دارد و در طول این مدت ، بر میلیون ها عرب بدون حق رای سلطه داشته است. اسرائیل از اسکان بیش از ۴۰۰ هزار یهودی در اراضی اشغالی حمایت کرده است و بخش اعظم اراضی کرانه باختری را یهودیان اسرائیلی با دولت اسرائیل تحت تملک خود درآورده اند. صهیونیست ها همچین قصد دارند بخش عمده ای از کرانه باختری و نوار غزه را همچنان تصاحب کنند.
شباهت آشکار میان اراضی اشغالی و سیاهپوست نشین های آفریقای جنوبی در این است که هر دو منطقه ، تحت محاصره نیروهای نظامی بوده اند. مناطق سیاهپوست نشین و اراضی اشغالی ، محل سکونت شمار زیادی از مردمان از نظر نژادی تحت سلطه بوده اند که اکثریت را در میان این مرزها تشکیل می دهند. در هر دو مورد ، دولت مرکزی تحت کنترل گروه نژادی مسلط از نظر سیاسی و فیزیکی در پی این است که جمعیت تحت سلطه را در این قلمرو محدود کند.
ویژگی های مشترک بین اراضی اشغالی و مناطق سیاهپوست نشین ، دلایل محکمی برای مقایسه آپارتاید و رژیم اسرائیل ارائه می کنند. هم تصرف اسرائیلی و نیز سیاست آپارتاید ، باعث نقض گونه های مشابهی از حقوق انسانی به شیوه ای مشابه شده است. سیاست مناطق سیاهپوست نشین آفریقای جنوبی از سال ۱۹۵۹ به بعد وضعیت کرانه باختری و نوار غزه از هنگام عقد پیمان اسلو بین اسرائیل و فلسطینیان در ۱۹۹۳ به طور کامل مشابه هم بوده اند.
مساله دیگر ، ناکامی تاریخی آرمان های فلسطینیان برای کنترل سیاسی بر کل سرزمین فلسطین است. سیاهپوست های آفریقای جنوبی استقلال دولتهای کوچک ناکارآمد را رد می کردند ، زیرا آنان به طور واقعی امیدوار بودند که یک قلمروی سیاسی را به ارث برند که شامل تمامیت آفریقای جنوبی شود (همان طور که درواقع در سال ۱۹۹۴ به آن رسیدند) ولی فلسطینیان نمی توانند در عالم واقع ، امیدی به داشتن سرزمین بیشتری از آن چیزی شوند که در ژوئن ۱۹۶۷ از دست داده اند. بدون حمایت خارجی و فقدان قدرت چانه زنی اقتصادی برای پیگیری مطالبات بیشتر ، فلسطینیان مجبورند قلمروی سیاسی خود را در کرانه باختری و نوار غزه جستجو کنند. از این لحاظ وضعیت اسفناک فلسطینیان بسیار بدتر از سیاهپوستان آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید است و رفتار تل آویو ، بسیار خشونت آمیز و توسعه طلبانه تر از عملکرد پرتوریاست.
در یک کلام می توان گفت که صهیونیسم اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی ، از طریق جداسازی قهری سرزمینی ، سلطه سیاسی یک گروه قومی نژادی بر یک گروه دیگر را موجب شده اند و از نظر اخلاقی ، سلطه اسرائیل بر اعراب فلسطینی همانند استیلای آپارتاید آفریقای جنوبی بر سیاهپوستان است.

politicalthought.blogfa.com

مطالب مرتبط

انگیزه

انگیزه
نتانیاهو نخست‌وزیر سابق اسرائیل اخیرا درباره ایران چندین بار به شكل تهدیدآمیزی سخن گفته است. نتانیاهو سابقه نظامی‌ دارد و چنانكه در كتاب <جایی زیر آفتاب> نوشته است، تمام خاك اسرائیل- از دید او- را شمال تا جنوب و شرق تا غرب پیاده طی كرده، تا به درستی مزه این سرزمین را بچشد. حال چه اتفاقی افتاده است كه نتانیاهو از تهدید نظامی و جنگ با ایران سخن می‌گوید؟
سخن تازه او تشبیه امسال یا سال پیش میلا‌دی با سال ۱۹۳۸؛ تشبیه ایران به آلمان و تشبیه رئیس‌جمهور ایران به هیتلر است. همه سخن او این است كه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجودیت اسرائیل و قوم یهود را تهدید می‌كند. تهدیدی كه منحصر با اسرائیل و یهود باقی نمی‌ماند و دامن اروپا و آمریكا را هم می‌گیرد. به تعبیر او، اسرائیل ایستگاه سر راه آمریكاست. چند روز پیش نیز همین سخن را با رادیوی ارتش اسرائیل مطرح كرد. ‌ در اجلا‌س عمومی اجتماع سه هزار نفری یهودیان، در آمریكا نیز همین حرف را زد با این تحلیل كه وقتی رئیس‌جمهور ایران هولوكاست را انكار می‌كند، معنی انكار این است كه ایران خود را برای هولوكاست دیگری آماده می‌كند، برای نابودی اسرائیل. اسرائیل ظرفیت و امكانات نظامی دارد كه می‌تواند در برابر این تهدید از خود دفاع كند. من نمی‌خواهم چگونگی این امكانات و توان نظامی اسرائیل را تحلیل كنم. این امكاناتی است كه وجود دارد و می‌تواند تهدید ایران را خنثی كند. ‌ در مصاحبه تلویزیونی با گلن بك، نتانیاهو از باور شیعیان به ظهور امام زمان و تلا‌ش ایران برای آشفتگی جهان سخن گفت. به تلمود استناد كرد كه: <هر كس می‌خواهد تو را بكشد، می‌توانی او را پیش از اقدامش به قتل برسانی.> روزنامه یدیعوت آحارانوت كه سخنان نتانیاهو را منتشر كرده است، تعداد قابل توجهی نقد و نظر خوانندگان-كامنت- را نیز درج كرده است. بی‌مناسبت نیست یكی از این كامنت‌ها را نقل كنم. فردی به نام ناتان فریدمن نوشته است: <نتانیاهو و اولمرت، عقب‌افتاده‌های ذهنی جهنمی هستند! می‌گویند ایران را باید متوقف كرد. همین حرف را درباره عراق هم قبل از حمله می‌زدند. دلا‌ل‌های دوره‌گرد اسرائیلی، باراك و شارون هم همین حرف‌ها را می‌زدند. اسرائیل مثل یك حباب می‌ماند...> البته این نكته هم شایسته توجه است كه چنین مطلبی و نیز مطالبی بسیار تند‌تر از این در روزنامه‌های اسرائیلی چاپ می‌شود.
همین مطالب بود كه ادامه كار حالوتس را با دشواری روبه‌رو كرد و ناگزیر از استعفا شد. ‌ آیا ماهیت سخن نتانیاهو و نویسنده كامنت مشابهتی با هم دارد؟ نتانیاهو می‌گوید: <اگر از امكانات نظامی‌مان امروز استفاده نكنیم، معلوم نیست كه فردا چنین فرصتی را در اختیار داشته باشیم.> یعنی اساس اسرائیل در معرض مخاطره است. این پندار از كجا آمده است؟ آیا صرفا یك شعار تبلیغاتی است؟ كه تنها در دنیای آشفته سیاست می‌توان از آن بهره گرفت. به ویژه پس از درماندگی ارتش اسرائیل در برابر حزب‌ا... لبنان؛ گویی ستون مقاومت و هویت اسرائیل آسیب دید. این تلقی خاص سیاستمداران نیست. نمونه دیگری را نقل می‌كنم كه حتما از سخن نتانیاهو اعتبار بیشتری دارد. ‌ پروفسور جی. اومان كه در سال۲۰۰۵ برنده نوبل اقتصاد شد سخنرانی‌اش در آكادمی نوبل بسیار خواندنی است. با سیما و حال و هوای یك صهیونیست سنتی درباره جنگ و صلح صحبت كرد. از عاقلا‌نه بودن جنگ دفاع كرد! اصلا‌ انتظار نمی‌رفت پیرمردی كه با ریش سفید بلندش به بابانوئل بیشتر شبیه بود، آن‌گونه از مشروعیت آدمكشی دفاع كند. اومان هفته گذشته در كنفرانس <حرزلیا> درباره تهدید‌هایی كه اسرائیل با آنها مواجه است، سخن گفت. از سه تهدید عمده صحبت كرد؛ ایران و تروریسم. در مورد تهدید سوم حرف بسیار معنی‌داری زد. او كه در مركز مطالعات عقلا‌نی دانشگاه عبری اورشلیم كار می‌كند همواره نظراتش بااهمیت تلقی می‌شود. درباره تهدید سوم گفت: <اكنون چند كلمه‌ای درباره تهدید سوم صحبت می‌كنم. این تهدید، مهم‌ترین تهدیدی است كه همه ما با آن روبه‌رو هستیم.
این تهدید از سوی ایران نیست. از سوی گروه‌های تروریستی هم نیست. این تهدید از درون خودمان ریشه می‌گیرد. این دشمن در درون ماست. این دشمن <انگیزه> است! بدون انگیزه ما نمی‌توانیم دوام بیاوریم. چرا ما در اینجا زندگی می‌كنیم؟ اینجا چه كار می‌كنیم؟ بیش از ۲ هزار سال است كه ما منتظر بودیم به این سرزمین بیاییم. صهیونیسم نو به موجودیت ما پایان می‌دهد.> پیداست در میان یهودیان كسانی یافت می‌شوند كه درباره درستی باور‌ها و ادعاهای صهیونیست‌های سنتی شك و شبهه دارند. برای نسل‌های جدید یهودی پرسش‌های تازه‌ای مطرح شده است. آیا یهودیان می‌توانند برای همیشه در یك فضای امنیتی- نظامی زندگی كنند؟ برخی از آنان درباره انگیزه زندگی در اسرائیل و یا مدل اسرائیل تردید كرده‌اند. اومان در نطق نوبل خود می‌گوید؛ كنفرانسی در دانشگاه ییل برگزار شد. توبین استاد اقتصاد-برنده نوبل اقتصاد- سخنرانی می‌كرد. یك نفر از دانشجویان پرسید: آیا می‌شود اقتصاد را در یك كلمه خلا‌صه كرد؟ توبین گفت: بله می‌شود. انگیزه همان یك كلمه است. ‌ در هر رویارویی‌ای مهم‌ترین ركن همین تقویت انگیزه دفاع است. انگیزه، یك شعار نیست، تك‌تك رفتار‌هایی است كه در رابطه با كشور و حكومت به زندگی هر كسی معنی می‌دهد. از سخن اومان می‌توان دریافت كه به رغم تبلیغات مدیریت‌شده؛ یهودیان یا برخی از آنان انگیزه دفاع از اسرائیل با مختصات فعلی را ندارند.

وبگردی
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
ویدئو / مراسم رونمایی جدیدترین اثر همایون شجریان
ویدئو / مراسم رونمایی جدیدترین اثر همایون شجریان - مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «ایران من» با آواز همایون شجریان و آهنگسازی «سهراب پورناظری»، چهارشنبه شب (۲۴ مرداد) در تالار وحدت برگزار شد.
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.