شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018

عوامل موثر بر ضایعات نان


عوامل موثر بر ضایعات نان
در ارتباط با ضایعات نان مطالعات مختلفی انجام شده که عمدتاً به صورت میدانی و یا با کمک نمونه گیری انجام شده اند و نتایج و دستاوردهای خود را باتوجه به فضای حاکم بر نمونه خود بیان داشته اند، لذا در ارتباط با عوامل موثر بر ضایعات نان میتوان به دلایل متعددی اشاره نموده که از نظر اهمیت در هر یک از مطالعات با هم تفاوت دارند، که به طور کلی عواملی که تاکنون به عنوان عوامل موثر بر ضایعات نان برشمرده شده چنین است:
▪ بعد خانوار
از دیگر مواردی است که به عنوان عامل پدید آمدن ضایعات ذکر شده است بعد خانوار میباشد. در این رابطه نیز نکته ای که به چشم می خورد استدلالات عنوان شده در این زمینه می باشد که بعضاً رابطه بعد خانوار با حجم ضایعات را مستقیم و بعضاً معکوس و در برخی موارد بی ارتباط دانسته اند.
عده ای عنوان کرده اند که در خانوارهای پرجمعیت پس از مراجعه به نانوایی نانهای خریداری شده در مدت زمان کمی مصرف میشود. حال آنکه در خانوارهای کم جمعیت بدلیل کمبود وقت، نان بیش از نیاز خریداری میشود و چند روز جهت مصرف نگهداری میشود و این امر باعث بیاتی نان و ایجاد ضایعات میشود.
برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بعد خانوار و میزان ضایعات نان رابطه ای مستقیم وجود دارد. دلیل این امر وجود افراد خردسال در خانوار و نتیجتاً ریخت و پاش بیشتر در نان مصرفی و افزایش ضایعات می باشد.
▪ افزایش قیمت خرید ضایعات
از دیگر عواملی است که به عنوان عاملی تاثیرگذار بر میزان ضایعات نان از آن میتوان نام برد، افزایش قیمت خرید ضایعات نان می باشد. بدین معنی که خانوارها با ملاحظه قیمت قابل توجه خرید ضایعات و نیز رشد آن، در مصرف بهینه نان دقت چندانی به عمل نمی آورند و این امر باعث افزایش ضایعات میگردد.
به نظر میرسد عامل فوق تاثیر عمده ای بر ضایعات نان نداشته باشد و در صورت موثر بودن در بین عوامل موجود از نظر اهمیت در مرتبه دوم و سوم قرار داشته باشد، چرا که الزاماً همه خانوارها ضایعات خود را به فروش نمی رسانند بلکه به طریق دیگری همچون تغذیه دام، همراه با زباله، تغذیه ماکیان و اعطای رایگان، با ضایعات نانشان برخورد میکنند.
▪ تولید نامناسب نان
به نظر میرسد بخش مهمی از ضایعات نان ناشی از مشکلات و نواقص موجود در فرآیند پخت آن می باشد که این امر میتواند از عوامل متعددی ناشی شده باشد مواردی چون:
الف)عدم وجود رقابت بین نانواییها و بی انگیزه بودن آنها
ب)یکنواخت نبودن آرد تحویلی به نانوایان که ناشی از عدم تحویل گندم یکنواخت به کارخانجات آردسازی، فرسوده بودن این کارخانجات، عدم رقابت بین کارخانجات ها و...
ج)خروج کارگران متخصص از نانواییها به دلیل مشکلات موجود در این حرفه همانند طولانی بودن ساعات کار، سختی کار و درآمد اندک.
د)بهینه نبودن ابعاد نان تولیدی، زیرا اگر نان از ابعاد آپتیمم بزرگتر باشد سطوح رویی آن برشته و مغز آن خمیر می ماند و اگر کوچکتر باشد سطوح رویی و زیرین آن میسوزد.
هـ) استاندارد نبودن ماشینهای صنعتی تولید نان
رواج انواع تنورهای تونلی و گردان بدون رعایت استانداردهای لازم باعث شده است که نان تولیدی جدای از مشکلات بهداشتی از کیفیت مناسب برخوردار نباشند و باعث سوختگی بخشی از نان و نیز بیاتی زودهنگام نان شوند.
▪ دفعات مراجعه به نانوایی
تعداد دفعات مراجعه به نانوایی به عنوان عاملی در ایجاد ضایعات ذکر شده است، اما در این مورد نیز تناقضی بچشم می خورد، زیرا برخی از تحقیقات رابطه بین دفعات مراجعه به نانوایی با میزان ضایعات نان را معکوس دانسته اند حال آنکه در برخی دیگر رابطه بین تعداد دفعات مراجعه به نانوایی را با حجم ضایعات نان مستقیم دانسته اند. در نتیجه خانوارهایی که به طور متوسط دوبار یا یک بار در روز به نانوایی مراجعه میکنند ضایعات بیشتری از خانوارهایی دارند که دفعات کمتری به نانوایی رجوع میکنند. علت آن احتمالا خرید بیش از نیاز و عادت به تازه خوری است.
▪ شاخص سن و تحصیلات همسران
بعنوان عاملی اثرگذار بر حجم ضایعات خانوار شناخته شده است. میزان سن و سطح تحصیلات همسران خانواده میباشد. بدین معنا که هرچه همسران مسن تر و با تحصیلات بالاتر باشند ضایعات سرانه خانوارشان کمتر است. این موضوع در ارتباط با سرپرست خانواده نیز صادق است.
▪ وجود افراد خردسال در خانواده
افراد خردسال موجود در یک خانواده شناخته شده است. بدین معنا که هرچه تعداد افراد خردسال در یک خانواده بیشتر باشد ریخت و پاش مواد غذایی بیشتر می شود که نهایتاً ضایعات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
▪ عدم آشنایی مصرف کنندگان با نحوه نگهداری نان
نحوه نگهداری نان میتواند در حجم ضایعات ایجاد شده تاثیر بگذارد بطور کلی استفاده از سفره ها و ظروف پلاستیکی برای نگهداری نان باعث افزایش ضایعات نان شده و متقابلا نگهداری در یخچال باعث میشود که ضایعات نان به نصف کاهش یابد.
▪ خرید از غیرنانوایی
نانهایی که از سوپرها یا بقالی ها و یا به طور کلی از سایر مراکز فروش نان غیر از نانواییها خریداری میشود ضایعات بیشتری را ایجاد میکنند این امر میتواند بدلیل ماندن نان در هر یک از این مراکز برای مدت زمان طولانی و نیز بسته بندی نامناسب نانهای عرضه شده برحسب محل های خریداری نان در میزان ضایعات نان موثر خواهد بود.

مجید بیاتانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

سونامی خواربار در راه است

سونامی خواربار در راه است
خشکسالی اخیر و کاهش سطح زیرکشت غلات در جهان به شکل بی‌سابقه‌ای سبب افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی شده.
به طوری که این امرباعث شده کشورهای صادرکننده غلات نیز در صادرات اینگونه محصولات تامین ذخایر راهبردی خود را در اولویت قرار داده و مازاد نیاز بازار داخلی را به دیگر کشورها صادر کنند. این عمل موجب شده است با کاهش تولید و عرضه، قیمت غلات در بازارهای جهانی افزایش یافته و برخی کشورها با بحران غذا مواجه شوند.
همچنین تازه‌ترین آمار سازمان خوار بار جهانی حاکی از کاهش ۸/۲ میلیون تنی کشت غلات در سال زراعی جاری در ایران است و به گفته این سازمان امسال کشورمان نیازمند واردات برخی غلات مانند گندم، ذرت و جو است.
کاهش کشت غلات موجب شده است تا کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را برای تامین ذخایر راهبردی و ایجاد امنیت غذایی دنبال کنند. افزایش سریع قیمت غلات در بازارهای جهانی نگرانی‌هایی را در برخی کشورها به‌دنبال داشته و کشورهای مختلف را به چاره‌جویی برای مقابله با بحران جهانی غلات واداشته است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، سونامی ناآرامی اجتماعی ناشی از بحران غلات هم‌اکنون جاری شده است. این سونامی به سرعت کشورهای جنوب را در برگرفته و طولی نخواهد کشید تا به کشورهای شمال سرایت کند.
چین به شدت از افزایش سریع غلات در بازار جهانی نگران است و مقامات این کشور در حال بررسی راهبردهای ضمانت امنیت غذایی در درازمدت برای ۳/۱ میلیارد نفر جمعیت آن است. از جمله این راهبردها کسب زمین کشاورزی در کشورهای دیگر و مخالفت با تشکیل هر گونه ساز و کار انحصاری بین‌المللی برای تعیین بهای غلات است.
به گزارش آی پی اس، اخیراً تایلند پیشنهاد کرده سازمانی مانند سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای افزایش قدرت صادر‌کنندگان برنج تأسیس شود. تا به حال واکنش‌های رسمی به این پیشنهاد گرم نبوده است، اما کارشناسان کشاورزی ضد‌آن استدلال کرده‌ و گفته‌اند درصورتی که این پیشنهاد صورت تحقق پیدا کند، پکن احتمالاً با آن مخالفت خواهد کرد.
تعجب‌آور است که چین در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده برنج قدرت اندکی در بازار بین‌المللی برنج دارد. این کشور در سال ۲۰۰۷ برای تأمین نیاز داخلی فقط ۳۴/۱ میلیون تن برنج وارد کرد، در حالی که تولید آن در همین مدت ۱۳۰ میلیون تن بود.
بای یونگچیا کارشناس تجارت مواد غذایی در شانگهای، می‌گوید: صادرات برنج چین فقط یک درصد کل تولید آن است، اما با توجه به حجم بالای تولید و مساحت زمین زیادی که زیر کشت آن می‌رود، هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه چین را در این زمینه نادیده بگیرد. اگر چین احساس کند که بهای برنج با هدف تحقق برخی منافع جغرافیای سیاسی دستکاری می‌شود، یافتن راه‌هایی برای مخالفت با کارتل پیشنهادی برنج دشوار نخواهد بود.
افزایش بهای برنج در بحبوحه تورم بهای خواربار در سطح جهان سبب شده است تا برخی کشورها مانند هند و ویتنام از صادرات برنج بکاهند تا ذخایر مورد نیاز خود را حفظ کنند. پس از اعلام این محدودیت‌ها، بهای برنج باز هم افزایش یافت و نگرانی مقامات چینی در این زمینه بیشتر شد.
ژانگ جیابائو تحلیلگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست غذایی بین‌المللی می‌گوید: در مورد غله‌ای مهم همچون برنج، اگر کشوری نگرش محافظت‌گرایانه در پیش بگیرد، دیگران از آن تبعیت خواهند کرد و این امر باعث می‌شود تشکیل اوپک برنج واقعاً نگران‌کننده شود.
برخی کارشناسان معتقدند پیشنهاد تایلند برای تشکیل سازمان انحصاری برنج به همراه لائوس، برمه، کامبوج و ویتنام به خاطر محدودیت‌های ذاتی آن محقق نخواهد شد. آنان خاطرنشان می‌کنند کمتر کشوری از این پیشنهاد برای تثبیت بهای برنج حمایت خواهد کرد، زیرا کنترل تولید و تجارت این ماده خوراکی بسیار دشوار است. تولید برنج در آسیا به مزارع کوچک و میلیون‌ها کشاورز خرده‌پا متکی است و نمی‌توان آنگونه که کشورهای عضو اوپک تولید را کنترل می‌کنند، آن را کنترل کرد. چین که از خودکفایی در زمینه تأمین خواربار برای جمعیت عظیم خود حمایت و بهای غلات را کنترل می‌کند، تا به حال توانسته است از زیان‌های بحران بهای خواربار در امان بماند.
در حالی که بهای برنج در تایلند که بزرگ‌ترین صادرکننده برنج در جهان است، ظرف شش هفته سه برابر شده است، بهای برنج در بازار داخلی چین ثابت مانده است. دولت وعده کرده است تولید غلات را در سال ۲۰۰۸ در حد ۵۰۰ میلیون تن برای تأمین نیاز داخلی حفظ کند. پکن بارها اعلام کرده است ذخایر غلات کشور به اندازه‌ای است که نیاز آن را برآورده کند. به علاوه چین قول داده است ۵/۴ میلیون دلار برای کمک به کشورهای فقیر در اختیار برنامه خواربار سازمان ملل قرار دهد.
با وجود سخنان مکرر مقامات چینی در این باره که این کشور به خوبی برای مقابله با بحران غذایی در جهان آماده است، آنان درباره توانایی‌ کشورشان برای تغذیه جمعیت عظیم آن در درازمدت احساس نگرانی می‌کنند. نی ژنبانگ رئیس سازمان غله این کشور می‌گوید: امکان افزایش مساحت زمین زیر کشت غله بسیار محدود است و افزایش برداشت به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. وی از کاهش سطح زمین زیر کشت و کمبود آب به‌عنوان چالش‌های جدی چین برای تأمین غله در آینده نام برد.
در عین حال، مهار شدید دولت بر نرخ در کنار افزایش هزینه تولید سبب شده است تا سود کشاورزان غله‌کار کاهش یابد و بسیاری از آنان به کشت دیگر محصولات پردرآمد روی آورده‌اند. یک کارشناس کشاورزی در فرهنگستان علوم اجتماعی چین می‌گوید: با کاهش سود و بالا رفتن هزینه تولید، کشاورزان انگیزه اندکی برای تداوم کشت غلات دارند. مقامات این کشور اکنون در حال تدوین سیاستی برای تشویق شرکت‌های کشاورزی به خرید زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر هستند تا به چالش‌های داخلی برای حصول خودکفایی در تأمین غذا غلبه کنند.
بانک‌های دولتی و شرکت‌های نفتی چین تا به حال قراردادهای بی‌شماری را برای توسعه طرح‌های نفت و معدن به دست آورده‌اند، اما تا به حال انگیزه چندانی برای استفاده از زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر نداشته‌اند. با این حال، شرکت‌های چینی یک رشته قراردادهای کشاورزی منعقد کرده‌اند و در کشورهایی در جنوب شرق آسیا و آفریقا امتیازات ارضی به دست آورده‌اند. این شرکت‌ها محصولاتی مانند نخل روغنی، اوکالیپتوس، ذرت، چغندرقند و غیره می‌کارند.
در بسیاری از کشورها از شرکت‌های چینی به خاطر زیر پا گذاشتن قانون، نقض حقوق بشر و آسیب رساندن به محیط زیست در حین کسب امتیازات ارضی انتقاد کرده‌اند. اقدام چین برای قانونی کردن این روند در سرمایه‌گذاری در بحبوحه افزایش قیمت مواد غذایی و تلاش کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.
● سونامی ناآرامی اجتماعی
گروه‌های جامعه مدنی در گردهمایی اخیر خود در مقر سازمان ملل در نیویورک هشدار دادند بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارند و ۱۰۰ میلیون نفر هم ظرف چند ماه اخیر به جرگه افراد بسیار فقیر پیوسته‌اند و با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
شاخص بهای خواربار فائو در سال ۲۰۰۶، ۹ درصد و در سال ۲۰۰۷، ۲۳ درصد افزایش یافت. بهای گندم و ذرت در فروردین ماه امسال به ترتیب ۱۳۰ و ۳۰ درصد گران‌تر از یک سال قبل بود.
کارشناسان می‌گویند، فقرا در مناطق شهری و نیز روستائیان بدون زمین و خرده‌پا که خریدار مواد غذایی هستند، بیش از دیگران در برابر افزایش بهای خواربار آسیب‌پذیر هستند. اما حتی در کشورهای ثروتمند نیز بخش فزاینده‌ای از جمعیت برای تهیه مواد غذایی و پرداخت هزینه سایر ضروریات زندگی با مشکل روبه‌رو است.
نماینده سازمان ملل در ائتلاف جهانی مشارکت شهروندی، می‌گوید: چالش‌های ایجادشده برای صلح و امنیت جهان بر اثر بحران گرسنگی و تغییرات اقلیمی باید چالش‌های جهانی تلقی شود و برای مقابله با آن نیاز به راه‌حل‌های جهانی است.
گارسیا دلگادو در گردهمایی یادشده، می‌‌افزاید: سونامی ناآرامی اجتماعی هم اکنون جاری شده است و این سونامی به سرعت کشورهای جنوب را در برگرفته و طولی نخواهد کشید که به کشورهای شمال خواهد رسید. وی خاطرنشان می‌کند، دولت‌ها نباید دچار ذهنیت یک‌ جانبه‌گرایانه مبتنی بر اقدامات تدافعی یا نظامی شوند. به عبارت دیگر، نگریستن به بحران جاری از منظر ملی بسیار خطرناک است.
● صندوق بین‌المللی پول و مقابله با بحران خواربار
صندوق بین‌المللی اعلام کرده‌است با پرداخت وا‌م‌های اضطراری جدید به ۱۵ کشور فقیر جهان، با بحران خواربار مقابله می‌کند. اما این وام‌ها دارای همان شرایط جنجالی مانند کاهش یارانه و تعرفه است که به اعتقاد گروهی از تحلیلگران یکی از عوامل تورم فزاینده و ناتوانی دولت‌های کشورهای در حال توسعه برای مقابله با آن است. در حال حاضر، ۱۵ کشور عمدتاً آفریقایی سرگرم مذاکره با مقامات این صندوق برای استفاده از این وام‌ها هستند که برای جبران کسر بودجه و مخارج مقابله با افزایش بهای خواربار مصرف خواهد شد.
این وام‌ها در چارچوب طرح شوک‌های خارجی پرداخت می‌شود. اما مقامات صندوق خاطرنشان می‌کنند کشورها می‌توانند همچنان در چارچوب طرح رشد و کاهش فقر نیز وام دریافت کنند که یکی از شرایط آن، تجدید ساختار اقتصاد کشورهای دریافت‌کننده است. اما گروهی از تحلیلگران معتقدند چه بسا این طرح‌های پرداخت وام اوضاع را بدتر کند. از جمله شرایط لازم برای دریافت وام در چارچوب این دو طرح ، می‌توان از آزادسازی اقتصادی، کاهش بودجه امور اجتماعی، کاهش یارانه پرداختی به تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن کمک مالی به بخش‌های اقتصادی مختلف نام برد. تحمیل این شرایط توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سبب شد تا کشورهای در حال توسعه بیشتر تعرفه‌های کشاورزی را برچینند که در نتیجه این اقدام، سیل محصولات ارزان‌تر از اروپا و آمریکا به این کشورها روانه شد.
این تحول باعث شد تا نظام امنیت غذایی ملی مختل شود و از آن پس کشورهای فقیر متکی به واردات خواربار شده‌ و در نتیجه در برابر افزایش اخیر بهای مواد غذایی بی‌دفاع باشند. امروز ۷۵ درصد کشورهای در حال توسعه واردکننده مواد غذایی هستند. منتقدان می‌گویند برنامه‌های تعدیل صندوق بین‌المللی کشورهای فقیر را مجبور کرد از سیاست‌های حمایت از کشاورزان، تولید کشاورزی و بازارهای خود دست بردارند. در نتیجه، بسیاری از کشورها به واردات مواد غذایی وابسته شدند، زیرا کشاورزان محلی نمی‌توانند با محصولات یارانه‌ای تولیدی کشورهای شمال رقابت کنند. این منتقدان به همین علت، صندوق بین‌المللی پول را مستقیماً یکی از عوامل بحران جاری خواربار می‌دانند.
اطلاعات منتشره توسط فائو نشان می‌دهد واردات مواد غذایی تأثیر بدی بر فقرای روستایی و اقتصاد محلی به‌خصوص در آفریقا داشته است. مثلاً در کامرون کاهش تعرفه واردات به
۲۵ درصد سبب شد تا واردات طیور شش برابر شود. در سنگال، در سال‌های اخیر ۷۰ درصد صنعت مرغداری به‌علت سیل تولیدات مرغ از اروپا از بین رفته است. همچنین هنگامی که غنا براساس سیاست‌های تعدیل ساختاری تعرفه واردات برنج را از ۱۰۰ به ۲۰ درصد کاهش داد، واردات برنج به این کشور از ۲۵۰ هزار تن در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۴۱۵ هزار تن در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۰، برنج تولید داخل بیش از ۴۳ درصد از تقاضا را در بازار این کشور تأمین می‌کرد، اما سه سال بعد، این سهم به ۲۹ درصد کاهش یافت.
حدود ۳۳ کشور که بیشترشان در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند و بیشتر حجم بدهی جهان را دارند، از این وضعیت به شدت لطمه دیده‌اند و وام‌های جدید می‌تواند اوضاع آنها را بدتر کند، زیرا توصیه صندوق بین‌المللی پول به این کشورها برای کاهش تعرفه مواد غذایی می‌تواند همچنان تولید داخلی را متضرر کند و کشورهای فقیر را به بازارهای جهانی خواربار وابسته کند.
هنوز معلوم نیست آیا پرداخت وام‌های جدید بهای خواربار را کاهش می‌دهد یا خیر، هر چند این اقدام سود شرکت‌های بین‌المللی خواربار، تاجران و بورس‌بازان را افزایش خواهد داد. به‌طور نمونه کارگیل که بزرگ‌ترین شرکت بازرگانی غلات در جهان است، با ۸۶ درصد افزایش سود در سه ماه اول سال ۲۰۰۸ روبه‌رو شد. سود شرکت بانج نیز در سه ماه آخر سال ۲۰۰۷، ۷۷ درصد رشد کرد. سود اِی دی‌ام دومین شرکت بزرگ تجارت غلات جهان در سال ۲۰۰۷، ۶۷ درصد رشد نشان داد.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی