چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ / Wednesday, 16 January, 2019

عوامل موثر بر ضایعات نان


عوامل موثر بر ضایعات نان
در ارتباط با ضایعات نان مطالعات مختلفی انجام شده که عمدتاً به صورت میدانی و یا با کمک نمونه گیری انجام شده اند و نتایج و دستاوردهای خود را باتوجه به فضای حاکم بر نمونه خود بیان داشته اند، لذا در ارتباط با عوامل موثر بر ضایعات نان میتوان به دلایل متعددی اشاره نموده که از نظر اهمیت در هر یک از مطالعات با هم تفاوت دارند، که به طور کلی عواملی که تاکنون به عنوان عوامل موثر بر ضایعات نان برشمرده شده چنین است:
▪ بعد خانوار
از دیگر مواردی است که به عنوان عامل پدید آمدن ضایعات ذکر شده است بعد خانوار میباشد. در این رابطه نیز نکته ای که به چشم می خورد استدلالات عنوان شده در این زمینه می باشد که بعضاً رابطه بعد خانوار با حجم ضایعات را مستقیم و بعضاً معکوس و در برخی موارد بی ارتباط دانسته اند.
عده ای عنوان کرده اند که در خانوارهای پرجمعیت پس از مراجعه به نانوایی نانهای خریداری شده در مدت زمان کمی مصرف میشود. حال آنکه در خانوارهای کم جمعیت بدلیل کمبود وقت، نان بیش از نیاز خریداری میشود و چند روز جهت مصرف نگهداری میشود و این امر باعث بیاتی نان و ایجاد ضایعات میشود.
برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بعد خانوار و میزان ضایعات نان رابطه ای مستقیم وجود دارد. دلیل این امر وجود افراد خردسال در خانوار و نتیجتاً ریخت و پاش بیشتر در نان مصرفی و افزایش ضایعات می باشد.
▪ افزایش قیمت خرید ضایعات
از دیگر عواملی است که به عنوان عاملی تاثیرگذار بر میزان ضایعات نان از آن میتوان نام برد، افزایش قیمت خرید ضایعات نان می باشد. بدین معنی که خانوارها با ملاحظه قیمت قابل توجه خرید ضایعات و نیز رشد آن، در مصرف بهینه نان دقت چندانی به عمل نمی آورند و این امر باعث افزایش ضایعات میگردد.
به نظر میرسد عامل فوق تاثیر عمده ای بر ضایعات نان نداشته باشد و در صورت موثر بودن در بین عوامل موجود از نظر اهمیت در مرتبه دوم و سوم قرار داشته باشد، چرا که الزاماً همه خانوارها ضایعات خود را به فروش نمی رسانند بلکه به طریق دیگری همچون تغذیه دام، همراه با زباله، تغذیه ماکیان و اعطای رایگان، با ضایعات نانشان برخورد میکنند.
▪ تولید نامناسب نان
به نظر میرسد بخش مهمی از ضایعات نان ناشی از مشکلات و نواقص موجود در فرآیند پخت آن می باشد که این امر میتواند از عوامل متعددی ناشی شده باشد مواردی چون:
الف)عدم وجود رقابت بین نانواییها و بی انگیزه بودن آنها
ب)یکنواخت نبودن آرد تحویلی به نانوایان که ناشی از عدم تحویل گندم یکنواخت به کارخانجات آردسازی، فرسوده بودن این کارخانجات، عدم رقابت بین کارخانجات ها و...
ج)خروج کارگران متخصص از نانواییها به دلیل مشکلات موجود در این حرفه همانند طولانی بودن ساعات کار، سختی کار و درآمد اندک.
د)بهینه نبودن ابعاد نان تولیدی، زیرا اگر نان از ابعاد آپتیمم بزرگتر باشد سطوح رویی آن برشته و مغز آن خمیر می ماند و اگر کوچکتر باشد سطوح رویی و زیرین آن میسوزد.
هـ) استاندارد نبودن ماشینهای صنعتی تولید نان
رواج انواع تنورهای تونلی و گردان بدون رعایت استانداردهای لازم باعث شده است که نان تولیدی جدای از مشکلات بهداشتی از کیفیت مناسب برخوردار نباشند و باعث سوختگی بخشی از نان و نیز بیاتی زودهنگام نان شوند.
▪ دفعات مراجعه به نانوایی
تعداد دفعات مراجعه به نانوایی به عنوان عاملی در ایجاد ضایعات ذکر شده است، اما در این مورد نیز تناقضی بچشم می خورد، زیرا برخی از تحقیقات رابطه بین دفعات مراجعه به نانوایی با میزان ضایعات نان را معکوس دانسته اند حال آنکه در برخی دیگر رابطه بین تعداد دفعات مراجعه به نانوایی را با حجم ضایعات نان مستقیم دانسته اند. در نتیجه خانوارهایی که به طور متوسط دوبار یا یک بار در روز به نانوایی مراجعه میکنند ضایعات بیشتری از خانوارهایی دارند که دفعات کمتری به نانوایی رجوع میکنند. علت آن احتمالا خرید بیش از نیاز و عادت به تازه خوری است.
▪ شاخص سن و تحصیلات همسران
بعنوان عاملی اثرگذار بر حجم ضایعات خانوار شناخته شده است. میزان سن و سطح تحصیلات همسران خانواده میباشد. بدین معنا که هرچه همسران مسن تر و با تحصیلات بالاتر باشند ضایعات سرانه خانوارشان کمتر است. این موضوع در ارتباط با سرپرست خانواده نیز صادق است.
▪ وجود افراد خردسال در خانواده
افراد خردسال موجود در یک خانواده شناخته شده است. بدین معنا که هرچه تعداد افراد خردسال در یک خانواده بیشتر باشد ریخت و پاش مواد غذایی بیشتر می شود که نهایتاً ضایعات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
▪ عدم آشنایی مصرف کنندگان با نحوه نگهداری نان
نحوه نگهداری نان میتواند در حجم ضایعات ایجاد شده تاثیر بگذارد بطور کلی استفاده از سفره ها و ظروف پلاستیکی برای نگهداری نان باعث افزایش ضایعات نان شده و متقابلا نگهداری در یخچال باعث میشود که ضایعات نان به نصف کاهش یابد.
▪ خرید از غیرنانوایی
نانهایی که از سوپرها یا بقالی ها و یا به طور کلی از سایر مراکز فروش نان غیر از نانواییها خریداری میشود ضایعات بیشتری را ایجاد میکنند این امر میتواند بدلیل ماندن نان در هر یک از این مراکز برای مدت زمان طولانی و نیز بسته بندی نامناسب نانهای عرضه شده برحسب محل های خریداری نان در میزان ضایعات نان موثر خواهد بود.

مجید بیاتانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ ۴

بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ ۴
● بررسی الزامات ناشی از سیاست‌های کلی و نسبت آن با نظام‌های موجود:
پژوهش‌ها طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهند که الگوی غذای مصرفی و شیوه زندگی نقش عمده‌ای در بروز بیماری‌ها و ... داشته و از این رو تعدیل و اصلاح الگوی تولید و مصرف غذا در راستای کنترل خطر بروز بیماری‌ها مطرح است. تأمین غذای کافی یکی از پیش شرط‌های تأمین زندگی سالم و فعال عنوان شده است.
دیدگاه‌های علمی و برنامه‌ریزی در زمینه تأمین غذای مورد نیاز مردم و بهبود سلامت تغذیه‌ای جامعه دستخوش تحولات وسیعی شده است که سوالات جدید و نیازهای تازه‌ای را در زمینه تحقیق و بررسی و جمع‌آوری اطلاعات مطرح می‌کند.
اولین سوال مهم این است که مفهوم غذای کافی و سالم برای تأمین زندگی سالم و فعال چیست؟
همچنین الگوی غذای مطلوب به عنوان مفهومی که کیفیت و کمیت و جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی موثر بر الگوی مصرف را به طور همزمان در برگیرد کدام است؟
از نظر متخصصین علم تغذیه الگوی غذای مطلوب الگویی است که:
۱) حاوی غذای کافی و متعادل باشد.
۲) تفاوت‌های فردی (نظیر سن، جنس، محل زندگی، ترجیحات غذایی، عادات غذایی، فرهنگ و مواد تغذیه‌ای) را در بر گیرد.
۳) منعکس‌کننده امکانات تولید و دسترسی به غذا و شرایط اجتماعی و اقتصادی باشد.
در حقیقت الگوی غذای مطلوب و کافی بر پایه سه اصل زیر استوار است:
الف) کفایت تغذیه‌ای و دسترسی فیزیکی به غذای سالم: فقر غذایی از مهم‌ترین عوامل تضعیف امنیت غذا و تغذیه می‌باشد.
ب) تعادل در تغذیه: عبارتست از تلاش برای برخورداری از تمامی مواد به میزان لازم (نه بیشتر و نه کمتر).
ج) تنوع عادات غذایی غیرقابل انعطاف باعث می‌گردد موادغذایی مورد نیاز بدن تأمین نگردد.
به عبارت دیگر الگوی غذای مطلوب از یک طرف به واقعیات مصرف در جامعه توجه داشته و از طرف دیگر جهت‌گیری مطلوب برای تأمین مواد مغذی و پایین نگه داشتن ابتلا به بیماری‌های ناشی از رفاه را مدنظر قرار می‌دهد.
تلاش برای تعریف الگوی غذای مطلوب از ۱۰۰ سال پیش آغاز گردید تا ابزار مناسبی برای تعریف غذای کافی و سبد غذایی مطلوب تدوین گردد. زیرا سبد غذایی مطلوب ابزار مناسبی است که در سطوح مختلف برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، اجتماعی و رفاهی و از تولید غذا تا برنامه‌ریزی‌های آموزشی در سطح خانوار کاربرد دارد و از این طریق می‌توان بین تولید، عرضه و مصرف غذا و نیازهای تغذیه‌ای انسان و تأمین سلامت تغذیه‌ای ارتباط منطقی برقرار نمود.
برای وصول به اهداف فوق و براساس اقتضائات و شرایط حاکم بر بخش‌ها حدود قلمرو وظایف نهاد مسئول قرار ذیل است:
▪ وظیفه تولید دانش
▪ وظیفه آموزش دانش به عوامل واسط
▪ وظیفه ترویج دانش از طریق عوامل واسط به بهره‌برداران
▪ وظیفه حمایت از تولید شامل :
ـ حمایت ازعوامل و نهاده‌های تولید از طریق
- حمایت فنی
- حمایت مالی
ـ هدایت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی ملی، منطقه‌ای، بخشی و زیربخشی
ـ حمایت از تشکل‌های تولیدی، تعاونی‌ها و بسط عدالت اقتصادی در‌ ابعاد روستایی، عشایری، ملی و منطقه‌ای و زیربخشی
ـ حمایت از بنیان تولید با برنامه‌ریزی تجارت خارجی و داخلی و با تنظیم بازار
▪ وظیفه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بنیان‌ها و زیرساخت‌های تولید
▪ وظیفه تولید، اشاعه و توسعه بنیان اطلاع‌رسانی، اطلاعات و آمار
▪ وظیفه سیاست‌گذاری و مدیریت تنظیم بازار و نظارت بر ارکان بازار
▪ وظیفه حضانت، حفاظت و حمایت از منابع و زیرساخت‌های کشاورزی و طبیعی و ذخایر ژنتیکی طبیعی و منابع تجدیدپذیر
▪ وظیفه توسعه و رشد و افزایش بهره‌وری تولید
▪ وظیفه توسعه، رشد و تقویت نهاده‌ای اقتصادی و اجتماعی کشاورزی
▪ وظیفه سالم‌سازی تولید
● اقتضائات:
▪ زنجیره«تولید تا مصرف» کالاها و خدمات کشاورزی یک مدار کامل زنده است که اجزای فاعلی آن به صورت موظف در تقدم و تأخر ذاتی در این مدار جا گرفته‌اند و شامل « تحقیق، آموز ش، ترویج، اجرا و بهره‌برداران » هستند. این اجزا ارتباط فوق ارگانیک دارند و در امر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عدم توجه به هرکدام به منزله قطع ارتباط آنها است و نتیجه آن ناکارآمدی سیاست‌ها و تصمیم‌ها خواهد بود.
▪ با توجه به جایگاه استقرار ذاتی اجزا هرگونه تقسیم کار که موجب قطع ارتباط ذاتی این اجزا شود ممنوع و مخالف با اصل بهره‌وری است.
▪ به دلیل پیوستگی ارتباط بین اجزای موضوعی زنجیره شامل : ( بازار نهاده‌ها، توزیع، حمل‌ونقل، بخش ستانده، توزیع، حمل‌ونقل، فرآوری، حمل‌ونقل، بازار مصرف) و انسجام آنها، مجالی برای حداقلِ امکان غفلت و بی‌تفاوتی در امر سیاست‌گذاری و مدیریت اجزا و هماهنگی بین آنها وجود ندارد.
▪ با توجه به مرکب بودن مفاهیم و موضوعات وظیفه امکان قضاوت کلان درباره حدود حاکمیتی و غیرحاکمیتی وجود ندارد. لذا شرط آن ارائه روش استقرایی و با تعریف بسیط از مقوله‌ها و موضوعات است. پس از شکافتن موضوعات به ریزترین اجزای وظیفه به راحتی می‌توان وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی (تصدی‌گری ) را از هم دیگر تفکیک و تشخیص داد و سپس برای هر کدام قلمرویی برای مدیریت و اجرا تعریف نمود. به طورمثال حمایت مالی یک مقوله مرکب است که می‌توان اجزایی بسیط چون عاملیت بیمه را تفکیک کرد و با روش خصوصی عاملیت آن را به بخش غیردولتی و خودگردان سپرد ولی سیاست‌گذاری بیمه را نمی‌توان امری تصدی‌گری قلمداد کرد. لذا بیمه فی نفسه یک تعریف بسیط نیست. حداقل شامل ۲ جزء سیاست‌گذاری و اجرا است. همین طور وظایف دیگر فی‌نفسه هر کدام تعاریفی مرکب هستند و به دلیل اهمیت بخش حاکمیتی آنها نمی‌توان به بهانه وجود اجزای غیرحاکمیتی از آنان اغماض نمود مثلا در بند ۱-۳ برای تولید دانش می‌توان با روش سفارش، خدمات علمی از بخش خصوصی خریداری کرد و یا در بند۳-۳ از مجموعه‌هایی چون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خدمات ترویجی خریداری کرد. ولی وظیفه سیاست‌گذاری و مدیریت قلمرو تولید در امر ترویج یک وظیفه عمومی از جنس کالای عمومی (Public Goods) است که قابل واگذاری نیست.
▪ طبق تعریف موجود در ادبیات اقتصاد بخش عمومی کالاها و خدمات وظایف و فعالیت‌هایی از جنس کالای عمومی (Public Goods) غذایی(عام‌المنفعه) هستند قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیستند.
▪ امروزه فرضیه دست نامرئی بازار و رقابت کامل فرض ابطال شده‌ای است. به دلیل ارتباط زنجیره‌ای بازار عوامل، نهاده‌ها و ستانده‌ها دولت نمی‌تواند نسبت به نظام کنش و واکنش عوامل بازار از جمله قیمت‌گذاری بی‌تفاوت باشد. لذا نیازمند اعمال وظیفه نظارت و مدیریت هوشمند در بازار است. اصل بر عدم دخالت است. دخالت فقط در مواقع بحرانی و با اهرم‌های نرم‌افزاری صورت خواهد گرفت. مسلما در شرایطی بازار به تعادل عادلانه و مطلوب می‌رسد که همه قوای بازار دارای شرایط برابری باشند اما تا چنین امری تحقق نیافته دخالت دولت برای برقراری شرایط عادلانه رقابت امری ضروری است والا عدالت برقرار نمی‌شود و بازار در ید صاحبان قدرت و قوا در بازار می‌افتد.
برخی از مسایل مهم دیگری که بسته امنیت غذایی باید به آن توجه داشته باشد موارد به شرح ذیل می‌باشد:
- به چه کسانی ناامن غذایی و یا آسیب‌پذیر غذایی می‌گویند؟ این افراد در کجا زندگی می کنند؟
تعیین گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر و سوءتغذیه‌ای بر طبق ویژگی‌های خاص (مثل درآمد، عادات مصرف غذایی، منابع معیشتی و پایه دارایی، سن و جنس، قومیت) مدنظر است.
مکان مبتلایان به سوءتغذیه و گروه‌های آسیب‌پذیر بر طبق نواحی جغرافیایی، نواحی سیاسی، مناطق زندگی اگرو -اکولوژیکی، فاصله نسبی و فیزیکی از مراکز شهری، بازارها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فرصت‌های اشتغال، خدمات اجتماعی و آب باید مشخص گردد.
- تعداد مبتلایان به سوءتغذیه چقدر است؟ شدت گرسنگی و سیستم معیشتی آنان چگونه است؟
تخمین تعداد افراد آسیب‌پذیر و مبتلا به سوءتغذیه یعنی آنهائی که زیر حداقل دریافت سرانه انرژی و مواد مغذی قرار دارند و آنهائی که در معرض عوامل خطر بالا قرار دارند و از این رو مستعد به ناامنی غذایی هستند. توصیف نوع ناامنی غذایی که گروه‌های آسیب‌پذیر با آن مواجهند : سوءتغذیه مزمن، سوءتغذیه موقتی یا سوءتغذیه فصلی.
تخمین درجه ناامنی غذایی و یا سوءتغذیه آنان: شدید، متوسط، خفیف، حاشیه‌ای یا در خطر.
توصیف و تشریح شیوه‌یی که بدان وسیله زندگی می‌کنند و استفاده از این اطلاعات برای دستیابی به دیدگاه مربوط به دلایل ناامنی غذایی یعنی طرح سوالاتی (از قبیل این‌که آیا ناامنی غذایی به کفایت وپایداری درآمد خانوار ارتباط دارد و یا به شرایط بهداشتی و منابع تغذیه) که مفید می‌باشد.
- چرا در این وضعیت قرار گرفته‌اند و چه اقداماتی می‌توان برای آنان انجام داد؟
تحلیل از طریق بررسی عمیق شرایط زندگی افراد و توضیح محدودیت و فرصت‌های آنان از طریق مواردی مانند منابع طبیعی موجود، شرایط آب‌و‌هوایی، شرایط اجتماعی – اقتصادی، شرایط سیاسی،سواد و فرهنگ. می‌توان عواملی که با سوءتغذیه و آسیب‌پذیری مرتبط می‌شوند را بررسی کرد.
توسعه اجرای برنامه‌ای عملی به ویژه با استفاده از روش‌های مشارکتی و درگیرکردن افراد ناامن غذایی و آسیب‌پذیر با رئوس اقدامات به خصوص در جهت حذف عوامل ریشه‌ای و شرایط ناخوشایند آنان.


کلمات در حال جستجو
روز ارتش و نیروی زمینی , آنالیز , منصف مایل , امیرحسین فتحی , سازمان امور اراضی , تعداد مقالات , عابربانک‌ها , معاونت متوسطه آموزش و پرورش یزد , مارکت ونر , اختلاف هیات مدیره استقلال ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
غارهای گنجی , ز چشم مست تو آنها که آگهی دارند , جدول توزیع درصد خانوادهٔ گسترده و هسته‌ای در میان کشاورزان برخی جوامع روستائی ایران , مثنوی در وصف ایوان شاه شیخ ابواسحاق , جدول مشروح تشکیلات مذهبی پروتستان‌های هلند در سال ۱۹۹۲ میلادی , کالاهای اختصاصی , موضوع آزمون , بقعه چلبی‌اوغلی , عزآباد (یزآباد)، روستای عزآباد، یزد , جدول نیروی کار ,

برخی منابع مهم خبری
farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , zoomit.ir زومیت , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , siasatrooz.ir سیاست روز , iranart.ir ایران آرت , fartaknews.com فرتاک نیوز , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , fanousnews.com فانوس نیوز , javanonline.ir جوان آنلاین , javanonline.ir روزنامه جوان ,

وبگردی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
شبکه سه - میثاقی  و ماجرای عبور از فردوسی‌پور
شبکه سه - میثاقی و ماجرای عبور از فردوسی‌پور - در گذشته برنامه‌های پخش زنده فوتبال روی بازی متمرکز بود اما میثاقی در این برنامه بخش‌های مهمی از حواشی و سوژه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد که دست برنامه «نود» را خالی می‌کند.
(ویدئو) خوراندن گُل به کودکان گل‌فروش در کرمان!
(ویدئو) خوراندن گُل به کودکان گل‌فروش در کرمان! - فیلمی از کودکان کار و خیابان که از سوی فردی در شهرداری کرمان مجبور به خوردن گل‌هایشان شده‌اند منتشر شده
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند !
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند ! - بدون تعارف با سواره ای که از حال پیاده ها خبر دارد
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.