سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Tuesday, 24 April, 2018

عوامل موثر بر ضایعات نان


عوامل موثر بر ضایعات نان
در ارتباط با ضایعات نان مطالعات مختلفی انجام شده که عمدتاً به صورت میدانی و یا با کمک نمونه گیری انجام شده اند و نتایج و دستاوردهای خود را باتوجه به فضای حاکم بر نمونه خود بیان داشته اند، لذا در ارتباط با عوامل موثر بر ضایعات نان میتوان به دلایل متعددی اشاره نموده که از نظر اهمیت در هر یک از مطالعات با هم تفاوت دارند، که به طور کلی عواملی که تاکنون به عنوان عوامل موثر بر ضایعات نان برشمرده شده چنین است:
▪ بعد خانوار
از دیگر مواردی است که به عنوان عامل پدید آمدن ضایعات ذکر شده است بعد خانوار میباشد. در این رابطه نیز نکته ای که به چشم می خورد استدلالات عنوان شده در این زمینه می باشد که بعضاً رابطه بعد خانوار با حجم ضایعات را مستقیم و بعضاً معکوس و در برخی موارد بی ارتباط دانسته اند.
عده ای عنوان کرده اند که در خانوارهای پرجمعیت پس از مراجعه به نانوایی نانهای خریداری شده در مدت زمان کمی مصرف میشود. حال آنکه در خانوارهای کم جمعیت بدلیل کمبود وقت، نان بیش از نیاز خریداری میشود و چند روز جهت مصرف نگهداری میشود و این امر باعث بیاتی نان و ایجاد ضایعات میشود.
برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بعد خانوار و میزان ضایعات نان رابطه ای مستقیم وجود دارد. دلیل این امر وجود افراد خردسال در خانوار و نتیجتاً ریخت و پاش بیشتر در نان مصرفی و افزایش ضایعات می باشد.
▪ افزایش قیمت خرید ضایعات
از دیگر عواملی است که به عنوان عاملی تاثیرگذار بر میزان ضایعات نان از آن میتوان نام برد، افزایش قیمت خرید ضایعات نان می باشد. بدین معنی که خانوارها با ملاحظه قیمت قابل توجه خرید ضایعات و نیز رشد آن، در مصرف بهینه نان دقت چندانی به عمل نمی آورند و این امر باعث افزایش ضایعات میگردد.
به نظر میرسد عامل فوق تاثیر عمده ای بر ضایعات نان نداشته باشد و در صورت موثر بودن در بین عوامل موجود از نظر اهمیت در مرتبه دوم و سوم قرار داشته باشد، چرا که الزاماً همه خانوارها ضایعات خود را به فروش نمی رسانند بلکه به طریق دیگری همچون تغذیه دام، همراه با زباله، تغذیه ماکیان و اعطای رایگان، با ضایعات نانشان برخورد میکنند.
▪ تولید نامناسب نان
به نظر میرسد بخش مهمی از ضایعات نان ناشی از مشکلات و نواقص موجود در فرآیند پخت آن می باشد که این امر میتواند از عوامل متعددی ناشی شده باشد مواردی چون:
الف)عدم وجود رقابت بین نانواییها و بی انگیزه بودن آنها
ب)یکنواخت نبودن آرد تحویلی به نانوایان که ناشی از عدم تحویل گندم یکنواخت به کارخانجات آردسازی، فرسوده بودن این کارخانجات، عدم رقابت بین کارخانجات ها و...
ج)خروج کارگران متخصص از نانواییها به دلیل مشکلات موجود در این حرفه همانند طولانی بودن ساعات کار، سختی کار و درآمد اندک.
د)بهینه نبودن ابعاد نان تولیدی، زیرا اگر نان از ابعاد آپتیمم بزرگتر باشد سطوح رویی آن برشته و مغز آن خمیر می ماند و اگر کوچکتر باشد سطوح رویی و زیرین آن میسوزد.
هـ) استاندارد نبودن ماشینهای صنعتی تولید نان
رواج انواع تنورهای تونلی و گردان بدون رعایت استانداردهای لازم باعث شده است که نان تولیدی جدای از مشکلات بهداشتی از کیفیت مناسب برخوردار نباشند و باعث سوختگی بخشی از نان و نیز بیاتی زودهنگام نان شوند.
▪ دفعات مراجعه به نانوایی
تعداد دفعات مراجعه به نانوایی به عنوان عاملی در ایجاد ضایعات ذکر شده است، اما در این مورد نیز تناقضی بچشم می خورد، زیرا برخی از تحقیقات رابطه بین دفعات مراجعه به نانوایی با میزان ضایعات نان را معکوس دانسته اند حال آنکه در برخی دیگر رابطه بین تعداد دفعات مراجعه به نانوایی را با حجم ضایعات نان مستقیم دانسته اند. در نتیجه خانوارهایی که به طور متوسط دوبار یا یک بار در روز به نانوایی مراجعه میکنند ضایعات بیشتری از خانوارهایی دارند که دفعات کمتری به نانوایی رجوع میکنند. علت آن احتمالا خرید بیش از نیاز و عادت به تازه خوری است.
▪ شاخص سن و تحصیلات همسران
بعنوان عاملی اثرگذار بر حجم ضایعات خانوار شناخته شده است. میزان سن و سطح تحصیلات همسران خانواده میباشد. بدین معنا که هرچه همسران مسن تر و با تحصیلات بالاتر باشند ضایعات سرانه خانوارشان کمتر است. این موضوع در ارتباط با سرپرست خانواده نیز صادق است.
▪ وجود افراد خردسال در خانواده
افراد خردسال موجود در یک خانواده شناخته شده است. بدین معنا که هرچه تعداد افراد خردسال در یک خانواده بیشتر باشد ریخت و پاش مواد غذایی بیشتر می شود که نهایتاً ضایعات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
▪ عدم آشنایی مصرف کنندگان با نحوه نگهداری نان
نحوه نگهداری نان میتواند در حجم ضایعات ایجاد شده تاثیر بگذارد بطور کلی استفاده از سفره ها و ظروف پلاستیکی برای نگهداری نان باعث افزایش ضایعات نان شده و متقابلا نگهداری در یخچال باعث میشود که ضایعات نان به نصف کاهش یابد.
▪ خرید از غیرنانوایی
نانهایی که از سوپرها یا بقالی ها و یا به طور کلی از سایر مراکز فروش نان غیر از نانواییها خریداری میشود ضایعات بیشتری را ایجاد میکنند این امر میتواند بدلیل ماندن نان در هر یک از این مراکز برای مدت زمان طولانی و نیز بسته بندی نامناسب نانهای عرضه شده برحسب محل های خریداری نان در میزان ضایعات نان موثر خواهد بود.

مجید بیاتانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

چالش ها و پیشنهادات صنایع غذایی و تبدیلی

چالش ها و پیشنهادات صنایع غذایی و تبدیلی
نظر به اینکه بودجه سال ۱۳۸۶ در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می گردد و از آنجا که در این برنامه ( منظور برنامه چهارم )، صادرات محصولات غیرنفتی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است و با عنایت به این مطلب که صنایع غذایی و تبدیلی، بخش قابل ملاحظه ای از صادرات را به خود اختصاص می دهند، لذا پیش بینی تمهیدات لازم در جهت حفظ مزیت های اقتصادی صنایع غذایی و تبدیلی، خصوصا از بعد صادرات و زنجیره تامین و لجستیک، در برنامه بودجه سال ۱۳۸۶ کشور در ارتباط با بخش صنایع غذایی و تبدیلی، پیشنهادات ذیل در جهت لحاظ نمودن در بودجه سال ۱۳۸۶ کشور در ارتباط با بخش صنایع غذایی و تبدیلی تقدیم می گردد:
۱) در تازه ترین گزارشات بانک جهانی و موسسات جهانی اقتصادی، پیش بینی گردیده است که رشد تولید ناخالص داخلی GNP واقعی ایران در سال ۲۰۰۷ به حدود ۵ درصد کاهش یابد. همچنین پیش بینی شده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۱۳۸۶ به دلیل نزول بیشتر تولید نفت خام کاهش بیشتری داشته باشد و حتی به ۶/۴ درصد برسد. متاسفانه این گزارشات نشان می دهند، کاهش رشد تولید ناخالص واقعی طی سال های آینده ( ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ) به ترتیب به ۴ و ۶/۳ درصد برسد.
از سوی دیگر ماراتنی که از ژانویه ۲۰۰۶ ( دی ماه ۱۳۸۴) با قیمت ۱۴/۶۳ دلار به ازای هر بشکه نفت در بورس نیویورک آغاز شده بود، در روز۳۰ دسامبر ( دی ماه ۱۳۸۵) با قیمت ۰۶/۶۱ به پایان رسید و حال این سوال مطرح می گردد که آیا این نمادی از پایان سال نفت است؟
به هر صورت، این امر موجب گردیده است که کارشناسان امور اقتصادی، دولت محترم را به پرهیز از بودجه نفتی و احتیاط لازم برای تعیین قیمت نفت در بودجه نفتی و احتیاط لازم برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۶ فراخوانده اند.
۲) نگرشی کلی به صنایع غذایی و تبدیلی کشور حاکی از آن است که در بخش اشتغال، ارزش افزوده و تعداد کارگاه بازده این صنایع در اقتصاد کشور به شرح ذیل است.در صنایع متوسط غذایی و تبدیلی، با داشتن ۱/۱۵ درصد سهم اشتغال بیشترین سهم اشتغال آز آن صنایع غذایی است.
در صنایع بزرگ صنایع غذایی و تبدیلی، با داشتن ۵/۱۳ درصد سهم اشتغال، بیشترین سهم اشتغال آز آن صنایع غذایی است.در صنایع متوسط بالاترین ارزش افزوده را صنایع غذایی و تبدیلی با نزدیک به ۱۷ درصد به خود اختصاص داده است.در صنایع بزرگ ارزش افزوده صنایع غذایی و تبدیلی با نزدیک به ۱۰درصد در رتبه پنجم قرار دارد.
در صنایع بزرگ و متوسط به ترتیب ۲/۱۵ و ۴/۱۵ درصد بالاترین تعداد واحدها از آن صنایع غذایی است.
با توجه به آمار و اطلاعات فوق نقش کاملا موثر و اثرگذار صنایع غذایی و تبدیلی در افزایش تولید ناخالص ملی و چشم انداز توسعه صادرات محصولات غیرنفتی خصوصا در زمان کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور کاملا محسوس می باشد.
۳) اما صنایع غذایی و تبدیلی برای آنکه بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا نماید به نوبه خود با چالش هایی مواجه می باشند که پیش بینی های لازم در بودجه سال ۸۶ کشور و تدبیر و دوراندیشی مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین اقدامات موثر دولت محترم را در این راستا می طلبد.
۴) نظر به گسترده بودن طیف صنایع وابسته نقش صنایع غذایی و تبدیلی، انجمن های صنفی مربوطه جهت ارائه گزارشات تخصصی در صنعت خود طی یک برنامه از پیش تعیین شده طی دو هفته در کمیسیون محترم صنایع غذایی و کشاورزی حضور بهم رسانیده و توضیحات لازم همراه با راهکارهای پیشنهادی را تقدیم نمایند.
۵) نظر به حذف یارانه های مربوط به آرد، تخم مرغ، شیرخشک، در بخش صنایع شیرینی و شکلات و تاثیرات منفی این موضوع در قدرت رقابت صنایع شیرینی و شکلات کشور با رقبای خود در بازار های جهانی، در بودجه سال ۸۶، ردیفی پیش بینی گردد که مبلغ یکهزار میلیارد تومان جهت اختصاص وام به صنایع شیرینی و شکلات در اختیار بانک ها قرار گیرد تا این صنایع بتوانند حداقل با برخورداری از اعتبار و نقدینگی لازم فشارهای شدید ناشی از حذف یارانه ها را تحمل نمایند.
این ردیف اعتبار، از آنجا که کارخانجات شیرینی و شکلات را در مواجهه با بحران بازار و رقابت در بازارهای جهانی یاری می نماید نه تنها تورم زا نبوده است بلکه موجب حفظ سطح اشتغال و حفظ سهم بازار در بازارهای صادراتی می گردد.
این مطلب را از آن جهت عرض می نماییم که اصولا وقتی دولت محترم پولدار است راحت تر هزینه می کند و از این بابت وابستگی صنایع کشور به درآمد های نفتی حداقل از این منظر چندان ناصواب نیست. از سوی دیگر با توجه به روند نزولی قیمت نفت و در زمانی که کارشناسان اوپک در موسسه بین المللی انرژی به متولی تنظیم بودجه کشور پیشنهاد می نمایند،که شایسته است ایران بودجه سال آینده خود را بر مبنای نفت هر بشکه ۳۵ دلار تنظیم نماید،آن موقع ما به عنوان صنعتگران نگران سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت شیرینی و شکلات تحت چنین شرایطی می باشیم.
۶) در سال ۱۳۸۴، صادرات غیرنفتی کشور متجاوز از ۱۰/۵ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۷/۷ میلیارد دلار، صادرات صنعتی و معدنی بوده است. همچنین در این راستا در هشت ماهه سال ۱۳۸۵، صادرات غیرنفتی ۱۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده است که صادرات صنعتی و معدنی ۷۹۰/۷ دلار را به خود اختصاص داده است. یعنی ما در ۸ ماهه اول سال ۱۳۸۵ عملکردی مشابه سال ۱۳۸۴ داشته ایم.
طبیعتا با توجه به روند بحران در قیمت نفت در بازارهای جهانی، دیدگاه حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی می تواند یکی از ابزار بسیار مهم در بودجه سال ۱۳۸۶ کشور به شمار آید، لذا از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم انتظار دارد که در خصوص حمایت از صادرات، یارانه هایی به میزان ۵ تا ۱۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی در گمرکات از طریق سیستم بانکی به شرکت های تولید کننده صادراتی به عنوان جایزه پرداخت گردد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان شیرینی و شکلات تا چه حدی از نظر افزایش قیمت های آرد، تخم مرغ، شیرخشک و شکر، قدرت رقابت خود را از دست داده اند.
خوشبختانه مسوولان محترم متوجه این امر می باشند که کشور در جهت حضور فراگیر در بازارهای جهانی می بایست به دنبال ایجاد سرمایه های بزرگ و برندهای شاخص باشد. تجربیات کشورهای دیگر نشان می دهد که باید از شرکت های بزرگ حمایت گردد تا صادرات موفق شود. خوشبختانه متولیان امر تجارت خارجی کشور به این امر پی برده اند که امروزه صادرات و تجارت سنتی جوابگوی کشور نمی باشد. هزاره سوم را باید دوران شتاب نامید. صنعت شیرینی و شکلات نیز از این امر مستثنا نمی باشد.
شکی نیست که دوران جزایر صنعتی به پایان رسیده است و دیگر هیچ مجموعه اقتصادی در حصار مفاهیم سنتی احساس امنیت نخواهد کرد. لذا دولت محترم نیک می داند که اگر فرضا ۱۰ شرکت بزرگ صادراتی داشته باشیم، نیازهای کشور و صادرات به نحو موثرتر و بهتر تامین می گردد. مثالی که در بسیاری از محافل اقتصادی از آن صحبت می شود، تجربه کره جنوبی در مورد سامسونگ است. این برند یک برند ملی در سطح جهان مطرح نموده و از مزایای آن بهره مند می شود.
۷) همانگونه که در بخش ۶ اشاره گردید، امروزه صادرات سنتی جوابگوی کشور نمی باشد و هیچ مجموعه اقتصادی در حصار مفاهیم سنیت احساس امنیت نخواهد کرد. در این راستا صادرات به سبک سنتی و فروش به عاملان و واسطه ها در بازار های هدف، قدرت رقابت را از بسیاری از شرکت های ایرانی سلب نموده است.
شرکت های بزرگ را جهت توزیع مستقیم و مویرگی کالاهای تولیدی در بازارهای هدف باید یاری نمود. این استراتژی هم اکنون توسط شرکت های موفق در بازارهای جهانی دنبال می گردد. در کشور خودمان شاهد آن هستیم که شرکت های بزرگ تولیدی خارجی مبادرت به ایجاد شبکه های توزیع مستقیم نموده اند که به عنوان مثال می توان به UNILEVER NESTLE,WRIGLEYو“ اشاره نمود و موفقیت آنها را در این امر به عنوان یک معیار جهت ارزیابی عملکرد آنها در بازار ایران مورد ملاحظه قرار داد.
سامسونگ که در بخش قبلی به آن اشاره نمودیم، شبکه توزیع عظیمی را در کشور بر پا نموده است، لذا پیشنهاد می گردد در راستای حمایت دولت از صادرات، محصولات غیرنفتی و شرکت های بزرگ ایرانی که در این راستا تمامی امکانات خود را بسیج و تجربه ایجاد شبکه های توزیع مویرگی را در خارج با موفقیت آغاز نموده اند، اینگونه شرکت ها را از نظر تقبل بخشی از هزینه های توزیع و ترویج و توسعه فروش (PROMOTION) به عنوان جوایز صادراتی برای توزیع در شبکه های مویرگی در تبصره های بودجه سال ۸۶ و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز حمایت نمود. بدیهی است اینگونه شرکت های توزیعی قادر می باشند که علاوه بر محصولات تولید کننده سرمایه گذار، سایر فرآورده های ساخت ایران را نیز در بازارهای هدف توزیع نمایند و به واقع دولت با حمایت از شرکت های بزرگ، شرکت های خرد را نیز در فعالیت های برون مرزی حمایت می نماید.
۸) با توجه به هزینه سنگین حمل و نقل بین المللی، در امر صادرات، چنانچه با پیش بینی ردیف هایی در بودجه سال ۸۶ دولت محترم بتواند در زمینه لجستیک و زنجیره تامین بین المللی تسهیلاتی را برقرار نماید، شرکت ها را خصوصا در دستیابی به بازارهایی که در فواصل بسیار دور از کشور قرار دارند بسیار یاری می نماید.
کاری که دولت چین در جهت رقابت پذیری محصولات تولیدکنندگان چینی در بازارهای جهانی انجام داده است. از سوی دیگر در مورد بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی و صنایع تبدیلی با توجه به فسادپذیری سریع کالاها، استفاده از وسایط نقلیه ( تریلر - کامیون های سنگین ) یخچالدار ضروری است.
به عنوان مثال شکلاتی که در کشور با استفاده از کره طبیعی کاکائو تولید و عملا یک نوع مزیت برای صنعت شیرینی و شکلات کشور محسوب می شود باید الزاما با دمای کنترل شده و با استفاده از کامیون های یخچالدار صادر گردد که این موضوع در ارتباط با حمل و نقل جاده ای مطرح می باشد. در مورد حمل دریایی نیز باید الزاما اینگونه محصولات را با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار به بازارهای هدف صادر نمود. نکته جالب این است که وقتی این تمهیدات لجستیکی برقرار گردد ما قادر خواهیم بود با رقبای خود در کشورهای خودشان به رقابت بپردازیم.
به عبارت خلاصه، مزیت اقتصادی در حصار محدوده های سنتی مفهومی ندارد و چه بسا کالاهایی که به علت عدم برخورداری از سیستم های پشتیبانی و لجستیک (زنجیره تامین) مناسب، مزیت های خود را از دست داده اند.
به طور کلی ما در جهت توسعه و حفظ بازارهای صادراتی باید در تمام جهات مثل یک زنجیره کامل از تمایز برخوردار باشیم. آن وقت است که شکلات ایرانی در آلمان با شکلات بلژیکی و سوئیسی توانایی رقابت خواهد داشت و به عبارت دیگر زنجیره ارزش افزوده تولیدی در مراحل مختلف به نحوی مورد حمایت قانونی قرار گیرند که فرآورده های صادراتی با مزیت های رقابتی کامل وارد بازارهای هدف شوند.
۹) صنایع غذایی و تبدیلی به عنوان یکی از موثرترین بخش های صنعت در اشتغالزایی ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص ملی و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی نیاز به نوسازی، مهندسی مجدد فرآیندها، تقویت خطوط تولید و بسته بندی دارد و با اطمینان می توان گفت هر چه امروز در این راستا سرمایه گذاری شود، در آینده ثمرات بسیار مثبتی برای کشور خصوصا در ناحیه رشد تولید ناخالص ملی و توسعه صادرات در پی خواهد داشت، لذا پیشنهاد می نماید در ردیف های بودجه سال ۱۳۸۶ کشور اعتباری در این راستا تشخیص داده شود و تحقق این امر نباید صرفا به درآمدهای نفتی و وضعیت های درآمد دولت محترم ارتباط داشته باشد. به عنوان مثال پروژ ه هایی که در ونزوئلا وجود دارد هیچ ارتباطی به نفت ندارد.

وبگردی
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!