جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


اشكان

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۲۲۷۳۱۸۲۱٫ ۲۲۷۳۱۷۰۶
تهران - تهران - م. قدس تجریش - روبروی اداره برق - مركز تجاری نیكو - طبقه همكف
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100447     1506