دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


ارتباط نوین (شیذر) ، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۴~۸۸۹۱۱۲۰۱
۸۸۹۰۱۵۹۲
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. میرزای شیرازی - نبش كوچه بیست و دوم - پ. ۲۳۲
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100436     1430