خبرگزاری میزان

بررسی تهدیدها و فرصت های مسکن مهر در برنامه «توافق»

هشتمین قسمت برنامه تلویزیونی «توافق» با موضوع «مسکن مهر، تهدید یا فرصت؟» جمعه 24 دی از شبکه افق پخش می شود.

ادامه ...