دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018


الكتروبل

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۴۱۷۱۷۲٫ ۶۶۹۵۴۵۸۳
تهران - تهران - خ. جمهوری - بین خیابان دانشگاه و فلسطین - پ. ۱۹۶
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100488     1112