شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 23 June, 2018


آلكاتل

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۳~۸۸۷۸۴۷۱۱
۸۸۷۸۴۷۱۴
تهران - تهران - بولوار آفریقا - تقاطع جهان كودك و آفریقا - خ. دیدار جنوبی - خ. ناوك - پ. ۲۴
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100425     1484