یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 23 September, 2018

سید جمال الدین بزرگ مصلح جهان اسلام


سید جمال الدین بزرگ مصلح جهان اسلام
بی تردید هر آنکس که با واژه استعمار و استعمار ستیزی خصوصا در مناطق اسلامی کوچکترین برخوردی داشته باشد نامی از سید جمال را در ذهن خود دارد.
سید جمال الدین اسد آبادی به سال ۱۲۵۴ ه.ق ( ۱۸۳۸م)، در اسد آباد همدان ایران، چشم به جهان گشود. ابتدا در محل تولد خود به یادگیری زبان عربی و مقدمات علوم دینی پرداخت و سپس راهی عراق شد تا در نجف نزد شیخ مرتضی انصاری تحصیلات خود راادامه دهد. ایشان به مدت چهار سال در نزد شیخ انصاری به ادامه تحصیل پرداخت. زندگی سیاسی و اجتماعی وی با فرا خواندن جهان اسلام به خیزش علمی و ادبی و همبستگی و پایداری در برابر استعمار غرب آغاز شد.
در این راستا، سید جمال با سفرهای پی در پی به کشورهای اسلامی و اروپایی، برقراری و پایدار کردن پیوند جهانی اسلام و طرح رویکردهای نو در زمینه های اجتماعی و دینی را پی گرفت.
وی در این راه، فعالیت گسترده و گوناگونی را مانند انتشار روزنامه، برگزاری نشست های علمی، نوشتن مقالات و انجام سخنرانی های ادبی و سیاسی، از خود به جای نهاد.
از جمله مهمترین آثار هر فرد شاگردانی است که در مکتب خانه خود می پروراند و به جامعه بشری تحویل می دهد. از این جهت سید جمال دارای پرونده ای بسیار روشن و پرافتخاری است چرا که در مکتب خانه ایشان مردان بزرگی چون محمد عبده، عبدالرحمن کواکبی و سعد زغلول در مصر و بزرگان دیگری در پهنه جهان اسلام، به عنوان پرجمداران حرکت اصلاح طلبی به جهان بشریت تحویل داده شدند.
به تبع همین افکار بزرگ و اصلاحی بود که رویکرد هایی نظیر جمهوری خواهی و مشروط کردن قدرت سلطنت در ایران شکل گرفت.
روح و روان مردم و همچنین اوضاع سیاسی اجتماعی ایران دوقرن پیش یعنی زمان ظهور سید جمال آمیخته به واژه هایی نظیر سکوت و گوشه نشینی، ترس و خودباختگی، قشری نگری و رضایت به وضع موجود بود. این درحالی بود که بیشتر عالمان دین و دانش آموختگان مدارس جدید را توان تاثیر گذاری و مبارزه با فضای حاکم موجودی که به لحاظ فکری و سیاسی و اجتماعی مسلمانان را در بدترین وضع نگه داشته بودند، نبود و لذا شاهد گسترش هر چه بیشتر فقر و بیسوادی و مسائل ناشی از آن یعنی عقب افتادگی و فساد مالی و مهمتر از همه خودکامگی حکام و وابستگی سیاسی و اقتصادی به دول خارجی بودیم.
در اینجاست که آزاداندیشی از میان همین مردم سربرآورد و با شناختی که از نقاط ضعف و قوت جامعه و فرهنگ ایرانی داشت با ایمان به قدرت اسلام و فرهنگ اسلامی حاکمان و نخبگان را بیدار باش داد و با تمام قوا به مبارزه با پایه های عقب ماندگی و فقر و ناتوانی پرداخت. اندیشه های وی آنقدر روشن، پرتوان و نو بود که توانست در جای جای سرزمین های اسلامی، چراغی را برافروزد و جمعیتی را به گرد خود جمع آورد.
از رهگذر پذیرش اندیشه های او بود که جنبش های اصلاحات درونی و عصیان ها در برابر استعمار نو پا سربرآورد و تاریخ اندیشه ورزی در ملل شرق را به عرصه های جدیدی وارد نمود.
امروزه اگر ریشه های آزادی خواهی و توجه به اسلام در کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، هندوستان، مصر و ایران دیده می شود بی گمان رگه هایی از اندیشه های او و رهروان وی دارد.
● تاریخچه سفرهای سید جمال
زندگی سید جمال آمیخته به سفرها و اخراج های سیاسی متعددی است که البته این بی مهری ها نتوانست در اراده پولادین این رادمرد اصلاح گر خللی وارد کند.
سید پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به قزوین و تهران رفت و سپس از آنجا عازم عراق شد. ایشان پس از ۴ سال ماندن در عراق و شاگردی نزد شیخ مرتضی انصاری و آخوند ملا حسینقلی همدانی به درجه اجتهاد رسید.
در ادامه از عراق به ایران آمد و از راه بوشهر راهی هند یعنی جایی که فرصت آشنایی با علوم جدید و فرهنگ اروپایی را پیدا کرد گردید.
پس از هند به مکه رفت و سپس از راه عراق و ایران وارد افغانستان شد و در طول پنج سال ماندن در آنجا به سمت وزارت رسید.
پس از افغانستان به بمبئی و قاهره و سپس به استانبول رفت. در آنجا توانست با پیشروان نهضت اصلاح طلبی( تنظیمات) آشنا گردد
سید جمال پس از اخراج از استانبول که به تحریک روحانیون قشری علیه او، صورت گرفت، به قاهره ای رفت که تقریبا می توان گفت در اینجا بود که یکی از پرثمرترین دوره های زندگی خویش را گذراند. چرا ایشان در اینجا با هشت سال تدریس در الازهر توانست افکار خود را با چکش تدریس و نقد و پرورش شاگردانی قوی و آبدیده کند.
پس از اخراج شدن از مصر، به دلیل مخالفت انگلیس با حضور وی ، به هند رفت و سپس به انگلستان و فرانسه سفر نمود.
پس از بازگشت از اروپا، با سفر به ایران و انجام چند دیدار با ناصرالدین شاه، عازم روسیه شد.
او پس از بازگشت به ایران، به دستور ناصرالدین شاه ، به بصره تبعید گردید و مدتی بعد از آنجا به انگلستان رفت.
در واپسین مرحله از سفرهای خود، بنا به دعوت سلطان عبدالحمید به استابنول رفت و پس از ۴ سال اقامت و محدودیت در آنجا در سال ۱۳۱۴ ق / ۱۸۹۷ م به سرطان دهان مبتلا شد و در همانجا در گذشت[۱]
● آثار علمی سید جمال
سید همانطور که گفته شد زندگی پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و بیشتر عمر خود را در سفر به اقصی نقاط دنیا گذراند ولی علی رغم همه این مشغله های فکری و روحی و از خود آثاری علمی به جای گذاشت که می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱) کتاب تارخ الافغان
۲) انتشار روزنامه عروه الوثقی در پاریس
۳) انتشار روزنامه ضیا الخافقین در لندن
۴) همکاری با روزنامه های اختر، قانون، حبل المتین
۵) تدریس فلسفه ابن سینا در الازهر مصر
۶) سخنرانی در دانشگاه پاریس با نام" اسلام و علم" که پاسخی به ارنست رنان فیلسوف فرانسوی بود که مدعی ناسازگاری اسلام و اندیشه علمی شده بود
۷) نوشتن مقاله نیچریه، در هند که پاسخ به تاویلات غیر اصولی سید احمد خان هندی از مقولات دینی و قرآنی به شمار می آید.
۸) تدریس در افغانستان
● فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی سید جمال
هنر سید جمال در به راه اندازی موج های سیاسی اجتماعی است که عصر خود را تحت الشعاع خود قرار می داد. ایشان با راه اندازی روزنامه های گوناگون در کشورهای اسلامی[۲] و ایراد سخنرانی های روشنگرانه گسترده در کشورهای اسلامی اقداماتی ابتکاری و نو در منطقه نظیر تاسیس انجمن اتحاد اسلامی در ترکیه که نخستین کوشش سازمان یافته در آن منطقه بود[۳] انجام می داد. استفاده از ابزارهای موجود به گونه ای در راهکارهای اصلاحی سید جمال به کار می رفت که از آنان و علم روز نه تنها به عنوان تهدید یاد نمی کرد که به عنوان فرصتی برای رساندن صدای اسلام به گوش جهانیان استفاده می کرد. به عنوان نمونه بهره برداری ایشان از رونامه به هدف روشنگری جهان اسلام و موجب گردید تا ایشان را برخی بنیانگذار روزنامه نگاری سیاسی در جهان اسلام بنامند[۴].
وی با افکار خود بر جنبش عظیم مشروطیت در ایران تاثیر فراوان گذاشت.[۵]
در مجموع اهمیت، تاثیر و موج به وجود آمده حاصل از مجموع فعالیت وی به گونه ای است که برخی او را سلسله جنبان نهضت های اصلاح طللبی در صد ساله اخیر می دانند[۶].
در باره پیدایش روح عصیانگری و بیداری علیه استعمار، نقش سید جمال در جنبش های معاصر مصر به عنوان سر سلسله سایر جنبش های آزادی خواهی مسلمانان، بی منازعه بوده است[۷].
● مبانی اندیشه سید جمال
الگو بودن افراد زمانی مفید و مثمر ثمر می باشد که ناشی از تفکر و اندیشه باشد. لذا در این میان پی بردن به مبانی اندیشه های سید جمال می تواند برنامه ای عملی باشد برای همه افراد. با دقت در سخنرانی ها، نامه نگاری ها و نوشته های سیاسی و عقیدتی سید جمال الدین اسد آبادی ، پایه های اندیشه سیاسی حرکت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اش را می توان در موارد ذیل بیان کرد:
۱) بازگشت اسلام اصیل با عینک خردگرایی و پاک کردن اسلام ار خرافات و در عین اعتقاد به عملی بودن برنامه های اسلام اصیل و واقعی که در همین راستا در قالب های گوناگون فو ق الذکر با رفتارهایی که ناشی از تقلید کورکورانه و سنت پرستی صرف بود مبارزه می کرد.
۲) در راستای هویت بخشی مسلمانان و به طرفداری از وحدت مسلمانان و مبارزه با ناسیونالیسم های محلی که موجب ضعف اسلام در برابر دشمن مشترک می گردید و می پرداخت.
۳) با نگاه مثبت به پیشرفت و پذیرش علم و فن جدید و ارائه تفاسیر عقلی از تعالیم اسلام و تفسیری نو و مثبت به ساختار حکومتی ارائه می داد [۸] که در عین مبارزه با استعمار به عنوان نخستین گام در راه اصلاحات اجتماعی به مبارزه با استبداد فرمانروایان در کشورهای اسلامی که سرچشمه جدایی ملل اسلامی شده اند می پرداخت
۴) پرهیز از تک نگری در دین و پذیرش تفسیر های جدید و نو از دین و گسترش دامنه اجتهاد در همه مسائل سیاسی و اجتماعی[۹].
۵) مبارزه با روحیه تسلیم به قضا، قدر و گوشه نشینی و رضایت به وضع موجود[۱۰]
● نتیجه:
طبیعتا نوشته حاضر توان نمایش چهره انسان بزرگی همچون سید جمال الدین اسدآبادی را که به اعتراف دوست و دشمن در میان عالمان دینی و روشنفکران تربیت شده در نظام آموزشی جدید، به عنوان پیشرو طرح ضرورت اصلاح اندیشه در حوزه کشورداری، دین داری، و پاره ای مسائل اجتماعی مانند آزادی، قانون و عدالت معرفی شده را ندارد. اما در حد توان قلم سعی کردیم با نگاهی به تاریخ زندگانی ایشان، نکاتی را به عنوان پایه های اندیشه ای ایشان و همچنین برنامه های عملی برای انسان های بعد از ایشان، به رشته تحریر درآوریم.
سید با نگاهی خردورزانه و توسعه محورانه سعی در شناسایی نقاظ ضعف فضای سیاسی حاکم بر جوامع اسلامی داشت که در این راستا با عواملی نظیر استعمار و استبداد بر خورد کرد که خود سرمنشاء بسیاری از مشکلات نظیر فقر علمی و فرهنگی و جدایی جوامع مسلمان از اسلام اصیل و عدم خودباوری و رضایت به وضع موجود و .... بود، در قالب های گوناگون مبارزه می کرد.
آموزه ها و اندیشه های ایشان توانست با تاثیر گذاری بر روح و جان راد مردانی از جهان اسلام، زنجیره ای از حلقه های متفرق را گرد آورد و همصدا سازد، آن چنانکه خود او حلقه وصل این حلقه های متفرق گردید. امروز با نگاه به گذشته ای نزدیک به دو قرن در جا جای گستره جغرافیایی اسلام، می توان آثار پر افتخار این سلسه از فریاد گران اصلاح طلب را در جنبه های سیاسی، فرهنگی و دینی به روشنی دید.

سید ابوالحسن توفیقیان
کارشناس ارشد علوم سیاسی
منابع:
برای دیدن منابع به سایت پژوهه www. Pajoohe. Com بخش مقالات مراجعه شود.

مطالب مرتبط

همه‌ زنان‌ رییس‌ جمهور (۲۰۰۵ ـ ۱۹۴۵)

همه‌ زنان‌ رییس‌ جمهور (۲۰۰۵ ـ ۱۹۴۵)
● ‌فاستا سیمونا مورگانتی (۱۹۴۴)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو برای‌ دوره‌ اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۲۰۰۵.
● ‌نینو بوردژانادزه‌ (۱۹۶۴)
رییس‌ جمهور گرجستان‌ از ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ تا ۲۵ ژانویه‌ ۲۰۰۴.
● ‌والریا چیاواتا (۱۹۵۹)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو از اول‌ اكتبر ۲۰۰۳ تا اول‌ آوریل‌ ۲۰۰۴. هفتمین‌ زنی‌ كه‌ در این‌ كشور به‌ این‌ مقام‌ رسید.
● ‌مگاواتی‌ سوكارنو پتری‌ (۱۹۴۷)
دختر سوكارنو رییس‌ جمهور پیشین‌ اندونزی‌، از ۲۳ جولای‌ ۲۰۰۱ تا ۲۰ اكتبر ۲۰۰۴.
● ‌ماریا گلوریا مك‌ پاگال‌ آرویو (۱۹۴۷)
رییس‌ جمهور فیلیپین‌ از ۲۰ ژانویه‌ ۲۰۰۱. دختری‌ دیوزدادو مك‌ پاگال‌ رییس‌ جمهور پیشین‌ و دومین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در آسیا.
● ‌ماریا دومنسیا میچلوتی‌
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینا از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۲۰۰۰. ششمین‌ زنی‌ كه‌ از ۱۹۸۱ به‌ این‌ مقام‌ رسیده‌ است‌.
● ‌تارجا كارینا هالونن‌ (۱۹۴۳)
نخستین‌ رییس‌ جمهور زن‌ فنلاند از اول‌ مارس‌ ۲۰۰۰ كه‌ دوره‌اش‌ در سال‌ ۲۰۰۶ تمام‌ می‌شود.
● ‌مایریا الیزا موسكوزو دی‌ آریاس‌ (۱۹۴۶)
اولین‌ رییس‌ جمهور زن‌ پاناما از اول‌ سپتامبر ۱۹۹۹ تا اول‌ سپتامبر ۲۰۰۴. او بیوه‌ آرنولفو آریاس‌ مادرید رییس‌ جمهور پیشین‌ بود.
● ‌واریا وایك‌ فرایبرگا (۱۹۳۷)
نخستین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در كشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ و مركزی‌ و كشورهای‌ به‌ جا مانده‌ از شوروی‌ سابق‌، كه‌ توسط‌ پارلمان‌ لیتوانی‌ در ۱۷ ژوئن‌ ۱۹۹۹ برای‌ دوره‌ چهارساله‌یی‌ كه‌ از ۸ ژوئن‌ آغاز می‌شد انتخاب‌ شد.
● ‌رزا زافرانی‌ (۱۹۶۰)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۱۹۹۹.
● ‌روث‌ دریفوس‌ (۱۹۴۰)
نخستین‌ زن‌ رییس‌ دولت‌ فدرال‌ سوئیس‌ كه‌ پس‌ از او فهرست‌ بلندبالایی‌ از مردان‌ به‌ ریاست‌ یك‌ دوره‌ یك‌ ساله‌ رسیدند. دریفوس‌ توسط‌ مجمع‌ فدرال‌ برای‌ یك‌ دوره‌ یك‌ ساله‌ از اول‌ ژانویه‌ ۱۹۹۹ تا اول‌ زانویه‌ ۲۰۰۰ انتخاب‌ شد.
● ‌جانت‌ جاگان‌ (۱۹۲۰)
رییس‌ جمهور گینه‌ از ۱۹ دسامبر ۹۷ تا ۱۱ اگوست‌ ۹۹، و همچنین‌ نخست‌ وزیر این‌ كشور از ۱۷ مارس‌ تا ۲۲ دسامبر ۹۷. وی‌ چند ماه‌ پس‌ از مرگ‌ شوهرش‌ چدی‌ چاگان‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ رسید. ششمین‌ زنی‌ كه‌ به‌ این‌ مقام‌ دست‌ یافته‌ و دومین‌ زنی‌ كه‌ در جهان‌ علاوه‌ بر ریاست‌ جمهوری‌ نخست‌ وزیری‌ را هم‌ تجربه‌ كرده‌ است‌. (اولین‌ نفر چاندریكا كوماراتونگای‌ سریلانكایی‌ بود.)
● ‌مری‌ مك‌ آلیس‌ (۱۹۵۱)
رییس‌ جمهور ایرلند از ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷. نخستین‌ رییس‌ جمهور زن‌ كه‌ پس‌ از مری‌ رابینسون‌، رییس‌ جمهور زن‌ قبلی‌ روی‌ كار آمد.
● ‌روزالیا آرتگا سرانو (۱۹۵۶)
عهده‌دار ریاست‌ جمهوری‌ كوتاه‌ مدت‌ از ۹ تا ۱۱ فوریه‌ ۱۹۹۷ در اكوادور.
● ‌روث‌ پری‌ (۱۹۳۹)
رییس‌ مجمع‌ دولتی‌ (مجمع‌ شش‌ نفره‌ ریاست‌ جمهوری) لیبریا از ۳ سپتامبر ۱۹۹۶ تا ۲ آگوست‌ ۱۹۹۷. پری‌ (به‌ غیر از ملكه‌ها و سیلوی‌ كینیگی‌ نخست‌ وزیر بروندی‌ كه‌ عملا رییس‌ جمهور هم‌ بود) نخستین‌ زن‌ رییس‌ دولت‌ در آفریقا بشمار می‌رود.
● ‌چاندریكا كوماراتونگا (۱۹۵۴) رییس‌ جمهور سریلانكا از ۱۴ نوامبر ۱۹۹۴، گرچه‌ قبل‌ از این‌ سمت‌، از ۱۸ آگوست‌ تا مراسم‌ تحلیف‌ ریاست‌ جمهوری‌ نخست‌ وزیر بود. دختر سیریماوو باندرا نایك‌ كه‌ او نیز سه‌ دوره‌ نخست‌ وزیر سریلانكا بود و در سال‌ ۲۰۰۰ درگذشت‌. سریلانكا نخستین‌ جمهوری‌ در جهان‌ است‌ كه‌ همزمان‌ دو مقام‌ بلندمرتبه‌ رسمی‌ آن‌ در اختیار زنان‌ بوده‌ است‌. به‌ علاوه‌ هر دو زن‌ با انتخابات‌ دموكراتیك‌ برگزیده‌ شدند و دختر در سال‌ ۱۹۹۴ مادر را به‌ نخست‌ وزیری‌ منصوب‌ كرد. پدر چاندریكا و همسر سیریماوو، سلومون‌، در سال‌ ۱۹۵۹ نخست‌ وزیر بود كه‌ به‌ قتل‌ رسید. این‌ سرنوشت‌ گریبان‌ همسر چاندریكا، ویجایا كوماراتونگا را نیز گرفت‌ و او در سال‌ ۱۹۸۸ به‌ قتل‌ رسید.
● ‌سیلوی‌ كینگی‌ (۱۹۵۳)
رییس‌ جمهور بروندی‌ از ۲۷ اكتبر ۱۹۹۳ تا ۵ فوریه‌ ۱۹۹۴.
● ‌پاتریشیا بوسیگنانی‌
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو در ۱۹۹۳.
● ‌ادا چچولی‌
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو از اول‌ اكتبر ۱۹۹۱ تا اول‌ آوریل‌ ۱۹۹۲
● ‌مری‌ رابینسون‌ (۱۹۴۴)
رییس‌ جمهور ایرلند از سوم‌ دسامبر ۱۹۹۰ تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ كه‌ به‌ طور غیرمنتظره‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ قانونی‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌اش‌ استعفا داد. پس‌ از آن‌ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ به‌ عنوان‌ كمیسر عالی‌ حقوق‌ بشر در سازمان‌ ملل‌ متحد مشغول‌ به‌ كار شد.
● ‌وایولتا باریوس‌ چامارو (۱۹۲۹)
رییس‌ جمهور نیكاراگوئه‌ از ۲۵ آوریل‌ ۱۹۹۰ تا ۱۰ ژوئن‌ ۱۹۹۷. بیوه‌ پدرو ژواكین‌ چامارو كه‌ در ۱۹۷۸ به‌ قتل‌ رسیده‌ بود.
● ‌سابین‌ برگمن‌ پل‌ (۱۹۴۶)
ریاست ‌(volkskammer) دراواخر ۱۹۹۰ در جمهوری‌ دموكراتیك‌ آلمان‌ و پیش‌ از اتحاد دو آلمان‌ بطور صوری‌ و موقت‌ بر عهده‌ او بود. دوره‌ او شش‌ ماه‌ طول‌ كشید: از اول‌ آوریل‌ تا دوم‌ اكتبر ۱۹۹۰. او نخستین‌ زنی‌ بود كه‌ ریاست‌ دولت‌ را در اروپای‌ غربی‌ كمونیست‌ بر عهده‌ داشت‌.● ‌ارتا پاسكال‌ تروئیلوت‌(۱۹۴۳)
بانو ارتا پاسكال‌ تروئیلوت‌ از ۱۳ مارچ‌ ۱۹۹۰ تا ۷ فوریه‌ ۱۹۹۱ رییس‌ جمهور موقت‌ هائیتی‌ بود. او سومین‌ رییس‌ جمهور زن‌ امریكا و دومین‌ زن‌ سیاهپوستی‌ بود كه‌ پس‌ از اوژینا چارلز نخست‌ وزیر دومینیكن‌، در این‌ قاره‌ به‌ قدرت‌ رسید.
● ‌كرازون‌ (كوری) آكینو (۱۹۳۳)
رییس‌ جمهور فیلیپین‌ از ۲۵ فوریه‌ ۱۹۸۶ تا ۳۰ ژوئن‌ .۱۹۹۲ همسر بنینو آكینو كه‌ در سال‌ ۱۹۸۳ ترور شد. اولین‌ زن‌ رییس‌ جمهور آسیا.
● ‌كارمن‌ پریرا (۱۹۳۷)
رییس‌ جمهور فعال‌ گینه‌ بیسائو از ۱۴ می‌ ۱۹۸۶ تا ۳۰ جولای‌ ۱۹۹۲. بیوه‌ اكوئینو كه‌ در سال‌ ۱۹۸۳ ترور شده‌ بود. نخستین‌ زن‌ رییس‌ جمهور آسیا.
● ‌گلوریا رانوچینی‌ (۱۹۵۷)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سان‌ مارینو از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۱۹۸۴ و از اول‌ اكتبر ۱۹۸۹ تا اول‌ آوریل‌ ۱۹۹۰
● ‌آگاتا باربارا (۲۰۰۲ ـ ۱۹۲۳)
رییس‌ جمهور مالتا از ۱۵ فوریه‌ ۱۹۸۲ تا ۱۵ فوریه‌ .۱۹۸۷ دومین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در اروپا بعد از ویجدیز فینوگاتیر.
● ‌ماریا لی‌ پدینی‌ انجلینی‌ (۱۹۵۳)
ژنرال ‌(regent- co captain) و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو در ۱۹۸۱ (از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر).
● ‌ویجدیز فینبوگاتیر (۱۹۳۰)
رییس‌ جمهور ایسلند از اول‌ آگوست‌ ۱۹۸۰ تا اول‌ آگوست‌ ۱۹۹۶، از چند نظر نخستین‌ شخص بشمار می‌رود: اولین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در اروپا، اولین‌ زن‌ كه‌ با رای‌ مستقیم‌ مردم‌ انتخاب‌ شد و پس‌ از پایان‌ دوره‌اش‌ در ۱۹۹۶ طولانی‌ ترین‌ دوران‌ حكومت‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ زن‌ فعال‌ سیاسی‌ در جهان‌ بر عهده‌ داشت‌. او در میان‌ سران‌ كشورهای‌ غیرسلطنتی‌ اروپای‌ از بزرگان‌ به‌ شمار می‌رود.
● ‌سیلویا گوئیلر تجارا (۱۹۲۶)
عهده‌دار ریاست‌ جمهوری‌ بولیوی‌ از ۱۷ نوامبر ۱۹۷۹ تا ۱۸ جولای‌ ۱۹۸۰، كه‌ طی‌ یك‌ كودتای‌ نظامی‌ بركنار شد.
● ‌ماریا استلا (ایزابل‌) مارتینز دی‌ پرون‌ (۱۹۳۱)
از اول‌ جولای‌ ۱۹۷۴ تا ۲۴ مارس‌ ۱۹۷۶ به‌ عنوان‌ رییس‌ جمهور آرژانتین‌ ایفای‌ نقش‌ كرد. در ۱۹۶۱ با ژوان‌ دومینگو پرون‌ ازدواج‌ كرد كه‌ در دو دوره‌ طی‌ سالهای‌ ۱۹۵۵۱۹۴۶ و ۱۹۷۴۱۹۷۳ ریاست‌ جمهوری‌ را بر عهده‌ داشت‌ و خود به‌ خود پس‌ از مرگ‌ شوهر جانشین‌ او شد چون‌ معاونت‌ او و همچنین‌ ریاست‌ سنا را از سال‌ ۱۹۷۳ پس‌ از پیروزی‌ انتخاباتی‌ با شعار پرون‌ پرون‌ بر عهده‌ داشت‌.در حقیقت‌ ناتوانی‌ پرون‌ از ۲۹ جولای‌، اوا پرون‌ را مجبور به‌ قبول‌ این‌ وظیفه‌ كرده‌ بود. او نخستین‌ زنی‌ بود كه‌ در جهان‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ رسید و همچنین‌ نخستین‌ زن‌ رییس‌ جمهور بود كه‌ با كودتای‌ نظامی‌ بركنار شد.
● ‌سانگ‌ كینگلینگ‌ (۱۹۸۱ـ۱۸۹۳)
بیوه‌ دكتر سان‌ یات‌ سان‌ بنیانگذار جمهوری‌ چین‌ (ازدواج‌ در ۱۹۱۴) و خواهر زن‌ مارشال‌ چیانگ‌ كای‌ شك‌، جانشین‌ او به‌ عنوان‌ رییس‌ جمهور جمهوری‌ چین‌ (و سپس‌ تایوان) نمونه‌ منحصر به‌ فردی‌ است‌. از ۳۱ اكتبر ۱۹۶۸ تا ۱۴ فوریه‌ ۱۹۷۲ پس‌ از رسوایی‌ لیو شائوكی‌ و طی‌ دوران‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ هیچ‌ كس‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌ منصوب‌ نشده‌ و تا سال‌ ۱۹۷۲ بطور قطعی‌ هیچ‌ رییس‌ جمهوری‌ تعیین‌ نشده‌ بود. وونگ‌ بیو و سانگ‌ كینگلینگ‌ پس‌ از آن‌ معاونان‌ رییس‌ جمهور بودند (سانگ‌ پیش‌ از آنكه‌ در ۱۹۴۹ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ نخست‌ وزیر تعیین‌ شود از ۱۹۵۴ برای‌ تصدی‌ این‌ پست‌ انتخاب‌ شده‌ بود) بنابراین‌ عملا (و نه‌ در فرض‌) هر دو رهبر وظایف‌ ریاست‌ جمهوری‌ را طی‌ سالهای‌ ۱۹۷۲۱۹۶۸ مشتركا به‌ عهده‌ گرفتند. گذشته‌ از این‌، وقتی‌ در سال‌ ۱۹۷۶ ژو دی‌، رییس‌ دولت‌ و عهده‌دار ریاست‌ كنگره‌ ملی‌ خلق‌ از دنیا رفت‌ (چون‌ سال‌ قبل‌ از آن‌ ریاست‌ جمهوری‌ بطور رسمی‌ ملغی‌ شده‌ بود) این‌ كرسی‌ تا سال‌ ۱۹۷۸ و انتخاب‌ لی‌ جیانگ‌ اشغال‌ نشد. در این‌ ماه‌ها ۲۱ نایب‌ رییس‌ انتخاب‌ شدند كه‌ در بین‌ آنها چهار زن‌ بودند: سانگ‌ كینگلینگ‌، سیا چنگ‌، لی‌ سوئن‌، و (از دوم‌ دسامبر ۱۹۷۶) دنگ‌ یینگ‌ چائو بیوه‌ نخست‌ وزیر فقید ژو انلای‌. سانگ‌ فقط‌ وقتی‌ در بستر مرگ‌ بود به‌ عنوان‌ عضو حزب‌ كمونیست‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد و در ۱۹۸۰، كمی‌ قبل‌ از مرگش‌ به‌ عنوان‌ «رییس‌ جمهور افتخاری‌ » جمهوری‌ خلق‌ چین‌ برگزیده‌ شد.
ظ‌سوهباترین‌ یانجما (۱۹۶۲ـ۱۸۹۳)
بیوه‌ سوهباتار قهرمان‌ ملی‌ مغولستان‌ كه‌ ابتدا نایب‌ رییس‌ شورای‌ حكومتی‌ این‌ كشور (great khural of Mongolia) بود و سپس‌ در دوران‌ خالی‌ بودن‌ این‌ پست‌ از ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۳ تا جولای‌ ۱۹۵۴ به‌ عنوان‌ رییس‌ این‌ شورا وارد عمل‌ شد. اگر این‌ مقام‌ را دارای‌ قدرت‌ حكومتی‌ بدانیم‌، (صرف‌ نظر از ملكه‌ها) او قطعا نخستین‌ زن‌ رییس‌ دولت‌ در تاریخ‌ معاصر است‌.

وبگردی
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.