شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


تلفن سرای

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۷۷۴۱۹۷۹۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. ششم نیروی هوایی - پ. ۱۷۱
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100542     1066