پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


بل

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۰۰۸۱۸۱
تهران - تهران - خ. آزادی - خ. سه راه میمنت - خ. اكبرآباد - پ. ۴۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100513     1108