چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ / Wednesday, 17 January, 2018

مواضع امام خمینی در دوران جنگ


مواضع امام خمینی در دوران جنگ
من اسم خود را باطل گذاشتم که دیگر نیازی نباشد نفاق و کفر و بطلان مرا اثبات کنند. چون این رویه باب شده است که تا کسی حرفی می زند بدون آنکه به مطلب و مفهوم حرفش توجه شود و در مورد محتوای آن استدلال شود، فوری به ده ها انگ متهم می شود. اما بنا به کلام مولا علی (ع) که خذوا الحکمه و لو من اهل الباطل - حکمت را هرچند از اهل باطل بگیرید، بر آن شدم این نوشته را بنویسم.
بعضی ها که همواره خود را حامی امام خمینی و گاه تنها مدافع ایشان می دانند و مواضع ایشان را به عنوان میزان و ملاک صحت و سقم مواضع سایر شخصیت ها و نیروها گرفته و همیشه منتقدان را با آن می سنجیده اند، اکنون چرا سکوت کرده اند؟ چه شده است که زیر سوال بردن طول ۳۰ سال گذشته را به عنوان دفاع از انقلاب و ادامه راه امام تلقی می کنند در حالی که اسناد و مکتوبات چیز دیگری می گویند؟
مدتی است عده یی شدیداً به عملکرد دولت هشت سال دوره جنگ تاخته و آن دولت را از جوانب مختلف زیر سوال بردند. این مواضع دقیقاً مقابل مواضع امام خمینی در آن زمان است و انتظار می رفت آنها حداقل در جریده خود در مقابل مدعیات رئیس جمهور محترم موضعی اتخاذ کرده و حساب خود را از این مواضع جدا می کردند. اما گویا قدرت بسیاری مسائل را تحت الشعاع قرار داده است.
از آنجا که بیش از ۲۰ سال از آن دوران گذشته است و حافظه تاریخی ایشان هم شاید از دست رفته باشد، نگاهی به آن دوران می اندازیم.
● دولت کارهای بزرگی کرده است
در روز چهارم شهریور ۱۳۶۳ به مناسبت هفته دولت، اعضای هیات دولت به حضور امام رفتند. ایشان به این مناسبت سخنرانی کردند. ایشان در برابر انتقاداتی که به دولت می شد خطاب به دولت گفتند؛ «شما باید دائماً مسائلی را که، خدمت هایی را که کردید، و من می دانم خدمت های بسیار زیاد و ارزنده یی بوده است اینها را ذکر کنید برای مردم. مقدس مآبی نکنید که مبادا خدای نخواسته چه بشود. الان دنیا بر ضد شما، بر ضد حکومت شما، بر ضد اسلام حقیقتاً مجهز شده اند و می خواهند که یک چیزی پیدا کنند و علم کنند و هر چی دلشان می خواهد بگویند. یکی از اموری که ممکن است گفته بشود این است که دولت برای مردم کاری نکرده. چنانچه دیدید که بعضی افراد گفتند این را که دولت کاری برای مردم نکرده. خوب، این برای این است که البته بعضی شان سوء نیت دارند. لکن مردم باید بفهمند که دولت چه کرده است برای مردم. این قاعده اش بود از اولی که دولت تاسیس می شود هر کاری که انجام می دهند برای مردم ذکر کنند که مردم بفهمند که چه کرده است دولت و چه کارهای بزرگی کرده است دولت. و حالا که مجال پیدا شده و «هفته دولت» است باید بیشتر این مطلب تعقیب بشود. و آقایان، از دوسه نفرشان، در یک روز مسائلی را که دارند، در وزارتخانه شان که هستند و کارهایی را که برای مردم انجام دادند، کارهایی را که جمهوری اسلامی برای مردم در این چند سال با این همه گرفتاری ها که دارند انجام داده اند، این باید گفته بشود که مردم بفهمند که در این چند سال با همه گرفتاری ها چه شده، برایشان چه کرده است دولت.»
ایشان در همین سخنرانی به دولت توصیه می کنند که از مشارکت مردم در همه امور استفاده کرده و کارها را به آنها بسپارند. اما همین توصیه امام مستمسکی می شود برای مخالفت با دولت و زیر سوال بردن آن.۱
● یک نانوایی را هم نمی توانند اداره کنند
در همان زمان دولت میرحسین موسوی گروهی تحت عناوین مختلف به دولت حمله کرده و آن را تحت فشار قرار می دادند. حتی زمانی که امام به دولت تذکری دادند همین جمله ایشان را بهانه قرار داده و تبلیغات کردند که دولت با امام مخالف است و... امام خمینی در ۲۳ شهریور ۱۳۶۳در جمع مسوولان استان خراسان اجباراً بار دیگر موضع گرفته و چنین می گویند؛ «... من نصیحت می کنم به دولت که شما مردم را شریک کنید در این کار، برای اینکه تنهایی نمی توانید بکنید، و نمی تواند هم. یک دفعه می بینیم که شیاطین از اطراف به دولت حمله می کنند که معلوم شد تو خلاف شرع همیشه کردی. خدای تبارک و تعالی که پیغمبرش را نصیحت می کند که یا ایٌïهîا النٌîبًیï اتٌقً اللٌîه به حسب آن طوری که شما می گویید پیغمبر متقی نبوده تا خدا به او گفته اتق اللٌîه، خدای تبارک و تعالی که به همه مومنین می فرماید یا ایٌïهîا الٌîذینî آمîنïوا اتٌîقïوا اللٌîهî معلوم می شود اینها متقی نبودند که خدا می گوید اتقوا اللٌîه. این شیاطین چه می گویند به این ملت ما؟ اینها سلطنت طلبند و می خواهند سلطنت را در اینجا دوباره برگردانند، یا بازی خورده اند از آنهایی که می خواهند این کشور را دوباره به باد بدهند و تحت سلطه امریکا قرار بدهند؟ اینها می فهمند چه می کنند؟ اینهایی که هر کدام خودشان اگر حاکم یک محله باشند نمی توانند آنجا را اداره کنند چطور به خودشان اجازه می دهند یک دولتی که در عین همه گرفتاری هایی که الان دارد و از شرق و غرب به او فشار دارند می آورند، این مملکت را دارد اداره می کند و به خوبی هم اداره می کند، چطور اجازه می دهند به خودشان که نسبت به این جسارت کنند و هر روز یک صورت درست کنند. خب، ما افراد را نمی شناسیم، اما خدای تبارک و تعالی که می شناسد. ما افکار شما را نمی توانیم بفهمیم، اما خدا که می داند. شمایی که نمی توانید یک شهر را اداره کنید، اگر نانوایی یک شهر را به شما بدهند، نمی توانید اداره اش کنید...»۲
● دولت موفق
در سال ۱۳۶۴ که بحث نخست وزیری مجدد آقای موسوی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و برخی مخالفان می خواستند ایشان در این سمت نباشند، تعداد ۱۳۵ نفر از نمایندگان طی نامه یی به امام خمینی نظر ایشان را در مورد عملکرد دولت موسوی خواستار شدند. امام خمینی در پاسخ به نامه آنان در پنجم مهر ماه ۱۳۶۴چنین نوشتند؛ «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهارنظر می دانم، به آقایانی که نظر خواسته اند، از آن جمله جناب حجت الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می دانم؛ و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی دانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.» ۳
● دخالت نیروهای نظامی در سیاست
در آن دوران برخی از منتقدان دولت که در ارگان ها نفوذ داشتند درصدد بودند از پتانسیل نیروهای نظامی در عرصه سیاسی و انتخاباتی بهره گیرند. امام به شدت نسبت به این مساله موضع گرفتند و اعلام کردند این نیروها نباید در عرصه های سیاسی و انتخاباتی دخالت کنند.
«... از آن طرف هم من به قوای مسلحه؛ چه ارتش باشد و چه غنیروهای ف محلی باشد و چه پاسدارها باشند، به همه آنها سفارش می کنم که در امور سیاسی دخالت نکنند. این طور نباشد که یک دسته یی بروند راجع به اینکه کی این طوری گفته، یک دسته یی بگویند راجع به آنها، به آنها مربوط نیست، آنها باید مشغول جنگ باشند. ولی خب، معلوم است که آنها مطلع می شوند از مجلس، نمی گویم مطلع نشوند، دخالت نکنند. و آقایان باید بدانند که اگر چنانچه در مجلس یک اضطرابی واقع بشود و یک وضع ناخوشی پیش بیاید، آن تاثیرش در جبهه ها هست و در کارخانه ها هست و در کشاورزی ها هست و در همه جا تاثیر دارد و این به عهده شماست.
الان یک تکلیف بزرگ به عهده شماست، به عهده همه شماست و آن اینکه کاری نکنید که به واسطه اعمال شما و به واسطه برخوردهای ناهموار خدای نخواسته، یک وقت پیش بیاید در همه کشور یک آثار سوئی واقع بشود و یک وقتی یک اضطرابی واقع بشود...»۴همچنین در ۱۹ مردادماه ۱۳۵۲ در جمع وزیر و معاونان وزارت سپاه نسبت به این مساله چنین هشدار دادند؛ «شما باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود، که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند، نه یک جنگنده غیر خدمتگزار، و با ارتشی ها با برادری رفتار کنند. مقصد یکی است؛ حفظ اسلام و کشور است. باید این مقصد را به پایان برسانید و بین خودتان و مردم و ارتش رفتار خوب داشته باشید.»۵
● گناهش به گردن ماست
امام خمینی درباره مساله انتخابات و رقابت های انتخاباتی نیز دیدگاه هایی داشتند که حداقل انتظار می رود آنها که مدعی دفاع از امام و انقلابند به آن وفادار باشند. در حالی که امروز می بینیم برخی به خاطر از دست ندادن صحنه قدرت حاضر می شوند اخلاق و درستی و امانت را زیر پا گذاشته و متوسل به شیوه هایی می شوند که با دیدگاه امام خمینی مباینت آشکار دارد؛ «الان دست هایی از داخل و خارج هست که بین آقایانی که در انتخابات دخالت داشتند، اختلاف بیندازند. شما گمان نکنید که خارجی ها و اذناب آنها در این کشور کودتا می کنند، نمی کنند، چون نمی توانند. کشوری که همه اش مهیاست برای شهادت، نمی توانند که آنها در اینجا وارد بشوند، لکن از داخل ما را می پوسانند. یکی از مواردی که الان انگشت آنها در کار است و با جدیت دارند توطئه می کنند این است که، دو دستگی بیندازند بین اشخاصی که در انتخابات بردند یا به اصطلاح باختند. با این تعبیر زشت برد و باخت، شکست و پیروزی، با این تعبیرهای زشت می خواهند بین ملت ما اختلاف بیندازند. انتخاباتی که باید همه دست به هم بدهند و آن را به وجه صحیح به آخر برسانند، و باید وحدت زیادتر بشود از اول، من می ترسم که خدای نخواسته، موجب اختلاف بشود. و این از مکاید شیطان است به دست شیاطین. اگر برای خدا کسی می خواهد کار بکند خودش را انتخاب کرده است که خدمت کند به اسلام و مسلمین. اگر چنانچه پیروز بشود پیروزی نباید بگوید، برای اینکه یک خدمتی است به عهده اش آمده است و گرفتاری این خدمت بسیار شدید است. و اگر چنانچه در این دوره او کنار رفته است خیال نکند که کنار رفته است و این عیبی است. قضیه برد و باخت نیست، قضیه خدمت است در این پست یا در آن پست. باید ایران بداند که دست هایی الان در کار است که حتی بین خانه ها اختلاف بیندازد. در یک خانه بین افراد اختلاف بیندازد. ما باید از تاریخ عبرت ببریم و این تاریخ در زمان مشروطه این طور بود. در زمان مشروطه آنهایی که می خواستند ایران را نگذارند به یک سامانی برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند، بین افراد، دستجات و احزاب اختلاف انداختند، حتی آنهایی که آن وقت بودند، می گفتند که در یک خانه بین برادر با برادر، پدر و پسر اختلاف بود، یک دسته مستبد، یک دسته مشروطه.
این اختلاف موجب شد که نتوانست مشروطه آن طوری که علمای اسلام می خواستند تحقق پیدا بکند. بعد هم این اختلافات موجب شد که یک دسته از آن غربزده ها بریزند و به اسم مشروطه بگیرند مقامات را و استبداد را به صورت مشروطه بر این ملت تحمیل کنند و دیدید که چه شد.امروز همان روز است. اگر ملت ایران بیدار نشود، اگر علمای اسلام بیدار نباشند، غفلت کنند، اگر علمای قم، مدرسین قم، طلاب قم، علمای تهران، روحانیت مبارز تهران، علمای همه بلاد و روحانیون همه بلاد و مردم بیدار نشوند، الان دارند وضعی را، یعنی می خواهند وضعی را کار کنند که زمان مشروطه کردند، و بدانید گناهش به گردن همه ماست.۶

مهدی باطل

پی نوشت ها
۱- صحیفه امام، ج۱۹، ص ۳۳ و ۳۴
۲- صحیفه امام، ج۱۹، ص ۶۷
۳- صحیفه امام، ج۱۹، ص ۳۹
۴- صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۰۰
۵- صحیفه امام، ج۱۸، ص ۴۵
۶- صحیفه امام، ج۱۸، ص ۴۱۱

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

آدولف هیتلر، نابغهٔ اهریمنی


آدولف هیتلر، نابغهٔ اهریمنی
تاریخ دنیا را مردی می‌سازد که عزم و ارادهٔ تعصب‌آمیز داشته باشد و اعتقادهای خود را با دلیری پی‌گیری نماید. (آدولف هیتلر)
”آدولف هیتلر“ در ۲۰ آوریل سال ۱۸۸۹ در شهر مرزی ”برانوم“ بین اتریش و آلمان متولد شد. اتریشی‌ها در اصل، آلمانی‌تبار بودند و به زبان آلمانی سخن می‌گفتند. از این رو خود را آلمانی می‌دانستند. ”هیتلر“ اگر چه در اتریش به دنیا آمد، ولی به اندازهٔ تمام کسانی‌که در آلمان زندگی می‌کردند، خود را آلمانی می‌دانست و همیشه به این فکر می‌کرد که همهٔ آلمانی‌ها باید دارای یک کشور واحد باشند. هدفی که سرانجام در زمانی کوتاه به آن دست یافت.
”آدولف هیتلر“ در زبان ”تیوتونیک“ به‌معنای ”گرگ خوشبخت“ است. وی نسبت به کمونیست و یهودیان خصومت می‌ورزید، کمونیزم را زادهٔ فکر یهودیان می‌دانست و مردم آلمان را نژاد برتر می‌دانست.
در ابتداء کار، حزبی به نام ”ناسیونال سوسیالیسم“ به‌وجود آورد که به پیروانش ”نازی“ می‌گفتند. نازی‌ها در سال ۱۹۳۳ توانستند بیشتر کرسی‌های پارلمان را احراز کنند و به دستور ”هیدنبورگ“ (رئیس جمهور آلمان)، ”هیتلر“، صدر اعظم شد. ”هیتلر“ بعد از مرگ ”هیدنبورگ“ به‌خود لقب ”پیشوا“ داد.
”هیتلر“ می‌خواست عظمت گذشتهٔ آلمان را بازگرداند و رایش سوم را به‌وجود بیاورد. در سال ۱۹۳۹ با حمله به لهستان، آتش جنگ جهانی دوم شعله‌ور شد. این جنگ در سال ۱۹۴۵ با شکست در جبههٔ شرق پایان یافت و سرانجام ”هیتلر“ در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ خودکشی کرد.
هیتلر از قدرت سخنوری بالائی برخوردار بود که همه را تحت تأثیر قرار می‌داد. وی همیشه شنوندگان خود را به زن‌ها تشبیه می‌کرد و می‌گفت: ”به‌نظر من توده‌ها، یعنی مردم، زن هستند و کسانی که از ویژگی طبیعی و ذاتی توده‌ها آگاه نیستند، هیچ‌وقت نمی‌توانند یک سخنران تأثیرگذار باشند. شما از خودتان بپرسید یک زن از مرد چه چشم‌داشتی دارد؟ صداقت، اراده، قدرت، عمل و... اگر با زن به‌درستی صحبت سرافرازانه فداکاری خواهد کرد.“
یا می‌گفت: ”به‌عقیدهٔ من، احساس‌های یک ملت، کم و بیش، شبیه به احساس‌های یک زن است.“
”هیتلر“ حتی می‌گفت: ”سیاست، یک زن است اگر او را صادقانه دوست نداشته باشید، سرتان را از تن جدا خواهد کرد.“
”هیتلر“ در ابتداء کار برای مهم جلوه دادن حزب خود، شمارش را از ۵۰۱ شروع می‌کرد و علامت حزب یک صلیب شکسته در برابر زمینهٔ سیاه، سفید و سرخ بود. این صلیب شکسته یا ”سواستیکا“ یک کلمهٔ سانسکریتی است به‌معنای پربرکت که قرن‌ها، نه تنها نشان اروپائی‌ها بود، بلکه بعضی از قبیله‌های سرخ‌پوست آمریکای شمالی هم آن را چرخ آفتاب و گردش زندگی می‌دانستند که بعد از ”هیتلر“ این صلیب شکسته، نشان مفهومی زشت و شومی شد. سلام با دست کشیده (هایل هیتلر ـ درود بر هیتلر) نیز یک سلام آلمانی است و ”هیتلر“ اولین بار در سال ۱۹۲۱ در شهر ”برلن“ این نوع سلام را دیده بود. وی دربارهٔ ”مجلس ورمز“ (مجلسی که در سال ۱۵۲۱ در ”ورمز“ شهری در ناحیهٔ ”راین“ برای محکامهٔ ”مارتین لوترکینگ“ تشکیل شده بود) خوانده بود که در آن، با سلام آلمانی از ”لوتر“ استقبال کردند تا به این وسیله به او نشان بدهند که وی نه با سلام بلکه با مقصدها و هدف‌های صلح‌جویانه روبه‌رو است.“
”هیتلر“ اعتماد به نفس بالائی داشت. هر بار که سوءقصدی به جان او می‌شد (که هیچ‌کدام به موفقیت نرسید) و جان سالم به‌در می‌برد، اعتماد به نفس او بیشتر می‌شد و می‌پنداشت که خداوند خواسته است او آلمان را نجات دهد.
”هیتلر“ به آلمان عشق می‌ورزید، ولی آلمانی را که می‌پرستید، ویران کرد. ”هیتلر“ از یهودیان متنفر بود. وی به خواهرش ”پاولا“ گفته بود: ”ناکام ماندن من در نقاشی از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که داد و ستد آثار هنری همه در دست یهودیان بوده است.“
آلمان در زمان هیتلر در دست یک حزب اداره می‌شد. آن حزب در دست یک نفر بود و آن یک نفر هم در دست رویاها و آرزوهایش اسیر بود. ”هیتلر“ شیفتهٔ افکارش بود. ”هیتلر“ اصلاح‌های زیادی ایجاد کرد. تورم را مهار کرد و راه حل سریع بیکاری را در کنترل واقعی دستمزدها و قیمت‌ها می‌دانست.
”هیتلر“ برای امنیت خاطر و تأثیر روانی و همین طور سهولت تردد مناسب حال مردم آلمان، ماشینی کوچک و صرفه‌جویانه به بازار آورد که هر آلمانی طبقهٔ متوسط بتواند آن را داشته باشد.
یکی از متخصص‌های علوم تربیتی حزب نازی نوشته است: ”هدف آموزش ما این است که شخصیت و ویژگی اخلاقی شکل بیابد. ما به هیچ وجه قصد نداریم بچه‌های‌مان را جوری تربیت کنیم که به دانش پژوهان مینیاتوری کوچک بدل شوند... بنابراین، من می‌گویم اجازه بدهید ما حدود ۴ و ۵ کیلو دانش، کمتر داشته باشیم، ولی ۱۰ کالری بیشتر اخلاق و شخصیت داشته باشیم.“
”هیتلر“ در ۴ سال زمامداری خود، معیار بهداشت را آن قدر بهبود بخشیده بود که بسیاری از افراد بیگانه تحت تأثیر قرار گرفته بودند. ”سر آرنولد ویلسون“، عضو مجلس آلمان در نوشته‌های خود گفته بود: ”مرگ و میر کودکان فوق‌العاده کاهش یافته است و از بریتانیای کبیر فوق‌العاده کمتر شده است. تا حالا سابقه نداشته است که شمار مراجعه‌کننده‌ها به دادگاهی جنائی تا این اندازه کم شده باشد. دیدن قدرت جوان‌های آلمانی شادی برمی‌انگیزد، حتی بیچاره‌ترین افراد خیلی بهتر از گذشته‌ها لباس می‌پوشند و چهرهٔ شادشان نشان از این دارد که از نظر روانی بهبود یافته‌اند.“
یکی از شعارهائی که بر دیوارها می‌نوشتند، این بود که ”آلمان به شما نیاز دارد، همان طور که شما به آلمان نیاز دارید“. ”هیتلر“ خودش را همیشه با ”ناپلئون“ مقایسه می‌کرد و ”استالین“ تنها رهبری بود که ”هیتلر“ علاقه داشت تا او را بسیار بیشتر بشناسد، وی بیشتر وقت‌ها با جذبهٔ خاصی می‌گفت: ”این ”استالین“ آدم بی‌رحم و درنده‌خوئی است، ولی باید اعتراف کرد که آدم خارق‌العاده‌ای هم هست.“ انگار دربارهٔ خودش حرف می‌زد.
حتی زندگی خصوصی او هم مرموز بود. ”هیتلر“ عاشق خواهرزادهٔ ناتنی‌اش به نام ”جلی“ بود. دلبستگی ”هیتلر“ با آن خصوصیت‌های تندش به دختری نوجوان جزء اسرار زندگی او باقی‌مانده است. ”جلی“ بعد از مشاجرهٔ تندی که با ”هیتلر“ داشت، خودکشی می‌کند و شاید ”هیتلر“ اگر حاضر به ازدواج می‌شد، ”جلی“ تنها شخص مورد نظرش بود، به همین خاطر تا روز پیش از مرگش ازدواج نکرد. در روز قبل از مرگش با ”اوا براون“ که سال‌ها معشوقه‌اش بود، ازدواج کرد. وقتی از ”هیتلر“ می‌پرسیدند ”چرا دوست نداری پدر شوی؟“ می‌گفت: ”من فکر می‌کنم که بچه‌های یک نابغه در این دنیا زندگی سختی خواهند داشت. مردم خیال می‌کنند که چنین بچه‌ای باید درست مثل پدرش باشد و اگر این‌طور نباشد، او را هرگز نمی‌بخشند.“
در سال ۱۹۳۶ ”ادوارد هشتم“ پادشاه انگلستان به خاطر ازدواج با ”والیس وارفیلد سیمپسون“ از سلطنت استعفا داد، ”هیتلر“ نمی‌توانست درک کند که چطور ممکن است مردی فرمانروائی را به خاطر هوس‌های عاشقانه رها کند.“
”هیتلر“ یکی از شخصیت‌های خارق‌العاده قرن بیستم بود. در دوران زمامداری او، مردم عاشق او بودند، ولی در هنگام مرگش جزء تنی چند، کسی برای او نگریست. ”هیتلر“ تا آخرین روزهای زندگی خود تسلیم نشد و به قول خودش ”تا سوت آخر زده نشود، باخت هیچ بازی آشکار نمی‌شود.“
در آخر باید خاطر نشان کرد که افکار و احساس‌های ”هیتلر“ و همین طور اقدام‌های او جزء کشته شدن میلیون‌ها تن، زجر دادن هزارها انسان بی‌گناه و ویرانی چیز دیگری به ارمغان نیاورد. وی می‌خواست که نابودی ۶ میلیون یهودی هدیهٔ بزرگ وی به دنیا باشد.

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها