شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


الكترو تلفن خلیج

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۳۳۹۲۳۹۰۴
۳۳۹۴۲۳۲۷
تهران - تهران - خ. لاله زار جنوبی - پاساژ ابوالفضل - ط. اول - پ. ۷۱
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100468     1426