یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


تلفن سرای

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۷۷۴۱۹۷۹۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. ششم نیروی هوایی - پ. ۱۷۱
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100542     1063  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…