یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

عوامل موثر بر ضایعات نان


عوامل موثر بر ضایعات نان
در ارتباط با ضایعات نان مطالعات مختلفی انجام شده که عمدتاً به صورت میدانی و یا با کمک نمونه گیری انجام شده اند و نتایج و دستاوردهای خود را باتوجه به فضای حاکم بر نمونه خود بیان داشته اند، لذا در ارتباط با عوامل موثر بر ضایعات نان میتوان به دلایل متعددی اشاره نموده که از نظر اهمیت در هر یک از مطالعات با هم تفاوت دارند، که به طور کلی عواملی که تاکنون به عنوان عوامل موثر بر ضایعات نان برشمرده شده چنین است:
▪ بعد خانوار
از دیگر مواردی است که به عنوان عامل پدید آمدن ضایعات ذکر شده است بعد خانوار میباشد. در این رابطه نیز نکته ای که به چشم می خورد استدلالات عنوان شده در این زمینه می باشد که بعضاً رابطه بعد خانوار با حجم ضایعات را مستقیم و بعضاً معکوس و در برخی موارد بی ارتباط دانسته اند.
عده ای عنوان کرده اند که در خانوارهای پرجمعیت پس از مراجعه به نانوایی نانهای خریداری شده در مدت زمان کمی مصرف میشود. حال آنکه در خانوارهای کم جمعیت بدلیل کمبود وقت، نان بیش از نیاز خریداری میشود و چند روز جهت مصرف نگهداری میشود و این امر باعث بیاتی نان و ایجاد ضایعات میشود.
برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بعد خانوار و میزان ضایعات نان رابطه ای مستقیم وجود دارد. دلیل این امر وجود افراد خردسال در خانوار و نتیجتاً ریخت و پاش بیشتر در نان مصرفی و افزایش ضایعات می باشد.
▪ افزایش قیمت خرید ضایعات
از دیگر عواملی است که به عنوان عاملی تاثیرگذار بر میزان ضایعات نان از آن میتوان نام برد، افزایش قیمت خرید ضایعات نان می باشد. بدین معنی که خانوارها با ملاحظه قیمت قابل توجه خرید ضایعات و نیز رشد آن، در مصرف بهینه نان دقت چندانی به عمل نمی آورند و این امر باعث افزایش ضایعات میگردد.
به نظر میرسد عامل فوق تاثیر عمده ای بر ضایعات نان نداشته باشد و در صورت موثر بودن در بین عوامل موجود از نظر اهمیت در مرتبه دوم و سوم قرار داشته باشد، چرا که الزاماً همه خانوارها ضایعات خود را به فروش نمی رسانند بلکه به طریق دیگری همچون تغذیه دام، همراه با زباله، تغذیه ماکیان و اعطای رایگان، با ضایعات نانشان برخورد میکنند.
▪ تولید نامناسب نان
به نظر میرسد بخش مهمی از ضایعات نان ناشی از مشکلات و نواقص موجود در فرآیند پخت آن می باشد که این امر میتواند از عوامل متعددی ناشی شده باشد مواردی چون:
الف)عدم وجود رقابت بین نانواییها و بی انگیزه بودن آنها
ب)یکنواخت نبودن آرد تحویلی به نانوایان که ناشی از عدم تحویل گندم یکنواخت به کارخانجات آردسازی، فرسوده بودن این کارخانجات، عدم رقابت بین کارخانجات ها و...
ج)خروج کارگران متخصص از نانواییها به دلیل مشکلات موجود در این حرفه همانند طولانی بودن ساعات کار، سختی کار و درآمد اندک.
د)بهینه نبودن ابعاد نان تولیدی، زیرا اگر نان از ابعاد آپتیمم بزرگتر باشد سطوح رویی آن برشته و مغز آن خمیر می ماند و اگر کوچکتر باشد سطوح رویی و زیرین آن میسوزد.
هـ) استاندارد نبودن ماشینهای صنعتی تولید نان
رواج انواع تنورهای تونلی و گردان بدون رعایت استانداردهای لازم باعث شده است که نان تولیدی جدای از مشکلات بهداشتی از کیفیت مناسب برخوردار نباشند و باعث سوختگی بخشی از نان و نیز بیاتی زودهنگام نان شوند.
▪ دفعات مراجعه به نانوایی
تعداد دفعات مراجعه به نانوایی به عنوان عاملی در ایجاد ضایعات ذکر شده است، اما در این مورد نیز تناقضی بچشم می خورد، زیرا برخی از تحقیقات رابطه بین دفعات مراجعه به نانوایی با میزان ضایعات نان را معکوس دانسته اند حال آنکه در برخی دیگر رابطه بین تعداد دفعات مراجعه به نانوایی را با حجم ضایعات نان مستقیم دانسته اند. در نتیجه خانوارهایی که به طور متوسط دوبار یا یک بار در روز به نانوایی مراجعه میکنند ضایعات بیشتری از خانوارهایی دارند که دفعات کمتری به نانوایی رجوع میکنند. علت آن احتمالا خرید بیش از نیاز و عادت به تازه خوری است.
▪ شاخص سن و تحصیلات همسران
بعنوان عاملی اثرگذار بر حجم ضایعات خانوار شناخته شده است. میزان سن و سطح تحصیلات همسران خانواده میباشد. بدین معنا که هرچه همسران مسن تر و با تحصیلات بالاتر باشند ضایعات سرانه خانوارشان کمتر است. این موضوع در ارتباط با سرپرست خانواده نیز صادق است.
▪ وجود افراد خردسال در خانواده
افراد خردسال موجود در یک خانواده شناخته شده است. بدین معنا که هرچه تعداد افراد خردسال در یک خانواده بیشتر باشد ریخت و پاش مواد غذایی بیشتر می شود که نهایتاً ضایعات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
▪ عدم آشنایی مصرف کنندگان با نحوه نگهداری نان
نحوه نگهداری نان میتواند در حجم ضایعات ایجاد شده تاثیر بگذارد بطور کلی استفاده از سفره ها و ظروف پلاستیکی برای نگهداری نان باعث افزایش ضایعات نان شده و متقابلا نگهداری در یخچال باعث میشود که ضایعات نان به نصف کاهش یابد.
▪ خرید از غیرنانوایی
نانهایی که از سوپرها یا بقالی ها و یا به طور کلی از سایر مراکز فروش نان غیر از نانواییها خریداری میشود ضایعات بیشتری را ایجاد میکنند این امر میتواند بدلیل ماندن نان در هر یک از این مراکز برای مدت زمان طولانی و نیز بسته بندی نامناسب نانهای عرضه شده برحسب محل های خریداری نان در میزان ضایعات نان موثر خواهد بود.

مجید بیاتانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

سیاست غذای ارزان حقیقت دارد یا خالی از محتواست؟

سیاست غذای ارزان حقیقت دارد یا خالی از محتواست؟
آمریکایی ها در سال ۲۰۰۲ بیش از ده درصد درآمد قابل تصرفشان را برای غذا خرج کردند.این مقدار برابراست با پایین ترین سطح ثبت شده از سال ۱۹۲۹, وخیلی کوچکتر ازحداکثر سطح۲/۲۵درصدی آزموده شده در سال ۱۹۳۳.درصد درآمد قابل تصرفی که آمریکایی ها برای خرید غذا می پردازند,از سال ۱۹۴۷پیوسته افت کرده است,و از سال ۱۹۹۹ حول و حوش ده درصد می پلکد.
شیوه ی پایین آمدن آن در طول زمان,در شکل ۱ قابل مشاهده است.این مقاله روی منبعی تمرکز می کند که مدعی است درصد درآمد قابل تصرفی که مصرف کننده برای غذا در ایالات متحده اختصاص داده, نسبتاً پایین است,سیاست کالای کشاورزی.
برای چندین دهه سیاست مزرعه ایالات متحده به عنوان سیاست"غذای ارزان"توصیف شده درمعنای کلی نتیجه ی فعالیت های اخذ شده توسط دولت فدرال شامل پایین تر آمدن قیمت غذای خرده فروشی برای مصرف کنندگان میشود.ناتسون, پن, وفیلینچباف(۱۹۹۸) در کتاب درسی شان,سیاست کشاورزی و غذا بیان کردند,"یک سیاست غذای ارزان ,این را در بر می گیرد که دولت به طور آشکارا درحال دنبال کردن سیاست هایی است که قیمت غذا را پایین نگه دارد,پایین تر از قیمت تعادلی قابل رقابت."سیاست غذای ارزان در محیط(اجتماعی و فرهنگی)مناظره ی پیرامون پرداخت های برنامه ی مزرعه ی فدرال باقی است.
برای مثال نماینده ایالات متحده,در نشست مربوط به سران حزب سویا لوبیا ,اخیراً درسرمقاله نشریه مزرعه نوشت,"اگر ما می توانستیم۱۵میلیارد دلار بپردازیم و ارزانترین انرژ ی را درجهان داشته باشیم,ما آن را دریک چشم بهم زدن انجام میدادیم.امّا به طور شگفت آور,مخالفان برنامه ی مزرعه به نوعی معتقدند که غذای ارزان و فراوان سیاست عمومی بدی است"(بری(۲۰۰۵.
سیاست غدای ارزان همچنین راهی را داخل مناظره اخیر حول و حوش مسئله ی چاقی ناشی شده ی ملت ها ساخته است.بر طبق مرکز بین المللی آمار سلامتی(۲۰۰۴),نسبت افراد بالغ چاق درایالات متحده از ۶/۱۴ درصد در سال ۱۹۷۱به۱/۳۱درصد درسال ۲۰۰۲ افزایش یافته است.بسیاری از مقالات در انتشار عمومی در طی ۲۴-۱۸ماه گذشته,آن دسته ازسیاست های کشاورزی ایالات متحده را که نویسنده هایشان مدعی هستند تاثیرات زیان آور آن مربوط به چاقی است ,بسیار بحرانی دانستند.پلان درسال ۲۰۰۳ اظهار کرد,"بطورمحال,زمانی که یکی از دست های دولت در حال مبارزه با چاقی همه گیر است,دست دیگر آنرا تشویق میکند,بوسیله ی نوشتن یک چک برای مزرعه داران بابت هر پیمانه ی ۳۶ لیتری غلّه که آنها میتوانند تولید کنند."
جیمز تیلوتسن(۲۰۰۳),پروفسور سیاست غذا و تجارت بین الملل در دانشگاه تافتس ,شاید بهترین چکیده های بحث را برای سیاست توام با چاقی کالادارد:
بله, حمایت عمومی خیلی فعال به شدت از لحاظ سیاسی آن دسته از سیاست های کشاورزی که یک نقش اساسی را درترکیب عرضه ی کالاهای کم هزینه ی ما بازی میکند راپشتیبانی میکند.با صنعت تبدیلات غذایی بسیارکارآمدمان ترکیب شده,این کمک میکند تا هزینه های غذای مصرف کننده ی ما پایین تر بیایید. این اوضاع به طور ناخواسته و غیر مترقبه یک سری شرایط محیطی را ایجاد میکند که اجازه میدهد بسیاری از ما به واسطه ی غذای ارزان چاق شویم.
ایده ی یک چنین رابطه ای قابل پذیرش است وبه طوری که دانشجویان پزشکی ۴ سال اول اخیراً در دیلی استنفورد(۲۰۰۴)خاتمه دادند که,"به خصوص ایالات متحده باید حمایت کنند تا به تدریج وجود کمک مالی دولت به مزرعه کنار گذاشته بشود و به یک بازار آزاد انتقال پیدا کند...به عنوان یک راه حل بالقوه برای افزایش چاقی همه گیر."
● مرور نوشته ها
اصطلاح"سیاست غذای ارزان "در طی سالها توسط اعضای فرهنگستان,سیاستمداران,ویک اجتماع وکلا به کار گرفته میشود.مفهوم عمومی ازمعانی متعددی در طول زمان گرفته شده ,اگرچه نتیجه ی غذای کم قیمت برای مصرف کنندگان یک ملّت ذاتاً همان معنی را به یاد می آورد. درکتاب بعد ازجنگ مزرعه دار و بقیه ی ما , برای مثال,ورود محصولات غذایی کم قیمت از آمریکای جنوبی که توسعه صنعتی را در ایالات متحده حمایت میکند به عنوان شکلی از سیاست غذای ارزان توصیف شده است(مور(,۱۹۴۵.یک مثال دیگر, پیترسون(۱۹۷۹)بحث میکند در مورداستفاده از مالیات صادرات ,بیش ازاندازه بها دادن به پول, وکنتر ل های دولتی توسط دولت های کشورهای کم توسعه یافته تر قیمت واقعی غذا را برای جمعیت بومی شان به عنوان سیاست غذای ارزان کساد میکند.هنوزهردوی این تواصیف به نسبت زیادی از تحلیل های ما در مورد تاثیر برنامه های کالا روی قابلیت تهیه ی غذا برای مصرف کنندگان متفاوت است.علی رغم این اختلاف درنوشته ها شماری از مراجع میتوانند پیدا شود جایی که سیاست غذای ارزان با تعریف کتاب درسی ناتسون , پن , وفیلینچباف سازگار است.
در یک مرجع نسبتاً قدیمی,اجرت(۱۹۴۷)ذکر کرد که چگونه مزرعه داران ممکن است با دریافت پرداخت های مستقیم در جایگاه حمایت های قیمتی مقابله کنند زیرا آنان توانستندآنها را به عنوان یک سیاست غذای ارزان ببینند؛در موقع دریافت چنین پرداخت هایی شکلی از آسودگی دیده میشد.
پارلبرگ(۱۹۸۲),آنچه را که او"سندروم کمیابی"نامیده را توصیف می کند که خارج از حوادث اواسط ۱۹۷۰ رخ داده است,سه شکل از فعالیت های دولت که قیمت غذا را پایین نگه میدارد را نقد میکند : بازداشت تجارت,کنترل های قیمتی مستقیم,و مدیریت سهام. بازداشت اعتبار ملتها را کم میکند,نتیجه ی کنترل های قیمتی در قیمت مشخص شده برداشت هایشان(تغییر مکان) را افزایش می دهد, وتصفیه ی ذخیره های غذایی به منظورکاهش قیمت میتواند منجر به کمبود های غیر عمدی شود. پارلبرگ چندین نتیجه ی این سیاست غذای ارزان را در زمینه ی سندروم کمیابی فهرست میکند:۱)قیمت ها و درآمدهای پایین برای مزرعه داران به دلیل عدم تحرک برای تولید,۲)کاهش دست آوردهای صادرات,۳)فقدان بازارهای صادراتی,و۴)خسارت به اعتبار ایلات متحده به عنوان یک تاجر جهانی.
مور(۱۹۸۷) در بحث توجیهی اش و نقص سیاست های مزرعه,بیان میکند که کمک های مالی دولت به عنوان راهی برای پایین تر آوردن قیمت غذا برای مصرف کنندگان به خاطر افزایش در تولید ذکر شده است.به هر حال, او اظهار کرد که"مصرف کنندگان بهای تولید افزوده یا ذخایر غذایی را به دلیل مالیات بیشتر میپردازند."بعلاوه,اوصریحاً بیان کرد برنامه ها,قیمت غذا را برای مصرف کنندگان کاهش نمیدهد.
TWEETEn (۱۹۹۵) در نقدش از معمولترین توجیهات برای برنامه های کالا,کمک هایشان به بهبود کارایی اقتصادی را مجزا کرد.او ادعا میکند دلایل کاهش نسبت درآمد مصرف کننده که برای غذا هزینه میشود طی شش دهه گذشته شامل افزایش در درآمد واقعی مصرف کننده و بهبود در بهره وری کشاورزی میشود و به طور ابتدایی توسط "سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی در تحقیقات,تحصیلات,گسترش, و زیربنا" تحت تاثیر قرار می گیرد.
بیچ,بوید,و یوری(۱۹۹۷),درارزیانی شان ازارزش زمین در غیاب پرداخت های مستقیم, یک الگوی تعادل کلی حسابگر گسترش میدهند که تولید کل که ۱۸/۰درصد سالیانه کاهش مییابد را پیدا می کند.تولید محصولات برنامه ۱۴درصد کاهش خواهد می یافت, و روی هم رفته تولید ۳۹/۴درصد افت خواهد می کرد.کاهش در تولید کل,کاهشی در تولید بخش غذا و تنباکو به میزان ۵۵/۰ درصد منعکس میکند زیرا قیمتهای بالاتر با حذف پرداخت های مستقیم وابسته اند.
ناتسون, پن, و فیلینچباف(۱۹۹۸)موردی را برای یک سیاست غذای ارزان اظهار کردند که میتوانست در تمام مدت دوره ی USDA هدفش را برنامه ی پرداخت قیمت کمبود نگه دارد زیرا برنامه تولید را تحریک میکند,هدایت در جهت افزایش عرضه که باعث میشود قیمت کالا پایین تر بیاید به هر حال, USDA همچنین کنترل های تولید را برای بسیاری ازیک چنین دوره هایی بنا نهاد, به طور میانگین, اینها سعی میکنند تقریباً ۲۰درصد از زمینهای قابل کشت ایالات متحده را در پنج دهه ی بعد از جنگ جهانی دوم بدون تولید نگه دارند(اردن,پالبرگ, و رو,۱۹۹۹).ناتسون, پن, و فیلینچباف همچنین بیان کردند هر رابطه ی بین برنامه های مزرعه و قیمت های غذا که درسال ۱۹۹۶ توسط یک لایحه ی مزرعه که پرداختهای ناکارآمد را حذف کرد و آنها را با یک سیستم پرداخت های مجزا جایگزین کرد به طور ضروری شکسته شد.
هنوز نه لایحه ی مزرعه ۱۹۹۶ و نه لایحه ی مزرعه ۲۰۰۲ سیستم پرداختهای نا کارآمد وام USDA و سود های وام بازاریابی خاتمه نداده که ضرورتاً تولید کننده ها را با یک مینیمم قیمتی برای همه ی تولیدات محصولات برنامه شان ضمانت میکند.
جدیداً موریسون پال و مکدونالد (۲۰۰۳)دریافتند در طی دوره ای که آنها امتحان کردند, ۱۹۹۲-۱۹۷۲,کالاهای کشاورزی به عنوان بخشی از ارزش های تکمیل کننده کاهش یافتند به دلیل حساسیت قیمت غذا به قیمت مزرعه. بعلاوه آنها دریافتند یک افزایش کل در تبدیلات غذایی ۱۷/۴ درصد از ۱۹۹۲-۱۹۸۲به طور ذاتی و نه به کمک کالاهای کشاورزی ارزش پیدا کرد.
این اتفاق در نتیجه ی کاهش هزینه ی کالاهای کشاورزی به عنوان بخشی از هزینه های کل و یک افزایش قابل انتقال در تورم به وقوع افتاده است.علاوه بر این,باب کوک تحلیل های منتشر نشده اش را بیان کرد که اثبات میکند قیمت غلّه و سویا لوبیا بدون کمکهای مالی دولت افزایش یافته است ولی نه بیشتر از ۵ تا ۷ درصد(فیلد ز۲۰۰۴).بعلاوه ,باب کوک بیان کرد , "۵ تا ۷ درصد افزایش در قیمت غلّه اغلب منجر میشد به افزایش یک درصدی در قیمت گوشت."
● چارچوب ذهنی
وجود سیاست غذای ارزان بارها و به طور پیوسته توسط طرفداران برنامه های کالا به عنوان یک سود عمده و در نتیجه یک توجیه ترویج یافته است. برنامه های کالا منابع تولید در کشاورزی را حفظ میکند , در نتیجه تولید مازاد و بی نتیجه بودن (شومیکر, آندرسون, و روبوکاک,۱۹۹۰). به علاوه,این منابع نه تنها مانع از تحرک به بخش های دیگر اقتصاد میشوند , بلکه آنها به تولید محصولات تحت پوشش برنامه های کالا متعهد می مانند.به منظور روشن شدن بازار تولید مازاد, قیمت های تعادلی برای این کالا ها باید افت کند. یک سیاست غذای ارزان موثر معنی میدهد پایین تر آوردن سطح قیمت در مزرعه برای این کالا های خام, در نتیجه غذای گران در سطح خرده فروشی برای فروش به مصرف کنندگان کمتر تولید میشود.
به هرحال سیاست غذای ارزان مبارزه طلبی در سطح مزرعه را در بلند مدّت ارائه میکند.شومیکر, آندرسون , روبوکاک(۱۹۹۰) بیان کردند که سود رساندن به مزرعه داران در کوتاه مدت پرداختها را متعادل میکند زیرا بخش های کشاورزی توسط جمع آوری سرمایه, سودهای برنامه های مورد انتظارنهفته درارزش زمین رامتعادل میکنند.
آنها ذکر کردند دلیل ارزش زمین برا ی اکثر بخش ها, روی درآمدی که آن میتواند تولید کند,افزایش پرداخت های دولت که درآمد ارزش زمین را افزایش میدهد و ثروت صاحب ملک بنا شده است. مور(۱۹۸۷) همچنین بیان کرد آنهایی که واقعاً در طولانی مدّت سود میکنند کسانی هستند که قبل از تصویب یک برنامه ی مزرعه یا افزایش یک برنامه ی موجود صاحب زمین مزرعه اند. (شومیکر, آندرسون, و روبوکاک,۱۹۹۰)ارزش زمین را ۱۵ تا ۲۰ درصد پایینتر تخمین میزنند بدون برنامه های دولت .الگوی cge توسط بیچ,بوید,و یوری(۱۹۹۷)برای سال ۱۹۸۸ دریافتند بدون پرداخت های مستقیم, قیمت زمین حدود ۱۴ درصد افت خواهد کرد .طی لایحه ی مزرعه ی ۱۹۹۶,قیمت زمین تورم یافته تخمین زده شده بود به بزرگی ۲۰ درصد (بارنارد,۲۰۰۱).بنابراین در بلند مدت همچنان که قیمت زمین بالا میرود ارزش کل تولید افزایش می یابد.داوطلبان جدید با قیمت های بالاتری برای زمین روبرو شدند,وجود مستاجرها منجر به اجاره های بیشتر شده است,و متصدیان مالک با فرصت های ارزشمند بیشتری برای زمین هایشان روبرو شده اند .
● اطلاعات و روشها
ما محک میزنیم که آیا پرداخت های مستقیم به طور معنی دار به نسبت درآمد قابل تصرفی که برای هزینه های غذا اختصاص می یابد کمک میکند.دلیل درصد درآمد قابل تصرفی که برای غذا پرداخته میشود به طور ابتدایی در مطالعه ی ما متغیر سود است به واسطه ی رجحان آن به عنوان معیار ارزش غذا,همچنان که در جهان صنعتی, ایالات متحده اغلب ذکر شده که پایین ترین سطح را دارد (تیلوتسن,۲۰۰۳). متغیر به عنوان نسبت دلار هزینه های غذا به درآمد قابل تصرف ساخته شده است,بنابراین متغیر وابسته تابعی ازعرضه و تقاضا است برای غذا و درآمد قابل تصرف .اطلاعات مربوط به نسبت درآمد قابل تصرف پرداخت شده برای غذا, از سرویس تحقیقاتی اقتصادی usdaبدست آمده است.چهل و دو مشاهده در مجموعه اطلاعات از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۲ بکار گرفته شده است.این اطلاعات شامل خرید غذا از مغازه های خواروبار و بازارهای خرده فروشی است , به خوبی غذای تولید شده و مصرف شده روی مزرعه, زیرا این ارزش در درآمد شخصی منعکس میشود. غذاها و خوراک های مختصر که بیرون از خانه خریداری می شوند را نیز شامل میشود. تعریف usdaاز درآمد شخصی قابل تصرف,شامل ارزش غذای تولید شده و مصرف شده روی مزرعه است به طوری که ذکر شد,به خوبی پرداخت های انتقالی دولت همچون نشان ها و مکمل های غذا به دستمزدها و حقوق ها شامل سهام کارفرما به تامین اجتماعی و درمان.
ما عامل کلی بهره وری را در کشاورزی در ا لگو به عنوان معیار تغییرات تکنولوژی به کار می گیریم ,متغیر مهم دیگه که انتظار میرود روی قابلیت تهیه ی غذا تاثیربگذارد زیرا آن هزینه های تولید و قیمت تعادلی را پایین تر می آورد.به همین صورت ما انتظار داریم پیشرفت در تکنولوژی,فشار منفی روی درصد درآمد قابل تصرفی که برای غذا پرداخته میشود داشته باشد, این اصلاحات باید بیشتر غذا را قابل تهیه کند به وسیله ی انتقال منحنی عرضه به سمت راست.
اطلاعات در مورد این معیار بهره وری کشاورزی ازERSنیز بدست آمده است.شاخص نماینده ی عامل کلی بهره وری از سال ۱۹۴۸ بیشتر از دو ونیم بار افزایش یافته است.
سطح کل درآمد مصرف کننده درالگو شامل میشود زیرا ما انتظار داریم آن,روی نسبت درآمدی که برای غذا پرداخته میشود تاثیر بگذارد.متغیر بدست آمده است همانند متغیر درآمد قابل تصرف سرانه, و به طوری که درآمد در طول زمان بالا میرود,نسبت هزینه ی غذا بایدتحت شرایط ثابت پایین بیاید. بنابراین این متغیر فرض میشود که منفی باشد.اطلاعات مربوط به درآمد قابل تصرف بدست آمده ازUSDA,در اطلاعات جمعیتی دفتر آمار ایالات متحده تقسیم شده تا متغیر ایجاد کنند.این اطلاعات تورم را به ۲۰۰۰ دلار تعدیل کرده برای استفاده ی شاخص قیمت مصرف کننده برای تمام بخش ها,که دوره ی پایه ی۸۴-۱۹۸۲ استفاده می شود.
الگو, محاسبه ی سالیانه وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه ازUSDA را شامل میشود زیراکالاهای کشاورزی را که توسط مصرف کننده گان در سطح خرده فروشی خریداری میشود,ارزش افزوده ی کالاهای خام را منعکس می کند.انتظار میرود که وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه مثبت باشد زیرا افزایش تبدیلات غذایی,نسبت درآمد قابل تصرفی که برای غذا خرج میشود را افزایش میدهد(گاردنر,۱۹۷۵).اطلاعات وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه که از ERSبدست آمده است,روی محاسبه ی USDAاز سبد غذای بازارش که در مزرعه تولید شده,بنا شده است,که برطبق مقدار خریداری شده توسط مصرف کننده گان در طول دوره ی پایه ی۸۴-۱۹۸۲ وزن شده است.ERS این پراکندگی را به یک شاخص تبدیل کرده است زیرا اطلاعات قیمت رایج توسط مقادیر دوره ی پایه فزاینده شده اند درعوض مقادیر رایج. بنابراین با درآمد قابل تصرف سرانه,این اطلاعات توسط شاخص قیمت مصرف کننده ۲۰۰۰ به عنوان سال پایه تعدیل شده اند.
سرانجام,الگو ,پرداخت های مستقیم را به عنوان متغیر مستقل در بر میگیرد تا فرض سیاست غذای ارزان را محک بزنیم.اگر پرداخت های مستقیم به مزرعه داران در حقیقت, غذای ارزان تر تولید کند,پس آنها باید روی درصد درآمد قابل تصرفی که برای غذا پرداخته می شود,تاثیر منفی داشته باشد.پرداخت های مستقیم باید تولید را تحریک کند,انتقال منحنی عرضه به سمت راست,در نهایت پایین تر آوردن هزینه ی واقعی غذا برای مصرف کننده.اطلاعات سا لیانه روی پرداخت های مستقیم به مزرعه داران نیز ازERSدست آمده است.این اطلاعات پرداخت های مربوط به محصولات برنامه را به خوبی پرداخت های حمایتی در بر میگیرد؛به هر حال,اطلاعات مربوط به پرداخت های حمایتی,از اطلاعات پرداخت استفاده شده در الگو عزل شده است.بعلاوه, پرداخت ها برای پنبه و پشم از۱۹۹۵-۱۹۶۱ حذف شده اند.از سال ۲۰۰۲-۱۹۹۶,هیچ پرداختی برای دفع دیگر پرداخت های حمایتی نتوانسته شناخته شود.به طوری که اطلاعات دیگر پولی استفاده شده ,این پرداخت های سالیانه نیز در۲۰۰۰دلار با استفاده از شاخص قیمت تولید کننده ی تولیدات مزرعه تسریع شده اند.● الگو و نتایج
بدنبال منفعتمان در درصد درآمد قابل تصرفی که برای غذا خرج می شود(XF),ما این محاسبه را به عنوان متغیر وابسته در یک ا لگوی خود برگشتی AR(۱)استفاده می کنیم,که روش یول-والکر را برای تصحیح وجود خود ارتباطی بکار می گیرد:(۱)
سود استفاده از روش یول-والکر نگهداری مشاهده ی اول اطلاعات است.بطور ابتدایی روش حداقل مربعات تعمیم یافته بکار گرفته می شود,امّا نتایج تست دوربین-واتسون,استفاده از الگوی(۱)AR سرعت یافت.چهار متغیر مستقل در E.(۱)دربرمی گیرد,درست,فاکتور کلی بهره وری,درآمد قابل تصرف سالیانه,وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه,و پرداخت های مستقیم به مزرعه داران.این متغیر ها همه برای سال مقرر اند.
همان طور که درجدول ۱ دیده می شود,همه ی متغیرهای مستقل در الگو علامت موردانتظاری دارند,انعکاس فشارهای فرضی شان روی درصد درآمد قابل تصرفی که برای غذا پرداخته می شود.هر متغیر مستقلی با رد پرداخت های مستقیم معنی دار است .این دلالت میکند زمانی که ضریب برای متغیر پرداخت های مستقیم,علامت فرضی است,این تاثیر به طور آماری نمیتواند متمایز از صفر باشد.
متغیر درآمد قابل تصرف سرانه, تنها متغیر مستقلی است که در سطح یک درصدی معنی دار است.این غیر منتظره نبود زمانی که درآمدهای مصرف کننده بطور مداوم به عنوان استاندارهای زندگی در ایالات متحده,به طور قابل ملاحظه در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بهبود یافت.در حقیقت متغیر وسعت خرده فروشی مثبت و معنی دار است و نیز ترقی ارزش افزوده ی مولفه ی غذای خرد شگفت انگیز نیست. معنی دار بودن فاکتور کلی بهره وری در کشاورزی به عنوان یک متغیر مستقل پیش بینی شده بود زیرا افزایش در کارایی کشاورزی در طی چندین دهه ی گذشته هزینه ی هر واحد تولید را کاهش داده است.
کشش های محاسبه شده از الگو برای هر متغیر مستقل نیز در جدول ۱ آمده است. باکشش ترین متغیر در آمد قابل تصرف باارزش خالص ۶۵۸/۰است,نه تنها تاثیرش را در الگو نمایان میسازد امّا چقدر افزایش درآمد مصرف کننده در افزایش قابلیت تهیه ی غذا طی ۴ دهه ی گذشته نقش داشته است.کشش پذیرترین بعدی با ارزش خالص ۳۴۴/۰, متغیر وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه است.افزایش ارزش افزوده ی مولفه ی تولیدات غذا به میزان حساسیت ارتباط بین وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه و متغیر وابسته کمک میکند,مانند ارزش مزرعه درصد ارزش کل تولیدات غذا کوچکتر میشود. ارزش کشش فاکتور کلی بهره وری کشش پذیرترین بعدی است با ارزش خالص۱۱۱/۰,انعکاس اهمیت تغییرات تکنولوژی,عرضه ی غذا را افزایش میدهد.
ممکن است این متغیر انتظار برود که ارزش کشش بیشتری داشته باشد امّا ارتباط بین تکنولوژی و تولید و قابلیت غذا به صراحتی متغیرهای بحث شده ی پیشین نیست.به هر حال ,تغییرات تکنولوژی یک فاکتور مهم را به یاد میآورد به علت فشار آن روی عرضه ی کالاهای کشاورزی.سرانجام,ما ملاحظه میکنیم متغیر پرداخت مستقیم ,که در الگوی ar(۱) معنی دار نیست , کشش خیلی کوچکی با ارزش خالص ۰۰۳۲/۰دارد.
زمانی که الگوی ar(۱) پیدا نشود پرداخت های مستقیم به طور معنی دار فشار میآورند روی قابلیت تهیه ی غذا درانبوه,آن فشار های بالقوه روی انواع غذا ها یا گروه های غذایی خاص عنوان نمیکند.اگر پرداخت های مستقیم به مزرعه داران قابلیت تهیه ی بعضی از انواع تولیدات غذایی را افزایش دهد و قابلیت تهیه ی بقیه را کاهش دهد , این موقعیت بوسیله ی یک الگوی انبوه ضرورتاً کشف نشده است.کارشناسان که درمورد برنامه های کالا بحث میکنند به انتشار چاقی در ایالات متحده به وسیله ی در دسترس ساختن مقدار بیشتری غذای کم هزینه کمک میکنند, در نتیجه ی این برنامه ها,غذا های پر چرب در کمترین انواع غذاها ,قابل تهیه تر می شوند.بدین منظور تماماً رابطه بالقوه ی بین پرداخت های مستقیم به مزرعه داران و قابلیت تهیه ی گروه های غذایی خاص ارزیابی می شود,یک الگوی ثانویه برای استفاده ی شاخص های هزینه های خرده فروشی توسط ers برای سبد بازار گروه های غذایی ساخته شده است. یک مزیت این شاخصها این است که سبد بازار مجموعه مقادیر ثابت را در بر میگیرد,تغییرات در ارزش شاخص تنها تغییرات در قیمت های خرده فروشی را منعکس میکند.در هر حال سبد بازار استفاده شده در این شاخص ها ,غذاهای استفاده شده ی دور از خانه و همچنین غذاهای وارداتی,نوشیدنی های غیر الکلی و غذاهای مرکب از جانوران دریایی را شامل نمی شود.
یک مجموعه ای از متغیر های وابسته از این شاخص ها برای پنج گروه غذایی ایجاد شده اند:تولیدات غذایی,میوه ی تازه,سبزیجات تازه,میوه و سبزیجات تبدیل شده,و نانوایی و تولیدات غله.سبد بازاری که ERSبرای هر شاخص استفاده می کند,یک دوره ی پایه ای ۸۴-۱۹۸۲دارد,واین اطلاعات از۲۰۰۲-۱۹۶۷در دسترس است.به منظور ادامه بطورسازگار توان سیاست غذای ارزان را مانند بحث های قبلی ارزیابی می کنیم که همانند هزینه های غذا راجع به درآمد کل است—مجموعه نسبت ها برای استفاده ی هر شاخص و درآمد قابل تصرف ساخته شده است.اول,هر شاخص به یک دوره ی پایه ی۲۰۰۰ برای سازگاری با اطلاعات پولی دیگر استفاده شده در الگو تبدیل شده بود.بعد,یک شاخص با همین دوره ی پایه از اطلاعات درآمد شخصی قابل تصرف انبوه بدست آمده از ERSایجاد شد.سرانجام مجموعه ای از متغیر های وابسته بوسیله ی بدست آوردن نسبت این دو متغیر برای پنج گروه غذایی ایجاد شد.با استفاده از همین متغیرهای مستقل مانند الگوی قبلی,پنج معادله از فرم ذیل ساخته شده اند:
جایی که IR نسبت شاخص خرده فروشی به شاخص مجموع درآمدشخصی قابل تصرف برای گدوه غذایی خاص در دوره ی است. گروه های غذایی ۵-۱علامت گذاری شده اند, تولیدات گوشت=۱؛میوه ی تازه=۲,سبزیجات تازه=۳,میوه و سبزیجات تبدیل یافته=۴,و کالای غله و نانوایی=۵.متغیرهای وابسته در (۲)E . مانند تعاریف (۱)E . برای گروه های غذایی مربوطه ۵-۱ هستند.
مجموعه ی پنج معادله در فرم (۲)E ., ما نند یک واپس روی ظا هراً بی ارتباطSUR)) تخمین زده شده بود.نتایج ا لگوی SURدر جدول۲آمده است و بطور کلی با آنهای ا لگوی (۱)ARدر جدول۲سازگار است.متغیرهای مستقل برای عامل کلی بهره وری , درآمد شخصی قابل تصرف سرانه ,و وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه ,در سطح پنج درصدی درهرپنج معادله با رد عامل کلی بهروری در معادله برای سبزیجات تازه معنی دار هستند .متغیرهای درآمد قابل تصرف سرانه و وسعت خرده فروشی در سطح مزرعه در سطح یک درصدی در همه معادلات معنی دارهستند زمانی که متغیر برای عامل کلی بهره وری درسطح یک درصدی تنها در معادله ی تولیدات گوشت معنی دار هست .هرکدام از این متغیرها به جز عامل کلی بهره وری علامت مورد انتظارشان در معادله میوه تازه مثبت است .
متغیر برای پرداخت مستقیم ,در چهار تا از پنج معادله معنی دار نیست . معادله برای میوه تازه استثناء است .
هرکدام از متغیرهای پرداختهای مستقیم علامت موردانتظاری در همه معادلات گروه های غذایی مربوط به خود دارند . متغیر در معادله برای تولیدات گوشت و تولیدات غله ونانوایی منفی است,همان طور که انتظار می رفت پرداخت های!Unexpected End of Formula مستقیم,با افزایش در عرضه ی غله ی دردسترس برای مصرف دام و برای فرآیند بخشهای غذایی تمام شده ,هزینه ی این غذاها را کاهش دهد. در سه معادله ی میوه ها و سبزیجات متغیر مثبت است,انعکاس افزایش مورد انتظار در هزینه ی این غذاها بواسطه ی تاثیرات پرداخت های مستقیم است.انتظار می رود پرداخت های مستقیم عرضه ی میوه جات و سبزیجات را کاهش دهد چرا که محصولاتی که پرداخت ها را دریافت میکنند در کمترین تعداد .............به تولید میوه جات و سبزیجات اختصاص یافته است.
ضریب برای پرداخت های مستقیم در معادله برای نسبت شاخص هزینه ی میوه ی تازه مثبت و معنی دار است , تعیین پرداخت های مستقیم به مزرعه داران قابلیت تهیه ی میوه ی تازه را کاهش میدهد . در هرحال ضریب روی متغیر پرداخت های مستقیم در معادله برای سبزیجات تازه و میوه و سبزیجات تبدیل یافته معنی دار نیست.تشابه هایی به این گروه های غذایی داده شده است,میوه ی تازه انتظار می رود که نتایج مشابهی دلشته باشد.بعلاوه علامت ضریب برای عامل کلی بهره وری در معادله ی میوه ی تازه مثبت است,که مورد انتظار نیست,و تنها معادله در این الگو است که ضریب برای عامل کلی بهره وری منفی نیست.ازاین رو آیا نتایج برای میوه تازه در حقیقت از آن چهار گروه غذایی دیگرکه تماماًواضح نیست متفاوت است.بطور مهمتر فرض باطل یک آزمایش مجزای.........سرتاسر سیستم معادلات نمی تواند طرد شود—بدین معنی که ضریب متغیر پرداخت های مستقیم در هر یک از معادلات نمیتواند بطور آماری متمایز از صفر باشد.
در فهم نتایج دو الگوی ارائه شده در این بخش ,یک دلیل اضافی پرداخت های مستقیم نباید انتظار رود که بطور معنی دار روی هزینه های غذای مصرف کننده ها تاثیر بگذارد در ارتباط با اندازه ی کمک های مالی مزرعه مقایسه شده به دلار us که مصرف کننده ها هر ساله برای غذا می پردازند. شکل ۲ پرداخت های مستقیم به مزرعه داران و هزینه های غذا از سال ۱۹۶۰ در۲۰۰۰ دلار را ترسیم میکند .ازسال۱۹۶۰,این سطح ۱/۱ درصد میانگین زده شده و از ۸/۲ درصدتجاوز نکرده است.درسال۲۰۰۳ پرداخت های مستقیم تقریباً۷/۱ درصد هزینه های غذای مصرف کننده بود,که تقریباً ۹۵۰ میلیارد دلار در دلار غیر واقعی جمع زده شده بود.
در حقیقت در الگو ها ی که ما بکار می گیریم مدرک جالب توجهی از سیاست غذای ارزان از سال ۱۹۶۰پیدا نشد که با گسترش تاریخی برنامه های مزرعه u.sسازگار است.اولین برنامه هایی که درطول کسادی بزرگ راه انداخته شده بود تا کمک به مزرعه داران را فراهم کند آنهایی که درآمد نابود نیازمند ترکشان کرد.شمار مزرعه داران در آن زمان و حتی
در۱۹۶۰ زمانی که برای رژیم سیاست مزرعهu.s مدرن بنا شده بود از امروز بیشتر بود.برنامه هایی که برای افزایش درآمد مزرعه داران طراحی شده بود, هزینه های تولیدات غذای خرده را برای مصرف کننده گان کاهش نداد . وجود کنترل های عرضه از همه جهت برخی از تاریخ سیاست مزرعه u.s را مفهوم سیاست غذای ارزان می شمارد,آنچنانکه این مکانیزم ها کوشش کردند اختلاف بین قیمت بازار برای کالاهای مزرعه و حمایت های قیمتی فدرال را کاهش دهند.این فعالیت های سیاسی که تغییر شکل ایجاد شده توسط برنامه های کالا را کاهش می دهد , با هدف کاهش قیمت غذای خرده سازگار نیست.
این گرایش روبه پایین در تولید درآمد قابل تصرفی که مصرف کننده برای غذا می پردازد از سال ۱۹۹۶ ادامه پیدا کرده است, زمانی که تجزیه ی برنامه های مزرعه شروع شد. این حادثه تنها توجیه وجود سیاست غذای ارزان را مشکل تر ساخت, همچنانکه که ناتسون, پن, و فلینچباف(۱۹۹۸)ذکر کردند.در هر حال نگهداری برنامه های وام بازاریابی ,به تولید کنندگان اجازه میدهد برای دریافت یک قیمت موثر نه بیشتر از نرخ وام برای یک محصول خاص که میتواند برای تمام تولید در سال جاری فراهم شود شرکت کنند.
tweeten(۱۹۹۵)ذکر کرد چگونه نیمی از تولید کشاورزی از برنامه های کالا ی مزرعه ,کمک دریافت نمیکنند(دام,علوفه,میوه جات,سبزیجات),هنوز فراوان و موثرباقی اند مانند محصولات برنامه.او بیان کرد,"مصرف کنندگان بابت کمبود گوجه فرنگی,سیب زمینی,تخم مرغ,کبابی ها و کالای دیگر که تحت کنترل دولت نیست,نگران نیستند."نتایج ما با این مشاجره سازگار است.
● دلالت ها و نتایج
نتایج این مطالعه شاید قابل اجراترین برای مذاکرات پارلمانی پیرامون آینده ی سیاست کالای فدرال است.همان طور که در مقدمه ذکر شد,اصطلاح سیاست غذای ارزان ادامه می یابد تا توسط مدافعان وجود برنامه های مزرعه,شامل مزرعه داران,گروه های علاقه مند,و اعضای مجلس منطقه مزرعه بکار گرفته شود.در هر حال یافته های ما نشان می دهد مصرف کنندگان و مالیات پردازها باید از این اعلامیه های رسمی احتیاط احتیاط کنند. بعلاوه یافته های آماری ما نشان می دهد کنار زدن مقدار هزینه های مصرف کننده برای غذا در ارتباط است با پرداخت های مستقیم به مزرعه داران که نشان میدهد چگونه مقدار کم این پرداخت ها باید مورد انتظار باشد که روی قابلیت تهیه ی غذا تاثیر میگذارد.
نتایج ما ممکن است همچنین اغلب استدلال های ضد و نقیض حول و حوش مسئله ی چاقی ملت را روشن کند . مانند بحث قبلی, تعدادی از وکلا مخالف دلالت برنامه های کالای مزرعه اند چنانکه برای این مخمصه کمترین طرفداری را دارند بدلیل اینکه با ایجاد هزینه ی پایین ,تولیدات غذای پر چرب به آسانی برای مصرف کنندگان در دسترس است.
بسیاری از این کارشناسان معتقدند حذف این برنامه ها بسیاری از مسئله های چاقی را کاهش می دهد. در هر حال یافته های ما نشان می دهد که پرداخت ها به مزرعه داران تاثیرات معنی داری روی قابلیت تهیه ی تولیدات غذای خرده ندارد, بطور خاص معیاری توسط تعدادی وکلای سلامتی عمومی پیشنهاد نشده است.
علاوه بر این ,این نتیجه سراسر گرو ه های غذایی سازگار است,همچنانکه نتایج ما پیشنهاد می کند آمیختن کالاها ی دریافتی بطور معنی دار قابلیت تهیه ی تولیدات غذای خرده را از این کالا ها یا آن در کمتر از یکی از این کالاها بعنوان یک تولید عمده استفاده می شود –تولیدات اغلب . یافته های ما همچنین پرداخت هایی برای این کالاها نتیجه نمی دهد در هزینه های غذای بیشتر معنی دار برای محصولاتی که این حمایت را دریافت نمی کند,به همین صورت میوه جات و سبزیجات . نتایج همچنین با کار اخیر روی ارتباط بین تغییر تکنولوژیکی و آهنگ ترقی چاقی سازگار است,هر دو روی کناره ی عرضه و کناره ی تقاضا اند به خاطر کاهش در استخدام شدید نیروی کار بیشتر (لاکداوالا و فیلیپسون,۲۰۰۲؛فیلیپسون و پسنر,۱۹۹۹).از این رو توانایی جابه جایی برنامه های از بحث مسئله ی چاقی u.sبرای همه ی حزب ها سودمند به نظر میرسد.
در ادامه ی مذاکرات پارلمانی عمومی پیرامون طراحی سیاست مزرعه,طرفداران برنامه های کالا بیشمار توجیه مشخص کردند(دیدن tweeten)بطور مشابه ,چندین منبع توسط کارشناسان نقد شده اند مانند اعانه دهنده ها به محیط زیست که بطور معنی دار برنامه های کالا درمیان آنهابه جمعیت چاق هدایت میکند, فقدان مدرک در این مطالعه نقش مهمی را برای پرداخت های مستقیم پیدا کرد که نمایان می سازد بسیاری از بحث ها جا گذاشته شده است.پرداخت های مستقیم نشان می دهند که تولیدات غذای خرده ی بازار فاکتور ناچیزی در قابل تهیه تر کردن غذا باشد.بلکه, افزایش در درآمد مصرف کننده و پیشرفت ها در تکنولوژی که بهره وری در کشاورزی را بهبود می بخشد نشان داده شده اند که اهمیت بیشتری در تاثیراتشان روی قابلیت تهیه ی تولیدات غذا خرده دارند. مذاکره پیرامون سرمایه گذاری های عمومی جهت بهبود بخشدن همچون تکنولوژی ها و زیربناها بنظر می رسند که مناسب تر باشند.
● نکته های آخر
۱) "پرداخت های مستقیم" در این مقاله برای اشاره به همه ی پرداخت هایی که مستقیماً توسط مزرعه داران دریافت میشد استفاده شده اند برای آن اطلاعاتی که usda برای بسیاری دهه هاجمع آوری کرده است. این به سیستم ثابتی اشاره نمی کند,پرداخت های به مزرعه داران بطور مجزا بنا شده توسط لایحه ی مزرعه ۲۰۰۲ بعنوان پرداخت های مستقیم یا مستقیم ثابت.تنها بخش کوچکی از این پرداخت ها در اطلاعات ۲۰۰۲ شامل می شود.
۲) این اطلاعات تاریخی درباره ی پرداخت های مستقیم, از ersبدست آمده است,هیچ پرداختی بعد از سال ۱۹۹۵ نتوانست پیدا شودکه به بعنوان کالای خاص شناخته شود. .صرف نظر از این ,بعد از ۱۹۹۵ ما تنها قادر بودیم پرداخت های حمایتی را از اطلاعات برگردانیم و نه, برای مثال ,پرداخت های کمبود وام و سود وام بازاریابی برای کتان .
۳) تغییرات الگوی ar(۱)نیز تخمین زده شد. متغیر پرداخت های مستقیم اصلاح شده بود به یکی کردن میانگین جابجایی سه ساله,اجازه برای یک مشی متناوب به اندازه ی مورد انتظار پرداخت های مستقیم.در هر حال ,نتایج تخمین زده شده مدل با این متغیر خیلی شبیه به آنها در جدول۱ است.درحقیقت,پرداخت های مستقیم با تضمن میانگین جابجایی سه ساله کم اهمیت شدند.الگو همچنین با استفاه ازتخمین های حمایتی تولید کننده ,تخمین زده شد.(pse ),یک اندازه ی مرزی تاثیرات برنامه ی دولت ,در عوض پرداخت های مستقیم.در هر حال ,از۲۰۰۲-۱۹۸۶ تنها این اطلاعات در دسترس است ,یک نمونه ی خیلی محدود,نهpses نه پرداخت های مستقیم پیدا نشدند که بطور آماری روی این دوره ی زمانی معنی دار باشد.
۴) گروه های غذایی دیگر برای ersیک شاخص را نگه می دارد امادر این مطالعه استفاده نشده که در بر می گیرد ماکیان,تخم مرغ,محصولات لبنیاتی,و چربی ها و روغن ها.


کلمات در حال جستجو
افتتاح پردیس , ابوالفضل صدرائیه , برترین زن , امیر کیومرث حیدری , غلامرضا نبی پور , عمارت مسعودیه , امنیت گردشگران , محمدعلی جنانی , میلاد حضرت زهرا , بلندگوی سازگار ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
آبگوشت گندم , در مدح خواجه علاء الدین ابویعقوب یوسف بن احمد حدادی ... , جدول گنجایش قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش دام‌های عمده (حجم به لیتر) , بارش (بارندگی) Precipitation , مسائل جدید , اثر جهانگردی در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر (۲) , خوش خوش از عشق تو جانی می‌کنم , نظریه‌ها در خصوص حرکات انتقالی پایه , كاروان‌سرای پنبه، قزوین (قاجاریان) , حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت ,

برخی منابع مهم خبری
armanshargh.ir آرمان شرق , didarnews.ir دیدارنیوز , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , navad.net روزنامه نود , roozannews.ir روزنامه روزان , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , tarafdari.ir طرفداری , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , mizanonline.com خبرگزاری میزان ,

وبگردی
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند