دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018


امیر

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۸۶۴۹۶۳
تهران - تهران - خ. كارون - بین خیابان دامپزشكی و خیابان هاشمی - بعد از دانشگاه
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100499     1043