سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


تلفن كالا

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۳۳۹۱۲۱۱۴
تهران - تهران - م. امام خمینی - پاساژ فتوت - ط. اول - پ. ۶۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100546     1001