دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019

آخرین جنگ رژیم صهیونیستی


آخرین جنگ رژیم صهیونیستی
نظر غالب این است که حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه - بعد از تجاوزات سال ۲۰۰۶ این رژیم به لبنان- آخرین جنگ‌های تل‌آویو علیه اعراب به شمار می‌رود. اشغالگران قدس که حمله وحشیانه‌ای را به نوار غزه ترتیب دادند، خودشان آتش‌بس را به صورت یکجانبه اعلا‌م و اجرا کردند و این امر حکایت از آن داشت که دولت عبری خیلی زود و پیش از طرف مقابل، احساس ضعف و ناتوانی در وجودش رخنه کرد و حال آنکه، نوار تحت محاصره غزه - با وجود امکانات اندک - ایستادگی فراوانی از خود به نمایش گذارد. ‌ گزافه نیست اگر بگوییم که اسرائیل بعد از حمله خود به لبنان و سپس نوار غزه و نیز ناکامی‌اش در این دو جنگ شاید دیگر فکر حمله به یک کشور عربی - حداقل در آینده‌ای نزدیک - را به سر راه ندهد. ‌
اگر خدای‌ناکرده، اسرائیل در غزه موفق می‌شد، این امکان وجود داشت که به منظور انتقام از شکست و ناکامی سال ۲۰۰۶ خود، به لبنان حمله کند و صدالبته که بعد از انتقام‌گیری از لبنان و نابودی نوار غزه، دیگر هیچ عاملی باعث مهار خوی عربده‌جوی رژیم صهیونیستی نمی‌شد و این رژیم به خودکامگی خود و نیز تهدید دیگر کشورهای عربی منطقه ادامه می‌داد و در این میان، ملتی که شاید بیش از همه در معرض تجاوزات اشغالگران قرار می‌گرفت، ملت فلسطین - به ویژه در کرانه باختری - بود؛ زیرا هیچ مانعی برای حاکمیت اسرائیل بر این منطقه و بیدادگری‌اش در آن وجود ندارد و جنگ نوار غزه نیز این نکته را ثابت کرد که بیشتر کشورهای جهان حاضر به پایبندی نسبت به ادعاهای خود در خصوص دفاع از ارزش‌های انسانی، عدالت‌گری و صلح‌دوستی نیستند. ‌
ناکامی تل‌آویو در جنگ علیه لبنان و نوار غزه، باعث می‌شود که قدرت‌های خارجی هیچ امیدی به نقش‌آفرینی رژیم اشغالگر قدس در منطقه نداشته باشند. امروز تمامی عرب‌ها بعد از یک سلسله تجربیات تلخی که از حضور این رژیم در منطقه داشته‌اند، به این باور رسیده‌اند که ایجاد رژیمی به نام <اسرائیل> در خاورمیانه برای تحقق اهدافی معین و مشخص انجام گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ‌
- نابودی هر رژیم عربی که بیش از حد تعیین شده و مجاز قدرت بگیرد. ‌
- تجزیه کشورهای عربی به یک‌سری رژیم‌های کوچک و درگیر که این امر باعث می‌شود تا مجموعه عربی هیچ تهدیدی برای منافع استراتژیک غربی‌ها به شمار نروند و ثروت‌های نفتی خود را در جریان درگیری با یکدیگر از دست بدهند. ‌
- استفاده از <اسرائیل> به عنوان ابزاری برای جلوگیری از گسترش کمونیسم به جهان عرب در دوران رقابت میان روسیه و آمریکا.
در حال حاضر، اسرائیل به چشم امیدی برای برخی قدرت‌های عربی جهت تسویه‌حساب با برخی جریان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای مبدل شده است یعنی تل‌آویو به عنوان عنصری مهم در درگیری‌های عربی - عربی و نیز چالش میان نظام‌های عربی با برخی جریان‌های حزبی و دینی مشخص مطرح است.
امروز می‌بینیم که برخی افراد کوردل در درگیری‌های میان رژیم صهیونیستی با برخی طرف‌های عربی جانب صهیونیست‌ها را می‌گیرند. به عنوان نمونه، در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان در میان مسوولا‌ن عرب بودند کسانی که نه به صورت علنی، ولی به صورت تلویحی، آرزوی نابودی حزب‌الله را در سر داشتند. در جریان حمله صهیونیست‌ها به نوار غزه نیز برخی طرف‌های عربی خواستار نابودی حماس بودند که دلیل این مسائل نیز اختلا‌ف و درگیری میان طرف‌های مذکور با حزب‌الله و حماس بود. با توجه به آنچه گذشت، اسرائیل در گذر زمان از یک دشمن، به یک عنصر قدرتمند و تاثیرگذار در تشدید مخالفت میان طرف‌های عربی مبدل شد. ‌
تردیدی در این نکته نیست که اسرائیل دشمن عرب‌ها است و تا زمانی که بخش‌هایی از سرزمین‌های عربی و نیز شهر قدس را در اشغال خود دارد، این دشمنی میان ما و دشمن صهیونیستی باقی خواهد ماند. اگر چه در این میان برخی نظام‌های عربی منافع خود را در گرو موجودیت اشغالگران و رابطه با آنها می‌بینند؛ ولی ملت‌های عربی بی‌هیچ شک و تردیدی پایبندی و تمسک خود را به قومیت و ارزش‌های قومی‌شان ثابت کرده‌اند که ما نمونه این امر را به وضوح در زمان‌هایی (جنگ لبنان و غزه) شاهد هستیم که یک کشور عربی توسط اشغالگران مربوط حمله قرار می‌گیرد. ‌
درست است که اسرائیل در برخورد با همسایگان عرب خود بر اصل خود برتربینی تکیه داشت؛ ولی این وضعیت به فضل مقاومت در جریان جنگ سی‌وسه روزه لبنان و بیست و سه روزه غزه تغییر کرد. گزافه نیست اگر بگوییم که اسرائیل از این پس دیگر جرات به راه انداختن جنگی جدید علیه همسایگان عربش را به دل راه نخواهد کرد ؛ البته ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری همچنان در معرض تجاوزات رژیم صهیونیستی باقی خواهند ماند و سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که واکنش عرب‌ها در این وضعیت باید چگونه باشد؟ آیا مقاومت عربی واکنشی به حملا‌ت دشمن به فلسطینیان خواهد بود؟ ‌
نخست‌وزیر سابق لبنان و از چهره‌های بارز اهل سنت که همیشه در محور مقاومت قرار داشته است. وی در جریان جنگ ۳۳ روزه اسرائیل علیه مردم لبنان بر خلا‌ف سران حزب المستقبل که خواستار نابودی مقاومت بودند در کنار حزب‌الله و دیگر نیروهای مقاومت ایستاد و به شدت از مواضع برخی از کشورهای عربی در قبال مقاومت انتقاد کرد. الحص همچنین در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه به دفاع از مقاومت و مشروعیت آن پرداخت و با حاضر شدن در شبکه‌های مختلف خبری به صراحت از موضع‌اتخاذ شده توسط سران کشورهای شناخته شده عربی انتقاد کرد. نوشته حاضر آخرین مطلبی است که توسط این متفکر لبنانی در پایان تجاوز ارتش رژیم عبری به غزه در مطبوعات لبنانی چاپ شده است.

نویسنده: سلیم الحص

منبع : روزنامه اعتماد ملی

مطالب مرتبط

هولوکاست، مظلوم نمایی صهیونیسم

هولوکاست، مظلوم نمایی صهیونیسم
موضوع هولوکاست هم مانند بسیاری از مباحث مطالعاتی، مورد توجه گسترده مردم قرار گرفته است. ابتدا به نظر چند تن از شخصیت های برجسته یهودی وصهیونیست یا هوادار صهیونیسم را درباره هولوکاست مطرح می کنم.
موشه زیمرمن، یکی از یهودیانی است که می گوید: هولوکاست توجیه اصلی دولت اسراییل است.
آیزابرلین، یکی از متفکرین یهودی می گوید: خواست تاسیس وطنی برای یهودیان، خواستی قاطع و پاسخ ناپذیر است. چنین وطنی باید تاسیس شود، زیرا بدون آن یهودیان هرگز نمی توانند در هیچ کجای جهان از تعقیب و آزار مصون باشند.
خاخام آیزنبرگ می گوید: انتقاد از صهیونیسم یعنی یهودی ستیزی، زیرا یهودیت بدون صهیونیسم متصور نیست.
در کتاب «پرونده اسراییل، صهیونیسم سیاسی» نوشته روژه گارودی، جمله ای از هرتزل از بنیانگذاران صهیونیسم را به طور علنی در کنگره شهر بال سوییس در سال ۱۸۹۷ اعلام کرد که آمده است: «صهیونیسم همزاد با آنتی سمیتیزم (یهودی ستیزی) است». یعنی این دو با همدیگر متولد می شوند، رشد می کنند و با هم وجود دارند و تصور یکی بدون دیگری محال است.
در نظر این افراد، هر کس که ضد صهیونیست است، عیناً ضدیهود است.
درعین اینکه ممکن است بین یهود و صهیونیسم تفاوت های ماهوی وجود داشته باشد،به هر ترتیب ممکن است این سوال ایجاد شود که آیا یهود ستیزی وجود دارد یا چیزی خود ساخته توسط خود یهودی هاست؟
پاسخی که می شود به این سوال داد این است که بله، یهودی ستیزی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد. یهودی ستیزی وجود دارد ولی دلایلی هم دارد که این دلایل را باید در خود یهود جست وجو کرد. این دلایل را می توان به سه گروه اعتقادی، رفتاری و سیاسی تقسیم کرد که در این مجال بیشتر به دلایل دسته سوم می پردازیم.
برای بررسی دلایل یهودی ستیزی، در قالب دو واژه «مهاجرت» و«مظلوم نمایی» پیش می رویم.
در تاریخ یهودیت این دوواژه بسیار با هم همراه هستند. در طول تاریخ وقایع بسیار متعددی اتفاق افتاده است که همزمان این دو واژه در فرهنگ و تاریخ یهود سبب ساز یک سری وقایع شدند و یک سری تحرکات وسیع یهودیت را به وجود آوردند. در واقع برای یهودیت از یک مرحله به مرحله دیگر احیا صورت گرفت.
واقعیت این است که برای یهودیت هیچ سرزمینی ارزش معنوی ندارد.الان هم که می بینیم عده ای سنگ سرزمین موعود را به سینه می زنند؛ در واقع این افراد هیچ کدام تعلق خاطر مذهبی به سرزمین فلسطین ندارند. چون خیلی پیش تر توسط حکومت های مختلف مخیر شدند به سرزمینی که ادعا می کنند سرزمین موعودشان است برگردند، ولی برنگشتند. اما چه می شود که بعد از دو هزار و پانصد سال گالوت (آوارگی) ناگهان متوجه سرزمین فلسطین می شوند؟
یکی ازدلایل مهم،نفت است. آبراه های استراتژیک در منطقه خاورمیانه و اهمیتی که خاورمیانه از هر جهت پیدا کرده، باعث شده که یهودیت به دنبال همان علاقه ای که در طول تاریخ به دنبالش بوده در این منطقه هم به دنبال آن بگردد.
خواست یهودیت در همه طول تاریخ پول و مادیان بوده است. یهودیت آنجایی را که برای او پول به وجود بیاورد و یا در آنجا بتواند پولش را چند برابر کند، آنجا را سرزمین خود می داند. یهودی ها پراکندگی بسیار عجیبی در سراسر دنیا دارند. چه دلایلی برای این همه مهاجرت وجود دارد؟ یهودی ها در همه جا با جمعیت اندک، از نظر مالی و پایگاه اقتصادی از شرایط مناسبی نسبت به ساکنین آن مناطق برخوردارند.
یهودیت برای اینکه بخواهد راحت مهاجرت کند و مهاجرتش توجیه پذیر باشد نیاز دارد که مظلوم نمایی کند، چون اقلیت است.
«آقای عبدالله شهبازی» پنج اسطوره را در تاریخ برشمرده و آن را ساخته و پرداخته خود یهود دانسته، برای اینکه بتوانند از منطقه ای به منطقه دیگر مهاجرت کنند. به طور مثال ایشان اسارت بابلی را زیر سوال می برند و می گویند: اینطور نبوده که «بخت النصر» یهودی ها را به زور از بیت المقدس بیرون بکشد. یااسطوره «انگیز اسیون» یا اسطوره «پوگروم ها» یا اسطوره «هولوکاست.» برنارد لوییس در یکی از کتاب هایش که در ایران هم منتشر شده می گوید: سال ۱۴۹۲ نقطه عطفی در تاریخ یهود است و با دو مهاجرت مهمی که یکی به شرق و یکی به غرب انجام داده، تحولات پانصد سال آینده را رقم زده. درست در همان زمان می بینیم که بعد از ،۱۴۹۲ کریستف کلمب هم یک سفر دریایی به آمریکا انجام می دهد که برای استقرار استعمارگران یا همان صهیونیست ها جای پایی در آمریکا درست شود. یکی دیگر از وقایع مهمی که اتفاق افتاد که باعث مهاجرت وسیعی از یهودیان شد، واقعه پوگرام ها در روسیه است. پوگرام ها به این شکل بود که در محله های یهودی نشین کشتار و قتل عام به راه می افتاد که معلوم نیست آیا واقعاً چنین کشتاری اتفاق افتاده یا خیر؟ اما به هر ترتیب فضای ضد یهودی درست می شود و یهودی ها از این فضا استفاده کردند و به اروپای غربی و آمریکای شمالی مهاجرت نمودند. این مهاجرت منشا تحولات مهمی در عرصه فرهنگ، اقتصاد و سیاست در آمریکا می شود. جالب توجه اینکه واقعه پوگرام ها در آستانه قرن بیستم اتفاق می افتد و خیزبزرگ صهیونیسم در هنگام ورود به قرن بیستم است. ده، دوازده سال بعد از پوگروم ها در سال ۱۸۹۷ در کنگره شهر بال سوییس صهیونیسم متولد می شود و امپراتوری یهودیت از همین زمان درآمریکا شکل می گیرد، زیرا بسیاری از یهودی هایی که از روسیه فرار کرده بودند به آمریکای شمالی می روند. در همین مهاجرت نیز یهودیان به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی از آنان به داخل امپراتوری عثمانی می روند تا به سرزمین فلسطین سرازیر شوند و گروه دیگر به آمریکای شمالی و اروپا رفتند.
اگر با این رویکرد به هولوکاست نگاه کنیم متوجه می شویم که این قضیه یک نیاز اساسی برای تشکیل دولت اسراییل است. سرهندی کمپل بنرمن، یکی از نخست وزیران انگلیسی قرن ۱۹ می گوید: اگر ما در خاورمیانه جای پا نداشته باشیم و یک شی خارجی را جایگزین نکنیم عین این است که در تحولات آینده دنیا هیچ نقشی نداریم.
چون این منطقه محل رفت و آمد است و اگر هر کدام از این آبراه ها برای مدت کوتاهی بسته شود، اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار می گیرد. نفتی که در این منطقه است بسیار اهمیت دارد و همه این موارد هم در اختیار عده ای افراد هم عقیده است. همه اینها مسلمان هستند. اگر مثلاً عده ای مسیحی و عده ای مسلمان بودند می شد راه نفوذ پیدا کرد. لذا اسراییل باید تشکیل شود و قبل از آن هم احتیاج به مهاجرت دارد. به هر حال برای تشکیل دادن دولت اسراییل جمعیت لازم است.
قضایای هولوکاست داستانی می شود که باید طراحی شود و برای افکار عمومی دنیا گفته شود.
اگر کسی هولوکاست را زیر سوال ببرد، توجیه اصلی اسراییل را زیر سوال برده، و اگر هم معلوم شود که هولوکاست دروغ است، هیچ دلیلی ندارد که اسراییل تشکیل شود. یهودی ها ممکن است این موضوع را مطرح کنند که ما آمدیم به سرزمین خودمان و این سرزمین برای ما اهمیت دارد.
حالا اگر یهودیت معتقد است که این سرزمین، سرزمین مقدس و موعود اوست، چرا ۱۴ میلیون یهودی در دنیا به اسراییل نمی روند؟
دولت اسراییل برای جلب مهاجرت یهودیان به اسراییل مشکل دارد؛ نمی تواند یهودیان را به مهاجرت ترغیب کند.
این رویکرد یهودی است. سرزمین موعود، اسراییل، فلسطین و همه اینها تا زمانی دارای اهمیت است که منافع او را تامین کند. اگر یکی از اینها نباشد، یهود نمی تواند ادامه بدهد. اکنون در اسراییل دارد مهاجرت معکوس اتفاق می افتد. بسیاری از یهودیانی که برای زندگی بهتر به فلسطین رفته اند، حالا دارند برمی گردند. یهودیانی هستند که شهروند اسراییل هستند، اما آنجا زندگی نمی کنند، بلکه در کشورهای دیگر زندگی می کنند تا هر وقت اوضاع فلسطین بهتر شد، برگردند.
یهودیان درباره هولوکاست اقدامات گسترده ای انجام می دهند تا مظلوم نمایی کنند و خود را صاحب حق نشان بدهند. قبلاً فیلم های کمتری درباره هولوکاست ساخته شد اما اکنون خیلی بیشتر درباره آن فیلم ساخته می شود و بلکه جایزه های بین المللی جایزه اسکار هم به آن تعلق می گیرد. کارشناسان و متخصصان سینما وقتی چنین فیلم هایی جایزه می گیرند، می گویند که این فیلم در اندازه جایزه اسکار نبوده، اما چون موضوع آن هولوکاست است به آن جایزه تعلق گرفته. تحقیقات مفصلی درباره هولوکاست انجام می دهند؛ موزه های متعددی درباره هولوکاست ساخته می شود؛ سندهای متعددی را هر روز برای این قضیه ارایه می دهند. معلوم نیست در طی این ۶۰ سال این اسناد کجا بوده است. قوانین محکمی برای هولوکاست تصویب کرده اند که اگر کسی هولوکاست را انکار کند، جریمه، محاکمه و زندانی می شود.
اعضای موسسه «ریویزیونیسم» درآمریکا، هیچ وابستگی سیاسی ندارند و از کشورهای مختلف عضو هستند. یکی از کتاب هایی که توسط این موسسه منتشر شده، «کالبد شکافی هولوکاست» است. آنها دلایل بسیار خوبی برای رد واقعه هولوکاست مطرح می کنند. تحقیقات این موسسه در سطح فراگیر در سراسر دنیا مورد توجه علاقه مندان و محققان واقع شده است.

وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.